Summer

#10 Estiu / Verano / Summer Tardor / Otoño / Autumn 3 Notícies Noticias News Els orígens 4 10 11 Los orígenes The origins Les begudes Las bebid
Author:  Samuel Duarte Cano

8 downloads 745 Views 7MB Size

Recommend Stories


Summer 2014
Primavera/Verano Spring/Summer 2014 Exquisitos Placeres Exquisite Pleasures Restaurante La Manzana Restaurante La Manzana 3 al 14 junio / June 3r

SUMMER READING
AP SPANISH LITERATURE/ SUMMER READING Dear Students: Welcome to AP Spanish Literature for the 2013-2014 school year! You are the fourth set of student

summer 2015
HUICHOLITA COLLECTION - spring / summer 2015 mediadvanced. www.mediadvanced.es Spring / Summer 2015 Collection SES Palmeres, IBIZA (Santa Gertrudis

Summer 2016
Pregnancy Connection Spring/Summer 2016 Stress during pregnancy Everyone at some time in their life experiences stress. Having ways to effectively

Summer 2014
free health Education classes&resources Contains health or wellness or prevention information Spring/Summer 2014 Free Health Education Classes and

Story Transcript

#10 Estiu / Verano / Summer

Tardor / Otoño / Autumn

3

Notícies Noticias News

Els orígens

4 10 11

Los orígenes The origins

Les begudes Las bebidas The drinks

Les tapes Las tapas The “tapas”

La nostra carta

12 30 33 40 42

Nuestra carta Our menu

Propostes de bodega Propuestas de bodega Offers of warehouse

Els nostres vins i caves Nuestros vinos y cavas Our wines and cava

El Berguedà El Berguedà The Berguedà

Les nostres festes Nuestras fiestas Our feasts

Editorial · Editorial · Editorial La Llavor dels Orígens # 10 Estiu / Verano / Summer Tardor / Otoño / Autumn c/ Enric Granados, 9 Tel. 93 453 11 20 Passeig del Born, 4 Tel. 93 295 66 90 c/ Ramón i Cajal, 12 Tel. 93 213 60 31 c/ Vidrieria, 6-8 Tel. 93 310 75 31 www.lallavordelsorigens.com [email protected] Editat per: La Llavor dels Orígens Disseny: i.ese.o (grup primerplano) Tel. 93 454 82 84 Direcció editorial: Agustín Fernández Disseny gràfic: Jèssica Casulà Virginia Jiménez Fotografia: Israel Fernández (primerplano) Redactora: Marta Casellas Textos carta: Sílvia Rojas Col·laboradors: Heba Capdevila

La “Llavor”, insignia dels nostres espais gastronòmics

La “Llavor”, insignia de nuestros espacios gastronómicos · The “Llavor”, symbol of our gastronomic outlets Com anunciàvem a l’edició anterior, ens hem separat definitivament de l’empresa de franquícies i per tant, la manera gràfica de diferenciarnos també ha canviat. Així, tant la imatge de les llavors com la paraula “llavor” són les noves insígnies dels nostres espais gastronòmics “La llavor dels Orígens”, que ja res tenen a veure amb Origen 99,9%.

Como anunciamos en la edición anterior, nos hemos separado definitivamente de la empresa de franquicias y por lo tanto, la manera gráfica de diferenciarnos también ha cambiado. Así, tanto la imagen de las semillas como la palabra “llavor” son las nuevas insignias de nuestros espacios gastronómicos “La llavor dels Orígens”, que ya nada tienen que ver con Origen 99,9%.

Tant la imatge de les llavors com la paraula “llavor” són les noves insígnies dels nostres espais gastronòmics

Tanto la imagen de las semillas como la palabra “llavor” son las nuevas insignias de nuestros espacios gastronómicos

També volem destacar que a la web de La llavor dels Orígens”, www.lallavordelsorigens. com, és possible recórrer la geografia de tota Catalunya - dividida en 41 comarques -, a través de les D.O. catalanes, de les seves fires i festes, i de les seves rutes gastronòmiques i culturals. A més, ofereix un seguit de receptes tradicionals, recuperades d’antics receptaris i transmeses de generació a generació, que també se serveixen en els nostres locals i que són la base de la filosofia del nostre projecte gastronòmic. Altres de les informacions que s’inclouen a l’espai virtual de “La llavor dels Orígens” són les històries sobre l’origen dels productes catalans i les noticies més destacades de la seva gastronomia i cultura, que pots rebre en el teu correu periòdicament si et registres en el nostre Club. També pots trobar la versió digital de les revistes publicades fins ara en format paper.

También queremos destacar que en la web de “La llavor dels Orígens” (www.lallavordelsorigens. com), es posible recorrer la geografía de toda Cataluña -dividida en 41 comarcas-, a través de las D.O. catalanas, de sus ferias y fiestas, y de sus rutas gastronómicas. Además, ofrece una serie de recetas tradicionales, recuperadas de antiguos recetarios y transmitidas de generación en generación, que también se sirven en nuestros locales y que son la base de la filosofía de nuestro proyecto gastronómico. Otras de las informaciones del espacio virtual de “La llavor dels Orígens” son las historias sobre el origen de los productos catalanes y las noticias más destacadas de su gastronomía y cultura, que puedes recibir en tu correo periódicamente si te registras en nuestro Club. También puedes encontrar la versión digital de las revistas publicadas hasta ahora en papel. As we announced in the previous edition, we have now definitively parted company with the franchise company and have since therefore changed our whole corporate identity including the logo and graphic line for our gastronomical outlets. Now, both the image of seeds and the word “llavor” are the new logo for our gastronomic outlets. So, “The llavor dels Orígens” has now nothing to do with Origin 99,9 %.

Both the image of the seeds and the word “llavor” (seed) are now the new logo for our gastronomic outlets We also want to emphasize that on the new website “The llavor dels Orígens” (www. lallavordelsorigens.com), one can find out about the geography of the whole of Catalonia - divided into 41 regions- across the Catalan D.O., find out about events such as fairs and festivals, and discover its gastronomic and cultural routes. The website also offers a number of traditional recipes, recovered from ancient recipes and transmitted down from one generation to the next, dishes which can also be found at our gastronomical outlets since it is the core philosophy of our gastronomic project. Other information included in “The llavor dels Orígens” website is the origin and history of different Catalan products and latest news regarding the gastronomy and culture of the region, which you can receive periodically by email if you become a registered member. And as if that wasn’t enough, you can also find the online version of our printed magazines here.

[2]

Notícies · Noticias · News

Reneix el raïm Morenillo

Renace la uva Morenillo · The morenillo grape is reborn El Morenillo és una varietat autòctona de la Terra Alta, que pràcticament estava extingida, però s’ha començat a recuperar en els últims anys. El que caracteritza a aquest tipus de cep és el seu port airós i estructurat, i les seves grans dimensions en el tronc, sarment, fulles i raïm. A l’època mitjaval, amb els Templaris, aquesta varietat de raïm va arribar al seu punt més àlgid, ja que van dedicar moltes plantacions a aquest tipus de vinya, que va quedar arrelada a aquesta terra per sempre. La Terra Alta va estar regida per l’Ordre del Temple, de la qual els seus cavallers, durant segle i escaig, van portar un equilibri socio-cultural sense precedents. En aquells temps, el vi negre es deia vi vermell, como el denominen avui dia a França (vin rouge) i a molts altres països, a diferència de nosaltres, que el coneixem com vi negre. Per conèixer quin gust aporta en copa el raïm Morenillo, la Bodega Bàrbara Forés (D.O Terra Alta) comercialitza el vi El Templari, amb un 70% de Garnatxa negra i un 30 % de Morenillo. El Morenillo es una variedad autóctona de la Terra Alta, que prácticamente está extinguida, pero se ha empezado a recuperar durante los últimos años. Lo que caracteriza a este tipo de cepa es su porte airoso y estructurado, y sus grandes dimensiones en el tronco, sarmientos, hojas y racimos. En la época medieval, con los Templarios, esta variedad de uva llegó a su máximo apogeo, ya que dedicaron muchas plantaciones a este tipo de viñedo, que quedó arraigado a esta tierra para siempre. La Terra Alta estuvo regida por la Orden del Temple,

cuyos caballeros, durante siglo y medio, trajeron un equilibrio socio-cultural sin precedentes. En aquellos tiempos, al vino negro se le denominaba vino rojo, como le llaman todavía en Francia (vin rouge) y en otros muchos países, a diferencia de nosotros, que lo conocemos como vino tinto. Para saber qué gusto aporta en la copa la uva Morenillo, la Bodega Bàrbara Forés (D.O Terra Alta) ha lanzado al mercado el vino El Templari, con un 70% de Garnacha negra y un 30% de Morenillo. The Morenillo is an indigenous variety of Terra Alta which has practically disappeared, but during the last few years has started to make a recovery. The main characteristics of this particular vine are airy form and structure, and its large size whether its the trunk, the vine shoots, leaves and bunches. In medieval times, it was with the Templar Knights that this variety of grape reached the height of its popularity, since they dedicated many plantations to this type of vineyard, which remained established to this land forever. Terra Alta was governed by the Order of the Temple, for one and a half centurias, whose knights brought a sociocultural balance without precedent. In those times, black wine was named red wine, as is still the case in France (vin rouge) and in many other countries, in contrast to us, where it is known as vino tinto. To know the taste the morenillo grape offers in the glass, the Barbara Forés wine vault (D.O Terra Alta) has created The Templari wine, with 70% of black Garnatxa and 30% of Morenillo.

El Gremi de Flequers de Barcelona fa 640 anys

El Gremio de Panaderos de Barcelona cumple 640 años ·The Baker Union of Barcelona is 640 years old Enguany el Gremi de Flequers de Barcelona fa 640 anys i molt pa ha plogut des d’aleshores, tenint en compte que és probablement el més antic de Catalunya. Amb uns 1.200 establiments a la ciutat Comtal, la característica més destacable dels flequers és, juntament amb l’elaboració artesana, la utilització d’ingredients naturals com a símbol de qualitat. Aquest gremi es va fundar l’agost de l’any 1368 amb el vist-i-plau del rei Pere II, qui va donar validesa als capítols que regien la Confraria de forners i flequers. Així, segons aquells permisos reials, tenien el dret d’amassar, coure i vendre pa a casa i als mercats públics. Cap a l’any 1474, consta que el rei Joan II d’Aragó va alabar aquest ofici i en va destacar la seva necessitat per a la població.

With approximately 1.200 bakeries in the Ciudad Condal, the most interesting characteristic of the bakers, apart from its artisanal process of fabrication, is the use of natural ingredients as sign of quality. This union was founded in August, 1368 when the foresightful king Pere II gave validity to the laws that governed the Brotherhood of bakers. This gave thema legal right to knead, to bake and to sell bread at home and in the public markets. Around the year 1474, the then king Juan II of Aragon was noted to have praised this decision and emphasized that it was necessary for the population.

Este año el Gremio de Panaderos de Barcelona cumple 640 años de existencia y muchos panes han llovido desde entonces, teniendo en cuenta que es probablemente el más antiguo de Cataluña. Con unos 1.200 comercios en la ciudad Condal, la característica más destacable de los panaderos es, junto a la elaboración artesana, la utilización de ingredientes naturales como símbolo de calidad. Este gremio se fundó en agosto del año 1368 con el visto bueno del rey Pere II, quién dio validez a los capítulos que regían la Cofradía de horneros y panaderos. Así, según esos permisos reales, tenían el derecho de amasar, cocer y vender pan en casa y en los mercados públicos. Hacia el año 1474, consta que el rey Juan II de Aragón alabó este oficio y destacó que era necesario para la población. This year the Baker Union of Barcelona has existed for 640 years and many breads have come and gone since it first appeared, bearing in mind that is probably the most ancient bread of Catalonia.

[3]

Els orígens · Los orígenes · The origins

Fruites del tròpic

Frutas del trópico · Tropical Fruits Els mercats s’omplen de fruites exòtiques de mil formes i colors cridaners, més o menys conegudes. La majoria tenen un alt contingut en sucre, com a conseqüència de les altes temperatures de les zones on neixen, que afavoreix l’eliminació d’aigua i la concentració de sucre. · Alvocat: L’alvocat o palto és un arbre americà. Té un alt contingut en olis vegetals, i per aquesta raó, se’l considera un excel.lent aliment pel que fa a la nutrició, i a més, s’ha descobert que l’oli d’advocat té propietats antioxidants. És ric en greix vegetal, que aporta beneficis a l’organisme. S’utilitza com ingredient a les amanides, com a guarnició i per preparar guacamole, entre altres recomanacions. · Caqui: També conegut com “palo santo”. Existeixen diverses especies de consum, de grandària y sabor diferenciats, entre les quals destaquen el caqui de Xina, de Japó i d’Amèrica. De polpa ataronjada, dolça i sucosa, té un lleuger regust aspre. · Guayaba: És originària de Centreamèrica, però es cultiva en tots els països tropicals. És rodona, de pell groga o verda i la seva polpa és de color blanc i gelatinosa. La seva fruita és aromàtica i dolça, ideal per a l’elaboració de pastissos i melmelades. · Mango: Aquest fruit carnós, saborós i refrescant, també es coneix com el “préssec dels tròpics”. És el membre més important de la família de les Anacardiàcies, amb unes 50 especies originàries del sud-est d’Àsia i illes properes. · Papaya: fruita tova i molt sucosa, que creix en regions tropicals de l’Àfrica i Amèrica del sud. La seva forma recorda a la d’una pera i mentre la seva pell és de color verd i groc, la polpa té color ataronjat. Verda i bullida calma el dolor d’estómac. Los mercados se han llenado con frutas exóticas de mil formas y llamativos colores, más o menos conocidas. La mayoría tienen un alto contenido en azúcares, como consecuencia de las altas temperaturas de las zonas donde nacen, que favorece la eliminación de agua y la concentración del azúcar. · Aguacate: El aguacate o palto es un árbol americano. Posee un alto contenido de aceites vegetales, por lo que se le considera un excelente alimento en

cuanto a nutrición, y además se ha descubierto que el aceite de aguacate posee propiedades antioxidantes. Es rico en grasa vegetal, que aporta beneficios al organismo. Se utiliza como parte de las ensaladas, como guarnición y para preparar guacamole, entre otras recomendaciones. · Caqui: También conocido como palo santo. Existen distintas especies de consumo, de tamaño y sabor diferenciados, entre las que destacan el caqui de China, de Japón y de América. De pulpa anaranjada, dulce y jugosa, tiene un ligero regusto áspero. · Guayaba: Es originaria de Centroamérica, pero se cultiva en todos los países tropicales. Es redonda, de piel amarilla o verde y su pulpa es de color blanco y gelatinosa. Su fruta es aromática y dulce, ideal para la elaboración de tartas y mermeladas. · Mango: Este fruto carnoso, sabroso y refrescante, también se conoce como el “melocotón de los trópicos”. Es el miembro más importante de la familia de las Anacardiáceas, con unas 50 especies originarias del sureste de Asia e islas próximas. · Maracuyá o Fruta de la pasión: de sabor ligeramente ácido y muy aromática. Es originaria de Sudamérica, aunque se cultiva en todos los países tropicales y subtropicales. Es ovalada y de color amarillento, al igual que su pulpa. Su mayor virtud es su efecto refrescante. · Papaya: fruta blanda y muy jugosa, que crece en regiones tropicales de África y Sudamérica. Su forma recuerda a la de una pera y mientras su piel es de color verde y amarillo, la pulpa tiene color anaranjado. Verde y hervida calma el dolor de estómago. The markets are filled with fruits of exotic shapes and exciting colors, some better known than others. The majority of them has a high sugar content, due to the high temperatures in their countries of origin, that favours water elimination and the resulting concentration of sugar. · Avocado: The avocado or palto is an American tree. It has a high vegetable oil content, and is thus recognised as being very nutritious. It has also been discovered that avocado oil possesses antioxidant

properties. It is rich in vegetable fat, which is beneficial to the organism. It is used as an ingredient in salad, as a dressing and to prepare guacamole, amongst others. ·Khaki: Also known as holy stick. There are different varieties, different from each other in size and flavour, amongst which the following stand out: the khakis of China, Japan, and America. It has an orange flesh, is sweet and juicy, with a slightly rough aftertaste. · Guava: The Guava is originally from Central America, but it is cultivated in all tropical countries. It is round, of yellow or green skin and its flesh is of white colour and gelatinous. Its aroma and sweetness are characteristic, making it an ideal fruit to make cakes and jams. · Mango: This beefy, tasty and refreshing fruit, is also known as the “peach of the tropics”. It is the most important member of the family of the Anacardiaceas, with approximately 50 original species from the southeast of Asia and neighbouring islands. · Passion Fruit or Maracuyá: Of slightly acid flavour and very aromatic. It is original of South America, although it is cultivated in all tropical and subtropical countries. It is oval and of yellowish color, as is its flesh. Its biggest virtue is that it is extremely refreshing. · Papaya: soft and very juicy fruit, which grows in tropical regions of Africa and South America. Its form is reminiscent of that of a pear and while his skin is of green and yellow color, the flesh is orange. Green and boiled, calm the stomachache.

