כאב ראש אטיולוגיה כללית

‫כאב ראש‬ ‫כאשר אנחנו מטפלי בכאבי ראש יש להביא בחשבו את כל הגורמי שיכולי להשפיע או שהשפיעו על המטופל ‪.‬‬ ‫אטיולוגיה כללית‬ ‫‪.1‬‬ ‫‪.2‬‬ ‫‪.3‬‬

7 downloads 73 Views 102KB Size

Recommend Stories

No stories

Story Transcript

‫כאב ראש‬ ‫כאשר אנחנו מטפלי בכאבי ראש יש להביא בחשבו את כל הגורמי שיכולי להשפיע או שהשפיעו על המטופל ‪.‬‬

‫אטיולוגיה כללית‬ ‫‪.1‬‬ ‫‪.2‬‬

‫‪.3‬‬ ‫‪.4‬‬ ‫‪4.1‬‬ ‫‪.5‬‬

‫‪.6‬‬ ‫‪.7‬‬

‫קונסטיטוציה קונסטיטוציה חלשה באה לידי ביטוי בצורת כאבי ראש כאשר זה מתחיל בילדות לרוב בגיל ‪ 7‬עד ‪10‬‬ ‫רגשות כעס יכול לגרו לכאב ראש מסוג ‪) Liv\Gb‬כאב ראש בורטקס‪ /‬טמפורלי ו‪/‬או אוקסיפיטלי(‪ ,‬דאגה יתרה תחליש את הריאות וכ‪ $‬את הבקרה‬ ‫שלה על הע‪ %‬וכאב ראש מסוג ‪ ,Liv‬כמו כ דאגה יכולה להיות גור ישיר ולגרו לכאב ראש במצח או בורטקס‪ ,‬פחד גור לחולשת הכליות ויכול להיות גור ישיר‬ ‫לכאב ראש )בכל הראש( או גור משני )הא אינה מזינה את הב(‪ ,‬ויש כאב ראש מסוג ‪ ,Liv‬הל גור ל"עצירת" ‪ Qi‬ויפגע בטחול‪ ,‬ריאות ולב כאב הראש יתבטא‬ ‫בכל הראש‪.‬‬ ‫עבודה רבה מידי תגרו לחולשה של ‪ Sp Qi‬שיוביל ל ‪ Kid Yin Xu‬ולכאב ראש בכל הראש‪ ,‬חולשת הכליות יכולה להוביל לכאב ראש מסוג ‪) Liv‬אי הזנה ומי‬ ‫שיעג את הכבד(‪ ,‬ג עבודה מנטלית רבה תחליש את הגו( )ישיבה רבה מול המחשב מאמצת את העיניי ויכולה להוביל לכאב ראש(‪ ,‬אפשר לראות את זה‬ ‫בעיקר אצל ילדי שלומדי קשה מידי‪.‬‬ ‫פעילות מינית מוגברת גברי מושפעי ממצב זה יותר מאשר נשי‪.‬‬ ‫פעילות מינית מוגברת מחלישה את ‪ Kid Yin\Jing‬ונראה כאב ראש בכל הראש או כאב ראש אוקסיפיטלי‪ ,‬כאב ראש או סחרחורת בזמ מגע מיני מעידה על פעילות‬ ‫מינית מוגברת‪.‬‬ ‫לידות והפלות‪ :‬אצל נשי לידות רבות וסמוכות זו לזו ו‪/‬או הפלות חוזרות ונשנות )במיוחד אלו כיוו שיש בה יותר איבוד ד( וכ טיפולי הפריה )בה מעוררי‬ ‫זקיקי רבי(‪ ,‬מחלישות את הכליות‪.‬‬ ‫תזונה תזונה לקויה‪ ,‬תזונה עודפת או חסרה יכולי לגרו לכאב ראש‪ ,‬תזונה חסרה תגרו לכאב ראש בצורה המהירה ביותר עקב חוסר של צ'י וד‪,‬‬ ‫תזונה עודפת תחליש את צ'י הקיבה ואת הטחול ותגרו לכאב ראש פרונטלי‪ .‬מזו ח וחרי( יגרו לאש בכבד וכ לחו בקיבה‪ ,‬הראשו יגרו לכאב ראש‬ ‫בציידו והאחרו לכאב ראש פרונטלי‪ .‬מזו לח )שומני‪ ,‬מטוג‪ ,‬חלב ומוצריו ומזו קר(‪ ,‬יחליש את הטחול יגרו לכאב ראש פרונטלי וכ לתחושת כבדות בראש‪ .‬מזו מלוח‬ ‫יחליש את הכליות ויהיה כאב ראש בכל הראש או כאב ראש אוקסיפיטלי‪ .‬מזו חמו‪ %‬יחליש את הכבד ויגרו לכאב ראש בורטקס‪ .‬מזו שנאכל במהירות רבה יגרו‬ ‫ירת מזו בקיבה וכאב ראש חד במצח‪.‬‬ ‫ל ֲא ִצ ָ‬ ‫מזו שנאכל מאוחר בלילה באופ קבוע יגרו ל ‪ St Yin Xu‬ולכאב ראש פרונטלי עמו ‪ ,‬כמו כ יכולה להיות פגיעה בכבד ובכיס המרה ולכאב ראש אוקסיפיטלי‬ ‫ובוקרטס‪.‬‬ ‫טראומה פיזית חיצונית מכה בראש יכולה לגרו לכאבי ג שני לאחר מכ‪ ,‬כאב הראש יתבטא תמיד באותו מקו בו הייתה הפגיעה והוא יושפע ממצבי רוח‪.‬‬ ‫חיצו )גפ"ח‪ ,‬מזג אוויר( הגורמי העיקרי ה רוח ולחות‪ ,‬כאב הראש יהיה אקוטי וחד‪.‬‬

