Rocenka 2020-2021 Flipbook PDF

Ročenk
Author:  Guest

43 downloads 355 Views 21MB Size

Recommend Stories


Porque. PDF Created with deskpdf PDF Writer - Trial ::
Porque tu hogar empieza desde adentro. www.avilainteriores.com PDF Created with deskPDF PDF Writer - Trial :: http://www.docudesk.com Avila Interi

EMPRESAS HEADHUNTERS CHILE PDF
Get Instant Access to eBook Empresas Headhunters Chile PDF at Our Huge Library EMPRESAS HEADHUNTERS CHILE PDF ==> Download: EMPRESAS HEADHUNTERS CHIL

Story Transcript

Ročenka Spojená škola Svätej Rodiny v Bratislave

1

2020 2021

Obsah Príhovor riaditeľ ky školy Jednotlivé triedy (prvý, druhý stupeň ZŠ a osemročné gymnázium) Zamestnanci školy Kalendárium Anglický program Zelená škola Akadémia veľ kých diel Marec – mesiac knihy Patris Corde Študentská rada

3 4 41 42 54 60 66 70 74 78

Príhovor riaditeľ ky školy Milí naši žiaci, učitelia a rodičia,

Redakčná rada Slávka Košecká

Simona Štofková

Sofia Schuster

Mgr. Andrea Draganová, PhD.

Základné Základné informácie informácie riaditeľka školy Ing. Helena Jánošíková zástupkyňa riaditeľky za 1. stupeň Mgr. Jana Litvinová zástupkyňa riaditeľky za 2. stupeň Mgr. Andrea Konopková zástupkyňa riaditeľky za gymnázium Ing. Mgr. Mária Lišková vedúca ŠKD Mgr. Monika Simanová názov školy Spojená škola Svätej Rodiny zriaďovateľ Rímskokatolícka cirkev, Bratislavská arcidiecéza organizačné zložky Základná škola Svätej Rodiny, Gymnázium Svätej Rodiny adresa školy Gercenova 10, 851 01 Bratislava telefónne číslo, faxové číslo, e-mail 02/38111178, [email protected] webová adresa www.skolasvr.edupage.sk, www.gsr.edupage.sk počt žiakov ku 31. 8. 2021 Základná škola , Gymnázium počet zamestnancov Rada školy predseda Ing. Pavol Bulla, podpredseda Milan Toman, SVD Ročenka Spojenej školy Svätej Rodiny 2020/2021 Vydaná v apríli 2022 pre žiakov, rodičov, učiteľov a priateľov školy. Fotografie: z archívu školy, učiteľov a žiakov, internet Redakčná rada: Mgr. Andrea Draganová, PhD., Slávka Košecká, Sofia Schuster, Simona Štofková Jazykové korektúry: PaedDr. Peter Lazový, Mgr. Andrea Draganová, PhD. Grafické spracovanie: Mgr. Martin Farbák, Bc. Adam Skirčák © 2022, všetky práva vyhradené, vydané pre internú potrebu školy

po roku sa k vám opäť dostáva ročenka našej školy – ročenka za veľmi neštandardný školský rok 2020/21. Nikto z nás si nemyslel, že môže existovať školský rok, v ktorom takmer osem mesiacov žiaci nebudú vôbec chodiť do školy, nebudú žiadne školské akcie, výlety, exkurzie, krúžky a súťaže, kde by sme sa fyzicky stretli, videli a počuli. Z dôvodu pandémie sme sa všetci museli preniesť do online sveta, v ktorom nám ostali iba okienka na monitore počítača. Napriek tomu sa život v našej škole nezastavil a aj keď to nebolo ľahké, vyučovací proces pokračoval síce v inom režime, ale neprerušene, počas celých ôsmich mesiacov. A nebolo to len o vyučovaní – ako sa dočítate v ročenke, v našej škole sa uskutočnilo veľa zaujímavých online aktivít, online súťaží, online rozhovorov, online sv. omší a v mesiacoch september, október a jún aj zopár „živých“ akcií. V Kalendáriu sa o nich dozviete viac, spoznáte tiež projekty Zelenej školy, Akadémiu veľkých diel, názory našich študentov na list sv. otca Františka k roku sv. Jozefa a trošku z inej strany ako na hodinách sa vám predstavia naši zahraniční lektori. Verím, že vám ročenka umožní nielen si zaspomínať na všetko, čo

3

sa počas pandemického školského roka v škole udialo, ale tiež uvedomiť si, aké dôležité a nenahraditeľné je prezenčné vyučovanie, vzájomné stretávanie sa, komunikovanie a spoznávanie nie v online svete, ale tom skutočnom. Na záver by som chcela poďakovať našej redakčnej rade, ktorá pod vedením Mgr. A. Draganovej, PhD. opäť odviedla kus dobrej práce a jej výsledok môžeme všetci držať v rukách. Nuž, nech sa vám dobre číta a prinesie vám radosť, poučenie i zábavu.

Ing. Helena Jánošíková

Prvý stupeň

triedna učiteľ ka: Mgr. Sarah Sharifiová vychovávateľ ka: Kamila Mišíková Bajčanová Hana Belková Nina Brokešová Ema Čirková Adela Dmitrenko Michaela Dyttertová Amália Mária Halada Dávid Klescht Štefan

Kováčik Michal Ladecký Michal Lučan Marek Macáková Terézia Machajdíková Mia Markovičová Emma Melová Margaréta Németh Šimon

Sivý Dušan Šimončič Roland Šingľár Bruno Škvarková Michaela Šmondrková Olívia Vargová Andrea

prvý ročník 5

1A

prvý ročník

1B

triedna učiteľ ka: Mgr. Daniela Poliščáková vychovávateľ ka: Mgr. Patrícia Pružinská Antalová Anna Čižmárik Lukáš Ebergenyi Olivia Eninhi Simona Farský Dávid Gyulaffy Jozef Holková Ela Hrubý Alexander Husáková Eva

Lacko Sebastián Lorinčík Lukas Maděřič Amelie Matoška Michal Mozoláková Mia Novák Alex Páleniková Lucia Podstrelenec Max Schebesch Vivien

Schimpl Richard Sklenková Kristína Staník Samuel Šulič Nikola Švecová Dorota Tekula Jakub Timárová Alexandra

triedna učiteľ ka: Mgr. Barbora Melichová vychovávateľ ka: Karolína Feketeová Bojnanská Alexandra Bokorová Liliana Broniš Adam Čáni Maxim Dúbravková Alžbeta Dunajová Adela Hepner Michal Hindi Sofia Alexa Hodál Daniel

Ivanovičová Elena Janovíček Lukáš Kaža Jonáš Kráľovič Juraj Krchová Vanda Kubas Tadeáš Kuchta Matúš Kuždová Greta Masaryk Šimon

Radu Clara Maria Rusnáková Michaela Šafárik Šimon Tibenská Alžbeta Vargová Eliška Varinská Natália Vovčík Adam

prvý ročník 6

7

1C

prvý ročník

1D

triedna učiteľ ka: Mgr. Gabika Chylová vychovávateľ ka: Mgr. Monika Simanová Batka Edgar Bončo Viktor Buglak Michal Davalová Adela Fodorová Ivana Haščák Harald Havrillová Hana Jadamec Jakub Jambrich Leonard

Kmeťová Martina Krajčovičová Lucia Lakyová Nina Lesáková Liliana Majer Jakub Mazáková Lea Oravský Lukáš Orthová Zuzana Smižík Karol

Súlovec Lukáš Szabó Martin Šimončíková Hana Škripec Miroslav Šuplatová Lujza Valentová Alžbeta Žižák Ján

triedna učiteľ ka: Mgr. Alžbeta Burianková vychovávateľ ka: Mgr. Jana Veselá Bajčanová Mária Betušťák Richard Boros Noemi Brillová Helena Brynza Matúš Dudoň Adam Hujo Michal Katušin Max Kavecká Miroslava

Kohútová Kristína Latináková Alžbeta Mastaličová Matilda Matejová Natalie Michálek Richard Ondrejička Oliver Pašuthová Viktória Rencésová Sofia Rumpel Dominik

Sláviková Monika Sýkorová Eva Šelmeci Stella Tkachenko Milolika Tornócziová Dominika Vargovčíková Natália Višňovcová Slávka

druhý ročník 8

9

2A

druhý ročník

2B

triedna učiteľ ka: Mgr. Eva Bobocká vychovávateľ ka: Bohumila Krčmáriková Barinka Jozef Bedenská Tereza Brandysová Rebeka Durec Maxim Dysková Linda Feldinszká Miriam Guštara Jakub Hocmanová Claudia Honetschläger Tobias

Chrvalová Kristína Ivičičová Ivana Komárová Agáta Kosorínová Lola Charlotte Kubranová Dorota Marinčák Martin Michálková Patrícia Mišík Jakub Onderiková Veronika

Pistlová Sofia Polakovič Lukáš Puhovich Patrik Simonidesová Alica Takáč Marián Vorák Markus Alexander

triedna učiteľ ka: Mgr. Martina Machová vychovávateľ ka: Mgr. Ivana Gondová Alberty Samuel Baštrnáková Emma Bosák Tomáš Fodor Matúš Fridrichová Eliška Fuseková Mila Mária Gecelovská Nella Hacek Patrik Hanus Matej

Hermanová Dominika Hrin Sofia Chromeková Aneta Kmeťová Anna Mačkinová Paulína Magulová Lucia Lea Matúšek Marko Mižovová Michaela Obuch Marek

Ondrisková Diana Padych Ema Gioia Pancák Michal Szalayová Sára Šimoňáková Kristína Trstenovič Dárius Varga Dávid

druhý ročník 10

11

2C

druhý ročník

2D

triedna učiteľ ka: Mgr. Andrea Chromeková vychovávateľ ka: Soňa Mižovová Bukovinská Silvia Alica Gregorička Filip Hamada Maria Natalia Hazlingerová Kristína Homolová Hana Hudcovič Jakub Ivan Jakub Jurika Leo Patrik Košinárová Martina

Melicharová Eva Mikula Michal Mikulayová Petra Mikulová Tereza Nemčeková Tiana Piršelová Lucia Podmanický Martin Repa Matúš Rihawi Liliana

Spusta Oliver Staníček Martin Šimončič Viktor Šlesárová Hannah Šmidová Zara Vachnová Zdenka Žiaková Kristína

triedna učiteľ ka: Mgr. Drahomíra Chalasová vychovávateľ ka: Žofia Novotná Bajtayová Hana Barboráková Klára Brilla Peter Brozman Dušan Dmitrenko Marek Alexander Horáková Lucia Hromadka Samuel Hunáková Simona Kajánková Ema

Kováčiková Daniela Ladecká Alžbeta Lučanová Bianka Maroszová Soňa Modrák Marek Modráková Alexandra Molčanová Eliška Novotná Alena Ožvoldík Alex

Pavelová Hanka Rochová Lujza Rumpelová Laura Salatňayová Anna Sirota Tobias Sýkorová Hana Višňovec Ondrej

tretí ročník 12

13

3A

tretí ročník

3B

triedna učiteľ ka: Mgr. Marcela Kršková vychovávateľ ka: Mgr. Barbora Chamulová Ambruš Michal Belcák Daniel Bočinec Nela Daráš Adam Dobešová Vanesa Dobias Timotej Dobosová Alexandra Graňáková Mária

Halová Hana Herényiová Júlia Hrubá Kristína Kazán Šimon Mezei Maxim Okoličányová Sára Mária Práznovský Juraj Roštár Martin

Roštárová Tamara Schieberová Marcela Slovinský Samuel Stratená Sarah Varinský Matúš Weiner Filip Whitt Olivia

triedna učiteľ ka: Mgr. Hana Duhárová vychovávateľ ka: Bc. Magdaléna Krnáčiková Černák Matej Dúbravka Marián Dyttertová Lucia Mária Eibenová Michaela Gettler Matej Jambrich Richard Janočko Jakub Kajanová Lenka

Kalužayová Hana Kerekešová Ema Kropuchová Eliška Kužda Viktor Makovníková Zuzana Martina Masaryková Gabriela Mészárosová Natália Pániková Svetlana

