EEUU (Estados Unidos)

Els EUA. Geografia. Població. Economia. Factors politics i economics

2 downloads 296 Views 37KB Size

Story Transcript

1−.GENERALITATS República federal situada a l'Amèrica del Nord. Formada per 50 estats més Alaska i Hawaii. Depenen d'ell : Puerto Rico , Illes Verges, la badia de Guantànam, la illa de Guam , Samoa Oriental , les Mariannes, les Midway, la Federació d'estats micronesis , les Palau , les Marshall i algunes altres. El conjunt dels 50 estats limita al nord: Canadà , a l'est: oceà Atlàntic , al sud : Mèxic , a l'oest: l'oceà Pacífic. La seva superfície total es de 9.809.155 km i la seva població de 263.437.000 (1995) 2−. GEOGRAFIA FÍSICA • RELLEU Als EUA destaquen aquestes principals unitats de relleu: • Plana Litoral Atlàntica És un antic fons de mar on s'han dipositat diferents tipus de sediments.L'erosió fluvial ha format passadissos fluvials que que han estat aprofitats com a via de pas cap al'interior i han estat eixos de l'important desenvolupament econòmic del país . La planura no supera els 100m d'altitud ifa uns 300 km d'ample. • Els Apalatxes (NO−SO) Situades a la zona oriental . S'estenen des de la frontera de Canadà fins el centre d'Alabama .Constitueix una zona de muntanyes i de mesetes antigues (primàries) molt erosionades(alç.max.2037m). Tenen una longitud de 2.500 km i una amplada d'uns 350 km . Es divideixen en dos grans conjunts , els septentrionals i els meridionals , separats per la depressió de les valls dels rius Mohawk y Hudson. • Planures Centrals Ocupen el centre dels EUA . Limitades per les Rocallosses a l'O, els grans llacs al N, els Apalatxes l'E i el golf de Mèxic al S. Des dels grans llacs fins Mèxic i des dels Apalatxes fins a les Rocalloses . Té com a eix la vall del Mississipí. La seva altitud augmenta cap el NO. A la part del SO s'hi troben els grans deserts.També hi ha grans praderies. • Les Rocalloses (oest) Són les estructures més recents (Era terciària). Una unitat de serralades que es desenvolupa al llarg de 4.800 km , des del centre de l'estat de Nou Mèxic fins el NO d'Alaska ( cim més alt Mc.Kinley). En el Paleozoic i el Mesozoic l'espai que ara ocupen van constituir un fons marí on es van dipositar sediments. • Les muntanyes del Pacífic (SIERRA NEVADA) Al llarg del litoral pacífic es desenvolupa una doble línia de serralades. Presenten una extraordinària varietat geològica i , en general tenen un origen geotectònic i volcànic. A les serralades de la costa dels EUA han aparegut moltes falles.

1

B)HIDROGRAFIA Els EUA es divideixen en tres grans conques fluvials : • L'Atlàntica (A l'est) És la més important i engloba els rius Hudson, Delaware i Potomac que permeten el comerç fluvial i produeixen una gran quantitat d'energia elèctrica . El desglaç de les Rocalloses és la major aportació d'aigua per als rius de l'est i de l'oest. Aquests rius són curts , cabalosos i navegables. • La Pacífica (A l'oest) Està molt menys desenvolupada. Destaquem rius com el Colúmbia, el Colorado i el Sacramento. Els seus rius són curts però amb abundant cabal i ràpids, degut a la proximitat de les Rocalloses. • Golf de Mèxic (al sud) Destaquen els rius Mississipí,Alhabama,Rio Grande. Aquests rius es Desborden en primavera, degut a les grans tempestes, provocant importants innundacions. També cal destacar cinc grans llacs : Ontario, Erie, Hurón, Michigan i Superior . En conjunt formen una gran via de transport. Els glaciars van deixar milers de petits llacs. C)CLIMATOLOGIA El clima dels EUA està determinat per la seva situació equidistant del pol nord i de l'equador . Hi ha diferents tipus de clima : • Continental Es divideix en : − Desèrtic: Situat més al SO que el clima mediterrani on arriben vents freds des de Califòrnia. Les pluges són gairebé nul·les i les temperatures molt elevades. Hi ha una gran oscil·lació entre el dia i la nit degut a la falta de humitat atmosfèrica que impedeix la retenció de la calor. La vegetació és escassa i la que hi ha ,matolls espinosos i plantes suculentes estan adaptades a la sequedat. − Continental de fred extremat: Situat a la part central que és molt plana i permet el pas fàcil d'aire fred del pol nord. Les temperatures són extremades amb grans oscil·lacions. Les precipitacions escasses i en forma de 2