Les mil cares del sucre

Las mil caras del azúcar · The thousand faces of sugar Blancs, dolços i molts solubles en aigua. Així són els sucres quan es troben en estat pur. El sucre comú o sacarosa, que prové de la canya de sucre o la remolatxa sucrera, és el sabor dolç més conegut. D’altra banda, la dolçor de les fruites es deu a la fructosa –que també és el principal sucre de la mel- i el del raïm i el most té a veure amb la glucosa. La llet té el seu propi sucre, la lactosa, que també s’utilitza en alguns medicaments. Normalment, la missió dels sucres és proporcionar sabor dolç, però en algunes preparacions també s’aprofiten les seves propietats físiques o químiques per anar més enllà. Un clar exemple d’això són els almívars, dissolucions de sucre en aigua. A més, el sucre juntament amb l’aigua pot ser utilitzat com a conservant en melmelades o gelees, ja que l’aigua queda retinguda pel sucre, fet que evita el creixement de bactèries i el florit. *Part de la informació s’ha extret del llibre “Ciència a la cassola”, d’Aliança Editorial. Blancos, dulces y muy solubles en agua. Así son los azúcares cuando se encuentran en estado puro. El azúcar común o sacarosa, que proviene de la caña de azúcar y de la remolacha azucarera, es el sabor dulce más conocido. Por otro lado, el dulzor de las frutas se debe a la fructosa –que también es el principal azúcar de la miel-, y el de las uvas y el mosto tiene que ver con la glucosa. La leche tiene su propio azúcar, la lactosa, que también se utiliza en algunos medicamentos. Normalmente, la misión de los azúcares es proporcionar sabor

[4]

dulce, pero en algunas preparaciones también se aprovechan sus propiedades físicas o químicas para ir más allá. Un claro ejemplo de ello son los almíbares, disoluciones de azúcar en agua. Además, el azúcar junto con al agua puede ser utilizado como conservante en mermeladas y jaleas, ya que el agua queda retenida por el azúcar, lo que evita el crecimiento de bacterias y moho. *Parte de la información se ha extraído del libro “Ciencia a la cazuela”, de Alianza Editorial. White, sweet and very soluble in water. This is sugar in its purest form. The common sugar or saccharose, which comes from sugar-cane and from the sugar beet, is the most well-known sweetener. Sweetness in fruits however is due to fructosa, and that of the grapes, to glucose. Milk has its own sugar, lactose, which is also used in some medicines. Normally, the role of sugars is to provide sweet flavour, but in some preparations also they take advantage of its physical or chemical properties to go a step further. Syrups, which are dissolutions of sugar in water are a good example of this. Also, sugar with water can be used for preserving jams and jellies, since the water is retained by sugar, which prevents the growth of bacteria and mold. * Extract from “From science to the casserole” Alianza Publications.

Els orígens · Los orígenes · The origin

s

Les abelles arquitectes

Las abejas arquitectas · The architect bees Les abelles emmagatzemen la mel i el pol.len, a més d’alimentar i criar a les larves obreres en bresques de cera, obres d’alta arquitectura. La cera verge és un producte natural fabricat per les abelles obreres més joves, segregada mitjançant quatre parells de glàndules situades a l’abdomen. Les abelles utilitzen la cera per construir les seves bresques i per sellar la mel madura. Artista, artesana i arquitecte, l’abella cerera col.loca en un bloc hexàgons de cera, que seran alhora els bressols de les joves larves i el lloc on es guardaran les reserves de mel. Així, l’apicultor recupera les bresques de cera, després de l’extracció de la mel, i els fon segons diferents procediments, normalment amb aigua calenta o vapor d’aigua. Las abejas almacenan la miel y el polen, además de alimentar y criar a las larvas obreras en panales de cera, obras de alta arquitectura. La cera virgen es un producto natural fabricado por las abejas obreras más jóvenes, segregada mediante cuatro pares de glándulas situadas en el abdomen. Las abejas utilizan la cera para construir sus panales y para sellar la miel madura. Artista, artesana y

arquitecta, la abeja cerera alinea en un bloque hexágonos de cera, que serán a la vez las cunas de las jóvenes larvas y el lugar donde se guardaran las reservas de miel. Así, el apicultor recupera la los panales de cera, después de la extracción de la miel, y los funde según diferentes procedimientos, normalmente con agua caliente o con vapor de agua. Bees store honey and pollen, and produce and rear worker larvas in their wax honeycomb hives, which are works of complex architecture. The wax is a natural product produced by the youngest worker bees, separated with the help of four pairs of glands found in their abdomen. The bees use this wax to build their hives and to seal up the mature honey. Artist, artisan and architect, the bee hive is made up of rows of wax hexagonal shapes, which simultaneously serve as cradles for young bee larvas and the place where the reserves of honey are kept. The beekeeper can recover the honeycombs of wax, after the extraction of the honey, and melt them down either with warm water or steam.

La Llena, oli d’oliva verge extra

La Llena, aceite de oliva virgen extra · La Llena, extra virgin olive oil Al peu del Montsant, envoltat per les Muntanyes de Prades i la Serra la Llena, s’hi troba el poble d’Ulldemolins, al capdamunt de la Vall del Silenci, d’on arriba l’oli d’oliva verge extra la Llena, amb D.O. Siurana. En aquesta terra, zona llicorella de considerable altitud, de poca superfície plana i escassa pluja, el fruit creix a uns 700 metres i amb unes característiques molt particulars. Més amunt ja no és possible cultivar oli a causa del fred. Així, l’Oli la Llena aporta un fabulós equilibri gustatiu, en el qual destaquen singulars matisos de picant, amarg i verd figuera. La seva elaboració es fa a partir d’una recol.lecció manual amb un acurat pentinat de l’arbre, amb la mínima addició d’aigua i extracció a temperatures inferiors als 27°C, que permeten obtenir un suc de fruita que conserva els atributs qualitatius de l’oliva originària, 100% arbequina. És l’art d’elaborar l’oli seguint el mètode tradicional. No fa pas tants anys que en arribar el temps de la collita, tota la família s’instal.lava a les garrigues fins haver pentinat totes les oliveres. Aquesta activitat en el municipi es concentra en dos moments del dia: en eixir el sol i en pondre’s. A l’ inici de la jornada, la caravana de l’oliva enfila el camí Crestes de la Llena enllà i quan la llum del dia s’acaba, la cooperativa és un bullici de tractors que descarreguen el fruit obtingut. L’Oli la Llena ha obtingut diversos premis al llarg dels anys, entre els quals figuren el 1r Premi de la Fira de Manresa Ecoviure 2005 de productes ecològics, i el Premi CDO al millor Oli d’Oliva Extra Verge 2006, atorgat per la Diputació de Tarragona i l’Ajuntament de Reus. Al pie del Montsant, envuelto por las montañas de Prades y la Sierra la Llena, se encuentra el pueblo de Ulldemolins, en lo alto del Valle del Silencio, de donde llega el aceite de oliva virgen extra la Llena, con D.O. Siurana. En esta tierra, zona de licorella de considerable altitud, de poca superficie plana y escasa lluvia, el fruto crece a unos 700 metros y con unas características muy particulares. Más arriba ya no es posible cultivar aceite a causa del frío. Así, el Aceite la Llena aporta un fabuloso equilibrio gustativo, en el que destacan singulares matices de picante, amargo y verde higuera. Su elaboración se hace a partir de una recolección manual con un cuidado peinado del árbol con la mínima

adición de agua y extracción a temperaturas inferiores a los 27ºC, que permiten obtener un zumo de fruta que conserva los atributos cualitativos de oliva originaria, 100% arbequina. Es el arte de elaborar aceite siguiendo el método tradicional. No hace mucho tiempo que al llegar la época de la cosecha, toda la familia se instalaba en el carrascal hasta haber peinado todos los olivos. La actividad en el municipio se concentra en dos momentos del día: a la salida y puesta del sol. Al inicio de la jornada, la caravana de la oliva sube por el camino Crestes de la Llena y cuando la luz del día se acaba, la cooperativa es un bullicio de tractores que descargan el fruto obtenido. El Aceite la Llena ha obtenido diversos premios a lo largo de los años, entre los que figuran el 1er Premio de la Feria de Manresa Ecoviure 2005 de productos ecológicos, y el Premio CDO al mejor Aceite de Oliva Extra Virgen 2006, otorgado por la Diputación de Tarragona y el Ayuntamiento de Reus. On the foot of the Montsant wrapped by the mountains of Prades and the Sierra la Llena, is the village of Ulldemolins, on top of The silencs valley in the D.O. Siurana, where the extra virgin olive oil comes from, la Llena. In this liquor land of considerable altitude, with few flat surfaces and scarce rain, the fruit grows to 700 meters and with very particular characteristics. At a higher altitude than this, it is not possible to cultivate olive trees due to the cold temperatures. Due to this, the La Llena, extra virgin olive oil has a fantastic flavour balance, in which one can detect singular spicy, bitter tones and touches of green figs. Annual harvesting is manual and is done through carefully combing the tree and during production, a minimal amount of water is added and extraction is carried out at temperatures lower than 27ºC, which facilitates the extraction of a juice that preserves the qualitative attributes of the original olive, 100 % “arbequina”. It is the art of preparing oil according to the traditional methods. Not so long ago as the harvest time approached, the whole family would settle in the grove until all the olive trees had been carefully combed. The activity focused on two times of the day: sunrise and sunset. At the start of the day, the olive caravan goes up Crestes de la Llena and when day light is over, the co-operative is buzzing with tractors unloading the harvested fruit. The olive oil la Llena, has won various awards throughout the years, amongst which they won the 1st Prize of the 2005 Manresa Ecoviure Fair of ecological products, and the 2006 CDO Award for the best Extra Virgin Olive granted by the Delegation of Tarragona and the Town Hall of Reus.

[5]

Els orígens · Los orígenes · The origins

All + oli + sal = Allioli

Ajo + aceite + sal = “Allioli” · Garlic + oil + salt = “Allioli” Alls, oli d’oliva i sal. Aquesta és la fórmula bàsica de l’allioli i els ingredients de la salsa que tants països mediterranis utilitzen per donar-li més sabor a les carns, als peixos o inclús als arrossos. La versió original de l’allioli consisteix en oli d’oliva i alls trinxats en un morter, preferiblement de ceràmica, fins que es forma una crema espessa. Encara que en aquesta recepta també s’ha afegit rovell d’ou per aconseguir una major consistència. En algunes zones de Catalunya no s’han conformat amb la recepta tradicional i també afegeixen codony a l’allioli, que és el fruit d’un arbre asiàtic i que el cavaller Don Quixot recomanava, tal i com apareix al llibre, al seu fidel company Sanxo Pança per fer una bona digestió. Entre els remeis casolans per combatre la forta olor que deixa a la boca l’allioli hi ha: mastegar julivert, fulles de menta o api cru, o beure suc de llimona. Ajos, aceite de oliva y sal. Esta es la fórmula básica del “allioli” y los ingredientes de salsa que tantos países mediterráneos utilizan para darle más sabor a carnes, pescados e incluso arroces. La versión original del “allioli” consiste en aceite de oliva y ajos machacados en un mortero, preferiblemente de cerámica, hasta que forman una crema espesa. Aunque en esta receta también se ha acabado añadiendo yema

de huevo para conseguir mayor consistencia. En algunas zonas de Cataluña no se han conformado con la receta tradicional y también añaden membrillo al “allioli”, que es un fruto de un árbol de origen asiático y que el caballero Don Quijote recomendaba, tal y como aparece en el libro, a su fiel compañero Sancho Panza para hacer una buena digestión. Entre los remedios caseros para combatir el fuerte olor que deja en la boca el “allioli” tras ingerirlo están: masticar perejil, hojas de menta o apio crudo, o beber zumo de limón. Garlic, olive oil and salt. This is the basic formula for the “allioli” and the ingredients of sauce that are used in so many Mediterranean countries to give more flavor to meats, fish and even rices. The original version of the “allioli” consists of olive oil and garlic crushed in a mortar, preferably made of ceramic, until they form a thick paste. Egg yolk can also be added to the mix to obtain better consistency. In many regions of Catalonia, not following the traditional recipe, quince has also been added to the “allioli”. The quince is a fruit of Asian origin and which, according to the book, Don Quijote himself recommended to his faithful partner Sancho Panza to promote good digestion. Home-made remedies to fight the smelly breath the “allioli” causes after its consumption include: chewing parsley, mint leaves or raw celery, or to have a drink of lemon juice.

Receptes per a reciclar el pa

Recetas para reciclar el pan · Recipes to recycle bread Amb el mal temps, bona cara i pa dur. Mal temps per l’època que estem vivint en què els productes alimentaris estan més cars del normal i bona cara perquè l’enginy fa que treiem el màxim profit a alguns aliments, com el pa dur, que també és un ingredient a tenir en compte. A continuació, els facilitem una recepta que dóna fe de tot això:

Al mal tiempo, buena cara y pan duro. Mal tiempo por la época que estamos viviendo en la que los productos alimenticios están más caros de lo normal y buena cara porque el ingenio hace que saquemos el máximo provecho a algunos alimentos, como el pan duro, que también es un ingrediente a tener en cuenta. A continuación, una receta que da fe de ello:

In bad weather, chin up, and stale bread. Bad weather because of the difficult times we are living with the food supply becoming more expensive, and chin up because our creativity in such times makes us get the best out of some products, such as stale bread, a worthwhile ingreadient. We have given you a recipe which demonstrates this:

Truitetes de convent ½ kg de pa vell, 6 ous i 2 rovells, julivert, 1 cullerada de vinagre, safrà, 3 dents d’all, 6 grans de pebre, ¼ d’oli, sal.

Tortillitas de convento ½ kg de pan viejo, 6 huevos y 2 yemas, perejil, 1 cucharada de vinagre, azafrán, 3 dientes de ajo, 6 granos de pimienta, ¼ de aceite, sal.

Tortillitas of convent ½ kg of old bread, 6 eggs and 2 yolks, parsley, 1 spoonful of vinegar, saffron, 3 bits of garlic, 6 grains of pepper, ¼ of oil, salt.

Ratlleu el pa i posar-lo en una plata profunda. Piqueu en el morter els alls, el julivert, el pebre i el safrà i afegiu a la plata amb el pa. Bateu els ous i la sal, afegiu-los i barregeuho fins a convertir-ho en una massa. Escalfeu l’oli en una paella i aneu posant cullerades de la massa que s’aniran fregint fins que quedin daurades. A banda, poseu aigua en una cassola amb tres cullerades de l’oli amb el que heu fregit les truites i deixeu-ho bullir. Poseu les truites a la cassola i bulliu-ho uns 5 minuts. Passat aquest temps, treieu-les amb cura i poseu-les en una plata. Bateu els 2 rovells amb el vinagre afegiu-los al brou on heu cuit les truites. Una vegada quallat l’ou, aboque sobre les truites i serviu.

Rallar el pan y ponerlo en una fuente honda. Machacar en el mortero los ajos, el perejil, la pimienta y el azafrán y agregar a la fuente con el pan. Batir los huevos y la sal, y mezclarlo todo hasta convertirlo en una masa. Calentar el aceite en una sartén e ir poniendo cucharadas de la masa que se irán friendo hasta que queden doradas. Aparte, poner agua en una cazuela junto a tres cucharadas del aceite con el que se han frito las tortillas y hervir. Poner las tortillas a la cazuela y hervir unos 5 minutos. Pasado este tiempo, se sacarán con cuidado y se depositaran en una fuente. Batir las 2 yemas con el vinagre agregándolas al caldo donde se han cocido las tortillas. Una vez cuajado el huevo, verter sobre las tortillas y servir.