Raučinová Lexie Salayová Natália Schvarc Michal Svačina Robin Šmidák Martin Vojtech Žitkovičová Sofia

tretí ročník 14

15

3C

tretí ročník

3D

triedna učiteľ ka: Mgr. Zuzana Minárová vychovávateľ ka: Barbora Lenčešová Andrejčík Patrik Jozef Belianska Katarína Dzurko Adam Eninhi Veronika Forgáč Boris Gápelová Nela Gyulaffy Martina Harabinova Alexandra

Holdošová Juliana Hronská Adriana Chnapková Adela Jakubová Hana Krajčovičová Nela Májek Nikolas Morochovič Martin Mozolák David

Porubec Tomáš Rumanová Lujza Smížiková Milica Szabo Richard Ševčíková Júlia Trgo Rudolf Žídková Karolína

triedna učiteľ ka: Mgr. Ing. Blanka Jakubcová vychovávateľ ka: Ing. Eva Pašuthová Ács Alexander Barancová Katarína Baranec Richard Brestovanská Ema Farkašová Lea Filakovský Dávid Golembiovská Linda Sofia Halada Simon

Horváthová Sofia Hunáková Klaudia Chudý Patrik Kantor Šimon Kazík Šimon Kružliaková Katarína Křenková Natália Machajdíková Zuzana

Matejová Emma Melová Kristína Ondrejičková Tamara Seewald Jakub Sláviková Michaela Vargová Daniela Viteková Lillien

štvrtý ročník 16

17

4A

štvrtý ročník

4B

triedna učiteľ ka: Mgr. Anna Sidivárová vychovávateľ ka: Mgr. Eva Vadíková Batovičová Saskia Čižmáriková Sofia Domonkošová Ema Dömösová Nela Katarína Farská Sandra Feldinszki Dominik Guštara Matej Hrončo Timon

Hurban Ján Ivanovičová Hana Jadamec Klára Krajčovič Peter Matulová Vanda Pápay Jakub Preisach Maroš Sůvová Paulína

Šiller Marco Šimoňák Jozef Šimončič Richard Šimončičová Sandra Tomčišáková Tamara Verčeková Laura Vician Benjamín

triedna učiteľ ka: Mgr. Mária Kováčová vychovávateľ: Matúš Basanda Bábel Branislav Banásová Alexandra Bárdošová Petra Bezák Alex Bezák Marcus Bojnanská Viktória Budiač Andrej Bujňačeková Tereza Eibenová Laura

Fendeková Viktoria Hanusová Katarína Hapčová Natália Berry Haško Adam Herman Peter Holéci Juraj Kerekešová Nina Lakyová Natália Naď Ján

Nižňanský Viktor Oravčík Juraj Oravčík Matúš Podhradská Alica Strnádová Tamara Szabová Vanessa

štvrtý ročník 18

19

4C

štvrtý ročník

4D

triedna učiteľ ka: Mgr. Zuzana Podskočová vychovávateľ ky: Mgr. Daniela Poliščáková, Mgr. Barbora Melichová Abaffyová Lujza Dysko Dávid Fuseková Melanie Mária Jurčo Martin Káčerová Hana Kardelisová Lia Krištof Markus Minár Martin Nováková Nela

Novotná Lea Onderik Samuel Piršel Michal Ponošová Dominika Poul Viliam Prok Lukáš Proková Paulína Račák Patrik Tarajová Barbora

20

Tišťan Tibor Unger Gregor Vachna Michal Veleba Oskar Višňanská Laura Sarah Voráková Šarlota Žiaková Karolína

Druhý stupeň

piaty ročník

5A

triedny učiteľ: Mgr. Karol Pavlovkin, PhD. Brokeš Lukáš Brozman Jozef Dyttert Samuel Michal Eliášová Michaela Gebura Peter Gettlerová Terézia Havranová Michaela Hunáková Nikol Kajánek Oskar Kardoš Pavol

Kmeť Andrej Kohút Filip Koutný Viktor Mackanič Michal Markovič Lukáš Marosz Pavol Mikula Timotej Mikuška Martin Morovič Lukáš Rác Leon

Sondej Šimon Straková Dorotea Agnesa Súlovec Filip Svitaňová Lea Tkachenko Yevanhelina Valovičová Katarína Vašková Tamara

triedna učiteľ ka: Mgr. Mária Nemcová Buglak Sofia Franklin Samuel Benjamín Heteš Eduard Hrabovský Tomáš Huber Matúš Hvorecký Maxim Chrvala Adam Janočko Tomáš Kajanová Katarína

Kolník Filip Kováčová Žofia Kubranová Barbora Lehota Lukáš Mackovič Emma Magulová Laura Nigel Marco Rusnáková Alexandra Schimpl Michal

piaty ročník 22

23

Straková Hana Sůvová Sofia Šimončičová Lujza Tóthováň Agáta Uhliarová Nela Zbýňová Simona

5B

5C

piaty ročník

triedna učiteľ ka: PaedDr. Gabriela Modráková Klimkovská Cillingová Nina Čechová Nina Hepnerová Hana Hocmanová Natália Honetschläger Michael Horáriková Sarah Jedináková Alexandra Kafúnová Dominika Kuchta Adam

Máčalková Natália Makovníková Henrieta Paulína Matkovič Nina Mecerová Markéta Mészáros Marek Mojš Jakub Nagy Ronald Oravcová Petra

Orban Alexander Sivák Leon Šmidáková Ida Mária Špaňo Martin Šuba Matúš Tuššová Nikol Winbladh Lucia

triedna učiteľ ka: Mgr. Kristína Ivančíková Boďová Veronika Burdejová Diana Čurdová Karin Forgáč Matej Holdošová Amália Chnapková Ema Ivičič Ján Komárová Alžbeta

König Jakub Laciková Tereza Lipovský Michal Mačkinová Nikola Májek Dominik Okoličányová Rebeka Seko Oskar Smižík Andrej

piaty ročník 24

25

Srnová Vivien Ščevková Viktória Šimová Ľubomíra Švajda Leonard Takáčová Rafaela Trgo Jozef Žižáková Rebeka

5D

šiesty ročník

6A

triedna učiteľ ka: Mgr. Mária Nagyová Bošková Ema Viktória Brynza František Farkaš Robert Federič Maroš Garajová Dominika Hauskrecht Daniel Hodálová Terézia Horňáková Alžbeta Hrebeňáková Timea Hronská Michaela

Chmara Tobiáš Jakal Dávid Kačmarčík Michal Lasabová Lucia Maďarová Tereza Merta Ryan Mlatec Roman Naďová Zuzana Padych Samuel Škuta Michal

Šubínová Eliška Tomaník Matias Tóth Michal Tuhý Pavol Juraj Veleba Jakub Verner Richard Zeman Jakub Zongorová Tereza Žižák Damir

triedny učiteľ: Mgr. Peter Dérer Banásová Tamara Bórik Oliver Bujňačeková Berenika Čižiková Daniela Hanusová Hana Hazlinger Matej Hindi Kristián Horník Marco Hurbanová Ema Jablonská Laura

Jakubov Pavol Košík Tomáš Kováč Matej Kubasová Ester Legnavský Matúš Matúšek Alex Ponošová Kristína Rumanová Laura Seifertová Vivienne Schebesch Colin

Siváková Edelyn Sivošová Zuzana Stanová Daniela Šimo Samuel Šimončič Filip Šlesár Filip Švirlochová Anna Timárová Michaela Vaľková Katka

šiesty ročník 26

27

6B

siedmy ročník

7A

triedna učiteľ ka: Mgr. Jana Halajová Červenák František Eliášová Liana Gondová Dominika Hertlová Zuzana Holubová Lenka Chudý Lukáš Kmeťová Lucia Koco Boris Krišťák Timotej

Moravčík Michal Morochovičová Katarína Novotný Filip Páleníková Karolína Semík Lukáš Straková Barbora Agáta Surán Tomáš Svitaň Martin

triedna učiteľ ka: Mgr. Marcela Švirlochová Batovičová Timea Boďa Michal Budiačová Stella Ďalogová Sofia Mária Dobiasová Terézia Dudoň Dominik Gregor Martin Huber Tomáš Jahnová Mirka

Kabáthová Júlia Tereza Kekeli Stella Klinec Juraj Kropuch Samuel Krušina Radúz Kubík Jakub Radobická Klaudia Radobickáň Laura Rusková Klára

Smreková Ema Smreková Lea Sondej Tomáš Spišiak Dominik Šlosárová Simona Tóth Lukáš Vrba Lucas Alexander

siedmy ročník 28

29

7B

ôsmy ročník

8A

triedna učiteľ ka: Mgr. Gabriela Boszkosová Ácsová Nina Čech Ondrej Čuhová Marietta Dubjelová Eva Eliášová Júlia Hronský Martin Izrael David Jakubcová Bianka Kalužayová Paulína Kardoš Timotej Kissová Lucia

Krajčovičová Viktória Krišťáková Aneta Luknárová Tamara Maďara Filip Machajová Terézia Menczerová Sarah Mikulášiková Michaela Molčanová Sára Morovičová Nina Pašuth Tomáš Podkamenská Dagmar

Sivoš Jerguš Slúková Tamara Stano Samuel Švirloch Jakub Tichá Lenka Tomečková Ema Tomešová Sarah Emma Vóglová Linda Zongorová Hana

triedna učiteľ ka: Mgr. Nikoleta Baánová Benková Zuzana Berešová Ellen Vivien Čeryová Stela Ďalog Sebastián Danyliuk Hanna Fulek Boris Halaj Adam Hevessy Nina Mária Konopka Samuel

Kováč Adam Krištof Tamara Kručay Matias Lančaričová Mariana Lasab Andrej Levický Samuel Masný Martin Mikulová Kristína Okoličány Roman

Ožvoldíková Ella Pípa Michal Svitková Zdenka Škuta Martin Šuba Tomáš Turzo Šimon Zaťko Samuel Kristián Žužič Ján

deviaty ročník absolventi Základnej školy

30

31

9A

Gymnázium

triedny učiteľ: PaedDr. Peter Lazový Bábelová Daniela Bekéni Bystrík Berko Jakub Jozef Bernátová Olívia Bosák Lukáš Brillová Veronika Drusková Karolína Dvorský Michal Fendeková Tamara Hujo Oliver Krammerová Bianka

Lachčinová Lucia Lysý Matej Martinec Tomáš Ondriska Martin Pitoňáková Patrícia Porubec Oliver Romančíková Terézia Rublíková Alexandra Ružová Viktória Silla Karolína Sklenková Barbora

gymnázium 33

Sobotová Hana Sovičová Liliana Stebel Michal Šimulčík Bruno Tomčišák Šimon Tóthová Tara Valovič Tomáš Vician Maximilian Zeman Adam

príma

gymnázium

sekunda

triedny učiteľ: Mgr. Miroslav Moštenan Bajtay Tobiáš Bauer Daniel Bedöcsová Daniela Brídová Nicol Cigánek Šimon Gyulaffy Peter Hodál Michal Hutník Michal Chromek Sven Viktor Jedinák Peter Kožová Lucia

Magáth Samuel Machajdíková Hana Michálková Natália Mikulay Martin Milutinovič Sofia Poliačiková Kristína Porubcová Nikola Pregová Alexandra Sivák Michal Socha Matias Marián Stebelová Jana

Streška Oliver Szliva Dávid Škvarka Samuel Šútor Jakub Trnovec Bernard Vincenc Matej Vnučko Dávid Zajíčková Zuzana

triedna učiteľ ka: RNDr. Stanislava Poulová Barilla Alex Beke Eva Betušťák Martin Csákányi Martin Tibor Černíková Anna Čurdová Nikol Dolný Michal Fula Andrej Hajdúch Andrej Heteš Pavol

Hrabovský Šimon Chromeková Adriana Jagnešáková Hanka Kafúnová Natália Krajniaková Simona Lachčina Juraj Lysá Ema Mackanič Damián Machová Ivana Mikušková Michaela

gymnázium 34

35

Minár Michal Roch Bystrík Seginková Sandra Seko Hugo Sepšiová Hana Tóth Matúš Vargová Anna Zemánek Robert

tercia

gymnázium

kvarta

triedna učiteľ ka: Mgr. Andrea Draganová, PhD. Barborák Adam Bedőcs David Budiačová Vladimíra Ferenčík Tadeáš Hajdin Dominik Hodálová Miroslava Chmarová Laura Janíček Andrej Košecká Slávka Košíková Terézia

