3. Sınıf Yeni Nesil Sorularla Dikkatli Deneme Sınavı Flipbook PDF

Artıbir Yayınları 3. Sınıf Yeni Nesil Sorularla Dikkatli Deneme Sınavı
Author:  A

112 downloads 202 Views 46MB Size

Recommend Stories


Porque. PDF Created with deskpdf PDF Writer - Trial ::
Porque tu hogar empieza desde adentro. www.avilainteriores.com PDF Created with deskPDF PDF Writer - Trial :: http://www.docudesk.com Avila Interi

EMPRESAS HEADHUNTERS CHILE PDF
Get Instant Access to eBook Empresas Headhunters Chile PDF at Our Huge Library EMPRESAS HEADHUNTERS CHILE PDF ==> Download: EMPRESAS HEADHUNTERS CHIL

Story Transcript

TÜRKÇE

MATEMATİK

FEN BİLİMLERİ

HAYAT BİLGİSİ

İNGİLİZCE

Yeni Nesil Sorularla

E M E N DE I V A N SI ti

3.

Se

SINIF

10’LU

6 ADET KAZANIM DEĞERLENDİRME SINAVI

Akıllı Tahta Uyumlu

DİKKAT Genel Yetenek

Akıllı Optik Okuma

4 ADET DİKKAT VE GENEL YETENEK SINAVI

1

3. SINIF YENİ NESİL DENEME SINAVI

SINAVDAKI SORULARIN KONU DAĞILIMI Türkçe : Okuduğunu anlama, Eş anlam, Noktalama işaretleri, Abecesel sıralama, Heceleme, Satır sonu çizgisi, Yapım ekleri, Zıt anlam, Somut-soyut anlam, Cümle oluşturma, Sesteşlik, Metin türleri. Matematik : Doğal sayılar, Basamaklar, Basamak ve sayı değerleri, Doğal sayı oluşturma, Sayıları karşılaştırma ve sıralama, Sayı örüntüleri tek ve çift doğal sayılar, Doğal sayıları çözümleme. 3. SINIF 6LI DENEME - OPTİK FORM 1 Fen Bilimleri : Dünya’mızın şekli, Katmanlar, Dünya’mızın şeklini ispatlayan olaylar, Katmanların özellikleri, Duyu organlarımız, Duyu organlarımızın görevleri, Duyu organlarımızın sağlığı, Dünya’mızın katmanları ve özellikleri, Dünya’mızın şekli üzerinde yorumlar. Hayat Bilgisi : Farklılıklarımız, Arkadaşlarımızı seçerken, Olaylara karşı duygularımız, Kroki okuma, Okulda demokrasi, Sınıfımızdaki eşyalar, Davranışlarımız, Adres tarif etme, Aile içi yardımlaşma ve görev dağılımı, İlgi ve beceri alanlarımız, çözüm ararken. İngilizce : Introducing oneself, Naming numbers, Asking about and introducing family members Sınav Sorularımız : 15 Türkçe, 15 Matematik, 15 Fen Bilimleri, 15 Hayat Bilisi ve 10 İngilizce sorudan oluşmaktadır. Her derste sorulardan 4 tanesi çok kolay, 2 tanesi kolay, 2 tanesi orta ve 2 tanesi de zor sorulardan oluşmaktadır. Her dersten(İngilizce hariç) beşer tane “Yeni Nesil“ tarzda sorular yer almaktadır.

TÜRKÇE

ÖĞRENCİ NO

MATEMATİK

FEN BİLİMLERİ

HAYAT BİLGİSİ

YABANCI DİL

1 A

B

C

1 A

B

C

1 A

B

C

1 A

B

C

1 A

B

C

2 A

B

C

2 A

B

C

2 A

B

C

2 A

B

C

2 A

B

C

3 A

B

C

3 A

B

C

3 A

B

C

3 A

B

C

3 A

B

C

4 A

B

C

4 A

B

C

4 A

B

C

4 A

B

C

4 A

B

C

5 A

B

C

5 A

B

C

5 A

B

C

5 A

B

C

5 A

B

C

0

0

0

0

0

0

6 A

B

C

6 A

B

C

6 A

B

C

6 A

B

C

6 A

B

C

1

1

1

1

1

1

7 A

B

C

7 A

B

C

7 A

B

C

7 A

B

C

7 A

B

C

2

2

2

2

2

2

8 A

B

C

8 A

B

C

8 A

B

C

8 A

B

C

8 A

B

C

3

3

3

3

3

3

9 A

B

C

9 A

B

C

9 A

B

C

9 A

B

C

9 A

B

C

4

4

4

4

4

4

10 A

B

C

10 A

B

C

10 A

B

C

10 A

B

C

10 A

B

C

5

5

5

5

5

5

11 A

B

C

11 A

B

C

11 A

B

C

11 A

B

C

6

6

6

6

6

6

12 A

B

C

12 A

B

C

12 A

B

C

12 A

B

C

7

7

7

7

7

7

13 A

B

C

13 A

B

C

13 A

B

C

13 A

B

C

8

8

8

8

8

8

14 A

B

C

14 A

B

C

14 A

B

C

14 A

B

C

9

9

9

9

9

9

15 A

B

C

15 A

B

C

15 A

B

C

15 A

B

C

Türkçe

3. SINIF 1. SAYI DENEME

T

VATAN UFKUNDA YÜKSELEN GÜNEŞ Bir gece tatbikattan sonra Mustafa Kemal askerleri ile yürüyüş yapıyordu. Mustafa Kemal komutan olarak en önde yürüyordu. Hava aydınlanmak üzereydi. Birden: - Çocuklar, neredeyse şafak sökecek. Yıllarca vatan ufuklarında doğacak parlak bir güneşi bekledim. Güneş doğdu fakat gökteki bulutlar berraklığı gölgeliyordu. Mustafa Kemal meraklı bakışlar arasında tekrar konuştu: - Hayır, hayır! Beklediğim böyle karanlık bulutlarla örtülü bir güneş değildir. Ben vatan ufkunda her türlü bulutlardan kurtulmuş bir güneşin doğuşunu bekliyorum ve bekleyeceğim. Mustafa Kemal’in bu sözleri ancak 1 923 yılı Cumhuriyet’in ilanıyla net bir şekilde anlaşılmıştı. (Atatürk’ten Anılar)

Y

E

K

E

N

3- Aşağıdaki kelimelerden hangisi yukarıda karışık olarak verilmiş kelimenin eş anlamlılarından biri değildir? A) Kabiliyet B) Beceri C) Öz güven

4- Aşağıdaki hangi cümlenin sonuna farklı bir noktalama işareti konulmalıdır? A) Ne demek istediğini anlamadım B) Sen sabah bana ne söylemiştin

Yukarıdaki metni okuduktan sonra aşağıdaki iki soruyu cevaplayınız. 1-

E

C) Bugün kantinden ne alacaksın

Yukarıdaki olay ne zaman yaşanmıştır? A) Güneş doğduktan sonra kuşluk vakti. B) Sabaha karşı güneş doğarken C) Akşam güneş batmak üzereyken 5- Aşağıdaki seçeneklerde verilen kelimelerden hangisi abecesel sıralamada “Dünya” kelimesinden sonra “Düzen” kelimesinden önce gelir?

2- Atatürk’ün vatan ufkunda doğan güneşten beklentisi nedir? A) Vatanın düşmanlardan tamamen kurtuluşu

A) Döner

B) Havaların iyice ısınması

B) Duvar

C) Kışın bitip ilkbaharın gelmesi

C) Dürüm -2-

Türkçe

3. SINIF 1. SAYI DENEME

1. Kelime

2. Kelime

Çu-kur

O-va

9- Aşağıdaki seçeneklerin hangisinde zıt anlamlı iki kelime aynı cümlede kullanılmıştır?

Birleşik Kelime

A) Okula sabah saat 08.30’da geliriz.

Çu-kur o-va Çu-ku-ro-va

B) Arka kapıdan giriş çıkışlar yasaklandı.

6- Aşağıda doğru olarak hecelenmiş hangi kelimede, yukarıdakine benzer bir örnek vardır?

C) Yıkanınca gömlekteki lekeler yok olmuştu.

A) ka-ra-bu-lut B) ha-ti-boğ-lu C) ak-ça-a-ğaç

7- “Okulumuz” kelimesi, O

K

U

L

U

M

U

Z

1

2

3

4

5

6

7

8

10- Aşağıdaki hangi cümlede soyut (beş duyu organımızdan biri ile algılayamayıp sadece yaşadığımız) anlamlı bir kelime kullanılmıştır?

şeklinde sayılarla kodlanmıştır. Bu kelimeyi yazarken satır sonuna sığmadığında aşağıdaki kodları verilen hangi harfler arasından bölünemez?

A) Kardeşim gece güzel bir rüya görmüş. B) Dalından çilek toplayıp yedik.

A) 1 . ve 2. harfler arasından

C) Koridorlarda koşmamalıyız.

B) 3. ve 4. harfler arasından C) 5. ve 6. harfler arasından

8- Aşağıdaki hangi cümlede, altı çizili kelimenin kök anlamı aldığı ekten dolayı değişmiştir? A) Sokaktan simitçinin sesi geliyordu B) Karşı büfeden iki ekmek al C) Fırındaki börekler pişmiş mi? -3-

Türkçe

3. SINIF 1. SAYI DENEME

1 1 - Aşağıdaki hangi kelime grubunu abecesel sıraya koyduğumuzda anlamlı ve kurallı bir cümle olur?

Birbiri ardına sıralanan eş görevli kelimeler arasına konan bir noktalama işaretidir.

A) pek-kaliteye-eğitimde-önem

14- Yukarıda belirtilen kurala uygun cümle aşağıdakilerden hangisidir?

B) topu-yeni-futbol-kardeşim C) doktora-bugün-gitmiş-annem

A) Kardeşim çantasına kitap, defter, kalem, silgi, abaküs ve diğer bütün eşyalarını çantasına koymuş. B) Her sabah mutlaka kahvaltımı yaparım.

1 2- • Anlamdaşı siyahtır. • Zıt anlamı “ak”tır. • Sesteş bir kelimedir. • İki hecelidir. Yukarıda özellikleri maddeler halinde verilen kelime seçenektekilerden hangisidir?

C) Teste hangi sorudan başlayacağıma bir türlü karar veremedim.

A) Karanlık B) Karar DAHA AĞIR OLMAZ MI?

C) Kara

Bir adam çalıştığı iş yerinin mektuplarını göndermek için postaneye geldi. Postacı mektuplardan birini tartıp: - Bu mektup çok ağır. Biraz daha

1 3- • Her dizesi büyük harfle başlar. • İkilik, üçlük, dörtlükler şeklinde yazılır. • Başlığın her kelimesi büyük harfle başlamalıdır. • Her dizesi satır başı ile başlar. • Yazarına şair denir. • Noktalama ve yazım kurallarına dikkat edilir. • Dört dizeden oluşan her bölüme “kıta” denir. Yukarıdakilerden kaç tanesi sadece şiire ait özelliktir? A) 5

B) 6

pul yapıştırmanız lazım, dedi. Adam da: - Abi, o zaman mektup daha ağır olmaz mı? 15- Yukarıdaki fıkrada kaç kelime satır sonuna sığmadığından bölünemez? A) 8

B) 12

C) 15

TÜRKÇE TESTİ BİTTİ. CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.

C) 7 -4-

Matematik

3. SINIF 1. SAYI DENEME

4

1-

0

3- Yukarıdaki rakamları birer kez kullanarak oluşturulabilecek 3 basamaklı en büyük doğal sayı ile en küçük doğal sayının farkı kaçtır?

Birlikler Onluklar

Yüzlükler

8

Yukarıdaki doğal sayı ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A)

4

3

2

A) Rakamla “359” şeklinde yazılır.

B)

3

3

2

B) Yazıyla “Üç yüz elli dokuz” şeklinde yazılır.

C)

4

2

3

C) İki yüzlük fazlası “495’tir.

4- Aşağıdaki doğal sayı sıralamalarından hangisi doğrudur? A) 297 < 361 < 319 < 856 B) 601 > 592 > 548 > 499 C) 864 > 873 > 851 > 865

84 78 Basamakları 491

Basamak Sayı Değerleri Değerleri

Yüzler Onlar Birler 

10 0 90 4

1 9 4

74

B) ■

102 72

114 ?

5- Yukarıdaki sayılar saat yönüne doğru belirli bir kurala göre sıralanmıştır. Buna göre “?” yerine aşağıdaki doğal sayılardan hangisi gelmelidir?

2- Yukarıdaki doğal sayı incelemesinde hangi sembolle gösterilen bölge doğrudur? A) 

92

C) ●

A) 130 -5-

B) 128

C) 864

Matematik

3. SINIF 1. SAYI DENEME

326

517

248

9- Yandaki toplama işleminde verilmeyen rakamlardan elde edilen (A + B) + (C + A) işleminin sonucu kaçtır?

453

6- Yukarıdaki şekiller içindeki hangi iki sayının toplamı tek doğal sayıdır? A)

A) 20

B)

B) 24

39A 207 1 B2 C84

C) 25

C) 10- Romen rakamlarıyla yapılan aşağıdaki hangi toplama işleminin sonucu 32 değildir?

Dört yüz otuz beş

640

Altı yüz kırk üç

330

A) XIX + XIII = .......

Yüz doksan yedi

440

B) XVII + XVI = .......

Üç yüz otuz dört

200

C) XIV + XVIII = .........

7- Yukarıdaki doğal sayıların okunuşları ile bu doğal sayıların en yakın onlukları eşleştirmesi hangi seçenekte verilmiştir? A)    

 B)       

 C)       

   

• Ben üç basamaklı bir doğal sayıyım. • Tek doğal sayıyım. • Basamak değerlerimin toplamı, sayı değerleri toplamından 603 fazladır. • Kendi yüzlüğüme ve sonraki onluğa yuvarlanabiliyorum. • Sayı değerleri toplamım bir düzineden iki, bir desteden 4 fazladır. • Yüzler basamağımdaki rakamım, birler basamağımdaki rakamdan bir eksiktir.

865 678 197 775

875

8- Yukarıdaki toplama işleminin sonucu hangi şekilde yazılmıştır? A)

B)

11- Yukarıda kendini tanıtan doğal sayı aşağıdakilerden hangisidir?

C)

A) 716 -6-

B) 635

C) 617

Matematik

3. SINIF 1. SAYI DENEME

1 2- Bir toplama işleminde: * Birinci toplanan, rakamları aynı, en küçük ikinci tek rakamdan oluşan üç basamaklı doğal sayı. * İkinci toplanan, iki basamaklı en küçük çift doğal sayı. * Üçüncü toplanan, onlar basamağında 7 bulunan rakamları farklı üç basamaklı en küçük tek doğal sayıdır.

14- Ben 24 sayısı ile başlayan bir örüntü oluşturdum. Örüntümün kuralı, başladığım sayının 9 fazlasının 4 eksiğinin 2 katı şeklinde devam ediyor. Buna göre örüntümün 9. ve 10. adımındaki sayılar aşağıdakilerden hangisi olamaz? (Örüntüde yazılacak her sayı bir adım olarak kabul edilecektir.) A) 131

Buna göre toplama işleminin gerçek sonucu ile tahmini sonucu farkı kaçtır? A) 4

B) 6

/ / /

Yüzlükler

Birlikler

/ / /

/ / / 15- # + # = 4, # + ! = 5

1 3- Yukarıda basamaklardaki verilenlerle sınırlı kalmak şartıyla aşağıdaki hangi abaküs resmi çizilirse, geriye kalanlardan oluşan doğal sayının çözümlenişi, (7 × 10) + (2 × 1) + (5 × 100) şeklinde olur? A)

B)

C) 271

C) 8

////////// ////////// ////////// ///// ///// ///// ////////// ////////// ////////// ///// ///// ///// ////////// ////////// ////////// ///// ///// ///// Onluklar

B) 262

! + ! = $, $ - # = O Yukarıdaki şekillerle ifade edilen rakamlarla elde edilen $O! + #!O işleminin sonucu kaçtır? A) 788

C)

B) 877

C) 887

MATEMATİK TESTİ BİTTİ. CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.

-7-

Fen Bilimleri

3. SINIF 1. SAYI DENEME

1-

Dünya’mızın yuvarlak olduğunu ispat etmek için Avrupa’dan gemisi ile yola çıkan denizcidir. Dünya turunu tamamlayamadan hayatını kaybetmiştir.

4- Emine Öğretmen, öğrencilerinden Dünya’mızın şekline örnek olabilecek nesneler istemiştir. Aşağıdaki nesnelerden hangisi Emine öğretmenin istediği bir model değildir?

Yukarıdaki bilgi aşağıdakilerden hangisine aittir? A)

B)

Macellan

• • • •

İdrisi

A)

C)

B)

C)

Marko Polo

5- Aşağıdaki ifadelerden hangisi Dünya’mızın yuvarlak olduğunun ispatıdır?

Canlılar üzerinde yaşar. Üzerinde su katmanı bulunur. Dünya’nın en sert katmanıdır. Ateş küreyi çepeçevre sarar.

A) Gökyüzü ile yeryüzünün ufukta birleşmesi

2- Yukarıda sözü edilen Dünya’nın hangi tabakasıdır?

B) Asfalt yolların virajlı olması C) Hava tabakasında rüzgarların esmesi

A) Su küre B) Hava küre C) Taş küre

6- Aşağıdaki hangi görselde verilen canlı, Dünya’mızın iki katmanını aynı anda kullanmaktadır?

3- Aşağıdakilerden hangisi Dünya’mızın görünen katmanları arasında değildir?

A)

A) Hava küre (Atmosfer) B) Ateş küre (Magma) C) Yer küre (Litosfer) -8-

B)

C)

Fen Bilimleri

3. SINIF 1. SAYI DENEME

7- Gittiğimiz bir sergide babam, Ressam Hale Ay’ın yağlı boya resmini inceleyip resim üzerinde yorumlar yaptı.

10- Deniz kıyısına tatile gitmeden önce yanda görselleri verilen ürünleri satın alan Nail’in amacı nedir?

Resmi inceleme sırasında hangi duyunun aktif olduğu söylenebilir? A)

B)

A) Ağız ve diş sağlığını korumak

C)

B) Güneş’in zararlı ışınlarından deri ve göz sağlığını korumak C) Soğuktan vücudunu korumak

Çocukların gürültüsü uyandırmıştı beni

8- Duyu organlarımız vücudumuzda bulunan hangi organla doğrudan ilişkilidir? A)

B)

Hava esintili olunca üşüdüğümü hissettim.

C)

Siyah takım elbise sana çok yakışmış. Kalp

Mide

Burada en çok annemin lezzetli yemeklerini özlüyorum.

Beyin

Bebek annesini en çok kokusundan tanır.

9- Aşağıdakilerden hangisi dilimizin tatma görevinin dışındaki görevleri arasında yer almaz?

11- Yukarıdaki ifadeleri duyu organlarımızla eşleştirdiğimizde sonuç aşağıdakilerden hangisi olur?

A) Lokmaların ağzımızda çiğnenmesini kolaylaştırmak

A)     

B) Vücudumuzu dış etkenlerden korumak C) Konuşmamıza yardımcı olmak. -9-

 B)         

 C)         

    

Fen Bilimleri

3. SINIF 1. SAYI DENEME

14- Yukarıdaki görsellere göre hangi yorum doğru değildir? A) Dünyamızın katmanlarına şeftali örnek olarak gösterilebilir.

1 2- Öğretmen derste, “Dünya’mızın dörtte üçü sudur” demişti.

B) Dünyamızın Çekirdek katmanı tıpkı karpuzun çekirdeklerine benzer.

Buna göre yukarıdaki haritanın kaç karesi su, kaç karesi karadır? A)

B)

C)

Kara Tabakası

Su Tabakası

20

20

Kara Tabakası

Su Tabakası

15

25

Kara Tabakası

Su Tabakası

10

30

C) Yer küre tıpkı elmanın kabuğu gibi incedir. DUYULARIMIN SAĞLIĞI Sağlığın için bol bol havuç ye, Doğrudan bakma kızgın Güneş’e. İzleme yakından televizyonu, Hep sağlıklı kalsınlar ölesiye. Dumanlı pis kokulu yerde durma, İçimdeki kılları asla koparma. Bilmediklerini sakın koklama. Sonra soluğu KBB’de alma. Mesut Yavuztürk

1 3- • Canlılar sadece Kara tabakasında yaşar. • Dünya’nın en büyük katmanı Çekirdektir. • Dünyamızın en dış katmanı Yer kabuğudur. • Magma Dünya’nın görünen katmanlarından biridir. • Kara tabakası su tabakasından daha geniş görünür. Yukarıdaki yorumlar ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

15- Yukarıdaki iki dörtlükte aşağıdaki hangi duyu organının sağlığına değinilmemiştir? A)

B)

C)

A) Üç tanesi doğru, ikisi yanlıştır. B) İkisi yanlış, üçü doğrudur.

FEN BİLİMLERİ TESTİ BİTTİ. CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.

C) Hepsi de yanlıştır. -10-

Hayat Bilgisi

3. SINIF 1. SAYI DENEME

Merhaba arkadaşlar. Adım Efe. Uzun boylu, normal kiloda biriyim. Kahve gözlü, esmer tenli, kısa düz siyah saçlıyım. Güler yüzlü, arkadaş canlısıyım. Arkadaşlarıma birşey olursa çok üzülürüm. Hayvanları çok severim. 1-

H

D

C

İ

S

D

V

F

N

G

T

B

Ö

Ş

A

V

İ

K

E

L

P

M

R

Ç

Öğretmen Masası

Yukarıdaki konuşmasında Efe, aşağıdaki hangi özelliğinden söz etmemiştir?

Yazı tahtası

A) Fiziksel özelliğinden

4- Yukarıdaki kroki 3-A sınıfının oturma planını göstermektedir.

B) Beceri özelliğinden

“Ben orta sıra grubundaki 4. sıranın sol tarafında oturuyorum. Yanımda ise ................... var.” diyen öğrencinin yanında oturan kimdir?

C) Duygusal özelliğinden

2- Arkadaş seçerken aşağıdakilerden hangisi dikkate alınmalıdır?

A) Oya

B) İpek

C) Suna

A) Kendi cinsiyetimizden olması B) Fiziksel özellikleri C) Olumlu davranışları

Bugün sınıfımızda başkanlık seçimi vardı. Dört arkadaşımız aday oldu. Çalışmalarını yaptılar. Öğrenci arkadaşlar özgürce oylarını kullandılar. Adaylar arasından en çok oyu alan başkan seçildi.

3- “Yeşim, sıra arkadaşının boya kalemlerini izinsiz aldı. Üstelik iki tanesini kaybetti. Sıra arkadaşı Yağmur da bunu fark etti. Bu durumda Yağmur’un yüz ifadesi aşağıdakilerden hangisi gibi olur? A)

B)

5- Yukarıdaki anlatılan olay, zihnimizde aşağıdakilerden hangisini çağrıştırmaz?

C)

A) Demokrasi B) Özgürlük C) Eğlence -11-

Hayat Bilgisi

3. SINIF 1. SAYI DENEME

6- Aşağıdakilerden hangisi sınıfımızda bulunan eşyalardan değildir? A)

9- Aşağıdakilerden hangisi aile içindeki yardımlaşma ve dayanışmaya örnek olamaz?

B)

A) Annem evi baştan aşağı süpürdü. Ablam yerleri ve dolapları sildi. Babam eşyaların yerlerini değiştirdi. Ben de babama yardım ettim.

C)

B) Annem akşam yemeğini pişirirken babam ayran yaptı. Ablam sofrayı kurarken ben de büfeden ekmek aldım. C) Altay okuldan geldi, kıyafetlerini değiştirdi. Yiyecek birşeyler atıştırdı. Spor ayakkabılarını giyip dışarı fırladı.

7- Aşağıdaki davranışlarımızdan hangisi komşuluk ilişkilerimize zarar verir? A) Odamızda müziğin sesini sonuna kadar açarak dans etmek. B) İhtiyar komşumuzun poşetlerinden birini taşıyarak yardım etmek. C) Komşularımızla selamlaşıp sohbet etmek.

10- Aşağıdaki seçeneklerde verilen aile içi görev eşleştirmelerinden hangisi doğrudur?

8- Evimizin adresini tarif ederken aşağıdaki görselleri verilenlerin hangisinden yararlanmayız? A)

A) Yemek yapmak, temizlik yapmak, elbiseleri ütülemek ve bebeğe bakmak (Abla)

B)

B) Gelir getiren bir işte çalışıp para kazanarak evin geçimini sağlamak. (Baba)

C)

C) Okulda verilen ödevleri evde yapmak. (Anne) -12-

Hayat Bilgisi

3. SINIF 1. SAYI DENEME

Okulun bahçesinde teneffüs sırasında 5 arkadaş köşe kapmaca oynuyorlardı. Oyun alanına sonradan gelen Cengiz de oyuna katılmak istedi. Serkan, “Hayır, sen oyunu yarıda bırakıyorsun. Bu yüzden oyun eğlenceli olmuyor.” diyerek reddetti. Soner de, “Bence oyuna alalım. Bir daha oyunu yarıda bırakırsa bunu tekrar düşünürüz.” deyince Cengiz de oyuna katıldı. Oyun çok eğlenceli olmuştu.

Melisa okuldan gelir gelmez annesine: - Anneciğim bugün sınıfımıza Çilem adlı bir arkadaş geldi. Onunla arkadaş olduk hemen. - Çilem nasıl biri: - Anne onun da tıpkı benim gibi kedisi varmış. Adı da Boncuk’muş. Birbirimize kedimizin özelliklerini anlattık. Birbirimizi dinledik. Ha bu arada Çilem de resim yapmayı seviyormuş. - Hımm demek onunla ortak özellikleriniz var. - Evet anne. Çilem dedi ki, “Eğer bize gelirsen sana yaptığım resimleri gösteririm.” Anne bir gün Çilemlere gidebilir miyim? - Gidebilirsin ama daha değil. - Ne zaman? - Daha arkadaşını yeterince tanıdığını sanmıyorum. Biraz daha onu tanımalısın. Benim de annesiyle tanışmam gerek.

12- Yukarıda anlatılanlarla ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? A) Cengiz’in oyuna girmeye hakkı yoktur. B) Kimse Serkan’ı oyuna almak istememiştir. C) Soner olaya çözüm odaklı yaklaşmış ve herkes eğlenmiştir.

1 1 - Yukarıdaki hikayede Çilem ile Melisa’nın hangi ortak özelliklerinden söz edilmiştir? A) İlgi alanları ve beceri özelliklerinden

Bisiklet

Market

İnsanlar

K

A

R

Cami

Ağaçlar

Cadde

R

O

E

Hastane İş Makinesi S

B) Duygusal ve beceri özelliklerinden

Büfe

L

İ

Köprü D Kamyon K Pastane M

13- Evimizin ya da okulumuzun yerini tarif ederken ya da krokisini çizerken ifadelerde yer verilmesi gerekenlerin harflerini soldan sağa okuduğumuzda hangi kelimeyi elde ederiz?

C) İlgi alanları ve fiziksel özelliklerinden.

A) A D R E S İ M B) K R O K İ L E R C) K U Ş B A K I Ş I -13-

Hayat Bilgisi

3. SINIF 1. SAYI DENEME K

G

Öğretmen Masası

3-A

ATATÜRK İLKÖĞRETİM OKULU KASIM AYI FAALİYET PROGRAMI

Öğretmen Masası Yazı tahtası

3-E

Yazı tahtası

03-08 Kasım: Futbol Turnuvası 10 Kasım: Atatürk’ü Anma Programı 12 Kasım: Atatürk’ün Sevdiği Şarkılar Koro Dinletisi 18-19 Kasım: Öğretmenler Günü Kutlama Programı 28 Kasım: Ödül Töreni

B

Öğretmen Masası

3-H

Yazı tahtası

1 4- Barış: Bizim sınıfın kapısı kuzey yönündedir. Ben bu sınıfın güney tarafındaki sıra grubunun 4. sırasının solunda oturuyorum.

