5. Sınıf Türkçe Yaprak Test Flipbook PDF

5. Sınıf Türkçe Yaprak Test
Author:  Guest

23 downloads 251 Views 85MB Size

Story Transcript

A

B

C

D

Ö.No

Soru

0

1

Soru

11

1

2

12

2

3

13

3

4

14

4

5

15

5

6

16

6

7

17

7

8

18

8

9

19

9

10

20

A

B

C

D

5. SINIF / TÜRKÇE

103417

TEST 01 Sözcükte Çok Anlamlılık

1. • Yolları kötü olduğundan köye akşama doğru ancak varabildim. • Gönül verdin derlerdi o delikanlıya / En sonunda varmışsın bir Erzincanlıya. • Yaşı elliye gelmişti, o artık yolun yarısına varmıştı.“Varmak” sözcüğü bu cümlelerde aşağıdaki anlamlarından hangisiyle kullanılmamıştır? A) Erişilmek istenen yere ulaşmak B) Bir şeyi iyice anlamak, duymak C) Medeni durumunu değiştirmek, evlenmek D) Belli bir duruma veya düzeye gelmek

2. • Bir görevden uzaklaştırılmak

• Bir şeye doğru birdenbire gitmek• Saldırmak, hücum etmek“Atılmak” sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde bu anlamlarından herhangi biriyle kullanılmamıştır? A) Köpekler adamın üzerine atılmak için bekliyor gibiydi. B) Sabahları işe sürekli geç kaldığı için işinden atıldı. C) Yeni bir işe atılmak için İstanbul’a yerleşti. D) Soruyu cevaplayabilmek için aniden öne atıldı.

3. Önceki bilgisayarında Q klavye kullanan Ozan, yeni bir bilgisayar almıştır. Yeni bilgisayarının klavyesi ise F’dir. Yeni bilgisayarının klavyesini Q’ya dönüştüren Ozan, örneğin “GEL” sözcüğü yazmak için F klavyedeki “Ü, Ğ, L” tuşlarına basacaktır.

Q klavyeF klavye

Buna göre Ozan, “çalış” kelimesini yazmak için F klavye üzerindeki hangi tuşlara basacaktır? A) : ULNS

B) ; LUNS

C) . ULNY

D) ; ULNS

4. Bu sabah mutluluğa aç pencereni Bir güzel arın dünkü kederinden Bahar geldi, bahar geldi güneşin doğduğu yerden Çocuğum uzat ellerini Şu güzelim bulut gözlü buzağıyı Duy böyle koşturan sevinci Dinle nasıl telaş telaş çarpıyor Toprak ananın kalbiBu şiirde yer alan altı çizili sözcüğün anlamı aşağıdakilerden hangisidir? A) Bir şeyin bir yerdeki durumu

B) Bir yerin çevresini bir şeyle sarmak, kuşatmak

C) Bir şeyden soyutlanmak, temizlenmek

D) Bir şeyin yönünü değiştirmek

5. Bir sözcük temelde tek bir anlama sahipken farklı cümlelerde farklı anlamlara gelecek şekilde kullanılabilir. Bir sözcüğün birden fazla anlamda kullanılmasına “çok anlamlılık” denir.

Buna göre,

Aygül hediye paketini elinde tutuyordu.Bu derbide ben kırmızılı takımı tutuyorum.

Cengiz, bana verdiği sözleri hiç tutmadı.

Spor yapmak, insanı her daim zinde tutar.

görselleriyle birlikte verilen cümlelerde “tutmak” kelimesi kaç farklı anlamda kullanılmıştır? A) 1

B) 2

C) 3

D) 4

6. Aşağıdaki tabloda “ip” sözcüğünün bazı anlamları ve sözcük ya da söz öbeği hâlinde kullanımları verilmiştir.ANLAM

KULLANIMI

I

Birini ya da bir işi gizlice yönetmek

a

Evin tavanından ipler ve fenerler sarkardı.

II

Etkisiz duruma getirmek

b

Söyledikleri zaten ipe sapa gelmez şeylerdi.

III

Çeşitli kalınlıklarda ve uzunluklardaki bağ

c

O hiçbir şeye karışamaz, onun ipleri babasının elinde.

IV

Akla yatmayan, birbirini tutmayan söz

d

Yakında onun ipini çekeceğim.

Bu açıklamalar ve cümleler eşleştirildiğinde aşağıdakilerden hangisi doğru olur? A) I-d, II-c, III-a, IV-b

B) I-c, II-d, III-a, IV-b

C) I-c, II-d, III-b, IV-a

D) I-a, II-c, III-d, IV-b

A

B

C

D

Ö.No

Soru

0

1

11

1

2

12

2

3

13

3

4

14

4

5

15

5

6

16

6

7

17

7

8

18

8

9

19

9

10

20

1.

Soru

A

B

C

D

5. SINIF / TÜRKÇE

103418

TEST 02 Sözcükte Çok Anlamlılık

Sözcüklerin anlam genişlemesi yoluyla yeni anlamlar kazanmasına ve birden çok anlamda kullanılabilmesine “çok anlamlılık” denir.Buna göre,• Küçük oğlum, anneannesinin elinde büyüdü.• Kaza yerindeki kalabalık zaman ilerledikçe büyüyordu.• Teneffüste çocuklar arasında çıkan kavga büyüdü.• Ülkenin sınırları her geçen gün büyüyordu.cümlelerinde “büyümek” sözcüğü kaç farklı anlamda kullanılmıştır? A) 1

B) 2

C) 3

D) 4

2. Özge Öğretmen, “saymak” sözcüğünün anlamlarını tahtaya yazmış ve öğrencilerden bu anlamlara uygun cümle yazmalarını istemiştir. SAYMAK 1. Hesaba katmak 2. Geçer tutmak 3. Arka arkaya söylemek 4. Herhangi bir sıraya koymakÖğrenciler “saymak” sözcüğünü sırasıyla cümlede kullanmıştır.Buna göre aşağıdaki öğrencilerden hangisi bu sözcüğü tahtadaki anlamlarından herhangi birine uygun kullanmamıştır? A)

B)

C)

D)

İki yaşındaki kuzenim birden ona kadar sayabiliyor. Cansu Daha önce çözdüğüm sorular da sayılır mı? Çağatay Bu arabaya gerçekten çok para saydık. Mine Bunu saymam, yarın akşam yine gelin. Alp

3. Aniden bastıran yağmura yakalandığım için üstüm başım battı.“Batmak” sözcüğü aşağıdakilerin hangisinde bu cümledeki anlamıyla kullanılmıştır? A) Roma İmparatorluğu uzun zaman önce batmış. B) Pasta yaparken kremayla yüzümü gözümü batırmışım. C) Fırtınaya yakalanan gemiler batma tehlikesi yaşadılar. D) İnşaat alanında ayağına çivi batabilir.

4. Kitap beynin gıdasıdır. Hatta kitabın ömrü uzattığı bile söylenebilir. Yapılan araştırmalarda haftada en az bir saat kitap okuyan kişilerin okumayanlara oranla 2 yıl daha fazla yaşadığı belirlenmiştir. Okuyan insanın beynindeki birçok bölüm aynı anda çalışır. Bu bölümlerden bazıları hafıza, algı, yaratıcılık ve empatiyle ilgili bölümlerdir. Yani kitap okurken kendimizi başkalarının yerine koymayı da öğreniriz. Böylece hem hayatı ve insanları anlamamız kolaylaşır hem de beynimizin daha çok bölümünü çalıştırdığımız için daha genç ve sağlıklı kalırız.Bu metindeki bazı sözcüklerin anlamları ●, ■, ▲, ★ simgeleriyle verilmiştir. Bu sözcükleri metinden bularak aşağıdaki bulmacaya yerleştiriniz.● Kafatasının üst bölümünde bulunan ve bilinç merkezi olan organ.★ Besin.■ Yaşı ilerlememiş olan kimse.▲ Kendini başkasının yerine koyarak düşünebilme yeteneği. ★ 1 ● ANAHTAR SÖZCÜK 21

2

3

4

3

4

Numaralanmış kutucuklarda yazan harfler “ANAHTAR SÖZCÜK” bölümüne yerleştirildiğinde aşağıdaki kelimelerden hangisi oluşur? A) GAYE

B) NEMA

C) GENE

D) MİDE

1.

A

B

C

D

Ö.No

Soru

0

1

Soru

11

1

2

12

2

3

13

3

4

14

4

5

15

5

6

16

6

7

17

7

8

18

8

9

19

9

10

20

A

B

C

D

5. SINIF / TÜRKÇE

103419

TEST 03 Gerçek Anlam ve Mecaz Anlam

Bu şarkıya BAYILIYORUM.

Bu cümlelerde büyük harfle yazılmış kelime-

TATLI sözlerle babasının gönlünü aldı.

lerin aklımıza gelen ilk anlamlarıyla hiç ilgisi kalmamıştır.

Kitapları taşırken kolum KOPTU.Yukarıda “mecaz anlam”ın örneklerle anlatıldığı bir görsel yer almaktadır.Buna göre aşağıdaki cümlelerde yer alan altı çizili sözcüklerden hangisi mecaz anlamda kullanılmamıştır? A) Bu ince davranışınızla herkesi etkilediniz. B) Yeni başladığı okula birkaç günde ısındı. C) Senin boş sözlerini dinlemekten bıkmıştı. D) Islanan elbisesini güneşe çıkıp kuruttu.

2. Aşağıda sözcükte anlamla ilgili bazı bilgiler verilmiştir.

• Sözcüğün aklımıza gelen ilk anlamına gerçek anlam denir.• Bir sözcüğün gerçek anlamından uzaklaşarak kazandığı yeni anlama mecaz anlam denir.Bu açıklamaya göre aşağıdaki altı çizili sözcüklerle ilgili işaretlemelerin hangisinde yanlışlık yapılmıştır? CÜMLE

GERÇEK

A) Karşı takım bu kadar güçlüyse yandık. B) Boş kovaya su doldurmak için çeşmeye gitti.

✓ ✓

C) Öykülerinde küçük insanları anlatıyor. D) O, ülkemizin yetiştirdiği en değerli beyinlerdendi.

MECAZ

✓ ✓

3. Gerçek anlam, bir kelimenin aklımıza ilk gelen anlamıdır. Kelimelerin, sözlükte yer alan ilk anlamları da gerçek anlamlarıdır. Bu yüzden gerçek anlama “sözlük anlamı” da denir.

Buna göre aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcük gerçek anlamda kullanılmamıştır? A) Hastaneye gitmezse gözleri daha da bozulacak. B) Bu çocuğun keskin bir zekâya sahip olduğunu anladık. C) Soğuk havada buz gibi suya girdiği için hastalandı. D) Köylünün tarladaki bütün ekinleri zarar görmüş.

4.Havaya bakarsam hava alırım Toprağa bakarsam dua alırım Topraktan ayrılsam nerde kalırım Benim sadık yârim kara topraktır.

Bu dörtlükte yer alan kelimelerle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez? A) “Sadık” kelimesi “dostluğu ve bağlılığı içten” olan anlamında kullanılmıştır. B) “Toprak” kelimesi “ülke, vatan” anlamında kullanılmıştır. C) “Kara” kelimesi “siyah renk” anlamında kullanılmıştır. D) “Hava” kelimesi “canlıların soluduğu gaz” anlamındadır.

5. HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ G.S.F GRAFİK BÖLÜMÜ ÖGRETİM ELEMANLARI VE ARAŞTIRMA GÖREVLİLERİ

AFİŞ SERGİSİ:

Nadire Şule Atılgan Cansu Başdemir Atila Işık Güliz Boyrağ Banu Bulduk Müge Burgu Godur Murat Çalış

Yalçın Demirkıran Elif Verol Ergen Rukiye Derdiyok

Barış HasırcıBegüm Eken Tuğba Dilek Kayabaş

24 NİSAN 10 MAYIS 2018 SAAT 18.00

AHMET GÖGÜŞ SANAT GALERİSİ

Cansu Öğretmen derse elindeki afişle girmiş ve öğrencilerinden bu afişte gördüklerini yorumlamalarını istemiştir.

ÇOCUK VE ATATÜRK

Onur karakış Fatih Kurtçu Jessive Macei Erkan Özkarakaş

İbrahim Halil Özkirişçi Namık Kemal Sarıkavak Zülfikar Satın Seza Soyluçiçek Deniz Yeşim Talu

Buna göre öğrencilerin kurduğu aşağıdaki cümlelerden hangisinde bütün sözcükler gerçek anlamda kullanılmıştır? A) Atatürk, çocukları çok seven koca yürekli bir liderdir. B) Üniversite öğrencileri Atatürk ve çocuk sevgisi üzerinde durmuştur. C) Atatürk, çocukların gönlünde taht kurmuş bir liderdir. D) Hazırlanan afişler davetlilerin beğenisine sunulacaktır.

6. Bir sözcüğün sözlükteki ilk anlamına “gerçek anlam”, gerçek anlamından tamamen uzaklaşarak kazandığı yeni anlama “mecaz anlam” denir.

Buna göre,İstanbul’un en büyük özelliği, sanırım, adım başı değişen bir şehir oluşudur. Değişen yalnız manzarası değil; insanları, yapıları ve sokakları da değişmekte. Bana öyle geliyor ki İstanbul bütün albenisini bu sonsuz değişmeye borçludur, dünyanın hiçbir tarafında evler bu kadar çabuk renk ve şekil değiştiremez.metnindeki altı çizili sözcüklerden hangisi mecaz anlamda kullanılmıştır? A) Borçludur

B) Sokakları

C) Şehir

D) Renk

A

B

C

D

Ö.No

Soru

0

1

Soru

11

1

2

12

2

3

13

3

4

14

4

5

15

5

6

16

6

7

17

7

8

18

8

9

19

9

10

20

A

B

C

D

5. SINIF / TÜRKÇE

103420

TEST 04 Eş ve Zıt Anlam

1. • I ve II numaralı sözcükler anlam bakımından birbirinin yerini tutar, yani eş anlamlıdır.

• II ve III numaralı sözcükler birbiriyle çelişen özellikleri ifade ettiği için zıt anlamlıdır.Aşağıdakilerin hangisinde sözcükler bu açıklamaya göre düzenlenmiştir? I

II

III

A) Irak

Uzak

Yakın

B) Yoksul

Zengin

Varsıl

C) Yanıt

Cevap

Sonuç

D) Neşeli

Şen

Endişeli

2.

PİS

KİRLİ

TEMİZ

I

YAŞ

KURU

EKSİK

II

TAM

PİNTİ

CİMRİ

IIIKutucuklardaki sözcükler, aralarında bir anlam ilişkisine göre sıralanmışlardır.Buna göre numaralanmış kutucuklara hangi sözcükler yazılmalıdır? I

II

III

A) NEMLİ

BÜTÜN

CESUR

B) ISLAK

BÜTÜN

CÖMERT

C) NEMLİ

NOKSAN

CÖMERT

D) ISLAK

NOKSAN

CÖMERT

3. I. Her gün 150 soru çözmek zor bir iş olsa gerek.

II. Bu işe girmekle çok yanlış bir adım attınız.III. Kısa boylu öğrenci sınıfa önce girdi.Numaralanmış cümlelerdeki altı çizili sözcüklerin karşıt anlamlıları yandaki bulmacaya yerleştirilecektir.I

k

o

II III

▲ l

a

y

■ ★

Buna göre ★, ▲, ■ sembolleriyle belirtilen yerlere sırasıyla hangi harfler getirilmelidir? A) K - R - O

B) O - L - R

C) L - N - O

D) K - N - O

4. Yazılış ve okunuş bakımından farklı fakat anlamca aynı olan kelimelere eş anlamlı (anlamdaş) kelimeler denir. Bu tür kelimeler birbirlerinin yerini tutabilir.

Buna göre, Bir milletin fertleri arasındaki ortak duygu ve düşünce akımı dille kurulabilmektedir. I II Bundan dolayı dil, aynı zamanda bir kültür aktarıcısı, bir kültür taşıyıcısıdır. III IVmetninde numaralanmış sözcüklerden hangisinin eş anlamlısı yoktur? A) I

B) II

5.C) III

D) IV

Yanda dünya masallarından bir kitaba ait kapak görseli yer almaktadır.

Bu kitap kapağında yer alan sözcükler arası anlam ilişkisi aşağıdaki cümlelerin hangisinde yoktur? A) Mağazalar önce zam yapıp sonra indirime giriyorlar. B) İnişlerin olduğu yerde çıkışların da olduğu unutulmamalıdır. C) Oraya gitmek ile gitmemek arasında çok kararsız kalmıştı. D) Her gece geç yatmasına rağmen sabahları erken kalkar.

6.

Sokrates’ten önce ilk Batılı filozoflar, geçmiş zamandan iki önemli kopuşu aynı anda I II gerçekleştirdiler. İlk önce, kendi akıllarını kullanarak bu büyük dünyayı anlamaya çalıştılar. III IVBu metindeki numaralanmış sözcüklerden;I. sözcüğün zıt anlamlısı,II. sözcüğün eş anlamlısı,III. sözcüğün eş anlamlısı,IV. sözcüğün zıt anlamlısıbulunarak aşağıdaki bulmacaya yerleştirilecektir. I.K

L

M

N

O

II.

III.

IV.Buna göre bulmacanın L sütununa hangi harfler gelmelidir? A) N - A - S - K

B) O - U - S - Ü

C) O - A - S - Ü

D) N - A - S - Ü

A

B

C

D

Ö.No

Soru

0

1

11

1

2

12

2

3

13

3

4

14

4

5

15

5

6

16

6

7

17

7

8

18

8

9

19

9

10

20

1.

Soru

A

B

(Yüzmek) (Surat)

D

5. SINIF / TÜRKÇE

103421

TEST 05 Eş Sesli ve Terim Anlamlı Sözcükler

YÜZ 100 (Sayı)

C

GÜL

(Çiçek)

ÇAY

(Irmaktan küçük (İçecek) İ akarsu)

(Gülmek)

DÜŞ

(Rüya)Yukarıda eş sesli (sesteş) kelimeleri örneklendiren görseller yer almaktadır.Buna göre,I. Bu soruya sen de cevap ver de görelim.II. Bu oda çok karanlık, ışığı açalım.III. Dağıttığın yerleri temizle ki annen kızmasın.IV. Bu kovandaki arıların sayısı sence kaç?cümlelerinden hangilerinde altı çizili sözcükler sesteştir? A) I ve II

2.

B) I ve III

Gül, yaz, boğaz, çay, ekmek Bunları bilmek gerek Yazılışları aynı da Anlamları farklı tek

C) II ve III

Yüz, bin, at ve atlet Eş sesli kelimele Manaları geniştir Bize çok şey öğretir

(Düşmek)

D) III ve IV

Şerife ÇOBANYukarıdaki şiir eş sesli kelimelerin tanımını yapmakta ve bu kelimelere örnekler vermektedir.Buna göre aşağıdaki dörtlüklerin hangisinde eş sesli kelime kullanılmamıştır? A) Seni düşünürken Bir çakıl taşı ısınır içimde

Gökyüzünü boyarım her sabah

Bir kuş gelir yüreğimin ucuna konar

Hepiniz uykudayken

Bir gelincik açılır ansızın

Uyanır bakarsınız ki mavi

C) Sana gitme demeyeceğimB) İşim gücüm budur

D) Ben sana mecburum bilemezsin

Üşüyorsun ceketimi al

Adını mıh gibi aklımda tutuyorum

Günün en güzel saatleri bunlar

Büyüdükçe büyüyor gözlerin

Yanımda kal

Ben sana mecburum bilemezsin

3. Aynı şekilde yazılıp okunan, dolayısıyla da ses bakımından birbirinin aynısı ancak anlamları birbirinden tamamen farklı olan sözcükler arasındaki anlam ilişkisine “eş seslilik” diğer bir ifade ile “sesteşlik” adı verilir.

Buna göre,Sanat, sıradan insanların göremediğini görebilmektir. Herkes bir mermer parçasına bakabilir. I IIAncak rastgele bir bakıştan öteye geçemez. Heykeltıraş ise o mermer parçasının içinde IIIdörtnala koşan bir atı, gururlu bir kumandanı görür. IVmetnindeki numaralanmış sözcüklerden hangisi eş seslidir? A) I

B) II

4.

C) III

D) IV

I Normalden büyük bir kafatası ile doğmuştur.

IV

II 3 yaşına kadar konuşamamıştır.

İsimleri, tarihleri ve numaraları hatırlayamıyordu.

III Keskin bir zekâya sahipti ve beyni otopsi sırasında çalındı.Numaralanmış cümlelerin hangisinde terim anlamlı bir sözcük kullanılmıştır? A) I

B) II

C) III

D) IV

5. Bilim, sanat, spor, edebiyat, ekonomi gibi uzmanlık gerektiren alanlarda anlaşmanın kolaylaşması adına meydana gelen anlamlara “terim anlam” denir. Örneğin “sıfat” ya da “fiilimsi” Türkçe dil bilgisiyle ilgili birer terimdir. “Basınç, amper, atom” gibi sözcükler ise fizik bilimiyle ilgili terimlerdir. Bu terimlerin doğması ve gelişmesi ise bilim, sanat, spor vb. uzmanlık alanı gerektiren dalların gelişmesine paralel olmuştur.

Buna göre aşağıdaki cümlelerin hangisinde terim anlamlı bir sözcük kullanılmıştır? A) Büyük sınıflarla ders işlemek çok eğlencelidir. B) Yağmur yağarken ortalığı saran kokuya bayılıyorum. C) Tahtaya harita çizen öğretmenimize dikkatlice baktık. D) Babam akşam yemeklerinden sonra demli bir çay içer.

A

B

C

D

Ö.No

Soru

0

1

Soru

11

1

2

12

2

3

13

3

4

14

4

5

15

5

6

16

6

7

17

7

8

18

8

9

19

9

10

20

A

B

C

D 103422

5. SINIF / TÜRKÇE

TEST 06 Yabancı Kelimelere Türkçe Karşılıklar

1. • Agresif

• Kaos• AdisyonAşağıdaki metinlerin hangisinde bu sözcüklerin Türkçe karşılıklarının tamamına yer verilmiştir? A) Geçenlerde arkadaşlarımla sahildeki kafeye gittik. Siparişlerimi almak üzere yanımıza gelen garson çok sinirli bir tavırla bize ne istediğimizi sordu. Tavrından rahatsız olduğumuzu belirtip oradan uzaklaştık. B) Londra’da ilk günümdü. Akşam yemeği için kendime güzel bir mekân aradım ve buldum da. Yemekleri de gerçekten güzeldi. Hesap biraz kabarık gelse de burayı sizlere tavsiye ederim. C) Cumartesi akşamı dostlarımızla yemeğe çıktık. Gittiğimiz yerin nezih bir ortamı vardı. Birden yan masadaki müşteri ile garson bağrışmaya başladı, müşteri saldırganca konuşarak bir kargaşa ortamı oluşturdu. Hesabı ödedik ve kalktık. D) İki adam restoranın önünde konuşuyordu. Biri diğerine kızıyor gibiydi. Birazdan sesler yükselmeye başladı. Etraftaki herkes onları izliyor, kimse olaya müdahale etmiyordu. Oradan hızla uzaklaştım.

2.Teknoloji geliştikçe dilimize çok sayıda yabancı sözcük girdi. Bu sözcüklerin Türkçeleri hemen bulunup kullanılmaya başlanmadığında bu sözcükler dilimize tamamen yerleşiyor ve sonrasında bu sözcükleri Türkçesiyle değiştirmek pek mümkün olmuyor.

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bu durumu örnekleyen bir kullanım vardır? A) Elektrikler kesilince jeneratör hemen devreye girdi. B) Hafta sonu gittiğim mesire alanında koşu yapıyorum. C) Yaz tatilini Avşa Adası’nda bir pansiyonda geçireceğim. D) Şirketimizin yeni sloganı “Daima Gülümse!” oldu.

3. “Modern” sözcüğünün Türkçe karşılığı aşağıdakilerden hangisinde kullanılmıştır? A) Eski düşünceli insanlar topluma fayda sağlamaz. B) Uygar toplumlar bilim yolunda gelişme gösteriyor. C) Sistem çalışmaları ile göze girmeyi başardı. D) Çağdaş insan, çağının gereğini yapmayı görev edinir.

4. Melisa, Türkçe proje ödevi olarak aşağıdaki gibi bir “Türkçesi Varken” panosu oluşturmuştur.

I

II

Online ✗ Çevrimiçi ✓

Ekstra ✗ Fazladan ✓

III

IV

Printer ✗ Çıktı ✓

Mega ✗ Büyük ✓Buna göre Melisa numaralanmış bölümlerin hangisinde yanlışlık yapmıştır? A) I

B) II

C) III

D) IV

5. İşte giderler

“Koridor”a geçenek sözcüğü

“Viraj”a dönemeç

“İstasyon”a durak

“İmalathane”ye iş yeri

“Atölye”ye işlik

“Plaj”a kumsal

“Arşiv”e belgelikFazıl Hüsnü Dağlarca’nın bu şiirinde Türkçe karşılıkları verilen yabancı kelimeler kullanılmıştır.Bu şiir aşağıdakilerden hangisi ile devam ettirilemez? A) “Animasyon”a canlandırma

B) “Antrenman”a sporcu

C) “Center”a merkez

D) “Dublaj”a seslendirme

6. Yaşamakta olduğumuz bilgi çağında ortaya çıkan kültür, ilim vb. alanlardaki gelişmeler her varlığı etkilediği gibi dili de etkilemekte ve yeni sözlere ihtiyacı ortaya çıkarmaktadır. TDK, söz varlığımıza son dönemde giren yabancı sözlere karşılık bulmak amacıyla “Yabancı Sözlere Karşılıklar Kılavuzu” oluşturmuştur.

Buna göre;I. özçekim - selfie,II. karıştırıcı - blender,III. doğal - naturelsözcük çiftlerinden hangileri bu kılavuzda yer alabilir? A) Yalnız I

B) I ve II

C) II ve III

D) I, II ve III

A

B

C

D

Ö.No

Soru

0

1

Soru

11

1

2

12

2

3

13

3

4

14

4

5

15

5

6

16

6

7

17

7

8

18

8

9

19

9

10

20

A

B

C

D 103423

5. SINIF / TÜRKÇE

TEST 07 Deyimler / İkilemeler

1. Giresun-Piraziz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri danışman öğretmenleri rehberliğinde, TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarları kapsamında Türk dili ve edebiyatı alanında “Barış Manço Şarkılarıyla Atasözleri ve Deyimler” adlı çalışmayı gerçekleştirmişlerdir.

Aşağıdakilerden hangisi bu çalışmada yer alan Barış Manço şarkılarından biri değildir? A) Yaz dostum,

Barış söyler kendi bir ders alır mı?Su üstüne yazı yazsan kalır mı?

B) Bugün bayram çabuk olun çocuklar

Annemiz bugün bizi beklerBayramlarda hüzünlenir meleklerGönül alır bir güzel çiçekler

C) İki küçük kol düğmesi, bütün bir aşk hikâyesi,

İki düğme iki ayrı kolda, bizim gibi ayrı yolda...