Košinárová Kristína Košťál Ľuboš Kružliaková Barbora Kubicová Veronika Pappová Tiffany Poláček Viktor Porubec Jakub Rakús Martin Sepši Richard Schuster Sofia

Svitaň Daniel Štofková Simona Tomaník Oliver Tomšíková Hanka Tóthová Elena Tulek Jakub Vachula Tomáš Vargovčík Matej

triedna učiteľ ka: Mgr. Andrea Konopková Andráššy Viktória Bajtay Adam Cuper Ján Demek Samuel Dohnal Richard Dúbrava Jakub Ďurikovičová Michaela Ferenčík Jakub Hasajová Diana Heteš Jakub

Horváth Miroslav Jančo Filip Karpáč Marko Koža Andrej Kubík Vladimír Kušpál Alan Andrej Lipovská Lujza Macho Tomáš Pitoňák Matúš Poul Samuel

gymnázium 36

37

Pregová Sofia Seewald Peter Seginková Sofia Singhoferová Karin Šlosár Martin Vadkerti Michal Vávrová Mária Zaťko Adam

kvinta

gymnázium

sexta

triedna učiteľ ka: Mgr. Lucia Hanušová Gregor Krištof Gron Martin Gundová Ema Chrvalová Katarína Kalužay Jozef Klimo Tomáš Krajniak Jakub Krajniaková Zuzana

Krammerová Sofia Krištof Adam Kubáňová Veronika Lorko Dávid Rudolf Mikuš Filip Molnár Martin Olešová Lucia Paško Richard

Roch Tomáš Sedláček Adam Šimončík Michal Štofko Samuel Tretiaková Michaela Vaľko Michal Varcholík Michal

triedna učiteľ ka: Mgr. Zuzana Blahová Bínovská Katarína Bista Adam Bystrický Šimon Drahník Denis Griačová Silvia Hajdúch Peter Janíček Samuel Košťálová Kristína Legnavská Emília Maďara Dominik Magdolenová Katarína

Milan Samuel Mydla Marek Ondrík Andrej Pápay Matej Pitoňáková Klára Pražencová Nina Rakús Peter Reinoldová Júlia Roch Matej Rusnák Roman Sedláček Adam

gymnázium 38

39

Šinkovič Viktor Šubín Michal Tuhý Anton Tupý Matúš Tupý Mikuláš Vargovčíková Tatiana Zajíčková Simona Zaťko Dominik

septima

gymnázium

oktáva

absolventi Gymnázia

triedny učiteľ: Mgr. Tomáš Vasilčák Benko Adam Berková Zuzana Gápel David Hauskrecht Dominik Hečková Sarah Maria Jagnešáková Lenka Jahn Adam Kotulič Vladimír Luknárová Emanuela

Machajová Veronika Masná Ivana Mrva Filip Ružičková Lea Slezák Branislav Suchová Barbora Zahradník Lukáš Ziffová Terézia Valéria

zamestnanci školy 40

41

Pasovačky u prvákov Rok čo rok vítajú druháci v škole nových žiakov – malých prváčikov. Nebolo tomu inak ani tentoraz, hoci hygienické nariadenia októbrovú pasovačku mierne obmedzili. Druháci všetko do detailov pripravili a pasovanie prenechali na prvácku triednu pani učiteľku a pani vychovávateľku. Prváci sľúbili, že na hodinách budú dávať pozor a že budú dodržiavať triedne pravidlá.

Biela pastelka Počas mesiaca september napriek obmedzeniam súvisiacimi s pandémiou COVID-19 sa naša škola zapojila do verejnej zbierky Biela pastelka, ktorú od roku 2002 organizuje Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska. Cieľom zbierky bolo získanie finančných prostriedkov na podporu ľudí so zrakovým postihnutím. Našimi dobrovoľníkmi tento rok boli študenti gymnázia, ktorí mali pripravené spinky v tvare bielej pastelky, alebo drevené pastelky pre všetkých darcov, ktorým nie je osud ľudí so zrakovým postihnutím ľahostajný.

Týždeň zdravej výživy Celý týždeň od 19. októbra sa na prvom stupni nieslo vyučovanie v duchu zdravej výživy. Nielenže si deti nosili desiaty plné vitamínov, ale v každej triede mali aj vyučovanie spestrené „zdravými“ úlohami. Niekde sa začínalo výživnými raňajkami, kde nechýbal ani chutný jabĺčkový koláč. V iných triedach bolo zas celé vyučovanie poprepletané zábavnými úlohami, pri ktorých sa deti dozvedeli aj veľa zaujímavých a dôležitých informácií o zdravom stravovaní.

Kalendárium 42

Farebný týždeň V týždni od 12. do 16. októbra 2020 sa uskutočnil na našej škole Farebný týždeň spojený s modlitbou Misijného ruženca. Každý deň sme sa obliekli do inej farby a v školskom klube detí sme sa modlili za kontinenty nášho sveta, ich obyvateľov a misionárov, ktorí tam pôsobia: v pondelok všetci prišli v zelenej farbe a modlili sme sa za Afriku, v utorok sme boli červení, čo predstavovalo Ameriku, stredu sme boli bieli a mysleli sme na obyvateľov Európy, štvrtok sa niesol v modrej farbe vôd Oceánie a v piatok bola našou farbou žltá a modlili sme sa za obyvateľov Ázie.

43

Mary’s meals – charitatívny beh Na začiatku októbra sa v našej škole zrealizoval charitatívny beh MARY´S MEALS, v ktorom si každý účastník odbehol, prípadne odkráčal svoju trať a urobil tak niečo nielen pre svoje zdravie, ale najmä pre deti žijúce v extrémnej chudobe. Celkovo sme zo solidarity k deťom, čo kráčajú kilometre do školy každý deň, odbehli dokopy 242 km.

Oslava všetkých svätých V období Sviatku všetkých svätých sme si aj na našej škole pripravili deň, ktorý bol venovaný svätým – Oslava všetkých svätých. Deti už ráno vstupovali do školy ako rôzni svätci a svätice a celý deň sa niesol v príjemnej atmosfére, pretože na chodbách, v triedach a v každom kúte školy sme stretávali sv. Františka, sv. Alžbetu, sv. Dominika, sv. Annu a mnoho ďalších. Deti o svätcovi či svätici vedeli porozprávať aj zaujímavé informácie z jeho života.

Modlitbová reťaz za život a rodinu V piatok 20. novembra sa naša škola zapojila do Modlitbovej reťaze za život a rodinu. Počas dopoludňajších hodín postupne každá trieda navštívila našu školskú kaplnku a pridala sa do tejto „reťaze“ krátkou adoráciou. Pri modlitbách pred vyloženou Sviatosťou oltárnou deti sprevádzal náš páter Milan. Spolu sme sa modlili, ďakovali a prosili za všetky naše rodiny, ale aj za krásy a starosti, ktoré si deti nosia vo svojich srdiečkach a tu ich mohli predložiť Pánovi. Ďakujme za dar modlitby.

Rozprávkový deň Kde bolo, tam bolo, bola raz jedna 4. B, v ktorej bolo 22 žiakov. Mali triednu učiteľku, ktorá už nechcela byť obyčajnou učiteľkou. Nuž sa na konci novembra premenila na Čiernu kráľovnú a svojich žiakov premenila na rozprávkové bytosti. Netradičné vyučovanie v netradičných rozprávkových kostýmoch žiaci uvítali. A nielen žiaci, ale aj lektor anglického jazyka Steven Hughes z Elitenglish school, ktorý sa do tohto projektu zapojil.

Advent na Gercenke Požehnanie adventných vencov Pápež František hovorí, že „Advent je čas privítať Pána, ktorý sa s nami prichádza stretnúť. Je to čas pozrieť sa dopredu a pripraviť sa na Krista.“ Súčasťou duchovnej prípravy na Vianoce je aj adventný veniec. A preto tak ako každý rok aj v tomto adventnom období si všetky triedy pripravili adventné vence, ktoré požehnal páter Milan buď na svätej omši, alebo priamo v triedach.

Adventné vence trochu inak V 3. D máme jednu tradíciu – každý rok si vyrábame s rodičmi adventné vence. Žiaľ, tento rok sa to nedalo, tak sme sa rozhodli, že napriek všetkému si tradíciu zachováme a rodičov potešíme tak, že si vyrobíme netradičný adventný veniec – nie z čečiny, ale z vlny. Deti tvorili, zabávali sa, vzájomne si pomáhali, podporovali sa. Nakoniec sa nám podarili naozaj krásne výtvory.

Červená streda V duchu solidarity a upozornenia na prenasledovaných kresťanov vo svete sa 25. novembra deti z našej školy pridali do kampane s názvom „Červená streda“. Žiaci obliekli na seba niečo červené. No neostali sme len pri vonkajších symboloch. Ráno bola na daný úmysel odslúžená svätá omša, ktorej sa zúčastnila jedna trieda a cez školský rozhlas sa všetky deti zapojili do spoločnej modlitby na začiatku vyučovania.

44

Svätý Mikuláš V piatok 4. decembra všetkým deťom žiarili očká radosťou a boli plné očakávania. Z každej strany bolo počuť otázku: Kedy už príde? Pýtate sa, že kto? No predsa sv. Mikuláš. Na tento deň sa všetci žiaci 1. stupňa už veľmi tešili a pripravili si pre Mikuláša aj milé prekvapenia v podobe básničiek, piesní, či pekných obrázkov. No detí je na svete veľa a on je len jeden, tak sme museli byť trpezliví a čakať, kedy už zaznie zvonček za dverami triedy.

45

Online advent – kalendár adventných aktivít Počas dištančného vzdelávanie pripravili učitelia pre žiakov online Advent na Gercenke. Išlo o kalendár adventných aktivít na každý deň, z ktorých vznikali fotky, ktoré mohli žiaci nahrávať do pripraveného zdieľaného albumu. Aké aktivity to boli? Napríklad tvorba adventného venca, príprava čaju pre rodinu, modlitba pri adventnom venci. Bol to požehnaný čas (nielen) pre žiakov.

Online adventné čítanie s piatakmi Prvého decembra sa vydali naši piataci na dlhú adventnú cestu. Spolu s hlavnými hrdinami z knihy Vianočné mys– térium putovali nielen v priestore, ale aj v čase. Každý jeden deň si piataci otvorili na vianočnom stromčeku jednu guľu, v ktorej sa ukrývala jedna časť príbehu a úloha, ktorú bolo potrebné zvládnuť. A tak sa piataci postupne zoznámili s Andrejom Radlinským, zakladateľom Spolku sv. Vojtecha, objavili tradičné symboly Švédska a Talianska, obliekli Michelangelovho nahého Dávida, zoznámili sa s rozprávkovou postavou Potkaniara či byzantským umením v podobe mozaiky. Technický tím tvorili žiaci kvarty: Jakub Tulek, Jakub Porubec, Richard Sepši, Daniel Svitaň, Ivan Hrabčák a zvukové nahrávky nahovorila Slávka Košecká.

Adventná výzva u druhákov Advent je každoročná príprava na najkrajšie sviatky roka – Vianoce. Aj žiaci 2. A sa chceli dobre pripraviť na toto krásne obdobie liturgického roka a to tým, že si každý deň spolu prečítali úryvok zo Svätéhp písma a pomodlili sa na úmysel, ktorý bol na kartičke v daný deň. Okrem toho urobili úlohu – dobrý skutok, keď sa žiaci učili pomáhať druhým aj tým, že sa sami niečoho zrieknu. Aj vďaka tejto aktivite žiaci spoločne prežívali adventný čas a pripravili svoje srdcia na príchod Ježiša.

Online karneval na prvom stupni Aj keď pandémia tento rok nedovolila osláviť a ukončiť fašiang tak, ako sa patrí, pani učiteľky prvého stupňa sa nezľakli a zorganizovali pre žiakov online karneval. Plnením zábavných online úloh, tanca či spevu si žiaci prvého stupňa spríjemnili online vyučovanie.

