Otizmin Farkındayız Flipbook PDF

2 Nisan Otizm Farkındalık Günü kapsamında BTSO Sait Ete Ortaokulu özel eğitim sınıfı tarafından farkındalığı arttırmak a
Author:  Guest

85 downloads 179 Views 30MB Size

Recommend Stories


Porque. PDF Created with deskpdf PDF Writer - Trial ::
Porque tu hogar empieza desde adentro. www.avilainteriores.com PDF Created with deskPDF PDF Writer - Trial :: http://www.docudesk.com Avila Interi

EMPRESAS HEADHUNTERS CHILE PDF
Get Instant Access to eBook Empresas Headhunters Chile PDF at Our Huge Library EMPRESAS HEADHUNTERS CHILE PDF ==> Download: EMPRESAS HEADHUNTERS CHIL

Story Transcript

Sayı 1 - Nisan

A İS 2 N N

2 Nisan 2022 Cumartesi

OTiZMiN FARKINDAYIZNYA

FARKINDALIK M Z İ GÜN Ü OT

e t Et i a OS S T B ulu k o lık a t a r d O kın r a mF z i t isi.. g O r De

Özel Eğitim Sınıfımız ve Otizmli Öğrencilerimiz

Otizm Hakkında Merak Edilenler..

İÇİNDEKİLER

OTİZMİN FARKINDAYIZ

4

MÜDÜRÜMÜZÜN SUNUŞ KONUŞMASI

5

HER ÇOCUK ÖZELDİR

6

ÖZEL ÇOCUKLARIMIZA DAİR

7-8

OTİZM NEDİR?

9

ÖZEL EĞİTİM SINIFIMIZ

10-12

DERS İÇİ ETKİNLİKLERİMİZ

13

ETWİNNİNG PROJELERİMİZ

14

ÖĞRETMENLERİMİZDEN MESAJ VAR

15-18

ÖZEL EĞİTİM ÖĞRENCİLERİNİ

19

ÖĞRETMENLERİMİZİN GÖZÜNDEN

20-21

ÖZEL EĞİTİM SINIFI OTİZME KIRMIZI IŞIKLARIMIZI

22

23-25

TANIYALIM EN SEVDİĞİMİZ ARKADAŞIMIZ EREN

YAKALIM KAFAMDA DELİ SORULAR

2

OTİZM HASTALIK YA DA ENGEL DEĞİL FARKLILIKTIR..

3

Değerli Meslektaşlarım, Kıymetli Veliler, Sevgili Öğrenciler... BTSO Sait Ete Ortaokulu olarak Otizm farkındalığını ele aldığımız bir eDergi ile karşınızdayız. Teknoloji çağında yaşamaktayız. Artık toplumumuzun büyük bir kesimi bilgiye internet aracılığıyla ulaşmaktadır. Biz de bu düşünceyle yola çıkıp dergimizi e-dergi olarak yayınlamaya karar verdik. Bu sayede herkes dergimize rahatlıkla ulaşabilecektir. Büyük özveri ile hazırlanan zengin içerikli dergimizi beğeneceğinizi umarız. Okulumuzda özel eğitim sınıfı bulunması eminim hepimiz için bir fırsattır. Otizmli öğrencilerimiz diğer öğrencilerle kaynaştıkları etkinliklerle sosyal hayata uyum sağlamayı öğrenirken okulumuzda bulunan öğrencilerimiz de otizmli bireylere karşı farkındalıklarını arttırarak onları anlamaya çalışmaktadır. Bu etkileşimin hayatınıza olumlu yansımaları olmasını umarım. Dergimizin hazırlanmasında emeği geçen öğretmen ve öğrencilerimize teşekkür eder, başarılarının devamını dilerim.

Ahmet ÖRENÇ Okul Müdürü

4

Müdür Yardımcımız Nadir POLATDEMİR'in Gözünden Özel Eğitim

HER ÇOCUK ÖZELDİR Her çocuk özeldir… Her çocuğun yetenekleri ilgileri doğrultusunda eğitim alma hakkı vardır. Eğitim hakkı anayasa ile güvence altına alınmıştır.

Özel eğitim sınıflarında öğrencilerimize hayata yönelik temel becerileri kazandırmanın yanında bir birey olarak toplumun parçası olma bilinci de kazandırılmaktadır.

Okulumuzda özel eğitim sınıfı açılarak engelleri ve farklılıkları nedeniyle yaşıtları ile aynı ortamda eğitim öğretim çalışmalarına katılamayan öğrencilerimize bir ortam sağlanmış oldu. Özel öğretime ihtiyaç duyan öğrencilerimiz, okul ortamının havasını teneffüs etme imkânı bulmuşlardır. Özel eğitim sınıfı sayesinde bu öğrencilerimiz sosyal ortama uyum sağlamışlardır.