Grate the bread and put it in a deep bowl. Pound well in the mortar the garlic, the parsley, the pepper and the saffron and add to the bowl with the bread. Beat the eggs and the salt, add them also and mix it all well until it becomes a paste. Heat the oil in a frying pan and add spoonsful of the paste and fry until they are golden. Separately, to put water in a saucepan together with three spoonsful of the oil you used to fry the omelettes and leave until it starts to boil. Add the omelettes to the saucepan and leave to boil for some 5 minutes. After this, remove with care and place them in the bowl. Beat the 2 yolks with the vinegar and add it to the broth where the omelettes were cooked. Once the egg has jelled, pour on the omelettes and to serve.

*Aquestes receptes estan incloses en el llibre “Pa vell, cuina de savis”, editat per Llibres d’allende.

* Estas recetas están incluidas en el libro “Pan viejo, cocina de sabios”, editado por Libros de allende.

* This recipes are included in the book “Old bread, wises cuisine”, edited by Allendes’s books.

[6]

Els orígens · Los orígenes · The origin

s

El barista i el cafè

El barista y el café ·The “barista” and the coffee

Entrevista a Xavier Boschmonart. Barista i propietari del local “Bix. L’Art del cafè” (Calella), a més de col.laborador en aquesta matèria per Cafè Saula. - En què consisteix el treball d’un barista? - El barista intenta treure el màxim profit al cafè. Treballa aquest producte i tots els seus complements, tenint en compte els punts de molgut, la medició de la temperatura, l’emulsió correcta de la llet, entre altres qüestions. - En el resultat solen influir diferents factors, en aquest cas, suposo que dependrà del tipus del cafè, la màquina i les eines amb les quals treballes, etc. Fins a quin punt és decisiu el treball del barista? - Crec que en el resultat final, el barista té a veure quasi en un 100%. Per començar, és ell qui decideix amb què treballa i com ho

utilitza. - Tens alguna recepta secreta? - Una de les meves especialitats preferides és el còctel de cafè que vaig preparar en el Campionat de Baristes de Catalunya 2007, amb el qual vaig guanyar el premi. Conté dos grans de pebre de Jamaica, dues o tres branquetes de canyella, dos grans de clau, una bola de gelat de vainilla, una mica de crema de llet i el més important, una tassa de cafè express, i tot ben batut a la coctelera. Aquesta va ser la meva recepta secreta. Entrevista a Xavier Boschmonart. Barista y propietario del local “Bix. L’Art del cafè” (Calella), ade-más de colaborador en esta materia para Cafè Saula. - ¿En qué consiste el trabajo de un barista? - El barista intenta sacarle el máximo provecho al café. Trabaja este producto y todos sus complementos, teniendo en cuenta los puntos de molido, la medición de la temperatura, la emulsión correcta de la leche, entre otras cuestiones. -En el resultado suelen influir diferentes factores, en este caso, supongo que dependerá del tipo de café, la máquina y las herramientas con las que trabajas, etc. ¿Hasta qué punto es decisivo el trabajo del barista? - Creo que en el resultado final, el barista tiene que ver casi en un 100%. Para empezar, es él quien decide con qué trabaja y cómo lo utiliza.

-¿Tienes alguna receta secreta? - Una de mis especialidades preferidas es el cóctel de café que preparé en el Campeonato de Baristas de Cataluña 2007, con la que me llevé el premio. Contiene 2 granos de pimienta de Jamaica, dos o tres ramitas de canela, 2 granos de clavo, una bola de helado de vainilla, un poco de crema de leche y lo más importante, una taza de café express y todo bien batido en la coctelera. Esa fue mi receta secreta. Interview with Xavier Boschmonart. “Barista” (coffee experts, the equivalent of a samolier for wine) and owner of the local “Bix. L’Art del cafe” (Calella), as well as being a collaborator for Coffee Saula. - What does the work of a barista consist of? - The barista strives to extract the maximum goodness out of the coffee. He works with coffee and all its complements, bearing in mind the extent to which the beans are ground, the temperature, the correct emulsion of the milk, amongst other factors. - I suppose that the result will ultimately be influenced by the different factors, in this case, the type of coffee, the machines used or hardware which you use, etc. Up to what point is the work of the barista decisive? - I believe that at the end of the day, the barista has to be involved 100% throughout the whole process. After all, it is the barista himself who decides what to work with and how to use it. - Do you have any recipe secret? - One of my favorite specialities is the coffee cocktail that I prepared in the Baristas of Catalonia Championship 2007 and which won me the award. It contains two peppercorns of Jamaica, two or three cinnamon barks, 2 cloves, a ball of vanilla ice cream, a dab of cream and the most important thing, a cup of Expresso coffee - and all well shaken in the cocktail shaker. This was my secret recipe.

El joc de l´ànec

El juego del pato · The Duck Game En aquesta edició parlarem de l’ànec fora del context gastronòmic, ja que aquest animal va ser protagonista d’un esport nacional a l’Argentina, amb més de 400 anys d’antiguitat. Aquest joc eqüestre, que va arribar a tenir la seva pròpia federació i campionat, consistia a llançar un ànec a l’aire i a continuació, dos grups de genets s’atropellaven per a capturar-lo, ja que l’objectiu era anotar la major quantitat de punts al passar l’ànec a través del cercle dels oponents. Al principi, la pilota era un ànec viu, però posteriorment es va acabar a utilitzant una bola de cuir amb sis nanses. Cap a l’any 1822 va ser prohibit per les autoritats del país, que ho consideraven perillós, no pel que podia patir l’ànec, sinó pels genets que feien qualsevol cosa per a fer-se amb l’animal. Així, el governador va declarar que tot aquell que ho practiqués seria destinat a realitzar treballs públics per un temps i quedarien subjectes a la indemnització dels danys que puguessin causar. Encara que després, amb alguns canvis de condicions, es va tornar legalitzar perquè es considerava una tradició gautxa molt important. En esta edición hablaremos del pato fuera del contexto gastronómico, ya que este animal fue protagonista de un deporte nacional en Argentina, con más de 400 años de antigüedad. Este juego ecuestre, que llegó a tener su propia federación y campeonato, consistía en arrojar un pato hacia arriba y a continuación, dos grupos de jinetes se atropellaban para capturarlo, ya que el objetivo era anotar la mayor cantidad de puntos al pasar el pato a través del aro de los oponentes. En un principio, la pelota era un pato vivo, pero

posteriormente se pasó a utilizar una bola de cuero con seis asas. Hacia el año 1822 fue prohibido por las autoridades del país, que lo consideraban peligroso, no por lo que podía sufrir el pato, sino por los jinetes que hacían cualquier cosa para hacerse con el animal. Así, el gobernador declaró que todo aquel que lo practicara sería destinado a realizar trabajos públicos por un tiempo y quedarían sujetos a la indemnización de los daños que causaran. Aunque luego, con algunos cambios de condiciones, se volvió legalizar porque se consideraba una tradición gaucha muy importante. In this edition we will talk about the duck out of the gastronomic context, since this animal was a protagonist of a national sport in Argentina, with more than 400 years of antiquity. This equestrian game, that came to have its own federation and championship, consisted of throwing a duck up and subsequently, two groups of riders would knock into each other to catch it, since the objective was to get the greatest number of points by passing the duck through the opponents loop. At first, the ball was a live duck, but later on a leather ball with six rings was used. Towards the year 1822 the game was banned by the authorities, that considered it dangerous, not for the duck, but for what riders were prepared to do to get hola of the duck. Thus, the governor declared that everyone who practiced it would have to do community service for a period of time and they would be subject to compensation for damages caused. Although later, with some changes in the rules, it was legalized because it was considered as an important gaucho tradition.

[7]

Els orígens · Los orígenes · The origins

La paraula “amfitrió”

La palabra “anfitrión” · The word “anfitrión” (host) Es conten moltes històries sobre l’origen de la paraula “amfitrió”. Una d’elles es remunta al temps dels déus grecs, quan el rei de Tirintia, Amfitrió, que es trobava a la guerra, fou suplantat pel déu Júpiter amb la intenció de seduir a la seva dona, Alcmena. D’aquest apassionant encontre va néixer un fill, el famós Hércules. Aquesta història la portà al teatre el dramaturg de l’antiga Roma Plauto i molt segles més tard fou el francès Molière qui adaptà i convertí aquest drama de confusions i embolics en èxit teatral. En l’argument de l’obra, apareix l’escena d’un banquet, on el missatger d’Anfitrión, anomenat Socia, és convidat a seure a la taula i pronuncia la frase: “el veritable Anfitrió és el que convida a sopar”. La primera edició del diccionari de la Reial Acadèmia Espanyola de la Llengua recull aquesta accepció l’any 1869, definint-la com persona o entitat que rep en el seu país, que té convidats a casa o a la seva taula. Se cuentan muchas historias sobre el origen de la palabra “anfitrión”. Una de ellas se remonta al tiempo de los dioses griegos, cuando el rey de Tirintia, Anfitrión, que se encontraba en la guerra, fue suplantado por el dios Júpiter con la intención de seducir a su esposa, Alcmena. De ese apasionado encuentro nació un hijo, el famoso Hércules. Esta historia la llevó al teatro el dramaturgo de la antigua Roma Plauto y muchos siglos más tarde fue el francés Molière quien adaptó y convirtió este drama de confusiones y enredos en éxito teatral. En el argumento de la

“Manger á la russe”

“Manger á la russe” · “Manger á la russe” Alexander Borisovich, Príncep Kurakin (17521818), va ser un ambaixador rus a París, sota el mandat del tsar Alexandre I, a principis del segle XIX. S’explica que va ser aquest príncep qui va posar de moda en aquesta ciutat el servei de menjar “a la russa”, en què els comensals estaven asseguts al voltant de la taula i esperaven que els servents portessin els plats per ordre. Aquest costum, que actualment donem per suposat, no existia a la França d’aquells temps, on els menjars formals es presentaven a mode de buffet, i els convidats s’aixecaven i se servien els que més els venia de gust. D’aquesta manera, l’amfitrió exposava la seva opulència culinària amb una taula a vessar de delicioses viandes. D’altra banda, amb el nou servei arribat de Rússia, els plats se servien calents, els convidats adoptaven un rol més passiu, a diferència dels servents, que es van convertir en part fonamental del ritual. Alexander Borisovich, Príncipe Kurakin (17521818), fue un embajador ruso en París, bajo el mandato del Zar Alejandro I, a principios del siglo XIX. Se cuenta que fue este príncipe quién puso de moda en esta ciudad el servicio de comida “a la rusa”, en el que los comensales permanecían sentados alrededor de la mesa y esperaban que los sirvientes trajeran los platos por orden. Esta costumbre, que actualmente damos por supuesta, no existía en la Francia de entonces, donde las

[8]

comidas formales se presentaban a modo de buffet, y los invitados se ponían de pie y se servían lo que más les apetecía. De esta manera, el anfitrión exponía su opulencia culinaria a través de una mesa a rebosar de deliciosas viandas. Por otro lado, con el nuevo servicio llegado de Rusia, los platos se servían calientes, los invitados adoptaban un rol más pasivo, al contrario de los sirvientes, que se convirtieron en parte fundamental del ritual. Alexander Borisovich, Prince Kurakin (17521818), was a Russian ambassador in Paris, under the order of Czar Alejandro I, at the beginning of the XIXth century. It is reported that it was this prince who made it “à la Russian” style of eating fashionable in this city, where diners would remain seated at their table and would wait for waiters to bring the dishes they had ordered. This custom, which at present we take for granted, did not exist in France at that time - formal meals would work like a buffet, where the guests would stand and help themselves what appeald to them. In this way, the host was able to exhibit his culinary abundance across a table which would, more often than not, overflow with delicious food. On the other hand, with the new Russian system of service, the dishes were served warm and guests adopted a much more passive role - unlike the servants, who became a fundamental part of the ritual.

obra, aparece la escena de un banquete, donde el mensajero de Anfitrión, llamado Socia, es invitado a sentarse a la mesa y pronuncia la frase: “el verdadero Anfitrión es el que invita a cenar”. La primera edición del diccionario de la Real Academia Española de la Lengua recoge esta acepción en el año 1869, definiéndola como persona o entidad que recibe en su país, que tiene invitados en su casa o en su mesa. There are many stories about the origin of the word “anfitrión” (host). One of them goes back to the time of the Greek gods, when the king of Tirintia, “anfitrion”, who was at war, was supplanted by the god Júpiter who had the firm intention of seducing his wife, Alcmena. Of this passionate meeting a son was born, the famous Hércules. This part of history was taken to the theater by the ancient Roman playwriter Plato and many centuries later by the Frenchman Molière who adapted the story and turned this drama of confusions and entanglements into a theatrical success. In the play, there is a banquet scene, where the Host’s messenger, called Socia, is invited to sit down to the table and pronounces the phrase: “the real Host is the one that invites for dinner”. The first edition of the dictionary of the Spanish Royal Academy of Language gathers this acceptation in 1869, defining it as a person or entity that receives in his country, who has guests in his house, or at his table.

Els orígens · Los orígenes · The origin

s

Maridatges perfectes

Maridajes perfectos · In Pefect Harmony

Coca de ceba i anxoves “Coca” de cebolla y anchoas “Coca” with onion and anchovy

A.K. Damm A.K. Damm és la única cervesa Gorumet del mercat, donat el seu origen alsacià i el seu cuidadós procés d’elaboració seguint el mètode original del fundador de Damm, August Kuentzman Damm, que vingué d’Alsàcia per a portar la maravellosa recepta. 100% malta, de baixa fermentació i amb llúpols seleccionats i importats d’aquesta regió francesa, amb un sabor equilibrat, harmònic i no excesivament amargant: la combinació perfecte del caràcter alemany amb el refinament francès. A.K. Damm és una cervesa suau, clara i transparent, amb baixa graduació alcohòlica (4’8º) i, en lloc de tenir espuma té crema, que és més consistent. Per aquesta sugerent cervesa recomenem el nostre plat de Coca de Ceba i Anxoves, una coca confitada amb filets d’anxova de l’Escala. A.K. Damm es la única cerveza Gourmet del mercado, dado su origen alsaciano y su cuidadoso proceso de elaboración siguiendo el método original del fundador de Damm, August Kuentzman Damm, que vino de Alsacia para traer la maravillosa receta. 100% malta, de baja fermentación y con lúpulos seleccionados e importados de esta región francesa con un sabor equilibrado, armónico y no excesivamente amargante: la combinación del carácter alemán con el refinamiento francés. A.K. Damm es una cerveza suave, clara y transparente, con baja graduación alcohólica (4’8º) y, en lugar de tener espuma tiene crema, que es más consistente. Para esta sugerente cerveza recomendamos nuestro plato de Coca de Cebolla y Anchoas, una coca confitada con filetes de anchoa de l’Escala. AK Damm is the only Gourmet Beer on the market, due to its alsacian origin and its careful production process following the original method of its founder, August Kuentzman Damm, that came from Alsacia with his wonderful 100% malt recipe, of low fermentation and with selected and imported hops from this french region. With a balanced, harmonius and not over bitter taste, the combination of the german character, and the franch refinement are characteristic. AK Damm is a smooth beer, clear and transparent, with a low alcohol content (4.8%) and, instead of having foam it has cream, which is more consistent. For this suggestive beer we reccomend our “Coca” of onions and anchovies, a “coca” dressed with anchovy fillets from L’Escala.

Estrella Damm Inèdit Estrella Damm Inèdit és un coupage únic de maltes de cebada i blat, amb llúpols, cilantre, pell de taronja, regalèsia, llevadura i aigua. Després d’omplir i taponar, es produeix una segona fermentació en ampolla, otorgant complexitat i fent que pugui presentar sediments naturals. Aquesta cervesa és perfecte per a maridar amb la nostra recepta de Llenguado a la nyoca.

Llenguado a la nyoca Lenguado a la “nyoca” Sole to the “nyoca”

Estrella Damm Inédit es un coupage único de maltas de cebada y trigo, con lúpulos, cilantro, piel de naranja, regaliz, levadura y agua. Tras el llenado y el taponado, se produce una segunda fermentación en botella, otorgando complejidad y haciendo que pueda presentar sedimientos naturales. Esta cerveza es perfecta para maridar con nuestra receta de Lenguado a la “nyoca”. Estrella Damm Inedit is a unique blend of wheat and barley malt, with hops, coriander, orange peel, yeast and water. Once filled and closed, there is a second fermentation that takes place in the bottle, giving it complexity and allowing it to producing natural sediments. This beer is perfect to marriage with our recipe of Sole to the “nyoca”.