Online pôstne aktivity Na obdobie pôstu, ktoré je pre nás kresťanov prípravou na Veľkú noc, sme nezabudli ani počas dištančného vzdelávania. Doba nás všetkých prinútila byť oveľa viac za počítačom, no nesmieme zabúdať rozvíjať aj iné ta– lenty a snažiť sa myslieť aj na iných. Piataci, šiestaci a siedmaci sa zapojili do aktivít, ktorými jednak rozvíjali svoje zručnosti a v rovnakej miere sa snažili potešiť aj svojich blízkych. Žiaci vyrobili rôzne ozdoby, dekorácie, ktorými vyzdobili svoje príbytky, alebo pripravili chutné dobroty pre svojich blízkych, tým im prejavili svoju úctu a pozornosť.

Primátor Bratislavy na hodine OBN V piatok 19. marca 2021 navštívil hodinu občianskej náuky primátor mesta Bratislava Matúš Vallo. Prišiel na pozvanie lektora Oscara Brophyho, ktorý ho spolu so žiakmi triedy 6. B na hodinu pozval. Na hodine naj– skôr hovoril o svojej práci primátora, o tom, ako vyzerá jeho bežný deň, o obecnej samospráve mesta Bratislava a o tom, akú úlohu má každé dieťa pre obec, v ktorej býva. Takmer celá hodina prebiehala v anglickom jazyku, v ktorom je pán primátor naozaj dobrý.

Transatlantická prednáška a diskusia Dňa 6. apríla 2021 sa študenti nášho gymnázia zúčastnili transatlantickej prednášky s diskusiou na tému: Politické smerovanie Slovenska, ktorá prebiehala prostredníctvom Zoom-u. Prednáška bola určená americkým študentom politológie na katolíckej univerzite. Pozvanie participovať sme dostali od Davida Reicharda, Ph.D., ktorý prednáša Medzinárodne vzťahy na Univerzite Komenského. Na Slovensku tiež pôsobí ako misionár Legion of Mary. Prednášky sa zúčastnili študenti septimy Júlia Reinoldová, Dominik Zaťko, Michal Šubín a študenti sexty Jakub Krajniak a Samuel Štofko. Naši študenti prispeli v diskusii svojimi hodnotnými komentármi.

Medzinárodný deň detí Medzinárodný deň detí sa na našej škole niesol v znamení radosti a zábavy. Keďže všetky deti mali sviatok, tak učenie a skúšanie sme vymenili za dopoludnie plné hier a súťaží. Každá trieda sa spolu so svojou pani učiteľkou presunula na školský dvor, kde na deti čakalo veľké množstvo zábavných a poučných stanovíšť, ktoré si pre nich pripravili pani vychovávateľky. Nechýbalo ani niekoľko skautských stanovíšť, ktoré zabezpečili študenti našej školy a zároveň vedúci 47. zboru skautov (Rota Ferda Mravca).

47

Slávnosť Najsvätejšieho Kristovho tela a krvi Na slávnosť Najsvätejšieho Kristovho tela a krvi, 3. júna, žiaci prvého stupňa vyjadrili vďačnosť za dar Pánovej prítomnosti v našej škole eucharistickou procesiou, ktorá viedla cez ich triedy. Žiaci s pani učiteľkami a pani vychovávateľkami si v triedach pripravili oltárik s patrónom triedy, pri ktorom im páter Milan dal eucharistické požehnanie.

Exkurzia v Botanickej záhrade Trieda 6. B sa 18. júna zúčastnila exkurzie v Botanickej záhrade v Bratislave, kde ich sprevádzal vysokoškolský pedagóg. Žiaci mali možnosť zopakovať si vedomosti z biológie iným spôsobom výučby. Mohli pozorovať dreviny zo všetkých kontinentov a naučiť sa rozoznávať šišky, rozlíšiť ihličie i jednotlivé druhy listnatých či ihličnatých stromov a spoznať flóru rôznych biotopov.

Pozorovanie čiastočného zatmenia Slnka

Piataci za umením v SNG

Druhostupniari sa stali pozorovateľmi čiastočného zatmenia Slnka. Toto prírodné divadlo bolo na našom území možné pozorovať po šiestich rokoch 10. júna 2021. Zváračská kukla a staré diskety tvorili filtre pre zvedavé deti i učiteľov. Vidieť to naživo napomohlo porozumieť viacerým javom v geografii, ale aj vo fyzike.

Novokňazské požehnanie Z rúk otca arcibiskupa Stanislava Zvolenského prijal 13. júna 2021 kňazskú vysviacku náš bývalý študent Peter Repko, primičnú omšu slúžil v Kostole Svätej rodiny 14. júna a svoje novokňazské požehnanie udelil žiakom a učiteľom na svätej omši v školskej kaplnke 25. júna. Vyprosujeme mu v jeho kňazskej službe veľa Božích milostí.

V posledný štvrtok v mesiaci jún sa piataci vybrali na exkurziu za umením. Ich kroky viedli do Slovenskej národnej galérie, v ktorej absolvovali niekoľko edukačných programov. Programy určené pre školské skupiny sú prispôsobené aktuálnym výstavám v SNG a naši piataci mali možnosť byť súčasťou Siedmich slobodných úvah o umení.

Misionár zo Zimbabwe na našej škole V záverečnom týždni školského roku navštívil našich žiakov misionár verbista, páter Kamil Kočan, ktorý pracuje v misii Zimbabwe už 9 rokov a venuje sa mladým ľuďom na univerzite. Jeho prednáška mimoriadne zaujala našich študentov a priblížila im misijný rozmer cirkvi, ako aj život mladých ľudí v tejto krajine.

Exkurzia v Múzeu holokaustu Žiaci 9. A navštívili 18. júna v rámci hodín dejepisu Múzeum holokaustu v Seredi. Dozvedeli sa, že aj na území Slovenska sa diali hrôzy, ktoré už história nezmaže. Dôležité však je, aby o tejto neslávnej histórii vedeli, hovorili a už nikdy nedopustili, aby sa čosi podobné stalo a aby tieto historické udalosti nikto nikdy nepo–pieral.

48

Olympijský odznak všestrannosti Olympijský odznak všestrannosti je dobrovoľný športový projekt Slovenského olympijského a športového výboru realizovaný na školách, zameraný na podporu všestranného pohybového rozvoja žiakov. Do tohto projektu sa zapojili aj žiaci našej školy – triedy 6. A, 6. B a príma. Úroveň dosiahnutých bodov z testovania všetkých 6 disciplín pridelí stupeň ohodnotenia a žiaci na základe výsledkov získajú certifikát a tí najlepší odznak všestrannosti.

49

Triedne výlety

Školský klub detí Odpust k sviatku sv. Terezky z Lisieux

V zajatí Bratislavy Žiaci 7. A sa 21. júna s triednou učiteľkou vydali na výlet „v zajatí“ Bratislavy. Navštívili blízky Sandberg, kde sa pokochali výhľadom na okolie, krásou prírody, dozvedeli sa nové veci o záhadách tohto miesta a zabavili sa rozhovormi či zahrabávaním „kostí“ pre ďalších návštevníkov.

Každý rok si v prvý októbrový deň pripomíname veľkú – malú sväticu sv. Terezku z Lisieux. Žiaci 3. C si túto sväticu vybrali tento školský rok za patrónku triedy. V tento deň sa žacia zúčastnili svätej omše, ktorú celebroval školský kaplán Milan Toman. Žiakom posvätil ruže ako znak slov sv. Terezky, že bude z neba zosielať dážď milostí v podobe ruží na všetkých. Každý žiak si mohol zobrať domov jednu ružu. Po svätej omši mali žiaci v triede malé agapé.

Po Bratislave Objaviť ďalšie zákutia Bratislavy sa počas výletu vybrali žiaci 7. B. Prešli sa po Ondrejskom cintoríne, pozreli si miesta posledného odpočinku významných Bratislavčanov, pekárov, mäsiarov aj továrnikov, ako i bývalého prezidenta Kováča alebo hercov – napríklad pána Júliusa Satinského alebo Mariána Labudu. Potom sa pred ostrým slnkom ukryli v tôni stromov v Medickej záhrade.

Ako sa cítim? Žiaci 3. B sa prostredníctvom projektu, ktorý vytvorila pani učiteľka, v poobednom čase – v rámci ŠKD učili pracovať so svojimi emóciami, ktoré majú a aktuálne prežívajú. Pre žiakov boli pripravené rôzne aktivity, počas ktorých sa vzájomne lepšie spoznávali, učili sa vyjadrovať svoje pocity či vnímať ostatných členov triedy. Deti sa do týchto aktivít zapájali veľmi rady. Vždy to pre nich bolo veľké prekvapenie, keď zistili, čo si dokázali všimnúť a naučiť sa cez jednoduchú hru.

Na úteku pred slnečnými lúčmi

Deň jablka Už každoročne si 21. októbra pripomíname Medzinárodný deň jablka. Jabĺčka patria medzi najzdravšie druhy ovocia. Žiaci v školskom klube hovorili o prínose konzumácie jabĺk pre naše zdravie, a to nenásilným a hravým spôsobom. Mnohí žiaci mali v tento deň zdravý olovrant, doniesli si rôzne odrody jabĺčok, maľovali, vyrábali z papiera a mnohými inými aktivitami sa učili, aká je dôležitá pravidelná konzumácia ovocia a zeleniny. Deti boli jablkovým dňom nadšené, veď predsa maškrtiť sa dá i zdravo.

Cieľom školského výletu triedy príma bola Jaskyňa Driny a hrad Červený Kameň. Žiaci si vychutnali obe lokality počas jedného z najteplejších dní v júni, takže im úkryt pred slnečnými lúčmi padol vhod.

(Nielen) petržalská minulosť Žiaci kvarty navštívili 22. júna petržalský vojenský bunker, ktorý bol vybudovaný v medzivojnovom období. V najväčšom a najsilnejšie vyzbrojenom ťažkom objekte v Bratislave žiaci absolvovali zaujímavú exkurziu interiéru bunkra s výkladom o prvej i druhej svetovej vojne. V blízkosti bunkra je aj vojenský cintorín. Exkurziu sprostredkúva združenie Zachráňme petržalské bunkre, ktoré v ňom zriadilo múzeum.

50

Deň Slnka Tretí máj oslavujeme Medzinárodný Deň Slnka. Žiaci 1. D sa vďaka prezentácii a rozprávke „Bola raz jedna planéta“ dozvedeli mnohé zaujímavosti o Slnku. Zistili, čo všetko Slniečko na Zemi spôsobuje, aké účinky má na nás, na rastliny i živočíchy. Potom mali príležitosť poskladať si slniečko z ľubovoľných predmetov, ktoré našli v triede. Jedna skupinka si vytvorila slniečko z penových kociek a iná z vrchnáčikov pet fliaš.

51

Deň sukní a košieľ Byť dámou a gentlemanom nie je vôbec jednoduché. Slušné správanie chlapcov voči dievčatám a úcta k nim je niečo, čo sa musíme učiť od malička. Preto žiaci prvého stupňa mali deň, keď prišli do školy slušne oblečení a spolu s pani vychovávateľkami prostredníctvom rôznych aktivít, scénok a rozhovorov sa snažili pochopiť, prečo je tak veľmi dôležitá vzájomná úcta a tolerancia. Zároveň nezabudli ani na svoju rodinu – vzájomne sa obohacovali spoločným zdieľaním a výrobou darčekov pre svojich rodičov.

(Nielen) duchovné aktivity na Daliborovom námestí Adventný medailón

Deň Zeme Deň Zeme vznikol ako reakcia na rozsiahle poškodzovanie životného prostredia. Jeho cieľom je pripomenutie si našej závislosti od cenných daroch poskytovaných Zemou. Keďže aj naša škola nesie prívlastok „zelená“, zapojili sme sa do výzvy, keď sme prispeli k ochrane životného prostredia recyklovaním a využívaním rôznych plastových materiálov na výrobu dekoračných a úžitkových predmetov. Z plastových vrchnákov a fliaš vznikli nádherné dekoračné jabĺčka, kvetináče a stojany na ceruzky. Samozrejme, žiaci kvetináče nenechali prázdne, ale do nich zasiali zeleninu a kvietky, ktoré im skrášľujú triedu. Naši prváci zasa využili plastové vrchnáky na výroku nádherných obrázkov.