D) Ha ha ha ha ha hatta biraz tarçın bir tutam zencefil aman,

2.

Ha ha ha ha ha bin derde deva geliyor, biraz daha sabretgüzelim,Ha ha ha ha ha hapşu!Çok yaşa!Sen de gör,Rahat ve iyi yaşa. Anlamı güçlendirmek amacıyla aynı kelimenin tekrarı, yakın anlamlı kelimelerin kullanılması gibi çeşitli şekillerde oluşturulan sözcük grubuna ikileme denir. İkilemeler farklı yollarla oluşurlar. Örneğin, “tatlı tatlı” ikilemesi aynı kelimenin tekrar yazılması yolu ile oluşurken “aşağı yukarı” ikilemesi zıt anlamlı kelimelerle oluşmuştur.

Buna göre aşağıdaki cümlelerden hangisinde ikilemenin oluşum yolu diğerlerinden farklıdır? A) Çamurlu yollarda bata çıka ilerliyorduk. B) Benden aldığı paraları parça parça geri ödedi. C) Bütün olan biteni tek tek anlattı bana. D) Sınavı kazanmak için harıl harıl ders çalışıyordu.

3. Deyimler kalıplaşmış sözlerdir. Deyimlerde bulunan sözcüklerin yerine eş anlamlıları bile getirilemez. Sözcüklerin yerleri değiştirilemez. Bu şekilde bir kullanım anlatım bozukluğuna yol açar.

Buna göre;I. sürahiden boşalırcasına yağmak,II. suratından düşen bin parça,III. sırtı yere gelmemekdeyimlerinden hangilerinde yanlışlık yapılmıştır? A) Yalnız I

B) I ve II

4.

C) I ve III

D) II ve III

• Okula başlar başlamaz derslerime düzenli çalışacağım. • Bu tepeden eninde sonunda düşmeden kayacağım. • Aşağı yukarı ağabeyimin boylarındaydı buraya gelen adam.

• Öğretmenim tatlı mı tatlı ders anlatır, dinlemeye doyamazsın.Aşağıdakilerden hangisi bu cümlelerde yer alan altı çizili ikilemelerin cümleye kattığı anlamlardan biri değildir? A) Pekiştirme

B) İhtimal

C) Çabukluk

D) Yaklaşıklık

5. Deyimler genellikle mecaz anlamlıdır ancak bazı deyimlerin gerçek anlamları da vardır.Buna göre aşağıdaki cümlelerde yer alan deyimlerden hangisi gerçek anlamda kullanılmıştır? A) Arabanın bagajını öylesine doldurmuştu ki biz bile ancak balık istifi sığabildik. B) Küresel ısınma hakkında tüm ülke temsilcileri fikir yürütmüşlerdi. C) Emre’nin de bu akşam gelip gelmeyeceğini öğrenmek için kardeşinin ağzını aradı. D) Babamın annem için aldığı hediye yükte hafif, pahada ağırdı.

6. Ödevlerini yarım yamalak yapıp öğretmenine götürmen hiç doğru bir davranış değil.Bu cümledeki altı çizili ikileme için aşağıdakilerden hangisi söylenemez? A) Cümleye “fazla özenmeden” anlamı katmıştır. B) Bir anlamlı bir anlamsız kelimelerin bir araya gelmesi ile oluşmuştur. C) İkilemeyi oluşturan sözcüklerin ikisi de tek başlarına anlamlı değildir. D) Cümlenin anlamına güç katmak amacıyla kullanılmıştır.

A

B

C

D

Ö.No

Soru

0

1

Soru

11

1

2

12

2

3

13

3

4

14

4

5

15

5

6

16

6

7

17

7

8

18

8

9

19

9

10

20

A

B

C

D

5. SINIF / TÜRKÇE

103424

TEST 08 Tarama Testi - I

1. • Bir şeyin nerede olduğunu bilmemek, kaybetmek

• Kendisinde olan kimi özellikleri yok olmak• Yanlış yola girmek, yolunu bulamamak“Yitirmek” sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde bu anlamlarından herhangi biriyle kullanılmamıştır? A) Arkadaşımdan ödünç aldığım kalemi yitirdim, şimdi ne yapacağım? B) Genç yaşta yitirdiği annesinin acısı yüreğini daima sızlatıyordu. C) İlkbahar etkisini yitiriyor, yerini yaza bırakmaya hazırlanıyordu. D) Küçücük şehirde yolunu yitirmeyi nasıl başardın?

2. yaşlı

düş

uygun

vakit

yanıt

ev

güz

merasim

kırmızı

yıl

uyarı yoksul özlem

zaman

sürekli

tasa

sözcük ihtiyar

hekim

armağan

kelime

devamlı

imkân

mektep

gam

alaka

vatan

uyarı5/A sınıfı öğrencileri eş anlamlı kelimeler konusunu “Çarkıfelek” oyunu ile öğreneceklerdir. Bu oyunda çarkta yer alan okun hizasına gelen kelimenin eş anlamlısını doğru söyleyen öğrenci 10 puan almaktadır. Çarkın sağına ve soluna yerleştirilmiş kelimeler de çarka eklenebilmektedir.Buna göre aşağıdaki cevaplardan hangisini veren öğrenci bu oyundan puan alamaz? A) Ulus

3.B) Tören

C) İkaz

D) Vakit

Sivas’ta yerel bir gazete Türkçe seferberliği başlattı. Gazete, her gün birinci sayfasından günlük hayatta sıklıkla kullanılan yabancı bir kelime ve bu kelimenin Türkçe karşılığını vererek okurlarını Türkçe kelimeler kullanmaya yönlendiriyor.

Bu haber metnine göre aşağıdakilerden hangisine gazetenin “Türkçesi Varken” bölümünde yer verilmez? A) Agresif

B) Laptop

C) Elçilik

D) Egoist

4. “Arapsaçı” adlı oyunda, oyuna başlamadan önce oyuncular bir daire oluşturacak şekilde yere oturur. Bir oyuncu, elindeki ip yumağını, ipin ucunu bırakmadan bir diğer oyuncuya atar. Yumağı yakalayan kişi ipi tutar ve yumağı başka birine atar. Böylece giderek büyüyen bir ağ oluşur. Oyunun ikinci bölümünde oyuncular düğümü çözmeye çalışır.

Bu metindeki kelimelerle ilgili,I. “Oyuncu” kelimesi gerçek anlamda kullanılmıştır.II. “Düğüm” kelimesi, “Boğazım düğümlendi.” cümlesindeki anlama gelecek şekilde kullanılmıştır.III. “Çözmek” kelimesi, “düğümlenmiş bir şeyi bu durumdan kurtarmak” anlamında kullanılmıştır.yargılarından hangileri söylenebilir? A) Yalnız I

B) I ve II

C) I ve III

D) II ve III

5.

Çevreni temiz tut, yeşili koru.Bu afişte yer alan kelimelerle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? A) “Çevre” kelimesinin eş anlamlısı “tabiat”tır. B) “Temiz” kelimesinin zıt anlamlısı “kirli”dir. C) “Yeşil” kelimesi renk anlamı kastedilecek şekilde kullanılmıştır. D) “Tutmak” kelimesi “bırakmak” kelimesinin zıt anlamlısıdır.

6. “- - - -” deyimi, “Beklediğim olmadı, umduğumu bulamadım.” anlamında kullanılan bir deyimdir. Bu deyim, kışın karlı ve soğuk havalarda inine kapanarak tabanlarının altını yalamak suretiyle karın doyurmaya uğraşan ayıların hareketinden alınmadır. Çünkü ayılar kışın yiyecek bulamaz ve yiyecek aramak için boşuna enerji harcamış olur. Bunu iyi bilen ayı, ayağını yalamakla yetinir, yazın gelmesini beklerken kış uykusuna yatar.

Bu metinde boş bırakılan yere aşağıdaki deyimlerden hangisi getirilebilir? A) Açlıktan nefesi kokmak

B) Bal alacağı çiçeği bilmek

C) Ok yaydan çıkmak

D) Avucunu yalamak

A

B

C

D

Ö.No

Soru

0

1

Soru

11

1

2

12

2

3

13

3

4

14

4

5

15

5

6

16

6

7

17

7

8

18

8

9

19

9

10

20

A

B

C

D

5. SINIF / TÜRKÇE

103425

TEST 09 Tarama Testi - II

1.Aşağıdakilerden hangisi bu karikatürde anlatılmak isteneni en iyi ifade eder? A) Deniz hayvanları

B) Yüzme sporunun önemi

C) Çevreyi korumak

D) Deniz kirliliği

2. Ne mutlu böyle kitaplar yazılıyor günümüzde. Böyle kitaplar sayesinde hayatın güzelliklerini görebiliyor ve yaşadığımız için şükredebiliyoruz.

Bu cümledeki altı çizili ifadenin yerine aşağıdakilerden hangisi getirilebilir? A) Ne mümkün

B) Nedense

C) İyi ki

D) Oysaki

3. Bazen sanki Türkçeyi hissederek konuşmuyor ve kullanmıyormuşuz hissine kapılıyorum. Öylesine çıkıyor kelimeler ağzımızdan. İlk başta acaba güzel kelime nedir, sorusuna cevap vermekte zorlandım. Sonra konuyla ilgili bulabildiğim tartışma ve listelere baktıktan sonra bir grup insan için kelimenin güzelliğinin anlam güzelliğine, bir grup insan için biçim-ses güzelliğine, bir başka grup için ise kelime kökenine dayandığını fark ettim. Bir süre sonra da hayatımın zannımca ilk “Güzel Türkçe Kelimeler Listesi”ni topladım.

Bu araştırmayı yapan kişi “Güzel Türkçe Kelimeler Listesi”ni oluştururken;• kelimelerin insanda güzel duygular uyandırıyor olmasına,• kelimelerin özellikle doğadaki güzellikleri karşılamasına,• insanı hüzne boğacak kelimeler olmamasınadikkat etmiştir.Buna göre aşağıdaki kelimelerden hangisi bu listede yer almaz? A)

B) Deniz

C) Keder

D) Sonbahar

Gökyüzü

4.

Bir sözcüğün gerçek (temel) anlamından tamamıyla uzaklaşması neticesinde oluşan yeni anlamlara “mecaz anlam” denir. Yani mecaz anlamda sözcük, gerçek anlamıyla tüm bağlantısını koparır ve başka bir sözcüğün anlamını üzerine alır.Buna göre,I. Eğer bu sınavda başarılı olamazsak yandık.II. Boş sözleriyle bizleri kandırmaya çalışıyordu.III. Onu gördükten sonra cesaretim kırıldı.cümlelerinin hangilerinde mecaz anlamlı sözcükler kullanılmıştır? A) Yalnız I

B) I ve II

C) II ve III

D) I, II ve III

5. Aşağıdaki açıklamalar, ilgili oldukları sözcüklerle eşleştirilecektir.Bir şeyin olabileceği inancını veren görüş, olabilme durumu.

Pay

(Biriyle) Senli benli olmak, çok yakınlığı bulunmak.

Yetenek

Bir kimsenin bir şeyi anlama, yapabilme ya da bir etkiyi alabilme yeterliliği, gücü.

Samimi

Birden çok kişi arasında bölüşülmesi gereken bir bütünden, bu kişilerin her birine düşen bölüm.

Olanak

Bu eşleştirme yapıldığında aşağıdaki sözcüklerden hangisi dışta kalır? A) Yetenek

B) Pay

C) Samimi

D) Olanak

C) II ve III

D) III ve IV

6. Sıyrıl, beyaz karanlık içinden, pırıl pırıl

Berraklığında bilme nedir hafta, ay ve yılHüznün, ferahlığın bizim olsun kışın, yazınHiçbir zaman kader bizi senden ayırmasınBu dörtlükteki sözcükler ile ilgili,I. Karşıt anlamlı kelimelere yer verilmiştir.II. İkilemeden yararlanılmıştır.III. Anlamları aynı olan kelimelere yer verilmiştir.IV. Yansıma sözcük kullanılmıştır.yargılarından hangileri doğrudur? A) I ve II

B) I ve IV

A

B

C

D

Ö.No

Soru

0

1

Soru

11

1

2

12

2

3

13

3

4

14

4

5

15

5

6

16

6

7

17

7

8

18

8

9

19

9

10

20

A

B

C

D

5. SINIF / TÜRKÇE

103426

TEST 10 Amaç-Sonuç ve Neden-Sonuç Cümleleri

1. • Bir yargının hangi nedenle yapıldığını belirten cümlelere neden-sonuç cümleleri denir.

• Bir yargının hangi amaçla yapıldığını belirten cümlelere amaç-sonuç cümleleri denir.Buna göre,I. Bilim insanları, insanlar daha iyi şartlarda yaşasınlar diye bilimsel araştırmalar yaparlar.II. Birçok genç yazar işlediği konular ve anlatım tarzları ile eski yazarlardan ayrılır.III. Aylin, sabah trafiğine yakalandığından çok sevdiği işine geç kaldı bu sabah.cümlelerinden hangileri neden-sonuç bildirmektedir? A) Yalnız I

B) Yalnız III

C) I ve II

D) II ve III

2. Aşağıdakilerden hangisi “Dünyamı kurtarmak için …” cümlesinin devamını anlatan bir görsel değildir? A)

B)

C)

D)

3. Bir eylemin hangi gerekçeyle veya hangi sebeple yapıldığını bildiren cümlelere neden-sonuç (sebep-sonuç) cümleleri denir.

Buna göre,(I) Para, gerçek zenginlik değildir. (II) O, sadece ihtiyaçların giderilmesine vasıta olduğu için değerlidir. (III) Bir çölün ortasında, hararetten yanan bir insan için birkaç damla soğuk su, bir torba altından çok daha değerlidir. (IV) Bu gibi durumlarda paranın hiç önemi olmadığını daha iyi anlarız.metninde numaralanmış cümlelerden hangisi “neden-sonuç” cümlesidir? A) I

B) II

C) III

D) IV

4. A B C DKatıldığı bir yarışmada kendisine sorulan “Aşağıdakilerden hangisi neden-sonuç cümlesidir?” sorusunun cevabını bilemeyip seyirciye soran Kenan, seyirciden gelen cevaplarla oluşturulan grafikteki gibi bir sonuçla karşılaşmış ve bu sonuca göre seyirciler doğru cevap vermiştir.Buna göre,I. Hayvanlar kasırga sebebiyle zarar görmesinler diye otlaklarda çalışmalar başlatılmış.II. Kasırganın zararlı etkilerinden korunmak için evlerde bazı önlemler alıyorlar.III. Kasırgadan kırılan ağaçlar yola devrilmesin diye yol kenarları ağlarla kapatılmış.IV. Amerika’da kasırga çok sert estiğinden bazı evler ciddi zarar görüyordu.cümlelerinden hangisi A seçeneğinde olabilir? A) I

B) II

C) III

D) IV

5.Bu karikatürden yola çıkılarak kurulan aşağıdaki cümlelerden hangisi neden-sonuç anlamı içermemektedir? A) Günümüz çocukları telefon, tablet gibi teknolojik cihazların esiri olduğu için yalnızlaşmıştır. B) Teknoloji çocuklar için tehlikelidir çünkü çocuklar, oyun çağında parkın tadını çıkarmak yerine kendilerini teknolojiye hapsediyorlar. C) Çocuklar tablet ve telefon oyunlarını, parkta oynayıp koşmaya tercih ediyorlar. D) Eline telefon ya da tablet alan çocuklar konuşmak yerine mesajlaşmayı tercih ettikleri için sohbet etmiyorlar.

A

B

C

D

Ö.No

Soru

0

1

Soru

11

1

2

12

2

3

13

3

4

14

4

5

15

5

6

16

6

7

17

7

8

18

8

9

19

9

10

20

A

B

C

D 103427

5. SINIF / TÜRKÇE

TEST 11 Öznel ve Nesnel Cümleler

1. Doğruluğu ya da yanlışlığı kişiden kişiye değişebilen cümlelere öznel anlatımlı cümleler denir.Buna göre görselde yer alan Süleymaniye Külliyesi ile ilgili aşağıdaki metinlerden hangisi öznel anlatımlıdır? A) Tarihçi Peçevi’ye göre külliyenin inşasına 896 bin 360 altın para ve 82 bin 900 akçe yani yaklaşık 3.200 kilo altın harcandı. Külliyenin 7 yıl süren inşasında bin 713’ü Müslüman, toplam 3 bin 523 işçi çalıştı. B) Külliyenin hiç kuşkusuz en önemli bölümünü heybetin ve zarafetin bütünleştiği Süleymaniye Camisi oluşturuyor. Mimar Sinan’ın diğer eserlerinde olduğu gibi Süleymaniye Camisi de sadeliği ihtişama dönüştürebilmiş mabetlerden biridir. C) Külliye; cami, Rabi Medresesi, Salis Medresesi, Evvel Medresesi, Sani Medresesi, Tıp Medresesi, Kanuni Sultan Süleyman Türbesi, Hürrem Sultan Türbesi, türbedar odası, darüşşifa, darüzziyafe, Darülhadis Medresesi, tabhane, Mimar Sinan Türbesi ve hamam olmak üzere 15 bölümden oluşuyor. D) Yaz aylarında günlük işçi sayısının 2 bine ulaştığı külliyede, Hassa Mimarlar Ocağının elemanları, acemioğlanlar, diğer kapıkulu ocakları mensupları ile imparatorluğun dört bir yanından ücretli ustalar, işçiler ve forsalar görev yaptı.

2. Okuma, yazılı iletişimleri duyu organları yoluyla algılayarak algılananı anlamlandırma ve yorumlama amacı ile zihnin duyu organları ile ortaklaşa yaptığı bir etkinliktir. Okuma işi vücuttaki birden fazla merkezin bir araya gelerek oluşturduğu bir verimdir. Okuma - - -

Bu metin,I. insanların bilgi birikimlerini ve kültürlerini artıran, dili kullanma yeteneğini geliştiren önemli araçlardan biridir.II. aynı zamanda anlama gücünü ve güzel konuşma yeteneğini kuvvetlendirir.III. yazılı bir metindeki sözcükleri tanımak, bunları anlamaktır.ifadelerinin hangileriyle tamamlanırsa nesnel anlatımlı olur? A) Yalnız I

B) Yalnız III

C) II ve III

D) I, II ve III

3.

1

13. yüzyılda Diyarbakır ve Cizre dolaylarında yaşadığı rivayet edilmektedir. 4

2

El-Cezerî’nin su gücüyle çalışan pompa düzeneğinde dişli çarklar, bakır pistonlar, emme ve iletme amaçlı borular ve tek yönlü sürgülü vanalar kullanılıyordu.

Cezerî, sibernetik alanının kurucusu ve insanlık tarihinde robotik teknolojileriyle uğraşan ilk kişi olmuştur. 3 Cezerî, kitabında 50 aracın tasarımını vermiştir. Bu sebeple bu toprakların en önemli şahsiyetlerinden biri olmayı hak etmiştir.Buna göre El-Cezerî ile ilgili cümlelerden hangisi kanıtlanabilirlik açısından diğerlerinden farklıdır? A) 1

B) 2

C) 3

4. Söyleyenin kendi düşüncesini, duygusunu veya beğenisini içeren cümlelere öznel cümleler denir. Doğruluğu ya da yanlışlığı kişiden kişiye değiştiği için öznel yargılar kanıtlanamaz. Söyleyenin duygu veya düşüncesini içermeyen, doğruluğu ya da yanlışlığı kişiden kişiye değişiklik göstermeyen cümlelere nesnel cümleler denir. Nesnel yargılar; araştırma sonucu ulaşılabilecek, herkesçe kabul görmüş, kanıtlanabilir yargılardır.Buna göre aşağıdaki cümlelerden hangisi kanıtlanabilir bir yargıdır? A) İstanbul Boğazı’nın seyrine doyum olmaz. B) Son kitabı tam tamına 547 sayfadan oluşuyor. C) Duygusal şarkılar beni gerçekten çok etkiliyor. D) Yeni saç rengini görenler ona çok yakıştırdı.

D) 4

A

B

C

D

Ö.No

Soru

0

1

Soru

11

1

2

12

2

3

13

3

4

14

4

5

15

5

6

16

6

7

17

7

8

18

8

9

19

9

10

20

A

B

C

D

5. SINIF / TÜRKÇE

103428

TEST 12 Atasözleri / Özdeyişler

1. Sosyal dayanışma ve yardımlaşma açısından insana aileden sonra en yakın çevreyi komşular oluşturur. Komşuluk, Türk toplumunun en önemli değerlerinden biridir.

Buna göre,I. Ev alma, komşu al.II. Komşu komşunun külüne muhtaçtır.III. Komşunun tavuğu komşuya kaz görünür.atasözlerinden hangilerinde komşuluğun önemi vurgulanmaktadır? A) Yalnız I

B) I ve II

C) II ve III

D) I, II ve III

2. Resimli bir atasözü sözlüğü hazırlamak isteyen Cemil, aşağıdaki görsellerden hangisine bu sözlükte yer vermemelidir? A)Saçını süpürge etmek

B)

C)

Denize düşen yılana sarılır.

D)

Ayağını yorganına Damlaya damlaya göre uzat. göl olur.

3. Türk Dil Kurumu tarafından “uzun deneme ve gözlemlere dayanılarak söylenmiş ve halka mal olmuş, öğüt verici nitelikte söz, deme, mesel, sav, darbımesel” (TDK, 2009: 140) olarak tanımlanan atasözü, ulusların kültür mirasını aktaran önemli bir araç; yaşantılarını dosdoğru sürdürmeleri için de ders vermelerle yüklü özlü sözlerdir. Atasözleri birçok dilde bulunan, ataların deneyim ve öğütlerini içeren kalıplaşmış sözlerdir. Anlam olarak genellikle mecazdır ancak bazıları sadece gerçek anlamlıdır.

Buna göre,I. Paça ıslanmadan balık tutulmaz.II. Akraba ile ye, iç; alışveriş etme.III. Kişi arkadaşından bellidir.IV. Üzüm üzüme baka baka kararır.atasözlerinden hangileri sadece gerçek anlamlıdır? A) I ve II

B) I ve IV

C) II ve III

D) III ve IV

4.Atasözleri bir dilin zenginlik göstergesidir. Türkçe de atasözleri bakımından zengin bir dildir. Türkçede aynı durumu karşılayan pek çok atasözü vardır. Örneğin “insanın, yaptığı iyiliğin ya da kötülüğün karşılığını göreceği” anlamında “Rüzgâr eken fırtına biçer, öfkeyle kalkan zararla oturur, iyilik eden iyilik bulur…” gibi atasözleri kullanılır.

Buna göre aşağıdaki atasözlerinden hangisi “birlik ve dayanışmanın önemi” mesajını taşımamaktadır? A) Tek kanatla kuş uçmaz.

B) Ağaç yaprağıyla gürler.

C) Körle yatan şaşı kalkar.

D) Yalnız taş duvar olmaz.

5. Bir konu üzerine en çok bilinmesi gereken şeyi birkaç sözcükle ve çarpıcı bir biçimde anlatan, kimin söylediği genellikle bilinen özlü sözlere özdeyiş (vecize) denir. Örneğin “Ne mutlu Türk’üm diyene!” Mustafa Kemal Atatürk’ün söylemiş olduğu bir cümledir ve özdeyiştir.

Buna göre Mustafa Kemal Atatürk’ün aşağıdaki özdeyişlerinden hangisi “eğitim” ile ilgilidir? A) Ekonomik kalkınma, Türkiye’nin hür, bağımsız, daima daha kuvvetli, daima daha refahlı Türkiye idealinin bel kemiğidir. B) Beni görmek demek, mutlaka yüzümü görmek demek değildir. Benim fikirlerimi, benim duygularımı anlıyorsanız ve hissediyorsanız bu yeterlidir. C) Bugün vatanımızda bir millî kudret varsa o cereyan, felaketlerden ders alan ulusun kalp ve dimağından doğmuştur. D) Bir millet, savaş meydanlarında ne kadar parlak zaferler elde ederse etsin, o zaferlerin yaşayacak sonuçlar vermesi ancak irfan ordusuyla kaimdir.

6. • Hayat bir hikâye gibidir, ne kadar uzun olduğu değil ne kadar güzel olduğu önemlidir.Lucius Annaeus Seneca• Adalet olmadan bilgi, ilim değil, kurnazlıktır.• Gideceği limanı bilmeyene hiçbir rüzgârdan hayır gelmez.Buna göre aşağıdakilerden hangisi bu özdeyişlerde anlatılmak istenenlerden biri değildir?

Eflatun (Platon) Michel de Montaigne

A) Bilimin olduğu yerde adalet olmalıdır. B) Hayat başarısı için planlı çalışmak şarttır. C) Hedefi olmayan insanlara kimse yardım edemez. D) Ne kadar uzun yaşadığın değil, ne kadar kaliteli yaşadığın önemlidir.

A

B

C

D

Ö.No

Soru

0

1

Soru

11

1

2

12

2

3

13

3

4

14

4

5

15

5

6

16

6

7

17

7

8

18

8

9

19

9

10

20

A

B

C

D

5. SINIF / TÜRKÇE

103429

TEST 13 Cümle Oluşturma, Cümle Tamamlama

1. Cümleler oluşturulurken söylenmek ve belirtilmek istenen temel bir yargı, düşünce ön plana çıkarılır ancak her cümle temel düşüncenin yanında saklı bazı anlamlar da barındırır. Cümlede asıl söylenmek istenen yargının dışında cümlenin genel anlamından çıkarılabilecek saklı kalmış düşünceler de olabilir. Örneğin “Bu sene de tatile gitmedik.” cümlesinden geçtiğimiz yıllarda da tatile gidilmediğini anlayabiliyoruz.

Buna göre,I. Demirhan da yıl sonunda takdir almıştı.II. Ödevini yapmayan öğrencilerin ailelerine haber verildi.III. Yazarın son kitabı da çok ilgi gördü, satış rekoru kıracak gibi.cümlelerinin hangilerinde buna benzer bir kullanım vardır? A) Yalnız I

2.

I. II. III.B) I ve II

C) I ve III

çay tarımına uygun olduğu tek yöre çay üreticileri arasında yer alan Karadeniz Bölgesi’nin doğu bölümüdür

IV. V.

D) I, II ve III

Türkiye’de toprak ve iklim koşullarının dünyanın önemli

Numaralanmış sözler anlamlı ve kurallı bir cümle oluşturacak biçimde sıralandığında hangisi baştan dördüncü olur? A) I

B) II

C) III

D) IV

3. - - - - hem biyolojik değeri en yüksek hem de en ekonomik besin olan anne sütü, özellikle - - - - çocuk sağlığının korunması açısından büyük önem taşır.Bu cümlede boş bırakılan yerlere aşağıda verilenlerden hangisi sırasıyla getirilmelidir? A) Araştırmalara göre - ilgiye ihtiyaç duyan B) Bebekler için - bağışıklık sisteminin ve C) Tüm canlılar için - çok çocuklu ülkelerde D) Çalışma sonucunda - yoksul bölgelerde

4. Kütüphanenin en alt rafında yer alan kitaplar diğer raflardaki kitaplardan daha renkli görünüyordu.

Bu cümleden kesin olarak çıkarılabilecek yargı aşağıdakilerden hangisidir? A) Kütüphanenin en alt rafında çocuk kitapları yer almaktadır. B) Kütüphanenin diğer raflarında yer alan kitaplar daha renksizdir. C) Kütüphane raflarında yer alan kitaplar ilgi çekici değildir. D) Kütüphanenin tüm raflarında kitaplar yer almaktadır.