‫‪30‬‬

‫אבחו כללי‬ ‫אבחו עפ"י מיקו‪:‬‬ ‫‪.1‬‬ ‫‪.2‬‬ ‫‪.3‬‬ ‫‪.4‬‬ ‫‪.5‬‬ ‫‪.6‬‬

‫הכבד והלב ה שני אברי ה ‪ Yin‬היחידי המגעי לרו הראש ) ‪ (Vertex‬ורוב כאבי הראש באזור זה נובעי מבעיה בכבד )ה באיבר וה במרידיא(‪ ,‬כמו כ יתכ‬ ‫כאב ראש מ ‪ Ht Bld Xu‬וכ מחולשה כללית של צ' י וד‪.‬‬ ‫כאב ראש בצידי הראש ) טמפורלי( או כאב ראש או כאב ראש ברקה או כאב ראש בצד אחד שיי‪ $‬לכיס המרה אבל הוא נובע מבעיה בכבד‪.‬‬ ‫כאב שמתחיל מאחורי העי מעיד על מיגרנה ‪ ,‬הוא יכול להיות עמו ) ‪ (Liv Bld Xu‬או חד )‪(Liv Yang Riz‬‬ ‫כאב ראש פ רונטלי נובע מבעיה כלשהי בקיבה‪.‬‬ ‫כאב ראש אוקסיפיטלי ) מאחורי הראש( מעיד על חולשה של הכליות העולה דר‪ $‬שלפוחית השת ‪ ,‬יתכ ויהיה כאב ראש באזור הזה עקב גפ" ח ‪ ,‬במידה‬ ‫וכאב הראש נמצא מאחורי הראש אבל קרוב לצד‪ ,‬מעיד על בעיה בכיס המרה‪.‬‬ ‫כאב ראש עוט( ) כל הראש( מעיד על ‪ Kid Jing Xu‬או לחילופי מגפ "ח ) במידה וזה אקוטי(‪.‬‬

‫אבחו עפ " י סוג הכאב‪:‬‬ ‫‪.1‬‬ ‫‪.2‬‬ ‫‪.3‬‬ ‫‪.4‬‬ ‫‪.5‬‬ ‫‪.6‬‬ ‫‪.7‬‬ ‫‪.8‬‬

‫כאב עמו נובע מחולשה ‪Qi\Bld\Liv Bld‬‬ ‫כאב אוקסיפטלי חד ע נוקשות מעיד על רוח קור‪.‬‬ ‫כאב חד מתפשט לכל הראש מעיד על רוח חו‪.‬‬ ‫תחושת כבדות עוטפת בראש מעידה על רוח ולחות‪.‬‬ ‫כאב מתפשט מעיד על ‪Liv Yang\Fire‬‬ ‫כאב שמוש‪ $‬מעיד על רוח בכבד‪.‬‬ ‫סחרחורות ע תחושה קשה שעוטפת את הראש מעידה על ליחה ‪ ,‬ללא סחרחרות זה מעיד על לחות ) מצב קל יותר (‪.‬‬ ‫תחושה של ראש " ריק " מעיד על חולשה של הכליות‬

‫אבחו עפ " י החמרה ‪ /‬הטבה‪:‬‬ ‫‪.1‬‬ ‫‪.2‬‬ ‫‪.3‬‬ ‫‪.4‬‬ ‫‪.5‬‬ ‫‪.6‬‬ ‫‪.7‬‬ ‫‪.8‬‬ ‫‪.9‬‬

‫כאב ראש שמחמיר במש‪ $‬היו מעיד על חולשה של ‪ Qi\Yang‬או לחות ‪ ,‬כאב ראש שמחמיר במש‪ $‬הלילה והערב מעיד על חולשה של ד או ‪. Yin‬‬ ‫כאב ראש שמחמיר בזמ פעילות מעיד על חולשה ‪ /Qi‬ד‪ ,‬כ‪ $‬ג לגבי הטבה בשכיבה ‪ .‬כאב ראש שמוטב ב מאמ‪ %‬קל מעיד על ‪ Liv Yang‬ועל ליחה‪ ,‬כאב ראש שמו חמר‬ ‫בשכיבה מעיד על לחות או ליחה‪.‬‬ ‫כאב ראש שמוחמר לאחר אורגזמה מעיד על חולשת כליות‪ ,‬כאב ראש שמוטב לאחר אורגזמה מעיד על ‪. Liv Fire‬‬ ‫כאב ראש שמוחמר בתחילת המחזור מעיד על ‪ ,Liv Yang‬באמצע המחזור מעיד על ‪ Liv Yang‬או סטגנציה של ד‪ ,‬בסו( המחזור כאב הראש מעיד על חולשת ד‪.‬‬ ‫כאב ראש שמוחמר במגע מעיד על עוד( וכאב שמוטב במגע מעיד על חוסר‪.‬‬ ‫כאב ראש שמוחמר בזמ כעס או התרגשות מעיד על בעיה כלשהי בכבד‪.‬‬ ‫כאב ראש שמוחמר כאש ח מעיד על ‪ ) Liv Yang\Fire‬יכולה להיות הקלה זמנית לשני אלו כאשר מזג האוויר קר( ‪ ,‬בקור מעיד על חולשה של ‪ Yang‬וכאב שמחמיר‬ ‫בזמ לחות מעיד על ליחה או לחות ‪.‬‬ ‫כאב ראש שמוטב בזמ שכיבה מעיד על חוסר וכאשר הוא מורע זה מעיד על עוד(‪.‬‬ ‫כאב ראש שמוחר( לאחר אכילת מזו מעיד על ליחה‪ ,‬לחות וסטגנציה של מזו בקיבה‪ ,‬כאב ראש שמוטב לאחר אכילה מעיד על חולשה של ‪/Qi‬ד‪ ,‬כאב ראש שמוטב‬ ‫לאחר אכילת מזו חמו‪ %‬מעיד על בעיה בכבד ) בעיקר ‪.( Liv Yang‬‬

‫‪31‬‬

‫כאב ראש‬ ‫סימני‬ ‫וסימפטומי‬ ‫קליניי‬ ‫לשו‬ ‫דופק‬ ‫אסטרטגיה‬ ‫‪1‬‬ ‫נקודות‬ ‫‪2‬‬ ‫נקודות‬