Počas Adventu bola v kostole pre deti spoločná príprava na Vianoce. Zároveň to bola cesta, na ktorú prvoprijímajúce deti vykročili spoločne. Anjel nášho chrámu deti sprevádzal a pomáhal im, aby získali všetky adventné medailóniky. Každú stredu sr. Majka spolu s vrátnikom Borisom a anjelom Kristínkou Melovou mali pre deti pripravené tvorivé úlohy. Vyrobenú vec deti mali doniesť do kostola v nedeľu alebo poslať na mail. A tak každú adventnú nedeľu sa stretli pri detskej svätej omši o 10:30 h, pri bráne stál Vrátnik Svätého kríža a zbieral vyriešené úlohy. Aby anjel odhalil tajomstvo štyroch medailónov, tak Vrátnik musel mať v rukách aspoň 10 vyriešených úloh od detí – Božích bojovníkov a priateľov. Deti mali tak možnosť nielen získať medailónik štyroch patrónov Adventu, ale sa aj spoločne pripraviť na Vianoce. Bol to čas bohatý na mnoho pekných duchovných inšpirácií a Božích milostí.

Online katechézy Desatora pre prvoprijímajúce deti Keďže sa v čase pandémie nebolo možné s deťmi stretnúť naživo, zvolili sme formu online. Pravidelne v čase pôstu a potom aj vo veľkonočnom období sa deti mohli cez Facebook spojiť s tímom Desatora. Páter Milan Toman, sr. Majka, Laura Chmarová, Slávka Košecká a Simona Štofková tvorili tím, ktorý pre deti pripravovali pravidelné nedeľné polhodinky. Na úvod bola krátka scénka zo života dievčat – Li a Yuna – ktorá súvisela s Desatorom. Páter Milan Toman potom deťom v krátkej katechéze vysvetlil, čo nám pre život dáva daná časť Desatora. Deti sa mohli interaktívne zapájať do vysielania – mohli zavolať na mobil správnu odpoveď na otázku sr. Majky. Nechýbala ani tvorivá dielňa sr. Majky, ktorá si vždy pripravila niečo milé na vyrábanie v danej téme. Bol to tvorivý čas pre tím aj pre deti nielen z našej školy a farnosti.

52

53

Anglický program na Gercenke Text pripravila Mgr. Katarína Čurdová

V predchádzajúcom čísle našej školskej ročenky sme vám predstavili anglický program a jeho základné teoretické východiská. Tentokrát prinášame rozhovory s tými najdôležitejšími, bez ktorých by náš program nefungoval – s našimi lektormi.

Odkaz študentom: Buď taký dobrý, že ťa nemôžu ignorovať. Steve Martin

Oscar Brophy (Ír)

Odkiaľ pochádzaš? Povedz nám niečo zaujímavé o svojom rodnom meste. Moje rodné mesto sa volá Ballyheigue, Co. Kerry. Nachádza sa na juhozápade Írska. Je tam hrad, ktorý vyhorel pred 100 rokmi.

Aké je tvoje najobľúbenejšie jedlo? A ktoré slovenské jedlo máš najradšej? Mám rád vietnamskú kuchyňu. Zo slovenskej bravčové koleno a kačku s lokšami. Aké sú tvoje záujmy? Povedz nám o sebe niečo zaujímavé. Rád čítam knihy, hrám videohry a kreslím. Čo sa ti najviac páči na našej škole? Páči sa mi spoločenstvo, ktoré ľudia v škole vytvárajú, a akí sú študenti milí a priateľskí. Akú hudbu máš rád? A ktorý film je tvoj najobľúbenejší? Moja najobľúbenejšia pieseň je Country Roads od Johna Denvera a film The Goonies (americký detský dobrodružný film od Stevena Spielberga). Ako dlho žiješ na Slovenku? Aký najväčší kultúrny rozdiel pociťuješ na Slovensku? Na Slovensku žijem už päť rokov. Na Slovensku ľudia bežne rozprávajú dvoma aj viacerými jazykmi. V Írsku hovoríme len jedným jazykom. Ale učím sa po slovensky.

Odkaz študentom: Sadnite si a prestaňte rozprávať! Odkiaľ pochádzaš? Povedz nám niečo zaujímavé o svojom rodnom meste. Tim Scattergood (Brit) Pochádzam z južného pobrežia Anglicka, z mesta Bournemouth, ktoré má 11 kilometrov dlhú pieskovú pláž. V St. Peter’s Church je pochovaná Mary Shelley, autorka Frankensteina. Aké je tvoje najobľúbenejšie jedlo? A ktoré slovenské jedlo máš najradšej? Ryba s hranolkami na Vianoce. Na Slovensku milujem polievky! Všetky, okrem držkovej. Aké sú tvoje záujmy? Povedz nám o sebe niečo zaujímavé. Hrám futbal a rád sa prechádzam a rozprávam s priateľmi. Niečo zaujímavé o mne? Som slepý na jedno oko. Čo sa ti najviac páči na našej škole? To, že môžem vidieť deti každý deň. Sú takmer vždy veľmi milé a zábavné. No a vidieť ich obrovský pokrok, ako v prvom ročníku nevedia po anglicky a vo štvrtom už hovoria takmer plynule. 54

55

Akú hudbu máš rád? A ktorý film je tvoj najobľúbenejší? Mám rád filmy, ktoré sú založené na skutočnej udalosti. Terminál je jeden z mojich najobľúbenejších. Hudbu mám rád rôznu, najmä takú, ktorá vo mne vyvoláva silné emócie. Ako dlho žiješ na Slovensku? Aký najväčší kultúrny rozdiel pociťuješ na Slovensku? Na Slovensku žijem štyri roky a pozorujem, že ľudia niekedy veľmi skoro obedujú. Keď som bol prvýkrát v práci, kolegovia ma zobrali na obed o 10:15. A ja som mal práve raňajky.

Odkaz študentom: Ste moji najobľúbenejší študenti a teším sa z každej hodiny s vami!

Neil McArdle (Ír)

Odkiaľ pochádzaš? Povedz nám niečo zaujímavé o svojom rodnom meste. Som z malej poľnohospodárskej dedinky na severovýchodnom pobreží Írska.

Aké je tvoje najobľúbenejšie jedlo? A ktoré slovenské jedlo máš najradšej? Milujem babkin guláš. Aké sú tvoje záujmy? Povedz nám o sebe niečo zaujímavé. Vo svojom voľnom čase hráme s mojou manželkou stolný tenis a počúvame obľúbenú hudbu. Čo sa ti najviac páči na našej škole? Páči sa mi celá štruktúra školy a povzbudzujúce prostredie, ktoré motivuje žiakov k štúdiu. Akú hudbu máš rád? A ktorý film je tvoj najobľúbenejší? Mám rád tradičnú írsku hudbu. Ako dlho žiješ na Slovenku? Aký najväčší kultúrny rozdiel pociťuješ na Slovensku? Na Slovensku žijem od septembra 2018. Policajti tu majú obuté papuče a nosia zbrane.

Čo sa ti najviac páči na našej škole? Náhodné prerušenie vzrušenými deťmi, ktoré mi chcú povedať všetko o svojom živote. Akú hudbu máš rada? Mám rada The coconut song. Ako dlho žiješ na Slovensku? Aký najväčší kultúrny rozdiel pociťuješ na Slovensku? Žijem tu už štvrtý rok. Slováci hovoria „dovidenia“ iba raz. Polovica rozhovoru Malťanov zaberá lúčenie. Slováci ponúkajú pomoc iba raz. Ak odmietnete, už neponúknu. Na druhej strane na Malte existuje nepísané pravidlo, že nikdy neprijmete pomoc prvýkrát, keď vám ju ponúknu. Tiež som sa rýchlo naučila, že sa na Slovensku nesmiem dotýkať ľudí, napr. pri rozhovore, pokiaľ nemám s nimi úplne blízky vzťah.

Odkaz študentom: Jazyky sú bránou do sveta! Odkiaľ pochádzaš? Povedz nám niečo zaujímavé o svojom rodnom meste. Som z Berlína. Ak by ste chceli navštíviť zaujímavé mesto, kde Sven Schebesch môžete ochutnať veľa rôznych jedál, stretávať sa s rôznymi (Nemec) ľuďmi a kultúrami, mať párty, alebo dokonca relaxovať v rôznych parkoch a prírode v okolí mesta, potom je Berlín určite miestom, kam by ste mali vyraziť. Aké je tvoje najobľúbenejšie jedlo? A ktoré slovenské jedlo máš najradšej? Mám rád kari klobásu s hranolkami a bryndzové halušky. Aké sú tvoje záujmy? Povedz nám o sebe niečo zaujímavé. Rád jazdím na bicykli a chodím na túry do prírody. Čo sa ti najviac páči na našej škole? Možnosť študovať jazyky so zahraničnými lektormi.

Odkaz študentom: Moje meno má písmeno „e“. Odkiaľ pochádzaš? Povedz nám niečo zaujímavé o svojom rodnom meste. Som z malého ostrova Gozo, ktorý je súčasťou Maltskej republiky a je druhým najväčším ostrovom.

Aké sú tvoje záujmy? Povedz nám o sebe niečo zaujímavé. Mám celé spektrum záľub. Nepatrí medzi ne kričať „Ticho!“ a počúvať moje meno vyslovené 50-krát za sekundu.

Akú hudbu máš rád? A ktorý film je tvoj najobľúbenejší? Mojimi obľúbenými sú Marvel’s Avengers.

Nicole Vella (Malťanka)

Ako dlho žiješ na Slovenku? Aký najväčší kultúrny rozdiel pociťuješ na Slovensku? Na Slovensku žijem už osem rokov. Rozdiely vidím v dochvíľnosti, presnosti a službách.

Aké je tvoje najobľúbenejšie jedlo? A ktoré slovenské jedlo máš najradšej? Na pláži sa nič nevyrovná jedeniu sendvičov „Hobz biz-zejt“. Je to chlebová placka natretá paradajkovým koncentrátom a veľkým množstvom oleja, soli a korenia. Potom sa naplní tuniakom a ďalšími prísadami, ako sú olivy, kapary, cibuľa, jarný cesnak, bazalka a niekedy aj fazuľa. Na Slovensku som našla záľubu v chlebe. 56

57

Odkaz študentom: Nebojte sa robiť chyby!

Michael Smith (Američan)

Odkiaľ pochádzaš? Povedz nám niečo zaujímavé o svojom rodnom meste. Som z Atlanty, štát Georgia. Z mesta, kde vznikla Coca cola a kde sa nachádza najväčšie akvárium sveta.

Aké je tvoje najobľúbenejšie jedlo? A ktoré slovenské jedlo máš najradšej? Mexickú kuchyňu mám najradšej. Slovenské závisí od ročného obdobia. Milujem kapustnicu, neviem si bez nej predstaviť 1. január. Aké sú tvoje záujmy? Povedz nám o sebe niečo zaujímavé. Najradšej cestujem a trávim čas so svojou rodinou. Čo sa ti najviac páči na našej škole? Študenti a systém vzdelávania. Akú hudbu máš rád? A ktorý film je tvoj najobľúbenejší? Páči sa mi veľa rôznych žánrov, ale nemám svoju najobľúbenejšiu hudbu alebo film. Ako dlho žiješ na Slovenku? Aký najväčší kultúrny rozdiel pociťuješ na Slovensku? Prvýkrát som prišiel do Bratislavy v roku 2007. Žijem v Bratislave už viac ako 12 rokov. Najväčší rozdiel je asi v jedle. Amerika nemá „národné jedlá“. Milujem bryndzové halušky, ale najradšej zo salaša. Chvíľu mi trvalo, kým som si zvykol na slad-

Odkaz študentom: Pokračujte vo svojej práci. Nevytvárajte si vlastné pravidlá na hodine angličtiny. Buďte kreatívni! Odkiaľ pochádzaš? Povedz nám niečo zaujímavé o svojom rodnom meste. Pochádzam z mesta Leeds v Anglicku. Je to mesto, kde vznikol prvý film.