[9]

s nks drigin Theori ess· ·The genida · Lasoríbeb s s· Los ude gen beg Els orí Les . . SANGRIA DE CAVA SANGRIA DE CAVA "SANGRIA" OF CAVA . Cava, taronjada, ginebra, licor de canyella, fruites tallades as . Cava, naranjada, ginebra, licor de canela, limón y frutas cortad tracks Cava, orangeade, gin, liquor of cinnamon and fruits cut to

1 Litro: 17,75+7%= 19 € 1/2 Litro: 11,25+7%= 12 €

. . CAVA ABSENTA AMB CAVA ABSENTA CON CAVA ABSENTA WITH . Absenta i cava . Absenta y cava Absenta and cava

. SORBET DE LLIMONA I CAVA SORBETE DE LIMON Y CAVA . SHERBET OF LEMON AND CAVA . Sorbet de llimona amb cava i xarrup de Marc de cava . Sorbete de limón con cava y chupito de "Marc de cava" cava" Sherbet of lemon with cava and small glass of "Marc de

1 Litro: 17,75+7%= 19 € 1/2 Litro: 11,25+7%= 12 € copa: 2,80+7%= 3 €

1 Litro: 17,75+7%= 19 € 1/2 Litro: 11,25+7%= 12 € copa: 2,80+7% = 3 €

REFRESCOS

.................... 1,50+7%= 1,60 € Aigua . Agua . Watter .................................................................. ...................... 1,75+7%= 1,87 € Refrescos . Refrescos . Soft drinks ............................................

. CERVESES . CERVEZAS BEERS

............. 2,60+7%= 2,78 € A.K. Damm / Custo ............................................................................. ........ 2,40+7%= 2,57 € ........... ........... Voll Damm ............................................................................. 2,40+7%= 2,57 € ..... ........... ........... ........... Clara / Beer lemonade ............................................ 1,87+7%= 2,00 € ........ ........... ........... ........... ........... ........... Free Damm ............................................

. CAFES . CAFÉS COFFEES

. ......................... 1,13+7%= 1,20 € Cafè amb llet . Café con leche Coffee with milk................ Coffee . Cafè amb llet descafeinat Café con leche descafeinado ................... 1,13+7%= 1,20 € ........... ........... ........... with milk decaffeinated ................................. ............................................... 1,03+7%= 1,10 € Cafè sol . Café solo . Coffee............................... . ed coffee ...... 1,03+7%= 1,10 € Cafè descafeinat . Café solo descafeinado Decaffeinat ............................... 1,13+7%= 1,20 € Tallat . Cortado . Short coffee with milk . ...................... e with coffe . Tallat descafeinat Cortado descafeinado Short .................. 1,13+7%= 1,20 € ........... ........... ........... milk decaffeinated ............................................ ........................ 1,50+7%= 1,60 € Cigaló . Carajillo . Coffee with a dash of brandy or anís .................... 1,50+7%= 1,60 € Trifàssic . Trifásico . Trifasic coffee + milk + spirit ........... .................1,40+7%= 1,50 € ........... ...................... Infusió . Infusión . Infusion ................................. . .........1,40+7%= 1,50 € ........... ed perfum n . Infusió saboritzada Infusión saborizada Infusio

. LICORS . LICORES LIQUORS

. ......................... 2+7%= 2,14 € Xarrup català . Chupito catalán Catalan shots ...................... . ................ 2,47+7%= 2,64 € ........... ........... Xarrup whisky . Chupito de whisky Shot of whisky. de cava".2+7%= 2,14€ Marc " of . Shot " cava Xarrup de Marc de cava Chupito de "Marc de . shots....................................................... 2+7%= 2,14 € Altres xarrups . Otros chupitos Other . ...................................... 2+7%= 2,14 € Copa vermouth . Copa de vermouth Glass of vermouth . ........................... 4,60+7%= 4,92 € Copa whisky . Copa de whisky Glass of. whisky...................... s..................... 4+7%= 4,28 € liquor other Copa altres licors . Copa otros licores Glass of .................... 3+7%= 3,21 € . wine)... sweet ( " a . Mistel " Copa Mistela Copa "Mistela" Glass of . (sweet wine)............ 3+7%= 3,21 € Copa Moscatell . Copa "Moscatell" Glass of "Moscatell" . walnut licour)... 3+7%= 3,21 € Copa Ratafia . Copa "Ratafia" Glass of. "Ratafia" (green ...................... 5+7%= 5,35 € whisky Cuba-libre of Combinat whisky . Combinado de whisky . ................. 4,60+7%= 4,92 € ........... libres. . cubaAltres combinats Otros combinados Other PA, TOMAQUET I OLIVES

[10]

. PAN, TOMATE Y OLIVAS . BREAD, TOMATOE AND OLIVES

1,40+7%= 1,50 €

Tapes · Tapas · “Tapas”

LES NOSTRES TAPES . NUESTRAS TAPAS . OUR TAPAS

1,60€ + 7% =

1,71€

4,00€ + 7% =

4,28€

3,00€ + 7% =

3,21€

3,00€ + 7% =

3,21€

3,60€ + 7% =

3,85€

3,60€ + 7% =

3,85€

1,30€ + 7% =

1,39€

3,60€ + 7% =

3,85€

3,60€ + 7% =

3,85€

3,60€ + 7% =

3,85€

3,00€ + 7% =

3,21€

4,00€ + 7% =

4,28€

1,30€ + 7% =

1,39€

[11]

La nostra carta · Nuestra carta · Our me

nu

Embotits catalans

Embutidos catalanes · Catalonian sausages

sà Pallars Jus

Alt Urgell

Anoia

Plànol cedit per la Fundació Oficis de la Carn.

Bu

[12]

De ll re bis neg bot bé co bes i re pa ifar ma bul Se , ma ra ne rque ls n’h sud ’n fa tafal gra s. El i ha n u a b ta “B de Cataa la zgoa, canmb afeull es pntes va g y u l n u De ll nya a n ella it de ot fe rieta ord i ou ca r am ts . cas “bis ” n e b ori s, d rn, b r com gr de i co es ent ep gre es ga na, butif marc ” y “b o al, èn l ix, tes iocc a co far de de pan arra as. E ulls” ide ma ina, occ la co , ma negr l “b hay d nta rca ide ma tala a co ull” e t li . r al Bla ntal y eca. Sehúva, cn carnse puaentas v e a h a n d ck Of el s ace nela aña e h ried “B ur d n en y h did ace ade as “bis e C la uev a, p r co s co rem almo bes” ull ata zon os, anc n re mo ” a bac aind st r nd luñ a n de eta sto a. ort pen , h s dep on, ers egion “bul eoc di arinor end flou of s. T ls” th cid end thw ing r, b blac he ere ent o est on rea k “bu ar al, , w th d, but ll” c e a est e ani ifar an s m ern reg see ra b and ion. d, c wit e pr any v in t The inna h ad epar ariet he y mo de ed ies sou are n a d m with th do nd ea of C ne eg t, ata in gs, lon the ia.

Fuet De la família dels curats. Es fa amb carn trinxada i greix, poc o molt trinxat segons la casa, amanit amb sal i pebre, en molts casos. El seu gust prové del procés de curació controlada i dels fongs que es formen a l’exterior de la tripa. Típic sobretot a Osona i a l’Empordà.

Fuet De la familia de los curados. Se hace con carne picada y grasa, poco o mucho según cada casa, aliñado con sal y pimienta, en muchos casos. Su gusto proviene del proceso de curación controlada y de los hongos que se forman en el exterior de la tripa. Típico sobretodo en Osona y en el Empordà.

Fuet From the family of cured meats. It is done with carved meat and fat, more or less carved, very often marinated with salt and pepper. Their flavor stems from the process of controlled curing and of the fungus that is on the outside of the intestine. Typical mainly in Osona and in the Empordà.

10% Recàrrec terrassa · 10% Recargo terraza · 10% Terrace recharge

La nostra carta · Nuestra carta · Ou

Sobras s

ada Originà dels emria de la gas és l’em botits ama tronomia ba es va e botit que venits amb peb lear. De la fa trobem scampar pe de fora qu re vermell, p mília e r així co de diferents tota Catalu més ràpida otser ny m unes m t allarga amanys i tema. A les ïlles ent des pe en Sobras ps de c r fer a la u ada brasa. ració, Origina los em ria de la gas embuti butidos aliñatronomía bale se exte do que viene dos con pim ar. De la fam tramos ndió por tod de fuera queentón, quizásilia de a así com de distintos ta Cataluña. E más rápidam es el n o unas e m alargad años y tiemplas islas enc nte onas para os de c Sobras u h ra a c cer en ada la bras ión, Native a. family of the gastr probab of marinate onomy of th spread ly the saus d sausages, e Balears. we find quickly throuages origina with red peOf the as som different siz ghout Catalo tin abroad pper, es wh e which nia are lon and curing d . In the islanich ger to barbeq uration, as w ds ell ue.

seu t. El

Xolís Es tracta d’un embotit fet amb la millor carn del porc embolicada en un budell gruixut. El seu secret és un bon assecat on adquireix l’olor i el gust característic. Té forma de vuit resultat del premsat manual. Característic del Pallars, el portava el pretendent als pares de la núvia.

Xolís Se trata de un embutido hecho con la mejor carne de cerdo envuelta en una tripa ancha. Su secreto está en un buen secado donde adquiere el olor y el gusto característico. Tiene forma de ocho resultado del prensado manual. Característico del Pallars, lo llevaba el pretendiente a los padres de la novia.

Xolís t is a sausage made with the best pork meat wrapped in a wide intestine. Its secret lies in the drying process where it acquires the characteristic aroma and flavor. It is shaped like an eight as a result of the manual pressing. Characteristic of the Pallars, the suitor would bring it to his girlfriends’ parents.

Botifarra blanca d’ou S’utilitza molt per brous i escudelles. Es fa sobretot a Lleida i a la Garriga. El seu gust depèn dels ous que s’hi afegeixen al pastat, és de color groguenc. És típic menjar-la per dijous gras, pel Carnestoltes.

Butifarra blanca de huevo Se utiliza mucho para caldo y “escudelles”. Se hace sobretodo en Lérida y en la Garriga. Su gusto depende de los huevos que se añaden en el pastado, es de color amarillento. Es típica comerla por jueves lardero, por Carnaval.

Butifarra white with egg Is used often for broth and “escudelles”. It is cooked mostly in Lérida and in the Garriga. Its flavor depends on the eggs that are added in the paste mix, is of yellowish color. It is typical to eat it for Thursday lardero, during the Carnival.

r menu

lana ’origen recelan Garrigax.i d l’e a cata

lles per arr a és Botififarra catalaenntre Cenctaeracteritpzaerquè norhiei-

a t a s La bo n es trobrtesana e n magra i . Altres v orige oració a ció de car o naturals L’elab a utilitza ser vants n ona. clusivvenen con s amb tòf Su inter s fan cuite a rigen recienrrtige.a. La n a l a tats e t a o a G a arra c a es de lles y la exclusiv Butiftifarra catatlaranentre Creanctteeriza porolainter vienesne n s n La bun se encue esana se caa y porque variedade orige ración ar t arne magr s. Otras elabo ción de c o naturale utiliza r vantes n on trufa. . conse cocidas c origin sage a fairly receanst and lay hacen u a s onian ge has Centell rised b Cataltalonian safouusnad betwipeeenis chardacntoe artifickiaedl a o The c rigins are tisanal recn meat an pared co Its o a. The ar se of lea s are pre Garrig xclusive u r varietie the e ives. Othe addit ruffles. with t

squa sa de Paa de Pasqua, cusraddeas,is n a g n c Llo n els llom e la èpo Bull blanc amb nous També anomenat bisbe blanc, bufa, botifarra blanca gruixuda i paltruc a les comarques gironines. Carn magra, cansalada, cotnes, nous tallades, sal i pebre dins un budell natural, cuit també, a la caldera.

“Bull” blanco con nueces También llamado “bisbe blanc”, “bufa”, butifarra blanca gorda y “paltruc” en las comarcas de Gerona. Carne magra, panceta, cortezas, nueces cortadas, sal y pimienta dentro de un intestino natural, cocido también, en la caldera.

“Bull” white with walnuts Also called “bisbe blanc”, “bufa”, fat white butifarra and “paltruc” in the regions of Gerona. Lean meat, cansalada, scrapings, chopped walnuts, salt and pepper in stuffed into fresh tripe.

10% Recàrrec terrassa · 10% Recargo terraza · 10% Terrace recharge

en un es trie típic d Embotit prima. Per fer-la es fica la carn abans llarga i ts, es trinxen i es deixa assecar amb el engreixa net i lligat on lana. Coneguda drap ben r en una tripa cu ià. d’emboti m al País Valenc o mateix n ua , a de Paspcoca de Pascua,ocgueran dloas iz n a g n o é L sc e la e se d a típico borarl la carne Embutido elgada. Para ela inchan y se pone ja secar larga y dsengrasados, se trtado donde se de nocida lomos deño bien limpio y a a tripa culana. Co en un pa embuchar en un País Valencià. antes de mo nombre en el con el mis sage ng and thin. aster Sau lo Typical Ee Easter period, ocousreindg, the leand loinina th h c f o s l e a lv ic vo eat place to dry Typ ration in nd the m Its prepa hich are carved aup, where it is left ith the pieces, w th and then tied testine. Known w clean clo ffing it into an in Valencià. before stume in the Country same na

[13]

-1

5%

en in en p plat di la s p sh to er es s p e to ar mp ta a ll or ke ev ta aw ar r ay

8,20€ + 7% =

8,77€

Torrada d’embotits catalans Catalunya té una gran tradició de fabricar embotits, n’hi ha més de 35 varietats. Amb aquesta torrada servim un recull dels més representatius: bull blanc amb nous, bull negre, botifarra catalana, sobrassada, xolís, fuets, botifarra d’ou, llonganissa de pasqua...

Tostada de embutidos catalanes Cataluña tiene una gran tradición de fabricar embutidos, existen más de 35 variedades. Con esta tostada servimos una selección de los más representativos: “bull” blanco con nueces, “bull” negro, butifarra catalana, sobrasada, “xolís”, “fuets”, butifarra de huevo, longaniza de pascua...

Catalonian cold meats toast Catalonia has a great tradition in making cold meats, there are more than 35 varieties. This toast is served with a selection of the most popular ones: “bull” white with walnuts, “bull” black, catalonian sausage, “ sobrasasda”, “xolis”, “fuets”, egg sausage. Easter sausage...

Distribuït per/ distribuido por/ distributed by:

6,50€ + 7% =

6,96€

6,50€ + 7% =

6,96€

6,50€ + 7% =

6,96€

Torrada de patés

Torrada de pastes de peix

Torrada de Girella

Torrada amb dues varietats de patés per tallar. El paté del Penedès trufat, amb trufa laminada, característic de la zona del Penedès, i el paté de campanya, o pa de fetge de les zones d’alta muntanya. Es diferencien entre ells pel grau de picat de la carn i per la proporció de carn i fetge a la seva composició.

Torrada amb pasta de trossets d’anguila fumada amb tomàquet , all i oli. Es fan plats amb anguila a la cuina del Delta de l’Ebre, al Baix Llobregat i als rius valencians. L’altre pasta és “la llesqueta” amb tonyina, romesco i maionesa, típica del poble L’Horta de Sant Joan.

Torrada amb Girella calenta. La Girella és un embotit de carn de xai, fet amb els menuts de l’animal, arròs, ou i en algunes receptes all i julivert. És característic de la zona del Pallars i l’Alta Ribargorça i també es continua fent al Pirineu aragonès on en diuen “chireta”.

Tostada de patés

Tostada de pastas de pescado

Tostada de Girella

Tostada con pasta de trocitos de anguila ahumada con tomate, ajo y aceite. Se hacen platos con aguila en la cocina del Delta del Ebro, el Baix Llobregat y en los ríos valencianos. La otra pasta es la “llesqueta” con atún, “romesco” y mahonesa, típica del pueblo L’Horta de Sant Joan.

Tostada con Girella caliente. La Girella es un embutido de carne de cordero, hecho con los despojos del animal, arroz, huevo y, en algunas recetas, ajo y perejil. Es caracterísco de la zona del Pallars y de la Alta Ribagorça. En el Pirineo aragonés se le llama “chireta”.

Fish paste Toast

Toast of Girella

Toast with a paste of bits of smoked eel with tomato, garlic and oil. Dishes including eel can be found in the cuisine of the Delta del Ebro, Baix Llobregat and in the Valencian river areas. Another type of pasta is the “llesqueta” with tuna, “romesco” and mayonnaise, typical of the village of L’Horta de Sant Joan.

