תקציר מחקר | גריטת רכבים פיראטית בישראל Flipbook PDF

מיפוי ותיעוד הנזקים לסביבה והצגת פתרונות אפשריים
Author:  Guest

40 downloads 197 Views 2MB Size

Recommend Stories


Porque. PDF Created with deskpdf PDF Writer - Trial ::
Porque tu hogar empieza desde adentro. www.avilainteriores.com PDF Created with deskPDF PDF Writer - Trial :: http://www.docudesk.com Avila Interi

EMPRESAS HEADHUNTERS CHILE PDF
Get Instant Access to eBook Empresas Headhunters Chile PDF at Our Huge Library EMPRESAS HEADHUNTERS CHILE PDF ==> Download: EMPRESAS HEADHUNTERS CHIL

Story Transcript

0

‫תקציר מנהלים‬ ‫תחום הטיפול בכלי רכב המורדים מהכביש בישראל אינו מוסדר כיום‪ .‬מדינת ישראל טרם הגדירה תקן סביבתי‬ ‫לטיפול בפירוק רכבים‪ ,‬לא הטילה חובה חוקית לפרק רכבים במקומות מורשים‪ ,‬וטרם יצרה מנגנון מוסדר לניהול‬ ‫תהליך הפירוק ופיקוח עליו‪.‬‬ ‫המשמעות בשטח היא שוק בו פועלות מאות מגרטות‬ ‫רכב לא חוקיות ברחבי הארץ‪ ,‬היוצרות זיהום‬ ‫משמעותי ופגיעה בסביבה‪.‬‬ ‫כיום אין יכולת פיקוח על הנעשה בכלי רכב המורדים‬ ‫מן הכביש‪ ,‬וגרוטאות רכב רבות מושלכות בשטחים‬ ‫פתוחים או אפילו חוזרות לכבישים ללא רישוי‪.‬‬ ‫זיהום קרקע מחומרים מסוכנים מהווה את אחת‬ ‫הסכנות הבריאותיות המשמעותיות לאדם‪ ,‬לחי‬ ‫ולצומח‪ ,‬ואחת הקשות ביותר לתיקון‪ ,‬שכן החומרים‬ ‫מחלחלים לעומק האדמה ונמהלים במי תהום‬ ‫הנשאבים לצורכי שתיה והשקיה חקלאית‪.‬‬ ‫למעשה אין אכיפה מערכתית‪-‬ארצית על אתרי פירוק‬ ‫רכבים‪ ,‬וכמות הרכבים המפורקים באתרים לא‬ ‫מפוקחים אינה ידועה למשרדי הגנת הסביבה והתחבורה‪ .‬הנזק הסביבתי הנגרם מעסקים בלתי מפקחים הולך‬ ‫ומחמיר בשנים האחרונות‪ ,‬במקביל לעליה המתמדת בכמות הרכבים בישראל‪.‬‬ ‫בשונה מתחומי מחזור אחרים בהם הטיל המחוקק את האחריות על מחזור הפסולת בגמר השימוש במוצר על היצרן‬ ‫או היבואן‪ ,‬בתחום פירוק הרכבים האחריות אינה מוטלת על אף גורם‪ ,‬ולמעשה אין חובה למחזר רכב היוצא‬ ‫משימוש‪ ,‬אלא רק לדאוג שלא יתפוס מקום חניה בתוך ערים וישובים‪.‬‬ ‫חוסר המחוייבות משאיר את הטיפול ברכב היורד מן הכביש לכוחות השוק‪ ,‬ובחלל זה הערך הכלכלי של הרכב הישן‬ ‫או הפגוע קובע את אופן הטיפול בו‪ .‬נראה כי האינטרס הכלכלי לעולם לא יפגוש במקרים אלו את האינטרס הסביבתי‪,‬‬ ‫ובהיעדר רגולציה ואכיפה‪ ,‬הסביבה נפגעת בכמות הולכת וגדלה‪.‬‬ ‫במחקר זה נערך מיפוי ארצי נכון לשנת ‪ 2020‬של כלל המגרטות הפועלות בישראל‪.‬‬ ‫אותרו כ‪ 400-‬מגרטות‪ ,‬בהם נמצאות להערכתנו כ‪ 19,000-‬גרוטאות רכב‪.‬‬ ‫כלל המגרטות שאותרו אינן עומדות בדרישות המשרד להגנת הסביבה‪ ,‬וחלקן הוקמו בשנים האחרונות‪ ,‬כך שנראה‬ ‫שחוסר האכיפה מאפשר את התפתחות הפגיעה הסביבתית והחמרתה‪.‬‬ ‫מבחינת הפתרונות המיושמים במדינות שונות בעולם‪ ,‬ובחינת חלופות לפתרונות‪ ,‬נראה כי פתרון מערכתי למניעת‬ ‫נזקים לסביבה וניצול מקסימאלי של הפסולת יהיה בהחלת חובת אחריות יצרן‪/‬יבואן על הליך מחזור הרכבים כפי‬ ‫שקבע המחוקק בתחומי מחזור הבקבוקים‪ ,‬הפסולת האלקטרונית והאריזות‪.‬‬ ‫זאת‪ ,‬לצד הטלת חובת העברה למחזור על בעל הרכב והטלת התניה בין העברה לפירוק מורשה לבין ביטול הרישום‬ ‫על הרכב‪ .‬כדי לאפשר פריסה ארצית רחבה‪ ,‬מוצע כי תהליך הפירוק יחולק לשני שלבים‪ ,‬כשבשלב הראשון שיבוצע‬ ‫במוסכים שיוסמכו לכך‪ ,‬יטופלו החומרים המזהמים והמסוכנים ויוצאו מהרכב חלקי החילוף שניתן לעשות בהם‬ ‫שימוש חוזר‪ ,‬ובשלב השני יעברו הגרוטאות גריסה והפרדת סוגי פסולת במפעלי מחזור ייעודיים‪.‬‬