‫צמחי‬

‫כאב ראש מרוח קור‬ ‫כאבי ראש מקריני לצוואר ולגב המחריפי בחשיפה לרוח‪ ,‬רגישות לקור‪,‬‬ ‫צמרמורות וחו‪ ,‬ללא הזעה‪ ,‬וסימני רוח קור נוספי‬ ‫חיפוי לב‬ ‫מתוח‬ ‫שחרור החיצו‪ ,‬סילוק רוח‪ ,‬פיזור קור ופתיחת הערוצי‪.‬‬ ‫‪Co 4, Bl 10,12, Gv 16, Gb 20‬‬ ‫פרונטלי‬ ‫אוקסיפיטלי‬ ‫‪St 8, St 44, Gv 23, Bl 14,‬‬ ‫‪Gb 20, Bl 10, 20, Gv 19, Si 3‬‬ ‫‪Yin Tang‬‬ ‫‪Chuan Xiong Cha Tiao San‬‬

‫כאב ראש מרוח חו‬ ‫כאב ראש שמתחיל באופ פתאומי )לרוב במצח ובעור((‪ ,‬נזלת צהובה‪ ,‬חו מדיד‪ ,‬רגישות לקור‪,‬‬ ‫צמרמורות )שני האחרוני פחות חזקי מהסינדרו הקוד(‪ ,‬עיני אדומות‪ ,‬פה יבש‪ ,‬שת כהה‪ ,‬תיתכ‬ ‫יצירות‪.‬‬ ‫אדומה‪ ,‬או אדומה בצדדי או בקצה הלשו‬ ‫צ( ומהיר‬ ‫שחרור החיצו‪ ,‬טיהור חו‪ ,‬סילוק רוח ופתיחת הערוצי‬ ‫‪Co 4 + Lu 7, Co 11, Gb 20, Gv 14, 16‬‬ ‫טמפורלי‬ ‫‪Vertex‬‬ ‫‪Gv 20, Si 3 + Bl 62 (Gv),‬‬ ‫‪Tai Yang, Gb 8,‬‬ ‫‪Liv 2/3, Bl 67‬‬ ‫)‪Gb 41 + Sj 5 (Dai Mai‬‬ ‫‪Sang Ju Yin‬‬ ‫‪Xiong Zhi Shi Gao Tang‬‬ ‫‪ .1‬לפגיע בנוזלי גו( כתוצאה מחו פתוגני נוסי(‪Lu Gen, :‬‬ ‫‪Tian Hua Fen, Shi Hu, Zhi Mu‬‬ ‫‪ .2‬לעצירות ופצעי בחלל הפה )אפטות ו‪/‬או הרפס( נוסי( את הפורמולה‪Huang Lian San Qin Wan :‬‬

‫אדפטציות‬ ‫‪ .1‬לכאב חמור ע קור דומיננטי נוסי(‪Gao Ben :‬‬ ‫‪ .2‬להתקפה של קור חיצוני על מרידיא הכבד ע כאבי ראש ‪ ,‬הקאות רוק‪,‬‬ ‫לשו ע חיפוי לב ודופק מיתרי נית את הפורמולה‪:‬‬ ‫‪ Wu Zhu Yu Tang‬נוציא ממנה את ‪ Da Zao, Ren Shen‬ונוסי( את‬ ‫‪ Chuan Xiong, Gao Ben, Ban Xia‬או שנית את הפורמולה ‪Jiu Wei‬‬ ‫‪Qiang Huo Wan‬‬ ‫החלק‬ ‫‪+‬‬ ‫(‬ ‫מקל‬ ‫)‬ ‫קינמו‬ ‫‪+‬‬ ‫טרי‬ ‫ינגר‬ ‫'‬ ‫ג‬ ‫של‬ ‫חליטה‬ ‫‪,‬‬ ‫(‬ ‫מאבקה‬ ‫לא‬ ‫מרק עו(‪/‬ירקות )‬ ‫מזו‬ ‫תה נענע‪/‬מנתה )‪ ,(Bo He‬אגסי‪ ,‬אורז‬ ‫הלב של הבצל הירוק )‪ ,(Cong Bai‬אפשר להוסי( את זה לתה‪.‬‬ ‫תוספות‬ ‫שכיח יותר מרוח קור‪ ,‬פגיעה ברמת ה ‪) Wei Qi‬שכבת ‪(Tai Yang‬‬ ‫פגיעה ברמת ה ‪) Wei Qi‬שכבת ‪(Tai Yang‬‬ ‫‪ .1‬נקודות עפ"י הסינדרו‪.‬‬ ‫‪ .2‬נקודות עפ"י אזור הכאב‪.‬‬

‫‪32‬‬

‫כאב ראש מרוח )קור( ולחות‬ ‫כאב ראש‬ ‫כאבי ראש ע תחושת כבדות )לחות יושבת בפתחי הראש וגורמת לכאב הראש‬ ‫סימני‬ ‫וסימפטומי מחד ולתחושת הכבדות מאיד‪ ,$‬מצב זה מחמיר במזג אוויר ע לחות רבה‪,‬‬ ‫קליניי‬ ‫אוזרי טרופי או גוש ד ☺(‪ ,‬תחושת כבדות ועייפות בגו( ובגפיי‪ ,‬תאבו‬ ‫ירוד‪ ,‬נפיחות ולח‪ %‬בחזה‪ ,‬רגישות לקור‪ ,‬צמרמורות‪ ,‬יתכ חו‪ ,‬נזלת‪.‬‬ ‫חיפוי לב צמיגי‬ ‫לשו‬ ‫צ( מתגלגל‬ ‫דופק‬ ‫שחרור החיצו‪ ,‬סילוק רוח‪ ,‬פתירת הלחות ופתיחת הערוצי‬ ‫אסטרטגיה‬ ‫נקודות *‬ ‫‪Sp 6, 9, St 40 Co 4, 6, Lu 7, St 8, Gv 23‬‬ ‫במידה ויש שינוי במזג באוויר נית להוסי( את ‪ SJ 15‬וכמו כ אפשר לעבוד ע‬ ‫ה ‪ Yang Wei‬לפתוח אותו )‪ (Sj 5 + Gb 41‬וא רוצי אפשר להוסי( את‬ ‫נקודת תחילת הזרימה של המרידיא ‪ Bl 63‬ואת נקודת ההצטברות שלו ‪Gb‬‬ ‫‪ 35‬לפתיחה חזקה של ה ‪Yang‬‬ ‫צמחי‬ ‫‪Qiang Huo Sheng Shi Tang‬‬ ‫‪ .1‬במידה ויש לחות פנימית ע תאבו ירוד‪ ,‬נפיחות בבט או שלשול נוסי( את‬ ‫אדפטציות‬ ‫הפורמולה‪Ping Wei San :‬‬ ‫‪ .2‬במידה ויש בחילות והקאות נוסי( את הפורמולה‪Xiao Ban Xia Tang :‬‬ ‫‪ .3‬במידה וזה קורה בקי‪ %‬ומלווה בחו נוסי( את הפורמולה‪:‬‬ ‫‪Xin Jia Xiang Ru Yin‬‬ ‫כמו בכאב ראש מרוח קור‪ ,‬נית להוסי( ג שו‪.‬‬ ‫מזו‬ ‫תוספות‬ ‫יש בעיה ל ‪ Yang‬לעלות מחד ומאיד‪ $‬ל ‪ Yin‬לרדת‬ ‫* נית להוסי( את הנקודות עפ"י אזור כאב כפי שמופיע בהערה מס' ‪ 2‬בד( הקוד‬

