MP Skåne distr.möte 16 oktober 2022 Flipbook PDF

MP Skåne distr.möte 16 oktober 2022

92 downloads 118 Views 3MB Size

Recommend Stories


Milano MP Santa Cruz MP Valencia MP
Radio / CD / MP3 Milano MP34 Santa Cruz MP34 Valencia MP34 7 644 192 310 7 644 178 310 7 644 195 310 Instrucciones de manejo http://www.blaupunkt.

Story Transcript

Miljöpartiets distriktsmötet den 16 oktober 2022


Dagordning §1 Mötets öppnande §2 Upprättande av röstlängd Rösträtt har lokalavdelningarnas och sidoorganisationernas ombud och tjänstgörande ersättare. Se bilaga. Alla medlemmar har närvaro-, yttrande- och förslagsrätt. §3 Formalia a) Val av mötesordförande b) Val av mötessekreterare c) Val av justerare och rösträknare d) Kallelse e) Dagordning f) Eventuella adjungeringar g) Nomineringsstopp h) Presentationsprocedur för kandidater Alla som kandiderar bör få presentera sig. Ordförandes förslag till hur detta ska gå till: ● Att valberedningen ges tillfälle inför varje val att presentera sitt förslag. ● Att kandidater aktuella för valet ges tillfälle att presentera sig, enligt de beslut som fattas om tid för presentationer och att presentationerna görs i den ordning de står på listan. ● Att de nominerade som önskar presentera sig får en minuts talartid per person. ● Att den som kandiderar till flera uppdrag endast får presentera sig vid ett tillfälle. ● Att en kandidat som ej är närvarande men som har skickat in presentation kan få den uppläst av ordförande. §4 Information från Riksdagen med våra riksdagsledamöter §5 Information om förhandlingsresultatet i Region Skåne Presentation av eventuellt förhandlingsresultat och nyvalda Regionfullmäktigegruppen §6 Interna val a) Fyllnadsval styrelsen Två ledamöter i styrelsen ska tillsättas genom fyllnadsval. De väljs fram till nästa årsstämma 2023. §7 Val till regionala uppdrag Tillsättandet av poster i Region Skåne sker vid två tillfällen. Några poster tillsätts omgående efter mandatperiodskiftet, medan en stor del av posterna tillsätts i december. De uppdrag som tas upp till behandling vid detta distriktsmöte är de poster som tillsätts omgående.


När kallelsen skickas är förhandlingarna inte avslutade. För närvarande är det inte klart vilka poster Miljöpartiet får. Det är med andra ord inte säkert att Miljöpartiet får plats i alla nedanstående organ. Några av punkterna på dagordningen kan alltså komma att utgå i ett senare skede. Så snart valberedningens förslaget är klart skickas det till ombud, ersättare samt övriga anmälda till mötet via e-post. Övriga som vill ta del av förslaget kan vända sig till [email protected] eller läsa i mappen med handlingar. a) Regionråd eller gruppledare Arvoderade politiska poster. Som regel kopplade till presidieuppdrag i nämnder eller beredningar. b) Regionstyrelsen Regionstyrelsen leder och samordnar Region Skåne, samt bereder ärenden till regionfullmäktige. Eventuell ledamot eller ersättareplats c) Regionens arvodesberedning Arvodesberedningen bereder ärenden om arvoden, både generella arvodesregler och individärenden. § 8 Mötets avslutande Lista 16 oktober preliminär Bromölla 2 ombud Gunvor Jönsson, Karin Svensson? / ersättare Bo Jönsson, Elisabet Knutsson Burlöv 2 ombud Mirza Baig, Geanina Jonsson / ersättare Ove Johansson, Tobias Steen ,Vlado Somljacan, Nadir Stanekzai, Awaz Modaber Båstad 2 ombud Jenny Sjöholm, Mathilda Palm Eslöv 2 ombud Lennart Nielsen och Anette Mårtensson /ersättare Elisabeth Knutsson och Johannes Jansson Helsingborg 4 ombud Anna-Maria Myszka-Gustafsson, Lars Dalesjö, Lena Östholm Munkberg samt Thomas Rödin