5. Gök bilimci Galileo Galilei 7 Ocak 1610’da teleskobunu - - - - çevirdiğinde İtalya’nın Padua kenti - - - - uzanan gecenin içinde ağır ağır yol alan bir ışık noktası gördü.Bu cümlede boş bırakılan yerler aşağıdakilerden hangisiyle tamamlanabilir? A) gökyüzüne - üzerinde

B) yukarıya doğru - içinde

C) bulutlara - arasında

D) havaya doğru - çevresinde

6. I. doldukça eğilirler

II. insanlarIII. başları havadadırIV. başaklara benzerV. içleri boşkenNumaralanmış sözlerle anlamlı ve kurallı bir cümle oluşturulduğunda doğru sıralama nasıl olmalıdır? A) II - IV - I - V - III

7.B) II - IV - V - III - I

C) II - V - III - IV - I

D) IV - II - I - V - III

başarıya - çalışmakla

başarılı - paylaşacak

başarısız - başarabilirler

başarıya - mutluluğu

Bu sözcük çiftleri ile aşağıdaki cümleler eşleştirildiğinde hangi cümle dışta kalır? A) Ne kadar - - - - olursak olalım, bunu - - - - sevdiklerimiz yoksa mutlu olamayız. B) Sadece büyük ölçüde - - - - olmaya cesaret edenler - - - -. C) Hayatta - - - - yılmadan - - - - ulaşılır. D) İyi bir - - - - sahip olmak yetmez, mesele - - - - iyi kullanmaktır.

A

B

C

D

Ö.No

Soru

0

1

Soru

11

1

2

12

2

3

13

3

4

14

4

5

15

5

6

16

6

7

17

7

8

18

8

9

19

9

10

20

A

B

C

D

5. SINIF / TÜRKÇE

103430

TEST 14 Gerçek, Kurgusal İfadeler, Abartı ve Duygu İfadeleri

1. Gerçek ifadeler, hayatımızdaki gerçek durumları, yaşanması mümkün olan olayları bire bir anlatan tümcelerdir. Hayal ürünü ifadeler, yaşanması mümkün olmayan, tamamen zihnimizde canlandırdığımız olaylardır. Cansız varlıklar veya hayvanlar insana özgü davranışlar sergileyebilir. Yaşamda gerçeküstü olaylara rastlanabilir.

Buna göre aşağıdaki görsellerden hangisi “hayal ürünü” bir durumu anlatmaktadır? A)

B)

C)

D)

2. Sevinmek, üzülmek, heyecanlanmak gibi duygularımızın dile getirildiği ifadelere “duygusal ifadeler” denir.

Buna göre,• Zavallı hayvan bu soğukta çok üşümüş ve acıkmış olmalı.• Ödevimi sınıfta yaparken nöbetçi öğretmen içeri girmesin mi?• Ya annem bugün okuldan kaçtığımı duyarsa?• Yaptığın bu çorba şimdiye kadar içtiklerimin en iyisiydi anneciğim.cümleleri aşağıdaki duygularla eşleştiğinde hangi duygu dışta kalır? A) Kızgınlık

B) Beğeni

3. Hollandalı ressam Johannes Vermeer’in başyapıtı İnci Küpeli Kız tablosu (Girl With a Pearl Earring) hakkında yapılan aşağıdaki yorumlardan hangisi hayal ürünüdür? A) Ressamın renkleri kullanma biçimi gerçekten çok başarılıydı. B) Ressam bu tablosunda kadını ön plana çıkararak onun değerini anlatmak istemiş olabilir. C) İnci Küpeli Kız’ın gözlerine baktığınızda sizi alıp gizemli dünyalara götüren bir bakış görürsünüz. D) Bu tabloda ressam, odak noktayı inci küpede toplayarak güzel bir tablo ortaya çıkarmıştır.

C) Şaşırma

D) Acıma

4. “Açlığını gidermek için bir fırın ekmek yedi, yine de doymadı.” cümlesinde bir kişinin bir fırın dolusu ekmek yediği belirtilmiştir ancak bu mümkün değildir. Burada kişinin çok yemek yediğinden söz edilmektedir. Bu örnekteki gibi bir şeyi olduğundan daha fazla ya da daha az göstermeye abartma denir. Şiirlerimizde de abartmaya oldukça çok rastlamaktayız.

Buna göre aşağıdaki şiirlerin hangisinde abartma yapılmamıştır? A)

B)

Dost dost diye nicesine sarıldım Benim sadık yârim kara topraktır Beyhude dolandım boşa yoruldum Benim sadık yârim kara topraktır

Bir ah çeksem dağı taşı eritir Gözüm yaşı değirmeni yürütür

C)

Sekizimiz odun çeker Dokuzumuz ateş yakar Kaz kaldırmış başın bakar Kırk gün oldu, kaynatırım kaynamaz

D) Gökte yanan güneşi, koparıp tan yerinden Elimizde meşale gibi taşımaktayız5. Bir olay ya da kavramın büyüklüğünü ya da küçüklüğünü daha iyi gösterebilmek için olduğundan az veya fazla göstermeye abartma denir. Bu tarz ifadelerin olduğu cümlelere de abartılı cümleler denir. Abartılı cümleler insanları güldürmek, eğlendirmek ya da bir konuya dikkat çekmek için kullanılır. Örneğin “Çocuk ateşler içinde yanıyor.” derken çocuğun gerçekten ateşler içinde yanması mümkün değildir. Kastedilen şey, çocuğun vücut sıcaklığının (ateşinin) normalin bayağı üstünde olmasıdır.Buna göre aşağıdaki cümlelerden hangisinde abartma söz konusu değildir? A) Elinde tuttuğu dondurması hızla erimeye başlayınca üzüldü. B) Bilgisayarı bozulan çocuk, onu tamir edemediği için kıyameti kopardı. C) Malatya yöresine ait yanık türküler, yüreğimi parçaladı. D) Yere düşmekte olan silgisini şimşek hızıyla yakaladı.

1.A

B

C

D

Ö.No

Soru

0

1

Soru

11

1

2

12

2

3

13

3

4

14

4

5

15

5

6

16

6

7

17

7

8

18

8

9

19

9

10

20

A

B

C

D

5. SINIF / TÜRKÇE

103431

TEST 15 Geçiş ve Bağlantı İfadeleri

a.

Türkçe dersini çok seviyorum - - - - bazı konuları anlamakta zorlanıyorum.

1.

oysaki

b.

Benden özür dilemesine - - - - hâlen aynı hatayı yapıyor.

2.

rağmen

c.

Bisiklet almak istiyorum - - - - hangisini alacağıma karar veremiyorum.

3.

fakat

d.

Dün akşam yine gelmedin - - - - geleceğine söz vermiştin.

4.

yalnız

Bu cümlelerde boş bırakılan yerlere karşılarındaki bağlantı ifadelerinin uygun sırayla getirildiği eşleştirme aşağıdakilerden hangisidir? A) a-3, b-2, c-4, d-1

B) a-3, b-4, c-2, d-1

C) a-1, b-2, c-3, d-4

D) a-1, b-3, c-4, d-2

2. Başarılı olmak için en büyük engel yalnız olmanızdır - - - - her şeyi tek başınıza yapmaya çalışmak uzun vadede başarısızlığa yol açar. Yalnız taş duvar olmaz, - - - - arkadaşlarla çalışmak beraberinde başarıyı getirir.

Bu metinde boş bırakılan yerlere düşüncenin akışına göre aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? A) bu nedenle - çünkü

B) hatta - bu sebeple

C) dolayısıyla - bu nedenle

D) sebebiyle - çünkü

3. Yaz tatilinde ailemle birlikte Antalya’ya gitmek istiyorum ama - - - -.Beril’in cümlesi aşağıdakilerden hangisi ile tamamlanamaz? A) bütçemiz bunun için yeterince uygun mu bilemiyorum B) babamın yıllık izni olmadığı için maalesef gidemeyeceğiz C) oradan da Ege kıyılarını güzelce gezmek istiyorum D) notlarım pek iç açıcı olmadığı için ailem buna sıcak bakmıyor

4. • Saatlerdir bu problemi çözmeye çalışıyorum - - - - bir türlü başaramadım.

• Son fizik sınavından da düşük not aldım - - - - çok çalışmıştım.• Hepimiz onun konuşmasını çok beğeniyor - - - - onu için için kıskanıyorduk.• Siz pazar günü gelmeyeceksiniz sanırım - - - - biz başka bir plan yapalım.Bu cümlelerde boş bırakılan yerlere düşüncenin akışına göre aşağıdakilerden hangisi getirilemez? A) hâlbuki

B) o hâlde

C) hatta

D) çünkü

5. Aşağıda “Mısır Patlatma” oyunu ile ilgili bilgiler verilmiştir.

Çocuklar halka olup çömelir. Öğretmen “Çocuklar, sizinle mısır patlatacağız! Hepinizin elinde birer elek var. İçindeki mısırları önce ateşte ısıtalım.” der. Çocuklar ateşte mısır patlatıyormuş gibi kollarını sağa sola sallamaya başlar. Bu sırada öğretmen “Pat!” deyince bütün çocuklar yerinden ileri sıçrar ve eski durumunu alır. - - - - öğretmen “pat” demeden sıçrayan olursa ona arkadaşlarının seçtiği bir ceza verilir.Bu metinde boş bırakılan yere düşüncenin akışına göre aşağıdakilerden hangisi getirilebilir? A) Kısacası

B) Örneğin

C) Ancak

D) Bu nedenle

6. Konuşmalarımızda ve yazılarımızda kimi zaman aynı cümle içinde farklı düşüncelere yer veririz. Böyle durumlarda bir düşünceden diğerine geçerken düşüncenin farklılaştığını, değiştiğini bildirmemize yarayan bazı ifadeler kullanırız.Buna göre, “Yıllardır eczacılık yapan emektar dedemin elli beş yıllık çalışma hayatı sona erdi - - - - canım dedem nihayet emekli oldu.” cümlesinde boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilemez? A) çünkü

B) başka bir deyişle

C) yani

D) özellikle

A

B

C

D

Ö.No

Soru

0

1

Soru

11

1

2

12

2

3

13

3

4

14

4

5

15

5

6

16

6

7

17

7

8

18

8

9

19

9

10

20

A

B

C

D

5. SINIF / TÜRKÇE

103432

TEST 16 Benzetme ve Örneklendirme Cümleleri

1. Bir varlığın, kavramın özelliklerini anlatmak için o özellikleri eksiksiz olarak taşıyan başka bir şeyi örnek olarak göstermeye benzetme denir. Benzetmede, nitelik bakımından zayıf olan varlık veya kavram, kuvvetli olana benzetilerek anlatılır.

Buna göre,I. Kar yağdığında çam ağaçları kristal avizeye dönerdi buralarda.II. Dağın yamacına sırtını yaslamış kıyıdaki çay bahçesi.III. Bu şehrin gökyüzünde sürekli toz bulutları vardı.yargılarından hangileri benzetme cümlesidir? A) Yalnız I

B) I ve II

C) I ve III

D) II ve III

2. Aşağıdaki tabloda, Türkçe ders kitabında yer alan bir etkinlik örneği verilmiştir.Tabloda yer alan cümleler örnekleme cümlesi ise karşısına “✓” işareti koyunuz, değilse boş bırakınız. Cümleler

Örnekleme Cümlesi

1

Yörelere göre değişen onlarca yüzlerce oyun vardı: süleke, löddük, mullavara desem kimse bilmez belki; hepsi yok olup gitti.2

Dünyanın bazı ülkeleri interneti çok pahalıya kullanmaktadır: Özbekistan, Etiyopya, Myanmar, Türkiye...3

Sokaktaki kavga ve bu kavgaya insanların yaklaşımı, karıncaların şekere üşüşmesini hatırlattı bana.4

Leyla ile Mecnun gibi onlar da asla kavuşamayacaklar çünkü kızın babası izin vermiyor.

5

Kurtuluş Savaşı’nı kazanmamızda kadın kahramanlarımızın da büyük bir önemi vardır: Tayyar Rahime, Kara Fatma, Şerife Bacı, Halime Çavuş, Hatice Hatun…

6

Formatı da attıktan sonra bilgisayar saat gibi tıkır tıkır işleyecek ve Ali bu duruma çok sevinecek.

7

Okulların açılmasıyla trafikte ilerlemek de işkence hâline geldi, dün Kızılay-Keçiören arasını üç saatte gidebildik mesela.Bu tabloda numaralanmış cümlelerden hangilerindeki işaretleme doğrudur? A) 1, 2, 4

B) 1, 3, 7

C) 1, 4, 7

D) 2, 4, 7

3. Benzetmenin benzeyen ve kendisine benzetilen olmak üzere iki temel ögesi vardır.

• Hüseyin amcanın altın gibi bir kalbi vardı.• Bulaşıklar dağ gibi yığıldı.• Babam keçi gibi inatçı bir adamdır.• Bulutlar pamuk balyaları gibi gökyüzüne yayılmışlardı.Aşağıdaki görseller bu benzetme cümleleri ile eşleştiğine göre hangisinde “benzeyen” ögenin görseli yer almaktadır? A)

B)

C)

D)4. Sözü daha etkili kılmak amacıyla ortak nitelikleri bulunan nesne ya da kavramlar arasında benzerlik kurma sanatına benzetme denir. Bir benzetmede dört öge bulunur: benzeyen, kendisine benzetilen, benzetme yönü, benzetme edatı.

Buna göre,

Ah bu türküler, köy türküleri

Ana sütü gibi candan

Ana sütü gibi temizdizelerinde kendisine benzetilen öge aşağıdakilerden hangisidir? A) Türküler

B) Köy türküleri

C) Candan ve temiz

D) Ana sütü

5. Cümlede ya da paragrafta verilen düşünceyi daha anlaşılır hâle getirmek, somutlaştırmak, açıklamak için konuyla ilgili örnekler verilmesine örneklendirme denir.

Buna göre,(I) Dilimize karşı gittikçe duyarsızlaşıyoruz. (II) Dile sahip çıkıp onu korumak gerektiğini söyleyenler bile farkına varmadan pardon, mersi, bay, kafe gibi sözcükleri kullanıyor. (III) Eğer dile karşı duyarsızlığımız bu hızla devam ederse gelecek kuşaklar ana dilinden büyük ölçüde kopacak. (IV) Dilimize sahip çıkmalı ve onu doğru kullanmalıyız.metninde yer alan numaralanmış cümlelerden hangisinde örneklendirme yapılmıştır? A) I

B) II

C) III

D) IV

A

B

C

D

Ö.No

Soru

0

1

Soru

11

1

2

12

2

3

13

3

4

14

4

5

15

5

6

16

6

7

17

7

8

18

8

9

19

9

10

20

A

B

C

D

5. SINIF / TÜRKÇE

103433

TEST 17 Koşul ve Karşılaştırma Cümleleri

1. Bir şeyin gerçekleşmesi için başka bir durumun yerine getirilmesi gereğine “şart” denir. Şart cümlelerinde iki cümlecik vardır. Bunlardan birinin olması için diğeri şarta bağlanır. Örneğin “Ödevlerini yaptıysan dışarı çıkabilirsin.” cümlesinde dışarı çıkma işi ödevlerini yapma veya yapmama şartına bağlanmıştır.

Buna göre aşağıdakilerden hangisi koşul cümlesi değildir? A) Zararlı besinleri tüketirsen sağlığından olabilirsin. B) Bu okula girebilmem sınavdan yüksek puan almama bağlı. C) Yağmur bu şiddetle yağmaya devam ederse sel tehlikesi ile karşılaşabiliriz. D) Kar yağışı çok yoğun olduğundan okullar yarın da tatil edilmiş.

2. Ünlü çizgi karakter Red Kit’i tanımayan yoktur. Bu çizgi filmde çeşitli suçlar işleyen Dalton Kardeşler, onları her şekilde alt etmeyi başaran Red Kit ve sevgili atı Düldül yer almaktadır.Aşağıdakilerden hangisi Red Kit’in Dalton Kardeşlere kurduğu bir koşul cümlesi olamaz? A) Uslu birer çocuk olacağınıza söz verirseniz sizi serbest bırakabilirim. B) Biraz daha hızlı gidersen onlar için çok zor bir yolculuk olacak gibi Düldül. C) Hey çocuklar; yüzünüz biraz gülsün artık, yoksa sinirleneceğim! D) Siz yanlış davranışlarda bulunduğunuzdan ben sizi yakalayıp cezalandırdım.

3. Karşılaştırma cümleleri; en az iki farklı varlığı, olayı, durumu, kavramı birbiriyle örtüşen, birbirine benzeyen ya da karşıt yönleriyle zayıflık, üstünlük, eşitlik-denklik vs. belirterek kıyaslayan cümlelerdir. Karşılaştırma cümlelerinin sadece aradaki farkların değerlendirildiği cümleler olmadığına, benzer yönlerin de kıyaslanabileceğine özellikle dikkat edilmelidir.

Buna göre aşağıdaki görsellerden hangisinde karşılaştırma yapılmamıştır? A)B)

C)

D)

4. Bir olayın veya durumun gerçekleşmesinin başka bir olaya veya duruma bağlı olduğunu belirten cümlelere koşul-sonuç (şart-sonuç) cümleleri denir. Bu tür cümlelerde birinci bölüm koşul, ikinci bölüm ise o koşula bağlı olarak ortaya çıkan sonuçtur.

Buna göre,I. Bu kitabı bir haftada bitirip bana geri vermek üzere alabilirsin.II. Çok gülen insanlar çok mutludurlar diye bir genelleme yapmamalıyız.III. Bizim buralara yağmur yağdıkça her yer toprak kokardı.IV. Dolandırıcılar hakkında bizi uyardığın için teşekkür ederiz.cümlelerinden hangileri koşul anlamı taşımaktadır? A) I ve II

B) I ve III

C) II ve III

5.

F-35

Rusya’nın 5. nesil savaş uçağı SU-57

ortak ülke olarak katılan Türkiye’nin, uçakların tesliminde yaşayabileceği engeller alternatifleri gündeme getirdi.2,36

Havada kalma süresi (saat) Azami muharebe yükü (kilogram Azami kalkış ağırlığı (kilogram)

31.751

yeni nesil savaş uçağı ihtiyacını Taarruz Uçağı (f-35) Projesi’ne

Azami hız (km/saat)

8.160

Hava Kuvvetleri Komutanlığının karşılamak üzere Müşterek

1.931

Dikey kalkış ve iniş yapabilen modeli var.

Radarlara görünmezlik (hayalet)

Diğer uçakların düşman hava sahasındaki hareketlerini koordine edebiliyor.

D) II ve IV

SU-57 2.600

5,8 10.000 35.480 Kısa mesafeli kalkış ve iniş

Radarlara görünmezlik (hayalet)

Takviyesiz süpersonik uçuş

Süper manevra kabiliyeti

Bu görselle ilgili aşağıdaki yargılardan hangisi karşılaştırma cümlesi değildir? A) Rus yapımı SU-57, Amerikan yapımı F-35’e göre daha hızlıdır. B) F-35’in havada kalma süresi 2,36 saat iken SU-57’nin havada kalma süresi 5,8 saattir. C) F-35’te dikey kalkış ve iniş yapabilen bir model de bulunmaktadır. D) SU-57’de bulunan hayalet özelliğinin aynısı rakibinde de vardır.

6. Birden fazla varlık, kavram ya da durumun karşılaştırıldığı cümleler karşılaştırma cümleleridir. Karşılaştırmada benzerlik, farklılık, üstünlük gibi değişik durumlar ifade edilir. Karşılaştırma ilgisi “gibi, kadar, en, daha, çok, göre, fazla” gibi sözcüklerle kurulur.

Buna göre,(I) Öyküde olay örgüsü vardır. (II) Kişi, yer, zaman kavramları olay unsurlarını bir araya getirerek bir kompozisyon kurar. (III) Öykünün ortaya çıkması için bu gereklidir. (IV) Yazarın hayal gücüne dayanarak ortaya çıkan olaylar, bir kompozisyon içinde işlenir. (V) Şiirde, sanat daha ağır basar. (VI) Bu nedenle de yapı bakımından manzum bir şekli vardır.metnindeki numaralanmış yargılardan hangisi karşılaştırma cümlesidir? A) II

B) IV

C) V

D) VI

A

B

C

D

Ö.No

Soru

0

1

Soru

11

1

2

12

2

3

13

3

4

14

4

5

15

5

6

16

6

7

17

7

8

18

8

9

19

9

10

20

A

B

C

D

5. SINIF / TÜRKÇE

103434

TEST 18 Tarama Testi - I

1. Aşağıda, Antik Mısır alfabesi ve bu alfabedeki sembollerin Türkçe karşılıkları verilmiştir.“Türkçe yazılısına çok çalıştı - - - - istediği puanı alamadı.” cümlesinde boş bırakılan yere getirilemeyecek sözcük aşağıdakilerin hangisinde Antik Mısır alfabesine göre doğru yazılmıştır? A)

B)

C)

D)2. Günlük hayatta kullandığımız pek çok ürün canlılar dünyasından ilham alınarak üretilmiş ve insanlığın kullanımına sunulmuştur.

Aşağıdakilerden hangisi bu cümlede sözü edilen duruma örnek olamaz? A) Helikopter firmaları uçuş stili ve denge sistemiyle yusufçuğu tasarımlarına adapte etmişlerdir. B) Günümüzde hızla gelişen robot teknolojisi daha çok böceklerin sistemlerinin incelenip elektronik sisteme uyarlanmasıyla gelişmektedir. C) Teleskoplar, gök cisimlerinden gelen ışıkları daha iyi çekebilmek için altıgen şeklindeki aynaları kullanırlar. D) Karda daha rahat yürüyebilmemizi sağlayan kar ayakkabılarının tasarımında tavşan ayaklarından esinlenilmiştir.

3. YÜKSEK HIZLI TRENLERE EK SEFER TCDD, Ramazan Bayramı dolayısıyla Ankara-İstanbul hattında 31 Mayıs ve 7, 8, 9 Haziran’da ilave yüksek hızlı tren seferi koydu.Bu gazete haberi ile ilgili aşağıdakilerden hangisine kesin olarak ulaşılır? A) TCDD her bayram, yüksek hızlı trenlere ek sefer koymaktadır. B) Bayramlardan önce TCDD’nin yüksek hızlı tren seferi yoktur. C) TCDD, Ankara-İstanbul hattında ek sefer düzenlemektedir. D) TCDD, bayram dolayısıyla hızlı tren kullanacaklara indirim uygulamaktadır.

4. ▲ Japonya’da yaşamış olan

■ Sadako ve Kağıttan Bir Turna Kuşu● 1943-1955 yılları arasında★ küçük bir kızın hayat hikâyesidirSembollerle gösterilen söz gruplarıyla anlamlı ve kurallı bir cümle oluşturulursa hangisi baştan ikinci sırada olur? A) ■ B) ★ C) ▲ D) ●

5. OYUN ZAMANI

OYUNUN ADI: Atasözünü Hatırla Özlem Öğretmen haftalık oyun saatinde öğrencileri ile “Atasözünü Hatırla” oyununu oynamak istemektedir. Bu oyun için 15 kişilik sınıfı beşerli üç gruba ayırmıştır. 1. gruba “açgözlülük”, 2. gruba “yardımlaşma”, 3. gruba “komşuluk” konularını vermiştir ve gruptaki öğrencilerden bu konularla ilgili atasözlerini bulmalarını istemiştir. 15 dakika sonunda en çok atasözünü bulan grup oyunun kazananı olacaktır.Buna göre aşağıdakilerden hangisi 1. grubun bulduğu atasözlerinden biri olamaz? A) Aza kanaat etmeyen çoğu bulamaz. B) Akacak kan damarda durmaz. C) Gözü teknede olan kuşun ayağı tuzaktan kurtulmaz. D) Deve boynuz ararken kulaktan olmuş.

A

B

C

D

Ö.No

Soru

0

1

Soru

11

1

2

12

2

3

13

3

4

14

4

5

15

5

6

16

6

7

17

7

8

18

8

9

19

9

10

20

A

B

C

D 103435

5. SINIF / TÜRKÇE

TEST 19 Tarama Testi - II

1. Aşağıda bir öğrencinin ünlü bir yazarla yaptığı söyleşiden bir bölüm yer almaktadır.

Öğrenci:– Sorunlar karşısında pes eden insanlara neler söylemek istersiniz?Yazar:– Herhangi bir sorun karşısında çözümü imkânsız olduğu düşüncesiyle hemen pes eden insanlarla dolu bir hayatımız var. Oysa geçmişteki büyük insanlara baktığımızda bu insanların çok kez denediklerini, yılmadıklarını ve sonuçta başarıya ulaştıklarını görüyoruz. Örneğin - - - -Bu diyalogda boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilirse nesnel bir örnek verilmiş olur? A) Edison en önemli icatlardan ampulü bulmak için yüzlerce kez deneme yapmış ve sonunda başarmıştır. B) Graham Bell, telefonu icat ederken yardımcısıyla birlikte zorlu şartlar altında çalışmış, defalarca denemiş ve başarıya ulaşmıştır. C) Alexander Fleming, küften keşfettiği antibiyotiği onlarca kişi üzerinde denemiş ve insanlığa çok faydalı bir buluş elde etmiştir. D) insanların dünyanın herhangi bir yeri ile iletişimini sağlayan internet; uzun süren çalışmalar sonucu Amerikan Savunma Sanayisi için geliştirilmiş ve dünyaya yayılmıştır.

2. Cümle ya da paragrafta verilen bir düşünceyi daha anlaşılır hâle getirmek, somutlaştırmak, açıklamak için konuyla ilgili örnekler verilmesine “örneklendirme” denir. Örneklendirme cümleleri ile düşüncelerin daha anlaşılır ve akılda kalıcı olması hedeflenir.Buna göre aşağıdakilerin hangisinde örneklendirme yapılmıştır? A) Çevreyi koruma konusunda çocuklara örnek olmalı, doğru davranışlarda bulunmalıyız. B) Sağlığa zararlı besinler en lezzetli olanlardır: patates kızartması, hamburger… Bu besinleri tüketmemeye özen göstermeliyiz. C) Kitap okumak bizi pek çok yönden geliştirdiği gibi zihnimizi de dinlendirmektedir. Bu nedenle bolca kitap okumalıyız. D) Ders çalışırken müzik dinlemek konsantrasyonunuzu artırmaz, tam aksine dikkatinizi dağıtır ve sizi dersten uzaklaştırır.

