Valbo Trä - Produktkatalog Flipbook PDF

Produktkatalog
Author:  V

96 downloads 161 Views 20MB Size

Story Transcript

PRODUKT KATALOG UPPDATERAD 2016-09-27


INNEHÅLLSFÖRTECKNING REGEL ....................................................................................................................................... 4 BYGGREGEL ........................................................................................................................... 5 KONSTRUKTIONSREGEL ........................................................................................................ 11 KORTREGEL ......................................................................................................................... 15 YTTERPANEL .......................................................................................................................... 17 LOCKLÄKT ............................................................................................................................ 18 PROFILERAD YTTERPANEL .................................................................................................... 20 RÅPLAN KLYVSIDA ................................................................................................................ 28 MÅLAD YTTERPANEL ............................................................................................................. 34 MÅLAD LOCKLÄKT ................................................................................................................ 35 MÅLAD PROFILERAD YTTERPANEL ........................................................................................ 37 MÅLAD RÅPLAN KLYVSIDA .................................................................................................... 45 RÅSPONT / LÄKT / FORM ....................................................................................................... 51 FORMVIRKE .......................................................................................................................... 52 LÄKT .................................................................................................................................... 54 RÅSPONT ............................................................................................................................. 56 IMPREGNERAT ....................................................................................................................... 59 KLYVSIDA IMP ....................................................................................................................... 60 OHYVLAT IMP ....................................................................................................................... 63 REGEL IMP ........................................................................................................................... 70 STÄNGSELSTOLPAR/ BYGGTIMMER ...................................................................................... 73 TRALL .................................................................................................................................. 76 INNERPANEL ........................................................................................................................... 82 BASTUPANEL ....................................................................................................................... 83 FURUPANEL ......................................................................................................................... 85 GRANPANEL ......................................................................................................................... 91 LISTVERK / TRÄGOLV ............................................................................................................. 96 BRÖSTLIST ........................................................................................................................... 97 DEKORLIST ........................................................................................................................... 99 FODER PROFILERAD ............................................................................................................ 100 FODER SLÄT ....................................................................................................................... 102 FOGLIST ............................................................................................................................. 105 KAKELLIST .......................................................................................................................... 107 KVARTSLIST ....................................................................................................................... 108 PLANHYVLAD FURU ............................................................................................................ 110 RUNDSTAV ......................................................................................................................... 127 SMYGLIST .......................................................................................................................... 130 SOCKEL PROFILERAD ......................................................................................................... 132 SOCKEL SLÄT ..................................................................................................................... 134 TAKLIST PROFILERAD ......................................................................................................... 136 TAKLIST SLÄT ..................................................................................................................... 140 TRÄGOLV ........................................................................................................................... 142 TREKANTLIST ..................................................................................................................... 147 YTTERHÖRNLIST ................................................................................................................. 149 2/156


ÖVRIGT ................................................................................................................................. 151 BASTUTRALL ...................................................................................................................... 152 EJ IMPREGNERAT ............................................................................................................... 153 VAX / SPÅNBAL / STAKKÄPP ............................................................................................... 155 3/156


REGEL 4/156


Produkter/Regel BYGGREGEL PRODUKTVARIANTER Dimension: 22 x 70 Produktbenämning: Råplan Utförande: Kvalitet: G4-3 Dimension: 22 x 95 Produktbenämning: Råplan Utförande: Kvalitet: G4-3 5/156


Dimension: 28 x 70 Produktbenämning: Regel Utförande: Kvalitet: G4-3 Dimension: 28 x 95 Produktbenämning: Regel Utförande: Kvalitet: G4-3 Dimension: 28 x 120 Produktbenämning: Regel Utförande: Kvalitet: G4-3 Dimension: 34 x 45 Produktbenämning: Regel Utförande: Kvalitet: G4-3 6/156


Dimension: 34 x 70 Produktbenämning: Regel Utförande: Kvalitet: G4-3 Dimension: 34 x 95 Produktbenämning: Regel Utförande: Kvalitet: G4-3 Dimension: 34 x 120 Produktbenämning: Regel Utförande: Kvalitet: G4-3 Dimension: 34 x 145 Produktbenämning: Regel Utförande: Kvalitet: G4-3 7/156