Alexander Pillar (Brit)

Aké je tvoje najobľúbenejšie jedlo? A ktoré slovenské jedlo máš najradšej? Najradšej mám mexickú kuchyňu. Slovenskú veľmi nie, nemám rád halušky. Aké sú tvoje záujmy? Povedz nám o sebe niečo zaujímavé. Vyštudoval som filmovú tvorbu, píšem filmové scenáre a momentálne produkujem svoj vlastný film. Čo sa ti najviac páči na našej škole? Mám rád deti a priateľskú atmosféru na tejto škole. Akú hudbu máš rád? A ktorý film je tvoj najobľúbenejší? Najradšej mám reggae. Filmov je tak veľa, že neviem vybrať ten naj. Ako dlho žiješ na Slovensku? Aký najväčší kultúrny rozdiel pociťuješ na Slovensku? Na Slovensku žijem 18 mesiacov. Najväčší rozdiel vidím asi v jedle. U nás je na prvom mieste zelenina, tu je niekedy na poslednom. 58

59

Prihlásenie sa do pilotného projektu

Zelený program Energetické esá

„Mali by sme nejako znížiť spotrebu energií na škole... Dostali sme ponuku z kancelárie Zelenej školy na zaujímavý projekt, prihlásime sa?“ znela otázka pani riaditeľky v novembri 2020. Keďže do Zelenej školy sme už zapojení boli a šetrenie energiami je pre našu školu téma viac než pálčivá, rozhodli sme sa, že sa do pilotného projektu Energetické esá prihlásime. Mali sme silnú motiváciu – znížiť vysoké výdavky školy na energie a najmä zistiť, kde nám energie „unikajú“. Ako sme sa však potešili, keď nás koncom novembra 2020 do projektu aj vybrali! Ocitli sme sa medzi 11 školami z celého Slovenska, ktoré sa projektu mohli zúčastniť. Bolo potrebné vytvoriť pre školu tzv. Akčný tím (1 učiteľ a 2 žiaci), ktorí by projekt zastrešoval. Výzva na vytvorenie Akčného tímu bola adresovaná žiakom školy, pričom sa takmer obratom prihlásili štyria šikovní žiaci z triedy sexta. A tak sme vytvorili Akčný tím v zložení jeden učiteľ (PaedDr. Renáta Tóthová, PhD.) a štyria žiaci. Projekt bol naplánovaný od novembra 2020 do júna 2021.

Text pripravili PaedDr. Renáta Tóthová, PhD. (koordinátorka), Jozef Kalužay, Martin Gron, Adam Krištof, Filip Mikuš

Realizácia projektu Hneď v decembri sme začali pracovať a zúčastnili sme sa prvého webinára. V januári sme si preštudovali formulár pre Energetický audit školy, začiatkom februára sme sa zúčastnili druhého webinára – už s expertom pre energie z SPP. Celý február 2021 sme si vyhradili na spracovanie Energetického auditu školy, na ktorom sme z dôvodu pandémie koronavírusu pracovali takmer výlučne online – komunikáciou s pani riaditeľkou, s pánom tajomníkom a s ekonómkami školy. Koniec februára sme venovali aj termosnímkovaniu našej školy, ktoré s členmi Akčného tímu prišiel spraviť expert z SPP a zúčastnila sa ho aj celoslovenská koordinátorka projektu EE pani Jarka Martinkovičová. Rozhovor o termosnímkovaní s členmi Akčného tímu prišla spraviť aj redaktorka z Rádia Slovensko, odvysielaný bol dňa 2. marca a jeho záznam si môžete vypočuť v archíve RTVS. Na marec sme si naplánovali prvú sériu rovesníckych vzdelávaní v téme Energie. Zároveň sme vypísali v rámci Dňa prírodovedného vzdelávania dobrovoľnú aktivitu – vyplnenie domáceho energetického auditu podľa formulára, 61

ktorý vedenie projektu EE dokončilo po druhom webinári. Domáci audit spracovalo niekoľko žiakov z rôznych tried. Rovesnícke vzdelávanie sme zrealizovali online formou v piatich triedach na hodinách fyziky (tercia, kvarta, sexta, 8. A, 9. A). Počas posledného aprílového týždňa sme zorganizovali Dni Zelených škôl, v rámci ktorých sme zrealizovali druhú sériu rovesníckych vzdelávaní v téme Energie (kvinta, sekunda). A zároveň sme zrealizovali našu najväčšiu energetickú akciu „Deň energie“, na ktorý sme naplánovali celoškolsky odvysielaný dvojhodinový live stream. Live stream v priamom prenose sledovali takmer všetky triedy školy, či už na interaktívnych tabuliach, alebo stredoškoláci z domu. K jeho priamemu sledovaniu sme prizvali sme aj rodičov, starých rodičov našich žiakov, aj záujemcov z radov verejnosti. Sme v Akčnom tíme veľmi radi, že sa nám takýto live stream podarilo zorganizovať, pripravovali sme ho takmer mesiac a pozvali sme doň zaujímavých hostí z oblasti energetiky a zároveň sme zrealizovali živú argu-

mentáciu medzi piatimi žiakmi rôznych tried školy o pozitívach a negatívach využívania rôznych druhov energií. Záznam live streamu si môžete pozrieť na cez QR kód. Argumentácie sa zúčastnili žiaci tried septima (K. Magdolenová a M. Pápay), sexta (R. Paško), kvinta (L. Lipovská) a kvarta (S. Košecká).

Zároveň sme v mesiaci apríl vypracovávali Návrh opatrení k šetreniu energií na škole a niektoré z návrhov sa začali aj realizovať.

prácu na tomto projekte vrátane každotýždenných piatkových dvojhodinových online stretnutí Akčného tímu v mesiacoch február, marec a apríl 2021.

Jozef Kalužay – predseda Akčného tímu Som veľmi rád, že som mohol byť súčasťou skvelého akčného tímu v tomto projekte. V tíme sa mi pracovalo veľmi dobre. Za výhodu považujem to, že nás tam bolo menej, a teda tam bolo viac priestoru na komunikáciu svojich názorov. Na projekte ma najviac bavilo to, že

s akčným tímom používali na rovesnícke vzdelávanie. Ďalšiu vec, ktorú som zastrešil, bola príprava a organizácia live streamu. V rámci toho som pripravoval a upravoval scenár, robil som všetky grafické veci a tiež som live stream vysielal a moderoval.

Martin Gron

Realizácia projektu Bližšie vám k svojej zanietenej práci v projekte EE napíšu aj veľmi šikovní a „akční“ chlapci zo sexty: Jozef Kalužay, Martin Gron, Adam Krištof a Filip Mikuš, ktorým v mene celej školy ďakujeme za niekoľko mesačnú neúnavnú

projekt príjemným obohateným môjho voľného času a na naše pravidelné stretnutia som sa vždy veľmi tešil. Mojou úlohou v rámci nášho tímu bola príprava, spracovanie a finalizácia podkladov a dokumentov, s ktorými sme pracovali. Okrem iného som finalizoval a dizajnoval prezentáciu, ktorú sme

sme absolvovali stretnutia a rozhovory s ľuďmi, s ktorými by sme sa len tak bežne nestretli. Okrem toho sme sa dozvedeli aj veľa informácií z oblasti energií. A tiež, samozrejme, nemôžem opomenúť to, že sme vďaka projektu mali možnosť niečo ovplyvniť a zmeniť. Pre mňa osobne bol 62

V novembri prišiel niekoľkým žiakom mail, v ktorom bol stručne opísaný projekt Energetické esá. Všetci, ktorým tento mail prišiel, dostali možnosť prihlásiť sa do pilotného ročníka tohto nového projektu organizovaného pod záštitou Zelenej školy. Zaujal ma koncept projektu, keďže som pár rokov dozadu bol súčasťou tímu Zelenej školy, a zároveň som chcel skúsiť aj niečo nové. Všimol som si, že mail bol poslaný aj pár chalanom, s ktorými som už robil na predošlých projektoch (Create & Control, študentské voľby...) a za tie roky sme boli už celkom zohraní a vedeli, čo jeden od druhého očakávať. Porozprávali sme sa medzi sebou o tejto príležitosti a rozhodli sme sa, že sa prihlásime a 63

uvidíme, ako nám to pôjde. Na začiatku sme nevedeli, čo presne máme očakávať, ale po prvom webinári v decembri sme dostali celoročný plán, ktorý zahŕňal vypracovanie energetického auditu školy, termosnímkovanie budovy školy, rovesnícke vzdelávanie a nakoniec projektu záverečnú správu. Energetický audit bol asi najťažšou časťou celého projektu, keďže sme ho nemohli robiť prezenčne, ale len sprostredkovane vďaka informáciám, ktoré sme dostali od pani riaditeľky, pána tajomníka a od pani ekonómok. Termosnímkovanie školy bola pre mňa osobne nová skúsenosť. Celému tímu nám bolo vysvetlené, ako narábať s termokamerou, ako odhaliť prieniky tepla na stenách budovy, aj ako

negatívne môže tento únik tepla vplývať na financie školy. Rovesnícke vyučovanie bolo zo všetkých častí projektu asi tá najpríjemnejšie. Dostali sme možnosť pre mladších žiakov a zároveň našich rovesníkov spraviť hodinu o našom projekte, o význame energetických štítkov na spotrebičoch, o termosnímkovaní alebo aj o tom, ako spraviť energetický audit. Počas týchto hodín dostali žiaci aj možnosť zapojiť sa do kvízových aktivít. S live streamom to už bolo trochu ťažšie, ale nakoniec sa nám ho podarilo úspešne zrealizovať. V rámci live streamu som robil hlavne viac „zákulisnú

robotu”, ako napríklad usmerňovanie účastníkov žiackej debaty, kontrolu času pri argumentácii a podobne. Celkovo som si projekt počas celého roka celkom užil, aj keď to bolo občas dosť vyčerpávajúce – hlavne pre domáce prostredie, kde nie je možnosť sa až tak sústrediť, ako by to okolnosti veľakrát vyžadovali a o to vyčerpávajúcejšia je aj práca, ktorú treba spraviť. Zároveň som rád, že v reakcii na naše podnety začala škola aj so zavádzaním opatrení na šetrenie energie na škole. Vďaka tomu môžem spokojne povedať, že naša práca za celý školský rok v rámci tohto projektu mala zmysel.

Adam Krištof Moja úloha v tíme bola, aby som vyhľadal a napísal pár firmám, ktoré pracujú so solárnym panelmi a získal ich pre náš live stream, ďalej som do nášho projektu zohnal merač spotreby energie, bol som pri termosnimkovaní školy a taktiež, keď sme mali rovesnícke vzdelávanie, tak som žiakom porozprával niečo o termosnímkovaní. Počas rovesníckeho vzdelávania bolo mojou úlohou aj spravovať kvízy v platforme Kahoot pre každú triedu, premietnuť triede percentuálne vyhodnotenie, spracovať výsledky

žiakov v softvéri Excel a poslať ich pani učiteľke, ktorá na nasledujúcej hodine kvízy v triedach vyhodnotila. V tíme Energetických es sa mi pracovalo výborne, lebo sme tam boli všetci z jednej triedy, všetci sme zohraní a vieme sa vždy dohodnúť. Na tomto projekte ma najviac zaujali spôsoby, ako ľahko ušetriť energiu, ale naopak ma prekvapili niektoré fakty o škole, ktoré som dovtedy netušil.

Filip Mikuš V projekte som neočakával obzvlášť zábavné aktivity, opak bol však pravdou. Počas distančného vzdelávania som sa zúčastnil termosnímkovania budovy, ako osobitnú úlohu som niekoľko dní po vyučovaní meral na škole spotreby vypnutých zariadení, tiež ma veľa naučilo a obohatilo online stretnutie so zamestnancami teplárne Veolia, kde sme si povedali o systéme rozvodu tepla 64

65

v Petržalke a v závere projektu som si vyskúšal, aké je to viesť študentskú diskusiu počas live streamu. Za spomenutie stojí aj webinár o vytváraní a spracovaní videí, ktorý sme vďaka účasti v projekte dostali ako bonus. Napriek tomu, že sa o energetické témy príliš nezaujímam, projekt mi ponúkol nové skúsenosti a bol veľmi náučný v mnohých oblastiach.