Öte yandan okulumuzun diğer öğrencileri, farklılıkları olan öğrencilerimizi daha yakından tanıyarak onlarla iletişim kurmanın yollarını aramaktadır. Engellerinin ya da farklılıklarının nedeninin anlamaya çalışmaktadır. Özel öğrencilerimizin neleri yapıp neleri yapamayacakları konusunda bilgi edinme gayreti göstermektedirler. Toplum içerisinde özel bireylerin farkına varmaktadırlar. Farklılıkların zenginlik olduğu fikrini benimsemektedirler.

Öğrencilerimize bireysel olarak hazırlanan eğitim planları doğrultusunda ihtiyaçlarına yönelik bilgi ve beceriler kazandırılmaktadır. Bununla birlikte Görsel Sanatlar, Müzik ve Beden Eğitimi derslerinde özel eğitim öğretmenleri ile birlikte branş öğretmenlerinin derse iştirak etmesi bu öğrencilerimizin ilgi ve yeteneklerini keşfetmeleri yolunda atılan büyük bir adımdır.

Özel eğitim sınıfının okulumuz bünyesinde açılmış olmasının çift taraflı faydasını görmüş olmaktayız. Hem farklılıkları bulunan öğrencilerimiz hem de diğer öğrenciler içinde yaşadıkları toplumun değerli birer ferdi olduklarının bilincine varmaktadır.

5

ÖZEL ÇOCUKLARIMIZA DAİR “Kimisi benim hasta olduğumu düşünür, kimisi benim bazı konularda eksik olduğumu düşünür ama aslında ben sadece farklıyım.” Der Emine Ergün, Merhaba Ben Otizm adlı kitabında. Aslında özel eğitim sınıfımıza bizim gözümüzden baktığınızda pek de farklı değiller. Teneffüs olduğunda onlar da arkadaşlarının arasına katılıp oynamak için can atarlar, Arda her öğretmenine selam verir hal hatır sorar, Muhammed bitmeyen neşesi ve enerjisiyle diğer çocuklardan kendine bir grup toplayıp oyun oynar, daha saysam ne çok örnek var… Hiç mi farklı değiller derseniz tabii ki bazı yönlerden de çok farklılar. Mesela Ravza kendine has figürleriyle dans etmeyi en çok seven öğrencimiz olabilir, Yakup ise hem bu kadar sessiz kalıp hem de böyle güzel dostluklar kurabilen tek öğrencidir belki… Onlar birbirlerinden bile çok farklılar. Tıpkı her çocuk gibi onlar da çok ama çok özeller. Hem bizim için, hem arkadaşları için, hem aileleri için…

Öğrencilerimin de özel çocuklarımızla vakit

Bu yıl birlikte yürüttüğümüz e-Twinning

etkinlikler yapmaya devam edeceğiz. Takipte

projesi ile özel eğitim sınıfıyla daha yakın vakit geçirme fırsatı bulduğum için çok mutluyum.

geçirip etkinlikler yapmaktan dolayı çok mutlu olduğunu

söyleyebilirim.

Birleşmiş

Milletler

tarafından “Otizm Farkındalık Günü” 2 Nisan olarak ilan edilmiş olsa da, bizim okulumuzda aslında her gün otizm farkındalığımızın arttığını söyleyebiliriz.

Bazen

teneffüslerde

öğrencilerimizin

kaynaştığını

görmek

derslerde, tıpkı

bir

bazen

birbirleriyle ebeveynin

çocuklarının huzur içinde oynadığını izlemesi gibi keyif verici. Bu dergi de bizim özel çocuklarımız için, özel çocuklarımız hakkında, özel çocuklarımıza dair… Umarım okurken sizler de hem keyif alır hem de onlarla olmaktan dolayı nasıl şanslı hissettiğimizi sınıfımızın

anlarsınız.

tüm

Bizler

öğrencilerle

özel

eğitim

kaynaşması

sosyal hayatta daha çok yer alması için farklı kalın :)

Banu YAŞAR MÜDÜR YARDIMCISI

6

ve

OTİZM NEDİR? Otizm spektrum bozukluğu, doğuştan gelen ya da yaşamın ilk yıllarında ortaya çıkan karmaşık bir nöro-gelişimsel farklılıktır. Otizmin, beynin yapısını ya da işleyişini etkileyen bazı sinir sistemi sorunlarından kaynaklandığı düşünülmektedir.

OTİZMİN NEDENİ NEDİR? Bugün, otizm spektrum bozukluğuna neyin neden olduğu bilinmemekle Math Club - Mondays birlikte genetik temelli olduğuna ilişkin bulgular vardır. Ancak hangi gen ya da genlerin sorumlu olduğu henüz bilinmemektedir. Creative Art - Wed &Çevresel Thu faktörlerin de otizme yol açabildiğine ilişkin görüşler vardır. Hem Theatre Club - Tuesday genetik temellerin hem de çevresel faktörlerin etkileri üzerine çok sayıda araştırma yapılmaktadır. Otizmin çocuk yetiştirme özellikleriyle ya da ailenin ekonomik koşullarıyla hiçbir ilişkisi yoktur; bu nedenle otizm spektrum bozukluğunu her çeşit toplumda, farklı coğrafyalarda, ırkta ve ailede rastlanmaktadır.