‫רוח "מעל הראש" ‪ Lei Tou Feng‬רוח חו ע ליחה העולה לראש‬ ‫כאב ראש ע תחושת רעש כמו רעמי בראש‪ ,‬נפיחות מעל הראש )שומות מתחת לעור הקרקפת(‪.‬‬

‫אדומה‪ ,‬או אדומה בצדדי או בקצה הלשו‬ ‫צ( מהיר ומתגלגל‬ ‫שחרור החיצו‪ ,‬טיהור חו‪ ,‬סילוק רוח פתירת הלחות ופתיחת הערוצי‬ ‫כמו ברוח ולחות‬

‫‪Qin Zhen Tang‬‬ ‫הפורמולה מורכבת מהצמחי הבאי‪Sheng Ma, Cang Zhu, He Ye, :‬‬ ‫‪Bai Ji Li Chai Hu, Huang Qin, Ju Hua,‬‬

‫סינדרו נדיר יחסית‬

‫‪33‬‬

‫כאב ראש‬ ‫סימני‬ ‫וסימפטומי‬ ‫קליניי‬ ‫לשו‬ ‫דופק‬ ‫אסטרטגיה‬

‫‪Liv Yang Riz‬‬ ‫כאב ראש ע סחרחורות‪ ,‬מחרי( בזמ מתח‪ ,‬עצבנות‪ ,‬נטייה להתרגז‪ , ,‬פני‬ ‫סמוקי ועיניי אדומות‪ ,‬טיניטוס‪ ,‬גרו יבש‪ ,‬אינסומניה‬

‫אדומה‬ ‫מיתרי חזק‬ ‫הרגעת הכבד‪ ,‬הרגעת התפרצות ה ‪ Yang‬הזנה של‪:‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪Liv Bld Xu/ 2Liv Yin Xu/‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪Liv\Kid Yin Xu/ Liv\Kid Yin Xu + Kid Yang Xu‬‬ ‫עפ"י החוסר שיש‬ ‫נקודות‬ ‫‪Liv 2, 3, 8, St 44, Kid 3, 6, Gb 34, 43‬‬ ‫‪Sj 23 + Gb 1, Tai Yang, Gb 4,5, 20‬‬ ‫צמחי‬ ‫‪Tian Ma Gou Teng Yin‬‬ ‫אדפטציות‬ ‫‪ .1‬במידה ויש ג אש בכבד נוסי(‪Xai Ku Cao, Long Dan Cao :‬‬ ‫‪ .2‬לסחרחורות חמורות נוסי(‪Mu Li, Long Gu, Dai Zhi Shi, Ci Si :‬‬ ‫‪ .3‬א מלווה בחוסר ‪ Yin‬של הכליות והכבד ע ראיה מטושטשת וכאבי גב‬ ‫וברכיי נוסי(‪ Gou Qi Zi, Niu Zhen Zi, He Shou Wu, Sheng Di :‬או‬ ‫לחילופי נית במקו זה את הפורמולה‪:‬‬ ‫‪Qi Hu Di Huang Wan‬‬ ‫סינדרו זה מתפתח בד"כ ממתח נפשי‪ ,‬עצבנות או דיכאו‪ ,‬מומל‪ %‬לשלוח‬ ‫תוספות‬ ‫לבדיקה של לח‪ %‬ד‪.‬‬ ‫להימנע ממזו מחמ חרי( ומייבש‪ ,‬לאכול מזו קריר ומחזק את נוזלי הגו(‬ ‫מזו‬ ‫כגו‪ :‬מלפפו‪ ,‬עגניה‪ ,‬אספרגוס‪ ,‬שעועית לימה‪/‬מש תפ"א‬ ‫‪ . .1‬הנפו‪ %‬ביותר‪ .2 ,‬דיי דומה לקוד רק ע סימני חמורי יותר כמו יובש בעיניי‪.‬‬ ‫‪ .3‬כאשר יש ‪ Liv bld Xu‬לאור‪ $‬זמ יפגעו ‪ Liv Yin‬וג ‪ .4 ,Kid Yin‬נדיר‪.‬‬

‫‪Liv Fire‬‬ ‫כאב ראש ע סחרחורות‪ ,‬מחרי( בזמ מתח‪ ,‬עצבנות‪ ,‬נטייה להתרגז‪ , ,‬פני סמוקי ועיניי אדומות‪,‬‬ ‫טיניטוס‪ ,‬גרו יבש‪ ,‬אינסומניה‪ ,‬טע מר בפה‪ ,‬צמא‪ ,‬שת מועט וכהה‪ ,‬עצירות וצואה יבשה‬ ‫אדומה ע חיפוי צהוב‪.‬‬ ‫מיתרי‬ ‫הרגעת הכבד וטיהור חו‬

‫‪Liv 2, Sp6, Gb 44, 43, 38, Sj 5‬‬ ‫‪Tai Yang, Co 11‬‬ ‫‪Long Dan Xia Gan Cao‬‬

‫ההבדל בי סינדרו זה לקוד שסינדרו זה הוא נובע מעוד( בלבד בעוד שהקוד הוא מעורב של‬ ‫חוסר ועוד(‬ ‫להימנע ממזו מחמ‪ ,‬חרי(‪ ,‬יבש‪ ,‬מטוג‪,‬מעובד וצלוי‪ ,‬לאכול פירות וירקות‪ ,‬תה נענע‪ ,‬לימונדה )טריה(‪,‬‬ ‫עגבניה‪ ,‬אבטיח‪ ,‬בננה‪ ,‬מלו‪ ,‬אגס‪ ,‬תפוח‪.‬‬