3. Bazı türkülerde, halkın yaşamında iz bırakmış kahramanlık ve savaş konuları işlenmiştir.

Aşağıdaki türkülerden hangisi bu cümlede sözü edilen duruma örnek olamaz? A) Çanakkale içinde aynalı çarşı

Ana ben gidiyom düşmana karşı, off, gençliğim eyvahÇanakkale içinde aynalı çarşıAna ben gidiyom düşmana karşı, off, gençliğim eyvah

B) Benden selam olsun Bolu Beyi’ne

Çıkıp şu dağlara yaslanmalıdırAt kişnemesinden kargı sesindenDağlar seda verip seslenmelidir

C) Şafak söktü yine sunam uyanmaz

Hasret çeken gönül derde dayanmazÇağırıram sunam sesim duyulmazUyan sunam uyan derin uykudan

D) Düşman Tuna’yı atladı

Karakolları yokladıOsman Paşa’nın kolundaBeş bin top birden patladı

4.

Cümlede Anlam %10 %10

Karşılaştırma %59

%21

Örnekleme Tanımlama BenzetmeYukarıdaki grafikte 5/C sınıfı öğrencilerinin cümlede anlam konusunun tekrarı amacıyla yapılan sınavda doğru cevap verdikleri konuların oranı verilmiştir.Buna göre aşağıdaki cümlelerden hangisi %59’luk dilime girmiş konu başlığı ile ilgili bir cümledir? A) Komşularım bana kırılmasın diye hepsini aynı anda çay içmeye davet ettim. B) Deniz, televizyonu kapatan Demir’e teşekkür ederek odasına geçti. C) Bu haftaki tiyatro oyunu geçen haftakinden daha mı eğlenceliydi Özge? D) Coğrafya sınavımın sonucunun kötü gelecek olmasından korkmuyor değilim.

A

B

C

D

Ö.No

Soru

0

1

Soru

11

1

2

12

2

3

13

3

4

14

4

5

15

5

6

16

6

7

17

7

8

18

8

9

19

9

10

20

A

B

C

D 103436

5. SINIF / TÜRKÇE

TEST 20 Metnin Konusu

1.Aşağıdakilerden hangisi bu başlık ve görselden hareketle yazılan bir metnin konusu olmaya en uygundur? A) Hayvanları Korumanın Önemi B) Hayvanların Yaşam Alanlarının Korunması C) Küresel Isınma ve Hayvanlara Etkisi D) Hayvanları Korumak Küresel Isınmayı Durdurur

2.Aşağıdaki dizeler konuları bakımından bu görsellerle eşleştirildiğinde hangisi dışta kalır? A) Öyle bir yağmur ki bu, bilirsin

B) Çok geçmeyecek aradan

Dam saçak demeyecek, yağacak

Şöyle diyeceğim

Yağacak bir hışım gibi canevine kentin

Bulutlar açmadı Mavi gök orda mı

C) Bu dağların bir rakibi varsa rüzgârdır Rüzgâr burda tek başına bir hükümdardır

D) Masmavi Pırıl pırıl Deniz ve gökyüzü kimin Senin mi, benim mi Yalnız ve yalnız Beyaz ve gri martıların

3. Bugüne kadar yapılan araştırmalarda insan yüzlerini tanıma ve ayırt etme becerisinin basit olmayan bir beyin yapısı gerektirdiği sonucuna ulaşılmıştı. Atların, sığırların, köpeklerin ve güvercinlerin bu beceriye sahip olduğunu gösteren çalışmalar yapılmıştı. Ancak geçtiğimiz günlerde İngiltere’deki Oxford Üniversitesinin yapmış olduğu bir araştırmada ilginç sonuçlara ulaşıldı. Bir balığın insan yüzlerini ayırt etmeyi öğrenebildiği saptandı. Okçu balıkları, ağızlarından su fışkırtarak su yüzeyine yakın olan bitkilerin üzerindeki avların suya düşmesini sağlar. Yapılan bu deneylerde de büyük pullu okçu balığı, kendine gösterilen yüzler arasında tanıdığı yüzü o yüze su fışkırtarak seçiyor.Bu metnin konusu aşağıdakilerden hangisidir? A) İnsan yüzlerini tanıma yetisine sahip olan varlıklar B) İnsan yüzlerini ayırt edebilen okçu balığı C) İnsan yüzlerini ayırt etme üzerine yapılan bilimsel çalışmalar D) İnsan yüzünü ayırt etme özelliğinin okçu balığına nasıl kazandırıldığı

4. Konu; konuşmada, yazıda, yapıtta ele alınan, işlenen düşünce, olay ya da durumdur.

Buna göre,• Doğru ve özü sözü bir olur.• Olanı olduğu gibi yansıtır.• Gerçeği saklamaz.• Bildiğinden, inandığından ve olduğundan başka türlü görünmez.maddelerinin anlatıldığı bir metnin konusu aşağıdakilerden hangisidir? A) Nezaket

B) Dürüstlük

C) Hoşgörü

D) Alçak gönüllülük

5. Singapur Aslanı Merlion Singapur, Malaycada “aslan kenti” anlamına gelir. Bir söylentiye göre bu ad, bundan yaklaşık yedi yüzyıl önce Singapur Krallığı’nı kuran prens tarafından prensin bu adada gördüğü bir hayvanı aslan zannetmesiyle ortaya çıkmıştır. Singapur’da geçmişte aslanların yaşadığına dair herhangi bir iz bulunmasa da aslan, zamanla ülkenin simgesi hâline gelir.Bu metnin konusu aşağıdakilerden hangisidir? A) Singapur’da aslanların neden yaşamadığı

B) Singapur prensinin gördüğü hayvan

C) Singapur’un tarihi ve önemi

D) Singapur isminin nereden geldiği

A

B

C

D

Ö.No

Soru

0

1

Soru

11

1

2

12

2

3

13

3

4

14

4

5

15

5

6

16

6

7

17

7

8

18

8

9

19

9

10

20

A

B

C

D

5. SINIF / TÜRKÇE

103437

TEST 21 Metnin Başlığı

1. Başlık, bir yazının veya kitabın bölümlerinin başına konan ve konuyu kısaca tanıtan ifadedir.

Buna göre;• karşıdaki insana hürmet etmek,• karşıdakine kusur etmeme gayreti,• karşıdakine değer vermekdavranışlarından söz eden bir yazının başlığı aşağıdakilerden hangisi olmalıdır? A) Sevgi

B) Sabır

C) Saygı

D) Nezaket

2.3.Aşağıdakilerden hangisi bu görselden hareketle yazılan bir metnin başlığı olmaya uygun değildir? A) Hayat Hızla Akıp Gidiyor

B) Zamanını İyi Planla

C) Bir Adam Koşuyordu

D) Zamanın Değerini Bilmeliyiz

ABD’deki Teksas Üniversitesi ile Güney Kore’deki Hanyang Üniversitesinden bir grup araştırmacı, elektrik üreten bir iplik geliştirdi. Yalnız bu iplik bildiğimiz iplik gibi pamuk ya da yün gibi malzemelerden değil, karbon nanotüp adı verilen çok ince bir malzemeden yapılmış. Araştırmacılar, çok iyi bir iletken olan karbon nanotüplerden yapılan bu ipi tuzlu suya batırdıklarında ve gerip gevşettiklerinde ipin elektrik ürettiğini gördüler.

Bu metne getirilebilecek en uygun başlık aşağıdakilerden hangisidir? A) Elektrik Üreten İpliğin Keşfi B) ABD ve Güney Koreli Bilim İnsanlarının Çalışmaları C) İplik Üreten Çalışkan Bilim İnsanları D) Karbon Nanotüp Nedir?

4. • Doğal alanlarda bisiklet sürmek şehrin gürültüsünden kaçmaya ve psikolojik olarak rahatlamaya olanak tanır. Her spor türünde olduğu gibi kasların güçlenmesine destek olur. Özellikle karın, bacak ve kalça kaslarını çalıştırır. Kan basıncını azaltmaya yardımcı olur. Sağlıklı bir vücuda sahip olunacağı için öz güveni artırmaya destek olur.

• Lahmacunun tarihi çok eskilere, Babillere kadar dayanır. Doğu’ya özgü bir yemektir ve yaklaşık olarak 5.000 yıllık bir geçmişe sahiptir. Lahmacuna kimi yerlerde Türk pizzası adı verilir. 1960’lı yıllardan sonra ülkemizin doğu bölgelerinden tüm ülkeye yayılmış ve büyük ilgi görmeyi başarmıştır.• Modern yaşamda insanlar hayatının büyük bir kısmını kapalı alanlarda geçirmektedir. Bu zamanın büyük bir kısmı ev ve iş yerinde geçmektedir. Zamanımızın çok büyük bir bölümünü geçirdiğimiz bu alanlar psikolojimiz üzerinde oldukça büyük bir etkiye sahiptir. Dekorasyon ile içinde yaşadığımız kapalı alanlar oldukça pozitif ve yaşanılabilir alanlar hâline gelmektedir.• Uyku, vücut sistemlerini yavaşlatarak rahatlatır, kalktığımızda kendimizi fiziksel olarak daha güçlü hissetmemizi sağlar. Kaliteli ve düzenli uyku size canlılık katarken güne enerjiyle başlatıp verimliliğinizi artırır, sosyal ve sağlıklı olmanıza katkıda bulunur.Aşağıdaki başlıklardan hangisi bu metinlerden herhangi birine ait değildir? A) Düzenli Uykunun Yararları B) Lahmacunun Türk Mutfağındaki Yeri C) Dekorasyonun İnsan Yaşamındaki Önemi D) Bisikletin Sağlığa Faydaları

5.Okul panosunu bu şekilde düzenlemek isteyen Beden Eğitimi Öğretmeni Alper Bey’in panosuna aşağıdakilerden hangisini başlık olarak yazması en uygun olur? A) İnsan Sağlığı Tehlikede

B) Sağlıklı Olmak İçin Spor Yap

C) En Sağlıksız 15 Besin

D) Besin Tablosu

A

B

C

D

Ö.No

Soru

0

1

Soru

11

1

2

12

2

3

13

3

4

14

4

5

15

5

6

16

6

7

17

7

8

18

8

9

19

9

10

20

A

B

C

D

5. SINIF / TÜRKÇE

103438

TEST 22 Metinde Ana Düşünce ve Yardımcı Düşünceler

1.Bu görseli en doğru yansıtan metin aşağıdakilerden hangisidir? A) Köylüler, her zaman olduğu gibi sabahın erken saatlerinde uyanmış ve gündelik işleri için koşuşturmaya başlamışlardı. Kadınlar dere kenarına çamaşır yıkamaya gitmiş, çocuklar inekleri otlatmak için yola koyulmuştu. Şimdi hasat zamanıydı ve yapılacak işleri bir an evvel bitirmenin telaşı vardı. B) Cemile, bahçede çalışan anne ve babası için çorba pişirecekti. Çorba yapmak için ocağın ateşini yakacaktı ki evde suyun bitmiş olduğunu fark etti. Odunları bir kenara bırakıp su küpünü eline aldı ve annesine haber vererek usulca çeşmenin yolunu tuttu. C) Çeşmeönü köylüleri için su oldukça önemliydi. Çünkü köylerinde yeterince su yoktu ve su bulabilmek için diğer köyün yolunu aşındırmak zorundaydılar. Evlerine su taşıyacak köylüler çeşmenin başında sıra bekliyordu. Kimi sırtında bebeği ile gelmişti, kimi de susamış hayvanıyla. D) Köydeki tek katlı evlerinde huzur içinde yaşamaya çalışıyordu Mehmet Ağa ve ailesi. O gün erkenden uyandılar, hasat işleriyle uğraştılar, ineklerinden süt sağdılar. Oğulları Ferit okumaya gittiğinden beri bir yanları eksikti sanki.

2.I. Metin Dost dost diye nicesine sarıldım Benim sadık yârim kara topraktır Beyhude dolandım boşa yoruldum Benim sadık yârim kara topraktır

I. MetinII. Metin – Toprağı satıp büyükşehre yerleşmeyecek miyiz? Dost dost diye nicesine sarıldım – Yok!sâdık yârim kara topraktır Benim – Hiçbir zaman mı? Beyhude dolandım boşa yoruldum – Evet! Benim sâdık yârim kara topraktır. – Peki neden? – ----

II. metindeki konuşma aşağıdakilerden hangisiyle tamamlanırsa I. metinde verilmek istenen mesaj yansıtılmış olur? A) Çünkü büyükşehir bizi boğar. B) Çünkü köyde anılarım var, köyü bırakamam. C) Çünkü bu topraklar bana atamdan mirastır. D) Çünkü topraktır bizi karşılıksız besleyecek olan.

3. “Ağaç” kelimesi eski çağlardan beri dilimizde yaşamaktadır. Orhun Yazıtlarında bile ağaçla karşılaşırız. Türk şiirinde ağaca karşı derin bir ilgi görülür. Memleketimizde birçok yerin adı ağaçtan alınmıştır: Çamlıbel, Kirazlıyayla, Kırkağaç… Bunlar halkın ağaca verdiği önemi gösterir. Bazı ağaçlarla ilgili yerlerin ayrıca bir tarihi de vardır: Göynük’teki “Beykavağı”na ad verilmesinde Yıldırım’ın oğlu Süleyman’ın rolü olduğunu Âşıkpaşazade Tarihi yazar. Eskiden beri birçok Türk boyuna, birçok kişiye ağaç adı verilmiştir. Yeni Soyadı Kanunu’na göre pek çoğumuz, soyadımızı ağaca bağlamış bulunuyoruz. Bu da gösteriyor ki halkımız, ağaca karşı beslediği sevgiyi hâlâ yüreğinde yaşatmaktadır.

Bu metinden aşağıdakilerin hangisine ulaşılamaz? A) Eskiden beri pek çok yere ya da kişiye ağaç adı verilmiştir. B) Türkler ağaçlık alanları artırmak için çok çalışmışlardır. C) Türk milleti ağaca karşı derin bir sevgi beslemektedir. D) “Ağaç” kelimesi dilimizde çok uzun zamandan beri vardır.

4. Aşağıda Türk mutfağının vazgeçilmez yiyecekleri ile ilgili bilgiler verilmiştir.Mantı: İnce açılmış yufkanın küçük dörtgenler şeklinde kesildikten sonra içlerine kıyma konup, bohça biçiminde katlanarak suda makarna gibi haşlanması yoluyla yapılan, üzerine sarımsaklı yoğurt, tereyağı ve sos dökülerek yenen bir hamur işi.

Yaprak sarma: Yaprak sarması ya da yaprak dolması, asma yaprağının içerisine bulgur ya da pirinç başta olmak üzere yöresine göre değişen diğer iç malzemeleri konarak yapılan bir yemektir. Zeytinyağlı sarma ya da kıymalı sarma şeklinde farklı çeşitleri vardır.

İçli köfte: Arap mutfağından (Suriye, Lübnan, Ürdün, Irak, Mısır) Türk mutfağına giren, bulgurun hamur hâline getirilerek içinin doldurulmasıyla yapılan bir yemektir. Arap mutfağında asıl ismi, Arapçada yuvarlak anlamına geldiği için “kibbe” veya “kubbeh” olarak geçmektedir.

Kebap: Mangalda, ocakta veya kuyuda doğrudan doğruya közlü ateşe tutularak yüksek ısıda ya da kap içinde susuz olarak pişirilmiş et.Serkan’ın yediği yemeklerle ilgili bilinenler şunlardır:• Kıyma ve et sevdiği için bu tür yemekleri tercih etmektedir.• Makarna yemeyi tercih etmemektedir.• Bulgurla yapılan yiyecekleri sevmektedir. Bu bilgilere göre Serkan, aşağıdaki yiyeceklerden hangisini yememiştir? A) Mantı

B) İçli köfte

C) Yaprak sarma

D) Kebap

A

B

C

D

Ö.No

Soru

0

1

Soru

11

1

2

12

2

3

13

3

4

14

4

5

15

5

6

16

6

7

17

7

8

18

8

9

19

9

10

20

A

B

C

D

5. SINIF / TÜRKÇE

103439

TEST 23 Metinle İlgili Sorular - I

1. Bu bakteriler, sütü yoğurda ve peynire dönüştürür; hamuru da ekmeğe. Mayalanma koşullarını yerine getirip mükemmel tatlar yakalamanın peşindedirler. Bu yararlı bakterileri yerken harcadığın enerji sana taze bir cilt, güçlü pazular ve al yanaklar olarak geri döner. Demek ki neymiş? Her bakteriyi “kötü” diye dışlamak doğru değilmiş. Görüyorsun, aralarında çok iyi aşçı olanlar bile var.

Bu sözler aşağıdaki sorulardan hangisine cevap olarak söylenmiş olabilir? A) Yararlı bakteriler bize enerji harcatıyorlar mı? B) Yararlı bakterileri nerelerde, hangi besinlerde bulabiliriz? C) Zararlı bakteriler var, bunu biliyoruz, peki ya yararlı bakteriler? D) Yararlı olarak adlandırılan bakteriler hangileridir?

2.

I

II Bazen kuş mu yoksa balık mı olduğumu tartışanlar olur. Ben şahsen bir kuş türü olduğumuzu düşünüyorum. Ama tartışanlar da haksız değil. Mesela tüylerimiz kuş tüylerine hiç benzemez.İki kanadı olan bir kuşum aslında ancak uçamasam da kanatları çok farklı işlevlerde olan bir türüm. Kanatlarımı genellikle yavrularımı doğduklarında korumak için kullanan bir canlıyım. Bir anne ya da baba olarak yavrularıma önem veren bir kuşum.

Sırtım siyah veya gri, karın kısmım beyaz, ince ve puslu tüylerle örtülüdür. Bu yüzden ortalarda smokin giymiş gibi geziyoruz. Smokinli doğmuşuz, bu şaka değil. Smokinli gibi göründüğümüz için 2008 yılında Norveçliler bize şövalyelik verdiler. IV

III Uçamayan en büyük kuş türüyüm. Ayrıca en büyük yumurtaya sahip olan kuş türü olduğumu da söyleyebilirim. Güçlü ve uzun bacaklarım çıplaktır. Koca gözlerim sayesinde düşmanlarımı hemen görür ve önlemimi alırım.

Numaralanmış metinlerden hangisi bir penguene sorulan “Sen de kimsin?” sorusunun cevabı olamaz? A) IV

B) III

C) II

D) I

3.Arkadaşlık, sosyalleşmenin bir parçası. Okul, mahalle, iş yeri gibi sosyal ortamlarda birbirinden hoşlanan, ortak özellikleri olan insanlar zamanla arkadaşlık kurarlar. Peki bunlardan biri, bir nedenle uzak bir yere taşınmak zorunda olursa ne olur? İlişkilerini nasıl sürdürürler? Ara sıra birbirlerini ziyaret edebilirler, telefonla haberleşebilirler ya da mektup arkadaşlığı yapabilirler. Elbette birbirini hiç tanımayan, iki farklı ülkeden insan da mektup arkadaşı olabilir. Bunlar genellikle bir dil öğrenirken o dilde iletişim kurma becerilerini geliştirmek isteyen insanlardır. Ayrıca aynı ilgi alanına sahip kişiler de birbirleriyle fikir alışverişinde bulunmak için mektup arkadaşı olurlar. Fizikçi Nikola Tesla ve yazar Mark Twain ünlü mektup arkadaşlarıdır.

Bu metinde aşağıdaki sorulardan hangisinin cevabı yoktur? A) Her insanın bir mektup arkadaşı olmak zorunda mıdır? B) Mektup arkadaşlığı nedir? C) Neden mektup arkadaşı olunur? D) Farklı ülkeden insanlar mektup arkadaşı olabilirler mi?

4. Yalnızca flamingolar değil başka birçok kuş türü de uyurken ya da dinlenirken tek bacağı üzerinde durur. Ancak flamingolar çok uzun süre tek bacakları üzerinde durduklarından bu özellikleri dikkat çeker. Araştırmacıların, flamingoların neden böyle durduğu ile ilgili farklı varsayımları var: Tek bacak üzerindeyken vücuttaki kan dolaşımının daha kolay gerçekleşmesi, bu duruş şeklinin rahat oluşu, dinlenen kaslar sayesinde avlanma ya da tehlike anında daha hızlı hareket gibi.

Bu metinde,I. Flamingolar neden tek bacakları üzerinde durur?II. Flamingoların tek özelliği, tek bacakları üzerinde duruyor oluşu mudur?III. Flamingolar rahat hayvanlar olduğu için mi tek bacaklarını kullanırlar?sorularından hangilerinin cevabı vardır? A) Yalnız I

B) I ve II

C) I ve III

D) II ve III

5. Khufu Piramidi için kullanılan kaya blokların tanesi yaklaşık 2,5 ton ağırlığındaydı. Fakat piramidin yeri şans eseri belirlenmemişti, hemen yakınında bir kireç taşı kaynağı mevcuttu. İşçiler, buradan dikdörtgen biçiminde, yekpare olarak kestikleri taş blokları doğrudan kızağın üstüne yüklüyor ve piramidin yanına çekerek yerine yerleştiriyorlardı. Tabii olarak bu işlem sırasında birçok kazanın yaşandığını ve işçilerin zarar gördüklerini, mezarlardan çıkan kemiklerdeki izlerden öğrenmekteyiz.

Bu sözler aşağıdaki sorulardan hangisine verilmiş bir cevaptır? A) Khufu Piramidi’nin yapımında kaç işçi çalışmıştır? B) Khufu Piramidi’nin yapımında kullanılan taşlar nasıl elde ediliyordu? C) Piramitlerin yapımı sırasında hangi teknoloji kullanılmıştır? D) Piramitlerin yapımında çalışanlar hangi şartlarda çalıştılar?

A

B

C

D

Ö.No

Soru

0

1

Soru

11

1

2

12

2

3

13

3

4

14

4

5

15

5

6

16

6

7

17

7

8

18

8

9

19

9

10

20

A

B

C

D 103440

5. SINIF / TÜRKÇE

TEST 24 Metinle İlgili Sorular - II

1. Gazeteci: - - -

Zoolog: Senelerce bilinçsiz ve acımasız sürdürülen avcılık nedeni ile nesilleri yok olma sınırına gelen ve sadece Türkiye’de Düzlerçamı’nda 7 baş kalan alageyikler, koruma çalışmalarıyla 2010 yılında 300-400 başa ulaşmıştır. Düzlerçamı’ndan Türkiye’nin çeşitli yerlerine alageyik aktarılmakta ve sayıları çoğaltılmaya çalışılmaktadır. Bu çalışmaların devlet tarafından daha büyük bütçelerle desteklenmesi ve yaygınlaştırılması gerekmektedir.Bu metinde boş bırakılan yere aşağıdaki soru cümlelerinden hangisi getirilebilir? A) Alageyikler hakkındaki görüşleriniz nelerdir? B) Ülkemizde alageyikler nerelerde yaşamaktadırlar? C) Alageyiklerin bilinçsiz avlanması sonucu neler olmuştur? D) Alageyikler devlet tarafından beslenmeli midir?

2. Aşağıdaki metinlerden hangisi “Unutkanlık her zaman kötü müdür?” sorusuna cevap vermektedir? A) Kış geldiğinde, dünyanın soğuk bölgelerinde yaşayan birçok böcek türü soğuk veya yiyecek kıtlığı nedeniyle ölür. Çünkü böcekler narin canlılardır ancak bu konuda bazı istisnalar da vardır. Örneğin kukumav güveleri, kelebeklere benzeyen, ilk bakışta çok narin görünen canlılardır. Ama aslında zorlu kış şartlarında bile yaşayabilecek kadar dayanıklı bir yapıya sahiptirler. Bu nedenle bu güveler “kış güveleri” olarak adlandırılırlar. B) Su üzerinde koşmak, bunu Basiliscus cinsine ait çift ibikli basilisk kertenkelesi denen kocaman bir hayvanda görmekteyiz. Bu kertenkele, suyun yüzey gerilimini kullanarak saatte 5,5 kilometre hızla, yaklaşık 4,5 metre boyunca su üzerinde koşabilir! Hem de bu canlı bu davranışı, “su yürüyüşü” efsanesinden 48 milyon yıl kadar önce sergilemeye başlamıştır! C) Ormanlar ile park ve koru gibi ağaçlık alanlarda yaşayan sincaplar; meşe palamudu, ceviz, fındık gibi tohumlarla beslenir. Sincap, topladığı tohumları kovuğunda depolar ya da tek tek toprağa gömer. Gömdüğü bazı tohumları ise yemeyi unutur. Sincapların bu unutkanlığı yeni ağaç fidanlarının yetişmesini sağlar. D) Bozayılar (Ursus arctos), beslenme alışkanlıkları ve yaşam biçimleri ile içinde bulundukları yaşam alanlarının yaşanmaya elverişli olduğunun göstergesidir. Bu nadir türün korunması insanın da dâhil olduğu tüm canlılar için büyük değer taşıyor. Bu nedenle ayılar Türkiye’nin de taraf olduğu Avrupa Yaban Hayatı ve Doğal Yaşam Ortamlarını Koruma (Bern) Sözleşmesi’ne göre kesin koruma altında.

3. YAĞ SATARIM BAL SATARIM OYUNU Bu oyun, ne kadar çok oyuncu olursa o kadar zevkli olan bir oyundur. Bu oyunu oynamanız için mendile ihtiyacınız vardır. Sayışmayla bir ebe belirlenir ve diğerleri çember oluşturup yere çökerler. Ebe elinde bir mendille, “Yağ satarım, bal satarım, ustam ölmüş ben satarım; ustamın kürkü sarıdır, satsam on beş liradır; zambak zumbak dön arkana iyi bak.” diyerek diğerlerinin etraflarında dolaşır. Sonunda mendili birinin arkasına koyar ve koşmaya başlar. Mendili bıraktığı kişi kalkıp ebeyi kovalar. Eğer ebe yakalanmadan onun yerine geçebilirse diğer oyuncu ebe olur. Eğer yakalanırsa tekrar ebe olur.Bu metinde aşağıdaki sorulardan hangisinin cevabı yoktur? A) Bu oyun kaç kişi ile oynanmaktadır? B) Bu oyunda ebe nasıl belirlenmektedir? C) Bu oyunda kullanılacak malzemeler nelerdir? D) Bu oyun nasıl oynanmaktadır?

4.Bu görsel aşağıdaki sorulardan hangisinin cevabı olabilir? A) Küresel ısınma kutup ayılarını nasıl etkilemiştir? B) Kutup ayıları buzullar üzerinde gezinmeyi sever mi? C) Yavru kutup ayıları avlanmayı annelerinden mi öğrenir? D) Eriyen buzlar kutup ayıları için yeni bir ev mi olmuştur?

5.Karadeniz sahil şeridinin orta bölümünde Yeşilırmak ve Kızılırmak nehirlerinin Karadeniz’e döküldükleri deltalar arasında yer alan Samsun ili 9,083 kilometrekarelik bir yüz ölçümüne sahiptir. Coğrafi konum olarak 40° 50ı ve 41° 51ı kuzey enlemleri, 37° 08ı ve 34° 25ı doğu boylamları arasındadır. Kuzeyinde Karadeniz’in yer aldığı ilimizin komşuları; doğusunda Ordu, batısında Sinop, güneyinde Tokat ve Amasya, güneybatısında ise Çorum illeridir. Samsun ili yeryüzü şekilleri bakımından üç ayrı özellik gösterir. Birincisi, güneyindeki dağlık kesim; ikincisi, dağlık kesimle kıyı şeridi arasında kalan yaylalar; üçüncüsü, yaylalarla Karadeniz arasındaki kıyı ovalarıdır. Kızılırmak ve Yeşilırmak akarsularının delta alanlarında oluşmuş kıyılarında, yurdumuzun tarımsal potansiyeli en yüksek ovalarından Bafra ve Çarşamba ovaları yer almaktadır.