/ ersättare Liselotte Lindskog, Rickard Persson, Britt Sörgårde, Sadibou Haidara, Sofia Kamlund, Khaled Maana, Samra Dedic samt Marcus Friberg Hässleholm 2 ombud Arberesha Sabani, Dolores Öhman /ersättare Josefin Syri, Karin Enge Höganäs 3 ombud Mohammad Zia?, Mikael Wibom, Ingemar Hertting / ersättare, Johan Ingvarson, Fredrik Joneman, Ulla-Britt Ahlqvist Hörby 1 ombud Anette Börjesson / ersättare Raul Iribarren, Erik Ridderby, Magnus Brom, Inge Hansson, Karin Fröjd Höör 3 ombud Roger Orwén, Arno Werner och Kerstin von Seth? / Fredrik Hanell och Maria Truedsson Klippan 2 ombud Johan Bengtsson, Emelie Hult / ersättare Rudolf Bachmann, Caroline Sjunner, Roger Sjunner Kristianstad 3 ombud Helena Winter, Åsa Jidebom, Thomas Eng / ersättare Ida Nilsson, Torbjörn Jons, Linnéa Skoogh Kävlinge 2 ombud Olof Cerne? och AnnaPeri Erlandsson? / ersättare Ingrid Ascard, Mia Lundberg, Viveka Berger Pålsson, Ulrika Koch, Eva-Carin Rask, Johanna Sönnergren Landskrona 2 ombud Angelika Andersson, Jesper Olsson / ersättare Sanela Cizmovic, Elvir Mesanovic, Abdulfatah Abdi. Lomma 2 ombud Ingrid Ascard och Mia Lundberg / ersättare Olof Cerne, AnnaPeri Erlandsson, Viveka Berger Pålsson, Ulrika Koch, Eva-Carin Rask, Johanna Sönnergren Lund 7 ombud Axel Hallberg, Shahad Lund, Staffan Sölve, Elsa Christersson, Ulf Holm, Mätta Ivarsson, Mathilda Hansson / ersättare Jean Niyongabo, Yanira Difonis, Johan Lambreus Mattsson, Amina Agbere, Thomas Behrens, Maria Neymark, Inger Andersson


Malmö 8 ombud Carl-Erik Flodmark, Anna Ljunggren, Christoffer Hernestig, Margareta Rosén, Kami Petersen, Kristina Gromer Aurell, Per-Olov Carlsson, Kerstin Wallin / ersättare Inger Åhlin, Vanessa Sevedag, Jonas Nilsson, Anna Jessica Persson, Sussi Sundblad Osby 1 ombud Margaret Engdahl Perstorp 1 ombud Irena Långberg / ersättare Lis-Beth Wiberg och Kristina Hovander Simrishamn 2 ombud Lisa Kvarnbäck, Thomas Hansson, Hans-Olof Höglund, / ersättare Vinda Ekström, Pontus Ekström, Lotta Beskow, Henrik Grimheden och Ann Touré Sjöbo 2 ombud Jan Friheden, Sven Åkerblom? / ersättare Kamilla Vidkälla, Margareta Fries Staffanstorp 2 ombud David Wittlock och Maria ZIngmark / ersättare Maria Apell, Patrik Wallman och Cecilia Cavallin Svalöv 1 ombud Tobias Olsson Svedala 2 ombud Sandra Bergdahl, Per-Ola Valastig /ersättare Daniel Forsberg, Nicklas Lindgren Tomelilla 2 ombud Claes Melin, Lotta Hedström / ersättare Solveig Falk, Jerry Bergström Trelleborg 3 ombud Maria Wilhelms, Emil Samnegård och Aina Andersson / ersättare Sara Hansen, Tomas Tigerschiold, Anne-Sophie Samnegård, Kerstin Joäng, Johannes Book, Anders Lindén Vellinge 2 ombud Bastian Anvelid Uller, Madeleine Arderup? / ersättare Angela Everbäck, Jan Björkman, Emelie Greisson, Håkan Bjerking, Camilla Nordahl och Filippa Rolf, Susanna Petersén och Karin Larsson Ystad 2 ombud Emma Nilsson, Marina Nilsson