‫‪34‬‬

‫כאב ראש‬ ‫סימני‬ ‫וסימפטומי‬ ‫קליניי‬

‫‪Liv Wind‬‬ ‫כאב ראש מוש‪ ,$‬בכל הראש מלווה בסחרחורות חזקות‪ ,‬יתכנו‬ ‫רעידות קלות של הראש והגפיי או גפיי רדומות‬

‫לשו‬

‫במידה וזה מאש בכבד מיתרי‬ ‫במידה וזה מחוסר ד בכבד דק ומחוספס‬ ‫במידה וזה מאש בכבד אדומה ע חיפוי צהוב‬ ‫במידה וזה מחוסר ד בכבד סגולה‬ ‫הרגעת הכבד וסילוק רוח‬

‫דופק‬ ‫אסטרטגיה‬ ‫נקודות‬ ‫צמחי‬ ‫אדפטציות‬ ‫תוספות‬ ‫מזו‬

‫‪Liv 3, Sp6, Gb 20, Gv 16, 20‬‬ ‫נית לפתוח ג את ה ‪Gv‬‬ ‫‪Tian Ma Gou Teng Yin‬‬ ‫‪Zhen Gan Xi Feng Tang‬‬

‫‪Liv Qi Stg‬‬ ‫כאב ראש זז )מצד לצד( שמופיע במצח וברקות‪.‬‬ ‫מתח‪ ,‬עייפות‪ ,‬כאב או חוסר נוחות בהיפוכנדריו ובט‪ ,‬חוסר‬ ‫שקט‪ ,‬גיהוקי‪ ,‬גזי‪ ,‬צואה שיוצאת בחתיכות קטנות‪ ,‬עיכול‬ ‫חלקי‪.‬‬ ‫יכולה להיות רגילה או אדומה או ע חיפוי דק )הצבע תלוי בשאר‬ ‫התוספות(‬ ‫מיתרי‬ ‫הרגעת הכבד‪ ,‬פתיחת הסטגנציה‪ ,‬הרגעת הנפש‬ ‫‪Liv 3, Gb 34, St 36, Co 4, Gv 24,‬‬ ‫‪Tai Yang‬‬ ‫‪Xiao Yao San‬‬

‫‪Liv Cold Stg‬‬ ‫קור במרידיא הכבד עולה מעלה וגור לכאב‬ ‫ראש חד בורטקס‪.‬‬ ‫תחושת קור‪ ,‬הקאות גפיי קרות‪.‬‬ ‫חיפוי לב‬ ‫מתוח‪/‬מיתרי‬ ‫הרגעת הכבד וחימומו‪ ,‬סילוק קור‪ ,‬הרגעת‬ ‫התפרצות ה ‪Qi‬‬ ‫‪Liv 3m + Gv 20‬‬ ‫‪Wu Zhu Yu Tang +‬‬ ‫‪Chuan Xiong, Rou Gui, Gui Zhi‬‬

‫לא שכיח‬ ‫יש להמלי‪ %‬על ספורט )אירובי או הליכות(‪ ,‬חופש במידת הצור‪ $‬ותרגילי שוני להרגעה והפגת מתחי‪.‬‬ ‫להימנע ממזו שמ‪ ,‬שומני וחרי( )אפשר לאכול חרי( במתינות על מנת לפזר את הסטגנציה(‪ ,‬להימנע ממזו מתועש‪ ,‬קפה קפאי )נטול גרוע מהמקור(‪ ,‬שוקולד‪ ,‬סוכרזית )כל הסוגי(‪,‬‬ ‫אלכהול‪ ,‬להמעיט בבשר‪ ,‬לא לאכול בשעת רוגז‪ ,‬לא מול הטלוויזיה‪ ,‬לא לקרוא עיתו וכו'‪ ,‬ליהנות מזמ האוכל‪.‬‬ ‫לאכול מזונות ירוקי )בעיקר עלי( מנעי את הצ'י וד‪ ,‬כמו כ‪ ,‬אוכמניות‪ ,‬אפרסק‪ ,‬דובדבני‪ ,‬נבטי‪ ,‬סלק‪ .‬להמלי‪ %‬על ‪ Detox‬מי‪ %‬מחצי לימו‪ ,‬להוסי( כפית דבש בחצי כוס מי‬ ‫פושרי ‪ 4‬פעמי ביו‪ ,‬נית להשתמש ב ‪ ,Forest Sap Foot Detoxification Patch‬נית לשתות ‪Jiao Gu Lan‬‬

‫‪35‬‬

‫כאב ראש‬ ‫סימני‬ ‫וסימפטומי‬ ‫קליניי‬ ‫לשו‬ ‫דופק‬ ‫אסטרטגיה‬ ‫נקודות‬ ‫צמחי‬ ‫אדפטציות‬

‫תוספות‬ ‫מזו‬

‫כאב ראש‬ ‫סימני‬ ‫וסימפטומי‬ ‫קליניי‬ ‫לשו‬ ‫דופק‬ ‫אסטרטגיה‬ ‫נקודות‬ ‫צמחי‬ ‫אדפטציות‬ ‫תוספות‬ ‫מזו‬

‫כאב ראש מלחות‬ ‫כאב ראש עמו )בכל הראש או במצח‪ ,‬במידה ויש לחות בכיס‬ ‫המרה יהיה כאב ראש טמפורלי(‪ ,‬תחושת כבדות של הראש‪,‬‬ ‫קושי למרכז מחשבה‪ ,‬סימפטומי מחריפי בבוקר‪ ,‬נזלת‪ ,‬יתכ‬ ‫סינוסיטיס‪ ,‬בחילות‪ ,‬חוסר תאבו‪ ,‬תחושת מלאות בחזה‬ ‫ובאפיגסטריו‪.‬‬ ‫חיפוי עבה וצמיגי‬ ‫מתגלגל או חלש וצ(‪,‬‬ ‫פתירת הלחות‪ ,‬חיזוק תפקוד עלית ה ‪ ,Yang‬חיזוק ‪Sp\St‬‬ ‫‪Sp 3, 6, 9, Bl 20,21, Cv 12, Co 4, Lu 7,‬‬ ‫‪St 8, Gv 20, 23, 24‬‬ ‫‪Qiang Huo Sheng Shi Tang‬‬