Dimension: 28 x 70 Produktbenämning: Regel ändspont Utförande: Kvalitet: G4-3 Dimension: 45 x 45 Produktbenämning: Regel Byggregel Utförande: Kvalitet: G4-3 Dimension: 45 x 70 Produktbenämning: Regel C14 Utförande: Kvalitet: C14 Dimension: 45 x 95 Produktbenämning: Regel C14 Utförande: Kvalitet: C14 8/156


Dimension: 45 x 120 Produktbenämning: Regel C14 Utförande: Kvalitet: C14 Dimension: 45 x 145 Produktbenämning: Regel C14 Utförande: Kvalitet: C14 Dimension: 45 x 170 Produktbenämning: Regel C14 Utförande: Kvalitet: C14 Dimension: 45 x 195 Produktbenämning: Regel C14 Utförande: Kvalitet: C14 9/156


Dimension: 45 x 220 Produktbenämning: Regel C14 Utförande: Kvalitet: C14 10/156


Utförande: Kvalitet: G4-2 11/156


Dimension: 45 x 95 Produktbenämning: Regel C24 Utförande: Kvalitet: C24 Dimension: 45 x 120 Produktbenämning: Regel C24 Utförande: Kvalitet: C24 Dimension: 45 x 145 Produktbenämning: Regel C24 Utförande: Kvalitet: C24 Dimension: 45 x 170 Produktbenämning: Regel C24 Utförande: Kvalitet: C24 12/156


Dimension: 45 x 195 Produktbenämning: Regel C24 Utförande: Kvalitet: C24 Dimension: 45 x 220 Produktbenämning: Regel C24 Utförande: Kvalitet: C24 Dimension: 45 x 145 Produktbenämning: Regel C24 Fingerskarv Utförande: Längd 6600mm Kvalitet: C24 Dimension: 45 x 170 Produktbenämning: Regel C24 Fingerskarv Utförande: Längd 6600mm Kvalitet: C24 13/156


Dimension: 45 x 195 Produktbenämning: Regel C24 Fingerskarv Utförande: Längd 6600mm Kvalitet: C24 Dimension: 45 x 220 Produktbenämning: Regel C24 Fingerskarv Utförande: Längd 6600mm Kvalitet: C24 14/156


Produkter/Regel KORTREGEL PRODUKTVARIANTER Dimension: 45 x 45 Produktbenämning: Regel kortlängd Utförande: Längd 2500 mm Kvalitet: G4-3 Dimension: 45 x 70 Produktbenämning: Regel kortlängd Utförande: Längd 2500 mm Kvalitet: G4-3 15/156


Dimension: 45 x 95 Produktbenämning: Regel kortlängd Utförande: Längd 2500 mm Kvalitet: G4-3 Dimension: 45 x 120 Produktbenämning: Regel kortlängd Utförande: Längd 2500 mm Kvalitet: G4-3 Dimension: 45 x 145 Produktbenämning: Regel kortlängd Utförande: Längd 2500 mm Kvalitet: G4-3 16/156


YTTERPANEL 17/156


Produkter/Ytterpanel LOCKLÄKT PRODUKTVARIANTER Dimension: 22 x 45 Produktbenämning: Hattläkt Utförande: Kvalitet: G4-2 Dimension: 17 x 45 Produktbenämning: Lockläkt fasad Utförande: Kvalitet: G4-2 18/156


Dimension: 22 x 45 Produktbenämning: Lockläkt fasad Utförande: Kvalitet: G4-2 Dimension: 17 x 45 Produktbenämning: Lockläkt kälad Utförande: Kvalitet: G4-2 19/156


Produkter/Ytterpanel PROFILERAD YTTERPANEL PRODUKTVARIANTER Dimension: 17 x 95 Produktbenämning: Dubbelfasspont Utförande: Kvalitet: G4-2 Dimension: 17 x 120 Produktbenämning: Dubbelfasspont Utförande: Kvalitet: G4-2 20/156