Bu metinde aşağıdaki sorulardan hangisinin cevabı yoktur? A) Samsun’un yüz ölçümü kaç kilometrekaredir? B) Samsun ili hangi enlem ve boylamlar arasında yer almaktadır? C) Samsun ili hangi illerimiz ile komşudur? D) Samsun ili yeryüzü şekilleri bakımından neden farklılık gösterir?

A

B

C

D

Ö.No

Soru

0

1

Soru

11

1

2

12

2

3

13

3

4

14

4

5

15

5

6

16

6

7

17

7

8

18

8

9

19

9

10

20

A

B

C

D 103441

5. SINIF / TÜRKÇE

TEST 25 Metnin Yapısı - I

1. • Metnin ilk cümlesi genellikle açıklama, geliştirme, desteklemeye gerek duyar.

• Giriş bölümü cümlesinde, sanki giriş cümlesinden önce bir cümle varmış anlamını verebilecek olan “bu yüzden, bundan dolayı, kaldı ki, yine de, ama, fakat, oysa, çünkü, bunun için, ise...” gibi bağlayıcı ifadeler yer almaz.Buna göre aşağıdakilerden hangisi bir metnin giriş cümlesi olamaz? A) Nasrettin Hoca bundan yedi yüzyıl kadar önce Sivrihisar’da doğmuş, sonra ölümüne dek Akşehir’de yaşamıştır. B) Ağaç sevgisi de bizim önemli değerlerimizden biridir. C) Şiir, ne söylediğinden çok, nasıl söylendiği ile çekiciliğe ulaşır. D) Toplu olarak yaşayan insanların çeşitli konularda birbirlerinin yardım ve ilgilerine ihtiyaçları vardır.

2.I.

Fransa’nın ünlü kulesi Eiffel Tower, adını kendisini inşa eden mühendisten alıyor ve şehrin en yüksek yapısı olma unvanını da elinde bulunduruyor.

II.

Eyfel Kulesi, Paris’in her noktasından görülebilmektedir.

III.

Bu yüzden de dünyanın en meşhur yapılarından biri hiç şüphesiz Eyfel Kulesi’dir.

IV.

Paris seyahatinin klasik durağı olan Eyfel Kulesi, sadece Fransa veya sadece Paris’in simgesi değil, Avrupa’nın da simgesi olma özelliği taşımaktadır.

Numaralanmış cümleler anlamlı şekilde sıralandığında hangisi baştan üçüncü olur? A) I

3.B) II

C) III

D) IV

Stephen Hawking, 21 yaşındaydı ve yüksek lisans öğrencisiydi. Vücudunda yavaş yavaş sendeleme ve genel sakarlık hâli baş göstermişti. (I) Doktorlar ona ALS (Amyotrofik Lateral Skleroz) teşhisi koydu. (II) 1964’te Stephen, tedavisi olmayan hastalığı teşhis edildiğinde hemen evlendi. (III) Bu kadarla bitmemişti; doktorlar, çok büyük olasılıkla birkaç yıl içinde öleceğini söylemişti. (IV) Bu hastalık, zamanla motor nöronların yüzde 80’ini öldürerek sinir sistemini felç etti ancak beynin zihinsel faaliyetlerinde bir sorun yoktu. (V) Sadece bundan sonraki hayatını tekerlekli sandalyede sürdürmesi gerekecekti.

Bu metindeki numaralanmış cümlelerden hangisi düşüncenin akışını bozmaktadır? A) II

B) III

C) IV

D) V

4.I. Yeniden sahile çıktığımda penguenleri güvenle yuvalarına yerleştirdim.

II. Deniz kenarındaki bir kayalıkta Galapagos penguenlerinin yuvalarını gördüm.

III. Kayalıktan aşağı yuvarlanıp okyanusa düştüm ama penguenleri su üstünde tutmayı başardım.

IV. Daha yakından bakmak için kuşları nazikçe elime aldığım sırada üzerine oturduğum çıkıntı birden çöktü.

Numaralanmış cümlelerle anlamlı ve kurallı bir metin oluşturulmak istenirse doğru sıralama aşağıdakilerden hangisi olur? A) II - I - IV - III

B) II - IV - III - I

C) III - I - II - IV

D) III - II - IV - I

5. “Güçlü, uzun ömürlü, dayanıklı, yüce” anlamlarına gelen çınar, yüceliğiyle sonsuzluğu ifade eder. (I) Bu nedenledir ki uzun yaşayan büyüklere “çınar gibi” benzetmesi yapılır. (II) Güç, kuvvet konusunda da çınar ağacı örneği kullanılır: “Baba çınar ağacı gibidir, meyvesi olmasa da gölgesi yeter.” (III) Sevginin bir ifadesi olarak da çınar benzetmesi yapılır; çınar yaprağı ile aşk, sevgi ifade edilir. (IV) Toros Yörüklerinin “kavak” olarak adlandırdığı çınarın bilimsel adı Platanus orientalis olup Platanaceae familyasındandır.

Bu metin iki paragrafa bölünmek istense ikinci paragraf numaralanmış cümlelerden hangisiyle başlar? A) I

B) II

C) III

D) IV

6.Yukarıda bir kelebeğin oluşum aşamaları gösterilmiştir.Buna göre,I. Tırtıl kendine koza örmeye başlar ve değişim gerçekleşir.II. Tırtıl yumurtadan çıktıktan sonra etrafındaki bitkilerle beslenir.III. Yumurta bir bitki yaprağının üzerine bırakılır.IV. Yeterli büyüklüğe geldiğinde yetişkin bir kelebek olarak hayatına başlar.cümlelerinden hangi ikisi yer değiştirirse kelebeğin oluşum aşamaları doğru sıralanmış olur? A) I ve III

B) I ve IV

C) II ve III

D) II ve IV

A

B

C

D

Ö.No

Soru

0

1

Soru

11

1

2

12

2

3

13

3

4

14

4

5

15

5

6

16

6

7

17

7

8

18

8

9

19

9

10

20

A

B

C

D

5. SINIF / TÜRKÇE

103442

TEST 26 Metnin Yapısı - II

1. I. Yuvalama bölgelerinde dişi kaplumbağaların arkalarında bıraktıkları kokuları kolayca alıyor.

II. Ridley, dünyada nesli en fazla tükenme tehdidi altındaki kaplumbağa türü olan gündüz yuvalanan deniz kaplumbağalarının kumsala gömülü yuvalarını bulmak için çalışıyor.III. Ridley eğitimli bir köpek ve Ridley gibi eğitimli köpekler kaplumbağa yuvası bulmakta uzmandır.IV. Böylece araştırmacılara, gömülü yumurtaların yerini gösteriyor.Numaralanmış cümlelerle bir metin oluşturulmak istenirse hangisi baştan ikinci olur? A) I

2.B) II

C) III

D) IV

Fosil bilimciler dünyanın her yerinde fosil araştırmalarına devam ediyor. (I) İspanyol fosil bilimciler de “Golmayensis” adını verdikleri yeni bir dinozor türü keşfetti. (II) İspanya’nın Soria bölgesinde bulunan fosilin otçul bir dinozora ait olduğu belirtildi. (III) Fosil bilimciler dinozora ait bir diş, üç kaburga kemiği, kuyruğuna ait bir kemik parçası, bacak ve kalça kemikleri buldular. (IV) Uzunluğu on dört metre kadar olan dinozorun yaklaşık yüz otuz milyon yıl önce yaşadığı düşünülüyor.

Bu metin iki paragrafa bölünmek istense ikinci paragraf numaralanmış cümlelerden hangisi ile başlar? A) I

B) II

C) III

D) IV

3. I. Doğrudur çünkü gerçek anlamıyla çıkar duygusunda olan sanat, sanat değildir.

II. Oscar Wilde “Her sanat sapına kadar yararsızdır.” der.III. Wilde’in sözü yanlıştır çünkü bütün yararlıların en yararlısı sanattır.IV. Bundan daha doğru ve bundan daha yanlış söz az bulunur.Numaralanmış cümlelerle anlamlı ve kurallı bir metin oluşturulmak istenirse doğru sıralama aşağıdakilerden hangisi olur? A) II - III - IV - I

4.

B) II - IV - I - III

C) IV - I - III - II

D) IV - II - I - III

Metinde anlatılan konuyu belirten cümleye “giriş cümlesi” denir. Giriş cümlesi bağlayıcı ögelerle başlamaz, kısa ve ilgi çekici olmalıdır.Buna göre,I. Caner Bey, çocuklarına modern eğitim sistemlerine uygun bir metot uygular.II. Kitap okuma konusunda hâlâ bir başarıya ulaşabilmiş de değiliz.III. Sanatçılar eserlerine yapılan eleştirileri kabul etmekten korkuyorlar.cümlelerinden hangileri bir metnin giriş cümlesi olmaya uygundur? A) Yalnız I

B) I ve II

C) I ve III

D) II ve III

5. Güney Hindistan kurbağaları üzerinde yapılan bir araştırmada bu kurbağaların derisinden salgılanan mukusun içeriğinde peptit adı verilen protein parçaları yer aldığı tespit edildi. Bu peptitlerin grip virüsüne karşı da etkili olduğu bulundu. - - -

Bu metnin sonuna düşüncenin akışına göre aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? A) Bu kurbağaların yakalanıp ilaç üretiminde kullanılması kararlaştırıldı. B) Bilim insanları virüslere karşı yeni ilaçlar geliştirilmesine bu kurbağaların katkıda bulunabileceğini belirtiyor. C) Güney Hindistan kurbağalarının üretimini artırmak için özel alanlar kurulması planlanmaktadır. D) Bu kurbağaları yakalayıp ilaç firmasına getirenlere ödül verileceği belirtildi.

6.(I) Eski Yunan uygarlığında yaşayan Tales; felsefe, gök bilimi ve matematik alanlarında kendini geliştirmek için Mısır’a gidiyor. (II) Thales, Mısır’da geçirdiği günlerde matematik ve geometri ile ilgili bilgileri kullanarak MÖ 28 Mayıs 585’te bir Güneş tutulması olacağını söylüyor. (III) Thales günün belirli bir saatinde gölgesinin kendi boyuyla aynı uzunlukta olduğunu fark ediyor. (IV) Gerçekten de belirttiği tarihte güneş tutuluyor.

Bu metinde numaralanmış cümlelerden hangisi anlam akışını bozmaktadır? A) I

B) II

C) III

D) IV

7. I. Aynı zamanda eski bir sanat olduğu da kabul edilen saç boyama, bugün kozmetik sektörünün en etkili olduğu alanlardan biridir.

II. Saç boyamak âdetinin kökeni de çok eskiye dayanmaktadır. Antik Çağ’da, saç boyaları bitkilerden elde edilmiştir. Bu amaçla çok kullanılan bitki kına olup zerdeçal, ceviz kabuğu ve pırasa da akla gelen diğerleridir.III. Bu uygulama için başlıca nedenler, kişinin kendi saç rengini şık bulduğu ya da çok beğendiği bir renk ile değiştirmek ya da orijinal saç rengine geri dönmek istemesi olarak sıralanabilir.IV. Saç boyama, genel olarak saç rengini değiştirme uygulaması olarak tanımlanabilir.Numaralanmış cümlelerle anlamlı ve kurallı bir metin oluşturulmak istenirse doğru sıralama aşağıdakilerden hangisi olur? A) II - III - IV - I

B) II - IV - I - III

C) IV - I - III - II

D) IV - III - II - I

1.A

B

C

D

Ö.No

Soru

0

1

Soru

11

1

2

12

2

3

13

3

4

14

4

5

15

5

6

16

6

7

17

7

8

18

8

9

19

9

10

20

A

B

C

D

5. SINIF / TÜRKÇE

103443

TEST 27 Metin Karşılaştırma

“Kurşun karınca”ya adını veren özellik, ısırdığı an hissettirdiği acıdır. Bir karıncanın, bir kurşun etkisi yaratması, ağrılı ve uzun süren hasar bırakması, derinizde kızarıklık ve iz bırakması ekosistemin en korkunç bilgilerinden biri. Ayrıca bu acı, iki gün boyunca sürebiliyor. Böcek bilimcisi Dr. Justin Schmidt, bu acının topuğunuza bir çivi çakılıyken köz üzerinde yürümeye benzediğini söylüyor. Bu tehlikeli karınca Amerika’da yaşıyor ve karıncanın boyu 2,5 cm’ye kadar ulaşıyor.Doğadaki en tehlikeli yılandan bile daha öldürücü zehre sahip “hasat karıncaları”, Amerika kıtasında aşınmaların oluşturduğu oyuklarda yaşıyor. 2 kiloluk bir fareyi tek ısırışta zehirleyebilen hasat karıncasının yaşattığı acı ise oldukça korkunç.

Aşağıdakilerden hangisi bu metinlerde tanıtılan karıncaların ortak özelliklerinden biri değildir? A) Öldürücü şekilde ısırmaları

B) Isırdığı anda çok acı vermeleri

C) Aynı kıtada yaşam sürmeleri

D) Tehlikeli özelliklere sahip olmaları

2. Ihlamur: Ihlamurgiller familyasındandır. Haziran-ağustos ayları arasında beyazımsı, sarı renkli, hoş kokulu çiçekler açan, yüksek boylu ağaçtır. Genellikle ormanlarda tabii olarak bulunsa da süs ağacı olarak park ve bahçelerde de yetiştirilmektedir. Yaprakları saplı, ucu sivri, kenarları dişli, taban kısımları kalp biçiminde, üst yüzü yeşil, alt yüzü beyazımsı yeşil ve tüylüdür. Hastalıkların pek çoğunda tedavi amaçlı kullanılmaktadır.

Ada çayı: Ada çayı, özellikle bağışıklık sistemine takviyesi ile sonbahar ve kış aylarında daha çok kullanılan bir bitkidir. Faydaları saymakla bitmeyen ada çayı için Orta Çağ’da adına efsaneler bile yazılmıştır. Ölüme bile deva olduğu söylenir. Eski dönemlerde bahçesinde ada çayı ekili olmayan yoktur âdeta. Acımtırak ve ıtırlı bir kokuya sahip olan ada çayı, sadece hastalıklar için değil, bazı yemeklere koku ve lezzet vermesi için de kullanılmıştır.Buna göre;I. hastalıklarda tedavi amacıyla kullanılması,II. ülkemizde yaz mevsiminde yetişmesi,III. şifalı özelliklerinden dolayı efsanelere konu olmasıözelliklerinden hangileri ada çayı ve ıhlamur için ortaktır? A) Yalnız I

B) I ve II

C) I ve III

D) II ve III

3.

ANİ ÖREN YERİ, KARS: Yüzyıllardır birçok uygarlığa ev sahipliği yapan ve birçok savaşa tanıklık eden Ani, bir zamanlar bölgenin önemli bir merkeziydi. “1001 Kilise Şehri” olarak da anılan Ani’de, bugüne kadar 40 kilise, şapel ve anıt mezar tespit edildi. Kars’a 48 kilometre uzaklıkta, Türkiye-Ermenistan sınırına yakın Arpaçay Nehri kenarında bulunan kent, Ermeni Bagratuni Hanedanlığı döneminde önemli bir güç ve kültür merkezi olmuştu. ANTANDROS ANTİK KENTİ, BALIKESİR: Antandros Antik Kenti, Edremit’in Altınoluk Mahallesi’ne 2 km uzaklıkta yer alan önemli bir Troas kenti. Mysia ile Troas arasında uzanan yolu kontrol eden stratejik bir konumda yer alan kentin kuruluşu, bazı antik yazarlara göre Troia Savaşı’nın öncesine kadar uzanıyor. MÖ 10. yüzyılda kurulduğu düşünülen antik kentin adı, Atina ile Sparta arasında MÖ 431 yılında başlayan ve MÖ 404 yılında sona eren Peloponnesos Savaşlarında sıkça geçiyor.Aşağıdakilerden hangisi bu metinde tanıtılan antik kentlerin ortak özelliğidir? A) Yüzyıllardır pek çok uygarlığa ev sahipliği yapıyor oluşları B) İkisinin de su kenarına yapılmış olması C) Tarihte önemli bir konuma sahip oluşları D) Savaşlar döneminde çok fazla zarar görmüş olmaları

4.

I. Metin

II. Metin

Birinci dönem bitmiş ve okullar nihayet tatil olmuştu. Mukaddes Hanım’ın torunu Beren, harika bir tatil geçirmek için köye geldi. Geçen yıl köyde geçirdiği yaz tatilini bir türlü unutamıyordu. Çünkü köyde yeni arkadaşlıklar kuruyor ve yeni maceralar yaşıyordu. Bunları yaparken de çok heyecanlanıyordu.Sonunda bayram gelmişti. Bu yüzden Özlem çok heyecanlıydı. Yarın babasının kendisine aldığı bayramlıkları giyecek; annesi, babası ve ablasıyla bayramlaşacak; sonra da arkadaşlarıyla şeker toplamaya gidecekti.

Aşağıdakilerden hangisi bu metinlerin ortak özelliklerinden biridir? A) Anlatımın birinci kişi ağzından yapılmış olması B) Öykü türünde yazılmış olmaları C) Deyimlere yer verilmiş olması D) Amaç-sonuç cümlelerine yer vermiş olmaları

5.United Features Syndicate Yayınevi tarafından yayımlanan sevimli ve filozof kedi Garfield, çizgi roman tarihindeki en tembel kedi unvanını fazlasıyla hak ediyor. Pazartesilerden, örümceklerden ve postacıdan nefret eden Garfield, pek çok tembel insan için simge hâline dönüşmüş bir çizgi film karakteri. Hayatının en büyük iki amacı uyumak ve yemek yemek olan bu turuncu ve sarman kedi, Amerikan günlük yaşamına ilk defa 1978 yılında adım attı. Winnie The Pooh, Disney’in A. A. Milne tarafından yaratılan ve en sevilen TV serilerinden biridir. Birbirinden sevimli hayvanların oluşturduğu karakterlerin hepsi kendine has özelliklere sahiptir. Sürekli mutsuz ve uyuşuk gördüğümüz eşek Eeyore tabii ki tembelliği temsil ediyor. Eeyore arkadaşlarının maceralarına katılmaktan hoşlanmayıp tek başına kalmayı tercih ediyor.

Aşağıdakilerden hangisi bu metinde tanıtılan çizgi karakterlerin ortak özelliğidir? A) Yemek yemeyi seviyor oluşları

B) Tembel davranışlara sahip oluşları

C) Arkadaşları ile maceralara koşmaları

D) Yalnız kalmayı seviyor oluşları

A

B

C

D

Ö.No

Soru

0

1

11

1

2

12

2

3

13

3

4

14

4

5

15

5

6

16

6

7

17

7

8

18

8

9

19

9

10

20

1.Soru

A

B

C

D

5. SINIF / TÜRKÇE

103444

TEST 28 Ana Duygu (Tema)

Bir evin bir köpeği vardı Kıvır kıvırdı, adı Çinçon’du Bir de kedisi vardı: Maviş Evin kızı gelin oldu Küçük bey sınıfı geçti Daha böyle acı tatlı Neler oldu bir yıl içinde Oldu ya, olanların hepsi böyle Hayat böyle zaten

Aşağıdaki görsellerden hangisi bu şiir ile ilişkilendirilemez? A)

B)

C)

D)

2. Aşağıdaki dörtlüklerden hangisinin mesajı farklıdır? A)

B) Hayli zaman oldu köyden geleli Baharın özledim kışın özledim Böyleymiş gurbetliğin bedeli Tarlada tapanda işin özledim

Gene gönlüm memleketi özlüyor Bizim elden gel olduğu zamandır Gönül kuşum engebeyi düzlüyor Karlı dağlar yol olduğu zamandır

D)

C) Atamın, babamın, anamın yeri Ruhumdur, nurumdur, gözümün feri Et kemik misali, daha ileri Türkiye’m içimde, ayrı değilim

Terk ettim sılayı gurbete düştüm Elini özledim memleketimin İl, ilçe, bucak, köy demeyip geçtim İlini özledim memleketimin

3. Heeeey Ne duruyorsun be, at kendini denize Geride bekleyenin varmış, aldırma Görmüyor musun, her yanda hürriyet Yelken ol, kürek ol, dümen ol, balık ol, su ol Git gidebildiğin yereAşağıdakilerden hangisi bu şiirin temasıdır? A) Özgürlük

B) Karamsarlık

C) Umursamazlık

D) Hayalperestlik

4. Her zaman tasarruf yapmalı

İyi kötü anlamalıLazım oluncaParamızı kullanmalıBu dörtlüğün vermek istediği mesaj aşağıdakilerden hangisidir? A) Paramızı harcamamalıyız.

B) Tasarruf yapmalıyız.

C) Lazım olunca almalıyız.

D) İyi ve kötüyü tanımalıyız.

5.Bu görseli en iyi ifade eden şiir aşağıdakilerden hangisidir?A) Doğa, şarkısını söylemeye başladı

B) Güzel yurdumun süsüsün

C) Rüzgâra der ki ağaç Seninle başım dertte Uslu durmuyorsun hiç Yok rahatım hayatta

D) Her şeyimle yararlıyım İnsanoğluna dünyada Çiçeğim, yaprağım, gölgem İri dallı zerdalimle

Yeşillere büründü ormanlar Mavi elbisesini giydi sevgili deniz

Bulutlara dal uzatan Kuru, yeşil örtüsün Gölge veren, dal uzatan

A

B

C

D

Ö.No

Soru

0

1

Soru

11

1

2

12

2

3

13

3

4

14

4

5

15

5

6

16

6

7

17

7

8

18

8

9

19

9

10

20

A

B

C

D

5. SINIF / TÜRKÇE

103445

TEST 29 Söz Sanatları

1. Teşbih, aralarında ilgi bulunan iki varlıktan birini diğerine benzetmeye denir. Benzetmede benzeyen ve kendisine benzetilen vardır.

Buna göre, İki rayı gibiyiz Bir tren yolunun Yakın olması neyi değiştirir Son istasyonun2.

şiirinde geçen benzetme unsurları aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir? A) Benzeyen: İstasyon Kendisine benzetilen: Tren rayı

B) Benzeyen: Tren rayı Kendisine benzetilen: Tren yolu

C) Benzeyen: Biz Kendisine benzetilen: Tren rayı

D) Benzeyen: Biz Kendisine benzetilen: Son istasyon

Kişileştirme (Teşhis): İnsan dışındaki canlı veya cansız varlıklara insana özgü nitelikler yükleme sanatıdır. Benzetme (Teşbih): Aralarında ilgi bulunan iki varlıktan birini diğerine benzetme sanatıdır.Buna göre aşağıdaki dizelerin hangisinde iki sanat da örneklenmiştir? A) Ben sana mecburum bilemezsin Adını mıh gibi aklımda tutuyorum

B) Birbirine yanaşmış bu hasta evler Bakıyor geleceğe telaşla

C) Kristal gibi parlıyor yıldızlar Eski güzel günleri anlatıyorlar özlemle

D) Bin atlı akınlarda çocuklar gibi şendik Bin atlı o gün dev gibi bir orduyu yendik

3. Kişileştirme (Teşhis): İnsan dışındaki canlı veya cansız varlıklara insana özgü nitelikler yükleme sanatıdır.

Buna göre,I. O, bahçeye girdiğinde tüm çiçekler selam verirdi.II. Ağaçlar sonbahara hazırlanıyorken içimi hüzün kaplar.III. Pamuk şekeri bulutlar gökyüzünde süzülüyorlar.cümlelerinden hangilerinde kişileştirme sanatına yer verilmiştir? A) Yalnız I

B) I ve II

C) I ve III

D) II ve III

4. Benzetme (Teşbih): Aralarında ilgi bulunan iki varlıktan birini diğerine benzetme sanatıdır.

Bu görseldeki cümlede yer alan benzetme unsurları aşağıdakilerin hangisinde doğru verilmiştir? A) Benzeyen: Kitap B) Benzeyen: Hazine Kendisine benzetilen: Hazine Kendisine benzetilen: Kitap C) Benzeyen: Gerçek hazine

Kendisine benzetilen: İyilik

D) Benzeyen: Kitap

Kendisine benzetilen: Gerçeklik

5. Nefesim memleket kokar Nefes alırım, ciğerlerim memleket dolar Rüzgâr bir selam getirir diyarımdan Sıla özleminden ciğerlerim ağlar

Aşağıdaki şiirlerden hangisinde bu dizelerde yer alan söz sanatı ile özdeş bir söz sanatı kullanılmıştır? A) Kükremiş sel gibiyim, bendimi çiğner, aşarım B) Memleket kalbimde yanan ateştir Yırtarım dağları, enginlere sığmam taşarımC) Saçların altın gibi parlıyordu Gökyüzünden süzülen bir ışık gibi

Memleket, ateşi söndüren su D) Ağaç, çok sevdi çocuğu Öperdi gülen gözlerinden, doyamazdı

6. Kişileştirme (Teşhis): İnsan dışındaki canlı veya cansız varlıklara insana özgü nitelikler yükleme sanatıdır.

Buna göre, Güneş en uslu çocuk Çıkmıyor bir gün olsun Annesinin sözünden dışarı Akşamları erken yatıp her gün Erkenden kalkıyor sabahlarışiirinde kişileştirilen varlık aşağıdakilerden hangisidir? A) Uslu çocuk

B) Anne

C) Güneş

D) Sabahlar

A

B

C

D

Ö.No

Soru

0

1

Soru

11

1

2

12

2

3

13

3

4

14

4

5

15

5

6

16

6

7

17

7

8

18

8

9

19

9

10

20

A

B

C

D

5. SINIF / TÜRKÇE

103446

TEST 30 Metin Türleri

1. Fermuarlar üzerindeki YKK yazısı dikkatinizi çekti mi? Japonya’da Tadao Yoshida tarafından 1934’te fermuar üretimi amacıyla kurulmuş bir fermuar firmasıdır Yoshida Kogyo Kabushikikaisha. Türkçeye Yoshida Limited Şirketi olarak çevrilebilecek bu isim, dünyanın en büyük fermuar üreticisidir ve günümüzde dünya üzerindeki fermuarların %90’ını üretmektedir.Bu metnin yazılış amacı aşağıdakilerden hangisidir? A) Bir olayı aktarmak

B) Bir konu hakkında bilgi vermek

C) Olağanüstü olayları anlatmak

D) Bir konu hakkında öğüt vermek

2. Fabl; kişileri çoğunlukla hayvanlardan seçilen, sonunda bir yaşam dersi ortaya koyan, öğüt veren düzyazı türüdür.Aşağıdaki görsellerden hangisi bir fabl için hazırlanmış olabilir? A)

B)

C)

D)

3.Bir varmış, bir yokmuş. Allah’ın kulu çokmuş. Evvel zaman içinde bir Keloğlan varmış. Keloğlan bir gün bir balık yakalamış. Keloğlan balığın pullarını kazımış, karnını yarıp temizlemek istemiş. Bir de ne görsün! Balığın karnının içinde kocaman bir tas durmuyor mu? Keloğlan bir sevinmiş, bir sevinmiş ki sormayın. “Hem balığı götürürüm anama hem tası.” demiş. Tası su ile doldurup balığı yıkamak istemiş. Birden inanılmayacak bir şey olmuş. Tastan boşalttığı sular altın olarak akıyormuş yere. Keloğlan çok şaşırmış. Birkaç kere denemiş, hep altın akıyormuş tastan. “Bu, sihirli bir tas galiba. Hemen anama haber vereyim.” demiş.

