CPD INSTITUT DEL TEATRE

CRÈDIT DE SÍNTESI 2014-15 3r ESO ANTONIO MACHADO EESA/CPD – INSTITUT DEL TEATRE ESCOLA D’ENSENYAMENT SECUNDARI I ARTÍSTIC CONSERVATORI PROFESSIO

6 downloads 669 Views 5MB Size

Story Transcript

CRÈDIT DE SÍNTESI 2014-15

3r ESO

ANTONIO MACHADO EESA/CPDINSTITUT DEL TEATRE

ESCOLA D’ENSENYAMENT SECUNDARI I ARTÍSTIC CONSERVATORI PROFESSIONAL DE DANSA

ANTONIO MACHADO CRÈDIT DE SÍNTESI DOSSIER ELABORAT PEL PROFESSORAT 2014-15

INSTITUT DEL TEATRE

ÍNDEX Crèdit de síntesi

ÍNDEX 7 Bloc d’instruccions 9 Bloc d’organització 15 Llengua catalana 17 Lengua castellana 19 English 21 Ciències socials 27 Ciències naturals 29 Matemàtiques 31 Visual i plàstica – Tecnologia

3r ESO

5

Bloc d’instruccions Crèdit de síntesi

Com treballarem? Ja us haureu adonat que durant la setmana del Crèdit de síntesi es treballa d’una manera diferent de l'habitual. L'alumnat és el protagonista de la feina, i la informació li arriba per fonts diferents de les habituals. Haureu de passar tant de temps a l'aula com a la mediateca, o a l'aula d'informàtica. Per això és convenient que us repartiu aquestes responsabilitats cada dia, de manera rotativa, abans de començar:

 

RESPONSABILITATS Secretari: recollirà el material, apuntarà el que s'ha de fer, redactarà la tasca del dia. Bibliotecari: anirà a la mediateca a buscar el material bibliogràfic que es necessiti, s'apuntarà a la llista d'espera de préstec de llibres, s'encarregarà del portar els diccionaris. Internauta/Reprografia: anirà a l'aula d'informàtica a la recerca d'informació online dins de l'horari marcat. També serà el responsable de fer les fotocòpies. Portaveu: s'encarregarà de consultar els dubtes al professorat, demanarà ajut, assessorament i correccions, si s'escau.

Què hem de fer? L’objectiu del Crèdit de síntesi d’aquest curs és comprovar que saps aplicar alguns conceptes, procediments i valors que has après a l’aula durant el curs a una situació nova. El Crèdit de síntesi també inclou altres destreses, com el treball sistemàtic en grup, la recerca i l’exposició oral. 1r, 2n i 3r ESO

Procés    

Fase de documentació L’eina bàsica de realització del Crèdit és aquest dossier. Llegiu-lo. Busqueu les activitats de cada àrea. Un cop llegit el dossier, tindreu una idea més clara de la tasca i veureu quina feina pot fer cada persona del grup. Utilitzeu també altres materials: annexos de documentació, llibres, materials facilitats pels professors, material que vosaltres pugueu trobar, consultes a internet…

Fase d’elaboració  Amb tot aquest material, elaborareu un dossier i preparareu una exposició oral d’uns 15 minuts.  Heu de demostrar el que heu après i explicar a quines conclusions heu arribat.

Què fa el tutor? El tutor us orientarà sempre que ho necessiteu i seguirà el procés de la vostra feina. Els altres professors us assessoraran, quan sigui necessari, i avaluaran el vostre treball.

7

ANTONIO MACHADO Crèdit de síntesi

EESA/CPD 2014-15

Com es farà l’avaluació? L’avaluació del Crèdit es fa en tres etapes:

Etapes L’exposició oral i presentació del dossier  La primera correspon a l’exposició oral feta per l’alumne i el seu grup davant la Junta avaluadora.  En aquesta exposició, d’una banda, es qualificarà tot el grup amb una nota. I, de l’altra, cada alumne obtindrà també una qualificació individual.  La Junta avaluadora qualificarà també la presentació del dossier. El dossier  La segona correspon a la realització de les activitats del dossier, proposades en cada matèria.  El professorat, al llarg dels dies del Crèdit, anirà fent un seguiment de l’activitat dels alumnes i dels grups. D’aquest seguiment, i de la valoració de les activitats del dossier, en sortirà una nota individual de cada matèria. Nota final  Per acabar, el tutor, recollint totes les valoracions anteriors, establirà la nota final del Crèdit de síntesi per a cada alumne.