15- Yukarıda Atatürk İlkokulu’nun Kasım ayı sosyal faaliyetler programı verilmiştir. Düzenlenen programlar ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

Buna göre Barış hangi sınıfın öğrencisidir? A) 3-A

B) 3-E

A) Bu etkinlikler öğrencileri kaynaştırır, öğrencilerde özgüven, iletişim, duyarlılık ve becerilerin gelişmesinde olumlu etkileri olur.

C) 3-H

B) Bu etkinlikler çok yoğun olduğundan ders başarısını olumsuz etkiler. C) Bu tür faaliyetlere sadece öğretmenler ve veliler katılmalıdır. HAYAT BİLGİSİ TESTİ BİTTİ. CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.

-14-

İngilizce

1-

3. SINIF 1. SAYI DENEME

Yukarıda okunuşu verilen sayının rakamla yazılışı aşağıdakilerden hangisidir? A) 7

B) 8

3- Yukarıdaki karşılıklı konuşmada noktalarla bırakılan boşluğa aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?

C) 9

A) Yes

B) Goodbye C) Hi

4- Yukarıdaki rakamlarla yazılan sayıların okunuşları eşleştirildiğinde hangisi yanlıştır? A)

2- Emin: “................ cars are there? Selen: “There are ............ cars. Yukarıda verilen görsele göre karşılıklı konuşmada bırakılan boşluklar sırasıyla aşağıdakilerden hangisi ile tamamlanır?

B)

C)

5- Yukarıdaki İngilizce yazılan ifadenin Türkçe karşılığı aşağıdakilerden hangisidir?

A) How - eleven

A) İyi günler.

B) How many - thirteen

B) İyi akşamlar.

C) What - fifteen

C) Günaydın -15-

İngilizce

3. SINIF 1. SAYI DENEME

This is my grandfather

9- Yukarıdaki Elif’in konuşmasına uygun resim aşağıdakilerden hangisidir? A)

B)

There are ........................... stars C)

6- Yukarıdaki yıldız sayılarına göre ifadede bırakılan boşluğa aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır? A) eighteen B) sixteen C) fourteen

Cemil: Who is she? Cansu: She is ....................

7- Aşağıdakilerden hangisi bir aile terimi değildir? A) Family B) Father

10- Yukarıdaki resme bakarak karşılıklı konuşmadaki noktalı yere aşağıdaki hangi kelime yazılır?

C) Brother

A) mother

8- Aşağıdaki İngilizce-Türkçe kelime eşleştirmelerinden hangisi doğrudur? A) Grandfather

B) grandmother C) teacher

Büyükanne

B) Sister

Kız kardeş

C) Father

Ağabey

İNGİLİZCE TESTİ BİTTİ. CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ. DENEME SINAVI BİTTİ.

-16-

2

3. SINIF YENİ NESİL DENEME SINAVI

SINAVDAKI SORULARIN KONU DAĞILIMI Türkçe : Okuduğunu anlama, Harf(ses) bilgisi, Eş ve zıt anlam, Eş sesli kelimeler, Görsellerle olayların oluş sırası, Satır sonuna sığmayan kelimeler, Şiirlerde konu, Hikaye unsurları, Atasözlerimiz, Vecizeler(özlü sözler), Yazım kuralları Matematik : Doğal sayılarda basamaklar ve okunuşları, Doğal sayıları çözümleme, Tek ve çift sayılar, Toplama işlemi, Tahmini toplama, Çıkarma işlemi, Tahmini çıkarma, Problemler, Çetele tablosu doğal sayı oluşturma, Toplama ve çıkarma işlemlerinde verilmeyenler. 3. SINIF DENEMEyapan - OPTİKbilim FORM insanları, 2 Fen Bilimleri : Dünya’mızın şekli, Dünya’mızın şekli ile ilgili6LI çalışma Dünya’mızın katmanları, Duyu organlarımız, Duyu organlarımızın sağlığı, Hareketli varlıklar, Hareket çeşitleri, Kulak sağlığı, Olaylarda duyu organlarımız, Varlıkların hareketleri, Hayat Bilgisi : Farklılıklara saygı, Nezaket ifadeleri, Kroki bilgisi, Grup çalışmaları, Meslekler, Özel günler, Yön bulma yöntemleri, Günlük plan, Sosyal etkinlikler, Kroki okuma, Komşuluk ilişkilerimiz, Kaynakların tasarruflu kullanımı. İngilizce : Naming numbers, Describing characters/People Sınav Sorularımız : 15 Türkçe, 15 Matematik, 15 Fen Bilimleri, 15 Hayat Bilisi ve 10 İngilizce sorudan oluşmaktadır. Her derste sorulardan 4 tanesi çok kolay, 2 tanesi kolay, 2 tanesi orta ve 2 tanesi de zor sorulardan oluşmaktadır. Her dersten(İngilizce hariç) beşer tane “Yeni Nesil“ tarzda sorular yer almaktadır.

TÜRKÇE

ÖĞRENCİ NO

MATEMATİK

FEN BİLİMLERİ

HAYAT BİLGİSİ

YABANCI DİL

1 A

B

C

1 A

B

C

1 A

B

C

1 A

B

C

1 A

B

C

2 A

B

C

2 A

B

C

2 A

B

C

2 A

B

C

2 A

B

C

3 A

B

C

3 A

B

C

3 A

B

C

3 A

B

C

3 A

B

C

4 A

B

C

4 A

B

C

4 A

B

C

4 A

B

C

4 A

B

C

5 A

B

C

5 A

B

C

5 A

B

C

5 A

B

C

5 A

B

C

0

0

0

0

0

0

6 A

B

C

6 A

B

C

6 A

B

C

6 A

B

C

6 A

B

C

1

1

1

1

1

1

7 A

B

C

7 A

B

C

7 A

B

C

7 A

B

C

7 A

B

C

2

2

2

2

2

2

8 A

B

C

8 A

B

C

8 A

B

C

8 A

B

C

8 A

B

C

3

3

3

3

3

3

9 A

B

C

9 A

B

C

9 A

B

C

9 A

B

C

9 A

B

C

4

4

4

4

4

4

10 A

B

C

10 A

B

C

10 A

B

C

10 A

B

C

10 A

B

C

5

5

5

5

5

5

11 A

B

C

11 A

B

C

11 A

B

C

11 A

B

C

6

6

6

6

6

6

12 A

B

C

12 A

B

C

12 A

B

C

12 A

B

C

7

7

7

7

7

7

13 A

B

C

13 A

B

C

13 A

B

C

13 A

B

C

8

8

8

8

8

8

14 A

B

C

14 A

B

C

14 A

B

C

14 A

B

C

9

9

9

9

9

9

15 A

B

C

15 A

B

C

15 A

B

C

15 A

B

C

Türkçe

3. SINIF 2. SAYI DENEME

3- Aşağıdaki hangi cümlede ünlü harflerin hepsi incedir?

Nazan Hanım, haftanın bir günü evi temizlerdi. Temizlik akşama kadar sürer, Nazan Hanım da bitkin düşerdi. Bir cumartesi günü kızı Narin, evi iş birliği ile temizlemeyi önerdi. Bu öneri herkesçe kabul edildi. Görev dağılımı yapıldı. Herkes görevini yerli yerinde yapmıştı. Evin temizliği iki saatte bitirilmişti. Temizlikten sonra hep birlikte sohbet ederek kek yediler, çay içtiler. Nazan Hanım da kızının önerisinden çok memnun olmuştu. Ne demiş atalarımız: Bir elin nesi var, iki elin sesi var.

A) Eve ilk önce İlker gelmişti. B) Okulun ilk günlerinde hepimiz çok heyecanlıydık. C) Ablam bu sabah daha kalkamadı.

Yukarıdaki metni dikkatlice okuyup aşağıdaki iki soruyu cevaplayınız. 1-

Yukarıdaki metnin konusu aşağıdakilerden hangisidir?

Kelime

Eş Anlamı

Zıt Anlamı

Geniş

Evvel

Beyaz

Önce

Yoksul

Dar

Siyah

Bol

Sonra

Fakir

Kara

Zengin

4- Yukarıdaki kelimelerin anlamdaşları ile zıt anlamları eşleştirmesi hangi seçenekte doğru verilmiştir?

A) İş birliği yaparak çalışma B) Bir cumartesi günü ailenin hayatı

A)    

C) Temizlikte dikkat edilmesi gerekenler

   

 B)       

   

 C)       

   

   

5- Aşağıdaki seçeneklerin hangisinde “kız” kelimesi yukarıda görseli verilen anlam ile kullanılmıştır?

2- Evin temizliğinin iş bölümü ile yapılmasını teklif eden kimdir? A) Anne Nazan Hanım

A) Adam yaramaz çocuğa kızmış.

B) Evin kızı Nermin

B) Adamın en küçük çocuğu kızmış.

C) Evin kızı Narin

C) Bugün annem bana çok kızmış. -2-

Türkçe

3. SINIF 2. SAYI DENEME

1

2

Aç gözlü olma, arttır paranı, Fazlasını at, doldur kumbaranı. Yarın bize ne getirir bilinmez, Sakla samanı, gelir zamanı.

3

9- Yukarıdaki şiirin (dörtlüğün) konusu nedir? A) Tasarruf 4

B) Zamanın önemi

5

C) Sevgi ve saygı

6- Yukarıdaki görsellerle anlatılan olayların oluş sıralaması hangi seçenekte verilmiştir?

10- Aşağıdaki hangi iki kelime zıt anlamlı değildir?

A) 2 - 3 - 5 - 1 - 4

A) Islak - Kuru

B) 4 - 2 - 3 - 1 - 5

B) Sulu - Susuz

C) 3 - 5 - 2 - 4 - 1

C) Sıcak - Soğuk

7- Satır sonuna sığmayan aşağıdaki hangi kelime yanlış hecesinden bölünmüştür? A)

.............. kalite ............

B)

.............. olağanüstü ............

C)

.............. arıcılık ............

Öğretmenimiz etkinlik yapmak için herkesten küçük taşlar ya da fasulyeler istemişti. Matematik dersi başladı. Ergün gerekli malzemeleri getirmemişti. Arkadaşlarımız getirdikleri malzemelerden azar azar Ergün’e verdiler. Ergün de yapılan etkinlikten geri kalmamış oldu. 11- Yukarıdaki paragraf ile ilgili hangi seçenekte yanlış yorum yapılmıştır?

8- Aşağıdakilerden hangisi kurallı cümleye örnek olabilir?

A) Olay matematik dersinde yaşanmıştır.

A) Yere akan boyalar kurumadan silinmişti.

B) Olayın kahramanı sınıf öğretmeni Ergün Bey’dir.

B) Çok güzel boyamıştı babam evi.

C) Olayın konusu “Matematikte kullanılacak etkinlik malzemesi”dir.

C) Gelecek misin bu gün okula? -3-

Türkçe

3. SINIF 2. SAYI DENEME

“Bir iş yapmak için neden yarını bekliyorsun? Bugün de dünün bir yarını değil midir? Ömer Hayyam

İnsanlar sevdiklerinin hatalarını görmemeli, normal karşılamalı ve bu hatalarını düzeltmek için çaba göstermelidir. İnsanlar sevdiklerinin hataları konusunda hoşgörülü olmalıdır. Yani sevenler sevdikleri için fedakarlık yapmaktan çekinmezler. Onların hatalarına katlanırlar.

14- Yukarıda bir vecize örneği verilmiştir. Bu özlü söz aşağıdaki hangi atasözümüzle eşleştirilebilir? A) Bugünün işini yarına bırakma

1 2- Yukarıda açıklaması verilen atasözümüz aşağıdakilerden hangisidir?

B) Balık baştan kokar. C) Sakla samanı, gelir zamanı

A) Gülü seven dikenine katlanır. B) Gün doğmadan neler doğar C) Güneş balçıkla sıvanmaz.

“Bu gün Otobüsle İzmi’re gideceğiz!” 15- Yukarıdaki cümleyi hangi öğrencinin, yorumu ile birlikte düzelttiği söylenebilir? A) Filiz: Cümlede büyük harf hatası yapılmıştır. Cümle “Bu gün otobüsle izmi’re gittik!” şeklinde yazılmalı.

“Yaz aylarında ince ve açık

➊ ➋

renkli kıyafetler giyilmelidir.”

B) Gencer: Cümlede hem yazım hem de noktalama hataları vardır. Cümle: “Bugün otobüsle İzmir’e gideceğiz.” şeklinde yazılırsa doğru olur.1 3- Yukarıdaki cümlede altı çizili kelimelerin anlam özellikleri ile ilgili seçeneklerde verilenlerden hangisi yanlıştır?

C) Hediye: Cümlede noktalama hataları var. Cümlenin doğrusu “Bu gün İzmir’e otobüs ile gideceğiz.” şeklinde olmalı.

A) 3 ve 4 numaralı kelimelerin zıt anlamları vardır. B) 6 numaralı kelimenin anlamdaşı “giysiler”dir.

TÜRKÇE TESTİ BİTTİ. CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.

C) 1 ,2,5 ve7 kelimeler sesteştir. -4-

Matematik

2

1-

9

3. SINIF 2. SAYI DENEME

6

4

2

8

7

4

4- Aşağıdaki hangi işlemde toplam diğerlerinden büyüktür?

9

Yukarıda verilen üç farklı doğal sayının boyalı olan yerleri, basamak değerleri toplamı olan sayının okunuşu aşağıdakilerden hangisidir?

A)

286 3 14 + 19 6

B) 1 1 2 229 10 5 +2 6 3

C)

528 3 + 8 1

A) Dört yüz kırk altı B) Dört yüz altmış dört C) Altı yüz kırk dört

113 TL

(3 × 1 ) + (5 × 100) + (8 × 1 0 7 onluk + 2 yüzlük + 9 birlik 1 00 + 50 + 4

275 tL

346 TL

5- Bir spor mağazasına giren Fehmi, mağazadan görseldeki üç ürünü satın almıştır.

2- Yukarıdaki doğal sayıların sıralaması hangi seçenekte yanlış verilmiştir?

Fehmi, bu ürünlere tahminen kaç lira ödemiştir?

A) 583 > 279 > 154

A) 740 TL B) 750 TL C) 760 TL

B) 1 54 < 279 < 583 C) 1 54 < 358 < 729

397 3- Aşağıdaki eşleştirmelerden doğrudur?

614

217

6- Yukarıdaki doğal sayılara göre çıkarma işlemi aşağıdakilerden hangisi gibi olamaz?

hangisi

A) Çift sayı + Tek sayı = Çift sayı

A)

B) Tek sayı + Tek sayı = Çift sayı

-

C) Çift sayı + Çift Sayı = Tek sayı -5-

B)

C) -

-

Matematik

3. SINIF 2. SAYI DENEME

Doğal sayılar

3/A Sınıfı Başkanlık Seçimi ÇETELE TABLOSU

354 725

Yukarıdaki doğal sayılar kullanılarak aşağıdaki işlemler yapılıyor. Gerçek Fark Tahmini Fark

Fark

////

Anıl

////

Aslı

//// //// ///

Cenk

//// //// ////

///

Her //// şekil 5 oyu gösterir.

725 -3 5 4

10- Yukarıdaki çetele tablosunun verisi aşağıdakilerden hangisidir? A) 3-A sınıfında Aslı, Cenk, Anıl ve Bade başkanlığa aday olmuşlardır.

7- Yukarıda yapılan çıkarma işlemlerinden aşağıdaki sonuçlardan hangisi elde edilmez? A) 371

Bade

B) 370

B) 3-A sınıfı başkanlık seçiminde en çok oyu Cenk, en az oyu ise Bade almıştır. Anıl, Aslı’dan 5 oy az almıştır.

C) 9

C) 3-A sınıfı başkanlık seçiminde Anıl 8, Aslı 13, Bade 5 ve Cenk ise 15 oy almıştır. 8- Bahçemizden 182 kasa armut, armuttan 65 kasa fazla elma topladık. Toplanan meyvelerden 250 kasası satıldığına göre satılmayan kaç kasa meyve kalmıştır? A) 21 1

B) 179

11- Aşağıdaki problemlerin hangisinde sonuç sadece çıkarma işlemi yapılarak bulunur?

C) 1 1 5

A) Asuman 248 matematik, 192 Türkçe testi çözmüştür. Çözdüğü matematik testi, Türkçe testinden kaç fazladır?

9 - Saat 07:00’de yola çıkan bir belediye otobüsü 1 . durakta 12 yolcu almıştır. 2. durakta yolculardan 3’ü inmiş 15 yolcu binmiştir. 3. durakta 6 yolcu inmiş 24 yolcu binmiştir ve 4. durakta ise 26 yolcu inmiş ve 17 yolcu binmiştir. Otobüs son durağa geldiğinde kaç yolcu inmiştir? A) 25

B) 33

B) Benim 1 24, kardeşimin ise benden 36 tane fazla bilyesi olduğuna göre ikimizin kaç bilyesi vardır? C) Bayramda 200 TL babam, 150 TL annem harçlık verdi. Harçlığımın 225 lirasını harcarsam geriye kaç liram kalır?

C) 36 -6-

Matematik

3. SINIF 2. SAYI DENEME

Cengiz yazı tahtasına yüzler basamağında 8 bulunan 3 basamaklı en büyük çift doğal sayıyı yazmıştır. Talha bu doğal sayının onlar basamağından 6 eksiltmiş, yüzler basamağına 1 ekleyip yeniden yazmıştır. Rasim ise Talha’nın sayısının yüzler basamağından 4, birler basamağından 2 eksilterek yazmıştır. Sevda, Rasim’in yazdığı doğal sayının birler basamağı ile yüzler basamağının yerlerini değiştirerek yazmıştır. Sercan ise Sevda’nın yazdığı sayının basamak değerleri toplamından, sayı değerleri toplamını çıkarmıştır.

389 2 + 5A

C25 -2D7

B42

57C

14- Yukarıdaki işlemlerde verilmeyen rakamlarla elde edilen CBD doğal sayının ADB doğal sayısına farkı tahminen kaçtır? A) 510

B) 560

C) 590

1 2- Buna göre Sercan’ın bulduğu sonuç kaçtır? A) 621

B) 635

C) 641 15- Veri: Bir simitçi pazartesi günü 28, Salı günü 45, Çarşamba günü 39, Perşembe günü 42 ve Cuma günü ise 35 simit satmıştır.

1 3- Nisa, 5, 7 ve 1 rakamlarını kullanarak işlem yapmış ve 908 sonucunu elde etmiştir. Buna göre Nisa’nın yaptığı işlem hangi seçenekte verilmiştir?

Yukarıdaki veriye göre düzenlenen çetele tablosunda aşağıdaki hangi satır yanlış gösterilmiştir?

A) Bu rakamları birer kez kullanarak 3 basamaklı en büyük doğal sayıdan en küçük sayıyı çıkarmıştır. B) Bu rakamları birer kez kullanarak oluşturduğu 3 basamaklı en büyük doğal sayı ile bu sayının birler basamağı ile onlar basamağının yerini değiştirdiği sayı ile toplamıştır.

Salı

XXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXX/

B)

Cuma

//// //// //// //// //// //// //// ////

C)

Çarşamba

/// /// /// /// /// /// /// /// /// ///

A)

C) Bu rakamları birer kez kullanarak oluşturduğu 3 basamaklı en büyük doğal sayı ile bu doğal sayının yüzler basamağı ile birler basamağının yerlerini değiştirdiği sayı ile toplamıştır.

MATEMATİK TESTİ BİTTİ. CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.

-7-

Fen Bilimleri

3. SINIF 2. SAYI DENEME

1-

Dünyamızın yuvarlak olduğunun en doğru kanıtı aşağıdakilerden hangisidir?

Arabaların Kornası

A) Dünyamızın uzaydan çekilen fotoğrafları

Burun

B) Güneş’in doğudan doğup, batıdan batması

Kırmızı Güller

C) Bir noktadan kalkan uçağın yönünü hiç değiştirmeden ilerlediğinde aynı noktaya gelmesi

Burun I

Dikenli Teller

Göz

Deri

Dil

II

III

IV

4- Aşağıdaki ifadeler bizi kaç numaralı duyu organına çıkarır?

2- Aşağıdakilerden hangisi Dünya’mızın şekli ile ilgili bir çalışma veya yorum yapmamıştır? A)

Kulak

A) I

B) III

C) IV

B)

Galileo Galilei

5- En büyük duyu organımız hangisidir, sorusunun cevabı nedir?

Biruni

C)

A) Deri (Dokunma) B) Göz (Görme) C) Kulak (İşitme)

Graham Bell

3- Yerkabuğunun altında yer alan Magma tabakasının varlığını aşağıda görseli verilen hangi doğal olayla anlarız? A)

6- Aşağıdakilerden hangisi dil sağlığımızı korumak için değildir?

B)

A) Çok sıcak ve çok soğuk yiyecek, içecek tüketmemeliyiz. C)

B) Dişlerimizi düzenli olarak fırçalamalıyız. C) Güneş’e doğrudan bakmamalıyız. -8-

Fen Bilimleri

3. SINIF 2. SAYI DENEME

7- Aşağıda görseli verilen varlıklardan hangisi hareketlidir? A)

B) 10- Yukarıda görseli verilen arabanın aşağıda verilen hangi parçasının hareketi farklıdır?

C)

A) Direksiyonu B) Kapıları C) Tekerlekleri

8- Aşağıdaki varlıklardan hangisinin hareketi farklıdır? A)

B) I

A B C D

C)

II

III IV

Yukarıdaki yarım elma görseli ile Dünyamızın katmanları eşleştirmesi ile ilgili yapılan yorumlar şöyledir: A-I: Yer kabuğu bir elmanın kabuğu gibi incedir. B-II: Elmanın yenen kısmı gibi Ateşküre de Dünya’nın en büyük katmanıdır. C-IV: Dünya’nın çekirdeği, tıpkı elmanın çekirdeklerine benzer. D-III: Dış çekirdek çizgisi, elmanın sapı ile çiçek ucu arasındaki çizgi gibi Dünya’yı iki eşit yarım küreye ayırır.

Sabit hızda ilerleyen bir varlığın kendiliğinden ya da başka bir varlık tarafından hızının azaltılması ile oluşan hareket türüdür. 9- Yukarıda tanımlaması yapılan hareket çeşidi aşağıdakilerden hangisidir?

11- Buna göre yorumlardan kaç tanesi doğrudur?

A) Yön değiştirme B) Dönme C) Yavaşlama

A) 1 -9-

B) 2

C) 3

Fen Bilimleri

3. SINIF 2. SAYI DENEME

1 2- Kulağından rahatsızlanan Buket, kulak, burun, boğaz doktoruna muayene olmuştur. Buket’in kulağını iyice muayene eden doktor, Buket’e: I. Yüksek sesle müzik dinlememelisin. II. Bilmediğin maddeleri koklamamalısın. III. Sivri uçlu nesneleri içine sokmamalısın. IV. İçini temiz tutmalısın. V. Kitabı uygun uzaklıktan okumalısın.

14- Evinden arabası ile işe gitmek için yola çıkan Doğan Bey, arabanın yakıtını tamamlamak için yukarıdaki yolu kullanarak yakıt istasyonuna gelmiştir. Bu durumda Doğan Bey’in arabasının, aşağıdaki hangi hareketlerin içinde olduğu söylenemez? A) Hızlanma-Yön değiştirme-Yavaşlama B) Yön değiştirme-Yavaşlama-Durma

Uyarılarından hangisini ya da hangilerini söylemiş olamaz?

C) Sallanma-Dönme

A) Yalnız II B) I, III ve IV

I

C) II ve V

I

I

IIIIII

II II

III

IV

IV

IV IV 15- Yukarıdaki I numaralı cisim hareket halindedir ve diğer varlıklara mutlaka temas edecektir. Buna göre: • P-I numaralı cisim belli bir süre sonra yavaşlar ve durur. • R-I numaralı cisim II numaralı cisme temas ettiğinde her ikisi de döner. • S-I numaralı cisim III numaralı cisme temas ettiğinde onu sallar. • T-IV numaralı varlık I numaralı cismi görünce kendiliğinden harekete geçebilir. ifadelerinden hangileri doğrudur? I

Kürşat odasında kulaklığını takmış müzik dinlerken, pastel boyaları ile resim yapıyordu. Resim yaparken öyle dalmıştı ki, ayağını sivrisineğin ısırmasıyla kendine geldi. Sivrisineğin ısırdığı yerleri kaşımaya başladı. 1 3- Yukarıdaki olayda Kürşat’ın hangi duyu organlarının aktif olduğu söylenebilir?

II

II

I

III

II

IV

III

A) Hepsi doğrudur

A) İşitme-Görme-Dokunma

B) P ve S

B) İşitme-Görme-Tatma

C) R ve T

C) Koklama-Dokunma-Tatma -10-

FEN BİLİMLERİ TESTİ BİTTİ. CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.

Hayat Bilgisi

3. SINIF 2. SAYI DENEME

4- Grup çalışmaları ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

Her birey farklı fiziksel, duygusal ve beceri özelliklerine sahiptir. Her bireyin farklı özelliklere sahip olması hayatımıza zenginlik katar. Bu nedenle farklılıklara ........................... göstermeliyiz. 1-

A) Grup çalışmalarında her bireye eşit görev dağılımı yapılmalıdır. B) Grup çalışmalarında bireyler birbirlerine saygı duymalıdırlar. C) Grup çalışmalarında grup lideri görev almamalı, sadece işleri organize etmelidir.

Yukarıdaki anlatımda boş bırakılan noktalı boşluğa aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır? A) Saygı

B) KıskançlıkC) Bencillik

2- Görsel sanatlar dersinde boyama yapıyorsunuz. Boya kalemleriniz arasında yeşil boya kaleminiz yok. Yeşil kalemi arkadaşınızdan nazikçe istediniz. Arkadaşınızın aşağıdaki hangi cevabı sizi kırmaz?

5- Ben büyüyünce ........................ olmak istiyorum. Bu mesleği seçmemdeki sebep, geçtiğimiz günlerde evimize hırsız girdi. Ancak hala bulunamadı. Büyüdüğümde iyilerin dostu, kötülerin korkulu rüyası olacağım.

A) Hayır, kesinlikle olmaz. Kalemimi kaybedersin. B) Asla olmaz. Çünkü eşyalarımı kimse ile paylaşmıyorum. C) Alabilirsin ama zarar vermemen şartıyla.

Bende büyüyünce ................... olmak istiyorum. Çünkü hayvanları çok seviyorum. Hasta hayvanları görünce çok üzülüyorum. Onların da sağlıklı bir hayat sürmeleri en büyük hayalim.

3- Sınıfınızın krokisini çizip, sınıfta oturduğunuz yeri tarif etmeniz gerekirse, bu krokide aşağıdaki hangi nesneyi kesinlikle göstermeniz gerekir?

Yukarıda iki kardeşin meslek hayalleri verilmiştir. Bu meslekler arasında aşağıdakilerden hangisi yoktur?

A) Öğrenci fotoğrafları

A) Veteriner

B) Öğrenci sıraları

B) Öğretmen

C) Öğrenci ders kitapları

C) Polis -11-

Hayat Bilgisi

3. SINIF 2. SAYI DENEME

6- Aşağıdakilerden hangisi aile, eş, dost ile akrabalarımızla birlikte kutladığımız özel günlerden birisi değildir?

Yemek yaparken ve yediklerinizden oluşan bulaşıkları yıkarım.

A)

Yemek, posta, kete ve böreklerinizi pişiririm. B)

Çamaşırlarınızı düzleştirir, elbiselerinizi güzelleştiririm.

C)

Yiyeceklerinizin bozulmasını önler, uzun süre korurum. 8- Yukarıdaki görevlerini anlatan ve evimizde kullanılan teknolojik araçlar eşleştirmesi hangi seçenekte doğru yapılmıştır?

7- Aşağıda görselleri verilenlerden hangisi yönümüzü belirlememizde yardımcı değildir?

A)    

B)

A)

 B)       

 C)       

   

9- Aşağıdakilerden hangisi kaynakların doğru kullanılması ile ilgili olumlu bir davranıştır? C)

A) Damlatan ve bozulan muslukları tam kapatmamak. B) Odadan çıkarken lambaları kapatmak. C) Kışın odalarımızı uzun süre havalandırmak. -12-

Hayat Bilgisi

1 0- Plan yapmak ve planımızı uygulamak bize aşağıdakilerden hangisini sağlar?

