Depuradora del Delta del Llobregat

Depuración # Intervencions mediambentals. Aigües residuals. Fangs

1 downloads 181 Views 373KB Size

Story Transcript

LA DEPURADORA DEL DELTA DEL LLOBREGAT

En els propers anys, el Prat de Llobregat disposarà d'una depuradora; aquesta obra emblemàtica suposa una de les més grans intervencions mediambentals realitzades sobre el litoral català a les darreres dècades. La Depuradora donarà servei a una població de més de dos milions d'habitants equivalents (1,5 milions d'habitants reals i la resta d'indústries), una dimensió que la converteix en una de les obres d'aquestes característiques més importants d'Espanya i, fins i tot, d'Europa. Les instal·lacions de la depuradora combinaran els sistema més avançat de depuració i l'autosuficiència energètica Això permetrà recuperar l'últim tram del riu Llobregat i millorar les platges del litoral (des del port de Barcelona fins al massís del Garraf) i eliminar així l'abocament al mar d'aigües residuals no depurades que actualment es fa a través del riu..

La construcció de la planta serà gestionada per la societat pública Depuradora del Baix Llobregat (SA, Depurbaix). Aquesta empresa es compromet a que la millora ambiental que es realitza en el territori no suposi una alteració significativa dels valors actuals. Per a aconseguir−ho ha dissenyat un Programa de Vigilància Ambiental que es seguirà al peu de la lletra en el període de construcció de la planta depuradora. Les obres compten amb una inversió aproximada de 40000 milions de pessetes (85% aportat pel Ministeri de Medi Ambient i 15% pel Departament de Medi Ambient de la Generalitat de Catalunya). Aquestes obres es portaran a terme en dues fases: • 1ª fase: On es construiran la xarxa de col·lectors concentradors (18 km de llargària), l'estació de pretractament i l'emissari submarí (3,2 km de llargària i 2,4 de diàmetre) que dipositarà al mar les aigües depurades. Finalitzarà cap al 2001 i suposarà un cost de 22000 milions de pts. aprox. • 2ª fase: Es construirà la resta de les instal·lacions. Finalitzarà cap al 2002 i suposarà un cost de 18000 milions de pts. aprox. La planta depuradora presentarà una superfície de 41 ha, una capacitat de tractament de 420000 m3 d'aigües residuals al dia i, el seu procés de depuració biològic molt avançat, permetrà la reducció en un 92% de la contaminació dissolta i dels elements sòlids en suspensió. 1

Les aigües residuals que tractarà aquesta planta depuradora provenen dels municipis de: Sta. Coloma de Cervelló, Sant Boi de Llobregat, Cornellà de Llobregat, el Prat de Llobregat, Sant Joan Despí, Sant Just Desvern, Esplugues de Llobregat, l' Hospitalet de Llobregat i Barcelona.

Per a tal de respectar l'entorn natural i aconseguir una perfecta integració amb el paisatge, està previst d'enjardinar la planta amb espècies vegetals autòctones i crear una barrera d'arbres que abastarà tot el perímetre. La Depuradora del Baix Llobregat tindrà com a característica principal la de ser una instal·lació Ecoeficient, per tres motius principals: • Reutilitzarà les aigües residuals • Aprofitarà els fangs • Serà autosuficient energèticament La planta depuradora agrupa dos processos diferenciats que treballen de forma paral·lela: la línia d'aigües i la línia de fangs. Línia d'aigües: l'aigua residual se sotmet a una sèrie de processos físics i biològics per eliminar la contaminació que porta; dividida en: • Predesbast • Pretractament • Decantació primària • Reactor biològic • Decantació secundaria • Emissari submarí Línia de fangs: El fang que prové de les decantacions passarà de ser un subproducte inútil a ser un recurs valuós. El procés esta dividit en: • Espessidors • Digestió • Deshidratació • Assecatge tèrmic • Cogeneració

2

3

Get in touch

Social

© Copyright 2013 - 2024 MYDOKUMENT.COM - All rights reserved.