Dimension: 22 x 95 Produktbenämning: Dubbelfasspont Utförande: Kvalitet: G4-2 Dimension: 22 x 120 Produktbenämning: Dubbelfasspont Utförande: Kvalitet: G4-2 Dimension: 22 x 145 Produktbenämning: Dubbelfasspont Utförande: Kvalitet: G4-2 Dimension: 22 x 120 Produktbenämning: Dubbelfasspont ändspont Utförande: Kvalitet: G4-2 21/156


Dimension: 22 x 145 Produktbenämning: Dubbelfasspont ändspont Utförande: Kvalitet: G4-2 Dimension: 22 x 120 Produktbenämning: Elingepanel Utförande: Kvalitet: G4-2 Dimension: 22 x 145 Produktbenämning: Elingepanel Utförande: Kvalitet: G4-2 Dimension: 22 x 95 Produktbenämning: Enkelfasspont Utförande: Kvalitet: G4-2 22/156


Dimension: 22 x 120 Produktbenämning: Enkelfasspont Utförande: Kvalitet: G4-2 Dimension: 22 x 145 Produktbenämning: Enkelfasspont Utförande: Kvalitet: G4-2 Dimension: 22 x 120 Produktbenämning: Enkelfasspont ändspont Utförande: Kvalitet: G4-2 Dimension: 22 x 145 Produktbenämning: Enkelfasspont ändspont Utförande: Kvalitet: G4-2 23/156


Dimension: 22 x 120 Produktbenämning: Falspanel Utförande: Kvalitet: G4-2 Dimension: 22 x 145 Produktbenämning: Falspanel Utförande: Kvalitet: G4-2 Dimension: 19 x 120 Produktbenämning: Fjällpanel Utförande: Kvalitet: G4-2 Dimension: 19 x 145 Produktbenämning: Fjällpanel Utförande: Kvalitet: G4-2 24/156


Dimension: 21 x 120 Produktbenämning: Pärlfals Utförande: Kvalitet: G4-2 Dimension: 22 x 95 Produktbenämning: Råspont klyvsida Utförande: Kvalitet: G4-2 Dimension: 22 x 120 Produktbenämning: Råspont klyvsida Utförande: Kvalitet: G4-2 Dimension: 22 x 145 Produktbenämning: Råspont klyvsida Utförande: Kvalitet: G4-2 25/156


Dimension: 22 x 170 Produktbenämning: Råspont klyvsida Utförande: Kvalitet: G4-2 Dimension: 22 x 120 Produktbenämning: Stockpanel Utförande: Kvalitet: G4-2 Dimension: 22 x 170 Produktbenämning: Timmerpanel Utförande: Tvär fas Kvalitet: G4-2 Dimension: 22 x 170 Produktbenämning: Timmerpanel Utförande: Flack fas Kvalitet: G4-2 26/156


Dimension: 21 x 120 Produktbenämning: Valbofas 54gr Utförande: Kvalitet: G4-2 Dimension: 21 x 145 Produktbenämning: Valbofas 54gr Utförande: Kvalitet: G4-2 27/156


Produkter/Ytterpanel RÅPLAN KLYVSIDA PRODUKTVARIANTER Dimension: 17 x 45 Produktbenämning: Råplan klyvsida Utförande: Kvalitet: G4-2 Dimension: 17 x 70 Produktbenämning: Råplan klyvsida Utförande: Kvalitet: G4-2 28/156


Dimension: 17 x 95 Produktbenämning: Råplan klyvsida Utförande: Kvalitet: G4-2 Dimension: 17 x 120 Produktbenämning: Råplan klyvsida Utförande: Kvalitet: G4-2 Dimension: 17 x 145 Produktbenämning: Råplan klyvsida Utförande: Kvalitet: G4-2 Dimension: 22 x 45 Produktbenämning: Råplan klyvsida Utförande: Kvalitet: G4-2 29/156