‫חסימה של ליחה )עכורה(‬ ‫כאב ראש עמו מלווה בתחושת כבדות וקושי למרכז מחשבה‪,‬‬ ‫ראיה מטושטשת‪ ,‬סחרחורות‪ ,‬לח‪ %‬ומלאות בחזה‪ ,‬בחילות‬ ‫והקאות‬

‫כאב ראש מליחה )עכורה( ורוח )פנימית(‬ ‫כמו בקוד‪.‬‬

‫חיפוי צמיגי‬ ‫מתגלגל‬ ‫פתירת הליחה‪ ,‬סילוק רוח והרגעת הכבד‬ ‫‪Liv 3, St 40, Co 4, St 8, Gb 20, Gv 20,‬‬ ‫)‪Gv 16, Si 3 +Bl 62(Gv‬‬ ‫‪Ban Xia Bai Zhu Tian Ma Tang‬‬ ‫להוסי(‪Di Long :‬‬

‫חיפוי צמיגי‬ ‫מתגלגל‬ ‫פתירת הליחה‪ ,‬יצירת הרמוניה במרכז‪.‬‬ ‫‪St 40, 36, 25, Cv 12, Co 4, Lu 7,‬‬ ‫‪Pc 6, Gb 20, Gv 20, Yin Tang‬‬ ‫‪Ban Xia Bai Zhu Tian Ma Tang‬‬ ‫לכאב ראש מלווה בהקאות ועצבנות ע לשו אדומה וחיפוי צהוב‪,‬‬ ‫דופק מהיר ומיתרי )כתוצאה מהסטגנציה הליחה שנהייתה חמה(‬ ‫נוסי(‪ Huang Qin, Xia Ku Cao :‬או לחלופי נית את‬ ‫הפורמולה‪Huang Lian Wen Dan Tang + :‬‬ ‫‪Tain Ma, Bai Zhu‬‬ ‫מופיע לרוב אצל אנשי מבוגרי‪ ,‬מצב זה יכול‬ ‫סינדרו זה מופיע בד"כ אצל אנשי שמני‪.‬‬ ‫להצביע על שב‪ %‬מרוח‪.‬‬ ‫מומל‪ %‬לשלוח לבדוק לח‪ %‬ד‪.‬‬ ‫להימנע ממזו שמ‪ ,‬שומני וחרי( )אפשר לאכול מעט חרי( על מנת לפזר את הסטגנציה(‪ ,‬להימנע ממזו מתועש‪ ,‬קפה קפאי‪ ,‬שוקולד‪ ,‬סוכרזית‪ ,‬אלכוהול‪ ,‬להמעיט בבשר‪,‬לאכול מזו‬ ‫שמיבש ליחה‪ :‬שיפו‪ ,‬אמרנט‪ ,‬סלרי‪ ,‬חסה‪ ,‬לפת‪ ,‬קולורבי ולאכול מזונות ירוקי )בעיקר עלי( המנעי את הצ'י וד‪ ,‬כמו כ‪ ,‬אוכמניות‪ ,‬אפרסק‪ ,‬דובדבני‪ ,‬נבטי‪ ,‬סלק‪ ,‬נית לשתות‬ ‫‪) Jiao Gu Lan‬מלבד בסינדרו של הקור כיוו שהצמח קר(‬ ‫חו בקיבה‬ ‫כאב ראש חד במצח יכול להיות אקוטי או כרוני‬ ‫זיעה שופעת‪ ,‬צמא מוגבר )לרוב שתיה קרה(‪ ,‬חו )מדיד(‪ ,‬צואה יבשה‪ ,‬כאב באפיגסטריו‬

‫סטגנצית מזו בקיבה‬ ‫כאב ראש חד במצח המוחמר לאחר האוכל‪.‬‬ ‫תחושת מלאות באפיגסטריו‪ ,‬גיהוקי‪ ,‬ריח רע מהפה‪ ,‬העלאת מיצי קיבה‬ ‫חמוצי‪.‬‬ ‫חיפוי צהוב עבה‬ ‫חיפוי עבה ודביק‪.‬‬ ‫מהיר מתגלגל וצ( )האחרו רק בעמדה של הקיבה(‬ ‫מתגלגל‬ ‫טיהור חו‪ ,‬ניקוי הקיבה והורדת ‪ Qi‬מורד‬ ‫פתיחת סטגנציה בקיבה‪ ,‬חיזוק ‪ ,St Qi‬שיפור העיכול‪ ,‬ייצרת הרמוניה במרכז‬ ‫‪St 44, 34, 8, Co 4, Yin Tang, Gv 23‬‬ ‫‪St 45, 44, 40, 36, 34, 21, 8, Sp 4, Cv 10, 12 Co 4, Pc 6‬‬ ‫‪) St 19 + 20 + 21‬עפ"י ש הנקודה(‬ ‫‪Qing Wei San‬‬ ‫‪Bao He Wan‬‬ ‫כמו בסינדרו של מזו בלתי מעוכל )כאבי בקיבה(‬ ‫נית לתת מעט משלשלי ה על מנת לפתוח את הסטגנציה וה על מנת לקרר את החו‬ ‫לאכול מעט אבל מספר גדול של ארוחות‪.‬‬ ‫להמעיט!‬ ‫להימנע ממזו חרי(‪ ,‬מטוג‪ ,‬צלוי‪ ,‬שמ ושמנוני‪.‬‬ ‫להימנע ממזונות שומני‪ ,‬מטוג‪ ,‬צלוי‪ ,‬בשר‪ ,‬מוצרי חלב )בעיקר(‪ ,‬בוטני‪ ,‬יש‬ ‫אורז‪ ,‬אבוקדו‪ ,‬אגס‪ ,‬שקדי )עדי( כחלב שקדי(‪ ,‬בננה‪ ,‬גריסי פנינה‪ ,‬אמרנט‪ ,‬סלרי‪ ,‬חסה‪ ,‬לפת‪,‬‬ ‫להרבות בפרות וירקות טריי‪ ,‬אגסי‪ ,‬תפוחי ע‪) %‬עדי( החמוצי(‪ ,‬שמ זית‪.‬‬ ‫שיפו‪.‬‬