Reminders

7

OTİZMİN BELİRTİLERİ NELERDİR?

Takıntılı davranışlar

Konuşmada gecikmeler

İsmi söylendiğinde dönüp bakmamak

Yaşıtlarının oyunlarına ilgi duymamak

Göz teması kuramamak

Parmağıyla istediği şeyi göstermemek

Sallanmak, parmak ucunda yürümek gibi hareketler

Dönen nesnelere karşı aşırı ilgi duymak

. ebilir r İ e İ t İ s ö L z M lılık g çocuk gö k E r a f ÖN üzeyine gökrei bir otizmgelicikme uk ise

c e ğun dif düzeyd luk ya da lan bir ço bilir. u c o e ç r f o izmli ekirse ha mada zo kilenmiş zor öğren asıl t o r e ş t ger lirtil onu çok la e da n Bu be k vermek urabilir, k daha faz nuşmayı lar arasın özellikler ni Örne teması k tizmden ilir ve ko ki insan da farklı ğildir. Ya ilir. O n kaçınabbilmeliyiz rasında doğru de ifadeler b a y k ra k re kin ma da yaşa temasın ola çıkara li bireyle ba sokmaz gibi kes klerine gö göz adan y sa otizm ynı kalı uşama zelli ö i d r r n a n o Bu klar va mlileri az, k olarak ke ı m l z ı i r l t u k o r k r. fa Bütün z teması ri bir birey irilmelidi . r i l i ö olab mliler g r. Her bi ğerlend de otiz değildi u r doğ

8

BTSO SAİT ETE ORTAOKULU ÖZEL EĞİTİM SINIFI Sınıfımızda 2 öğretmen ve 4 öğrenci bulunmaktadır. ÖĞR ETM ENLE RİMİ Z

Me lte m GÜ N Öz el Eğ itim Öğ ret me ni

Kübra ÖZKA N Özel Eğitim Öğret meni

ÖĞR ENCİ LERİ MİZ

Ravz a

Meh met Yaku p

Muh amm ed Arda

ÖZEL EĞİTİM SINIFINDA NELER YAPIYORUZ? Özel eğitim sınıfında öğretmenler öncelikle öğrencilerin düzeylerini anlamak için onları gözlemler ve neleri yapıp neleri yapamadıklarını belirler. Daha sonra her öğrenci için onun ihtiyacına yönelik bir plan hazırlanır. Yani her öğrenci için ayrı bir öğretim planı vardır. Buna Bireyselleştirilmiş Eğitim Planı (BEP) adını veririz. Planlarında yer alan öğretimsel amaçlarına uygun bireysel dersler yapılır. Yani sınıfımızda sayıları öğrenen ve çarpma işlemi yapabilen farklı düzeyde öğrenciler bulunabilir. Aynı öğretimsel amaçlara sahip olan öğrencilerle grup çalışmalarına da yer verilir. Bazı branş derslerinden öğretmenlerimiz dersimize gelebilir. Bu dersler Görsel Sanatlar, Beden Eğitimi ve Spor ve Müzik dersleridir. Bu derslere gelen ders öğretmenleri öğrencilerimize uygun çalışmalar yapar. Dersimize katılan branş öğretmenlerini öğrencilerimiz çok sever ve onların derslerini merakla bekler. Öğrencilerimiz akademik olarak ortaokul düzeyinde dersler yapmak için uygun değildir fakat sosyal olarak teneffüslerde okuldaki diğer öğrencilerle iletişim kurarak oyunlar oynayabilirler. Teneffüse çıkmayı çok severler. Diğer öğrencilerin arasında dolaşmak onlarla kaynaşmak öğrencilerimizi mutlu eden bir etkinliktir.