Dimension: 22 x 70 Produktbenämning: Råplan klyvsida Utförande: Kvalitet: G4-2 Dimension: 22 x 95 Produktbenämning: Råplan klyvsida Utförande: Kvalitet: G4-2 Dimension: 22 x 120 Produktbenämning: Råplan klyvsida Utförande: Kvalitet: G4-2 Dimension: 22 x 145 Produktbenämning: Råplan klyvsida Utförande: Kvalitet: G4-2 30/156


Dimension: 22 x 170 Produktbenämning: Råplan klyvsida Utförande: Kvalitet: G4-2 Dimension: 22 x 195 Produktbenämning: Råplan klyvsida Utförande: Kvalitet: G4-2 Dimension: 22 x 220 Produktbenämning: Råplan klyvsida Utförande: Kvalitet: G4-2 Dimension: 28 x 95 Produktbenämning: Råplan klyvsida Utförande: Kvalitet: G4-2 31/156


Dimension: 28 x 120 Produktbenämning: Råplan klyvsida Utförande: Kvalitet: G4-2 Dimension: 28 x 145 Produktbenämning: Råplan klyvsida Utförande: Kvalitet: G4-2 Dimension: 28 x 170 Produktbenämning: Råplan klyvsida Utförande: Kvalitet: G4-2 Dimension: 28 x 195 Produktbenämning: Råplan klyvsida Utförande: Kvalitet: G4-2 32/156


Dimension: 28 x 220 Produktbenämning: Råplan klyvsida Utförande: Kvalitet: G4-2 33/156


MÅLAD YTTERPANEL 34/156


Produkter/Målad ytterpanel MÅLAD LOCKLÄKT PRODUKTVARIANTER Dimension: 22 x 45 Produktbenämning: Hattläkt Utförande: Kvalitet: G4-2 Dimension: 17 x 45 Produktbenämning: Lockläkt fasad Utförande: Kvalitet: G4-2 35/156


Dimension: 22 x 45 Produktbenämning: Lockläkt fasad Utförande: Kvalitet: G4-2 Dimension: 17 x 45 Produktbenämning: Lockläkt kälad Utförande: Kvalitet: G4-2 36/156


Produkter/Målad ytterpanel MÅLAD PROFILERAD YTTERPANEL PRODUKTVARIANTER Dimension: 17 x 95 Produktbenämning: Dubbelfasspont Utförande: Kvalitet: G4-2 Dimension: 17 x 120 Produktbenämning: Dubbelfasspont Utförande: Kvalitet: G4-2 37/156


Dimension: 22 x 95 Produktbenämning: Dubbelfasspont Utförande: Kvalitet: G4-2 Dimension: 22 x 120 Produktbenämning: Dubbelfasspont Utförande: Kvalitet: G4-2 Dimension: 22 x 120 Produktbenämning: Dubbelfasspont Utförande: Ändspontad Kvalitet: G4-2 Dimension: 22 x 145 Produktbenämning: Dubbelfasspont Utförande: Kvalitet: G4-2 38/156


Dimension: 22 x 145 Produktbenämning: Dubbelfasspont Utförande: Ändspontad Kvalitet: G4-2 Dimension: 22 x 120 Produktbenämning: Elingepanel Utförande: Kvalitet: G4-2 Dimension: 22 x 145 Produktbenämning: Elingepanel Utförande: Kvalitet: G4-2 Dimension: 22 x 95 Produktbenämning: Enkelfasspont Utförande: Kvalitet: G4-2 39/156


Dimension: 22 x 120 Produktbenämning: Enkelfasspont Utförande: Kvalitet: G4-2 Dimension: 22 x 120 Produktbenämning: Enkelfasspont Utförande: Ändspontad Kvalitet: G4-2 Dimension: 22 x 145 Produktbenämning: Enkelfasspont Utförande: Kvalitet: G4-2 Dimension: 22 x 145 Produktbenämning: Enkelfasspont Utförande: Ändspontad Kvalitet: G4-2 40/156