Akadémia veľ kých diel

Staň sa študentom Akadémie veľ kých diel Vstúp do diskusie s autormi, ktorí formovali našu civilizáciu. Vďaka veľ kým dielam sa naučíš spoznávať seba a svet úplne novým spôsobom. Nechaj sa uniesť príbehom a buduj si kritické myslenie, sústredenosť a schopnosť rozumne diskutovať.Čo robíme

Čo nerobíme

čítame krátke diela veľkých autorov, ktoré sú nadčasové a obsahujú dôležité témy

 pozeráme

kvalitné filmy a slávne obrazy a počúvame významné hudobné diela, cez ktoré spoznávame svet

 diskutujeme

o svojich vlastných myšlienkach súvisiacich s dielami

Akadémia veľ kých diel je voľnočasový program pre stredoškolákov. Pozeráme dobré filmy, čítame tie najlepšie knižky, počúvame kvalitnú hudbu a zamýšľame sa o slávnych obrazoch. Hľadáme odpovede na veľ ké otázky vo veľ kých príbehoch. Vstupujeme do diskusie s najväčšími mysliteľmi, ktorí formovali našu civilizáciu. Nasledujeme princípy klasického a charakterového vzdelávania používané na tých najlepších svetových univerzitách. 66

 testujeme

kritické myslenie bez známkovania – študenti môžu vidieť svoje zlepšenie

 metodiky

pre semináre tvoríme s pomoci skúsených pedagógov, odborníkov a zahraničných inštitúcií 67

 neučíme sa o dielach naspamäť ​

 nepoužívame učebnice​  učiteľ o dielach neprednáša, ale otvára otázky z diela pomocou metodík Akadémie​

 neponúkame

jednoznačné odpovede, hľadáme ich v diskusii​

 nediskutujeme

pre diskusiu samotnú, ale venujeme sa otázkam a témam, ktoré otvárajú konkrétne diela​

 študentov neznámkujeme

Do zákulisia veľ kých diel Text pripravila Sofia Krammerová

O Akadémii veľkých diel som sa dozvedela na našej škole vďaka ukážkovému semináru, ktorý ma veľmi zaujal. Bola som prekvapená, že na Slovensku existuje program, v ktorom sa mladí ľudia do hĺbky venujú umeniu. Ani nachvíľu som nezaváhala, či to skúsim, a teraz spätne to hodnotím ako najlepšie rozhodnutie môjho života pre osobný rozvoj. Do programu sme sa prihlásili ôsmi žiaci z viacerých tried. Akadémia prebiehala vo forme seminárov, na ktoré sme sa všetci vopred pripravili prečítaním, vypočutím alebo pozretím daného diela sprostredkovaného v online knižnici. Následne sme mohli absolvovať krátky online kvíz, v ktorom sme si overili, či sme správne porozumeli dielu, a preopakovali základné body. A potom hurá na seminár! Samotné semináre trvali približne hodinku a pol. Boli vedené formou otvorenej diskusie, ktorú viedol náš učiteľ pán Lazový. Nerozprávali sme sa iba o deji, ale diskutovali sme aj o tom, ako sa nejaká postava v diele vyvíjala, čo ju zmenilo, čo môže znamenať ten a ten detail alebo symbol. Spoločne sme sa zamýšľali nad vecami z úplne inej perspektívy. Ak by sme sa takýmto spôsobom rozprávali aj v škole, možno by sme si ani nevšimli, že už hodinu a pol nadšene debatujeme aj o „nudnej povinnej literatúre“. Diela, ktorým sme sa venovali, boli rôzneho žánru a druhu. Od literárnych cez audiovizuálne až po výtvarné. Z literárnych vo mne veľmi rezonovali filozofické diela, akými boli Obrana Sokratova od Platóna či Etika Nikomachova od Aristotela, ale aj román Nezabíjajte vtáčika od Harper Lee. Z audiovizuálnych to bol napríklad film Skafander a motýľ od Juliana Schnabela. Výtvarné diela ako Výkrik od Edvarda Muncha, Návrat márnotratného syna od Rembrandta či Guernica od Picassa. Vďaka Akadémii som sa dostala aj k ďalším zaujímavým

dielam, niektoré som už predtým poznala, ale teraz som sa o nich mohla s niekým porozprávať a lepšie ich pochopiť, ísť viac do hĺbky a pozrieť sa na to z viacerých strán. Najlepšími však v rámci ročného programu boli návšteva galérií a divadiel, kde som mohla dané dielo aj naživo precítiť. Utkvela mi v pamäti návšteva galérie Nedbalka v Bratislave či divadelná hra Antigona v Slovenskom národnom divadle. Ak by som mala zhodnotiť, čím bola pre mňa Akadémia, tak by som ju prirovnala k pohľadu do zákulisia známych veľkých diel, o ktorých som nepočula alebo im spočiatku nevenovala veľkú pozornosť. Bola to cesta spoznávania seba samej, ale aj druhých a sveta okolo nás. Podrobná analýza diel mi zlepšila kritické myslenie. Otvorená diskusia ma naučila vyjadriť svoj názor pred ostatnými, ale zároveň aj rešpektovať názory druhých. Hĺbka a myšlienka jednotlivých diel ma nútila sa sústrediť a čítať s porozumením. Akadémia veľkých diel je skvelý priestor na sebarozvoj, a keď sa navyše vytvorí dobrá partia, tak je to nezabudnuteľné. Určite odporúčam.

Galéria Nedbalka Moderné obrazy a sochy slovenských autorov

Antigona Slovenské národné divadlo

Absolventi Slávnostné odovzdanie certifikátov

68

V marci pripravili učitelia slovenského jazyka a literatúry pre žiakov druhého stupňa a gymnázia čitateľské popoludnia, počas ktorých známi slovenskí umelci čítali ukážky z rôznych kníh – do spoločného online prostredia zavítali Zuzana Vačková, Roman Poláčik, Natália Puklušová, Ondrej Kandráč a Lucia Hurajová.

Marec mesiac knihy Text pripravili Mgr. Nikoleta Baánová a Mgr. Andrea Draganová, PhD.

Zuzana Vačková Naše marcové čítanie odštartovala výborná Zuzana Vačková! Žiakom šiesteho ročníka a prímy prečítala poviedku Gabriely Futovej – Trapoška. Okrem skvelého umeleckého zážitku porozprávala deťom aj o hereckom živote a odpovedala na ich zvedavé otázky.

Roman Poláčik Deviatakom prečítal slovenský herec Roman Poláčik ukážku z knihy Na tenkom ľade. Boli to krátke úsmevné autobiografické príhody a osudy Jána Hanáka. No čo to zo svojho súkromia, hereckého života i školských liet prezradil i samotný Roman Poláčik. Deviatakov povzbudil, že „makať na sebe“ rovná sa zaručený úspech. Natália Puklušová Na online hodinu čítania s ôsmakmi zafúkal poriadny vietor, ba priam hurikán. Živel, energia, charizma v podobe slovenskej herečky Natálky Puklušovej nám všetkým spríjemnili popoludnie. Natália je veľmi milá, usmievavá, vtipná. Deti si získala hneď od prvej sekundy a odpovedala im na všetky zvedavé otázky.

Ondrej Kandráč Medzi piatakov zavítal spevák Ondrej Kandráč a žiakom prečítal poviedku z knihy Romana Brata – Mordovisko. Vtipný príbeh o žiakoch jednej veselej triedy Ondrej Kandráč ešte umocnil humorom sebe vlastným. Okrem čítania, zvedavých otázok a niekoľkých vtipov sme mali česť zažiť krátku atmosféru súkromného koncertu.

Lucia Hurajová Online čítanie so známymi osobnosťami pokračovalo aj na veľkom gymnáziu. Medzi žiakov kvinty až oktávy sme pozvali slovenskú herečku Luciu Hurajovú. Prečítala poviedku od Dušana Mitanu – Tajomstvo Štedrého večera, so žiakmi sa porozprávala nielen o literatúre, živote, ale aj všeličom inom.

70

71

V rámci Marca – mesiaca knihy absolvovali žiaci kvarty dve online stretnutia na tému – Ako (sa) rozprávať a písať o literatúre. Na prvom stretnutí im literárna kritička Jaroslava Šaková porozprávala o tom, aká náročná je práca recenzenta, čo všetko je potrebné zvládnuť, aby recenzia nebola hejtom, ale textom kritickým a analytickým. Na túto tému nadviazala na druhom stretnutí literárna vedkyňa Lenka Macsaliová, ktorá už niekoľko rokov vedie vlastný youtubový kanál o knihách: Inferno na polici. Jej videorecenzie podnecujú k diskusii a inému pohľadu na takzvané bestsellery. Z oboch stretnutí bolo jasné, že recenzie a proces recenzovania sú bežnou súčasťou života, najmä toho lockdownového.

Marec mesiac knihy v kvarte

Fotoseriál nesúď knihu podľa obalu Kontakt s knihou je dôležitý. Žiaci kvinty a sexty si zvolili zaujímavý a kreatívny spôsob. Vybrali si knižné obálky, ktoré tak trochu dotvorili. Vznikli podarené výtvory, veď posúďte. K tejto aktivite bola na sociálnej sieti vytvorená aj súťaž, ktorej víťazom sa stal Alan Kušpál z kvinty.

Hviezdoslavov Kubín Z čitateľského denníka piataka

Okrem inšpiratívnych poobedných online čítačiek sme si pre žiakov, rodičov, učiteľov i priateľov školy pripravili na sociálnej sieti školy aj ekologický knižný kalendár, po ktorom nezostane žiadny odpad a ani sa z neho nepriberá. V priebehu dvanástich dní sme každý deň otvorili jedno okienko, ktoré neskrývalo žiadnu sladkú čokoládku ani drobnôstku, ale knižný tip od našich šikovných piatakov. Dvanásťdielny seriál sa volal Z čitateľského denníka piataka.

72

Základná škola Aj v školskom roku 2020/2021 sa naša škola zapojila do recitačnej súťaže Hviezdoslavov Kubín. Základnú školu reprezentovali žiačky: z 8. A Hanka Zongorová a z triedy 4. C Berry Hapčová a Viktória Fendeková. Viktória Fendeková vo svojej kategórii zvíťazila a postúpila do ďalšieho kola. Gymnázium Rovnako sa súťaže zúčastnili aj zástupkyne z gymnázia. V okresnom kole sa na 2. mieste v prednese poézie umiestnila Tamara Fendeková z prímy a na 3. mieste v prednese prózy Alexandra Rublíková z rovnakej triedy. Videá, ktoré sa zasielali do súťaže, nájdete tu:

73

Patris Corde

Apoštolský list bol napísaný pri príležitosti 150. výročia vyhlásenia sv. Jozefa za patróna univerzálnej Cirkvi. Cieľom apoštolského listu je prehĺbiť našu lásku k tomuto veľ kému svätcovi a povzbudiť nás k nasledovaniu jeho čností a zápalu. Prinášame pár myšlienok a názorov, ktoré zaujali študentov septimy.

Apoštolský list pápeža Františka

Text pripravila Ing. Mgr. Mária Líšková Adam Bista Tento list sa mi veľmi páčil, lebo je návodom k tomu, ako byť dobrým otcom. Sám mám vzťah s Bohom a pripadám si občas ako taký otec, keď robím vo farnosti animátora. Otcovstvo je v tomto svete veľmi dôležitá úloha a vďaka takým vzorom – ako bol napríklad Jozef sa vieme stať lepšími otcami pre vlastné deti. Všetky vlastnosti vymenované v liste sú rovnako dôležité a nemali by byť zanedbávané dnešnými otcami. Zdá sa mi, že v dnešnej dobe prevažuje vlastnosť pracujúceho otca. Často si všímam deti, ktoré potrebujú pozornosť od otca, no často sa im nedostane, pretože mnoho z nich dlho pracuje.