9

DER

DRAM

İZ M S İÇİ E İ R E TKİNLİKL

A ÇALIŞMAMIZ

SA

AKI

NAL

S GERÇEKLİK İLE 10 KA

IM

LLI T LER AHT A İLE DERS

ATIK

DENE

PİL T OPLA MA

Y ÇALIŞMALARI BAS

10

AR İT STE M ÇALIŞMAL

I

DER

İZ M S İÇİ E İ R E TKİNLİKL

DOĞ

YERL

İ MALI HAFTASI

SUD

SINIF

BOT

OKU

OYUNU ETKİNLİĞ

İMİZ

ZİY A RETLERİMİZ

EL

RO

A G Ö ZLEMİ GEZİMİZ

MA İK K O DLAMA ÇALIŞ

MIZ

11

U - GÖ Z KOORDİNASYON

DER

WE

B 2 ARAÇ

MİZ S İÇİ E İ R E L K İ TKİNL

LA RIYLA ETKİN

LİK

LER

MÜZİK

BED

EN EĞ İMİZ İTİMİ DERSLER

GÖRS

BA

DERSLERİMİZ

LIK

YAKALAMA OYUNUM

EL SANATLAR

UZ

BİREY

12

SEL DERSLER

13

KÜBRA ÖĞRETMENDEN MESAJ VAR

MELTEM ÖĞRETMENDEN MESAJ VAR

ARAMIZDA MUTLU OLABİLİRLER Sevgili öğrenciler, sizlerdeki bireysel farklılıklar gibi otizm de bireysel farklılık demektir. Sizlerde de olduğu gibi onların da korkuları ve sevdikleri şeyler vardır.

Yüksek seslerden etkilenebilirler, ani hareketler onları rahatsız edebilir. Sizlerin de sevgileri ve ilgileri sayesinde aramızda mutlu olabilirler. Onlara doğru yaklaşırsanız. arkadaşlık kurup vakit

GÜZEL BAKAN GÜZEL GÖRÜR

geçirebilirsiniz. Eminim onlarla da çok eğlenceli zaman geçirip oyunlar oynayabilirsiniz.

Sevgili öğrenciler, biz özel eğitim sınıfı olarak bu okulda olmaktan çok mutluyuz. Eminim ki sınıfımız ve öğrencilerimiz hakkında merak ettiğiniz çok şey var. Lütfen sınıfımızı ziyaret etmekten ve öğrencilerimizle selamlaşmaktan çekinmeyin. Otizm hastalık değil farklılıktır. Hayata bizim baktığımızdan daha farklı gözlerle bakarlar. Sınıfımızdaki öğrencilerimiz iletişime açık öğrencilerdir. Belki onları henüz tanımadığınız için iletişim kurmaktan çekinebilirsiniz ama lütfen onlara da bir şans vererek aranızda yer açın. Eminim ki onlara güzel bakarsanız onlardaki güzelliği de göreceksiniz çünkü güzel bakan güzel görür :)

14

Özel Eğitim Sınıfı Öğrencilerini Tanıyalım MEHMET YAKUP Merhaba Ben Yakup Ben Mehmet Yakup, 8. sınıf özel eğitim öğrencisiyim. Bu okulda olmaktan çok mutluyum. Bu sene mezun olacağım için biraz üzgünüm çünkü arkadaşlarımla ve öğretmenlerimle çok güzel günler geçirdim ama artık lise öğrencisi olmamın zamanı geldi. Ben teneffüslere çıkmayı çok severim. Bu sene özgüvenim biraz daha arttı ve benimle konuşup vakit geçirmek isterseniz arkadaşlığınız beni çok mutlu eder. En sevdiğim arkadaşım Eren'dir bazen telefonla da konuşuruz. Öğle arasında tost yemeği, Beden Eğitimi derslerini ve kar yağmasını çok severim. Güzel havalarda piknik yapmak ve ailemle gezmek de beni çok mutlu eder.

15

Unutmadan, Görsel Sanatlar dersinde resim yapmayı da çok severim.. :)

Özel Eğitim Sınıfı Öğrencilerini Tanıyalım RAVZA Merhaba Ben Ravza Unutmadan, tatlı yemeyi de çok severim :)

Ben Ravza, 6. sınıf özel eğitim sınıfı öğrencisiyim. Bu okulda olmaktan çok mutluyum. Okula ilk başladığımda tenefüslere çıkmak istemiyordum ama artık tenefüse çıkmayı ve sizlerin arasında dolaşmayı çok seviyorum. Köpekleri ve sarı çiçekleri toplamayı çok severim. En sevdiğim renk sarıdır. Resim yapmak beni çok mutlu eder ve çok güzel resimler yaparım. En çok köpek resmi yapmayı seviyorum. Okul dışında yüzme kursuna gidiyorum. Spor yapmak benim için çok faydalı oldu ve yüzmeyi de çok severim. Bana selam verip konuşmak istediğiniz de biraz çekinebilirim ama lütfen vazgeçmeyin benimle arkadaş olursanız belki sizlerden de güzel şeyler öğrenebilirim.

16

Özel Eğitim Sınıfı Öğrencilerini Tanıyalım MUHAMMED Merhaba Ben Muhammed Ben Muhammed, 5. sınıf özel eğitim öğrencisiyim. Bu okulda olmaktan çok mutluyum. Teneffüste arkadaşlarımla koşup eğlenmeyi çok seviyorum. Suriyeliyim ama sizler kadar güzel Türkçe konuşabiliyorum. Hep gülerim ve biraz hareketli bir öğrenciyim. Beden Eğitimi derslerini çok seviyor ve Murat öğretmenimizin hazırladığı etkinliklerle çok eğleniyorum. Resim konusunda da yetenekli olduğum söylenebilir. Müzik derslerinde Hasan öğretmenimle Kalimba çalmayı öğreniyorum. Bütün arkadaşlarımı çok seviyorum. Benimle iletişim kurmak çok kolaydır sizlerle de tanışmak ve oyunlar oynamak beni mutlu eder.