/ ersättare Magnus Hörnblad, Josephine Muller Ängelholm 3 ombud Anna Lonningen, Karl-Otto Rosenqvist, Ulla Magnusson / ersättare Martina Hemsle, Jesper Wendell, Ann-Marie Lindén och Helena Böcker Örkelljunga 1 ombud Veronika Kronnäs / ersättare Birgit Svensson Östra Göinge 1 ombud Ulf Holmén /ersättare Margaret Engdahl Gröna Seniorer Gerrit Hoogendoorn Grön Ungdom Simon Tyrberg Bjuv Ingen avdelning Åstorp Ingen avdelning Skurup 1 ombud Vilande avdelning Göran Larsson / ersättare Göran Pettersson, Maria Ivansson Ombudsregler i stadgarna Distriktsstämman utgörs av valda ombud från de till partidistriktet hörande lokalavdelningarna samt ersättare för dessa. Varje lokalavdelning tilldelas två ombud. Därefter fördelas lika många ombud till, minus ett, mellan avdelningarna, i proportion till deras medlemsantal vid närmast föregående årsskifte. Distriktsstämman får genom tillägg till dessa stadgar besluta om en annan fördelningsmetod än den nyss beskrivna. Fördelningen ska i så fall göras på ett sätt som beaktar lokalavdelningarnas medlemsantal och som gör att varje lokalavdelning tilldelas minst ett ombud och ingen enskild lokalavdelning tilldelas fler än hälften av ombuden. Tillägg 5.1 Istället för den metod som anges i normalstadgarna ska ombuden till distriktsstämman fördelas på följande vis. En avdelning tilldelas ett ombud för det första påbörjade tiotalet medlemmar, ytterligare ett ombud tilldelas vid nästa påbörjade tjugotal, ytterligare ett ombud tilldelas vid nästa påbörjade trettiotal medlemmar osv upp till 100 medlemmar. Därefter får man ytterligare ett ombud per påbörjat 50-tal medlemmar. (1-10=1, 11-30=2, 31- 60=3, 61-100=4, 101-150=5, 151-200=6 201-250=7, 251-300=8, 301-350=9, 351-400=10, 401-450=11 osv.) Om någon avdelning tilldelats fler än hälften av det totala antalet ombud minskas dess tilldelning tills antalet understiger 50 %.


5.1.1 Grön Ungdoms, Gröna studenters och Gröna seniorers eventuella regionala organisationer inom partidistriktets verksamhetsområde tilldelas ett ombud för varje påbörjat hundratal medlemmar bosatta i Skåne. 5.2 Antalet ersättare som utses av en avdelning får som mest vara lika med antalet ombud plus tre. 5.3 En lokalavdelning kan välja ersättare som är medlem i en annan avdelning inom distriktet. Detta kan göras genom att antingen välja in en eller flera personer som ersättare från andra lokalavdelningar, eller genom att välja att en annan lokalavdelnings ersättare även ska vara ersättare för den egna lokalavdelningen. Valberedningens förslag till styrelsen Valberedningen har i sitt arbete med att ta fram kandidater till styrelsen haft intervjuer med kandidater. Vi har beaktat deras olika bakgrund och kunskap och hittat en kombination av kandidater som vi tror kan passa bra i styrelsens nuvarande sammansättning. Enligt stadgarna ska styrelsen bestå av minst två representanter från varje riksdagsvalkrets i Skåne, detta uppfylls redan av sittande styrelse men valberedningens förslag ger en ytterligare jämnare geografisk spridning. Magnus Sjöholm (Malmö) Magnus har en gedigen bakgrund som journalist och kommunikatör. Han har dessutom ett stort intresse för idrott och föreningsliv. Under valrörelsen var han med i MP Skånes kampanjpool och har genom det fått en inblick i olika avdelningar i Skåne. Valberedningen anser att Magnus kommer utgöra ett bra tillskott till styrelsen. Magnus egna ord: Magnus Sjöholm 63 år, bosatt i Malmö uppväxt i ett politikerhem i Helsingborg. Även bott i Lund och Båstad, spelar fotboll i Simrishamn. Har arbetat i 35 år som journalist och kommunikatör, huvudsakligen i Sverige. Som personlig tränare, delvis bosatt i Köpenhamn, hjälper jag numera människor att ställa om sina liv. På fritiden är jag fotbollstränare för tonåringar från Malmös ytterområden. Har endast varit organiserad Miljöpartist i ett år och orsaken är att ifall världen ska räddas kunde jag inte längre sitta hemma och förlita mig på att andra försökte gjorde jobbet. Tvärtom: vi har ett stort individuellt ansvar och den övertygelsen kan vi antingen använda eller fortsätta försöka ignorera. Det första halvåret präglas av en rad rent ut sagt läskiga upplevelser. Sedan bestämde jag mig för att antingen sluta eller försöka skapa en förändring. Jag anmälde mig som kampanjassistent och har nu rest runt i Skåne under några intensiva, torra sommarmånader. Så varför tror en enkel kampanjassistent, som endast stått på en massa torg, debatterat politik på skolor och knackat på tusentals dörrar att hans erfarenheter och kunskaper behövas i MP Skånes styrelse? Jo för ur ledsnad, vanmakt och frustration växer viljan att förändra, att vi måste arbeta annorlunda – vi måste ”energieffektivisera” om vi ska