Keloğlan Masalı’na ait bölümden yola çıkılarak masallar ile ilgili aşağıdaki özelliklerden hangisine ulaşılamaz? A) Kahramanları günlük hayatta görmeye alışkın olmadığımız özelliklere sahiptir. B) Gerçekleşmesi mümkün olmayan olağanüstü olaylar anlatılır. C) Masallar genellikle bir tekerleme ile başlar. D) Masalların sonunda iyiler ödüllendirilir, kötüler cezalandırılır.

4. Fabl: İnsan dışındaki varlıkların başından geçen olayların anlatıldığı öğretici yazı türüdür.

Buna göre aşağıdakilerden hangisi fabl türüne örnek gösterilemez? A) Bir köpek ormanda gezerken kurtla karşılaşmış. Hasta ve çok zayıflamış olan kurt, ayakta zor durabiliyormuş. Köpek kurdun bu hâline çok üzülmüş. “Ne kadar kötü görünüyorsun böyle kurt kardeş?” demiş. “Herkes bizi düşman bilse de biz uzaktan akrabayız. Doğrusu sana yardım etmek isterim.” “Hiç sorma.” demiş kurt. “Ağır bir hastalığa yakalandığım için uzun süre avlanamadım.” B) Vaktiyle yoksul bir oduncu varmış. Karısı ve yedi çocuğuyla bir kulübede otururmuş. Çocukların en sonuncusu minicikmiş. Ona “Parmak Çocuk” adını takmışlar. Günün birinde parasızlıktan yiyeceksiz kalmışlar. Ne yapacağını şaşıran anne ile baba çocukları ormana bırakmaya karar vermişler belki zengin bir avcı onları alır götürür diye. Parmak Çocuk onların konuşmalarını duyup ceplerini beyaz çakıl taşlarıyla doldurmuş. Onları birer birer yere atmış. Bu taşları izleyen çocuklar evlerine dönebilmişler. C) Tilkinin iyiliği tutmuş bir gün! Leyleği yemeğe buyur etmiş. Ama, demiş tilki, bizde misafir umduğunu değil bulduğunu yer. Meğer tilkinin cimrisi hepsinden betermiş. Bir çorba çıkarmış topu topu, o da sulu mu sulu, hem nerede getirse beğenirsiniz? Tabakta. Leylek gagasıyla uğraşadursun tilki bitirmiş hepsini bir solukta. Leylek kızmış ama çekmiş sineye. Bir zaman sonra o da tilkiyi buyur etmiş yemeğe. Hay hay, demiş tilki, nasıl gelmem? Ben dostlara naz etmeyi sevmem. D) Keçiciğin aklı bir karış havada ya, sürüsünü bir yana bırakmış, bir başına otlaya otlaya çekip gitmiş. Hain koca kurt, kaçırır mı fırsat, hemen görmüş keçiciği. “Heh, işte ağzıma layık bir lokma. Yaşasın!” demiş. Keçicik, bakmış can pazarı. Hiç kurtuluş murtuluş yok. “Eh, n’apalım, demek kaderimizde sana yem olmak varmış kurt.” demiş. “Madem ölüm kapıya geldi, bari bana biraz kaval çal ki neşeleneyim, kendimi unutup öyle öleyim.” Kurt, “Son isteği zavallının.” demiş.

A

B

C

D

Ö.No

Soru

0

1

Soru

11

1

2

12

2

3

13

3

4

14

4

5

15

5

6

16

6

7

17

7

8

18

8

9

19

9

10

20

A

B

C

D 103447

5. SINIF / TÜRKÇE

TEST 31 Anlatıcı Türleri / Hikâye Unsurları

1. Metinlerde anlatım, birinci kişi ağzından ve üçüncü kişi ağzından anlatım olmak üzere iki şekilde yapılır: Birinci kişi ağzıyla anlatımlarda yazar, kendi başından geçen veya içinde bulunduğu bir olayı anlatır. Bu tür anlatımlarda çoğu zaman birinci tekil şahıs (ben) veya birinci çoğul şahıs (biz) ekleri kullanır.

Buna göre aşağıdaki metinlerin hangisinde anlatım birinci kişi ağzıyla yapılmamıştır? A) Emekli olduktan sonra babası tüm gününü evde çalışarak geçirmeye başladı. Sabahları erken kalkar, çayını demler, işinin başına geçerdi. Emekli olmuştu ama alışkanlıklarından asla vazgeçememişti. B) Mayıs ayında Floransa’ya gidecektim. Uçağa binmek için havalimanına gittim, orada çok eski bir arkadaşımla karşılaştım. Bir kafede oturduk, sohbet ettik uzun uzun. Zamanın nasıl geçtiğini anlamadığım bir sohbetti. Uçağı kaçırmıştım. C) Kolay alıştım Ankara’ya. Malatya gibi küçük bir yerden gelip büyükşehrin karmaşasına alışmış olmamdan dolayı ailem de çok mutluydu. Buradaki düzenli hayatımı seviyordum. Hafta sonları arkadaşlarım ile buluşuyor, yemekler yiyor, keyifli zaman geçiriyordum. D) Bir yaz günüydü. Dayımın Almanya’da oturan kızı bizi ziyarete gelecekti. Çok mutluydum çünkü onu uzun zamandır görmemiştim ve çok özlemiştim. Heyecanla onları beklerken bir haber geldi. Trafik kazası geçirmişlerdi.

2.

Türkçede iki tür anlatıcı vardır: Birinci kişi ağzıyla anlatımda olay kahramanın başından geçer ve üçüncü kişi ağzıyla anlatımda olay gözlemlenmiştir.Kapıda yaşlı bir adam belirdi. Üzerinde biraz eski, açık mavi bir takım elbise vardı. Ceketin üst cebindeki üçgen şeklinde kıvrılmış mendil, kravatıyla aynı renkteydi. Yer yer ağarmış saçlarını sol tarafa yatırmış, hâlâ siyahlığını koruyan bıyıklarını üst dudağının üzerini kapatacak şekilde bırakmıştı. Ayağında yıllar önce gençlerin oldukça rağbet ettiği, ucu küt biçimli ayakkabılar vardı.Bu metnin dil ve anlatımıyla ilgili,I. Varlık, ayırt edici özellikleriyle ele alınmıştır.II. Anlatım birinci kişi ağzıyla yapılmıştır.III. Okuyucuda izlenim yaratma amaçlanmıştır.ifadelerinden hangileri söylenebilir? A) Yalnız I

B) I ve II

C) I ve III

D) II ve III

3. Walt Disney World’e ziyarette bulunan Deniz, burası ile ilgili izlenimlerini aktarmıştır.Burası çok büyük ve dört bölümden oluşuyor. Her bölümü bir günde gezmeniz imkânsız. Bu bölümler şöyle:1. Bunlardan en büyük olanı Magic Kingdom. Walt Disney World’ün ilk kurulan ve en fazla ziyaretçi alan yeri. Mickey Mouse, Donald Duck, Goofy, Pluto gibi çizgi karakterleri ile tanıştığım bu parkın en gösterişli yeri ise bana göre Cindrella’nın şatosu. Yedi ayrı bölümden oluşan Magic Kingdom tam bir masal dünyası.2. Yapım aşamasındayken NASA’dan yetkililere danışılarak “geleceğin dünyası” fikri üzerine inşa edilen Epcot ise bir diğer bölüm. Amacı geleceğin dünyasını çocuklara bugünden göstermek. Burayı gezerken gelecek böyle mi olacak diye sürekli şaşırdım durdum. Ayrıca içerisinde on yedi ülkenin yemekleri ve kültürleriyle ayrı ayrı tanıtıldığı bir bölüm de var.3. İçerisinde geçmişten günümüze Disney tarafından yapılan yapımlara ait aktivitelerin sergilendiği Disney World Studios ise çocuklar kadar büyükleri de cezbediyor. Burayı ziyaret edenler birçok film karakteri ile fotoğraf çekme fırsatı buluyor.4. İçinde roller coaster da bulunan Animal Kingdom ise apayrı bir dünya. Vahşi hayvanları doğal ortamlarında görmek isterseniz buradaki safari turunu pas geçmeyin. Ben Avatar Adası’na da bayıldım, büyülü bir dünyaydı benim için.Buna göre numaralanmış metinlerin hangisinde üçüncü kişi ağzıyla anlatım yapılmıştır? A) 1

B) 2

C) 3

D) 4

4. Kral Edward İstanbul’a geldiği zaman, yatından bir motora binerek Dolmabahçe Sarayı’na yanaşır. Atatürk de rıhtımda onu beklemektedir. Deniz dalgalı olduğundan kralın bindiği motor, sürekli inip çıkmaktadır. İmparator rıhtıma çıkmak istediği bir sırada, eli yere değerek tozlanır. O sırada Atatürk elini uzatmış bulunduğundan kral da ona elini uzatmadan önce mendiline silmek ister. Ama Atatürk hemen devreye girer ve “Yurdumun toprağı temizdir; o, elinizi kirletmez.’’ diyerek kralı elinden tutup rıhtıma çıkarır.

Bu metinde aşağıdaki unsurlardan hangileri yer almaktadır? A) Zaman, olay ve kişiler

B) Yer, olay ve zaman

C) Olay, kişiler, yer ve zaman

D) Yer, olay ve kişiler

A

B

C

D

Ö.No

Soru

0

1

Soru

11

1

2

12

2

3

13

3

4

14

4

5

15

5

6

16

6

7

17

7

8

18

8

9

19

9

10

20

A

B

C

D

5. SINIF / TÜRKÇE

103448

TEST 32 Görsel Yorumlama - I

1.Bu görselin yer aldığı bir afişte aşağıdakilerden hangisinin kullanılması beklenmez? A) Bir fidan dik, geleceğe umut ol. B) Ağaç olmazsa dünya olmaz. C) Dünyayı çocuklar güzelleştirecek. D) Su hayattır, suyunuzu boşa harcamayın.

2. İnsanların farkında olmadan kâğıda çizdiği şekiller onların duygu ve düşüncelerini yansıtmaktadır. Bu çizimlerden bazılarının anlamı aşağıda verilmiştir.

Üçgen: Zor karar verir.Karışık desenler: Duygularını belli etmez.Küp ya da kutu: İçinde bulunduğu durumu kontrol altına almak ister.Ev: Güvenlik ihtiyacı vardır. 5/A sınıfına 2. dönem yeni başlayacak olan Yiğit, hislerini kimseye sezdirmemeye çalışarak rehber öğretmenin odasında bekliyordu. Her şeyin yolunda gidip gitmediğini kontrol edercesine öğretmenine baktı. Bu bilgilere göre Yiğit’in yeni sınıf arkadaşları ile tanışmayı beklerken aşağıdaki çizimlerden hangisini yaptığı söylenebilir?A)

B)

C)

D)

3. En doğru espresso hazırlama yöntemine ek olarak kahveyi içtiğiniz espresso fincanı da çok mühimdir. Kahveden aldığınız keyfi artırmak için doğru fincan seçimi büyük önem taşır. Espresso severlerin tercih ettikleri fincanın özellikleri şunlardır: • Baş kısmı geniş, tabana doğru daralan bir yapıdadır. • Rengi beyaz olmalıdır ve porselen malzemeden yapılmış olmalıdır. • Kulpu işaret parmağının ve başparmağın tam oturacağı şekilde yuvarlak olmalıdır.

Buna göre bir espresso severin tercih ettiği fincan aşağıdakilerden hangisidir? A)

B)

4.

C)

D)

KAPADOKYA’YI 8 AYDA 150 BİN TURİST KUŞ BAKIŞI İZLEDİ

Ocak-ağustos döneminde

Kapadokya turizmi için önemli bir sektör hâline gelen balon turları, ekonomiye de ciddi katkı sağlıyor.

150 BİN TURİST balonla uçtu.

ß

Günde 100-150 BALON havalanıyor.

20 MİLYON AVRO gelir elde edildi.

Yılda ortalama 300 gün uçuş yapılıyor.

Uçuş süresi 45 DAKİKA İLE 1 buçuk saat arasında.Bu afişten,I. Kapadokya’daki balon turları turizme katkı sağlamaktadır.II. Günde en az 100 balon 45 dakika ile 1,5 saat arasında uçmaktadır.III. Yıl boyunca 150 bin turist balonla uçmuştur.yargılarından hangilerine ulaşılabilir? A) Yalnız I

B) I ve II

C) II ve III

D) III ve IV

A

B

C

D

Ö.No

Soru

0

1

Soru

11

1

2

12

2

3

13

3

4

14

4

5

15

5

6

16

6

7

17

7

8

18

8

9

19

9

10

20

A

1.

B

C

D

5. SINIF / TÜRKÇE

103449

TEST 33 Görsel Yorumlama - II

Beyin Sağlığını Güçlendirmek İçin 7 Öneri Sebze yemeklerini tercih edin. Her gün 15 mg E vitamini tüketin.

Her gün yeteri kadar B12 aldığınızdan emin olun. 21 Eylül

Diyetisyen desteğine başvurun.

ALZHEIMER Günü Haftada en az 120 dk. tempolu yürüyüş yapın.

Demir veya bakır içermeyen vitaminleri seçin. Doymuş ve trans yağlardan uzak durun.Bu bilgilerden hareketle aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir? A) Diyetisyen kontrolünde diyet yapılmalıdır. B) Haftada en az üç saat tempolu yürünmelidir. C) Günde en az iki öğün sebze tüketilmelidir. D) Seçilen vitaminlerde demir ve bakır olmamalıdır.

2. Oyuncular yere oturur. Bu oyun beş yuvarlak taşla oynanır. Bir avucun içine hepsinin sığabileceği küçük taşlar olmalıdır. Kurayla belirlenen birinci kişi taşları eline alır, havaya doğru atar, o havada iken diğer taşlardan birini eline alıp havadaki taşı tutması gerekir. Taşları bu şekilde topladıktan sonra tekrar yere atar. Bu sefer taşı havaya atar, iki taşı yerden alıp havadaki taşı tutması gerekir. Birini tekrar havaya atar, bu defa üç taşı yerden alıp havadakini tutması gerekir. Beş taşı tekrar yere atar, birini alıp havaya atar, yerdeki dört taşı alır, havadakini düşürmeden tutar. Bu oyun esnasında taşı düşürürse veya yerdeki taşı alamazsa oyundan çıkar.

Aşağıdaki görsellerden hangisi bu metinde sözü edilen oyuna ait olamaz? A)

B)

C)

D)

3.

Sinema Sinema seyirci sayısı

2017 68 milyon 483 bin

Sinema salonu sayısı

2017

Yerli film 37 milyon 905 bin Yabancı film 30 milyon 578 bin

2018 64 milyon 772 bin

2018

Yerli film 39 milyon 196 bin Yabancı film 25 milyon 576 bin

2 bin 692

2 bin 858

Gösterilen film sayısı

2017

58 bin 214

Yerli film Yabancı film

25 bin 275 32 bin 939

2018

65 bin 501

Yerli film Yabancı film

30 bin 145 35 bin 356

Tiyatro Tiyatro seyirci sayısı

2017

20187 milyon 6 bin

7 milyon 841 bin

Tiyatro salonu sayısı

2017

2018

2 bin 692

2 bin 858

Bu bilgilere göre aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz? A) 2017 yılındaki tiyatro salonu sayısı 2018’dekinden azdır. B) 2017 yılında sinema izleyenlerin sayısı 2018’e göre daha azdır. C) Gösterilen yabancı film sayısı yerli film sayısından daha fazladır. D) 2018’de sinema salonu sayısı artmış ancak seyirci azalmıştır.

4.

Teknoloji Bağımlılığı resim yarışması

ÖDÜLLER Ortaokul Öğrencileri İçin

Birincilik Ödülü

: 1.500 lira

İkincilik Ödülü

: 1.000 lira

Açıklanma tarihi: 20 Nisan 2021

Üçüncülük Ödülü : 500 lira

Lise Öğrencileri İçin

Birincilik Ödülü

: 2.000 lira

İkincilik Ödülü

: 1.500 lira

Üçüncülük Ödülü : 1.000 liraBu afişten, söz konusu yarışmayla ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisine ulaşılamaz? A) Kimlerin katılabileceğine

B) Hangi alanda yapılacağına

C) Kim tarafından düzenlendiğine

D) Ne zaman sonuçlanacağına

A

B

C

D

Ö.No

Soru

0

1

11

1

2

12

2

3

13

3

4

14

4

5

15

5

6

16

6

7

17

7

8

18

8

9

19

9

10

20

A

Soru

B

C

D

5. SINIF / TÜRKÇE

103450

TEST 34 Görsel Yorumlama - III

1. BİNİŞ KARTI YOLCU ADI

YOLCU ADI

GIZEM DEMIR

GIZEM DEMIR

Biniş saati

ISTANBUL/ANKARA TARİH

14 OCAK 17KOLTUK

23

GRUP

21B

06 . 15

ISTANBUL/ANKARA TARIH

14 OCAK 17 KOLTUK

23

GRUP

21B

Bu uçak biletinden aşağıdakilerin hangisine ulaşılamaz? A) Yolcunun hangi koltukta seyahat edeceğine B) Yolcunun uçağa hangi saatte bineceğine C) Yolculuğun nereden nereye olduğuna D) Uçuş süresinin kaç saat olduğuna

2.

HİJYEN SAĞLIKTIR.

Yemek Yemeden Önce

Dişlerinizi Fırçalamadan Önce

Hayvanları Sevdikten Sonra

Öksürüp Hapşırdıktan Sonra

MUTLAKA ELLERİNİZİ YIKAYIN

Bu afişte anlatılmak isteneni en iyi ifade eden söz aşağıdakilerden hangisidir? A) Temiz insan, temiz çevre demektir.

B) Hijyenik ol, sağlıklı yaşa.

C) Suyu israf etmeden kullan.

D) Su, bizim en büyük yardımcımızdır.

3.

38 MİLYON TÜRK KRONİK HASTA! 38 MİLYON

%90 Sağlık Bakanlığının verilerine göre Türkiye’de ölümlerin yüzde 90’ına bulaşıcı olmayan kronik hastalıklar sebep oluyor.

Yaklaşık 38 milyon kişi; kanser, diyabet, obezite, solunum yolu rahatsızlıkları, kalp damar rahatsızlığı gibi hastalıklardan en az biriyle mücadele ediyor.

I

II

YAŞAM TARZI Yeme içme tercihleri, fiziksel aktivite eksikliği yaşam tarzı alışkanlıklarından kaynaklanan hastalıklara zemin hazırlıyor ve mevcut hastaların tedavisini güçleştiriyor.

45 MİLYAR LİRA

Hastalıkların neden olduğu erken ölüm ve iş gücü kayıplarıyla birlikte toplamda 45,1 milyar liralık bir ekonomik kayıp yaşanıyor.

IIIIV

Bu afişteki numaralanmış cümlelerden hangisi afişin başlığıyla doğrudan ilgili değildir? A) I

B) II

4.

C) III

D) IV

BALIK

Balığın tazesi böyle olur. Tezgâhlarda bayat balıktan korunmak için birtakım altın kuralları bilmek gerek. Bunun için de yalnızca birkaç dakikanızı balığa ayırmalısınız. Gözler: Taze balığı gözlerinden anlarsınız, parlak ve dışa bombeli olur.

Koku: Taze bir balıkta kendine has deniz kokusundan başka bir koku olmaz!Deri ve pulları: Derisi gergin olur. Pulları varsa elinizi üzerinde bir gezdirin, dökülüyorsa başka bir balıkta şansınızı deneyin.

Kuyruk: Balığı hafifçe kaldırın, kuyruğu da dimdik kalkar. Aşağıya doğru sarkık bir kuyruktan kaçının! Balıkta çıkan parmak izi anında yok olduysa balık tazedir.

Solungaçlar: Canlı bir kırmızılığı olur. Balık bayatlamaya başladıkça renk değişir ama dikkat! Bazı balıkçılar işin hilesine kaçıp solungaçları kırmızı mürekkeple boyar! O nedenle balığın sadece solungaçlarına bakarsanız aldanabilirsiniz.

Buna göre balık pazarından alışveriş yapmak isteyen birinin aşağıdakilerden hangisini yapması beklenmez? A) Balığa parmağı ile dokunur ve parmak izinin kaybolup kaybolmadığına bakar. B) Balığın yalnızca solungaçlarına bakar, solungaçlar kırmızıysa alır. C) Balığı koklar ve yalnızca deniz kokusu olup olmadığına dikkat eder. D) Balığın gözlerine dikkatlice bakar, gözler parlak ve dışa bombeliyse alır.

A

B

C

D

Ö.No

Soru

0

1

Soru

11

1

2

12

2

3

13

3

4

14

4

5

15

5

6

16

6

7

17

7

8

18

8

9

19

9

10

20

A

B

C

D

5. SINIF / TÜRKÇE

103451

TEST 35 Görsel Yorumlama - IV

1. Amerikan Eskimo Köpeği: Astar kürkünün tüyleri kısa ve sık, dış kürkünün tüyleri ise uzun ve düzdür. Göğüs ve boyun bölgesinde yele görünümündeki kürkü daha kalın ve tüyleri daha uzundur. Amerikan eskimo köpeği beyaz ve bisküvi kreması renginde olmalıdır. Onun dışında farklı bir renk kabul edilemez.

Doberman: Dobermanın kısa, dik, düz tüyleri vardır. Siyah, kahverengi, taba ve bu renklerin içinde ten rengi karışımlar olabilir. Siyah ve ten rengi yaygındır. Bu karışımlar ağız etrafında, bacaklarda, ayaklarda ve göğüste olur.Labradoodle: Tüyleri kıvırcık ya da düz, yumuşak ya da sırım gibi ya da bunların ortası olabilir. Kahverengi, siyah ve altın renginde olabilir. Bazılarının tüyleri tiftik tiftik olur, bazılarının ise pamuk gibi olur.Aşağıdakilerden hangisi tüy özellikleri verilen köpeklerden biri değildir? A)

B)

C)

D)

2. El hareketleri, insanın düşüncelerini anlatmada etkili bir yöntemdir. • Ellerin vücuda doğru ya da birbirine yaklaştırılması gerginliğin, güvensizliğin ve teslimiyetin ifadesidir. • Avuçların yukarı doğru olması “Sana tehdit oluşturmuyorum, ellerim boş, ellerimde sana zarar verecek hiçbir şey yok, sana tehlike arz etmiyorum, bana güvenebilirsin.” anlamlarına gelmektedir. • Avuç içlerini saklayan kişiler, bir şeyler saklıyor olabileceği gibi yalan da söylüyor olabilirler. • Ellerin yumruk yapılması öfkenin belirtisidir.

Bu bilgilere göre aşağıdakilerden hangisi karşısındakine güven vermeye çalışmaktadır? A)

B)

C)

D)

3.

SPOR ALIŞVERİŞİ İSTATİSTİKLERİ EN ÇOK SPOR ALIŞVERİŞİ YAPAN İLLER

Yazın Kadınlar Yüzme Sporu İçin Alışverişte

İlkbaharda Erkekler Koşu Sporu İçin Alışverişte

1. BATMAN 2. RİZE 3. TRABZON 4. DİYARBAKIR

TÜRKİYE’NİN SPOR HARİTASI

TRABZON

BURSA İZMİR

ISPARTA KAYSERİ

ENİZ İZ Z DENİZLİ

BATMAN HATAYBir spor mağazası Türkiye’nin spor alışverişi istatistik haritasını yukarıdaki gibi hazırlamıştır.Buna göre,I. En çok spor yapan ilimiz Batman’dır.II. İlkbaharda erkekler koşu malzemeleri almaktadırlar.III. Diyarbakır, spor alışverişi yapan illerimiz arasında ilk üçe girememiştir.yargılarından hangilerine ulaşılabilir? A) Yalnız I

B) I ve II

4.

1 2 3 4 5Süper antioksidan kaynağı

C) I ve III

Yağ yakmanda yardımcı olur.

Enerji artırıcı

Önemli besin maddeleri içerir.

Bu görselden aşağıdaki bilgilerin hangisine ulaşılamaz?

C) Kahve içen insanlar mutlu olurlar. D) Vücuttaki yağların yakılmasına fayda sağlar.

9

Daha fazla yaşamana yardımcı olur. 8

Hastalığa yakalanma riskini azaltır.

B) Kahvenin içinde önemli besinler bulunmaktadır.

10

Performansını artırır.

Mutluluk sağlar.

A) Kahve içen insanlar hiç hasta olmazlar.

D) II ve III

Seni daha farkında yapar. 7 Karaciğeri korur.

6

A

B

C

D

Ö.No

Soru

0

1

Soru

11

1

2

12

2

3

13

3

4

14

4

5

15

5

6

16

6

7

17

7

8

18

8

9

19

9

10

20

A

1.

B

C

D

5. SINIF / TÜRKÇE

103452

TEST 36 Görsel Yorumlama - V

Türkler Az Bütçeyle Şehir içi ulaşım kullanırım.

Nasıl Çok Geziyor?

Günlük bütçem 20-50 lira arasında.

%50

%35

Restoranlarda yemem. Online seyahat acentalarından bilet alırım.

%52

%59

Gece uçuşlarını tercih ederim.

Vizesiz ülkeler tatil seçimimi etkiler.

%36

%77

Fotoğraf paylaşmasam da olur! Seyahatlerde nakit para kullanırım.

%19

%64

Bu afişe göre Türklerin az bütçe ile çok gezmeleri hakkında aşağıdakilerden hangisi söylenemez? A) Türkler az bütçeyle gezerken restoranlarda yememeyi tercih ediyorlar. B) Az bütçe ile çok gezenler vizesiz ülkeleri tercih ediyorlar. C) Çok gezenler ama az para harcayanlar fotoğraf paylaşmadan edemiyorlar. D) Gece uçuşlarını tercih ederek uçak biletlerine daha az para veriyorlar.

2. Oturdukları sitenin bahçesinde oyun oynayan Cenk’in dikkatini trafik işaretleri çekmişti. Sitenin girişine kadar yürüdü ve oradan başlayarak evlerine kadar olan yoldaki işaretleri incelemeye başladı. Sitenin girişindeki okulun önünde bir okul geçidi ve hız sınırı işareti vardı. Evlerine giden yolda ise hız sınırının en fazla 50 km olduğunu gördü ve içi rahatladı.

Buna göre aşağıdakilerden hangisi Cenk’in sitenin girişinden evine giderken karşılaştığı levhalardan biri olamaz? A)

B)

C)

D)

3.