neu durant l'hivern. La vegetació està adaptada al fred i a l'escassetat de precipitacions, es compon d'arbres de fulla perenne, fonamentalment de coníferes,també hi ha una extensa àrea de praderies. − Atlàntic: Situat a l'E.És molt extremat degut al corrent fred del Labrador i el corrent càlid del Golf. Les temperatures oscil·len molt entre l'estiu i l'hivern . Les precipitacions són abundants i regulars al llarg de l'any. La vegetació és de boscos caduquifolis amb varietat d'espècies , faigs, roures, noguers i castanyers. • Tropical Situat al SE . Arriben masses d'aire tropical càlides i humides. Les pluges són abundants i delimiten dues estacions diferents la plujosa (estiu) i l'eixuta (hivern). Les temperatures són elevades durant tot l'any. La vegetació depèn de les precipitacions. A l'estació plujosa la vegatació herbàcia es fa densa i durant l'estació eixuta les plantes es moren per falta d'aigua. Si l'estació plujosa no dura tant disminueix el nombre d'arbres i hi predominen les formacions herboses. • Oceànic Situat a la franja occidental costanera, on arriben vents humits de l'O frenats per les Rocalloses. Les temperatures són suaus, degut a la influència del mar. Les pluges són abundants durant tot l'any. La vegetació està composta per un bosc dens d'arbres alts i fulles grosses(roures, freixes , i faigs)i caduques.Hi ha un sotabosc d'arbustos i arbres petits. • Mediterrani Situat a Califòrnia (SO). Les temperatures són moderades , altes a l'estiu i no molt baixes a l'hivern. Les precipitacions són escasses i estan distribuides irregularment, normalment són torrencials. La vegetació és de pins i alzines , tot i que es troba en una situació molt degradada. • De muntanya Situat a les Rocalloses degut a l'altitut. Les temperatures són baixes i les pluges abundants durant tot l'any i a l'hivern en forma de neu. La vegetació és diversa però sobretot es desenvolupa un bosc subalpí de coníferes i rouredes. HUMANA Ocupació de la terra i procés de poblament Els EUA són un país jove i la seva població té un caràcter recent. Quan l'home blanc va arribar a l'Àmerica del nord , aquesta es trobava gairebé deshabitada. Els europeus van dominar els indígenes degut al diferent estadi cultural. Els colons van avançar des de l'Atlàntic fins al Pacífic. Es pot dir que l'any 1900 marca el final de l'era de la terra verge. Van haver−hi diferents corrents d'emigrants cap a EUA que reflexaven les crisis econòmiques i polítiques d'Europa. Al 1830 la immigració era d'unes 100.000 persones , i abans de la IGM la xifra era de 1.500.000. La 3

població procedia de les Illes Britàniques principalment i d'Alemanya, Escandinàvia, Itàlia, Rússia, Aústria i Hongria. També destaquen els asiàtics a la colonització de la zona pacífica. Alarmats per aquesta composició ètnica els americans van aplicar mesures restrictives a la immigració, com el sistema de qüota, que clasificava l'immigrant segons el país d'origen i otorga a cada país un qüoficient. La població dels EUA també està formada per negres d'origen africà, que van arribar com a esclaus per resoldre el problema de la mà d'obra de les explotacions agrícoles dels Estats de sud on podien ser utilitzats profitosament per als treballs físics. Durant el s.XIX constituïen dues cinquenes parts de la població del sud . Aquesta situació ha originat problemes greus de convivència. Així, podem arribar a la conclusió que la base de la població dels EUA està formada per immigrants, sobretot europeus. Estat actual de la població La població dels EUA al 1998 era aproximadament de 267 milions d'habitants.

