SJKT LDG BATAK RABIT Flipbook PDF

kebitaraan bi 2021
Author:  P

1 downloads 213 Views 2MB Size

Story Transcript

Bahasa Inggeris

ORGANISATION CHART

PINTAS

CONTINUE……

OPPM

1/4

MINUTES OF COMMITTEE MEETINGS 1/2021

2/4

3/4

4/4

AKTIVITI TAHUNAN BI BIL

1.

HURAIAN AKTIVITI READ , SPEAK AND WRITE IN ENGLISH CONFIDENTLY

GURU YG BERTANGGUNJAWAB Guru subjek

ANGGARAN KOS RM327.00

JANGKA MASA 2021-2022

OBJEKTIF

PETUNJUK KEJAYAAN

Bagi meningkatkan kualiti dan kuantiti lulus mata pelajaran Bahasa Inggeris.

Tercapai

Membantu murid meningkatkan kemahiran belajar dan kefahaman murid tentang cara belajar yang berkesan. Untuk melahirkan murid-murid yang cemerlang dalam UPSR nanti. Membina keyakinan pelajar bahawa mereka berpotensi untuk berjaya dalam pelajaran serta menjadi individu, pelajar dan pemimpin yang cemerlang

2.

Puppet threater

Guru subjek BI

-

Bulan SEPT

Meningkatkan kemahiran bercerita

. Ditunda kerana pandemik

1.

TAJUK PROGRAM

KERTAS KERJA

PROGRAM READ , SPEAK AND WRITE IN ENGLISH CONFIDENTLY AKTIVITIStory Time - Murid meminjam buku dari perpustakaan dan membaca sinopsis cerita kepada rakan-rakan.Murid juga akan menulis book review dalam Bahasa Inggeris di buku catatan yang diberikan.Assembly Presentatation in English - Murid akan mempersembahkan persembahan seperti drama,nyanyian,choral speking dan sebagainya dalam Bahasa Inggeris semasa perhimpunan.

TEMPOH PERLAKSANAAN5 minit sebelum PdPc dimulakan setiap 2 kali seminggu.

LATAR BELAKANGUntuk melengkapkan proses pembelajaran dan mencapai kecemerlangan, pelajar-pelajar memerlukan strategi dan teknik menjawab soalan dengan betul dan tepat serta sesuai dengan kehendak sistem pendidikan masa kini.Program READ , SPEAK AND WRITE ENGLISH CONFIDENTLY adalah program yang akan mewujudkan keyakinanan pelajar membaca,bertutur dan menulis dalam bahasa Inggeris. Program ini adalah merupakan satu program usahasama antara Panitia Bahasa Inggeris dan para guru.Berdasarkan keputusan peperiksaan dan ujian yang telah diadakan, kualiti pencapaian pelajar dalam matapelajaran Bahasa Inggeris adalah berada pada tahap yang sederhana. Justeru itu, satu pendekatan khusus yang lebih sistematik dan terancang perlu segera diambil pada peringkat awal ini bagi memberi peluang kepada para pelajar meningkatkan lagi potensi dan keazaman diri dan seterusnya membantu pelajar mencapai kejayaan yang cemerlang .

2.

MATLAMAT

• Meningkatkan tahap penguasaan asas membaca,bertutur dan menulis dalam Bahasa Inggeris. 3. OBJEKTIF

• Bagi meningkatkan kualiti dan kuantiti lulus mata pelajaran Bahasa Inggeris. • Membantu murid meningkatkan kemahiran belajar dan kefahaman murid tentang cara belajar yang berkesan. • Untuk melahirkan murid-murid yang cemerlang dalam UPSR nanti. • Membina keyakinan pelajar bahawa mereka berpotensi untuk berjaya dalam pelajaran serta menjadi individu, pelajar dan pemimpin yang cemerlang. 4. RASIONALProgram ini perlu dilaksanakan bagi meningkatkan jumlah pencapaian pelajar yang cemerlang dalam matapelajaran Bahasa Inggeris.

5. KUMPULAN SASARANMurid Tahun 1-5

6. JANGKAMASA

• 2020-2022 7. Guru – guru terlibatCik.P.VasanthaPn.Vishtnu Kala

Anggaran Perbelanjaan Bil.

Perkara

Belanja

1

a. Hadiah

109 x RM3.00

Jumlah

Jumlah Besar RM 327.00

(per kepala)

JUMLAH KESELURUHAN

RM327.00

LAPORAN LET’S SPELL AND WRITE. • RASIONAL : Program ini perlu dilaksanakan bagi meningkatkan jumlah pencapaian pelajar yang cemerlang dalam matapelajaran Bahasa Inggeris.

• MATLAMAT : Meningkatkan tahap penguasaan asas membaca,bertutur dan menulis dalam Bahasa Inggeris. • OBJEKTIF : ➢ Membantu murid meningkatkan kemahiran belajar dan kefahaman murid tentang cara belajar yang berkesan. ➢ Membina keyakinan pelajar bahawa mereka berpotensi untuk berjaya dalam pelajaran serta menjadi individu, pelajar dan pemimpin yang cemerlang.

SASARAN : Semua murid 2021 – 2024

LAPORAN BERGAMBAR

Pencapaian

Get in touch

Social

© Copyright 2013 - 2024 MYDOKUMENT.COM - All rights reserved.