EEUU (Estados Unidos)

Estats Units. Poder executiu, legislatiu. Sufragi. Govern estatal

3 downloads 269 Views 6KB Size

Story Transcript

−SISTEMA POLÍTIC És un règim republicà federal de tipus presidencialista. La constitució segueix des de 1787 modificada per 26 esmenes. Va ser aprovada 11 anys després de la Independència.Bàsicament proclama la unió nacional i la divisió del sistema governamental en : legislatiu , executiu i judicial.És sencilla , poc extensa i anva acompanyada de la Declaració de Drets de Virginia. Fóu la primera constitució liberal , inspirada en la Il·lustració, que encara segueix vigent , el que mostra estabilitat política. Poder executiu. Està en mans del president i del vice−president, escogits per sufragi universal, per un període de quatre anys, renovable només una sola vegada. L'elecció consta de tres periodes: • Els delegats de cada partit escolleixen el candidat oficial, que ha d'haver nascut als EUA, tenir més de 35 anys i haver residit als EUA durant 14 anys. • Votació del poble per escrutini de llista. • Recompte davant les Cambres del Congrés. El president dirigeix les Forces Armades, i l'Administració Federal; negocia els tractats, escolleix els ambaixadors, pot proposar lleis i controla la actuació del Congrés. Es ajudat pel Gabinet(ministres i secretaris). La branca executiva comprèn : Estat, Tresor, Defensa, Justícia, Interior, Agricultura, Comerç, Treball, Salut i Serveis Socials, Educació, Vivenda i Desenvolupament Urbà, Transport,Energia i Assumptes d'Excombatents. Poder legislatiu Està en mans del Congrés format per : −CAMBRA DE REPRESENTANTS: 435 membres escollits per dos anys , per sufragi. Cada estat aporta un nombre de representans proporcional al nombre d'habitants. −SENAT: es presidit pel vice−president i hi ha dos representants de cada estat (100) , escollits per sis anys. Es renova per terços , cada dos anys.Tots els estats tenen el mateix pes. No es poden dissoldre les cambres fins , com a mínim , després de sis mesos. Les dues cambres tenen el mateix poder, encara que a la pràctica el Senat és més important, ja que també té funcions judicials ( Impeachment, procés de destitució del president ) i executives (nomenaments de càrrecs administratius , decisions de política exterior, relacions diplomàtiques). Poder judicial Exercit pel Tribunal Suprem, compost per un president i 8 jutges amb caràcter vitalici, controla la constitucionalitat federal. Hi ha també els tribunals dels estats, que vetllen per la constitucionalitatde les lleis de cada estat respecte a la pròpia Constitució. Evolució del sufragi 1

Al començament el sufragi era censatari i masculí , exclosos els negres. Més tard s'abaixà la quantitat d'impostos perquè hi poguessin accedir−hi més facilment. Al s.XIX es convertí en universal masculí. Finalment universal total. Govern estatal Cada estat té la seva pròpia constitució que respecta la federal. Tenen les dues cambres. El poder executiu és del governador escollit per sufragi popular directe. Les funcions principals d'aquests governs són: − Control dels requeriments exigits per poder votar. • L'administració de les eleccions nacionals i estatals. • La supervisió del govern municipal i dels comtats. • Manteniment d'autopistes, presons, hospitals • Responsabilitat pel benestar social. Partits polítics i sindicats Els dos grans partits que dominen la vida política són : el Partit Republicà (RNC) i el Partit Demòcrata (DNC). La principal organització sindical és la AFL−CIO ( Federació Americana del Treball i Congrés de les Organitzacions Industrials ), fundada el 1955. Defensa El president , a través del secretari de Defensa, dirigeix les Forces Armades , que es composen d'homes i dones reclutats voluntàriament. Els caps militars de l'Exèrcit, l'Armada, les Forces Aèrees i els Marins, conformen l'Estat Major Conjunt,que aconsella al president i al Congrés sobre l'esgtratègia militar, els gastos i l'armament. Els EUA participen en el tractat de seguretat de l'OTAN i la ANZUS que els vincula amb Austràlia. Organitzacions internacionals És membre de l'ONU i té un paper destacat en nombroses organitzacions internacionals (OEA, OCDE,). Sistema de partits És un sistema bipartidista : DEMÒCRATA (esquerra) Aconsegueix el vot dels sectors més pobres ; volien l'abolició de l'esclavitud ; federalistes , REPUBLICÀ (dreta) A la guerra de secessió era contrari a l'abolició de l'esclavitud ; no federalistes ,

2

Get in touch

Social

© Copyright 2013 - 2024 MYDOKUMENT.COM - All rights reserved.