La distribució de la població segons les races La repartició d'aquesta població no es homogènea , existeixen grans diferències regionals.Ele estats del NO tenen una densitat de més de 150 h/km , a l'O 6 h/km , al centre i al sud entre 25−50 h/km . El creixement demogràfic d'aquest país és molt elevat. La natalitat és molt alta i la immigració també. La movilitat interna és molt elevada; un de cada cinc habitants de més d'1 any canvia de residència cada any.La població tendeix a desplaçar−se cap a l'oest (Califòrnia , Nevada , Arizona i Florida ) Població urbana . Ciutats El porcentatge de població rural no deixa de disminuir. El de població urbana és de més del 75% , un dels més alts del món . Els estats amb major porcentatge de població urbana són els de la costa mitja de l'Atlàntic , seguits pels de la costa del Pacífic. Els censos dels EUA utilitzen una classificació diferent de la població urbana que permet distingir entre la població que habita a les ciutats centrals i la que viu a les àrees exteriors , generalment més residencials . Això permet veure el problema de la segregació , ja que són els blancs els que viuen majoritàriament a les zones residencials , mentres que els negres viuen apinyats a les zones centrals degradades. Les ciutats dels EUA són diferents a les europees , ja que les americanes no han experimentat una època pre−industrial i tot el que això comporta . Han passat ràpidament d'un estat primitiu agrícola a la categoria de metròpoli ; han estat fruit directe de la nova era industrial i a això deuen la seva prosperitat . Podem destacar 4

deu complexos urbans : Nova York , Los Ángeles , Chicago , Filadèlfia , Detroit , San Francisco , Boston , Pittsburgh, Washigton i Saint Louis. La zona urbana més important es troba situada a la costa mitja de l'Atlàntic i s'anomena Megàlòpolis.Ocupa una posició clau en l'economia dels EUA. S'exten al llarg de 600km (Massachesetts−Virginia) i en el seu interior hi resideix una cinquena part de la població total dels EUA. 3−. ECONOMIA Des de començaments del s.XX EUA és la primera potència econòmica mundial i el principal exponent del model del desenvolupament capitalista , i de certa manera l'economia mundial està directament influïda per la política econòmica dels EUA. El seu poder econòmic es reflexa clarament en el creixement vertiginós del seu PNB , 29 % del Producte mundial brut. Aquest creixement , però també ha anat acompanyat de greus problemes socials que aumenten paral·lelament al desenvolupament : la contaminació , la discriminació racial i l'extensió de la pobresa . Causes del poder econòmic dels EUA SUPERFÍCIE : 7% (Mundial) POBLACIÓ : 5% (Mundial) PNB : 29% (Mundial) • FACTORA NATURALS El clima i el sòl són favorables per al desenvolupament de l'agricultura i de la ramaderia , i el seu subsòl és extremadament ric en recursos minerals i energètics . • FACTORS HUMANS Hi ha molta mà d'obra , afavorida per el corrent migratori.La població activa és emprenedora i eficaç i considera la feina com un mitjà per a guanyar diners i aquests com a símbolde l'èxit personal. Els habitants dels EUA constitueixen un mercat de consum enorme , estimulat constantment per la pressió publicitàris i per la generalització del crèdit com a sistema de compra . • FACTORS TÈCNICS L'aplicació de les tècniques més avançades en en tots els processos productius té l'objectiu fonamental de poder produir cada vegada més a un cost més baix per poder obtenir els majors beneficis. • FACTORS POLÍTICS L'estat , per mitjà de diverses institucions , orienta i promou el procés productiu de l'economia : Crèdits , investigació , protecció dels interessos de les empreses nord−americanes a l'exterior , El factor decisiu ha estat el caràcter imperialista de les relacions econòmiques exteriors, el qual permet a les empreses multinacionals dels EUA , recolzades pel poder polític i militar dels EUA, controlar, amb les seves inversions, la producció de les principals matèries primeres i amplis sectors econòmics de la majoria dels 5

països subdesenvolupats. Estructura econòmica • AGRICULTURA L'extensió del territori amb la seva varietat climàtica permet el cultiu de productes molt variats . Les bones condicions naturals i els avançats recursos tècnics fan que EUA sigui un dels majors productors mundials en aquest camp. Es divideix en quatre grups : • Cereals (blat de moro , blat , civada , ordi , arròs i sègol) • Fruites i hortalisses (pomes , préssecs , cítrics , raïm , tomàquets , patates i cebes ) • Cultius industrials ( cotó , olioginoses , tabac i sucre ) En quant a la ramaderia , el bestiar més important és el boví , i després el porcí , oví i aus de corral . Les zones agràries d'EUA s'han caracteritzat per estar dedicades a un sol producte. Així existeixen els següents cinyells , o belts especialitzats : • DAIRY BELT ( DE LA LLET) Sud dels grans llacs i NO de la costa atlàntica . Especialitzat en ramaderia bovina . S'hi conreen farratges per alimentar el bestiar , i hortalisses i fruites . • CORN BELT ( DEL BLAT DE MORO ) Hi predomina el conreu del blat de moro , i també la soia.És una regió ramadera (porcí i boví) i avícola. • COTTON BELT ( DEL COTÓ) Aquí , el predomini del cotó està en regressió i es va substituint per l'arròs i la canya de sucre. • WHEAT BELT (DEL BLAT) Extensions impressionants de monoconreu de blat. • LA COSTA SE DE L'ATLÀNTIC Característiques tropicals , especialitzada en canya de sucre , fruita tropical , taronges i primícies. • CALIFÒRNIA És l'estat agrícola per excel·lència , ja que han desenvolupat el regadiu i gran part del terrirori té clima mediterrani. Hi ha gran varietat de conreus: Ramaderia estabulada , avicultura , hortalisses i arbres fruiters , cotó i remolatxa sucrera. L'agricultura cobreix les necessitats de la població dels EUA i , a més , fa que EUA sigui un dels majors exportadors mundials. Dóna treball a menys del 3% de la població . 6