17

Unutmadan, biraz meraklı bir öğrenciyim ve çok soru sorarım :)

Özel Eğitim Sınıfı Öğrencilerini Tanıyalım ARDA Merhaba Ben Arda Ben Arda, 5. sınıf özel eğitim sınıfı öğrencisiyim. Bu okulda

Unutmadan, video izlemek en sevdiğim şeydir :)

olmaktan çok mutluyum. Teknolojiyi çok severim. Akıllı tahta ile yaptığımız derslerimizde çok eğleniyorum. Okula ilk başladığımda teneffüslere çıkmak istemiyordum. Artık arkadaşlarımla teneffüse çıkmayı da çok seviyorum. Ben çok sosyal bir insanım. Sadece bazen sizler gibi iletişim kuramayabilirim ama insanlarla konuşmak beni mutlu eder. Ben de diğer arkadaşlarım gibi Beden Eğitimi derslerinde çok eğleniyorum. Kitap okumayı da çok severim. Bu yıl sınıf kütüphanemizdeki kitaplardan bir çoğunu okudum :)

18

EN SEVDİĞİMİZ ARKADAŞIMIZ "EREN" MERHABA BEN EREN, OTİZMİN FARKINDAYIM ONLARIN YANINDAYIM :)

Merhaba ben Eren. 16 Eylül 2019’ da burada eğitim görmeye başladım. Özel eğitim sınıfındaki arkadaşları fark ettim ve birkaç gün sonra merdivenlerde Kıvanç’la karşılaştım, ona gülümsedim ama karşılık alamadım. Arkadaş olmak istiyordum bu yüzden diğer teneffüste tekrar gülümsedim pes etmedim. Daha sonra teneffüslerde benim sınıfımın önünde beklemeye başladılar o zaman onların da benimle arkadaş olmak istediklerini fark ettim ve çok mutlu oldum. Teneffüslerde birlikte vakit geçirmeye başladık. Oyunlar oynadık. Onların elinden tutuyordum okul bahçesinde koşup eğleniyorduk. Onlara küçük küçük hediyeler almaya başladım bazen bir balon bazen çikolata gibi. Ama bunları özel eğitim öğretmenine danışarak yaptım çünkü yanlış bir şey yapmak istemiyordum. Arkadaşlarımı mutlu etmek beni daha çok mutlu ediyordu. Zamanla arkadaşlığımız büyüdü ve okul dışında da iletişime geçmeye başladık. Kendimi onların yerine koyarak onlarla olan arkadaşlığımı ilerlettim. Özel eğitim sınıfındaki arkadaşlarım yeni arkadaş edinmekte zorluk yaşıyorlar onlara gülümsemek bile bir arkadaşlığın başlangıcı olabiliyormuş. Onlar bu arkadaşlık için çok çaba gösteriyorlar bunu hissediyorum. Konuşmaları ve davranışları bize farklı gelebilir hatta dışarıdan soğuk görünebilirler ama sadece onlarla tanışmamızı bekliyorlar. Annem, ben küçükken hiçbir insanın farklı olmadığını bazı insanların özel olduğunu söylemişti o yüzden ben onları hiç bizden farklı olarak görmedim. Onların dünyasına girdim ve çok güzel arkadaşlar kazandım. Okuldaki diğer arkadaşlarım da zamanla onlarla yakınlaşmaya başladığı için mutluyum. Herkesi onların renkli dünyasına davet ediyorum.

EREN BAŞ 7/A

19

ÖĞRETMENLERİMİZİN GÖZÜNDEN ÖZEL EĞİTİM SINIFI

4 Yıldır büyük bir keyif alarak derslerine katıldığım özel eğitim sınıfında çok güzel vakitler geçirdim. Onların da sizler gibi yetenekleri ve ilgileri olduğunu gördüm. Her insan gibi bilmediği bir faaliyeti zamanla yapabildiklerini görmek beni çok mutlu ediyor. Bana özel zamanlar yaşatan bu özel öğrencilerimi çok seviyorum. Teşekkürler; Ravza, Yakup, Arda ve Muhammed.

MURAT TUNÇ

Merhaba çocuklar, 4 yıldır özel eğitim sınıfıyla birlikte eğlenerek müzik dersimizi yapıyoruz. Sizlerden farkları özel ilgiye ihtiyaç duyuyor olmaları. Onlara uygun eğitimle bir çok şeyi başarabiliyorlar . Müzik konusunda da yetenekli ve gayretli öğrencilerimiz var. Derslerimizde müzik aletlerini tanıyoruz, ritim çalışmaları yapıyoruz. Marakas gibi kendi müzik aletimizi de yaptığımız oldu. Bu yıl öğrencilerimizle Kalimba çalışıyoruz.