‫‪36‬‬

‫כאב ראש‬ ‫סימני‬ ‫וסימפטומי‬ ‫קליניי‬

‫סטגנציה של ד‬ ‫כאב ראש חד וממוקד לרוב על רקע של פגיעה טראומטית )הכאב יהיה במקו‬ ‫הפגועה(‪.‬‬ ‫גוו פני כהה‪ ,‬כאב בהיפוכנדריו‪/‬בט‪ ,‬דיסמנוריאה‪ ,‬ע כרישי ד כהי‬

‫לשו‬ ‫דופק‬ ‫אסטרטגיה‬ ‫נקודות‬

‫סגולה‬ ‫חזק מיתרי או מחספס‬ ‫הנעת ד ופתיחת הפתחי‬ ‫‪Liv 3, Sp 6, 10, St 36, Co 4, 11, Tai Yang‬‬ ‫חשוב להוסי( נקודות מקומית ו ‪ AhShi‬בראש עפ"י אזור ונקודות הכאב‪.‬‬ ‫‪Tong Qiao Hui Xue Tang‬‬ ‫‪Tao Hong Si Wu Tang + San Qi‬‬

‫אדפטציות‬

‫‪ .1‬לכאבי ראש חמורי נוסי(‪) Jiang Can :‬תולעת(‪) Di Long ,‬שלשול(‪,‬‬ ‫‪) Chan Tui‬נשל הציקדה(‪) Quan Xia ,‬עקרב(‪) Wu Gong ,‬נדל(‪.‬‬ ‫‪ .2‬לכאב ראש מתמש‪ $‬המלווה בחוסר ‪ Qi‬וד נוסי(‪Dang Gui Huang Qi, :‬‬ ‫‪ .3‬למקרה מתו ע לח‪ %‬בחזה וסחרחורות נוסי(‪He Shou Wu, :‬‬ ‫‪Gou Qi Zi, Shu Di, Suan Zao Ren, Tian Ma‬‬

‫תוספות‬ ‫מזו‬

‫נפו‪ %‬אצל אנשי זקני ונשי‬ ‫להימנע ממזו תעשייתי‪ ,‬מעוש‪ ,‬צלוי‪.‬‬ ‫בזיליקו‪ ,‬בצל ירוק‪ ,‬מנתה‪ ,‬מליסה‪ ,‬קליפות הדרי‪ ,‬סלק‪ ,‬נבטי‪.‬‬

‫צמחי‬

‫חולשת ד וצ'י‬ ‫כאב ראש עמו ע סחרחורות המתגברות לאחר תנועה או עבודה או מאמ‪ %‬יתר מחשבתי )פוגע‬ ‫בטחול( מוחר( בבקרי‪ ,‬במידה והחולשה היא יותר של ‪ ,Qi‬כאשר החולשה היא יותר של ד נראה‬ ‫החרפה אחה"צ או בערב‪ ,‬מוטב במנוחה‪ .‬פלפיטציות‪ ,‬עייפות‪ ,‬גוו פני חיוור‪ ,‬תאבו ירוד‪ ,‬צואה רכה‪,‬‬ ‫קוצר נשימה קל‪ ,‬זיכרו חלש וקושי להתרכז‪.‬‬ ‫חיוור ע חיפוי לב ודק‬ ‫ריק‪ ,‬דק וחלש‬ ‫הזנת ד‪ ,‬חיזוק והעלת ה ‪Qi‬‬ ‫‪Sp 6, Liv 8, St 36, 9, 7, Cv 4, 6, 12, Bl 18 + 20, Gv 20, Ht 5‬‬ ‫‪ St 37 + 39 + Sp 10 + Sj 4 + 9‬לא ‪TCM‬‬ ‫‪ Bu Zhong Yi Qi Tang‬כאשר חוסר ה ‪ Qi‬דומיננטי‬ ‫‪ Ba Zhen Tang\Gui Pi Tang +‬כאשר חוסר הד דומיננטי‬ ‫‪Gou Qi Zi, He Shuo Wu, Mang Jing Zi, Ju Hua‬‬ ‫‪ .1‬לאינסומניה מחוסר ‪ Qi‬וד מלווי בפלפיטציות נוסי(‪Bai Zhi Ren, Suan Zao Ren, :‬‬ ‫‪Ye Jiao Teng‬‬ ‫‪ .2‬לחוסר ‪ Qi‬דומיננטי הבא לידי ביטוי בעייפות‪ ,‬קוצר נשימה‪ ,‬רגישות לרוח וקור נוסי( את הפורמולה‬ ‫‪Yu Ping Feng San‬‬ ‫‪ .3‬לחוסר ד בכבד מלווה בחוסר ‪ Yin‬בכד ע עצבנות‪ ,‬אינסומניה‪ ,‬סחרחורות‪ ,‬טיניטוס וחו בחמשת‬ ‫הכפות‪ ,‬נוציא מהפורמולה את‪ ,Bai Zhu, Dang Shen :‬ונוסי(‪Huang Jing, Suan Zao Ren :‬‬ ‫סינדרו דיי שכיח‪ ,‬נפו‪ %‬בעיקר אצל נשי לאחר לידה‪ ,‬ובסו( המחזור‬ ‫להימנע ממזו‪ :‬קר‪ ,‬נא‪ ,‬שמ‪ ,‬מטוג‪ ,‬צלוי וחרי( ומוצרי חלב כמוב‪.‬‬ ‫לאכול מזו מבושל‪ :‬גב"ד ושאר השורשי‪ ,‬אורז‪ ,‬אמרנט‪ ,‬קינואה‪ ,‬ג'ינג'ר‪ ,‬מעט בשר‪.‬‬