8

Bloc d’instruccions

Bloc d’organització Crèdit de síntesiOrganització Aquí teniu un pla de treball que us pot ajudar a organitzar-vos. Només cal que l’aneu seguint i que hi afegiu allò que les vostres necessitats us dictin.

   Dilluns Què farem avui? Per on comencem? Repartiment de tasques: secretari, bibliotecari, internauta, portaveu. Lectura conjunta de tot el grup de les instruccions i de d'activitat de les àrees. Quin material tenim?  On podem anar a buscar el que necessitem? Ens posem a treballar.

    

En acabar  Secretari, què farem demà?  Cal portar alguna cosa? Dijous Què farem avui?  Repartiment de tasques: secretari, bibliotecari, internauta, portaveu.  Comencem a passar el treball a net: o Tria de material  Redacció conjunta definitiva d’alguns continguts.

En acabar  Secretari, què farem demà?  Cal portar alguna cosa? 

   

Dimarts Què farem avui? Repartiment de tasques: secretari, bibliotecari, internauta, portaveu. Revisió del què s'ha fet el dia anterior. Què vàrem dir ahir que faríem? Ens posem a treballar.

Dimecres Què farem avui? Repartiment de tasques: secretari, bibliotecari, internauta, portaveu. Revisió del què s'ha fet el dia anterior. Què ens falta? Ens cal ajuda? Ens hem perdut en algun punt? Continuem treballant.

   o o o o o

Divendres Què farem avui? Repartiment de tasques: secretari, bibliotecari, internauta, portaveu. Revisem el que tenim. Comencem a passar el treball a net. Pensem en l'exposició oral: Secretari, quin material ens farà falta? Necessitem l’ordinador? Necessitem el projector? Qui exposarà cada part del: treball? Quin ordre seguirem?

En acabar  Secretari, què farem demà?  Cal portar alguna cosa?

1r, 2n i 3r ESO

9

ANTONIO MACHADO Crèdit de síntesi

EESA/CPD 2014-15

Dimecres Secretari Bibliotecari Internauta/Reprografia

Tasques Per tal que el grup estigui ben organitzat, cal que us repartiu les feines de cada dia. Anoteu el nom de la persona que farà cada dia la feina de…

Portaveu

Dilluns Secretari

Dijous Secretari

Bibliotecari

Bibliotecari

Internauta/Reprografia

Internauta/Reprografia

Portaveu

Portaveu

Dimarts Secretari

Divendres Secretari

Bibliotecari

Bibliotecari

Internauta/Reprografia

Internauta/Reprografia

Portaveu

Portaveu

10

Organització

EESA/CPD 2014-15

ANTONIO MACHADO Crèdit de síntesi

Dimarts Què farem avui?

Cal portar alguna cosa?

Agenda Aquí tens una agenda pensada pel Crèdit que estàs fent. Pots apuntar-hi les activitats que has de fer, el material que necessites, i tot el que es relacioni amb el crèdit que estàs fent. Dilluns Què farem avui?

Dimecres Què farem avui?

Cal portar alguna cosa? Cal portar alguna cosa?

1r, 2n i 3r ESO

11

ANTONIO MACHADO Crèdit de síntesi

Dijous Què farem avui?

Cal portar alguna cosa?

Divendres Què farem avui?

EESA/CPD 2014-15

Divendres Exposició oral Marqueu amb una creu les feines que ja teniu acabades: □ Ja hem fet la feina □ Dossier preparat i enquadernat □ Transparències □ Material sonor, CD, casset… □ Material complementari Ja sabem què direm de cada matèria □ Llengua Catalana □ Llengua Espanyola □ Anglès □ Ciències Experimentals □ Ciències Socials □ Visual i Plàstica □ Matemàtiques □ Psicologia Ja sabem què exposarà cadascú □ Nom: _______________________ □ Nom: _______________________ □ Nom: _______________________ □ Nom: _______________________ Ja sabem quines seran les conclusions □ Conclusions preparades Ja hem preparat la presentació □ Ja sabem qui presentarà el grup □ Ja sabem l’ordre de l’exposició □ Hem assajat l’exposició □ Hem assajat les conclusions □ Hem demanat a algun company que ens faci la crítica de l’exposició □ Hem fet els canvis necessaris

Cal portar alguna cosa?

Ja estem preparats □ Ho tenim tot a punt Cal alguna cosa més?

