active Flipbook PDF

active

37 downloads 109 Views 4MB Size

Story Transcript

ӨСӨН НЭМЭГДЭХ ҮНЭ ЦЭН

ӨСӨН НЭМЭГДЭХ ҮНЭ ЦЭН УЛААНБААТАР ХОТЫН ШИНЭ СУУРЬШЛЫН БҮС

66,95 M2

ЗАРНА,

НЭ Л Ү Ү Л С ТҮРЭЭ

УТАС: 8811-6935

ЯАРМАГ, АКТИВ ГАРДЕН

ХҮНСНИЙ ДЭЛГҮҮРИЙН ЗОРИУЛАЛТТАЙ ГАДНА БОЛОН ОРЦНООСОО ОРОХ БОЛОМЖТОЙ

ӨСӨН НЭМЭГДЭХ ҮНЭ ЦЭН

67.50 M2

Н Е Д Р А Г АКТИВ

УТАС: 8811-6935

ТОГЛООМЫН ТАЛБАЙ РУУ ХАРСАН ХААЛГАТАЙ ГАДНА БОЛОН ОРЦНООСОО ОРОХ БОЛОМЖТОЙ

ЗАРНА, ТҮРЭЭСЛҮҮЛНЭ ХҮНСНИЙ ДЭЛГҮҮРИЙН ЗОРИУЛАЛТТАЙ ГАДНА БОЛОН ОРЦНООСОО ОРОХ БОЛОМЖТОЙ

120 M2

А , Г А М Р ЯА

ЕН Д Р А Г КТИВ

5 3 9 6 1 81 8 : С А Т У

НАЙРАМДАЛ, БАЯНГОЛЫН АМАНД 4 УЛИРЛЫН БАЙШИН ЗАРНА

БАЙШИН

176 M2

ХАШАА

5000

УТАС: 8811-6935

M2

Get in touch

Social

© Copyright 2013 - 2024 MYDOKUMENT.COM - All rights reserved.