WC Erkek

1-A

1-B

1-C

2-A

2-B

2-C

A) Ailemizin ve öğretmenimizin istediğini yaptığımız için onlar mutlu olurlar. Müdür Odası

B) Zihnimizi ve bedenimizi sağlıklı ve zinde tutar. C) İşlerimizi zamanında bitirmemizi ve başarılı olmamızı sağlar.

Öğretmen Odası

3. SINIF 2. SAYI DENEME D

WC Kız

K

Yazı Tahtası

Çöp

Öğrt. Masası

B

WC

ATAKENT İLKOKULU Kütüphanecilik Kulübü öğrencileri yukarıdaki dolabı temin ederek okulda “AL GÖTÜR, OKU GETİR” kampanyası başlatmışlardır. Bu kampanyada her öğrenci, dolaptan istediği kitabı alıp okuyabilecek ve okuduktan sonra getirip yerine koyabilecektir. Alınan kitaplar ile ilgili kayıt tutulmayacak ve başında görevli bulunmayacaktır. Kampanya üç aydır başarılı bir şekilde devam ediyor.

Oturma Odası

La va b

Banyo Antre

o

Salon

Mutfak

Çocuk Odası

Yatak Odası

12- Yukarıdaki krokilere göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur? A) Okul krokisinde müdür odası 2-A sınıfının güneyindedir. B) Sınıfın yazı tahtası batı yönündedir. C) Ev krokisine göre salon tuvaletin doğusundadır.

1 1 - Bu kampanyanın öğrencilere aşağıdakilerden hangisini kazandırdığı söylenemez? A) Sorumluluk bilinci B) Bilinçli alışveriş C) Okuma alışkanlığı -13-

Hayat Bilgisi

3. SINIF 2. SAYI DENEME

+ 1 3- Kaan kaybettiği hikaye kitabını ararken eline eski bir fotoğraf albümü geçti. Albümü annesi ile birlikte incelediler. Kaan, annesinin anlattıklarından hangi sonuca ulaşamaz?

+

=

A) Eskiden siyah beyaz fotoğraf çekmenin moda olduğuna B) Eskiden imkanların kısıtlı olduğuna

15- Yukarıdaki görsellerin anlatmak istediği aşağıdakilerden hangisidir?

C) Eskiden bu yana kıyafet ve oyuncakların değiştiğine

A) Kaynakları istediğimiz gibi kullanabiliriz. B) Kaynaklara para ödediğimiz için istediğimiz gibi kullanabiliriz. C) Kaynakları tasarruflu kullanmazsak paramız boşa gider.

1 4- Aşağıdaki görsel ve açıklamalardan hangisi olumsuzdur? A)

Komşularımızla selamlaşmalı ve gerektiğinde onlara yardım etmeliyiz.

B) Evimizde istediğimiz gibi davranabiliriz. Komşularımızın rahatsız olması bizi ilgilendirmez. C)

Komşularımızla ilişkilerimizi yakın tutmalıyız. İyi günde kötü günde onları ziyaret etmeliyiz.

HAYAT BİLGİSİ TESTİ BİTTİ. CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.

-14-

İngilizce

3. SINIF 2. SAYI DENEME

4- Aşağıda İngilizce yazılı olan hangi kelime bir yönüyle diğerlerinden farklıdır? A) Doctor B) Teacher C) Brother Murat

1-

Egemen

Yukarıdaki karşılıklı konuşmaya göre Murat aşağıdaki hangi soruyu sormuş olabilir? A) What is your name? B) Spell your name, please? 5- Yukarıdaki toplama işlemi sonucunun İngilizce okunuşu aşağıdakilerden hangisidir?

C) How are you?

A) Thirteen B) Fourteen

2- Görsele göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur? A) Young B) Fast

C) Eleven

C) Old

3- Çağla: ................... ? Çağatay: She is Grandmother Yukarıdaki karşılıklı konuşmada Çağatay’ın verdiği cevaba göre Çağla aşağıdaki hangi soruyu sormuş olabilir?

6- Yukarıdaki kelimenin zıt anlamı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Who is she?

A) Small

B) What is your name?

B) Short

C) How are you?

C) Slow -15-

İngilizce

3. SINIF 2. SAYI DENEME

Zeynep

İbrahim

“I’m very ....................” 9- Verilen görsele göre cümle aşağıdaki hangi kelime ile tamamlanır? A) fast

B) tall

C) big

“İpek, ..................... is my mother.” 7- Görselde verilenlere göre İpek’in cümlesindeki boşluğa aşağıdaki hangi isim yazılmalıdır? A) İlhan B) Zeynep C) İbrahim

Strong

“She is ..................................”

B) fat

Weak

10- Yukarıdaki görsel kelime eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?

8- Yandaki görsele göre kurulan cümledeki boşluk aşağıdaki hangi kelime ile tamamlanmalıdır? A) old

Tall

A)

B)

C)

İNGİLİZCE TESTİ BİTTİ. CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ. DENEME SINAVI BİTTİ.

C) strong -16-

3

3. SINIF YENİ NESİL DENEME SINAVI

SINAVDAKI SORULARIN KONU DAĞILIMI

Türkçe : Okuduğunu anlama, Görsel okuma, Hece bilgisi ve heceleme, Sesteş kelimeler, Geleneksel çocuk oyunlarımız, Kelimenin anlamını değiştiren ekler, Noktalama işaretleri(tırnak), 5N 1K, Yazım kuralları, Metinlerde başlık ve konu, Olayların oluş sırası, Noktalama İşaretleri, Eş, zıt anlamlı ve sesteş kelimeler, Atasözlerimiz. Matematik : Doğal sayıları değerlendirme, Ritmik saymalar, Toplama ve çıkarma işlemlerinde verilmeyenler, Çıkarma işlemlerinde terimler, Tahmini toplama ve çıkarma, Dört işlemde özellikler, Çarpma işlemi, Sıklık ve çetele tablosu, Problemler, Veri değerlendirme, Çarpma işlemleri ve yorumlar, Bölme işlemi, Bölme işlemi terimleri. 3. SINIF 6LI DENEME - OPTİK FORM 3 Fen Bilimleri : Dünya’mızın şekli üzerinde görüşler, Maddeleri niteleyen özellikler, Maddelerin halleri, Dünya’mızın şekli üzerinde çalışma yapan bilim insanları, Gözümüzdeki yapılar, Varlıkların hareket özellikleri, Maddelerle ilgili deney ve etkinliklerde önlemler. Hayat Bilgisi : Bireysel özelliklerimiz, Sorunlar ve çözüm yolları, Tasarruf, Yardımlaşma ve Dayanışma, Evimizin adresi, Büyüklerimizin çocukluklarında oynadıkları oyunlar, Bilinçli tüketici, Aile içindeki sorumluluklarımız, Ortak kullanılan eşyalar, Kaynakları tasarruflu kullanma, Sağlıklı beslenme, Ortak kullanım alanları, Evimizdeki teknolojik araçlar, Sınıfta demokrasi. İngilizce : Toys and games, Expressing feeling, Naming numbers, Asking about and introducing family members, Introducing oneself, Describing sizes and shapes Sınav Sorularımız : 15 Türkçe, 15 Matematik, 15 Fen Bilimleri, 15 Hayat Bilisi ve 10 İngilizce sorudan oluşmaktadır. Her derste sorulardan 4 tanesi çok kolay, 2 tanesi kolay, 2 tanesi orta ve 2 tanesi de zor sorulardan oluşmaktadır. Her dersten(İngilizce hariç) beşer tane “Yeni Nesil“ tarzda sorular yer almaktadır.

TÜRKÇE

ÖĞRENCİ NO

MATEMATİK

FEN BİLİMLERİ

HAYAT BİLGİSİ

YABANCI DİL

1 A

B

C

1 A

B

C

1 A

B

C

1 A

B

C

1 A

B

C

2 A

B

C

2 A

B

C

2 A

B

C

2 A

B

C

2 A

B

C

3 A

B

C

3 A

B

C

3 A

B

C

3 A

B

C

3 A

B

C

4 A

B

C

4 A

B

C

4 A

B

C

4 A

B

C

4 A

B

C

5 A

B

C

5 A

B

C

5 A

B

C

5 A

B

C

5 A

B

C

0

0

0

0

0

0

6 A

B

C

6 A

B

C

6 A

B

C

6 A

B

C

6 A

B

C

1

1

1

1

1

1

7 A

B

C

7 A

B

C

7 A

B

C

7 A

B

C

7 A

B

C

2

2

2

2

2

2

8 A

B

C

8 A

B

C

8 A

B

C

8 A

B

C

8 A

B

C

3

3

3

3

3

3

9 A

B

C

9 A

B

C

9 A

B

C

9 A

B

C

9 A

B

C

4

4

4

4

4

4

10 A

B

C

10 A

B

C

10 A

B

C

10 A

B

C

10 A

B

C

5

5

5

5

5

5

11 A

B

C

11 A

B

C

11 A

B

C

11 A

B

C

6

6

6

6

6

6

12 A

B

C

12 A

B

C

12 A

B

C

12 A

B

C

7

7

7

7

7

7

13 A

B

C

13 A

B

C

13 A

B

C

13 A

B

C

8

8

8

8

8

8

14 A

B

C

14 A

B

C

14 A

B

C

14 A

B

C

9

9

9

9

9

9

15 A

B

C

15 A

B

C

15 A

B

C

15 A

B

C

Türkçe

3. SINIF 3. SAYI DENEME

Milli kültürümüzü yansıtan önemli karakterlerimiz vardır. Nasrettin Hoca, Keloğlan, Dede Korkut gibi. Bu karakterlerimiz bize düşünüp doğru karar vermeyi, dürüstlüğü ve hayatın gerçek yüzünü anlatırlar ve öğütlerler. Örneğin Nasrettin Hoca, fıkralarında bizleri güldürürken düşündürür. Keloğlan, zorda kaldığında zekasını kullanarak belaları def eder. Dede Korkut, bizlere atalarımızın kültürlerini en güzel biçimde aktarır. Kendi kahramanlarımız varken başka kahraman aramaya gerek yoktur.

3- Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki kelimeye ait bir hecedir? A) -kel

Yukarıdaki cümlede altı çizili kelimeler ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

Paragrafa göre okuyacağımız hangi kitap, milli kültür kahramanlarımızdan birine aittir? A)

C) -oğ

4- Bir gün kırlarda dolaşırken kır saçlı bir adamın ağaçtan bir dal kırdığını gördüm.

Yukarıdaki metni dikkatlice okuyup aşağıdaki iki soruyu cevaplayınız. 1-

B) -loğ

A) Eş anlamlı kelimelerdir. B) Eş sesli kelimelerdir.

B)

C) Zıt anlamlı kelimelerdir.

C) 5- Aşağıdakilerden hangisi geleneksel çocuk oyunlarımıza ait bir görsel değildir? A)

2- Yukarıdaki paragrafın ana fikri nedir?

B)

A) Milli kültürümüzü yansıtan kahramanlarımız bize gerçekleri öğretir. C)

B) Nasrettin Hoca fıkraları bizi çok güldürür. C) Dede Korkut masalları okumalıyız. -2-

Türkçe

3. SINIF 3. SAYI DENEME

6- Para: Devletçe bastırılan, üzerinde değeri yazılı olan kağıt veya metalden yapılmış alışverişte kullanılan değişim aracı, nakit. ............................... : parası çok olan, zengin, varlıklı.

9- Aşağıdaki hangi cümlede altı çizili kelimenin yazımı doğru değildir? A) Sağlık bizim için çok deyerlidir. B) Kibrit çöpünden ev yaptık. C) Fiziksel olarak herkes farklıdır.

Yukarıda “para” kelimesinin anlamı verilmiştir. Noktalı yerlerdeki kelimenin kök anlamını değiştiren ek aşağıdakilerden hangisidir? A) -cı

B) -sız

C) -lı

10- Metinlerde başlıklar hikayenin aşağıdaki hangi unsuru ile ilgilidir?

7- Aşağıdaki hangi seçenekte verilen cümlede tırnak içine alınması gereken bir kelime vardır?

A) Hikayenin kahramanları ile B) Hikayenin konusu ile

A) Annem bana, herkese karşı nazik olmalısın, diye tembihlemişti.

C) Hikayede geçen yer ve zaman ile

B) Yarın son derste futbol oynayacağız. C) Sonunda bize hayat hikayesini anlatmıştı dedem.

11- Aşağıdaki seçeneklerde verilen cümlelerden hangisi “Önce ne olmuş?” sorusuna cevap verir?

8- Amcam, Hakkari’den karakovan balı getirmiş. Yukarıdaki cümlede aşağıdaki hangi sorunun cevabı yoktur?

A) Havva, kışın karlı ve buzlu yolda güçlükle yürüyordu.

A) Nereden?

B) Bunun nedeni kaldırıma döşenen parkelerin düz ve pürüzsüz olmasıydı.

B) Nasıl?

C) Çok dikkatli olmasına rağmen Havva’nın ayağı kaydı ve düştü.

C) Kim? -3-

Türkçe

3. SINIF 3. SAYI DENEME

Kelime Eş Anlamı

SANDALYE Okulda öğretmeni tarafından cezalandırılan Temel, olanı biteni an nesine şöyle anlattı Anacuğum, öğretmenume oyun oynayan arkadaşum idu, cezayu pen yedum Annesi Nasil oldi bu iş evladum Arkadaşum öğretmenun sandal yesune raptiye koydi Peki sen ne yaptun uşağum Raptiyenun patmamasu içun öğ retmen tam oturacağı sırada sandal yeyu altundan çektum

Kelime Zıt Anlamı

Siyah

Yarar

Vatan

Kış

Kırmızı

Galip

Erken

Kuru

İzin

Tok

14- Yukarıdaki tablolara yazılacak olan kelimelerle ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A) Üç kelimenin eş anlamı sesteştir. B) Üç kelimenin zıt anlamı sesteştir. C) Bütün kelimelerin hem eş hem de zıt anlamı vardır.

Sıradaki iki soruyu fıkraya göre cevaplayınız. 1 2- Fıkranın noktalama işaretleri ile ilgili aşağıdaki hangi yorum doğrudur? A) İki yerde iki nokta, beş yerde uzun çizgi konulmalıdır. B) Fıkrada hiç virgül kullanılmamıştır. C) Fıkrada iki tane soru cümlesi vardır. 15- Aşağıdaki hangi atasözümüzün, “Üzüm üzüme baka baka kararır.” atasözü ile anlam bağlantısı vardır? A) Bana dostunu söyle sana kim olduğunu söyleyeyim. B) Dost kara günde belli olur. C) Dost ile ye iç, alışveriş etme.

1 3- Fıkrada kaç tane kısa çizgi kullanılmalıdır? A) 3

B) 4

TÜRKÇE TESTİ BİTTİ. CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.

C) 5 -4-

Matematik

Yüzler Basamağı / /

/

/ /

/

/ /

/

3. SINIF 3. SAYI DENEME

Onlar Birler Basamağı Basamağı /

900

1-

/

/

/

/

/

30

/

4- Bir çıkarma işleminde fark 482’dir. Bu çıkarma işleminde çıkan sayıyı 187 artırırsak fark ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

YO B

/

5

A) Fark 187 azalır. B) Fark 187 artar.

Yukarıda tablo ve abaküste gösterilen doğal sayı ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

C) Fark değişmez.

A) Tek doğal sayıdır. B) Sayı değerleri toplamı 17 ’dir. C) “Dokuz yüz elli üç” şeklinde okunur. 5- Aşağıdaki hangi işlemin tahmini sonucu “440” değildir? A) 2- Aşağıdaki ritmik saymaların hangisinde “72” doğal sayısı söylenir?

265 17 4

B)

788 - 353

C)

865 -407

A) Altışar altışar ileri B) Beşer beşer ileri C) Yedişer yedişer ileri

6- Aşağıdaki seçeneklerde verilen hangi bilgi doğrudur? A) Çift doğal sayıdan tek doğal sayıyı çıkardığımızda fark yine çift doğal sayıdır.

3- Aşağıdaki işlemlerin hangisinde verilmeyen terim, toplama işlemi yapılarak bulunur? A) 4 0 7 + ............. 7 18

B)

............. 7 - 24 258

C)

B) Bir çıkarma işleminde en büyük terim “eksilen”dir.

927 ............. -

C) Çarpma ve toplama işlemlerinde terimler yer değiştirirse sonuç değişir.

534 -5-

Matematik

3. SINIF 3. SAYI DENEME

48 × 23

226 4 ×

97 × 9

Sena

Babam 5 yıl sonra 50 yaşına girecekmiş. Sena ablam benden 3 yaş büyüktür.

7- Yukarıdaki hangi şekil içindeki çarpma işleminde çarpım, basamak kaydırma yöntemi ile bulunur? A) Beşgen

Nuri

25 × 9

Ayla Hanım

10- Yukarıdaki ailede Sena 12 yaşında olduğuna göre bu ailede bireylerin yaşları toplamı kaçtır?

984 3

A) 140

8- Yukarıdaki işlem sonuçlarının büyükten küçüğe sıralaması aşağıdakilerden hangisidir? A) * > $ > !

B) ! > $ > *

İnek

B)

15

A)

Sıklık Tablosu

Çetele Tablosu //// //// //// //// //// ///

Çetele Tablosu

15

Türkçe

//// //// ////

Hay. Bil.

20

Matematik

//// //// //// ////

Fen Bil.

Türkçe

12

Hayat Bil.

Fen Bil.

10

İngilizce

//// //// // //// //// //// /// //// ////

Her //// şekli 5 sonucu gösterir

//// şekli 5 hayvanı gösterir

C)

Sayı

Soru Sayısı

Not: Her şekil 4 soruyu göstermektedir.

Not: Her şekil 5 hayvanı göstermektedir.

-6-

l.

iliz

Bi

İng

y. Ha

Hayvanlar

ce M at em at ik Tü rk çe

Koyun

n

Bi l.

Dersler

Fe

C)

B)

İngilizce

Matematik 1 8

Keçi

C) 152

Yukarıdaki veri ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

9- Bir çiftlikte 15 tane inek, 28 tane keçi ve 38 tane koyun vardır. Bu veriye göre, aşağıdaki hangi satır yanlış düzenlenmiştir? Sıklık Tablosu

B) 146

11- Veri: Bir deneme sınavında 15 Türkçe, 20 matematik, 18 Hayat bilgisi, 12 Fen bilimleri ve 10 İngilizce sorusu vardır.

C) $ > * > !

A)

Büyük çocuğum Yeliz’den 23 yaş büyüğüm, eşimden ise iki yaş küçüğüm.

B) Altıgen C) Sekizgen

12 9 115 + 92

Yeliz ablam 8 yıl önce 12 yaşında, abim 3 yıl sonra 20 yaşında olacak.

Matematik

3. SINIF 3. SAYI DENEME

38 × 18 304 + 38 342

25 × 25 10 5 +5 0 605

Altan

Didem

67 × ........ 13 4 +67 804

54 × 14 216 + 54 756

Kutlu

Nurdan

8 75 Yukarıdaki bölme işlemini inceleyen aşağıdaki öğrencilerden: Hale: Bölünen yerine yazılabilecek en büyük sayıyı yazmıştır. Jale: Bölüm ve böleni kullanarak bölüneni bulmuştur. Bora: Kalan yerine yazılabilecek en büyük doğal sayıyı yazmıştır. Çağatay: Bölme işleminde yazılabilecek en büyük sayılardan oluşan terimlerin toplamını bulmuştur.

1 2- Yukarıda dört öğrencinin yaptıkları çarpma işlemleri ile ilgili şu yorumlar yapılmıştır: Yasin: Arkadaşların hepsi sonucu yanlış bulmuştur. Yonca: Altan 2. çarpanın onlar basamağını çarparken basamak kaydırmayı unutmuştur. Yelda: Didem ile Nurdan’ın çarpma işlemleri doğrudur. Yiğit: Kutlu 67’yi 12 ile çarpmış ve sonucu doğru bulmuştur. Yusuf: Arkadaşların hepsinin çarpma işlemini tam ve doğru öğrendiği söylenemez. Yukarıdaki işlemlere göre kaç öğrencinin yorumu doğrudur? A) 3

B) 4

Buna göre aşağıdaki soruları cevaplayınız. 13- Çağatay’ın bulduğu sonuç Hale’nin bulduğu sonuçtan kaç fazladır? A) 82

B) 89

C) 90

14- Yukarıdaki bölme işleminde kalan yerine yazılabilecek sayıların toplamı kaçtır? A) 21

B) 28

C) 36

15- Jale’nin bulduğu sonuç kaçtır?

C) 5

A) 600

B) 607

C) 697

MATEMATİK TESTİ BİTTİ. CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.

-7-

Fen Bilimleri

3. SINIF 3. SAYI DENEME

• Çok eski zamanlarda insanlar Dünya’nın öküz şeklinde olduğuna inanırlardı. • Çok eski zamanlarda insanlar Dünya’yı düz bir tepsi içinde yüzen adaya benzetirlerdi. 1-

( ) Ne olduğunu bilmediğimiz maddeleri koklamamalı, tatmamalı ve vücudumuza sürmemeliyiz. ( ) Gürültülü ortamlarda sürekli bulunmanın sakıncası yoktur. ( ) Sadece dişimiz ağrırsa diş hekiminine kontrol ettirmeliyiz.

Yukarıdaki ifadelerle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

( ) Asitli içecekleri tüketmekten kaçınmalıyız

A) Her ikisi de doğrudur. B) Her ikisi de yanlıştır.

4- Yukarıdaki ifadeler doğru ise (D) yanlış ise (Y) yazdığımızda sonuç ne olur?

C) Biri doğru, biri yanlıştır.

A) D Y Y D

B) D D Y Y C) Y D Y D

2- Dünya’yı en dıştan saran, yağmur, kar gibi olayların yaşandığı en büyük katmanın adı nedir?

5- Yandaki top sabit hızda ilerlerken aynı yönde, şut çekilirse aşağıdaki hangi hareketin içinde olur?

A) Atmosfer B) Litosfer

A) Dönme

C) Çekirdek

B) Yavaşlama C) Hızlanma

6- Aşağıdaki görselleri verilen hareket halindeki hangi cismi durdurmaya çalışmak tehlike oluşturur?

3- Günümüzde Koronavirüs hastalığına yakalanıp sağlığına kavuşanlar, “İyileşinceye kadar hiçbir koku ve tat alamadım” diye şikâyet ediyorlardı.

A)

Buna göre bu virüsten en çok etkilenen hangi duyu organımız değildir? A)

B)

C)

B)

C)

-8-

Fen Bilimleri

3. SINIF 3. SAYI DENEME

7- Boşlukta yer kaplayan hacmi ve kütlesi olan her şeye denir.

10- Yanda görseli verilen madde ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

Yukarıdaki tanımlamaya uygun örnek aşağıdakilerden hangisidir? A) Gölge

A) Serbest kaldıklarında yüzeye yığılırlar.

B) Işık C) Bulut

B) Belirli bir şekli vardır. C) Sıkıştırılabilirler.

8- Aşağıdaki hangi madde grubunu sadece görerek ayırt edebiliriz? A)

B) 11- Tales; Dünya’nın daire şeklinde bir tepsi ve etrafının sularla çevrili olduğunu düşünüyordu. Pisagor; Dünya’nın yuvarlak olduğunu ve Güneş etrafında döndüğünü düşünüyordu. Aristo; Pisagor’dan iki yüz yıl sonra yaptığı gözlemlerle Dünya’nın yuvarlak olduğunu öne sürdü fakat ispatlayamadı. Yukarıdaki bilim adamlarının Dünya’nın şekli ile ilgili görüşlerine yönelik aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

C)

9-

• • • • • •

Renksizim Kokusuzum Tatsızım Sertim Pürüzsüzüm Kırılganım. Bilin bakalım ben neyim?

A) Tales’in görüşü Pisagor ile Aristo’dan farklıdır.

Yukarıdaki bilmecenin cevabı aşağıdakilerden hangisidir? A)

B)

B) Bu bilim adamları ortaya sürdürdüğü görüşlerini ispatlamışlardır.

C)

C) Bu bilim adamları dönemlerinin imkanları kısıtlı olması nedeniyle iddialarını ispatlayamamışlardır. -9-

Fen Bilimleri

3. SINIF 3. SAYI DENEME

1. Kaş 2. Kirpik 3. Göz kapağı 4. Gözbebeği 5. Gözlük 6. Gözyaşı

.................. madde midir? - Evet - Nasıl yani? Bana açıklar mısın? - Tabi ki. Onu göremiyoruz ama varlığını dokunma duyumuzla hissedebiliriz. Özellikle rüzgarda ve soğuklarda. Araba lastiklerinde, şişme botlarda ve balonlarda varlığını da iyi anlarız.

• Göz içindeki toz ve kirleri dışarı atar. • Gözün yapıları arasında yer almayan ancak sağlık sorunumuz olduğunda ya da gözümüzü zararlı ışınlardan korumada kullanırız. • Gözümüze gelen toz ve kirleri tutarak gözümüzü korur.

14- Yukarıdaki karşılıklı konuşmada noktalı yer, maddenin hangi halinden söz edilmektedir?

1 2- Yukarıda gözümüze ait yapılar numaralar ile gösterilmiş ve bazılarının görevleri alt alta yazılmıştır. Hangilerine ait görevler verilmemiştir? A) 2, 5 ve 6

A) Gaz hali

B) Sıvı hali C) Katı hali

B) 1 , 3 ve 4 C) 2, 4 ve 6 • Ortamda görünmeyen virüslerden korunmak için • Pürüzlü ve keskin maddelerden ellerimizi korumak için • Ortamdaki toz ve kirlerden korunmak için • Bulunduğumuz ortamdaki fazla ışıktan gözlerini korumak için • Yağ ve kirlerin ya da kimyasal maddelerin ellerimize bulaşmaması için • Soğuktan ve sıcaktan vücudumu korumak için

• Hareket özelliğim var ama yerimi değiştiremiyorum. Suya ulaşmak için köklerimi suya uzatır, güneşe yönelirim. Aldığım besinlerle büyüyerek hareket edebilirim. • Ben normalde hareketsiz bir varlığım. Ancak beni bir sürücü hareket ettirebilir. Bunun için de yakıt gerekir.

15- Şeyma yukarıdaki ürünleri satın alma nedenini arkadaşı Tunay’a maddeler halinde sıralamıştır.

1 3- Yukarıda kendi özelliklerini anlatanlar arasında aşağıdakilerden hangisi yoktur? A)

B)

Şeyma’nın söylediklerinden kaç tanesi Tunay’a inandırıcı gelmemiştir?

C)

A) 2

B) 3

B) 5

FEN BİLİMLERİ TESTİ BİTTİ. CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.

-10-

Hayat Bilgisi

3. SINIF 3. SAYI DENEME

Sarı kıvırcık saçlı olmak

İlgi Alanı

Güzel resim yapmak

Fiziksel

Evde kedi beslemek

Duygusal

Neşeli ve güler yüzlü olmak

Beceri

1-

Düşmek istemiyorsan dara, Harçlığından artırmalısın para. Her an birikim yapmak için, Paranı atmalısın ambara. Mesut Yavuztürk 3- Yukarıdaki dörtlükte geçen altı çizili kelimeler ile anlatılmak istenen aşağıdaki hangi görseldir? A)

Yukarıda verilen kişisel farklılıklar ile kavram eşleştirmesi aşağıdaki hangi seçenekte doğru verilmiştir? A)    

 B)       

 C)       

   

B)

C)

2- Sınıfta bir arkadaşınızın diğerlerine sürekli rahatsızlık verdiğini gördüğünüzde, aşağıdakilerden hangisini yapmak doğru olur?

4- Aşağıdaki atasözlerimizden hangisi yardımlaşma ve dayanışma ile ilgili değildir?

A) Rahatsız eden arkadaşımıza teşekkür eder ve onu koruruz. B) Onunla kavga eder, öğretmene şikayet ederiz.

A) Yazın başı pişenin, kışın aşı pişer.

C) Bu arkadaşımızı davranışlarından vazgeçmesi için kibarca uyarırız.

C) Birlikten kuvvet doğar.