klara den lokalpolitiska vintern, överleva och växa. Vi kan glädjas åt de relativa framgångarna i Malmö och Lund men i resten av Skåne vittrar vi sönder. Vi kan låtsas att vi fortsätter dansa men musiken har ju tystnat för länge sedan. Det vägrar jag acceptera. Jag hoppas vi ses i Lund på söndag! Tobias Steen (Burlöv) Tobias är aktiv i Miljöpartiet i Burlöv. Han har en bred akademisk bakgrund och kombinerar den med att ha haft politiska uppdrag i Burlöv. Han vill nu satsa mer på politiken och valberedningen anser därför att han är ett gott tillskott till styrelsen. Tobias egna ord: Hej! Jag heter Tobias Steen och jag kandiderar till posten som ledamot i MP-Skånes styrelse. Jag har varit engagerad i MP sedan förra valet 2018 och suttit i styrelsen för MP Burlöv sedan 2019. För närvarande är jag ersättare i socialnämnden och fr.o.m. 17 oktober ledamot i kommunfullmäktige. Min främsta styrka är att jag har en ganska bred arbetslivs- och utbildningsbakgrund. Jag har genomgått tre olika examina på högskolenivå. Jag har en fil. kand. i litteraturvetenskap från Högskolan i Halmstad, jag har genomgått en fem år lång utbildning till gymnasielärare och är legitimerad och behörig gymnasielärare i ämnena konst och kultur, samhällskunskap och engelska och har också en tvåårig YH-examen inom GIS (rita digitala kartor). Så med andra ord har jag hyffsad koll på det här med datorer och digitalisering, är kommunikativ och pedagogisk och jag har en stor vana av att läsa mycket text. När det gäller min arbetslivserfarenhet så har jag de senaste sex åren arbetat som gymnasielärare på Österport i Ystad och Filbornaskolan i Helsingborg. Jag har också tidigare arbetat med allt från kundtjänst och annonsförsäljning på Sydsvenskan och i Kanada till mer praktiska yrken som LSS och fastighetsskötsel. Som person är jag positiv, lyhörd och prestigelös. Framför allt hoppas jag kunna bidra med lite nya perspektiv, driv och engagemang och ser framemot att lära känna fler engagerade medlemmar. Vill man veta mer om mig eller vad som händer i politiken i Burlöv kan man läsa min blogg hallbartburlov.com eller följa mig på Facebook. Allt gott! Övriga kandidater till styrelsen Asma Saleh (Malmö) Asma har getts möjligheten att inkomma med en presentation. Patrick Norén (Malmö) Ingenjör telecom arkitekt Miljöfokus Fokus säkerhetsaspekter skola Fokus försäkrinssystenmet lönetak etc med motion i riksdagen Tidigare kandidat för listan regionen Akademisk nivå Pappa


Intresserad av transporter och kultur Valberedningens förslag till gruppledare för regionfullmäktigegruppen Mätta Ivarsson (Lund) Mätta har varit etta på regionfullmäktige för mellankretsen samt varit utsedd till toppkandidat i valet. Under mandatperioden som varit så har Mätta varit gruppledare och därmed vår främsta regionpolitiker. Hon har i detta arbetet med framgång lett regionfullmäktigegruppen framåt. Valberedningen anser att Mätta har de egenskaper som krävs för att kunna fortsätta detta arbetet under en mandatperiod till. Valberedningens förslag till ordinarie ledamot i regionstyrelsen Mätta Ivarsson (Lund) Se ovan. Valberedningens förslag till arvodesberedningen Beredning ej klar.


Get in touch

Social

© Copyright 2013 - 2024 MYDOKUMENT.COM - All rights reserved.