12

Organització

EESA/CPD 2014-15

ANTONIO MACHADO Crèdit de síntesi

Orientacions per a l’exposició oral □ Entre els integrants del grup heu de preparar una exposició sobre Antonio Machado. □ L’exposició oral no ha de seguir necessàriament l’ordre del treball que heu fet durant els dies del Crèdit de síntesi. Però heu de parlar de totes les matèries. Cada grup ha dissenyar la seva exposició, i tot el que s’ha treballat serveix de material de base per poder fer l’exposició oral. □ L’exposició no ha de superar els 15 minuts. Vigileu de no allargar-vos, fer-vos pesats o avorrits. □ Heu de ser ben expressius. Heu de transmetre un interès pel tema. Heu d'encomanar el vostre entusiasme a les persones que us escolten. □ Heu de tenir cura de la postura del vostre cos quan parleu. Sovint el cos i la gesticulació no acompanyen i, fins i tot, contradiuen allò que verbalment expliquem. □ Les vostres afirmacions han d’estar documentades. Teniu la informació del dossier i tot el material que entre tots heu pogut aconseguir. Aprofiteu-la. □ Aprofiteu els recursos visuals que hàgiu elaborat. Us serviran per fer una exposició més clara i entenedora. □ Per acabar, heu de fer un breu resum del que heu explicat i, en algun moment, heu de mostrar ben clarament quina és la vostra conclusió final.

1r, 2n i 3r ESO

13

EL POETA I LA MORT Llengua catalana

Què aprendrem? 

Analitzarem poemesConeixerem la biografia de dos poetes molt importants del S.XXCompararem les seves circumstàncies i la seva visió de la mortAnalitzarem recursos retòrics en la poesiaRedactarem una reflexió fictícia basada en el que haurem descobert del poeta

Com ho farem? 1.-Llegirem la part del poema “El crimen fue en Granada” -“El poeta y la muerte” i veurem com van morir Machado i García Lorca 2.-A continuació descobrirem qui era Miquel Martí i Pol. 3.-Analitzarem els principals recursos retòrics de cada poema. 4.-Amb tot el que hem descobert del poeta, farem una reflexió escrita del seu darrer vers.

LES RESPOSTES A LES PREGUNTES HAN D’APARÈIXER AL DOSSIER DE TOTS ELS MEMBRES DEL GRUP ESCRITES A MÀ

Miquel Martí i Pol

Federico García Lorca

3r ESO

15

ANTONIO MACHADO Crèdit de síntesi

El poeta Antonio Machado va dedicar una composició a Federico García Lorca titulada “El crimen fue en Granada”.

1.-Investiga les circumstàncies de la mort dels dos poetes i resumeix-les breument.

El poeta y la muerte Se le vio caminar solo con Ella, sin miedo a su guadaña. —Ya el sol en torre y torre, los martillos en yunque— yunque y yunque de las fraguas. Hablaba Federico, requebrando a la muerte. Ella escuchaba. «Porque ayer en mi verso, compañera, sonaba el golpe de tus secas palmas, y diste el hielo a mi cantar, y el filo a mi tragedia de tu hoz de plata, te cantaré la carne que no tienes, los ojos que te faltan, tus cabellos que el viento sacudía, los rojos labios donde te besaban… Hoy como ayer, gitana, muerte mía, qué bien contigo a solas, por estos aires de Granada, ¡mi Granada!»

EESA/CPD 2014-15

2.-Ara compararem el poema amb un altre d’un autor català que parla del mateix tema. 2.1- Investiga qui era Miquel Martí i Pol i quines van ser les circumstàncies de la seva mort. Si parlo de la mort és perquè em moro i al capdavall més val parlar de coses que hom coneix intensament. La meva mort, per exemple, la tinc ben sabuda, fa molt de temps que convivim i encara conviurem molt de temps, fins que es resolgui d'un cop per sempre el plet que mai no aporta, malgrat els aldarulls, sengles sorpreses. Llavors serà el moment de l'elegia (en català, si us plau, i en decasíl·labs) que jo, bo i mort, escoltaré amb respecte. Mentrestant parlo de la mort, tal volta perquè és allò que tinc més viu i pròxim, per no caure en subtils pedanteries que, fet i fet, no porten a cap banda. Parlo, doncs, de la mort, i a més em moro. No es pot pas demanar més honradesa. 2.2.-Compara els dos poemes: semblances i diferències. 2.3-Quines comparacions i metàfores hi ha en cadascun? 2.4-Quina és l’actitud de cada poeta davant de la mort? 3.-Comenteu el darrer vers de Machado que s’ha conservat i relacioneu-lo amb el tema de la mort: “Aquellos días azules y aquel sol de infancia”