DÜNYADA YAŞLI NÜFUS GİDEREK ARTIYOR Dünya genelinde, 2017 yılı itibarıyla 60 yaş ve üzeri yaşta bir milyara yakın kişi yaşıyor. Birleşmiş Milletler Ekonomik ve Sosyal İşler Departmanı (UN DESA) verilerine göre 2017 yılında dünyada, küresel nüfusun yüzde 13’ünü oluşturan 60 yaş ve üzeri yaşlarda 962 milyon kişi olduğu tahmin ediliyor.

Kuzey Amerika

Avrupa

Asya Afrika

Latin Amerika ve Karayipler

Okyanusya

2017’DE 60 YAŞ VE ÜZERİ YAŞTAKİ EN FAZLA YAŞLI NÜFUSA SAHİP ÜLKELER

Dünyada 2017 yılında, 60-79 yaş arası erkeklerin oranı yüzde 41, aynı yaş aralığındaki kadınların oranı ise yüzde 45 olarak belirtildi.

2017’de 80 yaş ve üstü kişi sayısı 137 milyon olarak kayıtlara geçerken bu sayısının 2050’de 425 milyon olacağı belirtiliyor. 2017 ile 2050 arasında, gelişmekte olan bölgelerde 60 yaş ve üzeri yaştaki kişilerin sayısının iki kattan fazla artarak 652 milyondan 1,7 milyara çıkması bekleniyor.

89 yaş ve üzeri yaştaki erkeklerin oranı yüzde 6, kadınların oranı ise yüzde 9 olarak kaydedildi.

2017’de her 8 kişiden birini 60 yaş ve üstü kişiler oluştururken 2050’de her 5 kişiden birinin 60 yaş ve üstü olması bekleniyor.Bu görselden yola çıkılarak aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz? A) 2017 yılında 60-79 yaş arası erkeklerin oranı bu yaş aralığındaki kadınlardan daha azdır. B) 80 yaş ve üzeri kişilerin sayısının 2017 yılında 425 milyon olacağı belirtilmiştir. C) 2050 yılında her 5 kişiden birinin 60 yaş üstü olacağı belirtilmektedir. D) 2017 yılında dünya üzerinde yaşlı nüfusun en fazla olduğu yer Asya’dır.

4. 20. yüzyılın en etkili sanat akımlarından olan ekspresyonizmde, doğa olduğu gibi aktarılmaz; duygular ve iç dünya ön plana çıkarılır. Sanatçılar, resimlerinde doğayı kendi estetik anlayışlarına göre düzenler ve nesnelerin biçimlerini bozarlar.

Bu metne göre aşağıdakilerden hangisi ekspresyonizm akımının etkisiyle oluşturulmuş bir eser olamaz? A)

B)

C)

D)

A

B

C

D

Ö.No

Soru

0

1

11

1

2

12

2

3

13

3

4

14

4

5

15

5

6

16

6

7

17

7

8

18

8

9

19

9

10

20

1.

Soru

A

B

C

D

5. SINIF / TÜRKÇE

103453

TEST 37 Grafik Okuma

Üretim Miktarı (bin/ton) 2000 2001 2002 2003 2004

120 100 80 60 40 20 0

2000

2001

2002

2003

Üretim Yapılan Yıllar

2004

Yukarıdaki grafikte 2000-2004 yılları arasında ülkemizde yapılan kömür üretim miktarı görülmektedir.

Buna göre,I. Kömür üretimi en çok 2004 yılında yapılmıştır.II. 2003 yılında 90 bin tona yakın kömür üretilmiştir.III. Kömür üretiminde 2000 yılı son sırada yer alır.yargılarından hangileri yanlıştır? A) Yalnız III

B) I ve II

%5

%10,7

,3

2.

C) I ve III

D) II ve III

Yüksek Lisans (Mezun) Meslek Yüksekokulu (Öğrenci) Üniversite (Mezun) UT

%11,2

Meslek Yüksekokulu (Mezun) Yüksek Lisans (Öğrenci) %61,8

Lise (Mezun) Üniversite (Öğrenci) DiğerleriTürkiye nüfusunun eğitim durumu hakkında bilgi veren bu grafikten yola çıkılarak aşağıdaki yorumlardan hangisi yapılamaz? A) Türkiye nüfusunun büyük çoğunluğu üniversite mezunudur. B) Türkiye’de meslek yüksekokulu mezunu olanlar iş bulmakta zorlanmaktadır. C) Yüksek lisans öğrencileri, üniversite öğrencilerinden daha azdır. D) Meslek yüksekokulu mezunları bu okul öğrencilerine göre daha çoktur.

3.

Satış Sayısı (Adet) 600 500 400 300 200 100 2003

2004

2005

2006

2007

Yıllar

Yukarıda 2003-2007 yıllarında İstanbul’da satılan teknelerin satışına ait grafik yer almaktadır.

Buna göre aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? A) İstanbul’da yaşayan insanlar tekne ile seyahat etmeyi sevmektedir. B) İstanbul’da tekne satışları her geçen yıl artmıştır. C) Tekne satışının en az olduğu yıl 2006’dır. D) Tüm yıllarda toplam 1.800 tekne satılmıştır.

4. Grafik: Yıllara Göre Antalya’ya Gelen Alman ve Rus Turist Sayıları Turist Sayısı (Bin) Rus Turist

300

Alman Turist

150 200 150 100 50 0

2005

2006

2007

2008

Yıllar

Ülkemiz gerek tarihî zenginliği gerek doğal güzellikleri ile pek çok turistin tercih ettiği ülkeler arasında ilk sıralarda yer almaktadır. Yukarıdaki grafikte 2005-2008 yılları arasında ülkemize gelen Rus ve Alman turistlerin sayıları verilmiştir.

Buna göre aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz? A) Ülkemize 2005 yılında gelen Rus turist sayısı ile 2006 yılında gelen Alman turist sayısı aynıdır. B) Ülkemize 2005 yılında gelen Alman turist sayısı ile 2006 yılında gelen Rus turist sayısı aynıdır. C) Ülkemize 2007 yılında gelen Alman turist sayısı ile 2008 yılında gelen Rus turist sayısı aynıdır. D) Ülkemize 2005 yılında gelen Alman turist sayısı ile 2007 yılında gelen Rus turist sayısı aynıdır.

1.

A

B

C

D

Ö.No

Soru

0

1

Soru

11

1

2

12

2

3

13

3

4

14

4

5

15

5

6

16

6

7

17

7

8

18

8

9

19

9

10

20

A

B

C

D 103454

5. SINIF / TÜRKÇE

TEST 38 Ses Olayları - I

Türkçede sert ünsüzlerle (p, ç, t, k) biten bir sözcüğe ünlü ile başlayan bir ek getirildiğinde bu sözcüğün sonundaki ünsüz “b, c, d, g, ğ”ye dönüşür. Bu kurala ünsüz yumuşaması denir.Buna göre,(I) Graham Bell, 7 Mart 1876 tarihinde telefonun patentini aldı. (II) Telefonu ilk kez Boston’daki bir fuarda tanıttı. (III) İcadın müthiş beğeni görmesiyle birçok insan ofisine bir telefon cihazı bağlattı. (IV) Yoğun istekle karşılaşan Bell, kendi şirketini kurdu ve böylece telefon üretimine geçilmiş oldu.metnindeki numaralanmış cümlelerden hangisinde ünsüz yumuşamasına uğramış bir sözcük vardır? A) IV

2.

B) III

C) II

D) I

I.

Karın, çevreyi bembeyaz örtüyle kaplaması vücutta mutluluk hormonu salgılanmasını sağlar.

II.

Kar, her yeri saflığın ve temizliğin simgesi olan beyaza boyadığında harika manzaralar çıkıyor ortaya.

III. Ayrıca kar yağdığında ortalık daha bir sessiz oluyor. IV. Bunun sebebi kar tanelerinin gözenekli yapısıdır.

Numaralanmış cümleler için aşağıdakilerden hangisi söylenemez? A) I. cümlede ünsüz benzeşmesine uğramış bir sözcük vardır. B) II. cümlede ünsüz yumuşamasına uğramış sözcükler vardır. C) III. cümlede ünlü daralmasına örnek vardır. D) IV. cümlede ünsüz yumuşamasının örneği vardır.

3. Türkçede “a, e” geniş ünlüleri ile biten fiillere “-yor” eki getirildiğinde, fiilin sonundaki geniş ünlüler daralarak “ı, i, u, ü” dar ünlülerine dönüşür. Bu kurala ünlü daralması denir.

Buna göre,I. Annesi, her gün okul çıkışında Deniz’i bekliyordu.II. Deniz, koşa koşa annesinin yanına geliyor ve ona sarılıyordu.III. Birlikte eve gitmek için el ele tutuşuyorlar ve yürüyorlardı.cümlelerinin hangilerinde ünlü daralması vardır? A) Yalnız I

B) I ve II

C) I ve III

D) II ve III

4. Bir sözcüğün son hecesi “f, s, t, k, ç, ş, h, p” sert sessiz harflerinden biriyle biterse ve bu sözcüğe “c, d, g” yumuşak sessiz harfleriyle başlayan bir ek gelirse ekin başındaki yumuşak ünsüzler sözcüğün sonundaki ünsüzün etkisiyle sertleşerek “c † ç’ye, d † t’ye, g † k’ye” dönüşür. Buna ünsüz benzeşmesi denir.

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ünsüz benzeşmesine uğramış sözcük vardır? A) Hacivat ve Karagöz, Orhan Gazi devrinde cami yapımında çalışan iki görevlidir. B) Hacivat ve Karagöz, herkesçe tanınmış ve sevilmiştir. C) Hacivat ve Karagöz, taklide dayanan bir gölge oyunudur. D) Bu iki karakterin gerçek olup olmadığı kesin olarak bilinmiyor.

5. Sözcükte aslında olmadığı hâlde sözcüğe ek getirildiğinde ya da sözcüğün başka bir sözcükle birleşmesi sonucunda bir sesin ortaya çıkmasına ünsüz türemesi denir. Örneğin “his” sözcüğü “et-” fiili ile birleştiğinde “s” ünsüzü türer ve sözcük “hisset-” şekline dönüşür.

Buna göre, I. ellerini

II. affetmiş

IV. hallolmuş

III. seyretmiş

V. ciddisözcüklerinin hangilerinde ünsüz türemesi vardır? A) I ve III

B) II ve IV

C) I, II ve IV

6.

ÇIĞIR AÇACAK MÜTHİŞ BULUŞ Türk mühendisler kızılötesi teknolojide çığır açtılar. ODTÜ Mikro Elektronik Mekanik Sistemler Araştırma Merkezinde, kızılötesi minyatür kamera geliştirildi. Kamera, 1 liralık madenî para kadar küçültülebiliyor.Bu medya metninde aşağıdaki ses olaylarından hangisinin örneği vardır? A) Ünsüz benzeşmesi

B) Ünlü daralması

C) Ünsüz türemesi

D) Ünlü düşmesi

D) III, IV ve V

A

B

C

D

Ö.No

Soru

0

1

Soru

11

1

2

12

2

3

13

3

4

14

4

5

15

5

6

16

6

7

17

7

8

18

8

9

19

9

10

20

A

B

C

D

5. SINIF / TÜRKÇE

103455

TEST 39 Ses Olayları - II

1. Yandaki grafikte, 5. sınıf öğrencilerinin “ses bilgisi” denince akıllarına gelen ses olaylarının yüzdelik dağılımı ve bu ses olayının yer aldığı birer örnek cümle verilmiştir.

Sarı: Bu tavırları karşısında sabretmekte zorlanıyorum.Mavi: Balıkçının tezgâhındaki balıklar taze görünüyor.Yeşil: Seni asla affetmeyecekmiş, bunu bilesin.Turuncu: Her sabah kitabını okurdu bu köşede.Buna göre %30’luk dilim hangi ses olayını temsil etmektedir?

%5 %15 %40 %30

A) Ünlü düşmesi

B) Ünsüz sertleşmesi

C) Ünsüz türemesi

D) Ünsüz yumuşaması

2. Aşağıda görseli verilen kelimelerden hangisine ünlü ile başlayan bir ek getirildiğinde kelimede yumuşama olmaz? A)

B)

C)

D)3. Türkçede sözcükler çekimlenirken veya türetilirken sözcükteki seslerden birinin düşmesi olayına ses düşmesi denir.

Buna göre, Sevgili Ayşe,Mektubunu dedem getirdi. Nasıl sevindim anlatamam. Burada sabah erkenden kalkıyoruz. I Kahvaltı ediyoruz. Gün içinde pek çok iş yapıyoruz. Akşamüzeri bisiklete biniyoruz. Tatilim II III çok güzel geçiyor anlayacağın. Sen de bana yaz, sevgiler. IV

Murat

metninde altı çizili sözcüklerden hangisinde ses düşmesi vardır? A) I

B) II

C) III

D) IV

4. “Kitap” sözcüğünün sonundaki “p” sert bir ünsüzdür. Bu sözcüğe “-de” hâl eki getirilirse “kitapta” olur. Bu durum ünsüz benzeşmesine örnektir.

Buna göre aşağıdaki mânilerden hangisinde ünsüz benzeşmesi vardır?A) Şu dağlar olmasaydı Çiçeği solmasaydı Ölüm Allah’ın emri Ayrılık olmasaydı

B) Ağlarım çağlar gibi Derdim var dağlar gibi Ciğerden yaralıyım Gülerim sağlar gibi

C) Kuşlardan bir kuş gördüm Var başında ayağı Üstat mânici isen Aç mâniden ayağı

D) Kaşların ok dedikçe Kirpiğin çok dedikçe Pek mi gönlün büyüdü Sen gibi yok dedikçe

5.Bir dildeki sesleri gösteren, belli bir sıraya göre dizilmiş harflerin bütününe “alfabe” denir. Türkçede 29 ses ve bu sesleri simgeleyen 29 harf vardır. Bu harflerden 8 tanesi ünlü (sesli), 21 tanesi ünsüz (sessiz) harftir.

Buna göre aşağıdakilerin hangisinde diğerlerinden daha çok ünlü harf vardır? A) Kitapta

B) Otobüsün

C) Kalemden

D) Rengârenk

6. Türkçede “a, e” geniş ünlüleri ile biten fiillere “-yor” eki getirildiğinde fiilin sonundaki geniş ünlüler daralarak “ı, i, u, ü” dar ünlülerine dönüşür. Bu ses olayına ünlü daralması denir. Buna göre,

Ağlasam sesimi duyar mısınız mısralarımdaDokunabilir misinizGözyaşlarıma, ellerinizleBilmezdim şarkıların bu kadar güzelKelimelerinse kifayetsiz olduğunuBu derde düşmeden önceBir yer var, biliyorumHer şeyi söylemek mümkünEpeyce yaklaşmışım, duyuyorumI

II

III

Anlatamıyorum IV

şiirinde numaralanmış sözcüklerden hangisinde ünlü daralması vardır? A) I

B) II

C) III

D) IV

A

B

C

D

Ö.No

Soru

0

1

Soru

11

1

2

12

2

3

13

3

4

14

4

5

15

5

6

16

6

7

17

7

8

18

8

9

19

9

10

20

A

B

C

D

5. SINIF / TÜRKÇE

103456

TEST 40 Sözcükte Yapı - I

1. Yapım eki alarak anlamı ve görevi değişen sözcüklere “türemiş sözcük” denir.

3

➦ 1

1

223

54

Anahtar Sözcük 1

2

3

4

5 41. Uzağı ya da yakını görmeye yardımcı olan nesne2. Kirada oturan kimse3. Bakma işiyle ilgilenen kimse4. Kışa özgü, kış içinAnlamları açıklamalarla verilmiş olan türemiş sözcükleri bularak yukarıdaki bulmacaya yerleştiriniz.Bulmacadaki numaralanmış kutularda yer alan harfler “Anahtar Sözcük” bölümüne yerleştirildiğinde aşağıdaki sözcüklerden hangisi oluşur? A) KAŞIN

B) NAKIŞ

C) ALKIŞ

2. Gökteki yıldızlar kadar sayısız

Ah yurdumun kimsesiz ve yoksul çocuklarıBu şiirdeki altı çizili kelimelerle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez? A) “Yıldızlar” kelimesi yapım eki almamıştır. B) “Sayısız” kelimesi yapım eki almıştır. C) “Yurdumun” kelimesi anlamını değiştirmeyen ek almıştır. D) “Kimsesiz” kelimesi ek almamıştır, kök hâlindedir.

D) ALKAN

3.

Ağaç

Pide

Pasta

BanyoPeçete

Kekik

Sokak

Yıldız

Çiçek

Aşağıdakilerden hangisi panoda verilen sözcüklerin türemiş hâllerinden biri değildir? A) Peçetelik

B) Pideci

C) Yıldızsız

D) Sokaklar

4. Türkçede kökler, isim ve fiil kökleri olmak üzere ikiye ayrılır. Varlıkları, kavramları karşılayan köklere isim kökü; iş, oluş, durum bildiren köklere fiil kökü adı verilir.

Buna göre,I. Ayşe çantasını kapının önünde unuttuğu için geri döndü.II. Alp’ın annesi akşam yemeği için balık pişirmişti.III. Salı günü annemle sinemaya gideceğiz.cümlelerinde yer alan altı çizili kelimelerden hangilerinin kökü isimdir? A) Yalnız I

B) I ve II

C) I ve III

D) II ve III

5. Bir sözcüğün anlamlı en küçük birimine kök denir. Bir sözcüğün kökünün yapım eki almış hâliyle ilişkili olması gerekir. Örneğin “balık” sözcüğünün kökü “bal” değildir. Çünkü “bal” ile “balık” arasında bir anlam ilişkisi yoktur.

Buna göre,

Çanta

Gözlük

Kalem

Sözlük

I

II

III

IVgörselleriyle ifade edilen kelimelerden hangileri kök hâlindedir? A) I ve II

B) I ve III

C) II ve IV

D) III ve IV

A

B

C

D

Ö.No

Soru

0

1

Soru

11

1

2

12

2

3

13

3

4

14

4

5

15

5

6

16

6

7

17

7

8

18

8

9

19

9

10

20

A

B

C

D

5. SINIF / TÜRKÇE

103457

TEST 41 Sözcükte Yapı - II

1. Türkçede yapım ekleri kelimelere farklı anlamlar kazandırır. %20

%35

Yandaki grafikte, 5/A sınıfı öğrencilerinin “-cı / -ci / -cu / -cü” yapım eklerini kullanarak oluşturdukları kelimelerin cümleye kattığı anlamlar ve bu kelimelerin kullanıldığı cümlelerin dağılımı gösterilmektedir.

%30 %15

Bu grafikte %35’lik dilimde gösterilen cümlede kelimeye getirilen ek “bir görüşü, bir inanışı, bir fikri benimseyen kişi” anlamında kullanıldığına göre, aşağıdaki cümlelerden hangisinin %35’lik dilimde olduğu söylenebilir? A) Bu dizideki oyuncular gerçekten çok yetenekli. B) Konuşmacı sempatik tavırlarıyla bizi etkiledi. C) Pazartesi sendromu yaşayan uykuculardanımdır. D) Küçük yaşından itibaren akılcı tutumlarıyla ilgimizi çekti.

2.-da 1

-sı 2

-cı 3

-dan 4

-nız 5

-lı 6

-nın 7

-lık 8

-lar 9

“Ayakkabı” sözcüğünün anlamını değiştirmek için eklerin yazılı olduğu tuşlardan hangilerine basılabilir? A) 1, 4, 8

B) 2, 6, 9

C) 3, 5, 9

D) 3, 6, 8

3. Türkçede işlek olarak kullanılan eklerden biri de “-lık / -lik” ekidir. Bu ekin bazı kullanım alanları aşağıda verilmiştir. I. II. III. IV.

Bir meslekle uğraşan kimseyi gösteren adlar. Örnek: mimarlık Bir şeyin toplu olarak konulduğu yer adları: Örnek: odunluk Bir nesnenin doğadaki bolluğunu gösteren adlar. Örnek: kışlık Bir şeyin kullanımına tahsis edilmiş eşya adları. Örnek: sineklik

Buna göre “-lık / -lik” ekinin numaralanmış anlamlarından hangisi, yanındaki örnekle uyuşmamaktadır? A) I

B) II

C) III

D) IV

4. Kök, bir sözcüğün anlamlı en küçük birimidir. Türkçede iki tür kök vardır: isim kökü ve fiil kökü. Fiil kökleri sonlarına mastar ekini (-mak / -mek) alırlarken isim kökleri bu ekleri alamazlar.

Buna göre aşağıdaki görsellerden hangisi ile ifade edilen kelimenin kökü tür yönüyle diğerlerinden farklıdır? A)

B)

C)

D)

Karınca KoşmakBulut

Güneş

5. Eklendiği kelimelerden farklı, yeni kelimeler oluşturan eklere “yapım eki” denir. Buna göre, İstanbul’u dinliyorum I Gözlerim kapalı II Önce hafiften bir rüzgâr esiyor III Yavaş yavaş sallanıyor yapraklar ağaçlarda IV

şiirinde numaralanmış sözcüklerden hangisi “yapım eki” almıştır? A) I

B) II

C) III

D) IV

A

B

C

D

Ö.No

Soru

0

1

Soru

11

1

2

12

2

3

13

3

4

14

4

5

15

5

6

16

6

7

17

7

8

18

8

9

19

9

10

20

A

B

C

D 103458

5. SINIF / TÜRKÇE

TEST 42 Tarama Testi - I

1.“Korku” sözcüğü aşağıdaki eklerden hangisini alırsa görseli verilen varlığın adı olur? A) -lar

B) -suz

C) -luk

D) -lu

2. Sözcükte aslında olmadığı hâlde, ek getirildiğinde ya da sözcüğün başka bir sözcükle birleşmesi sonucunda bir ünsüz sesin ortaya çıkmasına “ünsüz türemesi” denir.

Buna göre Atatürk’ün,

Beni görmek demek, mutlaka yüzümü görmek demek değildir. Benim fikirlerimi, benim I II duygularımı anlıyorsanız ve hissediyorsanız bu yeterlidir. III IV

özdeyişindeki altı çizili sözcüklerden hangisinde ünsüz türemesi vardır? A) IV

B) III

C) II

3. Bir sözcüğün aldığı bütün ekler atıldıktan sonra kalan anlamlı en küçük parçasına “kök” denir. Varlıkları ve kavramları karşılayan sözcük köklerine isim kökü; iş, oluş, hareket bildiren sözcüklerin köklerine fiil kökü denir.Buna göre aşağıdakilerden hangisinde altı çizili sözcüğün türü farklıdır? A) Deprem esnasında dolaptaki bardakların hepsi kırılmıştı. B) Hamilelerin her gün bir bardak kefir içmesi yararlıdır. C) Demir, üç yaşındayken konuştu, biraz geç kaldı tabii. D) Sınıfça gidilen piknikte, piknik alanına erkenden vardık.

D) I

4. Aşağıdakilerin hangisine “-de” eki getirildiğinde bu ek “-te”ye dönüşmez? A)B)

Sepet

C)

D)

Simit

Yatak

Köprü

5. Türkçede yapım ekleri kelimelere farklı anlamlar kazandırır.

Aşağıda, 5/A sınıfı öğrencilerinin “-lı, -li, -lu, -lü” yapım eklerini kullanarak oluşturdukları kelimelerin cümleye kattığı anlamların dağılımını gösteren grafik yer almaktadır.

%20 %10

%65

%5Bu grafikte %65’lik dilimde gösterilen cümlede kelimeye getirilen ek “içinde o maddeden bulunan, o maddeden yapılmış” anlamı kattığına göre, aşağıdaki cümlelerden hangisinin %65’lik dilime girdiği söylenebilir? A) Hayat inişli çıkışlı ve zor bir yarış değil midir? B) Çilekli dondurma benim en sevdiğim çeşittir. C) Güneşli günlerde kendimi deniz kıyısında bulurum. D) Davranışlarından akıllı biri olduğu anlaşılıyordu.

6. “p, ç, t, k” ile biten sözcüklere ünlü ile başlayan bir ek getirildiğinde sözcüğün sonunda yer alan sert ünsüzler, “b, c, d, g, ğ” yumuşak ünsüzlerine dönüşür.

Bu bilgiye göre aşağıdaki bilmecelerin hangisinde ünsüz değişimi (ünsüz yumuşaması) yoktur? A) Sıcak evin direği Tıp tıp eder yüreği C) Tırnağımda öğün alır Burnundan boğazlanır

(Baba)

(Buğday)

B) Kuyruğu var canlı değil Konuşur ama insan değil D) Uzun yoldan kuş gelir Ne söylese hoş gelir

(Televizyon)

(Mektup)

A

B

C

D

Ö.No

Soru

0

1

Soru

11

1

2

12

2

3

13

3

4

14

4

5

15

5

6

16

6

7

17

7

8

18

8

9

19

9

10

20

A

B

C

D

5. SINIF / TÜRKÇE

103459

TEST 43 Tarama Testi - II

1. Yapım ekleri, eklendiği sözcüğe yeni bir anlam katan ve sözcüğün yapısını değiştiren eklerdir.

Buna göre,Ben pırıl pırıl bir gemiydim eskidenİnanırdım saadetli yolculuklaraAdalar var zannederdim güneşli, dertsizBütün hızımla koşardım dalgalaraO zaman beni görseydinizşiirinde numaralanmış sözcüklerden hangisi birden fazla yapım eki almıştır?

I

II

III

IV

A) I

B) II

C) III

D) IV

2. Aşağıdaki tabelaların hangisinde sözcük ünsüz benzeşmesine uğramıştır? A)

B)

C)

Perdeci

Fotoğrafçı

D) Kuyumcu3. Aşağıdaki sözcük-ek çiftlerinden hangisi yeni bir sözcük oluşturmamıştır? Sözcük

+

Ek

=

Kelime

A)

benzin

lik

benzinlik

B)

dert

siz

dertsiz

C)

vazo

dan

vazodan

D)

kusur

lu

kusurlu

Tamirci

4. 4. baktır

1. bekle -yor

3. git2. özle

Çiçeğin yapraklarındaki fiillerden hangilerine “-yor” eki eklendiğinde ünlü daralması olur? A) 1 ve 2

B) 1 ve 4

C) 2 ve 3

D) 3 ve 4

5. Kök, bir kelimenin anlamlı en küçük parçasıdır. Ek ise kelimelerin sonuna gelerek yeni kelimeler türeten veya kelimenin cümle içinde görev almasını sağlayan ses birlikleridir.

Aşağıdaki tabloda, verilen eklerin köklere eklenmesi sonucunda yeni bir kelime türeyip türemediğiyle ilgili bir işaretleme yapılmıştır. Kök

Ek

Kök+Ek

Yeni Kelime Türedi.

Yeni Kelime Türemedi.