L'èxit d'aquesta producció es deu a : − Les propietats són d'extensió mitjana i gran i permeten una gran mecanització. • Es conreen els productes que s'adapten millor a les condicions naturals. • Es busca la màxima rendibilitat . • L'estat compra els excedents de la producció i els emmegatzema per vendre'ls a altres països. • PESCA La pesca no té la importància de l'agricultura . La pesca al mar o als llacs representa una petita part de les captures. Alaska , Nova Anglaterra i el Golf de Mèxic són les principals zones de pesca . La major part de la pesca d'aigua dolça es produeix a piscifactories. • MINERIA EUA ocupa un dels primers llocs mundials en la producció de minerals . Produeix principalment : • Minerals combustibles : Petroli , gas natural i carbó. • Minerals no combustibles : Or , ferro , fosfats , zinc , sal i materials de construcció ( pedra , ciment , sorra i grava ). D) INDÚSTRIA EUA és el principal país industrial del món. Aquest sector dóna treball a un 32% de la població activa . La indústria dels EUA és jove i està distribuïda en funció de les fonts d'energia . Es diferencien tres grans regions : • EL NORDEST Aquí es localitza tota la indústria pesada del país . ës el centre de les indústries siderúrgique , però també hi trobem indútries mecàniques , grans fàbriques d'automòbils , de neumàtics , d'ordinadors , de construcció naval i de refinament del petroli . • EL SUDEST És el segon centre industrial . Hi ha indústries petroquímiques i metal·lúrgiques , i també de molt especialitzades , degut a la bese aeroespacial de Cabo Cañaveral. • L'OEST Degut a grans inversions s'ha convertit en una regió d'indústries punta , sobretot de fabricació aeronàutica i de misils . S'hi ha instal·lat moltes empreses de material electrònic . • TURISME El turisme per a EUA és una part important dels seus ingressos , i ha contribuit al creixement dels negocis d'hotels , motels , restaurants , agències de lloguer de cotxes , 7

• TRANSPORT Als EUA les distàncies exigeixen grans vies de comunicació. Les carreteres i els ferrocarrils s'extenen per tot el país , encara que són més denses a la meitat est, degut a la concentració urbana i industrial. Hi ha un eix de navegació interior molt important. Per els Grans Llacs i el riu Sant Llorenç els vaixells industrials arriben a l'Atlàntic . També cal destacar el Mississipí i el Misouri que formen una extensa regió de navegació interior. L'avió és el métode més ràpid i té gran importància . Els EUA tenen 5.100 aeroports públics i 12.400 privats. Sistema monetari i bancari La moneda dels EUA és el dòlar , que a partir de la IIGM es convertí en la principal divisa acceptada com moneda de reserva , degut a que era la primera potència política i econòmica del món. El Sistema de la Reserva Federal és l'organització bancària central , que controla l'activitat de tots els bancs nacionals . La projecció extrangera es va incrementar des de la IIGM , fins arribar a dominar el sistema financer mundial . Actualment tenen més de 800 filials repartides per tot l'extranger , que suposen uns grans ingressos . Sector exterior EUA és el principal país comercial del món . Tot i així les seves importacions , sobretot de petroli , són superiors a les exportacions i això ocasiona un dèficit. Els productes agrícoles suposen un 10% de les exportacions. L'altre 90% són equips de maquinària i transport , teixits , ferro , acer, productes químics, combustibles minerals i lubricants . Les importacions comprenen béns d'equip , productes manufacturats, matèries primeres i petroli. Canadà i Japó són els socis més importants del país ; absorbeixen el 32% de les exportacions i són la font d'un 37% de les importacions .

8

Get in touch

Social

© Copyright 2013 - 2024 MYDOKUMENT.COM - All rights reserved.