16

Llengua catalana

SENSACIONES, EMOCIONES Y PENSAMIENTOS Lengua castellana

2. El poeta y la muerte

EL CRIMEN FUE EN GRANADA

Se le vio caminar solo con Ella, sin miedo a su guadaña. —Ya el sol en torre y torre, los martillos en yunque— yunque y yunque de las fraguas. Hablaba Federico, requebrando a la muerte. Ella escuchaba. «Porque ayer en mi verso, compañera, sonaba el golpe de tus secas palmas, y diste el hielo a mi cantar, y el filo a mi tragedia de tu hoz de plata, te cantaré la carne que no tienes, los ojos que te faltan, tus cabellos que el viento sacudía, los rojos labios donde te besaban... Hoy como ayer, gitana, muerte mía, qué bien contigo a solas, por estos aires de Granada, ¡mi Granada!»

Dedicado a Federico García Lorca

1. El crimen

3.

Se le vio, caminando entre fusiles, por una calle larga, salir al campo frío, aún con estrellas de la madrugada. Mataron a Federico cuando la luz asomaba. El pelotón de verdugos no osó mirarle la cara. Todos cerraron los ojos; rezaron: ¡ni Dios te salva! Muerto cayó Federico —sangre en la frente y plomo en las entrañas— ... Que fue en Granada el crimen sabed —¡pobre Granada!—, en su Granada.

Se le vio caminar... Labrad, amigos, de piedra y sueño en el Alhambra, un túmulo al poeta, sobre una fuente donde llore el agua, y eternamente diga: el crimen fue en Granada, ¡en su Granada!

3r ESO

17

ANTONIO MACHADO Crèdit de síntesi

EESA/CPD 2014-15

TRABAJO EN EQUIPO 1. Responded las siguientes preguntas:   

 

¿Cuál es el tema del que trata el poema? Explicad brevemente el contexto histórico. Investigad: ¿a qué generación poética perteneció Federico García Lorca? ¿Cuáles fueron sus rasgos característicos? ¿Qué sentimientos os provoca la 1º estrofa? ¿Por qué? En la segunda parte, el pronombre personal “ella” , ¿ A quien hace referencia?

3. Investigad: 

El poema es una SILVA ROMANCE, ¿En qué consiste esta forma de estrofa?

2. Sobre el lenguaje literario:     

18

El la segunda parte, ¿A quién alude el verso “Te cantaré la carne que no tienes”? ¿Por qué Antonio Machado personifica a la muerte? ¿Cuál es su intención? Comenta cómo la describe. Busca y explica las figuras retóricas (literarias) que aparecen en la tercera parte. En el verso: “Sobre una fuente donde llore el agua”… ¿Qué simboliza la fuente y el agua?

4. Escritura creativa: El poeta, en las tres partes, hace referencia a diversos sentidos para facilitar al lector la creación de imágenes mentales que le ayudan a comprender el poema y a vivirlo con intensidad. Partiendo del tema que trata “El crimen fue en Granada” escribid un poema (máximo tres estrofas) o un breve relato. Este poema o breve relato tendréis que leerlo interpretado delante del tribunal (podéis ponerle música, imágenes i/o coreografía.

Lengua castellana

GETTING TO KNOW MACHADO English

B- CHRONOLOGY

A- GETTING TO KNOW MACHADO

Machado was born in Seville on 26th July 1875. Then, his family moved to Madrid in 1883. However, he didn’t stay in Madrid for the rest of his life. In fact, he moved around quite a lot.

A.1- Who was Antonio Machado? Write a brief explanation (maximum 50 words).

A.2- Look at his photo. Write a short physical description (maximum 50 words).

B.1- In order to have a general layout of his life, fill in a chart with the names of all the places where he lived, the dates and one event related to each place. Follow the example: DATE TH

26

3r ESO

July 1875

PLACE Seville

EVENT He was born

1883

Madrid

….

….

He studied in the Institución Libre de Enseñanza ….

….

….

….

….

….

….

….

….

….

19

ANTONIO MACHADO Crèdit de síntesi

EESA/CPD 2014-15

C- TOURISM IN COLLIOURE Now you know why Collioure was so important in Antonio Machado’s life. A- Imagine you own a tourist agency in Collioure and that you have to design a trifold tourist brochure called “Collioure and Machado”.