‫‪1‬‬

2

‫פרק ו' ‪ -‬מיפוי המגרטות‬ ‫כלל המגרטות‬ ‫במהלך המחקר מופו ‪ 402‬מגרטות ואתרי 'אחסון' רכבים‪ .‬מתוכן ‪ 145‬מוגדרות עד ‪ 10‬גרוטאות‪ 173 .‬מוגדרות עד ‪100‬‬ ‫גרוטאות‪ 62 .‬מוגדרות מעל ‪ 100‬גרוטאות‪ .‬ו‪ 22-‬מוגדרות כמוסך החשוד כמגרטה‪.‬‬ ‫סך כל שטח המגרטות הוא כ‪ 1,347,056-‬מ"ר (‪ 13,470‬דונם)‪.‬‬ ‫על בסיס ניתוח הנתונים והתצלומים מהשטח להערכתנו פזורות במגרטות ברחבי ישראל (לא כולל יהודה ושומרון)‬ ‫כ‪ 19,000-‬גרוטאות רכב‪ ,‬נכון לנובמבר ‪.2021‬‬

‫טבלה מס' ‪ :6‬סיכום נתוני מיפוי מגרטות‬ ‫מחוז‬

‫מס' מגרטות‬

‫שטח כולל (מ"ר)‬

‫מס' גרוטאות משוער‬

‫צפון‬

‫‪149‬‬

‫‪468,640‬‬

‫‪6,760‬‬

‫חיפה‬

‫‪58‬‬

‫‪203,485‬‬

‫‪2,655‬‬

‫מרכז‬

‫‪95‬‬

‫‪374,734‬‬

‫‪6,060‬‬

‫דרום‬

‫‪68‬‬

‫‪216,458‬‬

‫‪1,740‬‬

‫ת"א‬

‫‪6‬‬

‫‪25,496‬‬

‫‪160‬‬

‫ירושלים‬

‫‪26‬‬

‫‪58,243‬‬

‫‪1,480‬‬

‫סה"כ‬

‫‪402‬‬

‫‪1,347,056‬‬

‫‪18,855‬‬

‫טבלת מס' ‪ :7‬פילוח מגרטות עפ"י גודל (מס'‬

‫גרוטאות) ‪1‬‬

‫מחוז‬

‫עד ‪ 10‬גרוטאות‬

‫‪ 11‬עד ‪100‬‬ ‫גרוטאות‬

‫מעל ‪ 100‬גרוטאות‬

‫מוסך החשוד‬ ‫כמגרטה‬

‫צפון‬

‫‪56‬‬

‫‪62‬‬

‫‪24‬‬

‫‪7‬‬

‫חיפה‬

‫‪20‬‬

‫‪28‬‬

‫‪6‬‬

‫‪4‬‬

‫מרכז‬

‫‪25‬‬

‫‪46‬‬

‫‪21‬‬

‫‪3‬‬

‫דרום‬

‫‪30‬‬

‫‪28‬‬

‫‪4‬‬

‫‪6‬‬

‫ת"א‬

‫‪1‬‬

‫‪3‬‬

‫‪0‬‬

‫‪2‬‬

‫‪ 1‬הנתונים של כמות הגרוטאות נכונים למועד צילום התצ"א – קיץ ‪.2020‬‬

‫ירושלים‬

‫‪13‬‬

‫‪6‬‬

‫‪7‬‬

‫‪0‬‬

‫סה"כ‬

‫‪145‬‬

‫‪173‬‬

‫‪63‬‬

‫‪22‬‬

‫דוגמאות למגרטות במחוזות מרכז וצפון‬ ‫בפרק זה נציג דוגמאות למגרטות שאותרו במחוזות צפון‪ ,‬מרכז וחיפה של המשרד להגנת הסביבה‪.‬‬ ‫מיפוי מלא של המגרטות בישראל ניתן למצוא בנספח ב'‪ .‬סקירה מפורטת של ‪ 50‬מגרטות שתיעדנו במחוזות צפון‬ ‫מרכז וחיפה ניתן למצוא בנספח א'‪.‬‬ ‫הסקירה כוללת‪ :‬שייכות מחוזית תחת משרד הגנת הסביבה‪ ,‬רשות מקומית ‪,‬נ‪.‬צ‪ ,‬גוש‪ ,‬חלקה‪ ,‬תב"ע‪ ,‬ייעוד הקרקע‪,‬‬ ‫שטח המגרטה‪ ,‬שנת הקמה מעורכת‪ ,‬כמות הרכבים באתר‪ ,‬אזור סכנה למים ומידע סביבתי (נחלים‪ ,‬שמורת טבע‬ ‫ואזורי מגורים)‪.‬‬ ‫כמו כן‪ ,‬יש לציין כי פרק זה מכיל שש מגרטות אשר משמשות כדוגמא לנספח א' אשר נמצא בסוף המחקר‪.‬‬