I

bak-

-ıcı

bakıcıII

okul

-a

okulaIII

çay

-cı

çaycıIV

kalem

-im

kalemimBuna göre tabloda numaralanmış bölümlerden hangileriyle ilgili işaretlemede yanlışlık yapılmıştır? A) I ve II

B) I ve IV

C) II ve III

D) III ve IV

6. “Kitap” sözcüğüne aşağıdakilerden hangisi eklenirse kitapların konulduğu yer anlamı elde edilmiş olur? A) -çı

B) -lı

C) -sız

D) -lık

A

B

C

D

Ö.No

Soru

0

1

Soru

11

1

2

12

2

3

13

3

4

14

4

5

15

5

6

16

6

7

17

7

8

18

8

9

19

9

10

20

A

B

C

D 103460

5. SINIF / TÜRKÇE

TEST 44 Yazım Kuralları - I

1. • Soru eki “mi / mı / mu / mü” gelenekleşmiş olarak ayrı yazılır ve kendisinden önceki kelimenin son ünlüsüne bağlı olarak ünlü uyumlarına uyar.

• Soru ekinden sonra gelen ekler, bu eke bitişik olarak yazılır.Bu bilgilere göre aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım yanlışı vardır? A) Fatmalar da bizimle pikniğe geliyor mu? B) Ona “Beni neden sev miyorsun?” diye sordum. C) Tatlı mı tatlı bir bebek doğurmuşsun. D) İlerideki hayvanları görebiliyor musunuz?

2. • Birden fazla kelimeden oluşan sayılar ayrı yazılır.

• Üleştirme (paylaştırma) sayıları rakamla değil, yazıyla gösterilir.• Sıra sayıları yazıyla ve rakamla gösterilebilir.Bu kurallara göre aşağıdaki cümlelerin hangisinde sayıların yazımı ile ilgili bir yazım yanlışı yapılmıştır? A) Dedem cevizleri 3’er 3’er paylaştırdı. B) Katıldığı yarışmada üçüncü olmayı başardı. C) 5/B sınıfında yirmi üç öğrenci varmış. D) Apartmanın 5. katından aşağıya bakmaktan korkuyor.

3. • Cümleler büyük harfle başlar.

• Özel adlar büyük harfle başlar.Buna göre,

Cumhuriyetin kuruluş ve gelişme aşamasında ilk on-on beş yıl içinde anadolu’nun I II çeşitli köy, kasaba ve şehirlerinde yaşayan onlarca halk ozanı cumhuriyetin en güzel III IV

yönetim biçimi olduğuna inanmışlardı.cümlesinde numaralanmış sözcüklerden hangisinin yazımı yanlıştır? A) I

B) II

C) III

D) IV

4.

Bulunma durumu eki “-da” getirildiği kelimeye bitişik yazılır. Bağlaç olan “de” getirildiği kelimeden ayrı yazılır. Bulunma durumu eki “-de”, “-te / -ta” şeklinde de yazılırken bağlaç olan yalnızca “da / da” şeklinde yazılabilir.Buna göre,I. Veli toplantısına annesi de babası da geldi.II. Bence sende beni kandırmak istiyorsun.III. Öğrenciler sınıfta öğretmenlerini bekliyorlar.cümlelerinin hangilerinde “de”nin yazımı doğrudur? A) Yalnız I

B) I ve II

C) I ve III

D) II ve III

5. Büyük harflerin kullanıldığı bazı yerler şunlardır:

• Özel ada dâhil olmayan gazete, dergi, tablo vb. sözler büyük harfle başlamaz.• Cadde, sokak, meydan, bulvar... adlarında geçen; cadde, sokak, meydan, bulvar kelimeleri büyük harfle başlar.• Belli bir tarih bildiren ay ve gün adları büyük harfle başlar.• Saray, köşk, han, köprü, kule gibi yapı adlarının bütün kelimeleri büyük harfle başlar.Aşağıdakilerin hangisinde bu kurallardan herhangi birine uymamaktan kaynaklanan bir yazım yanlışı vardır? A) Annemle birlikte Topkapı Sarayı’nı ziyaret ettik. B) Öğrencilerime “Açlık Oyunları” kitabını önerdim. C) Tiyatro oyunumuz 2 mayıs çarşamba günü sergilenecek. D) Ulus’un Cumhuriyet Mahallesi’nden bir ev almışlar.

6. • • • •Büyük Harflerin Kullanımı Millî ve dinî bayramlarla bayram niteliği kazanmış günlerin adları büyük harfle başlar. Kurum, kuruluş ve kurul adlarının her kelimesi büyük harfle başlar. Gezegen ve yıldız adları terim olarak kullanıldığında büyük harfle başlar. Hayvanlara verilen isimler büyük harfle başlar.

Aşağıdakilerden hangisinde bu kurallardan herhangi birine uymamaktan kaynaklanan bir yazım yanlışı vardır? A) Güneş sistemindeki en büyük gezegen Jüpiter’miş. B) Köpeğine Çomar adını vermeyi planlıyormuş. C) Anneler Günü her yıl mayısın ilk pazar günü kutlanır. D) Türk tarih kurumu Göbeklitepe’yi araştırıyor.

A

B

C

D

Ö.No

Soru

0

1

Soru

11

1

2

12

2

3

13

3

4

14

4

5

15

5

6

16

6

7

17

7

8

18

8

9

19

9

10

20

A

B

C

D 103461

5. SINIF / TÜRKÇE

TEST 45 Yazım Kuralları - II

1. • Bağlaç olan “ki” ayrı yazılır.

• Şüphe ve pekiştirme göreviyle kullanılan “ki” ayrı yazılır.Buna göre,I. Tam ders çalışmaya başlamıştımki zil çaldı.II. Sen ki bir Türk çocuğusun, ulusun tek umudusun.III. Anladım ki bu işler bana göre değil.IV. Öyle çalışkanki tüm soruları doğru cevaplıyor.cümlelerinden hangilerinde yazım yanlışı vardır? A) I ve II

B) I ve IV

C) II ve III

D) III ve IV

2. • Kişi adlarından önce ve sonra gelen unvanlar, saygı sözleri, lakaplar büyük harfle başlar. • Dil ve lehçe adları büyük harfle başlar. • Yer adlarında ilk isimden sonra gelen; deniz, nehir, göl, boğaz vb. tür bildiren ikinci isimler büyük harfle başlar.Bu kurallara göre aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım yanlışı yapılmıştır? A) Mühendis Yalçın bey de toplantıya katıldı. B) Ali, İngilizceyi ana dili gibi konuşuyor. C) Fırtınalı havada Marmara Denizi dalgalanıp coşuyor. D) Ülkemin cefakâr kadınıdır Nene Hatun!

3. • Bağlaç olan da / de ayrı yazılır ve kendisinden önceki kelimenin son ünlüsüne bağlı olarak büyük ünlü uyumuna uyar.

• Ayrı yazılan da / de hiçbir zaman ta / te biçiminde yazılmaz.• da / de bağlacını kendinden önceki kelimeden kesme işareti ile ayırmak yanlıştır.Bu bilgilere göre aşağıdaki cümlelerin hangisinde bağlaç olan de’nin yazımı yanlıştır? A) Seninle sinemaya da gitmek istemiyorum. B) Annem de babam da beni destekliyor. C) Çınar’da mı bizimle kalacak bu akşam? D) Ders çalışan da çalışmayan da kazanamıyor.

4.

Bahar, bu yarışmaya üçüncü sıradan katılmış.

Her akşam Türkçeden yirmişer soru çözüyor. Sınava bu sene 1.700.000 öğrenci katılıyor.Bu cümlelerde sayıların yazımı ile ilgili aşağıdaki kurallardan hangisi örneklendirilmemiştir? A) Dört veya daha çok basamaklı sayılar sondan sayılmak üzere üçlü gruplara ayrılarak yazılır ve aralarına nokta konur. B) Sıra sayıları yazıyla ve rakamla gösterilebilir. C) Üleştirme sayıları rakamla değil yazıyla belirtilir. D) Sayılarda kesirler virgülle ayrılır.

5. • İkilemeler her zaman ayrı yazılır.

• Pekiştirilmiş sözcükler her zaman bitişik yazılır.• Soru eki ”mı / mi / mu / mü” kendinden önceki sözcükten her zaman ayrı yazılır.Buna göre,I. Öğrenciler merdivenleri hızlı hızlı çıktılar.II. Bu duruma güler misin, ağlar mısın?III. Daracık sokaklarda sım sıkı kapalı pencereler...IV. Özge, tatlı mı tatlı bir insandır.cümlelerinin hangisinde yazım yanlışı vardır? A) I

B) II

C) III

D) IV

6. • • • •Leyla Hanım otuzyedi yaşına basmış. Öğrenciler sıralara üçer üçer oturmuşlar. Bugün Almanca dersi çok keyifli geçti. Nöbetçi Serkan binbaşı emirleri yerine getirdi.

Bu cümlelerin kaç tanesinde yazım yanlışı yapılmıştır? A) 1

B) 2

C) 3

D) 4

1.A

B

C

D

Ö.No

Soru

0

1

Soru

11

1

2

12

2

3

13

3

4

14

4

5

15

5

6

16

6

7

17

7

8

18

8

9

19

9

10

20

A

B

C

D

5. SINIF / TÜRKÇE

103462

TEST 46 Noktalama İşaretleri - IBirbiri ardınca sıralanan eş görevli kelimelerin arasına konur. • Art arda gelen, birbiri ile bağlantılı cümleleri ayırmak için konur. • Yüklemden uzak düşmüş özneyi belirtmek için kullanılır.

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde virgül (,) bu işlevlerinin dışında kullanılmıştır? A) Gömleklerini, pantolonlarını, çoraplarını valizine yerleştirdi. B) Peki, hafta sonu hep birlikte piknik yapalım. C) Her zaman düzenli uyuyor, yediklerine dikkat ediyor. D) Aykut, sonraki hayatına Bartın’da devam edecekmiş.

2. Türk Dil Kurumu, Türk Dili Tetkik Cemiyeti adıyla 12 Temmuz 1932’de Gazi Mustafa Kemal Paşa’nın talimatıyla kurulmuştur. TDK’nin amacı, “Türk dilinin öz güzelliğini ve zenginliğini meydana çıkarmak”tır.

Bu metinde kesme işareti (’) aşağıdaki işlevlerinden hangisiyle kullanılmamıştır? A) Özel adlara getirilen iyelik, durum ve bildirme eklerini ayırmak için kullanılır. B) Kişi adlarından sonra gelen saygı ve unvan sözlerine getirilen ekleri ayırmak için konur. C) Kısaltmalara getirilen ekleri ayırmak için kullanılır. D) Sayılara getirilen ekleri ayırmak için konur.

3. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde tırnak işareti (“ ”) başka bir kimseden veya yazıdan olduğu gibi aktarılan sözleri belirtme işleviyle kullanılmıştır? A)

C)

En son okuduğum kitap Reşat Nuri’nin “Yeşil Gece” romanıdır.

“Törende görevli olanlar konferans salonuna insin!” sesiyle çocuklar aşağı yöneldi.

B)

D)

Bu toprakları toprak yapan “bayrak” bizim için kutsaldır.

Kemal Sunal’ın oynadığı “Hababam Sınıfı” filmini çok beğeniyorum.

4. – Anıtkabir’i ilk kez mi göreceksin?

– Evet, ilk kez göreceğim.– Neler hissediyorsun?Bu cümlelerde noktalama işaretleri,I. Soru eki veya sözü içeren cümlelerin sonuna soru işareti (?) konur.II. Anlamca birbirine bağlı cümleleri ayırmak için virgül (,) konur.III. Sayılara getirilen ekleri ayırmak için kesme işareti (’) kullanılır.işlevlerinden hangilerinde kullanılmıştır? A) Yalnız I

B) I ve II

C) I ve III

D) II ve III

5. • • •Ben sana mecburum bilemezsin / Adını mıh gibi aklımda tutuyorum. Evet, bu konuda sana sonuna kadar destek vereceğim. “Çok yoruldum, şurada birazcık dinleneyim.” diyerek sedire oturdu.

Aşağıdakilerden hangisi bu cümlelerde kullanılan noktalama işaretlerinden herhangi birinin işlevi değildir? A) Kendisinden sonraki cümleye bağlı olarak ret, kabul ve teşvik bildiren “evet, peki” gibi kelimelerden sonra virgül kullanılır. B) Konuşma cümlelerinin başında uzun çizgi kullanılır. C) Yan yana yazılması gereken durumlarda dizelerin arasına eğik çizgi konur. D) Başka bir kimseden ya da yazıdan olduğu gibi aktarılan cümle tırnak içinde verilir.

6. • • •Sınav tarihimiz 19/03/2020 olarak belirlendi. Yapım eklerinden “-lık/-lik/-luk/-lük” kelimeye farklı anlamlar katar. Örnek sorular her ay http://meb.gov.tr adresinde yayımlanır.

Bu cümlelerde eğik çizginin (/) aşağıda verilen işlevlerinden hangisinin örneği yoktur? A) Tarihlerin yazılışında gün, ay ve yılı gösteren sayıları birbirinden ayırmak için konur. B) Dil bilgisinde eklerin farklı biçimlerini göstermek için konur. C) Dizeler yan yana yazıldığında aralarına konur. D) Genel ağ adreslerinde kullanılır.

A

B

C

D

Ö.No

Soru

0

1

Soru

11

1

2

12

2

3

13

3

4

14

4

5

15

5

6

16

6

7

17

7

8

18

8

9

19

9

10

20

A

B

C

D 103463

5. SINIF / TÜRKÇE

TEST 47 Noktalama İşaretleri - II

1. • Soru eki veya sözü içeren, soru anlamı taşıyan cümle veya sözlerin sonuna konur.

• Bilinmeyen, kesin olmayan veya şüpheyle karşılanan yer, tarih vb. durumlar için kullanılır.• Soru bildiren ancak soru eki veya sözü içermeyen cümle ve sözlerin sonuna konur.Bu açıklamalara göre aşağıdaki cümlelerin hangisinde soru işareti (?) yanlış kullanılmıştır? A) 400 metreyi tam tamına 30 saniyede (?) koşmuş. B) Veli toplantısı bu ayın son cuması mı olacakmış? C) Ağaçkakanların camları kırıp kırmayacağını sordu bana? D) Kütüphane görevlisi bilgisayarına bakarak:

– Adınız?

2. • Bazı kısaltmaların sonunda kullanılır. • Sayılardan sonra sıra bildirmek için kullanılır. • Kitap ve dergi künyelerinin sonunda kullanılır.Aşağıdaki cümlelerin hangisinde noktanın (.) bu işlevlerinden herhangi birinin örneği yoktur? A) Gofret, çikolata vb. atıştırmalıklar sağlıklı değildir. B) Üniversite sınavına defalarca girdim, 3. de kazandım. C) Saat 13.30’da başlayacak olan toplantıya katılacağım. D) ABASIYANIK, Sait Faik, Son Kuşlar, YKY, İstanbul, 2008.

3. • Sevinç, kıvanç, acı, korku, şaşma gibi duygular anlatan cümlelerin sonuna ünlem işareti (!) konur.

• Arasında, ve, ila, ile, ...-den, ...-e anlamlarını vermek için kelimeler ve sayılar arasına kısa çizgi (-) konur.• Tamamlanmamış cümlelerin sonuna üç nokta (...) konur.• Kendisinden sonra açıklama yapılacak cümlelerin sonuna iki nokta (:) konur.Bu kurallara göre aşağıdaki cümlelerin hangisinde noktalama yanlışı yapılmıştır? A) Galatasaray-Fenerbahçe maçı pazar akşamı oynanacaktır. B) Sana yalnızca şunları söyleyeceğim: Doğayı sev ve koru. C) Onun için nasıl çabaladığımı bir anlayabilsen... D) Derginin son sayısını bulabildin mi peki!

4. • Birbiri ardınca sıralanan eş görevli kelime ve kelime gruplarının arasına konur.

• Birbiri ardınca sıralanan cümleleri birbirinden ayırmak için konur.• Hitap için kullanılan kelimelerden sonra konur.Aşağıdaki cümlelerin hangisinde virgül (,) bu görevlerinden herhangi biri ile kullanılmamıştır? A) Sayın Kaymakam, ilçemize yaptığınız ziyaret için teşekkür ederiz. B) Evet, Türk dili gün geçtikçe yozlaşıyor. C) Spor yaptığımız, sağlıklı yaşadığımız zamanların kıymetini bilelim. D) Pikniğe sabah gittik, oradan akşam döndük.

5. “1919 senesi Mayıs’ının 19’uncu günü Samsun’a çıktım.” (Mustafa Kemal ATATÜRK)Bu özdeyişte kesme işareti (’) hangi işleviyle kullanılmamıştır? A) Belirli bir tarih bildiren ay ve gün adlarına gelen ekleri ayırmak için kullanılır. B) Kısaltmalara getirilen ekleri ayırmak için konur. C) Sayılara getirilen ekleri ayırmak için konur. D) Özel adlara getirilen iyelik, durum ve bildirme eklerini ayırmak için konur.

6. Saniye, Pakize - - - - “Hoşça kal!” diyerek oradan uzaklaştı.

Bu cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilirse cümlede yazım yanlışı olmaz? A) teyzesine

B) ’yede

C) hanıma

D) ’lere

7.

• Yazım kılavuzuna http://tdk.gov.tr adresinden ulaşabilirsiniz. • Adres: Erler Mahallesi, Çınar Sokak 11/9 Etimesgut/ANKARA • Babam 17/01/1963 yılında dünyaya gelmiş.Eğik çizgi (/) bu cümlelerde aşağıdaki işlevlerinden hangisi ile kullanılmamıştır? A) Adres yazarken apartman numarası ile daire numarası arasına ve semt ile şehir arasına konur. B) Dil bilgisinde eklerin farklı biçimlerini göstermek için konur. C) Tarihlerin yazılışında gün, ay ve yılı gösteren sayıları ayırmak için konur. D) Genel ağ adreslerinde kullanılır.

A

B

C

D

Ö.No

Soru

0

1

Soru

11

1

2

12

2

3

13

3

4

14

4

5

15

5

6

16

6

7

17

7

8

18

8

9

19

9

10

20

A

B

C

D

5. SINIF / TÜRKÇE

103464

TEST 48 Tarama Testi

1. • Tarihlerin yazılışında gün, ay ve yılı gösteren sayıları birbirinden ayırmak için konur.

• Bazı kısaltmaların sonuna konur.• Sayılardan sonra sıra bildirmek için konur.• Saat ve dakika gösteren sayıları birbirinden ayırmak için konur.Aşağıdaki cümlelerin hangisinde nokta (.) bu görevlerinden herhangi biri ile kullanılmamıştır? A) Burcu ile yarın 13.15’te meydanda buluşacağız. B) Av. Sibel Hanım beni dava konusunda aydınlattı. C) Toplam 1.000 soru çözdüm bu hafta. D) Türkçe sınavı 12.03.2020’de yapılacakmış.

2.

• • • •Deniz’in dedesi seksen üç yaşındaymış. Bu akşam Ayşen teyzemleri yemeğe davet ettik. Sevil Hanım’ın da bir kız torunu olmuş. Ay, Dünya’nın uydusudur.

Bu cümleler aşağıdaki yazım kurallarının hangisini örneklendirmez? A) Birden fazla kelimeden oluşan sayılar ayrı yazılır. B) Gezegen ve yıldız adları terim olarak kullanıldığında büyük harfle başlar. C) Kişi adlarından önce ve sonra gelen saygı sözleri büyük harfle başlar. D) Takma adlar büyük harfle başlar.

3. Önce tepeden bir adalar kümesi görüyorsunuz ( ) Sonradan görkemi ile Stockholm beliriyor ( ) Selma Sezer ( ) in ( ) Deniz Üstünde Yüzen Ülke ( ) dediği kent ( )

Bu metinde yay ayraçla belirtilen yerlere aşağıdaki noktalama işaretlerinden hangisi sırasıyla getirilmelidir? A) (:) (.) (’) (“) (”) (.)

B) (.) (...) (–) (“) (”) (.)

C) (;) (...) (’) (“) (”) (...)

D) (.) (.) (’) (“) (”) (...)

4. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım yanlışı yapılmıştır? A)

B) Çiçekleri bugün de sulayayım yarın da.

C)

Sen benim Dünya’msın, Güneş’imsin.

D) Evde hayvan beslemeye sıcak bakıyor mu?

Yatmadan önce yüz otuz yedi sayfa kitap okudu.

5. • Türkçede satır sonunda kelimeler bölünebilir fakat heceler bölünemez. Satıra sığmayan kelimeler bölünürken satır sonuna kısa çizgi (-) konur.

• İlk heceden sonraki heceler ünsüzle başlar. Bitişik yazılan kelimelerde de bu kurala uyulur.• Ayırmada satır sonunda ve başında tek harf bırakılmaz.• Kesme işareti (’) satır sonuna geldiğinde yalnız kesme işareti kullanılır, ayrıca kısa çizgi kullanılmaz.Bu açıklamalara göre aşağıdakilerin hangisinde satır sonundaki sözcük bölünmesi doğru gösterilmiştir? A) ....................................................................................................................... olduğunu gözlemlemiştir. B) ............................................................................................................................................. arabaya bıraktı. C) ..................................................................................................................................... Çankırı’ya gideceğiz. D) ..................................................................................................................................... Çukurova’da yaşamıştır.

6. Seviyorum seni / Ekmeği tuza banıp yer gibi / Geceleyin ateşler içinde uyanarak / Ağzımı dayayıp musluğa su içer gibiEğik çizgi bu örnekte hangi işlevi ile kullanılmıştır? A) Adres yazarken apartman ile daire numarası arasına konur. B) Genel ağ adreslerinde kullanılır. C) Yan yana yazılması gereken durumlarda mısraların arasına konur. D) Tarihlerin yazımında gün, ay ve yılı gösteren sayıları birbirinden ayırmak için konur.

5. SINIF / TÜRKÇE Test 01

1. B

CEVAP ANAHTARI 2. C

3. C

4. C

5. D

6. B

5. D

6. A 6. C

Test 02

1. D

2. C

3. B

4. A

Test 03

1. D

2. D

3. B

4. B

Test 04

1. A

2. D

3. B

4. D

5. C

Test 05

1. D

2. B

3. D

4. C

5. C

Test 06

1. C

2. B

3. D

4. C

5. B

6. D

Test 07

1. C

2. A

3. B

4. B

5. D

6. C

Test 08

1. B

2. A

3. C

4. C

5. B

6. D

Test 09

1. D

2. C

3. B

4. D

5. D

6. A

5. C

Test 10

1. B

2. B

3. B

4. D

Test 11

1. B

2. B

3. C

4. B

Test 12

1. B

2. A

3. C

4. C

5. D

6. B

Test 13

1. D

2. A

3. B

4. B

5. A

6. B

Test 14

1. A

2. A

3. C

4. B

5. A

Test 15

1. A

2. C

3. C

4. D

5. C

6. D

Test 16

1. A

2. A

3. B

4. D

5. B

Test 17

1. D

2. D

3. D

4. B

5. C

Test 18

1. B

2. C

3. C

4. D

5. B

Test 19

1. D

2. B

3. C

4. C

Test 20

1. C

2. C

3. B

4. B

5. D

Test 21

1. C

2. A

3. A

4. B

5. C

Test 22

1. B

2. D

3. B

4. A

Test 23

1. C

2. A

3. A

4. C

5. B

Test 24

1. C

2. C

3. A

4. A

5. D

Test 25

1. B

2. D

3. A

4. B

5. D

6. D 6. C

Test 26

1. A

2. B

3. B

4. C

5. B

Test 27

1. A

2. A

3. C

4. B

5. B

Test 28

1. B

2. C

3. A

4. B

5. C

Test 29

1. C

2. C

3. B

4. A

5. D

Test 30

1. B

2. B

3. D

4. B

Test 31

1. A

2. C

3. C

4. C

Test 32

1. D

2. B

3. A

4. B

Test 33

1. D

2. B

3. B

4. C

Test 34

1. D

2. B

3. D

4. B

Test 35

1. C

2. D

3. D

4. A

Test 36

1. C

2. A

3. B

4. B

Test 37

1. D

2. B

3. C

4. B

7. D

6. C

7. D

6. C

Test 38

1. B

2. C

3. A

4. B

5. B

6. A

Test 39

1. B

2. D

3. B

4. D

5. B

6. D

Test 40

1. C

2. D

3. D

4. B

5. B

Test 41

1. D

2. D

3. C

4. A

5. B

Test 42

1. C

2. A

3. A

4. D

5. B

6. D

Test 43

1. A

2. B

3. C

4. A

5. D

6. D

Test 44

1. B

2. A

3. B

4. C

5. C

6. D

Test 45

1. B

2. A

3. C

4. D

5. C

6. B

Test 46

1. B

2. A

3. C

4. A

5. B

6. C

Test 47

1. C

2. C

3. D

4. B

5. B

6. A

Test 48

1. C

2. D

3. D

4. B

5. A

6. C

7. B

5. SINIF / TÜRKÇE Test No

Test Adı

Test 01

Çok Anlamlılık

Test 02

Sözcükte Çok Anlamlılık

Test 03

Gerçek Anlam ve Mecaz Anlam

Test 04

Eş ve Zıt Anlam

Test 05

Eş Sesli ve Terim Anlamlı Sözcükler

Test 06

Yabancı Kelimelere Türkçe Karşılıklar

Test 07

Deyimler - İkilemeler

Test 08

Tarama Testi - I

Test 09

Tarama Testi - II

Test 10

Amaç-Sonuç ve Neden-Sonuç Cümleleri

Test 11

Öznel ve Nesnel Cümleler

Test 12

Atasözleri / Özdeyişler

Test 13

Cümle Oluşturma, Cümle Tamamlama

Test 14

Gerçek, Kurgusal İfadeler, Abartı ve Duygu İfadeleri

Test 15

Geçiş ve Bağlantı İfadeleri

Test 16

Benzetme ve Örneklendirme Cümleleri

Test 17

Koşul ve Karşılaştırma Cümleleri

Test 18

Tarama Testi - I

Test 19

Tarama Testi - II

Test 20

Metnin Konusu

Test 21

Metnin Başlığı

Test 22

Metinde Ana Düşünce ve Yardımcı Düşünceler

Test 23

Metinle İlgili Sorular - I

Test 24

Metinle İlgili Sorular - II

Test 25

Metnin Yapısı - I

Test 26

Metnin Yapısı - II

Test 27

Metin Karşılaştırma

Test 28

Ana Duygu (Tema)

Test 29

Söz Sanatları

Test 30

Metin Türleri

Test 31

Anlatıcı Türleri / Hikâye Unsurları

Test 32

Görsel Yorumlama - I

Test 33

Görsel Yorumlama - II

Test 34

Görsel Yorumlama - III

Test 35

Görsel Yorumlama - IV

Test 36

Görsel Yorumlama - V

Test 37

Grafik Yorumlama

Test 38

Ses Olayları - I

Test 39

Ses Olayları - II

Test 40

Sözcükte Yapı - I

Test 41

Sözcükte Yapı - II

Test 42

Tarama Testi - I

Test 43

Tarama Testi - II

Test 44

Yazım Kuralları - I

Test 45

Yazım Kuralları - II

Test 46

Noktalama İşaretleri - I

Test 47

Noktalama İşaretleri - II

Test 48

Tarama Testi

Get in touch

Social

© Copyright 2013 - 2024 MYDOKUMENT.COM - All rights reserved.