H. BASRİ İLAÇOĞLU

20

ÖĞRETMENLERİMİZİN GÖZÜNDEN ÖZEL EĞİTİM SINIFI

Özel Eğitim sınıfında derslere girmeye karar verme aşamasında tereddütlerim vardı. O özel öğrencilere anlatmak istediklerimi uygun şekilde anlatabilecek miydim? Onlarla uygun iletişimi kurabilecek miydim? ama bu düşünceler özel eğitim sınıfının değerli öğretmenlerinin ve çocukların öğrenmeye olan isteklerini gördükten sonra ilk dersten itibaren kayboldu.

Hepsinin ayrı ayrı özellikleri, güzellikleri, mutlu oldukları veya üzüldükleri şeyler var. Bazen boyalarla, bazen kağıt, kartonlarla, geri dönüşüm malzemeleriyle, bazen, sessizce bezen şarkılarla ama hep küçük de olsa bir şeyler öğrendiklerini, geliştirklerini görmek çok ama çok multluluk verici. Ayrıca teneffüslerde yanıma gelip "Derse geleceksin değil mi?" demeleri, "Merhaba" demeden yanımdan geçmemeleri, resim odasına uğrayıp sohbet etmeye çalışmaları mutlulukların en büyüğü. Sevildiklerini hissediyor olmaları çok güzel. Sevdiklerini hissettirmeleri de..

Çünkü otizmli özel çocuklar, belki biz konuşurken gözlerimizin içine bakamıyorlar ama ses tonumuzdan bile ne demek istediğimizi anlamaya çalışıyorlar. Onlara bir şeyler öğretmek istediğimizi gayet iyi fark ediyor, öğrenmek için çaba harcıyor, çalışmalarını bitirince de mutlulukla, gururla, alkışlarla yaptıklarını panolarına asıyorlar.

SEÇİL ERGENE

21

OTİZME KIRMIZI IŞIKLARIMIZI YAKALIM Hayatta her bireyin kendine özgü farklılıkları ve özellikleri vardır. Bu nedenle her birey aynı zamanda özel ve farklıdır. Dolayısıyla kendimize nasıl davranılmasını istiyorsak biz de empati kurabilmeli ve insanlara güzel davranmalıyız. Otizmli kardeşlerimizle toplumun hemen her kesiminde karşılaşabiliriz. Otizmli kardeşlerimize yardımcı olmanın yolu: Onları tanımak, anlamak ve gereken hassasiyeti göstermektir. Bazen elimizden hiçbir şey gelmese bile otizmli kardeşlerimizin farkında olduğumuzu onlara fark ettirmemiz, onlara hafif bir tebessümümüz ve sıcak bir yaklaşımımız emin olun o otizmli kardeşlerimize verebileceğimiz en güzel hediye olabilir. Birleşmiş Milletler (BM) otizmin hızlı artışını tüm ülkelerin gündemine taşımak için 2008 yılında 2 Nisan’ı Dünya Otizm Farkındalık Günü olarak ilan etti. Bu anlamlı gün nedeniyle Tohum Otizm Vakfı 2009 yılından beri ‘Mavi Işık Yak’ Kampanyası’nı yürüttü. Bu kampanyanın amacı otizmin varlığına dikkat çekmek ve farkındalık yaramaktı. Otizmli insanlar, diğerlerinden farklı olabilirler ancak herkesle aynı haklara ve özgürlüklere sahipler.Tohum Otizm Vakfı da bu yıl rotasını otizm farkındalık rengi olan maviden, kabullenmenin dikkat çekici rengi olan kırmızıya çevirdi.

Herkesi otizmlileri hayatın her aşamasında kabul etmeye ve bu 2 Nisan’da otizme kırmızı ışık yakmaya davet etti. Okulumuzun Değerli Öğretmenleri, Velileri ve Öğrencileri, Haydi! 2 NİSAN DÜNYA OTİZM FARKINDALIK GÜNÜ’nde kırmızı giyinerek bizler de OTİZME KIRMIZI IŞIKLARIMIZI YAKALIM, diyorum. Okulumuzun otizmli öğrencileri başta olmak üzere 2 NİSAN DÜNYA OTİZM FARKINDALIK GÜNÜ’nde bütün otizmli kardeşlerimizin yanında ve onların farkındayız.