‫מגרטה ליד בצרה‬ ‫מחוז משרד הגנת הסביבה‪ :‬מרכז‬ ‫רשות מקומית‪ :‬מועצה אזורית חוף השרון‪.‬‬ ‫מיקום‪ :‬מושב בצרה‬ ‫נ"צ‪32.206511/34.883127 :‬‬ ‫גוש‪ 7658 :‬חלקה‪54 :‬‬ ‫מצב תכנוני (תב"ע)‪ :‬בתחומי תוכנית‬ ‫רע‪ 2000/‬שבתוקף מ‪.08.11.1990-‬‬ ‫ייעוד הקרקע בתב"ע‪ :‬שטחי חקלאות‬ ‫ומרעה‪.‬‬ ‫שטח המגרטה‪ 6.8 :‬דונם‪.‬‬ ‫שנת "הקמה"‪ :‬לאחר ‪.2015‬‬ ‫כמות רכבים מוערכת באתר‪ :‬כ‪.550-‬‬ ‫אזור סכנה למקורות מים‪ :‬בינוני –‬ ‫אקוויפר ראשי בו הנזק ניתן לתיקון לצד אקוויפר משני שבו הנזק אינו ניתן לתיקון‪.‬‬ ‫מידע סביבתי‪ :‬מתחם המגרטה צמוד לשטחים חקלאים‪.‬‬

‫מגרטה בקלנסווה‬ ‫מחוז משרד הגנת הסביבה‪ :‬מרכז‬ ‫רשות מקומית‪ :‬קלנסווה‬ ‫נ"צ‪34.981484 /32.299242 :‬‬ ‫גוש‪ 7870 :‬חלקה‪ ,13 :‬גוש‪ 7872 :‬חלקה‪46 :‬‬ ‫מצב תכנוני (תב"ע)‪ :‬בתחומי תכנית מח‪ 276/‬שבתוקף מפברואר ‪.2017‬‬ ‫ייעוד הקרקע בתב"ע‪ :‬חקלאות‪.‬‬ ‫שטח המגרטה‪ 15.2 :‬דונם‪.‬‬ ‫שנת "הקמה"‪ :‬לפני ‪.2010‬‬ ‫כמות רכבים מוערכת באתר‪.900 :‬‬ ‫אזור סכנה למקורות מים‪ :‬בינוני – אקוויפר ראשי בו הנזק ניתן לתיקון לצד אקוויפר משני שבו הנזק אינו ניתן‬ ‫לתיקון‪.‬‬ ‫מידע סביבתי‪ :‬מתחם המגרטה צמוד לשטחים חקלאים‪.‬‬ ‫מתחם המגרטה בתחום רצועת קווי חשמל מתח על (סכנת שריפה)‪.‬‬ ‫מתחם המגרטה נמצא סמוך לנחל אלכסנדר‪.‬‬

‫מגרטה טייבה ‪ -‬א'‬ ‫מחוז משרד הגנת הסביבה‪ :‬מרכז‬ ‫רשות מקומית‪ :‬טייבה‬ ‫נ"צ‪35.002966 /32.244936 :‬‬ ‫גוש‪ 7838 :‬חלקה‪22 :‬‬ ‫מצב תכנוני (תב"ע)‪ :‬בתחומי תכנית טב‪ /2 /1111 /‬א שבתוקף מ‪.16.06.1983-‬‬ ‫ייעוד הקרקע בתב"ע‪ :‬תעשייה‬ ‫שטח המגרטה‪ 2 :‬דונם‪.‬‬ ‫שנת "הקמה"‪ :‬לפני ‪.2007‬‬ ‫כמות רכבים מוערכת באתר‪70 :‬‬ ‫אזור סכנה למקורות מים‪ :‬בינוני – אקוויפר ראשי בו הנזק ניתן לתיקון לצד אקוויפר משני שבו הנזק אינו ניתן‬ ‫לתיקון‪.‬‬ ‫מידע סביבתי‪ :‬מתחם המגרטה נמצא סמוך לגני ילדים‪.‬‬ ‫חלק מן מתחם המגרטה נמצא בתוך שרידי עתיקות‪.‬‬