B) Bir elin nesi var, iki elin sesi var. -11-

Hayat Bilgisi

3. SINIF 3. SAYI DENEME

5- Evimizin kapı zili çalmıştı. Koşarak gidip kapıyı açtım. Gelen postacıydı. Bana bir mektup verdi. Mektup babama gelmişti. Zarfın arka sağ alt köşesine baktım, bir de ne göreyim?

7- Bilinçli bir tüketici ihtiyaçlarını isteklerinden öncelikli tutar. Buna göre Leyla, bilinçli bir tüketici olarak harçlığı ile aşağıdakilerden hangisini alırsa, yanlış harcama yapmış olur?

Ebru’nun zarfın arkasında gördüğü aşağıdakilerden hangisidir? A)

A)

B)

B)

C)

C)

8- İlkokul 3. sınıfa devam eden Banu’nun, aşağıdaki görsellerden hangisi aile içindeki sorumluluklarından biri olamaz? A)

6- Yukarıdaki oyuncaklardan hangi ikisi dedelerimizin ve ninelerimizin çocukluğunda oynadıkları oyuncaklardandır? A)

* ve #

C)

* ve $ ! ve $

B)

C)

B)

-12-

Hayat Bilgisi

3. SINIF 3. SAYI DENEME

9- Aşağıdaki seçeneklerde verilenlerden hangisi aile bireyleri ile ortak kullandığımız temizlik ürünlerinden biridir? A)

B)

C)

11- • Alışverişten önce liste yapar, • İsteklerini ihtiyaçlarından önce karşılar, • Alışverişten önce fiyat araştırması yapar, • Ürünlerin güzel ambalajlı ve pahalı olanını tercih eder, • Reklamı yapılan her ürünün kaliteli olduğunu bilir, • Ürünlerin son kullanma tarihlerini kontrol eder, • Ürün ambalajlarının geri dönüştürülebilir olanlarını tercih eder, • Alışverişte ihtiyacından fazlasını alır. • Karnı tok iken alışveriş yapar, • Alışverişten sonra fiş ya da faturasını mutlaka alır, • Toplam fiyattan indirim yaparlarsa fiş almayabilir. Yukarıda maddeler halinde sıralananlardan kaç tanesi bilinçli tüketici davranışıdır?

1 0- Aşağıdaki verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) 4

A) Elbiselerimiz kirlenmesin ve eskimesin diye giymemeliyiz. B) Kıyafetlerimizi temiz kullanırsak sürekli değiştirmek zorunda kalmayız. C) Elbiselerimiz eski olabilir ama ütülü ve temiz olmalıdır. -13-

B) 5

C) 6

Hayat Bilgisi

3. SINIF 3. SAYI DENEME

Evin mutfağındadır yerim, Birçok yemeği pişiririm. Elektrikle olur benim işlerim, Tasarruflu kullanırsan sevinirim. Mesut Yavuztürk

1 2- Sağlıksız besinlerden, unlu mamullerden, şekerli gıdalardan aşırı derecede tüketmek hem ...................................... ye hem de ................................. (şeker hastalığı) gibi ciddi sağlık sorunlarına neden olur.

14- Yukarıdaki dörtlükte anlatılan ve evimizdeki işlerimizi kolaylaştıran elektrikli araç aşağıdakilerden hangisidir?

Yukarıdaki boşluklara aşağıdaki hangi beslenme rahatsızlığı yazılmaz?

A)

B)

A) Çölyak B) Diyabet

C)

C) Obezite

1 3- Öğretmen sınıfta öğrencilerine tuvaletlerin nasıl kullanılması gerektiğini anlattı.

15- 3-C sınıfında başkanlık seçimi yapılacaktır. Aşağıdaki oy isteyen hangi arkadaşınıza oy verirdiniz?

Daha sonra da, “Ortak kullanım alanları birçok mikrobun bulunabileceği yerlerdir. Bu yüzden böyle yerlerde temizlik ve hijyen kurallarına daha da çok önem verilmesi gerekir.” dedi.

A) Sınıfımızın başkanı olduğumda sınıfımı, sizleri ve öğretmenimi en iyi şekilde temsil edeceğim. Herkese eşit davranacağım.

Yukarıdaki anlatımdan aşağıdaki sonuçlardan hangisi çıkarılamaz?

B) Sınıfın başkanı olduğumda kızları hep üstün tutacağım. Erkekleri, hata yaptığında öğretmene şikayet edeceğim.

A) Ortak kullanım alanları temiz kullanılmazsa çok mikrop barındırır. B) Ortak kullanım alanlarını temiz kullanmak hem kendimiz hem de başkalarının sağlığı açısından önemlidir.

C) Bana oy vermeye söz verir ve bana oy verirseniz, sizlere birer çikolata ve cips alacağım.

C) Ortak kullanım alanlarında sadece kendi temizliğimize önem vermeliyiz.

HAYAT BİLGİSİ TESTİ BİTTİ. CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.

-14-

İngilizce

1-

3. SINIF 3. SAYI DENEME

4- Aşağıdaki zıt anlamlı kelime eşleştirmelerinden hangisi doğrudur?

Yandaki resme göre aşağıdaki hangi cümle doğrudur?

A) Fast - Slow B) Small - Tall

A) He can play tennis.

C) Weak - Big

B) He can swim. C) He can ride a bike.

2- Yukarıdaki görsele göre en uygun aşağıdaki hangi ifade kullanılabilir? A) Bored

B) Tired

C) Good 5- “I feel hungry. Let’s eat apple.” Yukarıdaki cümlelere uygun görsel aşağıdakilerden hangisidir? A)

B)

Selin

3- Yukarıdaki görsele göre Selin’in ifadesi aşağıdakilerden hangisi ile tamamlanır?

C)

A) .............. sing a song. B) .............. ride a bike. C) .............. play football. -15-

İngilizce

3. SINIF 3. SAYI DENEME

6- Aşağıdaki hangi seçenekte görsel kelime eşleştirmesi yanlış yapılmıştır? A)

B)

Sad

Tired

C)

........ is my sister, Simay

8- Görsele göre cümledeki boşluk hangisi ile tamamlanır? A) He

B) She

C) I

9- “He is my grandfather, Ahmet. He is old.” Yukarıdaki ifadeye uygun resim aşağıdakilerden hangisidir?

Angry

A)

B)

C)

10- Aşağıdaki İngilizce-Türkçe eşleştirmelerden hangisi yanlıştır?

7- Kevser: How many balls are there? Yukarıdaki görsele göre Kevser’in sorusuna Cemile’nin cevabı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Good night - İyi geceler B) Good bye - Hoşçakal C) Hello - Hoş geldiniz

A) There are sixteen balls. B) Fifteen books.

İNGİLİZCE TESTİ BİTTİ. CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ. DENEME SINAVI BİTTİ.

C) Yes, there are. -16-

4

3. SINIF YENİ NESİL DENEME SINAVI

SINAVDAKI SORULARIN KONU DAĞILIMI Türkçe : Şiirlerde başlık ve konu, Birleşik kelimeler, Hece bilgisi, Sesteş kelimeler, Metinlerde kahramanların karakter özellikleri, 5N 1K, Yazım kuralları, Anlamlı ve kurallı cümle oluşturma, Sebep sonuç cümleleri, Noktalama işaretleri, İsmin hal ekleri, Terim anlamlı kelimeler, Yanlış yazılan kelimeler, Görsel okuma. Matematik : Doğal sayı oluşturma, Zihinden çıkarma işlemi, Problemlerde tahmini sonuç, Bölme işlemi terimleri, Bölme işleminde verilmeyenler, Paralarımız, Zamanı ölçme(saatler), Tartma, Geometrik cisimler ve özelikleri, Kesir sayıları, Para bozdurma, Zamanı ölçme(takvim), Tartma problemleri. Fen Bilimleri : Dünya’mızın katmanları, Duyu organlarımız, Maddeleri niteleyen 3. SINIF 6LI DENEME - OPTİK FORM özellikler, 4 Madde mi değil mi? Maddeleri dikkatli kullanalım, Işık kaynakları, Görme olayı, Doğal ve yapay ışık kaynakları, Işık ve görme, Maddelerin halleri, Varlıkları hareket özellikleri, Aydınlatılmış cisimler, Yapay ışık kullanan meslekler, Ateş doğal mı yoksa yapay ışık kaynağı mıdır? Hayat Bilgisi : Sosyal faaliyetler, Kroki okluma, Dengeli beslenme, Doğal afetlere hazırlıklı olalım, Trafik işaret ve levhaları, “Hayır.” diyebilirim, Dikkatli olalım, Acil durum, Demokrasi, evimizde kullanılan teknolojik araçlar, Temizlik ve sağlık, Trafik işaret ve levhalarını koruyalım, İlk yardım, Belediyelerin hizmet birimleri. İngilizce : Talking about locations of things and people, Expressing feelings, Naming colors, Expressing quantity Sınav Sorularımız : 15 Türkçe, 15 Matematik, 15 Fen Bilimleri, 15 Hayat Bilisi ve 10 İngilizce sorudan oluşmaktadır. Her derste sorulardan 4 tanesi çok kolay, 2 tanesi kolay, 2 tanesi orta ve 2 tanesi de zor sorulardan oluşmaktadır. Her dersten(İngilizce hariç) beşer tane “Yeni Nesil“ tarzda sorular yer almaktadır.

TÜRKÇE

1 2 3 4

0 1 2 3 4

0 1 2 3 4

0 1 2 3 4

0 1 2 3 4

FEN BİLİMLERİ

HAYAT BİLGİSİ

B

C

1 A

B

C

1 A

B

C

1 A

B

C

1 A

B

C

2 A

B

C

2 A

B

C

2 A

B

C

2 A

B

C

2 A

B

C

3 A

B

C

3 A

B

C

3 A

B

C

3 A

B

C

3 A

B

C

4 A

B

C

4 A

B

C

4 A

B

C

4 A

B

C

4 A

B

C

5 A

B

C

5 A

B

C

5 A

B

C

5 A

B

C

5 A

B

C

0

6 A

B

C

6 A

B

C

6 A

B

C

6 A

B

C

6 A

B

C

1

7 A

B

C

7 A

B

C

7 A

B

C

7 A

B

C

7 A

B

C

2

8 A

B

C

8 A

B

C

8 A

B

C

8 A

B

C

8 A

B

C

3

9 A

B

C

9 A

B

C

9 A

B

C

9 A

B

C

9 A

B

C

4

10 A

B

C

10 A

B

C

10 A

B

C

10 A

B

C

10 A

B

C

B

C

11 A

B

C

11 A

B

C

11 A

B

C

5

5

5

5

5

5

11 A

6

6

6

6

6

6

12 A

B

C

12 A

B

C

12 A

B

C

12 A

B

C

7

13 A

B

C

13 A

B

C

13 A

B

C

13 A

B

C

8

14 A

B

C

14 A

B

C

14 A

B

C

14 A

B

C

9

15 A

B

C

15 A

B

C

15 A

B

C

15 A

B

C

7 8 9

7 8 9

7 8 9

7 8 9

7 8 9

YABANCI DİL

1 A

ÖĞRENCİ NO 0

MATEMATİK

Türkçe

3. SINIF 4. SAYI DENEME

3- Ak

Bazen duygu ve düşünceni Paylaş benimle haber ve bilgini Her zaman nezaketli olmalı, Azaltma yakınlarına olan ilgini. Tatlı dille olur sağlıklı iletişim, Nazik olmakla kırılmaz asla dişim. Tek olmak yaradana mahsustur, Konuşarak çözülür benim işim.

Akdeniz (Birleşik kelime) Yukarıda verilen örnekte farklı anlamdaki iki kelime birleşerek daha farklı anlamda kelime oluşturmuştur. Buna göre aşağıdaki hangi iki kelime birleşik kelime olmaz? A) İlk - Bahar B) Doğu - Batı

Sabahları herkese “Günaydın” derim, Her zaman güzel sözler söylerim. Yapılan iyiliklere teşekkür eder, Hatalarımda ise özür dilerim. Mesut Yavuztürk

C) Kara - Göz

Yukarıdaki şiiri dikkatlice okuyup aşağıdaki iki soruyu cevaplayınız. 1-

Deniz (iki farklı kelime)

4- Aşağıdaki hangi cümlenin hece sayısı diğerlerinden fazladır?

Yukarıdaki şiirin başlığı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Annem bugün okula geldi. B) Otobüs durağa yaklaştı.

A) İLETİŞİM

C) Siparişlerimi iptal ettim.

B) NEZAKET İFADELERİ C) TEŞEKKÜR ETME

5- Kümesteki kazları kıra otlamaları için saldım.

2- Şiirin ikinci dörtlüğünün konusu aşağıdaki hangi atasözümüzle doğrudan ilişkilidir? A) Söyleme dostuna, söyler dostuna.

Yukarıdaki altı çizili sesteş kelimelerden hangisi seçeneklerdeki cümlede farklı anlamda kullanılmıştır?

B) Ayıdan post, düşmandan dost olmaz.

A) Beş tane kaz kuluçkaya yatmış,

C) Hayvanlar koklaşa koklaşa, insanlar konuşa konuşa anlaşırlar.

C) Öğretmen bugün bizi erken saldı.

B) Çektiğim sert şutla cam kırıldı. -2-

Türkçe

3. SINIF 4. SAYI DENEME

6- Ünal: Bizim takım zayıf. En iyi oyuncumuz Cengiz idi. O da hasta. Bugünkü maçta biz kesin yeniliriz.

1

parkta

Yukarıdaki kısa paragrafta geçen olayda Ünal’ın karakter özelliği aşağıdakilerden hangisidir?

5

oynadı

A) Karamsar

2

oyun

3

arkadaşları

6

ile

7

güzel

4

çok 8

Gülsüm

9- Yukarıda karışık olarak verilen kelimelerden oluşturulan hangi sıralamadan anlamlı ve kurallı bir cümle elde edilemez?

B) Mutlu C) Coşkulu

A) 8 - 4 - 7 - 2 - 5 B) 3 - 6 - 1 - 4 - 7 - 2

7- “Rasim her gün okula yürüyerek gider.”

C) 1 - 3 - 6 - 7 - 5

Yukarıdaki cümlede altı çizili kelime aşağıdaki hangi soruya cevap verir?

10- Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yaşanılan bir olayın sebebi aynı cümlede verilmiştir? A) Salonumuzdaki koltukları değiştirdik.

A) Nereye? B) Ne zaman?

B) Teyzem nihayet görevine başladı.

C) Nasıl?

C) Hata yaptığını anlayınca özür diledi. 11- ( ‘ ) ( , ) ( “ ) ( - ) ( ‘ ) ( ? ) ( “ ) ( . )

“Yazılarda rakamla yazılan sayılara getirilen ekleri ayırmak için kesme işareti kullanılır.”

Aşağıdaki hangi seçenekte yay ayraç içindeki noktalama işaretlerini yerleştirebileceğimiz bir cümle vardır?

8- Yukarıda açıklanan noktalama işareti kuralına seçeneklerdeki hangi cümle örnek olarak verilebilir?

A) Aylin ( ) in dayısı bana ( ) ( ) Al ( ) manya ( ) dan gelirken sana ne getireyim ( ) ( ) diye sordu ( )

A) Otobüsle Afyon’dan Rize’ye yol on iki saat sürer.

B) Ege ( ) ( ) Çomar ( ) adında çok se ( ) vimli bir köpeği var ( )

B) Kg’ı 1 2 liradan 5 kilo vişne aldım.

C) ( ) Annem bana dedi ki ( ) ( ) Bu yi ( ) yiyecekleri mutlaka Bilge ( ) yle paylaş ( ) ( )

C) Bu ayın 17’sinde veli toplantısı varmış. -3-

Türkçe

3. SINIF 4. SAYI DENEME

Tunç ailesi bugün mağazadan bir tost makinesi aldılar. Satıcı makineyi kutuya koydu. Baba kutuyu aldı ve eve kadar getirdi. Evde kutuyu açtılar. Kullanma kılavuzunu okudular. Kullanma talimatlarına uyarak evde ilk sucuklu tostlarını yapıp afiyetle yediler.

Herkez

Teneffüs

Kibrit

Bir az

Her gün

Yalnız

Övlen

Kitap

Matamatik

Doktor

Yalnış

Çekiç

14- Yukarıda verilen kelimelerin yazımı doğru ise kutucuğunu yeşile, yanlış ise kırmızıya boyadığımızda seçeneklerdeki hangi tablo doğru olur? A)

1 2- Yukarıdaki kısa paragrafta ismin hal ekleri ile ilgili hangi yorum doğrudur? A) “Mağaza” kelimesi bulunma (-de) hal eki almıştır.

B)

C)

B) “Kutu”kelimesi bir yerde yönelme (-e), iki yerde belirtme (-i) hal eki almıştır. C) “Aile, satıcı ve ev” kelimeleri yalın (ek almamış) haldedir.

Palet

Türkçe

Eksen

Fen Bilimleri

Nokta

Müzik

Kalan

Görsel San.

Nota

Matematik

15- Yukarıdaki iletişimde kullanılan işaret, jest ve mimikler arasında aşağıdakilerden hangisi yoktur?

1 3- Yukarıdaki terim anlamlı kelimeleri, ilgili olduğu derslerle eşleştirdiğimizde görüntü nasıl olur? A)

B)     

 C)         

A) Bilmiyorum!

    

B) Güle güle! C) Tamamdır! TÜRKÇE TESTİ BİTTİ. CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.

-4-

Matematik

3. SINIF 4. SAYI DENEME

Bölünen: 860 < A,

1-

4- Yukarıda A yerine yazılabilecek en küçük sayının, B yerine yazılabilecek en büyük sayıya bölümünden kalan sayı kaçtır?

Serdar Ali yukarıdaki doğal sayıyı deflerine yazıyor. Daha sonra da sayının birler basamağı ile yüzler basamağının yerlerini değiştirip iki doğal sayının farkını hesaplıyor.

A) 0

Buna göre Serdar Ali’nin yaptığı işlem sonucunun en yakın onluğu ve en yakın yüzlüğü aşağıdakilerden hangisidir? A) 500

B) 510

Bölen: 5 > B

B) 1

C) 3

5- Yandaki bölme işlemine göre “?” yerine gelecek sayı aşağıdakilerden hangisidir?

C) 520

A) 588

B) 594

7 84

..?.. 6 C) 595

2 - 846 doğal sayısının 314 eksiğini kolay yoldan bulabilen biri, seçeneklerden hangi işlemi yapmıştır? A) 846 - 314 = 500 - 30 - 2 = 468 B) 846 - 31 4 = 500 + 30 + 2 = 532 C) 846 - 314 = 500 + 0 - 3 = 503

6- Selim mahalle bakkalına giderek iki ürün satın almıştır. 100 TL vermiş ve yukarıdaki para üstünü almıştır. Buna göre Selim aşağıdaki hangi iki ürünü satın almıştır?

3- Kışlık ihtiyaçları için mağazaya giden Nevin Hanım 244 liraya kazak, 378 liraya mont ve 319 liraya ise bot satın aldı. Mağaza sahibi aldığı ürünleri en yakın yüzlüğe yuvarlayıp Nevin Hanım’a indirim yaptığına göre, Nevin Hanım kaç lira ödeme yapmıştır? A) 700

B) 800

A)

C) 900 -5-

B) 17 TL 50 KR.

15 TL

C)

25 TL

18 TL

8 TL 50 KR.

15 TL

Matematik

3. SINIF 4. SAYI DENEME

7- Aşağıdaki analog saatlerden hangisi çeyrek saati göstermektedir? A)

9- Aşağıdakilerden hangisi prizmaya örnektir? A)

B)

B)

C)

C)

10- 64 sayfalık 5 hikaye kitabı satın alan Yağmur; bu kitapları her gün bir önceki günden 10 sayfa fazla olacak şekilde 6 gün okuyor. İlk gün 16 sayfa okuyan Yağmur’un okunacak kaç sayfası kalmıştır? A) 74

?

B) 76

C) 78

8- Yukarıdaki bal kabağının kütlesi 11 kg 750 g olduğuna göre, terazinin diğer gözüne aşağıdaki hangi kütle birimleri konulmalıdır? A)

5

KG

B)

5

KG

C)

2

2

KG

2

KG

5

1

KG

500

KG

GRAM

11 - Yukarıdaki ahşaptan yapılmış dikdörtgenler prizması uygun aletle kalın çizgilerin bulunduğu yerden düzgünce kesilip yeni prizmalar elde ediliyor.

1

KG

KG

Kesilen parçalardan aşağıdaki hangi geometrik cisim elde edilmez?

250 GRAM

A) Küp

5

KG

1

KG

1

KG

1

KG

1

KG

1

KG

B) Kare prizma 500

C) Üçgen prizma

GRAM

-6-

Matematik

3. SINIF 4. SAYI DENEME

8x1

5x3

Tümsek

Çukur I

II

III

IV

4x4

14- Ellerimizi yumruk yapıp birleştirdiğimizde yumruğumuzun tümsek yerleri aylardan 31 gün olanları, çukur yerleri ise 30 günlük ayları temsil eder.

1 2- Yukarıdaki şekil ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur? A) Kırmızı boyalı bölüm 1 6 , yani 64 bütünün çeyreğidir. B) Sarı boyalı bölüm 1 ile mavi 8 1 5 boyalı bölüm bütünün yarısıdır. 64 C) Şeklin boyasız bölümü şeklin yarısıdır.

Yıldızlı yerden başlayıp ayları saydığımızda Romen rakamları ile belirtilen ayların günler toplamı kaçtır? A) 90 gün B) 120 gün C) 123 gün

15- Ayhan: Tartıya çıktığımda sayı, 40’tan bir önceki sayıyı gösteriyordu. Fidan: Demek ki ben senden 7 kg hafifmişim. Gülten: Oooo! Fidan ben senden 3 kg ağırmışım. İnanamıyorum. Hazım: Benim kütlem de Gülten’den 2 kg fazla, Ayhan’dan ise 2 kg hafifmiş. Yukarıdaki ifadelere göre dört öğrencinin kütleleri toplamı kaçtır?

1 3- Cebindeki 200 TL’yi bankaya bozduran Mert, görevliden 5 adet kağıt para almıştır.

A) 140

Mert, banka görevlisinden aşağıdaki hangi kağıt parayı almış olamaz? A) 50 TL

B) 10 TL

B) 143

C) 145

MATEMATİK TESTİ BİTTİ. CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.

C) 5 TL -7-

Fen Bilimleri

3. SINIF 4. SAYI DENEME

1-

Aşağıdaki varlık görsellerinden hangisi Dünya’nın üç tabakasından (Hava, su ve kara) aynı anda yararlanmaktadır? A)

Elektrik

Hava

Koku

B)

Kum

Gölge

Su

Işık

Cam

Ses

4- Yukarıdaki panolarda yazılı olanlardan kaç tanesi madde değildir?

C)

A) 2

B) 3

C) 4

5- Yanda görseli verilen madde ile ilgili seçeneklerde verilen hangi uyarıyı dikkate almasak bile bu maddelerden zarar görmeyiz?

2- Mustafa, anneannesinin balkonda saksılara diktiği biberlerin büyüdüğünü gördü. Biberlerden birini dalından kopardı. Bir ısırık almıştı ki biberin acısı dilini yaktı. Yukarıdaki olayda Mustafa’nın hangi duyuları aktiftir?

A) Kapağını açıp koklamayınız. B) Kesinlikle tadına bakmayınız.

A) Görme - dokunma - tatma

C) Çalkalayıp sesini dinlemeyiniz.

B) Görme - işitme - koklama C) Dokunma - tatma - işitme

3- Aşağıdaki görselleri verilenlerden hangisi “Bir kuvvet uygulandığında şekli değişen, kuvvet etkisi ortadan kalkınca eski haline dönen.” madde tanımlamasına örnektir? A)

B)

2

1

3

C) 6- Yukarıdaki hangi varlık ışık kaynağı değildir? A) 1 -8-

B) 2

C) 3

Fen Bilimleri

3. SINIF 4. SAYI DENEME

10- • Biz sadece ........................................... cisimleri görebiliriz. • ............................................. hem en büyük hem de doğal ışık kaynağımızdır. Yukarıdaki noktalı boşluklara aşağıdaki hangi kelime yazılamaz? A) aydınlatılmış

7- Görme olayının gerçekleşmesi için soru işareti yerindeki kutuya aşağıdakilerden hangisinin görseli yapıştırılmalıdır? A) Kulak

B) Burun

B) karanlıktaki C) Güneş

C) Göz

8- Aşağıdaki gök cisimlerinden hangisi ışık kaynağıdır? A)

B)

C)

Mum

11- • Bulut, gaz halde olan bir maddedir. • Hava iyice ısındığında bulutlar görünmez. • Dolu, katı maddelere örnek olabilecek bir yağış türüdür. • Sadece yağmur, sıvı maddelere örnek olabilir. • Su, sıvı maddedir. Maddenin başka haline dönüşmez. • Dolu katı, yağmur sıvı, sis ise gaz haldeki yağış türleridir.

Fener Balığı

9- Yukarıdaki görseller ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? A) Her ikisi de ışık kaynağı değildir.

Yukarıdaki ifadelerden kaçı yanlıştır?

B) 1 yapay, 2 doğal ışık kaynağıdır. C) 1 doğal, 2 yapay ışık kaynağıdır.

A) 2 -9-

B) 4

C) 6

Fen Bilimleri

3. SINIF 4. SAYI DENEME

2

14- Fotoğrafçılıkta ışığın önemli bir rolü vardır. Bu nedenle fotoğrafçılar gündüz bile olsa stüdyolarda yapay ışık kaynağından yararlanırlar. Fotoğraf makinelerinde “flaş” denilen lambalar da bulunur.

4 6 8

1

3

5

7

9

Yukarıdaki açıklamaya aşağıdaki hangi yorum yanlış olur?

1 2- Havaya atılan bir top ile ilgili seçeneklerde yapılan yorumlardan hangisi doğru değildir?

A) Doğal ışık kaynağı olmasa da yapay ışık kaynakları kullanılarak fotoğraf çekilebilir.

A) Top hızlanma, yön değiştirme, yavaşlama ve durma hareketlerinin içinde olmuştur.

B) Gündüz sadece fotoğrafçılar yapay ışık kaynaklarından yararlanırlar.

B) Topun belirli sayıda sekmesinde topun içindeki hava ile esneklik özelliği etkili olmuştur

C) Fotoğraf makinelerindeki flaşlar, doğal ışığın yetersiz olduğu durumlarda kullanılırlar.

C) Top 1 , 3, 5 ve 7’de her seferinde havaya tekrar atılmıştır. 9’da ise durmuştur.

15- “Ateş yapay ışık kaynağı mı, yoksa doğal ışık kaynağı mıdır?” sorusuna aşağıdaki seçeneklerde verilen hangi cevap yanlış olur? A) Ateş güneşten aldığı ışığı yansıttığı için ışık kaynağı değil, ısı kaynağıdır.

1 3- Yanda yanmayan lamba için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

B) Ateş kendi ışık enerjisini kendisi ürettiğinden doğal ışık kaynağıdır. C) Yapılışı, hazırlanışı ve yakılışı tamamen insanların çabası sonucu elde edilen bir kaynak olduğundan yapay ışık kaynağıdır.

A) Hem ışık kaynağı hem de ses kaynağıdır B) Yansa da yanmasa da yapay ışık kaynağıdır. C) Eğer lambayı görebiliyorsak aydınlatılmış bir cisimdir.

FEN BİLİMLERİ TESTİ BİTTİ. CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.

-10-

Hayat Bilgisi

3. SINIF 4. SAYI DENEME

Merhaba arkadaşlar. Ben Müzik Kulübü’ne üyeyim. Okuldaki bütün müzik faaliyetlerine katılırım. Ahmet

1-

I

II

III

IV

V

VI

Yukarıdaki açıklamayı yapan Ahmet, aşağıdaki hangi faaliyetin içinde kesinlikle bulunur? A) Teknolojik ürün tasarlama ve bilim fuarı etkinlikleri B) Sınıflar arası atletizm yarışması ve futbol turnuvası

3- Yukarıda kaç numaralı görsellerde verilenler dengeli beslenmede önerilen yiyecek ve içecekler grubunda yer almaz?

C) Okul müzik kulübü korosu

A) I - IV - V B) I ve V

Market

Tuna’nın Evi

PTT

3.sok.