22

MEHMET YEĞİN REHBER ÖĞRETMEN

KAFAMDA DELİ SORULAR OTİZM H AKKINDA MERAK E TTİĞİNİZ SORULA R

BU BÖLÜMDE OKULUMUZUN ÖĞRENCİLERİNDEN GELEN MERAK ETTİKLERİ SORULARI CEVAPLIYORUZ :) Göz kontağı kurmadan öğretmenini nasıl dinleyebiliyor? Okulumuzdaki otizmli öğrencilerimiz hafif düzeyde otizmli öğrencilerdir. Göz kontağı kurabilirler. Göz kontağı kuramayan otizmli öğrencilerle öncelikle göz kontağı ve dikkat süresini uzatacak çalışmalar yapılarak öğrencinin bu becerisini geliştirmesi desteklenir. Otizm kaç yıl sürüyor ya da iyileşebiliyorlar mı? Otizm hayat boyu sürer. Uygun eğitimle bireyler hayata uyum sağlar. Onlarla tanışırken nasıl davranmalıyız? Öncelikle onları anlamaya çalışmanız gerekir. Sevdiği ve eğlendiği şeyleri gözlemleyip bu konularda onlara eşlik edebilirsiniz. Otizm olan çocuklar hırçın olabilir mi? Anlaşılamamak bazen hırçın olmalarına neden olabilir. Kaç yıllık eğitim onlar için yeterli ve kaç yıl eğitim hakları var? Ömür boyu eğitim almaları mümkün. 12 yıllık zorunlu eğitim süresi sonrasında eğitime ihtiyaç duyan bireyler halk eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde eğitimlerine devam edebilirler. Neden az yaşıyorlar? Az yaşamıyorlar. Bu yanlış bir bilgi :)

23

Gözlerine baktığımızda hemen sarılmak istiyorlar, sevgisini belli etmek için mi? Olabilir, sevgi evrenseldir :) Otizmi engellemenin yolu var mı? Çocuklar 2-3 yaşlarına gelene kadar onlarla kuvvetli ve etkili iletişim kurmak, ekran maruziyetini azaltmak otizmin risklerini ve etkilerini azaltabilir. Otizm genetik mi? Genetik yatkınlık olabileceğine dair çalışmalar olsa da kesin bir dille genetik demek çok doğru değildir. Otizmi olan kişiler sağlık kayıtlarına işleniyor mu? Evet, sağlık kayıtlarına işlenerek gerekli takipleri doktorlar tarfından da yapılıyor. Otizm sonradan ortaya çıkabilir mi? Genellikle okul öncesi dönemde fark edilir. Bu dönemden sonra ortaya çıkması söz konusu olmamıştır. Ağır düzeyde otizmli bireylere nasıl davranılmalıdır? Ağır düzeyde otizmi olan bireyler dokunulmaktan, ani hareketlerden rahatsız olabilir ve takıntıları olabilir. Mümkün olduğu kadar onları tanımaya çalışarak onların hassasiyetlerine özen göstererek, kendilerini rahat hissetmelerini sağlayarak onlarla iletişim kurmaya çalışmalıyız. Otizm doğumdan sonra fark edilir mi? Anne karnında anlaşılmaz. Doğumdan sonra 2-3 yaşlarına kadar anlaşılabilir.

KAFAMDA DELİ SORULAR OTİZM H AKKINDA MERAK E TTİĞİNİZ SORULA R

BU BÖLÜMDE OKULUMUZUN ÖĞRENCİLERİNDEN GELEN MERAK ETTİKLERİ SORULARI CEVAPLIYORUZ :) Yaşamları boyunca çektikleri zorluklar nedir? Sosyal ortamlara uyum sağlamakta zorlanmaları toplumsal hayatta onların karşısına sorunlar çıkarabilir. İletişim ile ilgili de sorunlar yaşayabilirler. Bu konuda topluma çok büyük görevler düşmektedir. Eğer onları kabul eder ve toplum hayatında onlara yer açarsak yaşadıkları zorlukları azaltabiliriz. Neden genelde zeki olurlar? Genelde zeki olmazlar bu yanlış bir algıdır. Otizm zeka geriliği anlamına gelmediği için çok zeki otizmli bireyler olabileceği gibi algılama sorunları yaşayan otizmli bireyler de olabilir. Otizmli bireyler dünyaya bizden farklı baktıkları için farklı algılama düzeyleri zeki olan otizmli bireylerde bizim şaşıracağımız etkileri gösterebilir. Çok basamaklı sayıları zihinden çarpmak gibi.

Otizmli çocuklar bizi anlar mı? Tabiki anlar. Onların da sizin gibi heyecanları, sevinçleri, korkuları var ve sevildiklerini çok iyi anlıyorlar. :) Otizmli bireyler her duyguyu bizler gibi yaşayabilir mi? Yaşayabilir hatta bazen bizlerden daha fazla da yaşayabilirler :) Otizm birden çok türü mü var? Atipik otizm, Asperger gibi birden çok türü ve birbirinden farklı düzeyleri vardır. Tek bir kalıp gibi düşünmek doğru değildir. Eğitim alan tüm otizmlilerin kaliteli bir yaşam sürmesi mümkün mü? Eğitim otizmli bireylerin hayatında çok büyük yere sahiptir. Otizmin etkilerinin azaltılması eğitim ve toplumsal kabulle mümkündür.