Hints 1- Be professional. Include eyecatching photos of people enjoying activities (you can use the photos from the trip). 2- Think about the places that you would like to see if you were on holidays at this destination. 3- Research facts about local historical sites. Compile contact information, websites and timetables on the various sites. 4- Solicit local businesses to advertise in your brochure. This will help you cut the cost of production and distribution.

20

Bibliography - Business/ Brochures http://smallbusiness.chron.com/maketourist-brochure-55407.html http://www.tourism.gov.my/en/us/resources /e-brochures - Poetry http://www.poetryintranslation.com/PITBR/S panish/Machado.htm

English

L’AUCA DE MACHADO Ciències socials

ACTIVITATS Lectura atenta del gràfic cronològic i de l’auca de la vida de Antonio Machado. Teniu un full sobre el context històric-polític d’Espanya. QÜESTIONS 1. Qui són els modernistes? 2. Busca informació sobre Ramon ValleInclán i Rubén Darío. Qui eren? Què feien? Què van escriure? 3. Qui era García Lorca? Què va escriure? Per què el van matar només esclatar la Guerra Civil espanyola? Recull algun poema que sigui significatiu del poeta. 4. Per què mor a Cotlliure? 5. Escolta el disc de Joan Manuel Serrat (ho pots escoltar a través de l’ordinador) i indica quin de tots els poemes musicats t’agrada més i per què.

3r ESO

21

ANTONIO MACHADO Crèdit de síntesi

22

EESA/CPD 2014-15

Ciències socials

EESA/CPD 2014-15

1r ESO

ANTONIO MACHADO Crèdit de síntesi

23

ANTONIO MACHADO Crèdit de síntesi

24

EESA/CPD 2014-15

Ciències socials

EESA/CPD 2014-15

1r ESO

ANTONIO MACHADO Crèdit de síntesi

25

ANTONIO MACHADO Crèdit de síntesi

26

EESA/CPD 2014-15

Ciències socials

LA TUBERCULOSI Ciències naturals 

El tractament de la tuberculosi es basa en prendre diferents tipus d’antibiòtics durant un període de temps força llarg. Com és diu el primer antibiòtic que es va descobrir? En quina dècada es van començar a comercialitzar?Què vol dir quan es diu que actualment està creixent la resistència als antibiòtics?

La malaltia de la tuberculosi va tenir un paper important en la vida d’Antonio Machado.

A cada resposta heu d’indicar quina ha estat la font d’informació que heu fet servir. Recordeu que podeu cercar informació amb qualsevol llengua que conegueu.

Cerca la informació i respon a les següents QÜESTIONS 

Per quin motiu creus que va ser important la tuberculosi en la vida d’Antonio Machado?Què és la tuberculosi?Quins són els seus símptomes?Com es transmet?En quins grups es classifiquen els bacteris segons la seva forma? A quin grup pertany el de la tuberculosi?Quina diferència hi ha entre un bacteri i un virus?

3r ESO

És important que, a més de ben redactades, les respostes siguin breus i escrites en un llenguatge entenedor. Cal que conegueu i sapigueu explicar totes les paraules que utilitzeu. Per tant, és important que cerqueu fonts d’informació que sigueu capaços d’entendre, i que redacteu les respostes amb les vostres pròpies paraules. Per altra banda, a més de respondre completament les preguntes que se us fan, cal que sigueu concisos. Per tant, quan escrigueu les respostes, feu-vos les següents reflexions: Cal que afegeixi alguna frase més per tal que la resposta que dono s’entengui perfectament? Puc escurçar la resposta de manera que encara s’entengui perfectament?

27

ANTONIO MACHADO Crèdit de síntesi

EESA/CPD 2014-15

Bibliografia La salut de la A a la Z [en línia]. Canal salut [Consultat: 25 gener 2015] Los antibióticos pierden efectividad en todo el mundo [en línia]. El País [Consultat: 25 gener 2015] Fernández Esteban, M. À; Martínez de Murguía Larrechi, M. J.; Mingo Zapatero, B; Torres Lobejón, M. D. Nou Espai 1. 1a ed. Barcelona: Vicens Vives, 2011. Fernández Esteban, M. À; Mingo Zapatero, B; R. Rodríguez Bernabé; Torres Lobejón, M. D. Nou Espai 3. 1a ed. Barcelona: Vicens Vives, 2011.