‫מגרטה בטייבה – ט'‬ ‫מחוז משרד הגנת הסביבה‪ :‬מרכז‬ ‫רשות מקומית‪ :‬טייבה‬ ‫נ‪.‬צ‪34.994915 /32.252700 : :‬‬ ‫גוש‪ 7839 :‬חלקות‪ 47 :‬ו‪49-‬‬ ‫בעלות הקרקע‪ :‬חלקה ‪ -47‬פרטית‪ .‬חלקה ‪ -49‬פרטית‪.‬‬ ‫מצב תכנוני (תב"ע)‪ :‬נמצא בתחומית תכנית מח‪.133/‬‬ ‫ייעוד הקרקע בתב"ע‪ :‬שטחי חקלאות‪.‬‬ ‫שטח המגרטה‪ :‬כ‪ 5.8-‬דונם‪.‬‬ ‫שנת "הקמה"‪ :‬בין השנים ‪.2005-2007‬‬ ‫כמות רכבים מוערכת באתר‪.150 :‬‬ ‫אזור סכנה למקורות מים‪ :‬בינוני – אקוויפר ראשי בו הנזק ניתן לתיקון לצד אקוויפר משני שבו הנזק אינו ניתן‬ ‫לתיקון‪.‬‬

‫מגרטה בטירה ‪ -‬א'‬ ‫מחוז משרד הגנת הסביבה‪ :‬מרכז‬ ‫רשות מקומית‪ :‬טירה‬ ‫נ"צ‪34.978013 /32.236086 :‬‬ ‫גוש‪ 7767 :‬חלקה‪26 :‬‬ ‫מצב תכנוני (תב"ע)‪ :‬תב"ע מס' מח‪ 281/‬בתוקף מנובמבר ‪.2017‬‬ ‫ייעוד הקרקע בתב"ע‪ :‬שטחי חקלאות‪.‬‬ ‫שטח המגרטה‪ 8.9 :‬דונם‪.‬‬ ‫שנת "הקמה"‪.2017 :‬‬ ‫כמות רכבים מוערכת באתר‪450 :‬‬ ‫מידע סביבתי‪ :‬מתחם המגרטה נמצא סמוך לשטחים חקלאים‪.‬‬ ‫מתחם המגרטה נמצא בתחום רצועת קווי חשמל מתח על (סכנת שריפה)‪.‬‬

‫מגרטה כפר יאסיף ‪ -‬אבו סנאן‬ ‫מחוז משרד הגנת הסביבה‪ :‬צפון‬ ‫רשות מקומית‪ :‬אבו סנאף (המתחם הצפוני) ואזור ללא שיפוט (המתחם הדרומי)‪.‬‬ ‫נ‪.‬צ‪216650/761857 : :‬‬ ‫גושים‪ -18786 :‬אבו סנאף‪ - 18762 ,‬אזור ללא שיפוט‬ ‫חלקות‪ :‬גוש ‪ , 8,19,20,22 –18786‬גוש ‪35,40,41 -18762‬‬ ‫בעלות הקרקע‪ :‬פרטית‪.‬‬ ‫מצב תכנוני (תב"ע)‪ :‬המתחם נמצא בתחומי תכנית ג'‪ 21904/‬אשר נמצאת בתוקף כלל החלקות הנ"ל ייעודם הינו‬ ‫קרקע מתאריך ‪.13.12.2017‬‬ ‫ייעוד הקרקע בתב"ע‪ :‬חקלאית‪.‬‬ ‫שטח המגרטה‪ 23.4 :‬דונם‬ ‫שנת "הקמה"‪ :‬מלפני שנת ‪.2005‬‬ ‫כמות רכבים מוערכת באתר‪750 :‬‬ ‫אזור סכנה למקורות מים‪ :‬בינוני – אקוויפר ראשי שבט הנזק ניתן לתיקון לצד אקוויפר משני שבו הנזק אינו ניתן‬ ‫לתיקון‪.‬‬ ‫מידע סביבתי‪ :‬מתחם המגרטה נמצא בתוך שטחים חקלאים‪ .‬במתחם המגרטה עובר נחל 'אזהב'‪.‬‬

Get in touch

Social

© Copyright 2013 - 2023 MYDOKUMENT.COM - All rights reserved.