Dimension: 22 x 120 Produktbenämning: Falspanel Utförande: Kvalitet: G4-2 Dimension: 22 x 145 Produktbenämning: Falspanel Utförande: Kvalitet: G4-2 Dimension: 19 x 120 Produktbenämning: Fjällpanel Utförande: Kvalitet: G4-2 Dimension: 19 x 145 Produktbenämning: Fjällpanel Utförande: Kvalitet: G4-2 41/156


Dimension: 20 x 120 Produktbenämning: Lusthuspanel Utförande: Dubbelprofil Kvalitet: G4-2 Dimension: 21 x 120 Produktbenämning: Pärlfals Utförande: Kvalitet: G4-2 Dimension: 22 x 95 Produktbenämning: Råspont klyvsida Utförande: Kvalitet: G4-2 Dimension: 22 x 120 Produktbenämning: Råspont klyvsida Utförande: Kvalitet: G4-2 42/156


Dimension: 22 x 145 Produktbenämning: Råspont klyvsida Utförande: Kvalitet: G4-2 Dimension: 22 x 170 Produktbenämning: Råspont klyvsida Utförande: Kvalitet: G4-2 Dimension: 22 x 120 Produktbenämning: Stockpanel Utförande: Kvalitet: G4-2 Dimension: 22 x 170 Produktbenämning: Timmerpanel Utförande: Tvär fas Kvalitet: G4-2 43/156


Dimension: 22 x 170 Produktbenämning: Timmerpanel Utförande: Flack fas Kvalitet: G4-2 Dimension: 21 x 120 Produktbenämning: Valbofas 54gr Utförande: Kvalitet: G4-2 Dimension: 21 x 145 Produktbenämning: Valbofas 54gr Utförande: Kvalitet: G4-2 44/156


Produkter/Målad ytterpanel MÅLAD RÅPLAN KLYVSIDA PRODUKTVARIANTER Dimension: 17 x 45 Produktbenämning: Råplan klyvsida Utförande: Kvalitet: G4-2 Dimension: 17 x 70 Produktbenämning: Råplan klyvsida Utförande: Kvalitet: G4-2 45/156


Dimension: 17 x 95 Produktbenämning: Råplan klyvsida Utförande: Kvalitet: G4-2 Dimension: 17 x 120 Produktbenämning: Råplan klyvsida Utförande: Kvalitet: G4-2 Dimension: 17 x 145 Produktbenämning: Råplan klyvsida Utförande: Kvalitet: G4-2 Dimension: 22 x 45 Produktbenämning: Råplan klyvsida Utförande: Kvalitet: G4-2 46/156


Dimension: 22 x 70 Produktbenämning: Råplan klyvsida Utförande: Kvalitet: G4-2 Dimension: 22 x 95 Produktbenämning: Råplan klyvsida Utförande: Kvalitet: G4-2 Dimension: 22 x 120 Produktbenämning: Råplan klyvsida Utförande: Kvalitet: G4-2 Dimension: 22 x 145 Produktbenämning: Råplan klyvsida Utförande: Kvalitet: G4-2 47/156


Dimension: 22 x 170 Produktbenämning: Råplan klyvsida Utförande: Kvalitet: G4-2 Dimension: 22 x 195 Produktbenämning: Råplan klyvsida Utförande: Kvalitet: G4-2 Dimension: 22 x 220 Produktbenämning: Råplan klyvsida Utförande: Kvalitet: G4-2 Dimension: 28 x 95 Produktbenämning: Råplan klyvsida Utförande: Kvalitet: G4-2 48/156


Dimension: 28 x 120 Produktbenämning: Råplan klyvsida Utförande: Kvalitet: G4-2 Dimension: 28 x 145 Produktbenämning: Råplan klyvsida Utförande: Kvalitet: G4-2 Dimension: 28 x 170 Produktbenämning: Råplan klyvsida Utförande: Kvalitet: G4-2 Dimension: 28 x 195 Produktbenämning: Råplan klyvsida Utförande: Kvalitet: G4-2 49/156


Dimension: 28 x 220 Produktbenämning: Råplan klyvsida Utförande: Kvalitet: G4-2 50/156


Get in touch

Social

© Copyright 2013 - 2023 MYDOKUMENT.COM - All rights reserved.