28

Ciències naturals

MÈTRICA Matemàtiques

INTRODUCCIÓ

ACTIVITAT

Antonio Machado va ser un poeta “clàssic” des del punt de vista formal. En els seus inicis es va apuntar als postulats modernistes, fortament inflienciat per Rubén Darío. Però en la seva maduresa va abandonar el modernisme i va agafar la seva veu pròpia, ben allunyada de les modes avantguardistes que experimentaven amb la forma poètica. Machado es va mantener en la mètrica clàssica castellana, amb l’ús preferent dels octosíl·labs pels poemes de to popular, i els endecasíl·labs pels d’art major.

Es tracta simplement de saber comptar síl·labes i versos, i reconèixer l’estructura métrica subjacent en un poema. Agafeu qualsevol poema de Machado (de més de 10 versos) i feu-ne l’anàlisi mètric. Això vol dir: separar i comptar les síl·labes dels versos, indicant les sinalefes, identificar les rimes assonants i consonants, així com el nom de les diverses estrofes segons les seves rimes.

3r ESO

29

ANTONIO MACHADO Crèdit de síntesi

EESA/CPD 2014-15

UN EXEMPLE

Bibliografia Métrica, a la Wikipedia.

Ca/mi/nan/te,/ son/ tus/ hue/llas

8

el/ ca/mi/no_ y/ na/da/ más; 7+1=

8a

Ca/mi/nan/te,/ no/ hay/ ca/mi/no,

8

http://es.wikipedia.org/wiki/Métrica

se_ ha/ce/ ca/mi/no_ al/ an/dar.7+1=8a Al/ an/dar/ se_ ha/ce_ el/ ca/mi/no, 8 y_ al/ vol/ver/ la/ vis/ta_ a/trás 7+1= 8a se/ ve/ la/ sen/da/ que/ nun/ca

8

se_ ha/ de/ vol/ver/ a/ pi/sar. 7+1= 8a Ca/mi/nan/te/ no_ hay/ ca/m/ino

8

si/no_ es/te/las/ en/ la/ mar. 7+1=

8a

L’estructura de rima assonant els versos parells de 8 síl·labes correspon a un ROMANCE

30

Matemàtiques

EL TEATRE I ANTONIO MACHADO Visual i plàstica - Tecnologia

Introducció Des de l’assignatura de Tecnologia artística i Visual i plàstica us proposem que us endinseu dins el món, potser menys conegut, dels germans Machado, Antonio i Manuel. Durant els anys vint i trenta escrivien ,conjuntament, obres teatrals com: "Desdichas de la fortuna o Julianillo Valcárcel" , "Juan de Maraña" , "Las adelfas" "La Lola se va a los puertos"o "La prima Fernanda". L´’última obra teatral escrita pels germans Machado va ser “ El hombre que murió en la guerra ”. Nosaltres ens centrarem amb l’obra teatral “La duquesa de Benamejí ” estrenada el 26 de març del 1932 al Teatro Espanyol de Madrid per la companyia de Margarita Xirgú ( una de les grans actrius tràgiques del teatre universal del s.XX)

Els figurins i els decorats de l’obra els va realitzar el germà de la Margarita Xirgú; en Miquel Xirgú. En Miquel era dibuixant, pintor, escenògraf i figurinista de moltes de les obres realitzades per la seva germana. Va ser tècnic del MNAC i l’any 1945 va entrar com a professor a l’Institut del Teatre.

3r ESO

Els germans Machado i Margarita Xirgú

ACTIVITAT Un cop llegida la sinopsi, digues quins serien els conceptes dramàtics de cada personatge (literaris, caràcter i subjectius), en quina tipologia de personatge els classificaries, i la caracterologia de cadascun d’ells. Lorenzo Gallardo Duquesa de Benamejí Reyes Gitana

31

ANTONIO MACHADO Crèdit de síntesi

EESA/CPD 2014-15

Figurins del vestuari de Miquel Xirgú.

32

Visual i plàstica - Tecnologia

EESA/CPD 2014-15

ANTONIO MACHADO Crèdit de síntesi

FULL D’AVALUACIÓ DEL CRÈDIT Alumne: _____________________________ Grup: ______________________________ ______________________________ ______________________________ ______________________________ ______________________________

Junta avaluadora

Àrea Exposició oral del grup Exposició oral individual Presentació del dossier

Professorat de les àrees

Llengua catalana Lengua castellana English Ciències socials Ciències naturals Matemàtiques Visual i Plàstica Tecnologia Nota final del Crèdit de síntesi

1r, 2n i 3r ESO

Nota

Observacions

Get in touch

Social

© Copyright 2013 - 2024 MYDOKUMENT.COM - All rights reserved.