1. sok.

Buse’nin Evi

C) II - III ve VI

İlkokul

4- “Sağlam, sabit bir eşyanın dibine; dizlerimizi iyice karnımıza doğru çekerek çöküp, başımızı ellerimizin arasına alarak kapanmak ve tutunmak.” şeklinde açıklaması yapılan, deprem anında alınabilecek tedbirin adı aşağıdakilerden hangisidir?

Emin’in Evi

Kaan’ın Evi

Efe’nin Evi

Asu’nun Evi

Ece’nin Evi

Aslı’nın Evi

4. sok.

Büfe

2. sok.

Oya’nın Evi

Zambak Caddesi

2- Yukarıdaki krokiye göre aşağıdaki hangi iki öğrenci komşu değildir? A) Buse ile Tuna

A) Çanta

B) Oya ile Kaan

B) Çök-Kapan-Tutun

C) Ece ile Aslı

C) İlk yardım -11-

Hayat Bilgisi

3. SINIF 4. SAYI DENEME

Mecburi Bisiklet Yolu

Okul Geçidi

Yaya Geçidi

7- ( ) Ağzımızda yiyecek varken konuşmak boğulmamıza neden olabilir.

Bisiklet Giremez

Taşıt Giremez

( ) Kaynamış çaydanlığa dikkatsiz yaklaşırsak zehirlenebiliriz. ( ) Bıçak, makas ve iğne gibi keskin ve sivri uçlu nesnelerle oynamak yaralanmamıza neden olabilir.

Yaya Giremez

( ) Islak ve kaygan zeminde koşarsak yanabiliriz. Yukarıdaki ifadeler doğru ise (D) yanlış ise (Y) yazdığımızda aşağıdaki hangi sonucu elde ederiz?

5- Yukarıda verilen trafik levhalarının anlamlarına göre ilerlediğimizde karşımıza çıkan ışıklı trafik cihazında yanan lambaya göre hangisini yapmalıyız?

A) (D), (Y), (Y), (D)

A) Sürücü isek geçmeliyiz.

B) (D), (Y), (D), (Y)

B) Yaya isek karşıya geçmeliyiz.

C) (Y), (D), (D), (Y)

C) Sürücü isek hazırlanmalıyız.

8- “Bisiklet, kaykay ve paten sürerken başımıza ...................., dirseklerimize dirseklik ve dizlerimize dizlik takarak vücudumuzu korumaya almalıyız.”

6- Tanımadığımız biri, bize dondurma ısmarlayıp lunaparka götürmek istediğinde ona cevabımız hangisi olmalıdır?

Yukarıdaki ifadede noktalı yere aşağıdaki hangi görsel adı yazılmalıdır?

A) Bekle, şu okul çantasını eve bırakıp geleyim.

A)

B) Tabi ki neden olmasın, dondurma için teşekkür ederim. C) Kesinlikle hayır. -12-

B)

C)

Hayat Bilgisi

3. SINIF 4. SAYI DENEME

9- Acil yardım arama hatları, son yıllarda aşağıdaki hangi ortak numara altında toplanmıştır?

11- Dilara: Eskiden annem evimizi ot süpürgesi ile süpürürdü. Bu şekilde birçok yer daha çok tozlanır, ben de tozları silerdim. Şimdi ise teknolojik imkanlar daha iyi. Yine ben tozları alıyorum ama evimiz o kadar tozlanmıyor.

A) 1 55 - Polis İmdat B) 1 1 2 - Hızır Acil Servis

Sadık: Babam eskiden dolapları vidalarken yıldız uçlu tornavida kullanırdı. Ben de ona yardım ederdim. Şimdi şarjlı bir alet kullanıyor. Yine ben yardım ediyorum ama işimiz eskisinden daha çabuk bitiyor.

C) 1 22 - Alo AFAD

Yukarıdaki anlatımlardan çıkarılan sonuçlarla ilgili olarak aşağıdaki hangi teknolojik gelişimeye yer verilmemiştir? A)

B)

C)

1 0- Yukarıdaki görseller zihnimizde aşağıdaki kavramlardan hangisini çağrıştırır? A) Bayrak B) Seçim C) Padişah -13-

Hayat Bilgisi

3. SINIF 4. SAYI DENEME

Geçmiş zamanlarda da günümüzdeki gibi salgın hastalıklar yaşanmıştır. Günümüzde Covid-19 adlı virüs ile mücadelemiz hala devam ediyor. Şimdilik bu hastalığın bize bulaşmaması için korunma tedbirleri alabiliyoruz. Bunun için temizlik, maske, sosyal mesafe kurallarına uyuyoruz. Dışarı çıkıp türlü işlerimizi yaptıktan sonra ellerimizi bol sabunlu su ile yıkıyoruz. Maske takıp insanlar arasındaki mesafeyi korumanın önemini biliyoruz.

• Sakin ol. • Çevreyi boşalt. • En yakın öğretmene veya okul idarecisine haber ver. • Hızır Acil Servisi (112) ara. • Gerekirse ilk yardım yap. 14- Yukarıdaki yapılması gerekenler aşağıdaki hangi görselde yaşanılan durumlar için gereklidir? A)

B)

1 2- Yukarıdaki anlatımdan aşağıdaki hangi sonuç çıkarılabilir? C)

A) Her zaman salgın hastalık vardır. B) Salgın hastalıkla mücadelede sadece temizlik önemlidir. C) Temizliğin yanında maske ve sosyal mesafe çok önemlidir.

15- Bizim mahalledeki ana caddede, ana su borularından birisi patlamış. Caddeden sel gibi su akıyordu. Babamla hemen belediyenin ................................. Müdürlüğünü arayıp haber verdik. Yetkililer gelip sorunu çözdüler. Bize de teşekkür ettiler. 1 3- Yukarıdaki görsellerle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

Yukarıdaki olayda belediyenin hangi hizmet birimi aranmıştır?

A) Zarar görmüş trafik levhaları için yetkilileri bilgilendirmeliyiz.

A) Su ve Kanalizasyon Hizmetleri B) Park, Bahçe ve Yeşil Alan Hizmetleri

B) Devrilmiş, yıpranmış, zarar görmüş trafik levhalarını kendimiz tamir etmeliyiz.

C) Yol Yapım, Bakım ve Fen İşleri

C) Zarar görmüş trafik levhaları kazalara sebep olabilir.

HAYAT BİLGİSİ TESTİ BİTTİ. CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.

-14-

İngilizce

3. SINIF 4. SAYI DENEME

I) Bathroom II) 1-

Kitchen

“There are ......................... in the .............................” Yukarıda verilen görsele göre boşluklara sırasıyla hangi kelimeler yazılmalıdır?

III) Bedroom

A) books / living room

4- Yukarıdaki kaç numaralı görselin kelime eşleştirmesi doğrudur?

B) fruits / garden C) toys / playroom

A) I

B) II

C) III

2- Yandaki görselleri verilenler evimizin hangi bölümünde bulunur? A) Bedroom B) Kitchen C) Bathroom 5- Aşağıdaki eşyaların bulunduğu oda (yer) eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır? A)

Bathroom

B)

3- Görselde verilen yerin İngilizce adı aşağıdakilerden hangisidir?

Living room

A) Shopping centre

C)

B) Hospital

Kitchen

C) Zoo -15-

İngilizce

3. SINIF 4. SAYI DENEME

9- Aşağıdaki görsel - kelime eşleştirmelerinden hangisi doğrudur? A)

6- Beril: Look, my mother is in the .............. ...................

Hospital

B) School

Yukarıda verilen görsele göre, Beril’in ifadesinde aşağıdaki hangi kelime ile tamamlanır?

C)

A) living room

Mosque

B) kitchen C) garden

7- Anlam ilişkisi bakımından kelimelerden bir grup oluşturulduğunda hangi kelime dışarıda kalır? A) Happy B) Sad

C) Strong

10- Kubilay: I have got ......................................... Görsele göre Kubilay’ın ifadesini tamamlayan kelime grubu aşağıdakilerden hangisidir?

8- “It is .................................. and ..................................” Yandaki şekil ve renge göre cümle hangi kelimelerle tamamlanırsa doğru olur?

A) .................... there yellow cars. B) .................... there blue trains. C) .................... there red toys.

A) blue / round B) green / square

İNGİLİZCE TESTİ BİTTİ. CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ. DENEME SINAVI BİTTİ.

C) blue / square -16-

5

3. SINIF YENİ NESİL DENEME SINAVI

SINAVDAKI SORULARIN KONU DAĞILIMI Türkçe : Yazılı kaynaklar, Metinlerde ana fikir, Noktalama işaretleri, Kelimenin anlamını değiştiren ekler, İsmin hal ekleri, Varlıkları niteleyen kelimeler, Varlık adlarının yerine kullanılan kelimeler, Görsel okuma, Deyimlerimiz, Öznel ve nesnel yargılar, Yazım kuralları, Metin türleri, Eş ve zıt anlamlı, Sesteş kelimeler. Matematik : Doğal sayı oluşturma, Dört işlem özellikleri, Geometrik cisimlerin özellikleri, Kesir şekli ve sayıları, Geometrik kavramlar, Zamanı ölçme(saatler), Tartma problemleri, Açılar, Geometrik cisimleri açınımları, Geometrik cisim oluşturma, Saatlerle örüntü, Tartma ve kesir problemi, Birim çevre. Fen Bilimleri : Dünya’mızın şekli, Duyu organlarımız, Madde mi değil mi?, İtme ve çekme 3. SINIF 6LI DENEME - OPTİK FORM 5 kuvveti, Işık kaynakları, Ses ve ışık kavramı, Sesin özellikleri, Gürültü ve ses kirliliği, Canlıların ortak özellikleri, Canlı ve Cansız varlıklar, Maddeleri niteleyen özellikler, Aydınlatma teknolojileri, Ses şiddeti, Canlı mı cansız mı? Canlılar için uygun ortam. Hayat Bilgisi : Yön bulma yöntemleri, Trafikteki davranışlarımız, Düzenli ve dengeli beslenme, Doğal afetlere hazırlıklı olalım, Acil durum hatları, Ülkemizin doğal ve tarihi güzellikleri, Atatürk’ün kişisel özellikleri, Ülkemize hizmet edenler, Bizleri yönetenler, Dikkatli olalım, Hak ve sorumluluklarımız, Ülkemize hizmet edenler, Ben büyüdüğümde, 15 Temmuz milli birlik günü İngilizce : Transportations, Talking about locations of things. Sınav Sorularımız : 15 Türkçe, 15 Matematik, 15 Fen Bilimleri, 15 Hayat Bilisi ve 10 İngilizce sorudan oluşmaktadır. Her derste sorulardan 4 tanesi çok kolay, 2 tanesi kolay, 2 tanesi orta ve 2 tanesi de zor sorulardan oluşmaktadır. Her dersten(İngilizce hariç) beşer tane “Yeni Nesil“ tarzda sorular yer almaktadır.

TÜRKÇE

ÖĞRENCİ NO

MATEMATİK

FEN BİLİMLERİ

HAYAT BİLGİSİ

YABANCI DİL

1 A

B

C

1 A

B

C

1 A

B

C

1 A

B

C

1 A

B

C

2 A

B

C

2 A

B

C

2 A

B

C

2 A

B

C

2 A

B

C

3 A

B

C

3 A

B

C

3 A

B

C

3 A

B

C

3 A

B

C

4 A

B

C

4 A

B

C

4 A

B

C

4 A

B

C

4 A

B

C

5 A

B

C

5 A

B

C

5 A

B

C

5 A

B

C

5 A

B

C

0

0

0

0

0

0

6 A

B

C

6 A

B

C

6 A

B

C

6 A

B

C

6 A

B

C

1

1

1

1

1

1

7 A

B

C

7 A

B

C

7 A

B

C

7 A

B

C

7 A

B

C

2

2

2

2

2

2

8 A

B

C

8 A

B

C

8 A

B

C

8 A

B

C

8 A

B

C

3

3

3

3

3

3

9 A

B

C

9 A

B

C

9 A

B

C

9 A

B

C

9 A

B

C

4

4

4

4

4

4

10 A

B

C

10 A

B

C

10 A

B

C

10 A

B

C

10 A

B

C

5

5

5

5

5

5

11 A

B

C

11 A

B

C

11 A

B

C

11 A

B

C

6

6

6

6

6

6

12 A

B

C

12 A

B

C

12 A

B

C

12 A

B

C

7

7

7

7

7

7

13 A

B

C

13 A

B

C

13 A

B

C

13 A

B

C

8

8

8

8

8

8

14 A

B

C

14 A

B

C

14 A

B

C

14 A

B

C

9

9

9

9

9

9

15 A

B

C

15 A

B

C

15 A

B

C

15 A

B

C

Türkçe

3. SINIF 5. SAYI DENEME

3- Aşağıdaki cümlelerin hangisinde virgül farklı bir kural için kullanılmıştır?

TABLET Buket, çalışma masasında Türkçe ödevini yapıyordu. Okuduğu metinde geçen “didişmek” kelimesinin anlamını bilmiyordu. Yazılı kaynaklara baktı, bulamadı. Büyüklerinden de öğrenemedi. Bir tabletim olsaydı, diye düşündü. Durumu babasına iletti. Babası “Madem araştırma yapmada kullanacaksın, o zaman sana bir tablet alalım.” dedi. Babası ertesi gün Buket’e bir tablet aldı. Başlarda sadece ödev araştırmada kullandı. Zamanla oyun, video, film derken Buket, derslerden uzaklaştığını fark etti. Teknolojinin kendisini derslerden ve ailesinden daha fazla uzaklaştırmasını istemediğinden annesinden tableti saklamasını istedi.

A) Ayten, Bilal, Mine ve Esat derse geç kaldılar. B) Patlıcanları yıkadık, kestik, içini oyduk, ipe dizdik ve kurutmak için astık. C) Sayıları daha iyi öğrenmek için derse fasulye, nohut, çakıl ve çubuklar getirdik.

4- Aşağıdaki hangi cümlede altı çizili kelimenin aldığı ek, kelimeye “içine bir eşya konulacak kap ya da yer” anlamı kazandırmıştır?

Yukarıdaki metni dikkatlice okuduktan sonra aşağıdaki iki soruyu cevaplayınız. 1-

Buket’in “didişmek” kelimesinin anlamını araştırdığı yazılı kaynaklardan biri aşağıdakilerden hangisi olamaz?

A) Her sabah evimizin önünden simitçi geçer. B) Bu konuda haklı olan Hülya’dır. C) Bu sebzelik bizimkinden daha genişmiş.

A) Türkçe sözlüğü B) Yazım (imla) kılavuzu C) Türkçe ders kitabının arka sayfalarındaki sözlük bölümü 2- Metnin ana fikri aşağıdakilerden hangisidir? A) Doğru kullanılmayan teknoloji bizleri sevdiklerimizden uzaklaştırabilir.

Vicdan

Yoldan

I

Elden

II

III

5- Yukarıdaki panolarda yazılı olan kaç numaralı kelime ismin çıkma (-den) hal eki almamıştır?

B) Teknoloji sadece ödevlerimizde yararlıdır. C) İnternette araştırdığımız bütün bilgilere ulaşabiliriz.

A) I -2-

B) II

C) III

Türkçe

3. SINIF 5. SAYI DENEME

6- “Kasalardaki yeşil elmaları ayırıp başka kasalara aktaralım.”

9- Aşağıdaki cümlelerin hangisinde noktalama işareti yanlış kullanılmıştır?

Yukarıdaki cümlede altı çizili olan isim hangi yönden nitelendirilmiştir?

A) Ayy, Elime diken battı! B) Ayy, elimi bıçak kesti!

A) Durum yönüyle

C) Ayy! Bardağı düşürdüm!

B) Şekil yönüyle C) Renk yönüyle

10- “Biz iki senedir bu yuvarlak plastik masada güzel sohbetler ediyoruz.” cümlesinde aşağıdaki hangi varlık adı birden fazla özelliği ile nitelendirilmiştir?

7- Aşağıdaki cümlelerin hangisinde varlık adının yerine kullanılan kelime (zamir (adıl)) vardır?

A) Sene

A) Benim buraya onu gezdirmeye geldiğimi herkes gördü.

B) Masa

C) Sohbet

B) Burcu’yu evde bekledim. C) Kekleri annem yaptı.

8- Yukarıdaki görsel zihnimizde aşağıdakilerden hangisini çağrıştırır?

11- Yukarıdaki görselde anlatılmak istenen deyimimiz aşağıdakilerden hangisidir?

A) Ders

A) Dört ayak üstüne düşmek

B) İletişim

B) Dört elle sarılmak

C) Oyun

C) Dört gözle beklemek -3-

Türkçe

3. SINIF 5. SAYI DENEME

Bir varmış bir yokmuş. Evvel zaman içinde Kaf Dağı’nın ardında bir dev yaşarmış. Bu dev, buralarda otlayan sürülere zarar verir, çobanları korkuturmuş. Herkes dağın ardına gitmeye çekinirmiş. Gel zaman git zaman Kaf Dağı’nın ardına Keloğlan’ın yolu düşmüş. Devle yaptığı mücadeleyi kurnazlığı ile kazanmış. Bu bölgede yaşayanlar sonsuza kadar mutlu yaşamışlar.

Pamukkale, Denizli’nin 1 8 km kuzeyindedir. Pamukkale travertenlerinin uzaktan görünümü harikadır. Hele Hierapolis şehir kalıntılarını gezerken kendinizi bambaşka bir dünyada hissedersiniz. Pamukkale’yi gezmek için alınan ücret çok pahalıydı. Onun için 3 kilo metre uzağında bulunan Karahayıt’a geçtik. Yukarıdaki paragrafı dikkatlice okuyup aşağıdaki iki soruyu cevaplayınız.

14- Yukarıdaki metnin türü aşağıdakilerden hangisidir?

1 2- Paragrafta geçen aşağıdaki hangi cümle nesnel yargı içerir?

A) Hikaye

A) Pamukkale travertenlerinin uzaktan görünümü harikadır.

B) Haber C) Masal

B) Pamukkale’nin 3 kilometre uzağında Karahayıt kaplıcaları bulunur. C) Hieropolis şehir kalıntılarını gezerken kendinizi bambaşka bir dünyada hissedersiniz.

YENİLGİ 15- Yukarıdaki panoda yazılı olan kelime ile ilgili aşağıdaki hangi öğrencinin yorumu doğru değildir? A) Sema: “Yenilgi” kelimesinin iki tane gerçek anlamı vardır. B) Arda: “Mağlubiyet” kelimesi anlamdaşıdır.

1 3- Paragrafta geçen aşağıdaki hangi kelimenin yazımı yanlıştır?

C) Zehra: “Galibiyet” kelimesinin zıt anlamıdır.

A) Pamukkale B) kilo metre

TÜRKÇE TESTİ BİTTİ. CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.

C) traverten -4-

Matematik

3. SINIF 5. SAYI DENEME

A. Onlar basamağında 8 bulunan 3 basamaklı en küçük çift doğal sayı B. Rakamları farklı 3 basamaklı en büyük çift doğal sayı C. Rakamları farklı en küçük 3 basamaklı tek doğal sayı 1-

4- Yukarıdaki şekiller arasında aşağıdaki hangi kesir sayısına ait şekil yoktur? A) 2 6

Yukarıdaki yönA lendirmelere C 1 göre, bulmacadaki D 9 8 6 “C” yerine ya0 zılması gereken doğal sayı kaçtır? A) 986

B) 180

B) 2 7

C) 2 8

5- Melih cebindeki parasının önce 2 ini 5 1 daha sonra da ini harcadıktan son5 ra 50 lirası kaldığına göre, Melih’in harcama yapmadan önce cebinde kaç lirası vardı?

C) 103

2- Aşağıdaki hangi işlem özelliğinde altı çizili işlem yerine “çarpma” yazılabilir? A) Toplama işleminde sayılar yer değiştirirse de sonuç değişmez.

A) 125 TL B) 150 TL C) 175 TL

B) Toplama işleminde “0” etkisiz elemandır. C) Çıkarma işleminde en büyük terim “eksilen”dir. 6- Aşağıdaki görsellerden hangisi ışına model olarak gösterilebilir?

3- * Benim 6 köşem, 5 yüzeyim ve 9 ayrıtım var. * Üç tane dikdörtgensel, iki tane de üçgensel bölgem vardır.

A)

B)

Yukarıda kendini tanıtan geometrik cisim aşağıdakilerden hangisidir? C)

A) Dikdörtgenler prizması B) Silindir C) Üçgen prizması -5-

Matematik

3. SINIF 5. SAYI DENEME

7- Öğleden sonraki bir zamanda çocuklar oyun oynuyorlardı. Kadir, arkadaşlarına “Saat kaç acaba?” diye sordu.

10- Aşağıdaki hangi geometrik cisimin açınımı doğru gösterilmiştir?

Kadir’in sorusuna aşağıdakilerden hangisinin verdiği cevap yanlıştır?

A)

B)

A) Kaan: Saat şu anda tam on altı otuz beş

C)

B) Kerem: Saat beşe yirmi beş dakika var. C) Kubat: Saat on yediye yirmi beş dakika var.

8- 2. sınıfta iken 26 kg 500 g kütlesi bulunan Merve, 3. sınıfta iken tekrar tartıldığında 34 kg gelmiştir. Merve’nin kütlesi bu süre içinde ne kadar artmıştır? A) 6 kg 500 g

B) 7 kg

C) 7 kg 500 gr

11- Yukarıdaki her biri 3 cm olan kibrit çöplerinin tamamı kullanılarak aşağıdaki hangi geometrik cismin ayrıtları oluşturulamaz?

B) 5 cm

4 cm

A) 3 cm

C) 2cm

A) Sarı

B) Mavi

5 cm

9- Yukarıdaki dairede hangi renk ile belirtilen alan geniş açıya örnek olabilir? C) Yeşil -6-

3 cm

Matematik

3. SINIF 5. SAYI DENEME

14- Yukarıdaki tırda 96 ton yük vardır. • Yükün yarısı patatestir. • Yükün kalanının yarısı soğandır. • Yükün diğer kalanının yarısı sarımsaktır. • Yükün kalanının diğer yarısı elmadır. • En son geriye kalanın bir yarısı armut, diğer yarısı eriktir.

1. adım

2. adım

5. adım

3. adım

6. adım

4. adım

Buna göre armut ile eriklerin toplamı kaç tondur?

10. adım

A) 3

1 2- Yukarıdaki analog saatlerden bir örüntü oluşturulmuştur. • Örüntü saat 00.00 (gece 12.00)’da başlamıştır. • Betül 1. adımda saate baktığında saat 00.00 idi. • Betül 2. adımda saate 5 dakika sonra ve sonraki her adımda bir önceki adımdan 5 dakika fazla zamanda bakıyor. • Betül’ün ilk 6 adımda saate baktığı zamanlar analog saatlerde gösterilmiştir. Örüntünün 6. adımında Betül saate baktığında saç kaçtır? A) 1 3.1 5

B) 01.15

B) 05.15

C) 6

15- Yukarıdaki şeklin boyalı bölümünün birim uzunluğu ”—” birim uzunluk) boyasız bölümün birim uzunluğundan kaç birim fazladır?

C) 02.15

A) 12

1 3- Örüntünün 10. adımında Betül saate baktığında saat kaçtır? A) 03.45

B) 5

B) 14

C) 16

MATEMATİK TESTİ BİTTİ. CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.

C) 04.30 -7-

Fen Bilimleri

3. SINIF 5. SAYI DENEME

1-

Dünyamızın uzaydan görünüşünü dikkate alırsak aşağıdaki hangi isimle adlandırılır? A) Kızıl gezegen B) Mavi gezegen

4- Yukarıdaki görselde kaleci Uğur, rakibi tarafından çekilen şutla gelen topa hamle yapacaktır.

C) Siyah gezegen

Buna göre aşağıdakilerden hangisi gerçekleşmez? A) Uğur topu yakalarsa durur. B) Uğur topu tokatlarsa yön değiştirir. C) Uğur topa dokunamazsa hızlanır. 5- Aşağıdaki seçeneklerde verilen başlıklardan hangisi “doğal” kelimesi ile tamamlanamaz? A) ..................... en büyük ve önemli ışık kaynağıdır.

2- Yukarıdaki görselleri duyu organlarımızla eşleştirdiğimizde sonuç aşağıdakilerden hangisi olur? A)   

 B)     

 C)     

B) Kendiliğinden ışık üreten ve çevresini aydınlatan varlıklara ..................... ışık kaynağı denir.

  

C) Fener balığı ve ateş böceği ..................... ışık kaynaklarıdır.

Ses 3- Aşağıdaki seçeneklerde verilen hangi madde katıdır? A)

B)

Işık

6- Yukarıda verilen iki kavramın ortak özelliği aşağıdakilerden hangisidir?

C)

A) İkisi de birer maddedir. B) İkisi de aynı duyumuza hitap eder.

Süt

Pekmez

Un

C) İkisinin de hem doğal hem de yapay kaynağı vardır. -8-

Fen Bilimleri

3. SINIF 5. SAYI DENEME

7- # Doğada kendiliğinden oluşan seslere doğal ses kaynağı denir.

10- Aşağıdaki varlıklardan hangisi uygun ortam oluştuğunda canlılık faaliyeti gösterir?

? Sesin kaynağına yaklaştıkça sesin şiddeti azalır.

A)

* Gereksiz, düzensiz ve istenmeyen seslere “gürültü” denir.

B)

C)

Yukarıda hangi sembolle ifade edilen bilgi doğru değildir? A) #

B) ?

C) *

8- Aşağıdaki hangi ortam, gürültü oluşturur? A)

B)

Madde özellikleri Maddeler

Cam

Sert Yumuşak Pürüzlü Pürüzsüz Esnek Berk Sağlam Kırılgan Tatlı Tatsız Renkli Renksiz Kokulu Kokusuz

C)Araba lastiği

9- Yukarıdaki görsellerde canlıların hangi ortak özelliklerine ait örnekler verilmemiştir?

  

 

 

  

Kavun 

Tuğla

Ceviz 

Karpuz   

  

 11- Yukarıda maddeler ve özellikleri etkinliğinde hangi maddelerin özellik işaretlemesi hatalı olmuştur?

A) Canlılar hayatının devamı için beslenirler. B) Canlılar neslinin devamı için ürerler.

A) Cam, Ceviz

C) Canlılar solunum yaparlar.

C) Araba lastiği, Tuğla

B) Kavun, Karpuz -9-

Fen Bilimleri

3. SINIF 5. SAYI DENEME

• İnsanlar ateşi keşfettikten sonra ateşin ışığı ile aydınlandılar. • Milattan önce insanlar topraktan yapılan kapların içinde hayvansal yağlar kullanarak aydınlatma araçları yaptılar. • Petrolün keşfedilmesi ile aydınlatmada gaz yağı kullanıldı. • Bin sekiz yüzlü yılların sonlarında elektrikli aydınlatma araçları icat edildi. • 21 . Yüzyıl teknolojisi ile birlikte elektrik tasarrufu sağlayan lambalar geliştirildi.

14- İki horoz ile ilgili bilinenler şunlardır: • Faik’in horozu kümesin en büyük ve en heybetli horozudur. • Fuat’ın horozu pilli, ötebilen ve yürüyen, kanat çırpabilen oyuncak horozdur. • Fuat horozunun canlı olduğunu düşünmektedir Fuat horozunun canlı olduğunu ispat edebilmesi için Faik’in hangi sorusuna olumlu cevap veremez? (Evet diyemez.)

1 2- Yukarıda maddeler halinde anlatılan konunun başlığı ne olabilir?

A) Senin horozun hareket ediyor mu?

A) Ateşin keşfedilmesi

B) Senin horozun uyarıya tepki verebiliyor mu?

B) Geçmişten günümüze aydınlatma teknolojisinin gelişimi

C) Senin horozun ötebiliyor mu?

C) Aydınlatmada neler kullanılır?

Ben de canlıyım. Uygun nemi ve sıcaklığı bulursam canlanır, toprağın yüzeyine çıkarım. Nefes alırım, büyürüm, ürerim ama maalesef yerimi değiştiremem. 15- Yukarıdaki konuşmayı yapan, aşağıdaki hangi görsele ait varlık olabilir?