Toast with hot Girella. The Girella is made from meat lamb, made with the leftovers of the animal, rice, egg and, in some recipes, garlic and parsley. It is characteristic from the area of the Pallars and of the Alta Ribagorça. In the Aragonese Pyrenee it is called “chireta”.

Tostada con dos variedades de patés para cortar. El paté del Penedès trufado, con trufa laminada, característica de la zona del Penedès, y el paté de campaña de las zonas de alta montaña. Se diferencian entre sí por el grado de picado de la carne y por la proporción de carne e hígado en su composición.

Toast of pâtés Toast with two varieties of pâtés to cut. The paté of the Penedès stuffed with truffles, with laminated truffle, characteristic of the zone of the Penedès, and the pâté of campaign, or fig bread of the mountain areas. They are differentiated among themselves by the degree of minced meat and by the proportion of meat and liver in their composition.

[14]

10% Recàrrec terrassa · 10% Recargo terraza · 10% Terrace recharge

en in en p plat di la s p sh to er es s p em to ar p ta a ll or ke ev ta aw ar r ay

-1

5%

Formatges catalans

5,95€

Quesos catalanes · Catalan cheeses El formatge artesà català tradicionalment útil com a sortida per a conservar la llet i treure’n profit a l’activitat ramadera, ha esdevingut un producte protagonista d’un ofici propi i noble de valor ben merescut. Tot i ser elaborat a casa nostra, els formatges catalans sovint ens són desconeguts, així doncs degustar els formatges del territori que ens envolta pot ser una agradable sorpresa. Una de les tendències més remarcables són els “formatges d’autor”. Sense seguir cap recepta tradicional, molts dels nous formatgers intenten sorprendre el paladar dels qui degusten els seus productes amb noves idees i tecnologies. Aquests es diferencien de la resta perquè no tenen història, sinó que els mateixos formatgers en són els creadors: pastes toves, formatges blaus, quallades àcides d’ovella i vaca, crostes florides o fins i tot formatges amb herbes o espècies conformen les novetats. Alguns arrenquen de nou, altres que, segurament prendran força de cara al futur, són aquells qui, amb nova energia, prenen el relleu d’alguns artesans aprofitant les instal.lacions i el ramat per a seguir amb l’ofici dels formatgers precedents, fent perdurar formatges emblemàtics o elaborant-ne de nous. Capbussant-nos dins el panorama formatger català, trobarem una barreja de tradició i innovació capaç de seduir a gairebé qualsevol paladar. El queso artesano catalán tradicionalmente útil como forma de conservar la leche y sacarle provecho a la actividad ganadera, se ha convertido en un producto protagonista de un oficio propio y noble de valor bien merecido. A pesar de estar elaborado en nuestra casa, los quesos catalanes son a menudo desconocidos, así que degustar los quesos del territorio que nos rodea puede ser una agradable sorpresa. Una de las tendencias más remarcables son los “quesos de autor”. Sin seguir ninguna receta tradicional, muchos de los nuevos queseros intentan sorprender el paladar de quienes degustan sus productos con nuevas ideas y tecnologías. Éstos se diferencian del resto porque no tienen historia, sino que los mismos queseros son los creadores: pastas blandas, quesos azules, cuajadas ácidas de oveja y vaca, costras enmohecidas o incluso quesos con hierbas o especies conforman las novedades.

Algunos arrancan de nuevo, otros que, seguramente tomaran fuerza de cara al futuro, son aquellos que, con nueva energía, toman el relevo de algunos artesanos aprovechando las instalaciones y el ganado para seguir con el oficio de los queseros precedentes, haciendo perdurar quesos emblemáticos o elaborando nuevos. Sumergiéndonos dentro del panorama quesero catalán, encontraremos una mezcla de tradición e innovación capaz de seducir a casi cualquier paladar. The traditional Catalan cheese has always been used as a way of preserving milk and of earning money from cattle farming, it has become a legitimate product of a proper and noble stature and of fully deserved value. While cheese making is common throughout catalonian homes, the Catalan cheeses are often unknown - so to discover the cheeses of the territory that surrounds us can be an agreeable surprise. One of the most remarkable tendencies are the “author’s cheeses”. Without following any traditional recipe, many of the new cheesemakers try to surprise the palate of those who taste their products through the use of new ideas and technologies. These cheeses differ from the rest owing to the fact that they have no history. There are many creations: soft cheeses, blue cheeses, acid curds of sheep and cow’s milk, moldy crusts or even cheeses with herbs or spices are part of the innovation. Some of them start again, others that, surely they will gain stregth facing the future, these are those that, with new energy, follow in the footsteps of some craftsmen making use of the facilities and the cattle to continue with the tradition of the previous cheesemakers, making emblematic cheeses last or creating new ones. When we submerge ourselves in the Catalonian cheese landscape, we will find a mixture of tradition and innovation capable of seducing almost any palate.

Laia Pont

Enginyera tècnica agrícola Caseus Afinadors SL

Bauma Garrotxa

Blau de l’avi Ton

Casa Mateu

De llet pasteuritzada de cabra, de crosta florida amb tacte de vellut de color gris i pasta premsada blanca. En tràmits de constitució queda la seva D.O. que regularà i homogeneïtzarà les diferents produccions. Formatges Bauma (Borredà, EL Berguedà).

Catalunya no ha estat país de formatges blaus, però poc a poc van apareixent. Els germans Camps han creat aquest blau de cabra únic. Fet amb llet crua amb crosta natural i pasta florida. En boca té una picantor elevada. Formatges Camps (Palau d’Anglesola, Pla d’Urgell).

Un dels formatges de Casa Mateu és aquest de llet crua d’ovella. Amb una curtíssima història i amb molt camí per davant. De crosta llisa i grisa i pasta premsada, tancada, de color groc suau de sabor suau amb recorregut net. Formatges de Surp (Surp, Pallars Sobirà).

Bauma Garrotxa

Azul del abuelo Ton

Casa Mateu

De leche pasteurizada de cabra, de costra enmohecida con tacto de terciopelo de color gris y pasta prensada blanca. En trámites de constitución queda su D.O. que regulará y homogeneizará las diferentes producciones. Quesos Bauma (Borredà, El Berguedà).

Cataluña no ha sido país de quesos azules, pero poco a poco van apareciendo. Los hermanos Camps han creado este azul de cabra único. Hecho con leche cruda con costra natural y pasta enmohecida. En boca tiene un picazón elevado. Quesos Camps (Palau d’Anglesola, Pla d’Urgell).

Uno de los quesos de Casa Mateu es este de leche cruda de oveja. Con una muy corta historia y con mucho camino por delante. De costra lisa y pasta prensada, cerrada, de color amarillo suave de sabor azul con recorrido limpio. Quesos de Surp (Surp, Pallars Sobirà).

Bauma Garrotxa

Grandfather Ton’s Blue

“Casa Mateu”

Of pasteurized goat’s milk, with mouldy crust gray in colour, and with velvety feel, it is soft, white and pressed. It is the different steps of the manufacturing process that determine the D.O. this ensures a homogenity in the characteristics of the products. Quesos Bauma (Borredà, El Berguedà).

Catalonia has never been known to be a country of blue cheeses, but little by little they are appearing. The Camps brothers have created the only goat’s blue cheese. Made with fresh milk with a natural crust and moldy body. It has a pronounced stinging feeling in the mouth. Quesos Camps (Palau d’Anglesola, Pla d’Urgell).

One of the cheeses of the Mateu house is made from fresh sheep’s milk. It has a very short history and a long road forward. It is pressed and is firm with a smooth crust, of soft yellow colour with a blue flavour and clean taste. Surp’s cheeses (Surp, Pallars Sobirà).

10% Recàrrec terrassa · 10% Recargo terraza · 10% Terrace recharge

[15]

-1

5%

en in en p plat di la s p sh to er es s p e to ar mp ta a ll or ke ev ta aw ar r ay

Sant Marc

Carreu natural

Ermesenda d’Eroles

Fet amb llet pasteuritzada de vaca, de coagulació enzimàtica, premsat i lleugerament salat. Té una maduració de 30 dies. La pell és de color groguenca i sense fongs. Ve arrebossat amb pebre negre. La Pastora (Santa Maria d’Oló).

Formatge de llet crua d’ovella especialment curiós al ser elaborat per quallada àcida o làctica, ja que normalment aquesta tecnologia s’utilitza amb llet de cabra. Té la crosta florida blanca, pasta humida i untuosa i sabor làctic amb gotes d’amargor. Formatgeria Mas d’Eroles (Adrall, Alt Urgell).

Aquest original formatge fet amb llet crua de vaca, de crosta rentada i de grans dimensions, madurat a la cava particular de la formatgeria la qual, és tot un plaer visitar. De sabor càlid i profund i intensa olor Formatgeria Mas d’Eroles (Adrall, Alt Urgell).

Carreu natural

Ermesenda d’Eroles

Queso de leche cruda de oveja especialmente curioso al estar elaborado por cuajada ácida o láctica, ya que normalmente esta tecnología se usa con leche de cabra. Tiene una costra enmohecida blanca, pasta húmeda y untuosa y sabor láctico con gotas de amargor. Quesería Mas d’Eroles (Adrall, Alt Urgell).

Este original queso hecho con leche cruda de vaca, de costra lavada y de grandes dimensiones, madurado en la cava particular de la queseria la cual, resulta todo un placer visitar. De sabor cálido y profundo e intenso olor. Quesería Mas d’Eroles (Adrall, Alt Urgell).

Carreu natural

Ermesenda d’Eroles

Cheese of fresh sheep’s milk especially with the particularity of having been prepared by acid or lactic curd, a technique normally used for goat’s milk. It has a Moldy white crust, is humid and oily, has a lactic flavour with a tinge of bitterness. Quesería Mas d’Eroles (Adrall, Alt Urgell).

This original cheese made with fresh cow’s milk, is of clean crust and rather large in size, and is matured in the special cellar of the dairy, which is in fact a great pleasure to visit. Of warm flavour and pronounced and intense smell. Quesería Mas d’Eroles (Adrall, Alt Urgell).

Sant Marc Hecho con leche pasteurizada de vaca, de coagulación enzimática, prensado y ligeramente salado. Tiene una maduración de 30 días. La piel es de color amarilla y sin hongos. Viene rebozado con pimienta negra. La Pastora (Santa Maria d’Oló).

Sant Marc Made with pasteurized cow’s milk, through enzymic coagulation, pressed and lightly salted. It has a maturation of 30 days. The skin is of yellow color and clear of mold. It comes coated with black pepper. La Pastora (Santa Maria d’Oló).

8,20€ + 7% =

8,77€

Torrada de formatges catalans A la nostra torrada de formatges hem intentat fer un recull representatiu dels formatges catalans. Hi ha dues varietats de vaca, dues de cabra i dues d’ovella amb diferents tipus de maduració i de diferents zones de Catalunya. Les grans propietats dels formatges i les seves qualitats nutricionals, a més de formar part de la dieta dels catalans, s’han guanyat un lloc dins la gastronomia mediterrània.

Tostada de quesos catalanes En nuestra tostada de quesos hemos intentado hacer una recopilación representativa de los quesos catalanes. Hay dos variedades de vaca, dos de cabra y dos de oveja con diferentes tipos de maduración y de distintas zonas de Cataluña. Las grandes propiedades de los quesos y sus cualidades nutricionales, además de formar parte de la dieta de los catalanes, se han ganado un puesto dentro de la gastronomía mediterránea.

Toast of Catalonian cheeses In our cheese toast we have tried to prepare collection of the Catalonian cheeses. There are two cow varieties, two of goat and two of sheep with different types of ripening and from different areas of Catalonia. It is possible that the proximity of the Pyrenees to France has influenced the diversity of cheeses in our lands. Distribuït per/ distribuido por/ distributed by:

[16]

10% Recàrrec terrassa · 10% Recargo terraza · 10% Terrace recharge

en in en p plat di la s p sh to er es s p em to ar p ta a ll or ke ev ta aw ar r ay

-1

5%

6,50€ + 7% =

6,96€

Torrada de pastes de formatge La salsa d'almadroc és una recepta medieval que consisteix en formatge ratllat, una mica d'all, ou dur, tot ben picat i lligat amb oli d'oliva, recepta del llibre de Sent Soví (s. XIV). El tupí s’el.labora amb formatges d'ovella i vaca barrejats amb aiguardent. Suavitzat amb melmelada de figues.

Torrada de pastas de queso La salsa "almadroc" proviene de una receta medieval y está hecha a base de queso rallado, un poco de ajo, huevo duro, todo bien picado y mezclado con aceite de oliva, receta del libro de Sent Soví (x. XIV). El "tupí" se elabora con quesos de oveja y vaca mezclados con aguardiente. Suavizado con mermelada de higos.

Torrada of cheese pasties The almandroc sauce comes from a medieval recipe and is made from grated cheese, a bit of garlic, hard boiled egg, all well chopped and mixed with olive oil. A recipe from the book Sent Sov (x. XIV). The ‘tupi’ is made from sheeps and cow cheese mixed with brandy. Softened with fig jam.

4,60€ + 7% =

6,50€ + 7% =

6,96€

Torrada de formatge de cabra i codonyat El codonyat és la conserva feta amb codonys i sucre que havia estat popular i un dels berenars de cada dia. El codony era una fruita poc adequada per menjar fresca, degut a la seva duresa. El formatge de cabra és al vi negre.

La confitura de membrillo es la conserva hecha con membrillo y azúcar que había sido popular y una de las meriendas de cada día. El membrillo era una fruta poco adecuada para comer fresca, debido a su dureza. El queso de cabra es al vino tinto.

Goat cheese toast and quince preserve The preserve of quince is made with quince and sugar and became a popular everyday afternoon snack. The quince was an inappropriate fruit to eat fresh, due to its hardness. The cheese of goat is to the red wine.

4,60€ + 7% =

6,96€

Torrada de mató amb anxoves El mató és un formatge suau de llet de vaca, típic del Bages. Antigament era fet de llet de cabra i quall vegetal. Les anxoves són una de les conserves de peix més antigues, sempre molt valorades. Les de l'Escala són les de més renom a Catalunya.

Tostada de "mató" con anchoas

Tostada de queso de cabra y membrillo

4,92€

6,50€ + 7% =

4,92€

El "mató" es un queso suave de leche de vaca, típico del Bages. Antiguamente era hecho de leche de cabra y cuajo vegetal. Las anchoas son una de las conservas de pescado más antiguas y apreciadas. Las procedentes de l'Escala son las más valoradas en Cataluña.

Toasted bread slice with "mató" and anchovy The "mato" is a smooth cheese made form cow’s milk, typical of the Bages. Traditionally it was made from goat’s milk and vegetable bacteria. The anchovy is one of the oldest and valuable fish preserves. Those that are from l'Escala are the most valuet in Catalonia.

4,60€ + 7% =

4,92€

Coca de tomàquet i olives

Coca de samfaina amb bacallà

Coca d'escalivada amb romesco

Coca amb tomàquets cuits al forn, sal, pebre, sucre, orenga i olives negres. La planta del tomàquet fou portada a Espanya per Hernán Cortés el 1523 després de la conquesta d’Amèrica,i des d’Espanya entrà a tota Europa. Abans era considerada afrodisíaca i es relacionava amb els fruits tòxics.

Samfaina amb bacallà esmicolat, els productes de la recepta provenen d'orígens diferents: la ceba autòctona, les albergínies introduïdes per l'Islam, el pebrot i el tomàquet portat per Colom d'Amèrica i el bacallà dels mars del Nord introduït pels pescadors bascos al segle XVII.

Verdures escalivades, cuites al forn o damunt d'una brasa, pebrot, ceba i albergínia, amb salsa romesco. La bona escalivada es fa damunt de les brases, però si no és possible també es poden coure les verdures al forn, o directament a sobre del foc amb cura de que no es cremin.

Coca de tomate y olivas

Coca de "samfaina" con bacalao "Samfaina" con bacalao desmenuzado, los productos de la receta tienen orígenes diferentes: la cebolla es autóctona, las berenjenas introducidas por el Islam, el pimiento y el tomate importados por Colón de América y el bacalao de los mares del norte introducido por los pescadores vascos en el s. XVII.

Coca de "escalivada" con "romesco"

Coca con tomates cocidos al horno, sal, pimienta, azúcar, orégano y aceitunas negras. La planta del tomate fue importada en España por Hernán Cortés en 1523 después de la conquista de América, y desde España entró en toda Europa. Antes era considerada afrodisíaca y se relacionaba con los frutos tóxicos.