Çok duygusal ve hassas olmaları çok dikkatimi çekiyor, özel ilgi devamlılığı istemeleri doğru mu? Anlaşılamadıklarını hissetmek onların duygusal olmalarına ve diğer bireylerden daha fazla ilgiye ihtiyaç duymalarına sebep olabilir.

Otizmli çocukların bakımları zor mudur? Her çocuğun bakımı kadar zorluklar yaşayabilirler. Bu zorlukların azaltılması için aile eğitimleri ve öğrencilerin eğitimleri ile üstesinden gelebiliriz.

Otizmli birinin atak geçirdiğini görürsek ona dokunmalı mıyız veya ne yapmalıyız? Atak ya da kriz yaşadığını fark ederseniz öncelikle buna neyin sebep olduğunu anlamaya çalışıp sebep olan durumu ortadan kaldırmanız faydalı olacaktır.

Otizmi çocukların en çok neye karşı yeteneklidir? Bireysel ilgi ve yeteneklerinde farklılıklar olabilir. Sınıfımızdaki öğrencilerin resim, spor ve müzik alanlarında yetenekleri vardır.

24

KAFAMDA DELİ SORULAR ÖZEL EĞ İTİM SINIFI İLE İLGİLİ MERAK E TTİĞİNİZ SORULA R

BU BÖLÜMDE OKULUMUZUN ÖĞRENCİLERİNDEN GELEN MERAK ETTİKLERİ SORULARI CEVAPLIYORUZ :) Otizmliler nasıl eğitim alıyor? Bireysel ilgi ve ihtiyaçlarına göre eğitim alıyorlar. Sınıf mevcudumuzun az olmasının sebebi bu öğrencilere ihtiyaçlarına yönelik özel ilginin sağlanması içindir. Örnek vermek gerekirse 6. sınıfta olan bir öğrencimiz akademik derslerde 3. sınıf düzeyindeyse ona 3. sınıf dersler verilerek öğrendiklerinin onda kalıcı hale gelmesi hedeflenmektedir. Otizmli öğrenciler okulda kendini nasıl hissediyor? Okulda olmak onları çok mutlu ediyor. Teneffüslerde arkadaş bulabiliyorlar ve bu onları sevindiriyor. Okul özel eğitim sınıfı öğrencileri için en önemli sosyal alanların başında gelir. Farklı eğitim mi uygulanıyor? Evet ilgi ve ihtiyaçlarına göre bireysel eğitim uygulanıyor. Akademik derslerin yanına hayata uyum sağlamaları için davranış eğitimleri ve toplumsal yaşam becerileri eğitimleri de yapılıyor. Eğitim ortamı nasıldır? Özel eğitim sınıfında derslerimizi öğrencilerimizin durumuna göre planlarız. Bazen rahatlamaya ve dinlenmeye ihtiyaçları olursa onlara zaman veririz ve derse hazır hissettiklerinde akademik derslerimizi yaparız. Öğretmenlerimiz nasıl bu kadar sabırlı oluyor? İşimizi ve öğrencilerimizi seviyoruz. Öğrencilerimizin özel ihtiyaçları olduğunun farkında olmak sabırlı olmamıza yardımcı oluyor.

Aldıkları eğitim otizm için uygun ya da yeterli mi? Eğitimleri her alanda devam etmektedir. Okulumuzda aldıkları eğitim dışında rehabilitasyon merkezlerinde ek eğitimler almaya devam ediyorlar. Bazı öğrencilerimiz jimnastik, yüzme kursu gibi sosyal aktivitelere de katılıyor. Nasıl okuma yazma öğretiliyor? Öğrencilerin düzeylerine göre özel eğitimde kullanılan farklı öğrenme yöntemleri kullanarak öğretiyoruz. Bazen bunlara ihtiyaç olmadan diğer öğrenciler gibi de öğrenebiliyorlar. Sınıfın içinde neler var? Eğitim materyalleri, bilgisayar, yazıcı, akıllı tahta ve öğrencilerimize uygun bireysel masalar :) Sınıfta onlara neler anlatılıyor ne tür etkinlikler yapıyorlar? akademik dersler bireysel olsa da sizin derslerinizden çok farklı değil ama onların ihtiyacına uygun, öğretimi kaliteli hale getirecek etkinlik örneklerimiz için dergimizdeki etkinliklere bakabilirsiniz. Otizmli öğrencilerde bizim işlediğimiz dersleri mi işliyor? Düzeyleri uygunsa sizin işlediğiniz dersleri işliyoruz değilse öğrencinin düzeyine uygun dersler yapıyoruz. Gerekli özen sağlanıyor mu? Tabiki sağlanıyor, bunun için buradayız :)

25

“Her çocuk öğrenir. Bazen aynı anda, bazen faklı anda, bazen aynı yolla, bazen farklı yolla”

Get in touch

Social

© Copyright 2013 - 2023 MYDOKUMENT.COM - All rights reserved.