1 3- Halil ile Cenk’in arası 300 m’dir. Halil arkadaşı Cenk’e seslenmektedir. Cenk’in arkası Halil’e dönüktür.

A)

B)

Buna göre hangisi söylenebilir? C)

A) Halil’in sesi Batu’yu ve Çağrı’yı hiç rahatsız etmez. B) Hilal, Halil’in sesini hiç duymaz.

FEN BİLİMLERİ TESTİ BİTTİ. CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.

C) Halil’in sesini Cenk en az duyan kişidir. -10-

Hayat Bilgisi

1-

3. SINIF 5. SAYI DENEME

3- Yandaki menü düzenli bir beslenmede aşağıdaki hangi öğüne ait olabilir?

Aşağıdakilerden hangisi yönümüzü bulma yöntemlerinden biri değildir? A) Yüksek binaların giriş kapıları daima güney yönünü gösterir. B)

A) Akşam yemeği B) Öğle yemeği

Karınca yuvalarının toprak yığılı tarafı kuzey, girişleri ise güney yönünü gösterir.

C) Sabah kahvaltısı

• 1 bardak süt • 2 dilim ekmek • Peynir • Zeytin • Tereyağı • Bal • Patates kızartması • 1 bardak su • Reçel • 1 yumurta

C) Akşamüzeri güneşin battığı yön batı, zıt tarafı ise doğu yönünü gösterir.

4- Yukarıdaki görsellerde bazı doğal afetler gösterilmiştir. Aşağıdaki önlemlerden hangisi yukarıdaki doğal afetlerin zararlarını azaltmak için alınmaz?

2- Aşağıdaki davranışlardan hangisi trafikte yayaların, taşıtların ve sürücülerin güvenliğini tehlikeye atar?

A) Evlerimizi sağlam zemine, sağlam malzemeden yaparak, devrilebilecek eşyaları duvara sabitlemeliyiz.

A) Yaya kaldırımlarının olmadığı yollarda yolun solundan yürümek. B) Kırmızı ışıkta karşıya geçmek, yeşil ışıkta durmak.

B) Bulunduğumuz çevreyi ağaçlandırmalı, bitki örtüsünü korumalıyız.

C) Alt ve üst geçitlerin bulunduğu yerlerde bu geçitlerden karşıya geçmek.

C) Dere yataklarına ve çukur yerlere ev yapmamalıyız. -11-

Hayat Bilgisi

3. SINIF 5. SAYI DENEME

7- Türk bilim insanı ve doktordur. Dünyaca ünlü, beyin ve sinir cerrahıdır. Beyin cerrahisi pratiğinde mikroskop kullanımının hayata geçirilmesinde ve yaygınlaştırılmasında katkı sağlamıştır. Ülkemize tıp alanında hizmet etmiş olan bu kişi aşağıdakilerden hangisidir? 5- Yukarıda verilen acil durum telefon numaraları ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A) İbn-i Sina B) Gazi Yaşargil C) Mehmet Ali Kağıtçı

A) Acil durum telefonları ücretli ve pahalıdır, aramamalıyız. B) Acil durum telefon hatlarını istediğimiz zaman arayabiliriz, nasılsa ücretsiz. C) Acil durum hatlarını gereksiz yere meşgul etmemeliyiz.

8-

6- Atatürk’ün yukarıdaki sözü ile ilgisi aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

Ben büyüdüğümde tıpkı dünyaca “Cep Herkülü” olarak tanınmış Naim Süleymanoğlu gibi halterci olacağım. Bunun için çok çalışmam gerektiğini biliyorum. Ben de vatanıma bu şekilde hizmet etmek istiyorum.

A) Türk milleti çalışkandır.

Hüseyin’in büyüdüğünde hangi alanda ülkemize hizmet etmek istediği söylenebilir?

B) Atatürk, Türk milletine çok güveniyordu.

A) Spor B) Müzik

C) Atatürk genç nesilleri öğretmenlere emanet etmiştir. -12-

C) Tıp

Hayat Bilgisi

3. SINIF 5. SAYI DENEME

• İlçeleri yöneten kaymakamları devlet atar. • Muhtarlar ilçe ve illerin en büyük yöneticisidir. • Belediye başkanları beş yılda bir halk tarafından seçilir. • Okulları, öğretmenlerin seçtiği müdürler yönetir.

• Son kullanma tarihleri geçmiş gıda maddelerini tüketmeyiniz. Ne olduğunu bilmediğiniz maddeleri koklamayınız ve tatmayınız. İlaçları ve zehirli maddeleri çocukların ulaşamayacakları yerlerde saklayınız.

9- Bizleri yönetenlerle ilgili olarak yer verilen yukarıdaki bilgiler için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

• Koridor ve merdivenlerde koşmayınız. Buralarda yürürken dikkatli olunuz. Merdivenlerin sağından inip sağından çıkınız. Buzlu, ıslak ve kaygan zeminlerde çok dikkatli yürüyünüz. Kaçan topunuzu duvardan atlayarak değil, kapıdan çıkarak dikkatli bir şekilde getiriniz.

A) İkisi doğru, ikisi yanlıştır. B) Üçü doğru, biri yanlıştır. C) Hepsi de doğrudur.

11- Yukarıda “DİKKATLİ OLALIM” konusu için hazırlanan panolarda aşağıdaki hangi görsel ve altındaki yazı yer almaz? A)

Yaralanma

1 0- Aşağıdaki ülkemizin doğal ve tarihi güzellikleri ile bulundukları iller eşleştirmelerinden hangisi doğrudur? A)

B)

C)

B) Zehirlenme DENİZLİ

EDİRNE

C)

ANKARA

-13-

Yanma

Hayat Bilgisi

3. SINIF 5. SAYI DENEME

• Anne 43 yaşında • Baba 43 yaşında • Abla 20 yaşında • Abi 1 8 yaşında • Mert 9 yaşında • Ece 5 yaşında

14- • 1915 Samsun doğumludur. • Hem serbest hem de Greko-romen dalında güreşti. • 12 yıl süreyle milli takım mayosu giydi. • Katıldığı uluslararası 47 maçının 46’sını kazandı. • Güreşte adını altın harflerle yazdırdı.

SEÇMEN BILGI KARTI

................................ Seçimi Seçim Tarihi : ......................... Sandık Yeri : ......................... Sandık No : ......................... Sıra No

: .........................

Bir gün Mertlerin evine muhtar geldi ve Mert’in anne, baba, abla ve abisi için seçmen bilgi kartları getirdi. Çünkü iki hafta sonra yerel seçimler vardı.

Ülkemize spor dalında hizmet etmiş ünlü güreşçi aşağıdakilerden hangisidir? A)

B)

1 2- Yukarıdaki olayla ilgili aşağıdaki hangi yorum yapılabilir? A) Seçmen kartlarını muhtarlar verir.

Naim Süleymanoğlu

B) Mert kendisine seçmen kartı verilmediği için üzgündür.

Yaşar Doğu

C)

C) 1 8 yaşını doldurmuş herkesin seçimlerde oy kullanma sorumluluğu vardır.

Metin Oktay

Ülkemizde demokrasi ve barış ortamına yönelik 15 Temmuz 2016’da bir darbe girişimi yapıldı. Hem iç hem de dış güçlerin etkisinde olan bu girişim, halkın iradesi, milli birlik ve beraberlik sayesinde kısa sürede bastırıldı. 256 şehidimiz, birçok yaralımız ve binlerce kahraman Türk vatandaşının direnişiyle hainlerin çabalarını boşa çıkarmış oldu.

Merhaba arkadaşlar. Adım Aykut Kocadağ. İnsan ilişkilerinde ikna edici bir kabiliyetim var. Topluma hizmet etmeyi, çalışmayı ve yararlı olmayı istiyorum. Yaşadığım şehri kalkındırmak ve modern bir şehir haline getirmek için halkın oyları ile seçilen en büyük yönetici olacağım. 1 3- Yukarıdaki açıklamayı yapan ve büyüdüğünde hayalleri gerçekleşen Aykut’un o gün aldığı adı aşağıdakilerden hangisidir?

15- Yukarıdaki anlatımda aşağıdakilerden hangisinin olumlu etkisi yoktur? A) Silah gücü

A) Vali Aykut KOCADAĞ

B) Milli irade

B) Belediye Başkanı Aykut KOCADAĞ

C) Birlik ve beraberlik HAYAT BİLGİSİ TESTİ BİTTİ. CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.

C) Kaymakam Aykut KOCADAĞ -14-

İngilizce

3. SINIF 5. SAYI DENEME

3- Aşağıdaki İngilizce isimleri yazılı olan hangi taşıt farklı yolu kullanır? 1-

A) Helicopter

Yukarıda harfleri karışık olarak verilen kelimenin görseli aşağıdakilerden hangisidir?

B) Plane

C) Ship

A)

Kemal: I go to school .....................

B)

C)

4- Yukarıdaki resme göre Kemal’in konuşması aşağıdakilerden hangisi ile tamamlanır? A) .................... by car. B) .................... by bus. C) .................... by bike.

Train Elif: I am at .................................

Car

5- Yukarıdaki görsele göre Elif’in ifadesi aşağıdakilerden hangisi ile tamamlanır?

Plane 2- Yukarıdaki görsel kelime eşleştirmelerinden hangi sembolle eşleşen yanlıştır? A)

B)

A) ........................ home. B) ........................ the zoo.

C)

C) ........................ the park. -15-

İngilizce

3. SINIF 5. SAYI DENEME

Betül: Where is the truck? Bilal: It is ...........................

The cat is .................... the table.

8- Yukarıdaki resimde kedinin konumu ile ilgili kurulan cümlede boşluk hangisi ile tamamlanır? A) ...... under ....... B) ...... in .......

6- Yukarıdaki görsele göre Betül’ün sorusuna Bilal’in verdiği cevaptaki boşluk hangisi ile tamamlanır?

C) ...... on .......

A) ....................... on the sea. B) ....................... in the sky. C) ....................... on the road.

9- Yukarıdaki görseller arasında aşağıdakilerden hangisi yoktur? A) Bed

Deniz: Where is Suzan? Derya: Suzan is ...................................

B) Chair

C) Fridge

Nisa Nur: I’m in Denizli today. 10- Nisanur’un ifadesine göre uygun görsel hangi seçenekte verilmiştir? B)

A)

7- Yukarıdaki görsele göre Deniz’in sorusuna Derya’nın cevabı aşağıdakilerden hangisi ile tamamlanır?

C)

A) ....................... the hospital. B) ....................... the bank.

İNGİLİZCE TESTİ BİTTİ. CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ. DENEME SINAVI BİTTİ.

C) ....................... the school -16-

6

3. SINIF YENİ NESİL DENEME SINAVI

SINAVDAKI SORULARIN KONU DAĞILIMI Türkçe : Metinlerde başlık ve okuduğunu anlama, Abecesel sıralama, Olayların oluş sırası, Yazım ve noktalama kuralları, Şiirlerde tema, Terim anlamlı kelimeler, İsimler, Sıfatlar ve zamirler, İş, Oluş, Durum ve hareket bildiren kelimeler, Gerçek ve hayal ürünü, Abartılı ve duygusal ifadeler, Kelime türleri, Deyimlerimiz ve atasözlerimiz, Cümlelerde eylemleri bildirdikleri. Matematik : Doğal sayılar ve basamakları, Doğal sayıları sıralama, Dört işlem, Kesir sayılarının okunuşları, Veri toplama ve değerlendirme, Zaman problemleri, Para problemleri, Geometrik cisimlerin yüzeyleri, Ölçü birimler ve kısaltmaları, Açı çeşitleri, Dört işlem terimleri, Zamanı ölçme(takvim), Bütün, yarım ve çeyrek, Tartma problemleri, Sıvı ölçme SINIF 6LI DENEME FORM 6 Fen Bilimleri : Dünya’mızın şekline benzer nesneler,3.Maddelerle ilgili- OPTİK çalışma yaparken dikkatli olalım, Maddeleri nitelendiren özellikler, Maddelerin halleri, Doğal ve yapay ışık kaynakları, Sesin şiddeti, Doğal ve yapay çevre, Geri dönüşüm, Canlıları ortak özellikleri, Elektrikli araçların kullanım alanları, Ay ışık kaynağı mıdır? Ses kaynakları, Çimlenme ve bitkilerde büyüme, Evimizde kullandığımız elektrikli araçlar, Hayatımızı kolaylaştıran elektrikli araçlar. Hayat Bilgisi : Günlü planın yararları, Trafik güvenliği, Dikkatli olalım, Hayır diyebilirim, Güvenli oyun alanları, Trafik ışıkları, Atatürk’ün kişilik özellikleri, Belediyenin hizmet birimleri, Hayvanların beslenme şekilleri, Ülkemizde yetiştirilen meyve ve sebzeler, Ülkemizin tarihi güzellikleri, Ülkemize sığınanlar, Ülkemize hizmet edenler, Çocuk ve oyun. İngilizce : Talking about locations of things, transportations, Describing the weather. Sınav Sorularımız : 15 Türkçe, 15 Matematik, 15 Fen Bilimleri, 15 Hayat Bilisi ve 10 İngilizce sorudan oluşmaktadır. Her derste sorulardan 4 tanesi çok kolay, 2 tanesi kolay, 2 tanesi orta ve 2 tanesi de zor sorulardan oluşmaktadır. Her dersten(İngilizce hariç) beşer tane “Yeni Nesil“ tarzda sorular yer almaktadır.

TÜRKÇE

ÖĞRENCİ NO

MATEMATİK

FEN BİLİMLERİ

HAYAT BİLGİSİ

YABANCI DİL

1 A

B

C

1 A

B

C

1 A

B

C

1 A

B

C

1 A

B

C

2 A

B

C

2 A

B

C

2 A

B

C

2 A

B

C

2 A

B

C

3 A

B

C

3 A

B

C

3 A

B

C

3 A

B

C

3 A

B

C

4 A

B

C

4 A

B

C

4 A

B

C

4 A

B

C

4 A

B

C

5 A

B

C

5 A

B

C

5 A

B

C

5 A

B

C

5 A

B

C

0

0

0

0

0

0

6 A

B

C

6 A

B

C

6 A

B

C

6 A

B

C

6 A

B

C

1

1

1

1

1

1

7 A

B

C

7 A

B

C

7 A

B

C

7 A

B

C

7 A

B

C

2

2

2

2

2

2

8 A

B

C

8 A

B

C

8 A

B

C

8 A

B

C

8 A

B

C

3

3

3

3

3

3

9 A

B

C

9 A

B

C

9 A

B

C

9 A

B

C

9 A

B

C

4

4

4

4

4

4

10 A

B

C

10 A

B

C

10 A

B

C

10 A

B

C

10 A

B

C

5

5

5

5

5

5

11 A

B

C

11 A

B

C

11 A

B

C

11 A

B

C

6

6

6

6

6

6

12 A

B

C

12 A

B

C

12 A

B

C

12 A

B

C

7

7

7

7

7

7

13 A

B

C

13 A

B

C

13 A

B

C

13 A

B

C

8

8

8

8

8

8

14 A

B

C

14 A

B

C

14 A

B

C

14 A

B

C

9

9

9

9

9

9

15 A

B

C

15 A

B

C

15 A

B

C

15 A

B

C

Türkçe

3. SINIF 6. SAYI DENEME

3- Aşağıdaki hangi seçenekte verilen kelimeler abecesel sıralamaya uygundur?

1 8 yaşına kadar herkes çocuk sayılır. Çocuk demek oyun demektir. Dünyanın her yerinde çocuklar oyun oynamayı severler. Oyun oynamak her çocuğun hakkıdır. Büyükler çocukların oyun oynamaları için onlara fırsat vermeli ve imkanlar oluşturmalıdırlar. Çünkü oyun, çocukların becerilerini, zihinlerin gelişimlerini olumlu yönde etkiler. Oyun oynayan çocuk, hızlı ve doğru karar verebilir. Oyun oynayan çocuğun dersleri öğrenmesi ve kavraması daha kolaydır. Oyun oynama fırsatı verilen bir çocuk sorumluluklarını yerine getirebilirken, haklarını savunmasını da bilir. Özetle çocukla oyun ayrı düşünülemez.

A) Oluk - Omuz - Otuz - Ozan B) Obur - Oğuz - Oval - Okul C) Odak - Ocak - Orak - Onur

4- I. Herkes sınıf sınıf okulun bahçesinde toplandı. II. Sırayla sınıflara girdik. III. Okulun giriş zili çalmıştı. IV. Coşkuyla İstiklal Marşı’mızı söyledik.

Yukarıdaki metni dikkatlice okuyup aşağıdaki iki soruyu cevaplayınız. 1-

Yukarıdaki cümlelerde olayların oluş sırası hangi seçenekte verilmiştir?

Aşağıdakilerden hangisi metne göre oyunun çocuklara sağladığı yararlardan biridir?

A) III - IV - I - II B) II - I - IV - III C) III - I - IV - II

A) Oyun çocukların derslerdeki notlarını yükseltir. B) Oyun çocukların zihinsel ve beceri gelişimlerini olumlu etkiler. C) Oyun çocukların hastalanmalarını engeller.

5- Aşağıdaki hangi seçenekte verilen cümlede hem yazım hem de noktalama yanlışlığı yapılmıştır?

2- Yukarıdaki metnin başlığı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Dün çarşıda doktor sami’yi görmüştüm.

A) Çocuk ve Oyun

B) Artık Arkadaşım İzmir’de yaşıyor!

B) Çocuk Gelişimi

C) Öğretmen bugün için ödev verdimi?

C) Oyun Kuralları -2-

Türkçe

3. SINIF 6. SAYI DENEME

9- “Bundan sonra ben, soğuk yiyecekler tüketmeyeceğim.”

Artık kar yağsa da görsek, Yine kara basarak yürüsek. Bir de kartopu ile oynayıp Titreye titreye eğlensek. Mesut Yavuztürk

Yukarıdaki cümlede altı çizili kelimelerin türü ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez? A) Zamir (varlık adının yerine kullanılan kelime) dir.

6- Yukarıdaki dörtlüğün ana duygusu nedir? A) Oyun sevgisi

B) Sıfat (varlık adını nitelendiren kelime) dir.

B) Kar sevinci

C) İsim (varlığa ad olmuş kelime) dir.

C) Kar özlemi 10- “Sınav sorularını çözmeye başlamıştık öğretmen söyler söylemez.” Yukarıdaki cümlenin eylemi seçeneklerin hangisinde verilmiştir?

7- “Basamak” kelimesi aşağıdaki hangi derse ait bir terimdir?

A) ... başlamıştık.

A) Matematik

B) ... çözmeye ...

B) Müzik

C) ... söylemez..

C) Türkçe

• • • • • • •

8- Aşağıdaki cümlelerden hangisi doğruluğu ya da yanlışlığı herkes tarafından ispat edilebilen bir ifade değildir? A) Kardeşim otuz iki numara ayakkabı giyer.

Saat 14:40’ta ders bitiyor. 12 Kasım 2021’de sınav var. Van’da Ece’yi gördüm. Başakşehir-Sivas maçını izledim. çevremizi temiz tutmalıyız. Yeni defter mi aldın? Dikkat et, Önünde cam kırıkları var!

11- Yukarıdaki cümlelerden kaç tanesi hem noktalama hem de yazım yönünden doğrudur?

B) Giresun doğası ve sıcakkanlı insanlarıyla harika bir yerdir. C) Mersin ülkemizin güneyinde, deniz kenarında yer alır.

A) 2 -3-

B) 4

C) 5

Türkçe

3. SINIF 6. SAYI DENEME

Bahçedeki ağaçta dev gibi bir elma gördüm. Ağacın dibine geldim. Elma benimle konuşmaya başlayınca çok şaşırdım. Bir de baktım rüzgarda ağaçtan bir elma yere düştü. 1 2- Yukarıdaki kısa anlatımda verilen cümleler ile ilgili aşağıdaki hangi yorum yanlıştır? 14- Yukarıdaki görsellerin ifade etmeye çalıştıklarından hangisi deyimlerimizden biri değildir?

A) Birinci cümlede abartılı ifadeye yer verilmiştir. B) Üçüncü cümlede hem hayal ürünü hem de duygusal ifade vardır.

A) 1- Parmak basmak

C) Dördüncü cümlede hem abartı hem de hayali unsurlar vardır.

B) 2- Parayı veren düdüğü çalar. C) 3- Parmak ısırmak

“O, pazarda taze yumurta sattı.”15- Yukarıdaki görseli anlatan bir cümle yazdığımızda bu cümlenin eylemi ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

1 3- Yukarıdaki cümlede altı çizili kelimelerin türleri hangi seçenekte doğru verilmiştir?

A) Hareket bildirir. B) Oluş bildirir.C) İş bildirir.

A) Zamir isim sıfat isim eylem B) Zamir sıfat sıfat isim eylem

TÜRKÇE TESTİ BİTTİ. CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.

C) Eylem zamir sıfat isim zamir -4-

Matematik

3. SINIF 6. SAYI DENEME

(1) = 1-

Ayda, yukarıdaki doğal sayının birler basamağı ile yüzler basamağının yerlerini, Arda ise yüzler basamağı ile onlar basamağının yerini değiştirerek yeniden yazıyorlar.

3 5

(2) = Üç bölü beş (3) = Üçte beş

4- Yukarıdaki kesir şekli ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

Bu iki öğrencinin oluşturduğu sayıların toplamı kaçtır?

A) (1) Kesir sayısı olarak yazılışı

A) 758

C) (3) Kesir sayısının okunuşu

B) 835

B) (2) Kesir sayısının okunuşu

C) 875

1 97 + 283

960 ÷ 2

40 × 1 2

675 - 195

5- Aşağıdakilerden hangisi bir veri olabilir? A) Bir galeri, ilk ay 8 traktör, 25 araba, 5 kamyon, 12 minibüs satmıştır.

2- Yukarıdaki işlem sonuçlarına göre, doğal sayıların sıralaması hangi seçenekte doğru verilmiştir?

B) Bir pastane Cuma günü simit, poğaça, açma, börek ve sandviç üretip satmıştır.

A) Çarpım > Bölüm > Fark > Toplam

C) Bugün sınıfıma başkan seçtik. Ata 5 oy farkla başkan oldu.

B) Toplam = Fark = Çarpım = Bölüm C) Bölüm < Fark < Toplam < Çarpım

3- I. 378 + 0 = 378 II. 275 × 0 = 0 III. 532 ÷ 1 = 0

6- Yukarıdaki analog saatte gösterilen zamandan 1 saat 45 dakika sonra elektronik saat kaçı gösterir?

Yukarıdaki işlem sonuçlarından hangisi yanlıştır? A) I

B) II

A) 18.20

C) III -5-

B) 18.40

C) 18.45

Matematik

3. SINIF 6. SAYI DENEME

1 2 TL

10 TL

10- Yukarıdaki şekiller arasında aşağıdaki hangi açı örneği verilmemiştir?

7- Saliha, marketten 12 kg kiraz, 8 kg. kayısı satın alıyor.

A) Dik açı

Saliha, kasiyerden 84 TL para üstü aldığına göre, kasiyere kaç lira vermiştir? A) 250

B) 300

B) Geniş açı C) Dar açı

C) 400

8- Aşağıdaki geometrik cisimlerin hangisinde çembersel yüzey yoktur? A)

B)

11C)

9-

Uzunluk ölçüsü

kg

Kütle ölçüsü

TL

Sıvı Ölçüsü

m

I. Toplanan < Toplam II. Çıkarma işleminde çıkan ile eksilen yer değiştirebilir. III. Çarpma işleminde en büyük terim 1. çarpandır. IV. Bölme işleminde kalan, bölene eşit ya da bölenden büyük olamaz. V . 16 ÷ 5 = ? işlemiminde terimler “Kalan < Bölüm < Bölünen < Bölen” şeklinde sıralanır. VI. 362 - 0 = ? işleminde “Eksilen = Fark”tır.

Paralarımız L Yukarıdaki ölçü çeşitleri ile temel birim kısaltmaları eşleştirmesi hangi seçenekte doğru verilmiştir? A)    

 B)       

 C)       

4 İŞLEMDE TERİMLER

Yukarıdaki verilen bilgilerden hangileri doğrudur?

   

A) II-III-V B) I-III-VI C) I-IV-VI -6-

Matematik

3. SINIF 6. SAYI DENEME

14- Yukarıdaki eşitliklere göre aşağıdaki seçeneklerde verilen hangi terazi doğrudur? A)

B) 1 2- 2024 yılı artık yıl olduğuna göre takvimdeki 1 , 2 ve 3 numaralı yerlere aşağıdaki hangi ayların adı yazılmalıdır?

C)

A) Şubat - Mart - Nisan B) Ocak - Şubat - Mart C) Aralık - Ocak - Şubat

10 L

8L

5L

4L

3L

1L

15- Yukarıdaki görsellerdeki kaplar: y

• Eşit sıvı alabilmektedir. • Kaplarda bulunan sıvı miktarları altında yazılıdır. • Sadece 1. kap tam doludur.

ş

1 3- Yukarıdaki kesir şekli ile ilgili seçeneklerdeki hangi yorum yanlıştır?

Buna göre kapların tamamının dolması için kaç L sıvı gereklidir?

A) Şeklin yeşil boyalı alanı ile boyalı olmayan alan yarımı ifade eder.

A) 29

B) Kırmızı olan şeklin çeyreğidir.

B) 30

C) 33

MATEMATİK TESTİ BİTTİ. CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.

C) Mor olan birim kesri ifade eder. -7-

Fen Bilimleri

3. SINIF 6. SAYI DENEME

1-

Dünyamızın şeklini en çok aşağıdaki hangi meyveye benzetebiliriz? A)

B)

4- 6 Dışarıdan etki almadıkça şekli ve hacmi değişmez. 6 Belli bir şekli ve hacmi vardır. 6 Serbest kaldıklarında yığılırlar. 6 Birçok cisim bu maddelerden yapılır.

C)

Yukarıdaki maddeler halinde verilen aşağıdaki hangi haldeki maddelerdir? A) Katı 2- Kimyasal maddelerle çalışırken, deney yaparken ya da evde temizlik yaparken aşağıdakilerden hangisini koruyucu olarak giymeyiz ya da takmayız? A)

B) Gaz

C) Sıvı

5- Aşağıdakilerden hangisi insanlar tarafından yapılmış ışık kaynaklarından birine örnek olabilir? A) B)

B)

C) C)

• • • • •

Esnektir. Renklidir. Yumuşaktır. Pürüzlüdür. Kokusuzdur.

6- Çok sağlıklı bir kulağa sahip olsak bile, aşağıdaki hangi varlığın bize yaklaştığını sesinden fark edemeyiz?

3- Yukarıda özellikleri verilen ve ( ? ) yerine yapıştırılması gereken madde ya da cisim aşağıdakilerden hangisidir? A)

B)

A)

B)

C)

C)

-8-

Fen Bilimleri

3. SINIF 6. SAYI DENEME

7- Aşağıdaki görsellerden hangisi doğal çevreye örnek olabilir? A)

10- Aşağıdaki görselleri verilen ve elektrikle çalışan araçlardan hangisini ulaşım amacıyla kullanırız?

B)

A)

C)

$

C)

!

#

8- Yukarıda sembolle eşleştirilmiş görsellerden hangisinin geri dönüşümünü doğa kendiliğinden ve daha çabuk sağlar? A)

$

B)

!

C)

Ay, Dünya’mızın tek uydusudur. Ay, Güneş’ten aldığı ışığı Dünya’mıza yansıtır. Ancak Güneş’in ışığı çok güçlü olduğundan, gündüz Ay’ı göremeyiz. Ancak geceleri Güneş kadar olmasa da Dünya’mızı aydınlatır. Basit işlerimizi görecek kadar Ay’ın ışığından yararlanırız.

#

Canlılar büyürler ve gelişirler. Canlılar uyartılara tepki verirler.

11- Yukarıdaki bilgilere göre aşağıdaki hangi yorum doğru değildir?

Canlılar nesillerinin devamı için ürerler.

A) Güneş’in ışığının çok güçlü olması gündüz Ay’ı görmemizi engeller.