"Coca" with tomato and olives Coca with baked tomatoes, salt, pepper, sugar, oregano and black olives. The tomato plant was imported to Spain by Hernán Cortés in 1523 after the conquest of America, and thru Spain it was intoduced in Europe. Earlier it was considered afrodisiac and it is related to a group of poisonous fruits.

"Coca" with "samfaina" and cod fish "Samfaina" with cod fish crumbled, these ingredients originate from different places: the onion is autochthonous, the aubergine has been introduced by the Islam, the peppers and the tomatoes by Columbus from America and the cod fish from the northern sea by the basque fishermen in the 17th century.

10% Recàrrec terrassa · 10% Recargo terraza · 10% Terrace recharge

Verduras asadas al horno o a la brasa, pimiento, cebolla y berenjena con salsa "romesco". La buena escalivada se hace encima de las brasas, pero si no es posible también se pueden cocer las verduras al horno, o directamente encima del fuego vigilando que no se quemen.

"Coca" with "escalivada" and "romesco" Roasted vegetables in the oven or grilled (peppers, onions, aubergine) with "romesco" sauce. The best “escalivada” is made over the embers, but if not possible, the vegetables can be cooked in the oven, or directly over the fire, while watching that they don’t burn.

[17]

-1

5%

en in en p plat di la s p sh to er es s p e to ar mp ta a ll or ke ev ta aw ar r ay

4,60€ + 7% =

4,92€

4,60€ + 7% =

4,92€

4,60€ + 7% =

4,92€

Coca de recapte

Coca de ceba i anxoves

Coca de verduretes

La nostra coca de recapte porta verdures escalivades amb trossets d'arengada. L'arengada és un dels salaons més populars de la nostra cuina, es menja amb coques, amb verdures... i en alguns indrets rebien el nom de "sardines de casco" o "civils".

Coca amb ceba confitada i filets d'anxoves de l'Escala. Les anxoves són un dels salaons més valorats a Catalunya. Abans de menjar s'han de dessalar i treure els filets amb cura de no trencar-los. D'anxoves també en trobem a Cadaqués, Roses, Palamós, Sant Feliu de Guíxols i antigament a Tossa.

Coca amb verduretes saltades a la paella amb una mica de sal i oli, hi ha ceba, pebrots, pastanaga, carbassó i albergínies. Depenent de la temporada variarem les verdures d'aquesta coca.

Coca de “recapte” Nuestra coca de "recapte" lleva verduras escalivadas con trocitos de arengada. La arengada es popular en nuestra cocina, se come con cocas, con verduras... y en algunos lugares se las llamaba "sardinas de casco" o "civiles".

“Coca” with “recapte” "Coca" with vegetables ("escalivada") and herring. Herring is popular in our cuisine, it is eaten with bread rolls, with vegetables... and in some places it is known as "sardines de casc" or "civils".

4,60€ + 7% =

4,92€

Coca enramada Coca amb espinacs, mongetes, ceba, pebrot vermell i un tros de llonganissa. És típica de les comarques del sud de Catalunya (Baix Penedès i Baix Ebre). Era un plat de festa que es portava a coure al forn del poble quan el forner havia acabat de coure el pa.

Coca enramada Coca con espinacas, judías, cebolla, pimiento rojo y salchicha. Típica de las comarcas del sur de Cataluña (Baix Penedès y Baix Ebre). Era un plato festivo que se llevaba a cocer al horno del pueblo cuando el panadero ya había acabado de cocer el pan.

Branched “coca” (round bread roll) This bread roll is made with spinach, beans, onions, red peppers and a piece of "llonganissa" sausage. Typical of south Catalonia region (Baix Penedès and Baix Ebre). A festive dish that usually was prepared then taken to the village's oven to cook when the baker has finished making bread.

[18]

Coca de cebolla y anchoas Coca con cebolla confitada y filetes de anchoa de l'Escala. Las anchoas son uno de los salazones más valorados de Cataluña. Antes de comer, se deben desalar y sacar los filetes con cuidado para no romperlos. Encontramos también anchoas en Cadaqués, Roses, Palamós, Sant Feliu de Guíxols y antiguamente en Tossa.

"Coca" with onion and anchovy

Coca de verduritas Coca con verduritas salteadas en la paella con un poco de sal y aceite, hay cebolla, pimientos, zanahoria, calabacín y berenjenas. Dependiendo de la temporada variaremos las verduras de esta coca.

“Coca” of little vegetables "Coca" (a round shaped bread bun) with fried vegetables filled in the frying-pan with salt and oil, there are onions, peppers, carrots, courgettes and aubergine. We vary the vegetables depending on the season.

"Coca" with onion and anchovies from l'Escala. Anchovies are a salted fish highly valued by the Catalonian. Apart from l'Escala, anchovies are elaborated in Cadaqués, Roses, Palamós, Sant Feliu de Guíxols and in the olden days in Tossa.

4,60€ + 7% =

4,92€

Coca de donja amb formatge El bull de donja és un embotit característic de la zona dels Pirineus i l'Alt Urgell, però és originari d'Andorra. Està fet amb talls de panxeta, cap de llom i, depenent de l'elaborador, amb panxeta i cotnes. Després s'emboteix dins una tripa arrissada i es deixa assecar.

Coca de “donja” con queso El "bull" de "donja" es un embutido característico de la zona de los Pirineos y l'Alt Urgell, aunque es originario de Andorra. Está hecho de panceta, cabeza de lomo y, dependiendo del elaborador, con panceta y corteza. Después se rellena dentro de una tripa rizada y se deja secar.

“Donja” “coca” with cheese

4,60€ + 7% =

4,92€

Coca d’ànec amb olives Coca amb puntes de confit d’ànec, ceba confitada i pasta d’olives negres. El confit d’ànec es fa amb les cuixes i els alons, se’n treuen els ossos i s’esmicola i es posa a sobre de la coca.

Coca de pato con aceitunas Coca con puntas de confite de pato, cebolla confitada y pasta de olivas negras. El confite de pato se hace con los muslos y las aletas, se les quita los huesos y se deshace y se pone encima la coca.

“Coca” of duck with olives Coca with tips of pickled duck, pickled onion and black olives paste. The pickled duck is done from the thighs and wings, the meat is removed from the bones and is crushed and spread on top the coca.

The "donja bull" is a sausage that comes from the area of the Pyrenees and l'Alt Urgell, though it originates in Andorra. It is made with "a piece of bacon", loin and, depending on the person who elaborates it, with bacon and rinds. Later it is refilled inside a curled gut and is left to dry.

10% Recàrrec terrassa · 10% Recargo terraza · 10% Terrace recharge

en in en p plat di la s p sh to er es s p em to ar p ta a ll or ke ev ta aw ar r ay

-1

5%

4,65€ + 7% =

4,98€

Amanida de seitons Barrejat d’enciams i anxoves en vinagre. La maceració en vinagre és un mètode tradicional de conservació. Els peixos blaus són una gran font de proteïnes i greixos insaturats com l’omega 3, molt beneficiosos per l’organisme.

Ensalada de boquerones Mezcla de lechugas y anchoas en vinagre. La maceración en vinagre es un método tradicional de conservación. Los pescados azules son una gran fuente de proteïnas y grasas insaturadas como el omega 3, muy beneficioso para el organismo.

Anchovy salad Mixture of lettuce and anchovies in vinegar. Masceration in vinegar is a traditional method of conservation. Blue fish (sardines, anchovies, mackerels...) all captured in our waters enjoy the Q label, a quality certification. They are a big source of proteïn and unsaturated fats such as as omega 3 which is very beneficial for the organism.

5,20€ + 7% =

4,65€ + 7% =

4,98€

Amanida amb fruites, panses i mel

Ensalada con frutas, pasas y miel Mezcla de lechugas con frutas de temporada, pasas y vinagreta de miel y mostaza. En Lérida existe una gran producción de frutas y a menudo se usan para cocinar platos con carne, ensaladas o para rellenarlas. La variedad de frutas cambia según temporada.

Salad with fruits, raisons and honey Mixture of lettuces with seasonal fruits, raisons and a vinegrette of honey and mustard. In Lerida there is extensive fruit cultivation and these are used in the cuisine of that region and combined with meat, salads or are stuffed. The variety of fruits changes according to the season.

5,20€ + 7% =

4,98€

Amanida catalana

Barrejat d’enciams amb fruites de temporada, panses i vinagreta de mel i mostassa. A Lleida hi ha una gran producció de fruites i sovint les fan servir per cuinar plats amb carn, amanides o per a farcir-les. La varietat de fruites canvia segons temporada.

5,56€

4,65€ + 7% =

És l’amanida que reuneix productes de la terra catalana, el porc en embotit i les verdures de l’hort. Moltes vegades a les receptes hi ha també encurtits, anxoves, raves, ous durs, pernil, tonyina...qualsevol cosa que vesteixi l’amanida.

Ensalada catalana Es una ensalada que reúne productos de la tierra catalana, el cerdo en embutido y las verduras del huerto. Muchas veces en las recetas también hay encurtidos, anchoas, rábanos, huevos duros, jamón, atún... cualquier cosa que vista la ensalada.

Catalan Salad This is a salad that inlcudes products of the Catalan region, pork sausage and the vegetables of the orchard. Often the recipe includes pickles, anchovies, radishes, hard boiled eggs, ham, tuna... and anything that can be used as dressing for the salad.

5,56€

5,20€ + 7% =

5,56€

Amanida de llenties amb pop

Mongetes amb julivertada

Patata emmascarada

Podríem dir que és un altre tipus d’empedrat. L’espècie de pop que més s’apropa a les nostres costes és el pop roquer, diferenciat perquè té dues fileres de ventoses a les potes i no es fa gaire gran. La combinació d’aquests productes resulta un plat molt saludable i amb molt aport energètic.

Mongetes verdes amanides amb tomàquet, ceba tendra i julivertada. Tot amanit amb julivertada, una salsa verda medieval, feta amb força julivert, unes fulletes de menta i de sàlvia, avellanes torrades, quatre nous, ou dur, una mica de mel, vinagre i oli d’oliva. Recepta del Llibre de Sent Soví, segle XIV, recepta nº 166.

El més conegut del plats de gastronomia berguedana. Era un plat típic de la matança del porc. Abans es feia amb farines i més tard amb patata, ja que es tenia més a l’abast. Es diu així pel color brut que agafen les patates al barrejar-les amb la cansalada.

Ensalada de lentejas con pulpo

Judías verdes con “julivertada”

El más conocido de los platos de la gastronomía berguedana. Era un plato típico en la matanza del cerdo. Antes se hacía con harina y más tarde con patata. Se llama así por el color oscuro que cogen las patatas al mezclarlas con el tocino.

Podríamos decir que es otro tipo de “empedrat”. La especie de pulpo que más se acerca a nuestras costas es el pulpo de roca, diferenciado porque tiene dos filas de ventosas en las patas y no crece mucho. La combinación de estos productos resulta un plato muy saludable y con mucho aporte energético.

Judías verdes aliñadas con tomate, cebolla tierna y “julivertada”. Todo aliñado con “julivertada”, una salsa verde medieval, hecha con bastante perejil, unas hojitas de menta y de salvia, avellanas tostadas, cuatro nueces, huevo duro, un poco de miel, vinagre y aceite de oliva. Receta del Libro de Sent Soví, siglo XIV, receta núm. 166.

Salad of lentils with octopus

Green beans with “julivertada”

We could say that it is another type of “empedrat”. The octopus that goes nearer our seaside is the common octopus. It is possible to distinguish it by the two sucker rows in its legs and by its small body. The combination of these products results in a very healthy and powerful dish.

Green beans with tomato and spring onions. These are seasoned with “julivertada”, a green medieval sauce made with a lot of parsley, mint herb, sage, roasted hazelnut, walnut, bolied eggs, a bit of honey, vinegar and olive oil. Recipe from book of Sent Soví, s. XIV, recipe num. 166.

10% Recàrrec terrassa · 10% Recargo terraza · 10% Terrace recharge

Patata enmascarada

Mashed potatoes It is a reknown dish from Berga’s gastronomy. It used to be a typical dish in pig slaughtering. Before it was done with flour and later with potato. They got their name due to the dark colour that potatoes got when mixed with bacon.

[19]

-1

5%

en in en p plat di la s p sh to er es s p e to ar mp ta a ll or ke ev ta aw ar r ay

5,20€ + 7% =

5,56€

3,95€ + 7% =

4,22€

3,95€ + 7% =

4,22€

Empedrat de mongetes

Sopa de tomàquet i patata

Puré de verdures

Plat tradicional de cuina catalana que es menja des de l’Empordà fins al Baix Ebre. El bacallà es menja de diverses maneres, i el podem trobar fresc, salat, fumat i en semiconserva. En aquesta recepta es menja cru, amanit amb mongetes.

Extreta del llibre ”Cocina doméstica, Almanaque de las gracias y elegancias femeninas para 1899” que es recull a l’assaig de Núria Bàguena “Cuinar i menjar a Barcelona (1850-1900)”. És una sopa vegetal amb tomàquet, patata, ceba i porros, la decorarem amb un toc d’olivada. Es serveix calenta.

Puré de verdures amb carabassó, ceba, porros, patata i depenent de l’estacionalitat de les verdures, hi afegirem d’altres. Porta un toc de formatge fresc. El puré de verdures es menja a tota Catalunya, i per totes les cases, malgrat no ser una recepta consagrada de la cuina catalana tradicional.

Sopa de tomate y patata

Puré de verduras

Extraída del libro “Cocina doméstica, Almanaque de las gracias y elegancias femeninas para 1899” que se recoge en el ensayo de Núria Bàguena “Cocinar y comer en Barcelona (1850-1900)”. Es una sopa vegetal con tomate, patata, cebolla y puerros, la decoraremos con un toque de olivada. Se sirve caliente.

Puré de verduras con calabacín, cebolla, puerros, patata y dependiendo de la estación de las verduras, añadiremos alguna más. Lleva un toquecillo de queso fresco. El puré de verduras se come en toda Cataluña y por todas las casas, a pesar de no ser una receta consagrada de la cocina catalana tradicional.

INGREDIENTS: 1 kg de mongetes cuites, 3 tomàquets, 1 manat de ceba tendra, ½ kg de bacallà esqueixat, 1 grapat d’olives negres, ciboulette picat. Per la vinagreta: oli d’oliva, sal, pebre negre mòlt, vinagre de Xerès, olivada negra.

ELABORACIÓ: Talleu el tomàquet a daus i la ceba tendra a rodanxes. Esqueixeu el bacallà que prèviament heu dessalat en nevera amb aigua. Barregeu tots els ingredients. Manteniu-ho en fred. Afegiu-hi el bacallà esqueixat. Prepareu una vinagreta amb l’olivada negra, l’oli, el vinagre, la sal i el pebre. Emulsioneu-ho. Serviu el plat amanit amb la vinagreta.

“Empedrat” de judías Plato tradicional de cocina catalana que se come desde el Empordà hasta el Baix Ebre. El bacalao se come de diferentes maneras, y lo podemos encontrar fresco, salado, ahumado y en semiconserva. En esta receta se come crudo, aliñado con judías.

Tomato and potato soup Extracted from the book “Cocina doméstica, Almanaque de las gracias y elegancias femeninas para 1899” that includes the essay of Núria Bàguena “cooking and eating in Barcelona (1850-1900)”. It is a vegetable soup with tomato, potato, onion and leeks, which we decorate with a touch of olive spread. To be served hot.

5,95€ + 7% =

6,36€

Puree of vegetables A vegetable puree with courgette, onion, leak, potatoes and, depending on the season of the vegetables, we can add others. It has a touch of fresh cheese. The vegetable puree is eaten in all of Catalonia and in many homes, in spite of not being a recognised recipe of traditional Catalan Cuisine.

5,95€ + 7% =

6,36€

INGREDIENTES: 1 kg de judías cocidas, 3 tomates, 1 manojo de cebolla tierna, ½ kg. de bacalao desmenuzado, 1 puñado de aceitunas negras, cebolla tierna picada. Para la vinagreta: aceite de oliva, sal, pimienta negra molida, vinagre de Jerez, olivada negra.

ELABORACIÓN:

La recepta · La receta · The recipe

Cortar el tomate a dados y la cebolla tierna a rodajas. Desmenuzar el bacalao que previamente se ha desalado en nevera con agua. Mezclar todos los ingredientes. Mantenerlo en frío. Añadir el bacalao desmenuzado. Preparar una vinagreta con olivada negra, aceite, el vinagre, la sal y la pimienta. Emulsionarlo. Servir el plato aliñado con la vinagreta.