Emília Legnavská Piata časť listu sa týka kreatívnej odvahy. A tej mal Jozef naozaj mnoho. Počas prvých rokov Ježišovho života musel Jozef vynaložiť mnoho síl a rozumu na jeho ochranu. Tieto kreatívne riešenia boli výsledkom nielen jeho lásky a odhodlania, ale aj viery a dôvery. Pred prečítaním tohto listu som nikdy takto neuvažovala o sv. Jozefovi. Vo veľa veciach mi teda toto prečítanie otvorilo oči a som rada, že som sa mohla na takú dôležitú postavu v dejinách kresťanstva pozrieť z nového uhla.

Samuel Milan List Patris corde sa zameriava na viaceré problematiky. Veľmi sa mi páčilo zakomponovanie Jozefovho manželstva s Máriou, keď pápež spomínal, aké dôležité je komunikovať a podporovať sa v manželstve. Nenávisť, urážanie, klamstvo nám tieto piliere manželstva ničia, treba sa navzájom rešpektovať a pomáhať si, pretože len vtedy sú dvaja partneri najsilnejší a nepremožiteľní. Treba si všimnúť aj to, ako pokorne a s radosťou prijal Jozef jeho nie veľmi ľahký osud. Jozef to nemal v živote ľahké, ale ako môžeme vidieť pokora, sebazaprenie a pracovitosť nás robia odolnými a vydržať aj v tých najväčších prekážkach života, ako napríklad vtedy, keď Jozef musel s Máriou utekať pred prenasledovaním.

74

75

Matej Roch Jozefove postoje, správanie a celé zmýšľanie, ktoré mal, je pre mňa dych berúce. Neviem si predstaviť, že by som zostal so svojou frajerkou potom, čo by len tak otehotnela. To by bolo silné. On však dostal silu od Boha a vedel si s každou situáciou poradiť. Boh bol na jeho strane a chránil jeho rodinu.

Viktor Šinkovič Tento list bol celkom fajn, nemal som od neho veľké očakávania, ale musím povedať, že ma celkom prekvapil. Hlavne pápežovo smerovanie a jeho pohľad na svet, v ktorom momentálne žijeme. Pápež nám priblížil Jozefov život, aby sme si vedeli predstaviť, aké to mal ťažké, mám na mysli hlavne prenasledovanie a snahu o ochranu Márie a Ježiša.

Marek Mydla

Silvia Griačová Jednou z tém listu bola: Tvorivo odvážny otec. Táto téma ma zaujala už svojím názvom. Osobne sa považujem za celkom tvorivú osobu. Zaujímalo ma, ako je to prepojené s Jozefom. Vraj máme v sebe objaviť akúsi kreatívnu odvahu. Keď príde problém, prekážka, nemáme sa vzdať, ale naopak máme s nimi bojovať a niekedy, keď nám „dôjdu“ spôsoby, napadnú nám kreatívne cesty, ako túto ťažkosť prebojovať. Prídeme na toľko nových možností, o ktorých by sme nikdy nepovedali, že ich vymyslíme.

Simona Zajíčková Ďalšou z Jozefových charakteristických vlastností, ktorá je obdivuhodná, je jeho bezpodmienečné prijímanie Márie. Plne dôveroval anjelovým slovám a napriek mnohým prekážkam sa rozhodol prijať Máriu za svoju spoločníčku a ochrániť jej dobré meno a dôstojnosť. Ako bolo uvedené v liste Patris corde, v dnešnom svete plnom manželov a otcov, ktorí sú násilní – psychicky aj fyzicky – voči svojim manželkám a deťom, predstavuje Jozef vzor citlivého muža, ktorý si svoju rodinu váži a ochraňuje ju. Sled udalostí prijíma bez akejkoľvek vzbury či namietania, lebo verí vo svoje poslanie a dôveruje Bohu a jeho plánom.

Na začiatku pápež spomínal, ako veľmi dôležití sú ľudia, o ktorých sa nehovorí, a to je podľa mňa veľmi pekná myšlienka. Sú to takzvaní hrdinovia, o ktorých často nič nevieme, niekedy si ich možno ani nezaslúžime, ale zároveň ich veľmi potrebujeme. Momentálne bez týchto ľudí, ako sú napríklad sestričky, lekári, predavači, vedci, vlastne všetci ľudia v prvej línii, by svet prestal fungovať.

Samuel Janíček Ďalším dôležitým bodom je odvaha. Naozajstná odvaha sa ukáže až vtedy, keď nastanú ťažkosti. Tu by som spomenul myšlienku z listu, keď pápež vysvetľuje, čo to vlastne odvaha je. „Tá sa objavuje predovšetkým vtedy, keď nás postretnú problémy. Skutočne pred ťažkosťami sa možno zastaviť a vzdať sa, alebo sa istým spôsobom s nimi popasovať. Práve ťažkosti niekedy umožňujú, aby sa v každom z nás prebudili zdroje, o ktorých sme ani netušili, že ich máme.“ Z vlastnej skúsenosti viem, aká je táto myšlienka pravdivá. Môj dedko mi raz hovoril, že až v dospelosti, v manželstve, ak nastanú problémy, vtedy skutočne uvidím, aký som odvážny, ako sa s nimi popasujem.

Dominik Zaťko

Adam (Sedláček) Veľmi ma tento list oslovil ako muža a ako budúceho otca. Priblížil mi sv. Jozefa ešte viac ako doteraz. A som veľmi hrdý na to, že som sa narodil na Jozefa. Svätý Jozef bol ukážkový typ otca a čestného muža. Tá odvaha, obeta a pokora u jedného človeka sa len tak často nevidí.

76

„Otcami sa nerodíme, otcami sa stávame,“ to je jedna z myšlienok, ktorá sa spomínala v poslednej časti listu. Veľmi pekná myšlienka nesúca veľkú pravdu. Práve na konci listu sa môžeme dočítať o veľkej úlohe otcovstva. O veľkej úlohe uviesť dieťa do reality, pripraviť ho a najme byť ochotným sa dieťaťu darovať. Lebo čo je väčším darom pre otca než práve dieťa, ktoré môže vychovávať?

77

Jozef Kalužay

predseda študentskej rady 20/21

Jozef Kalužay

Študentská rada Text pripravil Jozef Kalužay

predseda študentskej rady 20/21

Zuzana Krajniaková

Mgr. Zuzana Blahová

podpredsedníčka študentskej rady Zuzana Krajniaková

školská koordinátorka Mgr. Zuzana Blahová

podpredsedníčka študentskej rady

školská koordinátorka

Terézia Romančíková Terézia Romančíková Alexandra Rublíková Alexandra Rublíková

Matej Vincenc

Matej Vincenc Michal Sivák Michal Sivák sekunda sekunda

príma príma

Bystrík Roch Bystrík Roch Adriana Chromeková Adriana Chromeková

Slávka Košecká Slávka Košecká Jakub Tulek Jakub Tulek kvarta

tercia

kvarta

tercia

Diana Hasajová Alan Kušpál Diana Andrej Hasajová

Jozef Kalužay Zuzana Krajniaková Jozef Kalužay

kvinta Alan Andrej Kušpál

sexta Zuzana Krajniaková

kvinta

sexta

Katarína Magdolenová Dominik Zaťko

Zuzana Berková Sarah Mária Hečková

Katarína Magdolenová septima Dominik Zaťko

oktávaBerková Zuzana Sarah Mária Hečková

septima

oktáva

Školy boli zatvorené takmer celý školský rok a vzdelávanie sa raz opäť muselo presunúť do sveta technológií – do online sveta. Spolu so školami sa do online sveta museli presunúť aj krúžky, študentské rady, spolužiaci, kamaráti... všetko. Ale ako sa s tým vlastne popasovala naša študentská rada a čo sa jej v tomto školskom roku podarilo? Naša študentská rada sa s tým, v porovnaní s minulým školským rokom, popasovala oveľa lepšie. Vtedy aj nás situácia zasiahla veľmi nečakane a život v online svete sme si nie úplne vedeli predstaviť, pričom online sme sa vtedy veľmi ani nestretávali. Po tej skúsenosti a sledujúc aktuálny vývoj situácie na začiatku nového školského roka sme už rátali s tým, že pravdepodobne nas78

79

tane opäť situácia, že na dlhšie obdobie budeme musieť prejsť do online sveta, a tak sme sa na to aj patrične pripravili. A taká situácia veru aj nastala. Začali sme sa stretávať pravidelne online, mali sme približný plán toho, čo chceme robiť a aké máme vlastne možnosti. Vráťme sa na samý začiatok školského roku, keď sa to všetko začalo. Bol nádherný slnečný deň a začali sme plánovať, ako by sme mohli zorganizovať voľby do študentskej rady za dodržania prísnych hygienických opatrení. Po vzore vyučovania vonku sme chceli aj voľby zorganizovať na školskom dvore, avšak pre zlé počasie sme ich museli zrealizovať vo vestibule. Do študentskej rady sa dostalo 16 predsedov.

Od samého začiatku sme začali aktívne pracovať na našom programe. Prvým bodom, ktorý sme otvorili, bolo urobiť školské rúško. Stihli sme vysúťažiť návrh školských rúšok, a hneď na to sa školy zavreli, čiže táto téma išla bokom. Ďalšou témou, ktorú sme hneď na začiatku školského roku riešili, bola zmena štatútu študentskej rady. Starý štatút bol nepostačujúci, a tak sme vypracovali úplne nový návrh, ktorý sme následne na našom stretnutí jednohlasne schválili a sú v ňom zakomponované prvky, ktoré v starom štatúte chýbali, ale aj zmenené a vylepšené tie, ktoré tam už boli. Prvé väčšie množstvo akcií sa nám podarilo zorganizovať v mesiaci december. Zorganizovali sme napríklad Deň vianočných ponožiek, Deň vianočného pozadia, Deň vianočných pesničiek, či dokonca Deň vianočného pečenia. Okrem toho sme v mesiaci december zorganizovali aj turnaj v hrách CS:GO a Rocket League. V decembri sme taktiež pre školu natočili video ku dňu otvorených dverí, ktorý pre pandémiu nemohol byť zreal-

izovaný klasickým spôsobom. Video má 13 minút a všetky zábery boli natočené len za jeden deň. Ak ste ho ešte nevideli a chceli by ste si ho pozrieť, tak je dostupné na YouTube a stránke školy. Zatiaľ sme tu ešte vôbec nespomenuli náš Instagram. Ani na ňom nebolo prázdno, ale veľmi aktívne sme tam prispievali rôznymi online akciami či aktivitami. Spomeniem napríklad kvízy či ďalšie odporúčania filmov. Aj na Valentína sme organizovali naše klasické akcia, avšak všetky online. Podarilo sa nám zrealizovať online Valentínsku poštu či dokonca aj Deň valentínskeho pozadia. V mesiaci marec sme zorganizovali klasický Deň učiteľov. Okrem toho sme na našom Instagrame publikovali odporúčania na zaujímavé knihy. Ďalšou zaujímavou a novou akciou bol aj Svetový deň spánku. To je len zhrnutie toho najlepšieho, čo sa nám v tomto školskom roku podarilo. Ideme ďalej a ďakujeme, že sa do našich akcií zapájate.

80

Prieskum o dištančnom vzdelávaní

Študentská rada zrealizovala aj prieskum o dištančnom vzdelávaní, aby mohla porovnať dáta s minuloročnými výsledkami. Na základe analýzy je možné skonštatovať, že situácia sa oproti minulému roku výrazne zlepšila. Za to patrí veľ ká vďaka všetkým našim učiteľom a učiteľ kám, ktorí to tiež nemali jednoduché.

Dištančné vzdelávanie a sociálne izolácia vo veľkom ovplyvňujú aj duševné zdravie študentov. Preto študentská rada spolu s pani psychologičkou pripravili dotazník o duševnom zdraví. Tento dotazník bol vypĺňaný na hodinách a zapojilo sa do neho 367 študentov. Výsledky poslúžia ako podklady k plánovaniu workshopov, ktoré by sme chceli na našej škole zrealizovať v priebehu nasledujúceho školského roka.

81

Prieskum o duševnom zdraví

Get in touch

Social

© Copyright 2013 - 2024 MYDOKUMENT.COM - All rights reserved.