9- Yukarıdaki görsellerin canlıların ortak özellikleri ile eşleştirmesi hangi seçenekte doğru verilmiştir? A)   

B)

 B)     

 C)     

B) Ay’ın Güneş’ten yansıttığı ışığı sadece geceleri kullanabiliriz.

  

C) Ay, ışığını Güneş’ten de alsa doğal ışık kaynağıdır. -9-

Fen Bilimleri

3. SINIF 6. SAYI DENEME

1 2- Sınıftaki bazı öğrenciler soru-cevap yöntemi ile ses kaynağının adını vermeden özelliklerini anlatarak doğal ve yapay ses kaynaklarını sormaktadırlar.

Hüseyin: Evimiz kombilidir. Dolayısı ile doğal gazla ısınıyoruz. Havaların çok soğuk olmadığı zamanlarda elektrikli soba da kullanırız. Bu yıl babam evimizin salonuna soba kurdu. Sobada yakmak için odun, kömür satın alıp depoya yerleştirdi. Sonra da “.......... olmadığı zamanlarda sobayı yakarız. Bu şekilde zor durumda kalmamış oluruz.” dedi.

Aşağıdaki iki öğrencinin soruları şöyledir: Umut: Ben bu ses kaynağının sesini, istediğim gibi alçaltıp yükseltebiliyorum. Ümmü: Ben hep bu sesi duyduğumda kapıya koşarım.

14- Yukarıdaki Hüseyin’in anlatımında noktalı boşluğa hangi kelime yazılmalıdır?

Veysel: ......................... Buna göre Veysel aşağıdaki hangi ses kaynağından söz etmiş olabilir?

A) Elektrik B) Odun-kömür

A) Radyo

C) Güneş

B) Davul C) Kapı zili

1

2

3

4

5

6

7

15- Yukarıdaki görsel karşılaştırmaları ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

1 3- Yukarıdaki görsel ile ilgili aşağıdaki hangi yorum doğru olamaz?

A) Elektrikli araçlar hayatımızı kolaylaştıran teknolojik ürünlerdir.

A) Canlılar doğar, büyür, gelişirler ve sonunda hayatları biter.

B) Elektrikli araçlar olmadan hiçbir faaliyet yapılamaz.

B) 1 , 2 ve 3. aşamalar çimlenme aşaması olduğundan ışığa ihtiyaç yoktur.

C) Hayatımızın birçok alanında elektrikli araçlardan yararlanırız.

C) 4, 5, 6 ve 7. aşamalarında bitkinin sıcaklığa ihtiyacı olmaz.

FEN BİLİMLERİ TESTİ BİTTİ. CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.

-10-

Hayat Bilgisi

1-

3. SINIF 6. SAYI DENEME

3- Can güvenliğimizin tehlikeye düşmemesi için aşağıdaki hangi davranışımız doğrudur?

Çok güzel bir günlük çalışma planı yapan ve yaptığı bu planı dikkatle uygulayan bir öğrenci ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

A) Kırık cam, bıçak, makas ya da iğne gibi kesici, delici araçlarla oynamamak

A) Zamanı iyi kullandığından sevdiklerine yeterince zaman ayırır. B) Onun bu durumu sadece anne, baba ve öğretmenini mutlu eder.

B) Kibrit, çakmak gibi yakıcı ve yanıcı maddelerle büyüklerimiz olmasa da oynamak

C) Planını zorla uyguladığından derslerine olumlu etkisi olmamıştır.

C) Islak ve kaygan zeminlerde hızlı yürümek ve koşmak

Evet Hayır Arkadaşımızın, derse girmeyelim, top oynayalım teklifi

H

K

Oyunumuza bir arkadaşımızın da katılmak istemesi

A

İ

Arkadaşımızın eşyalarımızı zorla almak istemesi

Z

L

Zor durumda olan arkadaşımız için yardım istenmesi

E

A

4- Yukarıdaki tekliflere uygun cevap kutucuklarını boyayıp yukarıdan aşağıya okuduğumuzda hangi kelimeyi elde ederiz?

2- Yukarıda görselleri verilen yerlerin neresinden yürümek herkesin güvenliği açısından doğrudur? A) Ortasından

A) HİZA

B) Solundan

B) KALE

C) Sağından

C) KAZA -11-

Hayat Bilgisi

3. SINIF 6. SAYI DENEME

Kerim

7- Aşağıdaki seçeneklerde verilenlerden hangisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün kişilik özellikleri arasında yer almaz?

Anneciğim, dışarıda arkadaşımla buluşup, futbol maçı yapacağız. İzin verir misin?

A) Vatan ve millet sevgisi

Elbette izin veririm. Fakat güvenli alanlarda oynaman şartıyla.

B) Azimli ve kararlı olması C) Aceleci ve disiplinsiz olması Filiz Hanım

5- Kerim’in annesi Filiz Hanım’ın konuşmasındaki altı çizili ifade ile neyi kasdetmiştir? A) İnşaat alanındaki boş arsayı. B) Okul bahçesindeki oyun sahasını. C) Yoğun trafiğin olduğu ana caddeyi.

6- Işıklı trafik cihazları aşağıdaki seçeneklerde verilen yerlerin hangisinde bulunur?

8- Yukarıda görseli verilen güzel alanın, belediyenin hangi hizmet birimi tarafından sağlandığı söylenebilir?

A) Trafiğin yoğun olduğu kavşak başları ve yaya geçitlerinde

A) Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü

B) Okulların çevresindeki yollarda

B) Park ve Bahçeler Müdürlüğü

C) Köprü, tünel, alt ve üst geçitlerin giriş ve çıkışlarında

C) Su ve Kanalizasyon Hizmetleri Müdürlüğü -12-

Hayat Bilgisi

3. SINIF 6. SAYI DENEME

9- Aşağıdaki hayvanlardan hangisi hem etle hem de otla beslenir? A)

• Atatürk sevdiği büyük küçük herkese “çocuk” diye seslenirdi. • Son yıllarını “Ülkü” adında bir çocukla geçirdi. • Çağdaş ve mutlu Türkiye’yi çocuklarda görür; onlarla uzun uzun konuşurdu. • Meclis’in açılışını çocuklara bayram olarak armağan etti. • Şehit ve yetim çocukların bakımı için Çocuk Esirgeme Kurumu’nu kurdurttu. • Birçok çocuğun eğitimi için onlara burs verdi.

B)

C)

11- Yukarıda maddeler halinde sıralananlar Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün kişilik özelliklerinden sadece biridir. Bu özellik aşağıdaki hangi dörtlükte özetlenmiştir? A) O çocukları çok severdi, Konuşmaları hoşuna gider gülerdi. Eğer istediği cevapları alırsa, Onlarla gurur duyar, överdi. B) Düşmanı denize döktü telef etti, Yedi düveli yurttan def etti. Kurmuş olduğu Cumhuriyeti, Türk gençliğine emanet etti. C) Vatanı daima seviniz, sevdiriniz. Daima koşturun, kurumasın teriniz. Türk milleti çalışkandır, zekidir, Beni Türk hekimlerine emanet ediniz. 1 0- Yukarıda görselde verilen meyve sebze ve diğer ürünler aşağıdaki hangi bölgemizi çağrıştırır? A) Karadeniz Bölgesi B) Ege Bölgesi C) Akdeniz Bölgesi -13-

Hayat Bilgisi

3. SINIF 6. SAYI DENEME

Vecihi Hürkuş

Engin Arık

M.Ali Kağıtçı

Yaşar Doğu

Ömer Seyfettin

Semih Saygıner

1 2- Yukarıdaki görsel ile anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir? A) Tarihimize sahip çıkmalıyız. B) Ülkemizi sevmeli ve korumalıyız.

14- Yukarıdaki ülkemize hizmet etmiş kişilerle görsel eşleştirmelerinden kaç tanesi yanlıştır?

C) Türkiye tarihi ve doğal güzellikleri ile zengin bir ülkedir.

A) 3

1 3- Ülkemizde, salgın hastalık, iç savaş, ticaret ve çalışıp huzurlu bir yaşam sürmek amacıyla başka ülkelerden ülkemize sığınan birçok milletten insanlar vardır. En çok da kendi ülkelerinde çıkan iç savaş nedeniyle ülkemize gelmişlerdir. Bu insanların bizim ülkemizi tercih etmesi Türk milletinin hoş görülü ve misafirperver olmasından kaynaklanmaktadır.

B) 4

C) 5

15- Yukarıdaki görsellerle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

Yukarıda anlatılan olayda, ülkemize en çok sığınanlar arasında hangi ülkeden gelenler yoktur?

A) Oyun oynamak hakkımızdır. B) Çocuk olmak, oyun demektir. C) Oyunumuzu güvenli yerlerde, güvenlik tedbirleri alarak oynamalıyız.

A) Suriye B) Singapur

HAYAT BİLGİSİ TESTİ BİTTİ. CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.

C) Afganistan -14-

İngilizce

3. SINIF 6. SAYI DENEME

Işıl: I’m at the .......................................... 1-

Yandaki görsele göre Işıl’ın ifadesi aşağıdakilerden hangisi ile tamamlanırsa doğru olur?

4- Emine: Where is your mother? İnci: She is in the .............................

A) ................... shopping center.

Görsele göre verilen diyalogda İnci’nin cevabındaki boşluk aşağıdaki hangi cümle ile doldurulabilir?

B) ................... cafe. C) ................... park.

A) .................... living room. B) .................... bedroom. C) .................... kitchen. “Gökdeniz goes to ............................ 2-

Yandaki görsele göre cümledeki başlık hangi kelime ile tamamlanır? A) ................... hospital. B) ................... school. C) ................... cinema. 5- Aşağıdaki görsellerde verilen hangi kelime yanlış yazılmıştır? A) Rainy

3- Ömer: What is that? Öykü: That is a ................................ Yandaki görsele göre sorulan soruda Öykü’nün cevabı hangi kelime ile tamamlanırsa doğru olur?

B)

A) .................... plane.

C)

Cloudy

Windy

B) .................... ship. C) .................... bus. -15-

İngilizce

3. SINIF 6. SAYI DENEME

Adana

Hakkari

Giresun

6- “It is cool and a rainy in .......................” 9- Yukarıdaki görsele göre uygun ifade aşağıdakilerden hangisidir?

Verilen görsellere göre cümle hangi şehir adı ile tamamlanır?

A) It’s rainy today.

A) Hakkari B) Giresun C) Adana

B) It’s windy today. C) It’s cloudy today.

The weather is ................................ today

Merve: How is the weather? Aynur: It is ...............................

7- Yukarıdaki konuşma balonu hangi kelime ile tamamlanır? A) sunny

B) snowy

C) rainy

10- Yukarıdaki görsele göre diyalogda Aynur’un cevabı hangi kelime ile tamamlanır?

There is a .......................... in the sky.”

A) .............................. snowy. B) .............................. rainy. C) .............................. windy.

8- Yandaki resme göre cümledeki boşluk hangi kelime ile doldurulabilir? A) plane

B) bus

İNGİLİZCE TESTİ BİTTİ. CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ. DENEME SINAVI BİTTİ.

C) helicopter -16-

! T A K K İ YETE D K NEK GE NELL YETENE GENE

DGY ve ROBOTİK KODLAMA

3. SINIF 1. SAYI

K

S

Market

Hastane

Ec.

Okul

Otopark

Apt

Postane

Fırın

Ap

Apt

Kuaför

Oto Galeri

50 m Ap

500 m Karakol

Apt

Hükümet Konağı

Kırt.

VE Belediye 200 m

Sarraf

Berber

Alışveriş Merkezi

Büfe

Ap

400 m

Bakkal Saatçi Manav

400 m

Kargo

200 m

200 m

50 m

Banka

P

27- Musa, kendisine gönderilen konuma göre bulunduğu yerden ( ) yola çıkmış ve aşağıdaki sözlü yönlendirme kodlarına göre hedefine ulaşmıştır.

29- 600 sayfalık resimli Türkçe sözlüğünden “Ciğer” kelimesini araştıran Kamil, bu kelimeyi aşağıda görselle kodlanmış kaçıncı sayfalarda bulmuştur? A)

B)

ROBOTİK KODLAMA 496-497

298-299

C)

50 metre sonra sokaktan karşıya doğu yönünde 500 metre ilerleyin, sokaktan doğu yönünde 200 metre daha ilerleyin, kuzey yönünde 50 metre ilerlediğinizde hedefiniz sağınızdadır.

DENEME SINAVI

78-79

1

Buna göre Musa aşağıdakilerden hangisine gitmiştir? A) Kargoya

30- Aşağıdaki abecemizin harf sırasına göre kodlanan cümlelerin hangisinde yazım hatası yapılmamıştır?

B) Kırtasiyeye C) Eczaneye

A) 2 25 1 15 12 17 12 17 24 18 20 25

28- Yukarıdaki görsel adlarının hece numaraları üstlerinde kodlanmıştır. Kodlanan heceleri soldan sağa okuduğumuzda elde edilen şehrimize ait ünlü yiyecek görseli hangi seçenekte verilmiştir? A)

B)

B) 2 12 21 6 14 16 6 14 12 28 6 5 12

C)

C) 2 1 17 1 16 1 22 1 15 1 17 15 1 24 -8-

DGY ve ROBOTİK KODLAMA

3. SINIF 1. SAYI

M L

E

1-

K

G

I

K

B

A

T

N

A

A K

A

Dakika O P N

L O 3- Yukarıda gün içinde yaşanılan bir zaman elektronik saatte gösterilmiştir.

Yukarıdaki petekler içinde aşağıdaki hangi görselin adı yazılı değildir? A)

Saniye

Bu gösterimde hangi sembolde hata yapılmıştır? A)

B)

B)

C)

C)

4- Aşağıdaki geometrik cisimlerden hangisi dikdörtgenler prizmasının bütün özelliklerini taşır? A)

B)

2- Yukarıdaki görsellerin ifade ettiği kavram aşağıdakilerden hangisidir? C)

A) Su B) Doğal afet C) Yağmur -2-

DGY ve ROBOTİK KODLAMA

3. SINIF 1. SAYI

Araba tekeri

B)

Otobüs tekeri

7- Yukarıda üç aracın tekeri verilmiştir. Bu üç araç 500 metrelik mesafeye ulaştığında arabanın tekeri kendi çevresinde 90, kamyon tekeri 50 ve otobüs tekeri 70 tur dönmüştür.

5- Yukarıdaki şeklin simetrisini bozan aşağıdaki hangi geometrik şekildir? A)

Kamyon tekeri

C)

Buna göre tekerleklerin göbek dairelerinin tur sayısı hangi seçenekte doğru verilmiştir? A) Kamyon tekeri 2. göbek 100 tur B) Araba tekeri 1. göbek 90 tur C) Otobüs tekeri 3. göbek 210 tur.

6- Yukarıdaki elektronik yuvaya aşağıdaki hangi fiş takılabilir? A)

B)

8- Yukarıdaki araç plakası aşağıdakilerden hangisi gibi görünmez? A)

C)

B)

C)

-3-

DGY ve ROBOTİK KODLAMA

3. SINIF 1. SAYI

X

*

6

8

4

5

3 9 5 6

*

11- Yukarıdaki işlem tablosuna göre hangi iki rengin eşit olduğu söylenemez? A)

B)

C)

9- Yukarıdaki saatler cam levha üzerine yazılmış ve sayıları ve kolları arka tarafdan görülebilmektedir. Buna göre hangi saat yanlış yazılmıştır? (Not: Sağ üstte yıldız olanlar öğleden sonraki zamanı göstermektedir.) A)

23.55

B)

03.40

C)

18.35

12- Yukarıdaki dörtlükte kaç harf ters yazılmıştır? A) 11

B) 13

C) 15

................. / 20 ..............

13- Bilgi: Bir hece ünlü harf ile bitiyorsa açık uçlu, ünsüz harfle bitiyorsa kapalı uçlu hecedir. Buna göre “O kadar çalışmama rağmen bir arpa boyu yol alamadığımı fark ettim.” cümlesinde kaç tane “açık uçlu hece” vardır?

1 0- Yukarıdaki takvim sayfası aşağıdaki hangi aya ait olabilir? A) Ocak

B) Şubat

A) 10

C) Mart -4-

B) 11

C) 14

DGY ve ROBOTİK KODLAMA

3. SINIF 1. SAYI

16- Aşağıdaki hangi cümlenin harf sayısı, hece sayısının üç katıdır? A) Kaya okula yaya olarak geldi. B) Bugün yolda üç turist gördük. C) Türkan balkondan beş taş sarkıtmış. (İçeriden görünüm) Oturma Odası

(Dışarıdan görünüm) Mutfak

(İçeriden görünüm) Salon

1 4- Yukarıdaki kapılardan hangisi dışarıya sola doğru açılır? A) Oturma odasının kapısı. B) Mutfağın kapısı C) Salonun kapısı

bade

defa

fare

reva

veda

şive

dişi

vadi

daim

imza

zayi

yine

vida

mavi

şema

neşe

17- Yukarıda belli bir kurala göre yazılan kelimelerin kaçıncı satırında kural hatası yapılmıştır? A) 1

menemen menemen menemen menemen menenem menemen menemen menemen menemen menemen menemen menemen menemen menemen menenen menemen menemen menemen menemen menemen menemen menenen menemen menemen menemen menemen menemen menemen menemen menemen menemen menemen menemen menemen menemen memenem menemen menemen menemen menemen mememem menemen menemen menemen

1 5- Yukarıdaki kareli zeminde etrafı uygun mesafede çizgiler çizilen hangi boyalı şekilde hata yapılmıştır? A)

B)

B) 2 ve 4 C) 3

18- Yukarıdaki tabloda “menemen” kelimesi” kaç yerde yanlış yazılmıştır?

C)

A) 4 -5-

B) 5

C) 6

DGY ve ROBOTİK KODLAMA

3. SINIF 1. SAYI

1 9- Aşağıdaki hangi kelimede yazım yanlışı yapılmıştır? A)

B)

C) 21- Yukarıdaki resmin eksik parçaları arasında aşağıdaki hangi seçenekte verilen koordinat kodu olamaz? A)

B)

C) 2 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

20- Yandaki kütle birimi aşağıdaki hangi kütleleri ölçme aracında kesinlikle kullanılır? A)

TOY DÜZEY DOĞAL İMTİHAN HUSUSİ ARAÇ ÖYKÜ

1

4

I

6

3

7

B)

H

S

N A V C I E 4 M

V T A İ 5 5 L Ö T Z K A Y E

İ

22- Yukarıdaki kelimelerle eş anlamlılarını bulmacada yerleştirdikten sonra; şeklinde kodlanan kelime aşağıdakilerden hangisinin anlamdaşıdır?

C)

A) KIYAFET

B) KIYASLAMA

C) KIVANÇ -6-

DGY ve ROBOTİK KODLAMA

* $

#

3. SINIF 1. SAYI

-dak

-ki

-fin

-ka

-kö

-cam

-puz

-at

-lem

-sa

-to

-ar

-kar

-bar

-mut

-pek

6-2= dört 25- Yukarıdaki görsellerden bir tanesi bir yönüyle diğerlerinden farklıdır. Farklı olan bu görsel aşağıdakilerin hangisinde doğru kodlanmıştır?

23- Aşağıdaki kodlanan kelimeler arasında hangisinin görseli verilmemiştir? A)

B)

C)

A)

İ

O

E

B)

C)

A

N R S M

Kodlanan Kelime:

26- Yukarıdaki resfebe kodlama ile ifade edilen görsel aşağıdakilerden hangisidir?

24- Yukarıdaki bazı heceler şekillerle kodlanmıştır. Bu hecelerle altta kodlanan kelime aşağıdakilerden hangisidir? A) SERAMONİ

A)

B) MELODİSİ

C) SEMAVİ -7-

B)

C)

DGY ve ROBOTİK KODLAMA

3. SINIF 1. SAYI K S

Market

Hastane

Ec.

Okul

Otopark

Apt

Postane

Fırın

Ap

Apt

Kuaför

Oto Galeri

50 m Ap

500 m Karakol

Apt

Hükümet Konağı

29- 600 sayfalık resimli Türkçe sözlüğünden “Ciğer” kelimesini araştıran Kamil, bu kelimeyi aşağıda görselle kodlanmış kaçıncı sayfalarda bulmuştur?

Kırt.

Belediye 200 m

Sarraf

Berber

Alışveriş Merkezi

Büfe

Ap

400 m

Bakkal Saatçi Manav 400 m

Kargo

200 m

200 m

50 m

Banka

P

A)

27- Musa, kendisine gönderilen konuma göre bulunduğu yerden ( ) yola çıkmış ve aşağıdaki sözlü yönlendirme kodlarına göre hedefine ulaşmıştır.

B)

496-497

298-299

C)

50 metre sonra sokaktan karşıya doğu yönünde 500 metre ilerleyin, sokaktan doğu yönünde 200 metre daha ilerleyin, kuzey yönünde 50 metre ilerlediğinizde hedefiniz sağınızdadır.

78-79

Buna göre Musa aşağıdakilerden hangisine gitmiştir? A) Kargoya

30- Aşağıdaki abecemizin harf sırasına göre kodlanan cümlelerin hangisinde yazım hatası yapılmamıştır?

B) Kırtasiyeye C) Eczaneye

A) 2 25 1 15 12 17 12 17 24 18 20 25

28- Yukarıdaki görsel adlarının hece numaraları üstlerinde kodlanmıştır. Kodlanan heceleri soldan sağa okuduğumuzda elde edilen şehrimize ait ünlü yiyecek görseli hangi seçenekte verilmiştir? A)

B)

B) 2 12 21 6 14 16 6 14 12 28 6 5 12

C)

C) 2 1 17 1 16 1 22 1 15 1 17 15 1 24 -8-

! T A K K İ YETE D K NEK GE NELL YETENE GENE

DGY ve ROBOTİK KODLAMA

3. SINIF 2. SAYI

E

O

A

İ

Y

H R

Z

VE

*

L

V K

27- Yukarıda bazı heceler şekillerle kodlanmıştır. Buna göre, D şeklinde kodlaması yapılan şehrimiz aşağıdakilerden hangisidir?

29- Yukarıdaki tabloda kaç tane yanlış kodlama yapılmıştır?

* ROBOTİK KODLAMA A) 4

B) 5

C) 6

DENEME SINAVI A) MANİSA

B) YALOVA

2

C) RİZE

3 2 3

4

5 2

2

4

30- Yukarıdaki şekillerin eksik kodlamalarını tamamlayıp emojileri eşleştirdiğimizde hangisi dışarıda kalır?

Q

B)

A) X W 28- Yukarıdaki tabloda kırmızı noktadan başlayıp üstteki yön kodlarını uyguladığımızda abecemizde olmayan hangi harfe ulaşırız? A) W

B) Q

C)

C) X -8-

DGY ve ROBOTİK KODLAMA

3. SINIF 2. SAYI

MEMNUNLUK Nasrettin Hoca’ya sormuşlar: - Hocam, biz Ramazan ayından memnunuz, Ramazan ayı da bizden memnun mudur? Hoca cevap vermiş: - Memnun olmasa her yıl on gün önce gelir mi?

A

Yukarıdaki fıkrada geçen çerçeve içerisinde gösterilen heceden (farklı) kaç tane vardır? A) 1 6

B) 23

C

D E F 4- Yukarıdaki şekilleri benzerlik yönünden eşleştirdiğimizde hangi ikisi arasında farklılık vardır?

Ünsüz - Ünlü - Ünsüz 1-

B

A) A - F

B) C - E

C) B - D

C) 25 U

yyyyyyyyyyyyyyyyy yyyyyyyyyyyyyyyy yyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy

A K

ggggggggggggggggggggggggggggg ggggggggggggggggggggggggggggg

E

ppppppppppppppppppppppppppppp ppppppppppppppppppppppppppppp

A P

2- Yukarıdaki harf gruplarından hangisinin içinden birisi ters yazılmıştır? A) y

B) g

L

C) p

M K

3- Aşağıdaki hangi seçenekte verilen harf grubundan “KARAKULAK” kelimesi yazılabilir? (Not: Harfler yalnızca birer kere kullanılabilir.) A) A A R K A K K C U

5- Yukarıdaki asetat kağıtları üst üste koyduğunuzda aşağıdaki hangi ilimizde bulunan doğal güzelliğin adını elde ederiz?

B) A R K C) K A U K U A A K L K A Ş R K A

A) ÇANAKKALE

B) DENİZLİ

C) KIRIKKALE -2-

DGY ve ROBOTİK KODLAMA

3. SINIF 2. SAYI

yeşil beyaz ah siy yaz be

6- Yukarıdaki şeklin dikdörtgen olması için diğer parçası aşağıdakilerden hangisi olamaz?

o rd bo avi m

B)

rı t sa iver lac kırmızı sarı

A)

kırmızı beyaz

zı mı kır iyah s yeşil siyah

8- Yukarıdaki rüzgar gülü 13 takla döndürüldüğünde hangi kol altta ve üstte olmaz? (Not: Her taklada bir kol alta gelmektedir.) beyaz siyah

sarı lacivert

C)

A)

beyaz siyah

R E A T F E

siyah siyah yeşil yeşil

✿ ♥ ✱ ✔ ✩ ·  ➔ ❍

üzerinde bazı harfler yazılı olan asetat kağıdı örnekteki gibi katladığımızda nasıl görünür? A) K A R E Ş A R T F R E N

siyah yeşil

sarı lacivert

7- Asetat kağıtlar da yukarıdaki gibi katlanabilir. Buna göre; A

C)

B)

D

E

K

M

N

Ö

R

S

Ü

9- Yukarıdaki sembolleri birer kere kullanarak yazılabilecek ve anlamlı en uzun kelime aşağıdakilerden hangisi olur?

B) R E A T R A E F

C) E R A K T R A Ş N E R F -3-

A)

➔ ❍  ✔ ♥ ✱ · ✔ ❍

B)

➔ · ✩ ✿ ❍  ✔ ♥ ✱

C)

✱ · ✔ ❍  ➔ ♥ ✩ ✿

DGY ve ROBOTİK KODLAMA

3. SINIF 2. SAYI

1

III

II 2

3

?

III

IV

3

IV

4

I

2

4

V

V

II

5

1

I 5

?

1 0- Yukarıdaki düzgün beşgen her adımda bir yüzeyi alta gelecek şekilde takla attırılıyor. Buna göre şekil 3. ve 4. adımda aşağıdakilerden hangisi gibi görünmez?

3

2

III

B)

IV

1

4

5

5

I

I IV

13- "F" harfi oluşturulurken 8 birim küp kullanıldığına göre aşağıdaki hangi harfi oluşturmak istesek daha fazla birim küpe ihtiyaç duyarız?

3

4 V

5

I

2 III 1

1

2

III 3

II

II

A) J

1 1 - Yukarıdaki şekiller içinde aşağıdaki karelerden hangisi yoktur? A)

B)

B) bağcık C) dağlık

V

4

C)

A) yağsız

IV

II

V

A)

12- "Sağlıklı kelimesi örneğine göre belirtilen soru işaretli yere aşağıdaki hangi kelime yazılabilir?

B) H

C) L

14- Yukarıdaki şekilde kaç tane petek (eşkenar altıgen) vardır?

C)

A) 12 -4-

B) 16

C) 22

DGY ve ROBOTİK KODLAMA

3. SINIF 2. SAYI

Kedi bir şişe süt içti. 1 5- Yukarıdaki cümlenin orta kısmı aşağıdakilerden hangisidir? A)

Kedi bir şişe süt içti. B)

Kedi bir şişe süt içti. 17- Yukarıdaki şekli başladığı şekli ile sonuna kadar devam ettirdiğimizde toplam kaç üçgen boyamış oluruz?

C)

Kedi bir şişe süt içti.

94

89 83

76

6

70 7

1 6- Yukarıdaki tabloda aşağıdaki hangi doğal sayı vardır? A) 78

B) 63

C) 72

74

69

75

78

64

95

60

93

89

87

84

82

86 79 65

72 61

B) 64

kama kama kama kama kama kano kama kama kama kasa kana kaça kama kano koma kasa kara koma kasa kova kamo kano kara kova koza koma kano kama kasa kova kasa karo kamo kozo koma kamu kano kana kaza kaza kova kasa kosa kano kama kova kara

62 98

88

96 77

97

71

91 66

81

67

73

85

A) 60

18- Yukarıdaki panoda dört harfli kaç farklı kelime yazılıdır?