“Empedrat” of beans Traditional catalonian dish served from the Empordà to the Baix Ebre. In this recipe the cod is served raw with beans, onions, tomatoes and olives on the side. We find “empedrats” elaborated with other vegetables.

INGREDIENTES: 1 kg of cooked green beans, 3 tomatoes, 1 bunch of spring onions, ½ kg of crumbled cod, 1 fistful of black olives, chopped chives. For the vinaigrette: Olive oil, salt, black ground pepper, vinegar of Sherry, pate of black olives.

ELABORATION: Cut the tomatoes in cubes and slice the spring onions. Crumble the cod after previously desalting it in an icebox with water. Mix all the ingredients. Keep cold. Add the crumbled cod. Prepare a vinaigrette with black olives, oil, vinegar, salt and pepper. Emulsify it all. Serve the dish dressed with the vinaigrette.

[20]

Tomàquet de Montserrat farcit

Albergínia farcida

També anomenat tomàquet rosa pel seu color, de pell molt fina i interior buit, és molt aromàtic i gustós. Surten a la primavera, i en els darrers anys s’està recuperant. És originari de l’illa de Montserrat ( Veneçuela). A la nostra recepta estan farcits de formatge fresc de cabra, anet, anxoves i olives negres.

Les albergínies provenen de l'Índia, van ser introduïdes a l'època medieval a través dels àrabs, i passaren a formar part del receptari de la mediterrània. A Catalunya es farceixen amb un sofregit de ceba i tomàquet amb carn picada o com a la nostra recepta, de verdures.

Tomate de Montserrat relleno

Las berenjenas, originarias de la India, fueron introducidas durante la época medieval a través de los árabes, y pasaron a formar parte del recetario del mediterráneo. En Cataluña se rellenan con un sofrito de cebolla y tomate con carne picada o como en nuestra receta, de verduras.

También llamado tomate rosa por su color, de piel muy fina e interior vacío, es muy aromático y gustoso. Salen en primavera y en los últimos años se está recuperando. Es originario de la isla de Montserrat (Venezuela). En nuestra receta están rellenos de queso fresco de cabra, eneldo, anchoas y aceitunas negras.

Stuffed Montserrat tomato Also called pink tomato due to its color, of very thin skin and empty interior, is very aromatic and pleasant. They ripen in spring and in the last years it is recovering. It originates from the island of Montserrat (Venezuela). In our recipe they are stuffed with fresh goat cheese, dill, anchovies and black olives.

Berenjena rellena

Stuffed aubergine The aubergine is originated in India, and has been introduced in the medieval times by the arabs, and became part of the mediterranean recipe book. In Catalonia they are stuffed with fried onions and tomato with mimced meat or as our recipe of vegetables.

10% Recàrrec terrassa · 10% Recargo terraza · 10% Terrace recharge

en in en p plat di la s p sh to er es s p em to ar p ta a ll or ke ev ta aw ar r ay

-1

5%

5,95€ + 7% =

6,36€

5,95€ + 7% =

6,36€

4,65€ + 7% =

4,97€

Ceba farcida

Poma farcida de l'Empordà

Panadons d'espinacs

Aquest plat el trobem a Catalunya a la comarca de l’Anoia. La ceba, originària d’Àsia, de consum molt antic, es va estendre per tota la mediterrània. Es conrea i es consumeix gairebé a tot el planeta. Té moltes propietats gastronòmiques i medicinals.

Plat que barreja fruita i carn, dolç i salat. Típic de l'Alt Empordà i del Maresme. La nostra recepta porta carn picada de porc i vedella, pell de llimona, sal, pebre, sucre, canyella, una mica d'ou i pols de carquinyoli.

Pastes típiques de les comarques de Lleida, s'elaboraven per Quaresma i Setmana Santa. Es fan amb massa de pa i es farceixen d'espinacs, panses i pinyons. També se'n fan de carbassa.

Cebolla rellena

Manzana rellena del Empordà Plato que mezcla fruta y carne, dulce y salado. Típico del Alt Empordà y del Maresme. Nuestra receta lleva carne picada de cerdo y ternera, piel de limón, sal, pimienta, azúcar, un toque de canela, huevo y polvo de “carquinyol”.

Son unas empanadillas típicas de las comarcas de Lleida y se elaboraban durante la Cuaresma y en Semana Santa. Hechas con masa de pan y rellenas de espinacas, pasas y piñones. También las hay de calabaza.

Este plato lo encontramos en Cataluña en la comarca de la Anoia. La cebolla, originaria de Ásia, de consumo muy antiguo, se extendió por toda la mediterránea. Se cultiva y se consume casi en todo el planeta. Tiene muchas propiedades gastronómicas y medicinales.

Stuffed Onion We find this dish in Catalonia in the region of the Anoia. The onion, native of Ásia, of very old utilisation, extended throughout the mediterranean. It is cultivated and is used almost everywhere in the world. Has many medicinal and gastronomic properties.

5,95€ + 7% =

Stuffed apple of l'Empordà This dish mixes the fruit and meat, the sweet and soure tastes. Our recipe has minced pork meat and veal, lemon peel, pepper, sugar, a touch of cinnamon, eggs, and “carquinyoli” biscuit powder.

6,36€

4,65€ + 7% =

Panadons de espinacas

Spinach pie The pie paste is made in a typical way used in the region of Lleida. They are elaborated during Lent period and Easter time. Made from bread paste stuffed with spinach, raisins and pine kernel. You can find them also of pumpkins.

4,97€

4,65€ + 7% =

4,97€

Panada de sardines

Canelons

Truita amb suc

Panada de sardines amb massa de pa, pebrots, sardines i una picada d’all i julivert. A cal flequer, a l’hora de fer pa, també feien panades, coques i panadons. Com a ingredient addicional bàsic amb verdures de l’hort, combinades amb llonganissa, sardines, arengades...

Es creu que la pasta prové d'Orient. A Catalunya els canelons són un plat de festa, es fan el dia de Sant Esteve amb les restes del pollastre rostit o la carn d'olla del dia de Nadal. El segle XIX, amb l’entrada dels restauradors italians, els canelons passen a formar part del receptari de la cuina tradicional catalana.

És una truita feta d’espinacs i mongetes seques, també anomenats fesols. Aquest plat el podem trobar al Priorat i a la Ribera d’Ebre on també hi fan festes i donen lloc a aplecs i concursos. Aquesta recepta pertany a la cuina de Quaresma, però actualment se’n fan tot l’any.

Canelones

Es una tortilla de espinacas y judías secas, también llamadas guisantes. Este plato lo encontramos en el Priorat y en la Ribera d'Ebre donde también hacen fiestas y dan lugar a encuentros y concursos. Esta receta pertenece a la cocina de Cuaresma aunque actualmente se hacen todo el año.

Empanada de sardinas Panada de sardinas con masa de pan, pimientos, sardinas y una picada de ajo y perejil. En casa del panadero, cuando hacían pan, también preparaban empanadas, cocas y “panadons”. Como ingrediente adicional básico con verduras del huerto, combinadas con longaniza, sardinas, arenques...

Sardines pie The Sardine pie, with bread dough, red pepper, sardines and chopped garlic and parsley. At the bakers home, when they baked bread, they also prepared pies, cocas and “panadons”. Also as an adicional ingredient with vegetable, combined with sausages, sardines and herring...

Se cree que la pasta proviene de Oriente. En Cataluña los canelones son un plato de fiesta, se hacen el día de San Esteban con los restos del pollo asado o de la carne del caldo del día de Navidad. Con la entrada de los restauradores italianos en el siglo XIX, los canelones pasan a formar parte del recetario de la cocina tradicional catalana.

Cannelloni It seems that the pasta comes from the Orient. In Catalonia the canneloni is a festive dish, typical for San Esteban day. It used to be prepared with roasted left overs of chicken or from the meat broth of Christmas. In the 19th century the cannelloni became a part of the recipe book of the traditional Catalonian kitchen.

10% Recàrrec terrassa · 10% Recargo terraza · 10% Terrace recharge

Tortilla con salsa

Omelette with sauce This is an omelette made of spinach and beans also called peas. This plate is found in the Priorat and in the Ribera d'Ebre where also they do parties and give place to meetings and contests. This dish is typical of the Quaresma (lent time).

[21]

-1

5%

en in en p plat di la s p sh to er es s p e to ar mp ta a ll or ke ev ta aw ar r ay

4,65€ + 7% =

4,97€

Fideus a la cassola La paraula “fideu” prové de l’àrab ibèric “fidaw”. Receptes de fideus n’hi ha tantes com cases: amb porc, conill... a les comarques de l’interior; i receptes amb peixos, com la fideuà, a les zones costaneres. Segons el gruix dels fideus el plat tindrà un gust o un altre.

Fideos a la cazuela La palabra “fideo” proviene del árabe ibérico “fidaw”. Recetas de fideos hay tantas como casas: con cerdo, conejo... en las comarcas del interior; y recetas con pescados, como la “fideuà”, en las zonas costeras. Según el grueso de los fideos el plato tendrá un gusto u otro.

Noodles casserole The word for noodle, “Fideo” comes from the Iberian arab “fidaw”. There are as many recipes of noodles as there are houses: with pork, rabbit... in the regions of the interior; and recipes with fish, such as the “fideuà”, in the coastal zones. The thickness of the noodles determines the taste of the dish.

4,65€ + 7% =

Plat d’origen medieval. Espinacs amb cansalada, panses, pinyons, mató i pols d’ametlla. Aquesta verdura és originària de Pèrsia, introduïda a la península pels àrabs des d’on el seu cultiu s’estengué cap a França i d’allà a la resta d’Europa. Els espinacs són laxants, rics en clorofil·la, minerals i àcid fòlic.

Espinacas desmenuzadas Plato de origen medieval. Espinacas con tocino, pasas, piñones, “mató” y polvo de almendra. Esta verdura es originaria de Persia, introducida en la península por los árabes desde donde su cultivo se extendió hacia Francia y de allí al resto de Europa. Las espinacas son laxantes, ricas en clorofila, minerales y ácido fólico.

Spinach shredded Dish of medieval origin.Spinach with bacon, raisins, pine nuts, “mató” and almond powder. This vegetable is native of Persia, introduced in the peninsula by the Arabs where its cultivation spread into France and from there to the remainder of Europe. The spinach is a laxative, rich in chlorophyll, minerals and folic acid.

5,56€

3,95€ + 7% =

Faves i pèsols amb alls tendres

Bullit de verdures

Les faves i els pèsols anuncien la primavera. Tots dos són característics del Maresme. Aquest és un plat català, podríem dir que amb denominació d’origen. L'amargor de les faves amb la dolçor dels pèsols combinen molt bé. Aquesta recepta està feta amb tall, cansalada i botifarra negra.

Verduras hervidas

Habas y guisantes con ajos tiernos Las habas y los guisantes anuncian la primavera. Ambos son característicos del Maresme. Este es un plato catalán, podríamos decir que con denominación de origen. El amargor de las habas con el sabor dulce de los guisantes combina muy bien. Esta receta está hecha con carne, tocino y butifarra negra.

4,22€

Les verdures eren un plat de cada dia, sobretot a l'hora de sopar. Aquest bullit de verdures està fet sempre amb patata, pastanaga i mongeta i les altres verdures van variant segons la temporada. Las verduras eran un plato de cada día, sobretodo a la hora de cenar. Este hervido siempre lleva patata, zanahoria y judía verde. Las otras verduras van variando según la temporada.

Boiled vegetables The vegetables were an everyday dish, mainly for the evening dinner. Here we offer always potatoes, carrots and green beans. The other vegetables change depending on the season.

Beans and peas with tender garlic The beans and the peas announce the spring. Both are typical from Maresme. This is a Catalonian dish, one could say with the seal of authenticity. The green broad beans bitterness with the sweetness of the peas, combine perfectly together.

4,97€

Espinacs capolats

[22]

5,20€ + 7% =

6,20€ + 7% =

6,63€

6,20€ + 7% =

6,63€

Vedella amb olives

Platillo de xai amb samfaina

Les olives apareixen en moltes receptes tradicionals, també amb conill, porc o ànec, i constitueixen a la nostra cuina un toc mediterrani. A les comarques de Girona se solen utilitzar olives verdes sense pinyol, mentre que al Priorat, Montsià... es prefereixen les olives trencades i collides a la zona.

Els platillos, típics de les comarques gironines, es fan amb puntes de carns de xai que aporten més gust al guisat que no pas carn tenen. De samfaines se’n fan moltíssimes. També en algunes receptes s’escaliven les verdures i en d’altres no.

Ternera con aceitunas Las aceitunas aparecen en muchas recetas tradicionales, también con conejo, cerdo o pato, y constituyen en nuestra cocina un toque mediterráneo. En las comarcas de Gerona se suelen utilizar aceitunas verdes sin hueso, mientras que en el Priorat, Montsià... se prefieren las aceitunas rotas y recogidas en la zona.

“Platillo” de cordero con “samfaina” Los platillos, típicos de las comarcas gironenses, se hacen con puntas de carnes de cordero que aportan más gusto al guisado que no por la carne que tienen. De “samfainas” se hacen muchísimas. También en algunas recetas se asan las verduras y en otras no.

“Platillo” of lamb with “samfaina”

Veal with olives Olive appear in many traditional recipes, with rabbit, pork or duck, and constitute the Mediterranean touch in our cuisine. In the regions of Gerona they usually use pitted green olives, whereas in the Priorat, Montsià.. the preferred olives are those which are harvested in that region itself.

These dishes, typical of the regions gironenses, are made with lamb topside more so in order to improve the taste of the stew rather than for the meat itself. Of “samfainas” many are made. Also in some recipes the vegetables are roasted and in others not.

10% Recàrrec terrassa · 10% Recargo terraza · 10% Terrace recharge

en in en p plat di la s p sh to er es s p e to ar mp ta a ll or ke ev ta aw ar r ay

-1

5%

6,20€ + 7% =

6,63€

6,20€ + 7% =

6,63€

6,20€ + 7% =

6,63€

Ànec amb préssec

Pollastre en punxa

L’ànec és un animal molt valorat a la gastronomia catalana. Són típiques les receptes d’ànec a l’Empordà, al Delta de l’Ebre, al Penedès i a la Cerdanya, on s’anomena “tiró”. Són diverses les fruites que s’adiuen a l’ànec: peres, pomes, prunes, cireres o préssecs, com en aquest cas.

Conill amb romesco

Plat recuperat de la cuina de l’Empordà. Pollastre rostit amb pebrots, tomàquet, all i julivert. En molts receptaris s’inclouen els pedrers i els fetges del pollastre. El pollastre que fem servir en aquesta recepta és un pollastre de pota negra amb D.O. autòcton del Penedès i criat ecològicament.

Els antics romans tenien conills i llebres que criaven en semi llibertat. La carn de conill és de les més saludables que hi ha, pel seu baix contingut en greix. El romesco té moltes receptes: el d’amanir com el xató, el de sucar els calçots, el cuinat, i tot tres tenen diferents processos d’el.laboració, amb la mateixa base.

El pato es un animal muy valorado en la gastronomía catalana. Son típicas las recetas de pato en el Empordà, en el Delta del Ebro, en el Pendès y en la Cerdaña, donde se le llama “tiró”. Son muchas las frutas que combinan con el pato: peras, manzanas, ciruelas, cerezas o melocotones, como en este caso.

Pollo en “punxa”

Conejo con romesco

Plato recuperado de la cocina del Empordà. Pollo asado con pimientos, tomate, ajo y perejil. En muchos recetarios se incluyen las mollejas y el hígado del pollo. El pollo de esta receta es de pata negra con D.O. autóctono del Penedès y criado ecológicamente.

Duck with peach

Chicken in “punxa”

Los antiguos romanos tenían conejos y liebres que criaban en semi libertad. La carne de conejo es de las más saludables que hay, por su bajo contenido en grasa. El romesco tiene muchas recetas: el de aliñar como el “xató”, el de mojar los “calçots”, el cocinado, y todos ellos tienen diferentes procesos de elaboración, con la misma base.

The duck is an animal highly valued in the catalonian gastronomy. The duck recipes are typical throughout Empordà, in the Delta del Ebro, in the Penedès and in Cerdaña. There are many fruits that combined with the duck: pears, apples, plums, cherries or peaches, like in this case.

A dish recovered from the cuisine of Empordà. Roast chicken with pepers, tomatoes, garlic and parsley. In many recipes the liver and gizzards is included. In this recipe the chicken is free range, with the seal of Penedès.