‫‪37‬‬

‫כאב ראש‬ ‫סימני‬ ‫וסימפטומי‬ ‫קליניי‬ ‫לשו‬ ‫דופק‬ ‫אסטרטגיה‬ ‫נקודות‬ ‫צמחי‬

‫אדפטציות‬ ‫תוספות‬ ‫מזו‬

‫כאבי ראש‬ ‫סימני‬ ‫וסימפטומי‬ ‫קליניי‬ ‫לשו‬ ‫דופק‬ ‫אסטרטגיה‬ ‫נקודות‬ ‫צמחי‬ ‫אדפטציות‬

‫‪Kid Yin Xu‬‬ ‫כאב ראש עמו )בכל הראש(‪ ,‬ע תחושה כאילו הראש חלול הכאב מחמיר‬ ‫אחה"צ‪ ,‬עצבנות‪ ,‬אינסומניה‪ ,‬כאב וחולשה בגב ובברכיי‪ ,‬כאבי אוזניי‪ ,‬קרי‬ ‫לילה‪ ,‬עייפות ושת מועט‪ .‬כאב הראש יכול להתחיל אחרי פעילות מינית‪.‬‬ ‫אדומה ע חיפוי מועט‬ ‫דק וחלש‬ ‫חיזוק ‪ ,Kid Yin‬והזנת מח עצ‬ ‫‪Kid 3, 6, Gb 39, Sp 6, St 36, Cv 4, Bl 23, Gb 19 + Gv 20‬‬

‫‪Kid Yang Xu‬‬ ‫כאב ראש ע תחושת קור‪ ,‬גפיי קרות‪ ,‬כאבי וחולשה בגב ובברכיי‪ ,‬תיתכ פליטת זרע או הרטבה‬ ‫לילית‪ ,‬טינטוס‪.‬‬ ‫כאב הראש יכול להתחיל אחרי פעילות מינית‪.‬‬ ‫חיוורת ע חיפוי לב‬ ‫עמוק‪ ,‬איטי וחלש‬ ‫חיזוק ‪ ,Kid Yang‬והזנת מח עצ‬ ‫‪Kid 3, 6, Gb 39, Sp 6, St 36, Cv 4, Bl 23M + Gv 4M,‬‬ ‫‪Gb 19 + Gv 20‬‬ ‫‪You Gui Wan‬‬ ‫‪Jin Gui She Qi Wan‬‬

‫סינדרו זה מגיע לרוב בגיל מאוחר או לאחר מחלה ממושכת‪ ,‬ברקע יש חוסר‬ ‫‪ .Jing‬מומל‪ %‬לשלוח לבדיקה של לח‪ %‬ד‪.‬‬ ‫להימנע ממזו מחמ ומייבש‪ ,‬חרי(‪ ,‬קפה‪ ,‬עישו‪ ,‬אלכוהול‪.‬‬ ‫לאכול‪ :‬שומשו )עדי( שחור או מלא(‪ ,‬שעועית )כל הסוגי(‪ ,‬מעט בשר‪ ,‬גריסי‬ ‫פנינה‪ ,‬דבש‪ ,‬מאלט )לא בצורה של ויסקי ☺(‪ ,‬צדפות‪.‬‬

‫לא שכיח‪.‬‬ ‫ברקע יש חוסר ‪.Jing‬‬ ‫להימנע ממזו קר ונא‪ ,‬שמ שומני‪ ,‬מטוג וחרי(‪.‬‬ ‫לאכול‪ :‬ג'ינג'ר‪ ,‬קינמו‪ ,‬אגוזי מל‪ ,$‬שעועית )כל הסוגי(‪ ,‬קינואה‪ ,‬מרק עו(‪/‬ירקות )לא מאבקה(‪ ,‬מעט‬ ‫בשר‪.‬‬ ‫להיזהר ע המלח‪.‬‬ ‫לחיזוק כללי של הגו( נית ‪ Ling Zhi‬או ‪) Dong Chong Xia Cao‬במינו של ‪ 2‬גר ליו(‬ ‫או פול דבורי‬

‫‪Liu Wei Di Huang Wan‬‬ ‫‪Qi Ju Di Huang Wan‬‬ ‫‪ Da Bu Yin Wan‬לסימני חו ואש חזקי ע בערה בעצמות‬ ‫‪Zuo Gui Wan‬‬

‫מיגרנה‬ ‫כאב ראש אקוטי )לרוב חד( בצד אחד‪ ,‬בד"כ מקרי לעי והשיניי‪ ,‬לרוב מלווה באאורה‪.‬‬ ‫תיתכ פוטופוביה‪ ,‬הקאות‪.‬‬ ‫סינדרו זה יכול לבוא על רקע הורמונאלי‪.‬‬ ‫פתולוגיה‪ :‬רוח ואש הכבד עולי מעלה מלווי בלחות וליחה‬ ‫אדומה ע חיפוי צהוב‬ ‫מייתרי‬ ‫הרגעת הכבד‪ ,‬טיהור חו‪ ,‬פתירת הליחה‪.‬‬ ‫מקומיות ודיסטאליות עפ"י מיקו המיגרנה‬ ‫‪Tian Ma Gou Teng Yin‬‬ ‫‪ .1‬לחו דומיננטי בכבד נוסי(‪Long Dan Cao, Zhi Zi, Mu Dan Pi, Huang Qin :‬‬ ‫או לחילופי נית את הפורמולה ‪.Long Dan Xia Gan Tang + Tian Ma, Gou Teng, Quan Xie‬‬ ‫‪ .2‬במידה וזה מלווה בליחה שופעת נוסי(‪Dan Nan Xing, Ban Xia, Chen Pi :‬‬ ‫‪ .3‬לחסימה בערוצי עקב מחלה ממושכת נוסי(‪Hong Hua, Tao Ren :‬‬ ‫‪ .4‬במידה וזה מלווה בבחילות והקאות נוסי( את הפורמולה ‪ Xiao Ban Xia Tang‬או את צמחי הבאי‪Huang Lian, Pi Pa Ye, Zhu Ru :‬‬ ‫‪ .5‬במידה ומיגרנה מלווה בבחילות‪ ,‬הקאות וסחרחורות נית את הפורמולה‪Ban Xia Bai Zhu Tian Ma Tang + Ze Xie :‬‬

‫‪38‬‬

Get in touch

Social

© Copyright 2013 - 2024 MYDOKUMENT.COM - All rights reserved.