C) 90

A) 10 -5-

B) 12

C) 14

DGY ve ROBOTİK KODLAMA

3. SINIF 2. SAYI

1 9- Aşağıdaki hangi şeklin simetriğini çizdiğimizde bir harf elde edemeyiz? A)

A

B)

Y

N

M

K

O

21- Yukarıda bazı harfler, şekillerle kodlanmıştır. Şekilleri birer kez kullanarak Aaşağıdaki Y hangi N kelime M yazılabilir? K O A) C) B)

C)

❍❍!❍

❍!❍❍

❍❍❍!

B)

❍❍!❍

22- Yukarıda verilen görsellerin boyalı kutucuklarında aşağıdaki hangi görselin adı kodlanmıştır?

20- Yukarıdaki yazının eksik parçası aşağıdakilerden hangisidir? A)

!❍❍❍

A)

B)

C) C) -6-

DGY ve ROBOTİK KODLAMA

3. SINIF 2. SAYI

1

baba caba cari çare çark dair dahi 5

kuyu köle Rana kira maki kuzu fire

2 4

1 3

3 3

7 1

25- Yukarıdaki yön kodlamaları aşağıdaki hangi harfe aittir?

koyu para name paşa şema koza faiz katı nazi meta paha sarı lale fare köşe nine tabi bile leke lobi güya

A)

B)

kara mask salı sayı kedi leva gibi kano mavi halı vasi dizi lira hale kafi mini saha yasa ziya loca hile kaba kaya kaşe kare jale jile Hami

C)

23- Kural: Bir kelimenin ilk hecesi bir önceki kelimenin son hecesidir. İlk kelime "şema" kelimesidir. Bu bilgilerle kodlanan harf aşağıdakilerden hangisidir? A)

A

B)

B

C

D

C)

E

F

H

İ

J

1 2 3 4 5 6 7

26- Yukarıdaki 25. sorunun A seçeneğindeki harfin yön kodlaması aşağıdakilerden hangisi olamaz? A)

24- Fatih şehrinin plaka kodunu şöyle kodlamıştır. 1 C-1 D-1 İ-2B-2E-2H-2İ-3B-3E-3İ-4B4E-4İ-5B-5E-5İ-6B-6E-6İ-7C-7D-7İ

B)

Buna göre Fatih nerelidir? A) Balıkesir

B) Bilecik

C)

C) Adana -7-

1

6 2

6 1

1 5

2 5

3 1

5

1

6 1

6 2

5 1 2 6

1

1 2

DGY ve ROBOTİK KODLAMA

3. SINIF 2. SAYI

E

O

A

İ

Y H R Z

*

L V

29- Yukarıdaki tabloda kaç tane yanlış kodlama yapılmıştır?

K 27- Yukarıda bazı heceler şekillerle kodlanmıştır. Buna göre, D şeklinde kodlaması yapılan şehrimiz aşağıdakilerden hangisidir?

A) 4

B) 5

C) 6

*

A) MANİSA B) YALOVA C) RİZE

3 2 3

4

5 2

2

4 30- Yukarıdaki şekillerin eksik kodlamalarını tamamlayıp emojileri eşleştirdiğimizde hangisi dışarıda kalır?

Q

B)

A) X W 28- Yukarıdaki tabloda kırmızı noktadan başlayıp üstteki yön kodlarını uyguladığımızda abecemizde olmayan hangi harfe ulaşırız? A) W

B) Q

C)

C) X -8-

! T A K K İ YETE D K NEK GE NELL YETENE GENE

DGY ve ROBOTİK KODLAMA

3. SINIF 3. SAYI

27- Yanda bazı heceler şekillerle kodlanmıştır. Buna göre:

İ

E

İç şekil İç şekil Üçgen Yıldız

D

M

şeklinde kodlanan cümle aşağıdakilerden hangisidir?

A) YEMEĞİNİ YE. B) DİYECEĞİNİ DE. C) YİYECEĞİNİ YE.

Y

VE

Dış şekil Daire

İç şekil Yeşil

Dış şekil Kare

İç şekil Mavi

Dış şekil Dış şekil Kırmızı Siyah

Ğ N

29- Yukarıdaki tabloda şekiller iç içe ve renklerle kodlanmıştır. Buna göre hangisi yanlıştır?

ROBOTİK KODLAMA C

A)

B)

C)

DENEME SINAVI A

B

C

D

1

İcat

Fayda

Kelime

Elbise

2

Sene

Soru

Tabip

Derslik

3

Uzak

Kırmızı

İhtiyar

Yemek

4

Tenha

Kara

Mektep

Sağlık

C

B

D

A

4

Okul

Siyah

Sıhhat

Issız

1

Sözcük

Yarar

Kıyafet

Buluş

3

Yaşlı

AlIrak

2

Hekim

Cevap

Sınıf

Yıl

3

30- Yukarıdaki birim küplerle oluşturulmuş yapının üstten görünümünün küp sayısı kodlaması hangi seçenekte doğru verilmiştir? A)

28- Yukarıdaki 1. tabloda yazılı olan kelimelerin eş anlamlıları alttaki tabloda karıştırılarak yazılmıştır. Eş anlamlısı yanlış yazılan kelimenin kodu aşağıdakilerden hangisidir? A) 3-C

B) 2-B

C)

C) 4-A -8-

B)

3 2 3 1 2 1 3 3 1 2 2

1

3 3 1 2 2 1

DGY ve ROBOTİK KODLAMA

3. SINIF 3. SAYI

1-

Aşağıdaki hangi şekil diğerlerinden farklıdır? B)

A)

C)

3- Yukarıdaki alan aşağıdaki hangi birim kare ile (boş alan kalmayacak ya da taşmayacak şekilde) tamamlanamaz? A)

B)

C)

4- Aşağıdaki bitişik yazılan kelime gruplarının hangisinde farklı harf sayısına sahip kelime vardır?

yalnız yalnız yalnız yanlız yalnız yalnız yalnız yalnız yalnız yalnız yalnız yalnız yalnız yalnız yalnız kibrit kibrit kibrit kibrit kibrit kibrit kibrit kibrit kibrit kibrit kibrit kibrit kibrit kibrit kibrit

A) kaliteafacanbalatadericifasıla gevrekharitamisinanizamiçarşaf sanayimatkapkaracakeklikılıman terliksporcuşelalepetrolyazlıkzılgıt

filtre filtre filtre filtre filtre filtre fitlre filtre filtre filtre filtre filtre filtre filtre filtre

B) baleçivideredertfrençakıhalısarı kanoparkseriturayazıvanazarflila şatonaneışıketapatıkkıtasemalira rulosarpipekotuzönceçarkedipmama C) bilekçakaldilekfayansgalipgeçitkilit limitmimarkapakkutupsatenşahitkılık viranantenenkazincironlukorakmilim raketsulakçukursapantüzelyukarı

2- Yukarıdaki tabloda hangi kelimenin tamamı doğru yazılmıştır? A) yalnız

B) kibrit

C) filtre -2-

DGY ve ROBOTİK KODLAMA

3. SINIF 3. SAYI

B) 1 9

yarıcı

1

taban

2

yazıcı

2

............

3

kazıcı

3

kalan

4

kazılı

4

............

5

kazalı

5

yalın

6

karalı

6

............

7

yaralı

7

çalım

7- Yukarıda ilk sırada verilen kelimenin sadece bir harfi değiştirilerek yeni kelime türetme oyununda ikinci sütunda boş bırakılan kutucuklara hangi kelime yazılamaz?

5- Yukarıdaki yapıda 27 birim küp göründüğüne göre görünmeyen küp sayısı kaçtır? A) 1 7

1

A) kabak

C) 21

B) kalın

1. adım

C) yalım

2. adım

3. adım

8- Yukarıdaki sıralamanın 4. adımında renklerin görüntüsü nasıl olmalıdır?

-ba

-lu

B)

A)

-di

-da

C)

-bi

-yu

-ze a

-ğa

-ma -nı

-la -li

-si -hu

-ta

-şi 9- Yukarıdaki kübün zıt yönündeki sayılar, görünen yüzeydeki sayıların kendisi ile çarpım sonucudur. Buna göre küpteki sayıların toplamı kaçtır?

6- Yukarıdaki hece çarkında "-a" hecesi ile oluşturulan kaç tane kelimenin anlamı yoktur? A) 2

B) 3

C) 4

A) 81 -3-

B) 84

C) 87

DGY ve ROBOTİK KODLAMA

3. SINIF 3. SAYI

B

A

N

A

S

O

S

R

D

U

R

I

D

E

R

S

R

A

L

K

N

D

A

E

N

Ç

E

D

K

S

E

N

Ç O

K

H

D

A

N

R

D

S

R

E

D G

İ

D

C

E

E

R

S

İ

S

V

İ

Y

D

R

K

İ

T

A M D

E

T

O

S

D

E

R

S

D

E

R

A

R

D

E

H

E

M

E

R

N M

S

S

R

E

D

N

E

S

B

U

E

N

12- Yukarıda içi bölmeli boru şeklindeki üçgenin içine renkli bilyeler yerleştiriliyor. Üçgen saat yönünde takla attırıldığında aşağıdakilerden hangisi gibi görünmez? A)

1 0- Yukarıdaki bulmacada soldan sağa, sağdan sola, yukarıdan aşağıya ve aşağıdan yukarıya yazılı olan kaç tane "DERS" kelimesi yazılıdır? A) 4

B) 6

B)

C)

C) 8

1 1 - Yukarıdaki kelimenin boyalı bölümleri kullanılarak oluşturulan yeni harf (yerleri ve yönleri değiştirilmeden) aşağıdakilerden hangisi olamaz? A)

B)

C)

13- Yukarıdaki tabloda yandaki gibi boyalı kaç şekil vardır? A) 8 -4-

B) 6

C) 4

DGY ve ROBOTİK KODLAMA

3. SINIF 3. SAYI

1 4- Aşağıdaki boyalı şekillerden hangisi yukarıdaki şekle aittir? A)

B)

C)

R

E

F

E

K

A

T

Ç

I

R

M

R

E

G A

İ

P

R

A

E

R

K

M H

U

R

İ

Y

Z

F

D

R

U

A

B

E

T

E

I

E

F

Ö C

R

E

F

L

E

K

S

E

T

İ

E

K

N

R

T

R

R

R

K

S

R

N

L

E

R

E

A

K

E

İ

K

E

R

N

E

H

N

İ

L

E

N

R

A G

J

B

D

F

F

R

E

R

O

S

İ

E

U

E

E

T

E

V

A

H

E

R

M

R

R

S

N

A

R

E

F

E

R

17- Yukarıdaki bulmacada "REFLEKS" kelimesi nasıl yazılıdır? K

İ

E Ç Ç

E Ç K Ç İ

A) Soldan sağa B) Sağdan sola

1 5- Yukarıdaki karışık olarak verilen harf gruplarından aşağıdaki hangi görselin adı yazılamaz? A)

B)

C) Yukarıdan aşağıya

C)

bayandaya koymakyamaktayin hayathaydifaydasayınyaylalayık yayıkkayıtmeyilkayıkpaydaşayet bayatyataybayırdiyetaydıneylül rayiçhariçhayıryutakhıyarsaray ayraniyiceuyruköyleköylüyörükkol

1 6- Aşağıdaki hangi seçenekte yazılı olan saat doğrudur? A)

B)

C)

18- Yukarıdaki tabloda "Y" harfi ile başlayan kaç kelime vardır? A) 4 -5-

B) 5

C) 6

DGY ve ROBOTİK KODLAMA

3. SINIF 3. SAYI

K 1 2 3 4 5 6 7 8

L

M N

P

R M

S

21- Yandaki apartmanın üzerinde yazılı olan heceler belli bir kurala göre yazılmıştır.

T

O O İ K

Apartmanın asansörü, kelimelerde kural hatası yapılana kadar çalışacak şekilde kodlanmıştır.

K E N

7T 5P 2M 8L 3S

1 R 4K 6N

B) ELASTİKİ

A) 4

C) EKONOMİK

1-E 2-İ 3-N E

O

İ

ket

de

ce

ha

ket

ha

ka

ka

lisel

ne

lisiz

te

re

ci

Apartmanlarda zemin katlar "0" sayıldığına ve boyalı kat zemin olduğuna göre asansör kaçıncı kata kadar hizmet verebilir?

1 9- Yukarıdaki koordinat kodları sıra ile verilmiş olan kelime nedir? A) EGZERSİZ

be

4-T

A

5-Y

D

6-Z

C) 6

B) 5

5 7 7 5 6 6 9

5 8 3 3 3 2 9

6 8 2 2 2 4 9

1 8 5 5 1 4 3

1 7 1 6 1 5 5

1 7 7 6 7 7 7

3 3 3 6 4 8 8

L 22- Yukarıdaki bulmacada aynı rakamlardan oluşan iki ve üç basamaklı doğal sayıları karaladıktan sonra geriye kalan sayılarla kodlanmış kelime aşağıdakilerden hangisidir?

K M 20- Yukarıdaki tabloya göre şeklinde kodlanan kelime aşağıdakilerden hangisidir? A) MELODİKA

(Sayıları soldan sağa ve yukarıdan aşağıya sıralayınız.) A) ZEYBEK

B) ELASTİKİ

C) ZENGİN

C) EKONOMİK -6-

B) ZEYTİN

DGY ve ROBOTİK KODLAMA

İ

L

Y

M

O

E

N

C

R

U

A

A

A

İ

B

3. SINIF 3. SAYI

T

R

K

O

S

Z

E

Z

T

Z

İ

O

Ş

O

R

G

N

U

U

N

K

S

S

S

2

S

S

S

3

S

S

K

4

S

S

K

5

S

S

K

6

S

K

S

7

K

S

8

S

K

S

S

S

K

S

S

S

K

K

S S M

M S

S

K

S

K

S

S

M

S

K

S

M

S

M

S

M

S

S

S

M

S

Y

Y

Y

S

S

S

Y

S

Y

M

S

Y

Y

Y

S

S

S

S

S

S

S

S

S

K

K

S

S

S

K

S

S

S

K

S

S

M

S

K

S

S

S

M

S

K

S

M

S

K

S

9

S

S

K

S

M

S

S

M

S

K

S

S

10

S

S

K

S

S

M M M

S

S

K

S

S

11

S

S

K

K

K

S

M

S

K

K

K

S

S

12

S

S

S

S

S

K

S

K

S

S

S

S

S

13

S

S

S

S

S

S

K

K

S

S

S

S

S

25- Yukarıdaki şeklin satırları ile ilgili hangi seçenekte piksel kodlama yanlış yapılmıştır? A) 3®

23- Dursun memleketini ok işaretinin bulunduğu yerden başlayıp yön kodları ile kodlamıştır. Buna göre Dursun nerelidir? A) TOKAT

1

B) 6® C) 11®

B) TRABZON

2 3

1

1

1

3 2

1

1

2

1

1

3

2 3

1

1

1

3 2

1

1

2

1

1

C) TUNCELİ yatak yasak yaban yapay yafta yazıt yapıt yakıt yaşam yanal yasal yaman yaren yarın yalan yamaç yağlı yağız yahut yalım yatık yarık yafta yufka

F K N S T Y

A E I

İ O U Ü

F K N S T Y

A E I

yatay yıkım yamak yapış yakut yazım

İ O U Ü

26- Yukarıdaki "y" harfi ile başlayan kelimeler içinde hem sağdan hem soldan aynı okunabilen kelimeleri birleştiren yön kodlaması hangi seçenekte verilmiştir? A)

24- Yukarıda iki resim arasındaki fark hangi seçenekte kodlanmıştır? A) Sİ

B) NO

B)

C) TE

C) -7-

DGY ve ROBOTİK KODLAMA

3. SINIF 3. SAYI

27- Yanda bazı heceler şekillerle kodlanmıştır. Buna göre:

İ

E

İç şekil İç şekil Üçgen Yıldız

D M

şeklinde kodlanan cümle aşağıdakilerden hangisidir? A) YEMEĞİNİ YE. B) DİYECEĞİNİ DE. C) YİYECEĞİNİ YE.

Y

Dış şekil Kare

İç şekil Mavi Dış şekil Dış şekil Kırmızı Siyah

29- Yukarıdaki tabloda şekiller iç içe ve renklerle kodlanmıştır. Buna göre hangisi yanlıştır?

N

A)

A

B

C

D

1

İcat

Fayda

Kelime

Elbise

2

Sene

Soru

Tabip

Derslik

3

Uzak

Kırmızı

İhtiyar

Yemek

4

Tenha

Kara

Mektep

Sağlık

C

B

D

A

4

Okul

Siyah

Sıhhat

Issız

1

Sözcük

Yarar

Kıyafet

Buluş

3

Yaşlı

AlIrak

2

Hekim

Cevap

Sınıf

Yıl

B)

C)

30- Yukarıdaki birim küplerle oluşturulmuş yapının üstten görünümünün küp sayısı kodlaması hangi seçenekte doğru verilmiştir? A)

28- Yukarıdaki 1. tabloda yazılı olan kelimelerin eş anlamlıları alttaki tabloda karıştırılarak yazılmıştır. Eş anlamlısı yanlış yazılan kelimenin kodu aşağıdakilerden hangisidir? B) 2-B

İç şekil Yeşil

Ğ

C

A) 3-C

Dış şekil Daire

C)

C) 4-A -8-

B)

3 2 3 1 2 1 3 3 1 2 2

1

3 3 1 2 2 1

! T A K K Dİ

DGY ve ROBOTİK KODLAMA

3. SINIF 4. SAYI

2

1

5

1

1

2

2

3

4

1

K NEK TENE YETE GE NELL YE GENE 2

VE

4

1

1 2

2

3

1 4

4

29- Yukarıdaki yön kodları aşağıdaki hangi harfe aittir? A)

B)

27- Yukarıdaki yönlerin hepsini hangi harfi yazarken kullanırız?

ROBOTİK KODLAMA A)

B)

C)

C)

DENEME SINAVI

4 14

A CB

12

32

15

1 30- Yukarıdaki kübün açık halinden yola çıkarak kapalı kübün zıt yönlerindeki harflerden aşağıdaki hangi kelime kodlanamaz?

28- Manava giren Hülya, işaretinden başlayıp yönleri takip etmiştir. Hülya manava ne almak için girmiştir? A) Kiraz

B) Elma

A) KİL

C) Muz -8-

B) KÜL

C) İLK

DGY ve ROBOTİK KODLAMA

3. SINIF 4. SAYI

j

e

g

e

g

e

y ğ j B) 8

9

25

?

16

j

g

e

y

Yukarıda tablodaki harfler arasında kaç tane "ğ" harfi vardır? A) 5

0

y

e

j

g e eg ğj

ğ g

yy

1-

g

y j

y ğ

y

?

4- Yukarıdaki örüntünün devamında soru işaretleri yerine yazılacak sayıların toplamı kaçtır?

C) 1 0

A) 100

B) 108

C) 116

2- Yukarıdaki yapının önden tam dikdörtgensel bölge olarak görünmesi için yapıya kaç birim küp daha eklenmelidir? A) 7

B) 1 0

C) 1 3

5- Yukarıdaki sıralamanın devamında "?" yerine aşağıdaki hangi şekil gelmelidir?

3- Yandaki şeklin boyalı kısımları aşağıdakilerden hangisine eşittir?

A)

B)

A)

B)

C)

C)

-2-

DGY ve ROBOTİK KODLAMA

3. SINIF 4. SAYI

8- Aşağıdaki hangi seçenekte birleşik yazılmış kelimeler arasında "seans" kelimesi vardır? A) sebatsedirsefersefirseçimserap sedanseherselekselfisekmesenet

6- Yukarıdaki şekil aşağıdaki hangi bütün şekle aittir?

B) sepetsergisemerseninsevgiseyirsilik selimsermeservetseslisessizselamsel

B)

A)

C) sedefsecdesedyeseanssefilsehpasekte selefsemaisemizserçeserenselinsevecen tebrik tebrik tebrik tedrik tebrik tebrik tebrik

C)

tebrik tebrik tebrik tebrik tebrik tebrik tebrik

tebrik tebrik tebrik tebrik tebrik tebrik tebrik

tebrik terbik tebrik tebrik tebrik tebrik tebrik

tebrik tebrik tebrik tebrik tebrik tebrik teprik

9- Yukarıdaki tabloda "tebrik" kelimesi kaç yerde yanlış yazılmıştır? A) 2

B) 3

C) 4

K E L E B E K

FERT

EV

VE 7- Aşağıdaki üçgenlerden hangisi yukarıdaki düzgün çokgenlerden birine aittir? A)

B)

F E R T

K E B E L E K

10- Yukarıdaki hangi kelimenin doğruya göre simetrisi doğrudur?

C)

A) KELEBEK -3-

B) FERT

C) VE

DGY ve ROBOTİK KODLAMA

3. SINIF 4. SAYI

1 1 - Aşağıdaki hangi kelimede bütün harflere yatay simetri doğrusu çizilmez? A)

B)

C)

1

5

8

2

6

9

4

3

7

9

7

2

4

1

3

5

8

6

3

6

4

5

7

8

2

1

9

2

4

9

7

3

1

6

5

8

8

1

5

6

4

3

9

7

3

6

3

7

8

9

5

1

2

4

7

2

3

9

5

4

8

6

1

5

9

1

3

8

6

7

4

2

4

8

6

1

2

7

3

9

5

13- Yukarıdaki sudoku bulmacasında her satır, her sütun ve üçlü kare içerisinde rakamlar en çok birer kez kullanılmalıdır. Buna göre bulmacada aşağıdaki belirtilenlerin hangisinde hata yapılmıştır? A) 4. Sütun B) 5. Satır C) 9. Satır

E

A

S

K

E

R

E

G

A

O

D

M

A

M

N

U

İ

Ğ

J

N

A

Ü

Ü

Y

Z

T

A

Matematik Testi Cevap Anahtarı:

Ü

D

J

I

J

E

U

M

B

1-C, 2-A, 3-A, 4-B, 5-A, 6-C, 7-B, 8-A,

M

D

E

R

D

D

N

İ

E

9-B, 10-B, 11-C, 12-C, 13-B, 14-A, 15-A

E

A

R

J

E

S

E

Ş

Y

C

F

Ü

Ü

E

D

J

Ü

M

N

M

E

D

K

L

İ

T

İ

Ö

Y

A

A

I

T

L

A

M

14- Yukarıdaki cevap anahtarına göre hangi öğrencinin daha çok doğrusu vardır? A)

1 2- Yukarıdaki bulmacada "MÜJDE" kelimesi hangi şekilde yazılı değildir? A) Soldan sağa B) Yukarıdan aşağıya C) Çapraz -4-

1

A

B

C

B

C

A

B

C

B) 21

A

2

A

B

C

3

A

B

C

3

A

B

4

B

C

4

A

5

A A

B

C

5

6

A

B

C

6

7

A

B

C

8

A

B

C

9

A

B

10

A

11

C)

1

A

B

C

2

A

B

C

C

3

A

B

C

B

C

4

A

B

C

A

B

C

5

A

B

C

A

B

C

6

A

B

C

7

A

B

C

7

A

B

C

8

A

B

C

8

A

B

C

C

9

A

B

C

9

A

B

C

B

C

10

A

B

C

10

A

B

C

A

B

C

11

A

B

C

11

A

B

C

12

A

B

C

12

A

B

C

12

A

B

C

13

A

B

C

13

A

B

C

13

A

B

C

14

A

B

C

14

A

B

C

14

A

B

C

15

A

B

C

15

A

B

C

15

A

B

C

DGY ve ROBOTİK KODLAMA

3. SINIF 4. SAYI

17- Yukarıdaki noktalı kağıt üzerinde belirtilen kırmızı noktaları uygun şekilde birleştirdiğimizde kaç tane kare elde ederiz?

1 5- Yukarıdaki yapıda aşağıdaki hangi cisim kullanılmamıştır?

A) 2

B) 3

C) 5

A) Silindir B) Üçgen prizma C) Dikdörtgenler prizması

1 6- Yandaki boyutlarla sınırlı olan yapı birim küplerle tamamlandığında aşağıdaki hangi geometrik cisim olur? A) Dikdörtgenler prizması

18- Yukarıdaki belirlenen çerçevede toplam kaç tane dikdörtgen vardır?

B) Kare prizma C) Küp

A) 7 -5-

B) 10

C) 17

DGY ve ROBOTİK KODLAMA

3. SINIF 4. SAYI

1

A,H,T,A,Y

K,A,H,E,İ,Y

2

İ.Ç.B.M.İ

U,I,Y,R,A,K

3

S,V,A,A,Ş

K,E,İ,L,Ş

4

I,Ş,A,A,Ğ

A,Ş,M,Y,A

5

K,Ü,Y,Ö

E,Ç,R,E,V

6

T,A,F,E,R

I,Ş,B,R,A 21- Yukarıdaki şeklin saat yönünün tersine yön kodlaması aşağıdakilerden hangisidir?

1 9- Yukarıdaki harfleri karışık olarak yazılmış kelimeleri düzenleyip anlam yönünden eşleştirdiğimizde hangileri ile eşleştirme zıt anlamlı olur? A) 1 -2

B) 3-4

2

A) 2

2 2

2 2 2

2

2

2

2

2

C) 5-6

2

2

2 2

B)

2 2 2

2

2

2

2

2

2 2 2

2 2

2

2 2

C) 2

2

2

2

2

50 cm

2 2 2 2

I

2

2

2 2

1 m

2

2 2

II

III

IV

V

20- Yukarıdaki ahşap tabaka ile aşağıdaki hangi cisim yapılabilir? 5cm

A) 12cm

15cm

B) 40 cm

22- Yukarıdaki resmin eksik parçası hangi seçenekte doğru kodlanmıştır?

C)

A) 20 cm

-6-

IV

B)

III

C)

III

DGY ve ROBOTİK KODLAMA

E

K

G

İ

N

3. SINIF 4. SAYI

L

Ç

23- Yukarıda Brail alfabesinde bazı harfler verilmiştir. Bu harflerle hangi seçenekte "GENÇLİK" kelimesi kodlanmıştır?

Yukarıda elişi kağıdının katlanışı örnek olarak gösterilmiştir.

A)

25- Aynı şekilde katlanıp bazı yerleri makasla kesilen kağıdı açtığımızda nasıl görünür?

B)

A)

C)

S 63 42 39

7

14

21

B)

İ

C)

M

A

1. Sıcak şeyleri tutmaya yarar. 2. Kara yolu taşıtı. 3. Çok taneli güz A meyvesi. 4. Çok tatlı bir meyve. 5. Gün içindeki zamanı gösterir. 6. Sayı boncuğu

28 35

60 45 75 36 28 35 24 42 57 39 48 33 30 27 42 49 54 51 45 63 64 49 48 56 84 77 70 72 56 66 54 63

N

91 94 88 80 78 72 60 70 98 96 90 84 98

91 84 77

26- Yukarıdaki görsellerin ilk harfini tanımlanana göre kullandığımızda hangi şehrimizin adına ulaşırız?

24- Yukarıdaki tabloda ritmik saymayı yön kodlarına göre takip ettiğimizde hangi doğal sayıya ulaşırız? A) 98

B) 96

A) MERSİN

C) 91

C) MARDİN -7-

B) MANİSA

DGY ve ROBOTİK KODLAMA

3. SINIF 4. SAYI

2

1

5

1

1

2 2

2 3

4 4

1 1

1 2

2 3

1 4

4

29- Yukarıdaki yön kodları aşağıdaki hangi harfe aittir? A)

B)

27- Yukarıdaki yönlerin hepsini hangi harfi yazarken kullanırız? A)

B)

C)

C)

14

A CB

12

32

15

1 30- Yukarıdaki kübün açık halinden yola çıkarak kapalı kübün zıt yönlerindeki harflerden aşağıdaki hangi kelime kodlanamaz?

28- Manava giren Hülya, işaretinden başlayıp yönleri takip etmiştir. Hülya manava ne almak için girmiştir? A) Kiraz

B) Elma

A) KİL

C) Muz -8-

B) KÜL

C) İLK

Get in touch

Social

© Copyright 2013 - 2024 MYDOKUMENT.COM - All rights reserved.