Pato con melocotón

6,20€ + 7% =

6,63€

6,45€ + 7% =

Rabbit with romesco sauce The ancient Romans bred rabbits and hares in semi liberty. Rabbit meat is amongst the healthiest due to its low fat content. There are many recipes for romesco sauce: as a dressing such as the “xató”, of dipping the “calçots”, cooked, and all of them having different processes, with the same base.

6,90€

6,45€ + 7% =

6,90€

Mandonguilles amb albergínia

Peus de porc amb cargols

Calamars farcits

Plat típic de la Ribera d’Ebre. Els antic romans també feien mandonguilles i ens han deixat receptes. El sofregit d’aquest plat es fa molt confitat quasi com una melmelada i després s’afegeixen les albergínies fregides, o no. El plat s’acaba amb una picada amb fruits secs i galetes o carquinyolis.

Els peus de porc tenen una textura gelatinosa especial. A les antigues cases de menjar se’ls anomenava peus de senyor o de ministre. Hi ha moltes receptes, encara que totes comencen amb un sofregit i acaben amb una picada. Es mengen amb fruits secs, bolets, verdures i se’n fan plats de mar i muntanya.

També trobem calamars farcits en els receptaris de l'antiga Roma i als de l'època medieval. En aquest plat estan farcits de carn picada i d'aletes i potes del mateix, tot barrejat amb ou dur, all i julivert. És una de les receptes amb més èxit arreu de Catalunya, Balears i a València.

Albóndigas con berenjena

Pies de cerdo con caracoles

Plato típico de la Ribera d’Ebre. Los antiguos romanos también hacían albóndigas y nos han dejado recetas. El sofrito de este plato se hace muy confitado casi como una mermelada y después se añaden las berenjenas fritas, o no. El plato se termina con una picada con frutos secos y galletes o carquiñoles.

Los pies de cerdo tienen una textura gelatinosa especial. En las antiguas casas de comidas se les llamaba pies de señor o de ministro. Hay muchas recetas, aunque todas empiezan con un sofrito y acaban con una picada. Se comen con frutos secos, setas, verduras y se hacen platos de mar y montaña.

También encontramos calamares rellenos en los recetarios de la antigua Roma y en los de la época medieval. En este plato están rellenos de carne picada y de alitas y patas del mismo, todo mezclado con huevo duro, ajo y perejil. Es una de las recetas con más éxito en Cataluña, Baleares y en Valencia.

Meatballs with eggplant

Pigs feet with escargots

Stuffed squid

A typical dish of the banks of the Ebre. The ancient Romans also made meatballs and have left us their recipes. The sauce of this particular dish is made rather sweet, almost like a jam to which the fried eggplants can be later added, or not. The dish can be finished with an hors d’oeuvres of dried fruits and biscuits.

Pig’s feet have a special gelatinous texture. In the ancient food houses were called they gentleman’s or minister’s feet. There are many recipes, although they are all started with a sofrito and finished with a picada. They are eaten with dried fruits, mushrooms, vegetables and there are different recipes originating from the coastal regions and the mountainous regions.

Also we find stuffed squids in the collection of recipes from ancient Rome and in those of the medieval age. In this recipe the squid is stuffed with minced meat, its wings and feet all mixed with boiled eggs, garlic and parsley. It is one of the most successful recipes in Catalonia, Balearic islands, and Valencia.

10% Recàrrec terrassa · 10% Recargo terraza · 10% Terrace recharge

Calamares rellenos

[23]

-1

5%

en in en p plat di la s p sh to er es s p e to ar mp ta a ll or ke ev ta aw ar r ay

6,45€ + 7% =

6,90€

El peix blau a Catalunya

El pescado azul en Cataluña · The blue fish in Catalonia

Llenguado a la nyoca La nyoca és el nom que es dóna a la fruita seca, dita també “grana de capellà” o “postres de músic”. Aquesta recepta catalana, de clara influència francesa, s’ha popularitzat entre la cuina de restaurant i la de casa. Es pot fer també amb truites de riu i altres peixos.

INGREDIENTS: 4 llenguados nets en filets, 50 g de farina, 120 g de mantega, 200 ml de suc de taronja, 50 ml de suc de llimona, 20 ametlla palet, 10 g avellana torrada pelada, 5 g panses, 5 g orellanes d’albercoc, moscatell, sal, pebre negre mòlt, oli d’oliva.

ELABORACIÓ: Netegeu els llenguados i separeu-ne els filets. Enrotlleu-los i atravesseu-los amb un escuradents. Enfarineu-los i fregiu-los. Per la salsa daureu els fruits secs, reserveu-los. Desfeu la mantega i afegiu-hi els sucs de taronja i llimona, el moscatell i reduïu-ho. Afegiu-hi el ciboulette picat i els fruits secs. Napeu els llenguados fregits amb la salsa calenta i serviu-ho.

Lenguado a la “nyoca” La “nyoca” es el nombre que se da a la fruta seca, llamada también “grana de capellà” (grano de cura) o “postres de músico”. Esta receta catalana, de clara influencia francesa, se ha popularizado entre la cocina de restaurante y la de casa. Se puede hacer también con truchas de río y otros pescados.

El peix blau de Catalunya és el primer del Mediterrani que rep la marca Q, marca de qualitat alimentària de la Generalitat que s’atorga a productes alimentaris de qualitat amb unes característiques diferencials. Les espècies que la reben són: la sardina, el seitó, el verat, el bis, la boga i el sorell. Quan arriba la primavera i l’estiu les llotges s’omplen de peixos blaus. Anomenats així pel seu color que els fa camuflar amb el blau de la mar, invisible pels depredadors. La quantitat de greix als peixos es més gran a l’estiu i principi de tardor. Són peixos considerats molt saludables pel seu alt contigut en greixos insaturats, com l’omega 3, que contribueixen a disminuir el risc de malalties cardiovasculars. Pel seu baix preu s’han considerat cuina de pobre, malgrat això hi ha un gran receptari de pescadors que ara podem trobar a les cartes dels restaurants de la costa, cuinats en suquets, amb arrossos, fideus, escabetxos, marinats... El pescado azul de Cataluña es el primero del Mediterráneo que recibe la marca Q, marca de calidad alimentaria de la Generalitat que se otorga a productos alimentarios de calidad con unas características diferenciadas. Las especies que la reciben son: la sardina, el boquerón, la caballa, el bis, la anea y el jurel. Cuando llega la primavera y el verano, las lonjas se llenan de pescados azules. Llamados así por su color que les hace camuflarse con el azul del mar, para ser invisibles a los depredadores. La

6,45€ + 7% =

6,90€

cantidad de grasa en los pescados es más grande en verano que a principios de otoño. Son pescados considerados muy saludables por su alto contenido en grasas insaturadas, como el omega 3, que contribuyen a disminuir el riesgo de enfermedades cardiovasculares. Por su bajo precio se han considerado cocina de pobres, a pesar de ello hay un gran recetario de pescadores que ahora podemos encontrar en las cartas de los restaurantes de la costa, cocinados en “suquets”, con arroces, fideos, escabeches, marinados... The blue fish of Catalonia is the first one of the Mediterranean that receives the Q brand, a brand of quality foods of the Generalitat that is given to food products of quality with some special characteristics. The species that receive it are: the sardine, the anchovy, the mackerel, the “bis”, the reed and the jurel. When the spring and the summer arrive, the shops are filled of blue fish. Named like this due to its color that helps them to camouflages with the blue of the sea, invisible for the predators. The quantity of fat in the fish is greater in summer then at the beginning of autumn. They are very healthy respected fish by their high content in unsaturated fats, like the omega 3, that contribute to diminish the risk of cardiovascular illnesses. Because of its low price they have been considered as poor food, in spite of this there is a great recipe book of fishermen that now can be found found in the menus of the restaurants in the coast, cooked in “suquets”, with rices, noodles, pickle, marinated...

6,45€ + 7% =

6,90€

INGREDIENTES: 4 lenguados limpios en filetes, 50 g de harina, 120 gr de mantequilla, 200 ml de zumo de naranja, 50 ml de zumo de limón, 20 almendra larga, 10 g avellana tostada pelada, 5 g pasas, 5 g orejones de albaricoque, moscatel, sal, pimienta negra molida, aceite de oliva.

ELABORACIÓN:

La recepta · La receta · The recipe

Limpiar los lenguados y separar los filetes. Enrollar y atravesarlos con un palillo. Enharinar y freilos. Para la salsa, dorar los frutos secos, reservarlos. Deshacer la mantequilla y añadir los zumos de naranja y limón, el moscatel y reducirlo. Añadir la cebolla tierna picada y los frutos secos. Napar los lenguados fritos con la salsa caliente y servirlo.

Sole to the “nyoca” “Nyoca” is the name given to a dry fruit, called also “chaplain’s grain” or “musician’s desserts”. This typical catalan recipe, influenced by french cuisine, has become popular for the way it marries between restaurant cuisine and homemade cuisine. It can also be made with river trout and other catch.

INGREDIENTS: 4 clean sole fillets, 50 g of flour, 120 g of butter, 200 ml of orange juice, 50 ml of lemon juice, 20 almonds, 10 g roasted peeled hazelnut, 5 g Macerated dried apricots, 5 g dried apricots, muscatel, salt, ground black pepper, olive oil.

ELABORATION: Clean the sole and separate the fillets. Roll them up and hold each one together with a toothpick. Coat with flour and fry. For the sauce, gently brown the dry fruits and set aside. Melt the butter and add the orange and lemon juice, the muscatel and let it simmer. Add chopped chives and the dry fruits. Cover the fried sole with the warm sauce and serve.

[24]

Tonyina amb cigrons

Sípia amb patates i xocolata

Plat de la cuina de les comarques tarragonines. És un estofat de tonyina guisada amb cigrons, ceba, all i tomàquet. La tonyina existeix des de molt antic al mar Mediterrani i a les seves cuines. Ha originat mètodes de pesca, com l’almadrava i altres tècniques de cuina.

Guisat de la cuina catalana, es fa un estofat de sípia amb ceba, patates i se li afegeix una picada amb xocolata i anís. La sípia és un mol.lusc cefalòpode que es pesca des del febrer al juliol. Es pesca amb nansa, un aparell de forma cònica on l’animal s’hi fica a través d’un embut impedint que pugui tornar a sortir.

Atún con garbanzos Plato de la cocina de las comarcas tarraconenses. Es un estofado de atún guisado con garbanzos, cebolla, ajo y tomate. El atún existe desde hace mucho en el mar Mediterráneo y en sus cocinas. Ha originado métodos de pesca, como la almadraba y otras técnicas de cocina.

Tuna with chick-peas Dish from the tarraconense regions. It is a stew of tuna cooked with chick-peas, onion, garlic and tomato. Tuna has existed for a long time in the Mediterranean sea and its cuisine. It has been the reason for the development of fishing methods, such as the trap-net and another culinary techniques.

Sepia con patatas y chocolate Guiso de la cocina catalana, se hace un estofado de sepia con cebolla, patatas y se le añade una picada con chocolate y anís. La sepia es un molusco cefalópode que se pesca desde febrero hasta julio. Se pesca en nansa, un aparato de forma cónica donde el animal entra a través de un embudo impidiendo que pueda volver a salir.

Cuttlefish with potatoes and chocolate A stew of cuttlefish made with onions, potatoes and a twang of chocolate and aniseed. Is a cefalopod mollusc which is fished from February until July. It is caught in a nansa, a device of conical form into which the animal enters and cannot go out again.

10% Recàrrec terrassa · 10% Recargo terraza · 10% Terrace recharge

en in en p plat di la s p sh to er es s p e to ar mp ta a ll or ke ev ta aw ar r ay

-1

5%

PostresPostresDesserts

Postres·Postres·Desserts·Postres·Postre s·Desserts·Postres·Postres·Desserts·Post res·Postres·Desserts·Postres·Postres·De sserts·Postres·Postres·Desserts·Postres· Postres·Desserts·Postres·Postres·Desser ts·Postres·Postres·Desserts·Postres·Pos tres·Desserts·Postres·Postres·Desserts·P ostres·Postres·Desserts·Postres·Postres· Desserts·Postres·Postres·Desserts·Postr es·Postres·Desserts·Postres·Postres·Des serts·Postres·Postres·Desserts·Postres·P ostres·Desserts·Postres·Postres·Desserts ·Postres·Postres·Desserts·Postres·Postr es·Desserts·Postres·Postres·Desserts·Pos tres·Postres·Desserts·Postres·Postres·D esserts·Postres·Postres·Desserts·Postres· Postres·Desserts·Postres·Postres·Desser ts·Postres·Postres·Desserts·Postres·Pos tres·Desserts·Postres·Postres·Desserts·P ostres·Postres·Desserts·Postres·Postres· Desserts·Postres·Postres·Desserts·Postr es·Postres·Desserts·Postres·Postres·Des serts·Postres·Postres·Desserts·Postres·P ostres·Desserts·Postres·Postres·Desserts ·Postres·Postres·Desserts·Postres·Postr es·Desserts·Postres·Postres·Desserts·Pos tres·Postres·Desserts·Postres·Postres·D esserts·Postres·Postres·Desserts·Postres· Postres·Desserts·Postres·Postres·Desser ts·Postres·Postres·Desserts·Postres·Pos tres·Desserts·Postres·Postres·Desserts·P ostres·Postres·Desserts·Postres·Postres· Desserts·Postres·Postres·Desserts·Postr es·Postres·Desserts·Postres·Postres·Des serts·Postres·Postres·Desserts·Postres·P ostres·Desserts·Postres·Postres·Desserts ·Postres·Postres·Desserts·Postres·Postr es·Desserts·Postres·Postres·Desserts·Pos 2,80€ + 7% =

2,80€ + 7% =

2,99€

3,70€ + 7% =

3,95€

Orelletes

Coc de poma agredolça

En algunes zones també se'n diuen bunyols. Són cruixents, primes i ensucrades. A la cuina de l'Al-Àndalus hi havia moltes pastes fregides i això perdura en moltes zones de Tarragona i Lleida.

Coc típic de la Terra Alta, Ribera d’Ebre, Baix Ebre i Montsià. S’acostumava a fer pels volts de Sant Joan. La massa és semblant a un brioix, sense serho, és una massa especial anissada amb sucre. Hem trobat la recepta gràcies a veïns del poble de Pinell de Brai.

"Orelletes" En algunas zonas también se denominan buñuelos. Son crujientes, delgadas y azucaradas. En la cocina del Al-Andalus abundaban este tipo de pastas fritas, que actualmente perduran en muchas zonas de Tarragona y Lleida.

"Orelletes" In some areas they are refered to as "bunyols". They are crunchy, thin and sugared. One can find in the Al-Andalus cuisine many of these fried pastries which still are present in the areas of Tarragona and Lleida.

2,99€

3,70€ + 7% =

3,95€

“Coc” de manzana agridulce “Coc” típica de la Terra Alta, Ribera d’Ebre, Baix Ebre i Montsià. Se solía hacer en los alrededores de San Juan. La masa es parecida a un “brioix”, sin serlo, es una masa especial anisada con azúcar. Hemos encontrado la receta gracias a los vecinos del pueblo de Pinell de Brai.

“Coc” of bittersweet apple “Coc” typical of the Terra Alta, Ribera d’ Ebre, Baix Ebre i Montsià. It used to be made near San Juan, taking advantage of the cultivation of a variety of bitter apple. The dough is similar to a “brioix”, without being it, it is a special dough aniseeded with sugar. We have found the recipe thanks to the neighbors of the town of Pinell of Brai.

4,60€ + 7% =

4,92€

Pastissets de Tortosa

Coc de Brossat

Pastís de tres xocolates

Petites panades farcides de cabell d'àngel, fetes de farina, oli, sucre i mistela o aiguardent (amb aiguardent es diuen "casquetes"). Són el producte més representatiu de la pastisseria tradicional de les comarques de l'Ebre.

Aquest pastís és típic de les comarques de Tarragona, on avui dia encara es pot trobar. El brossat es fa a partir del xerigot obtingut de fer altres formatges. És de procedència medieval, on hi trobem pastissos i pastissets fets com el brossat amb formatge fresc, ametlles i ous.

Pastís amb base de pasta brisa, al mig amb una ganache de xocolata negra, per sobre xocolata blanca i xocolata amb llet. La xocolata exportada d’Amèrica, s’ha treballat molt a Catalunya amb la tradició de les mones de Pasqua.

“Coc” de Brossat

Pastel con base de pasta brisa, relleno de una ganache de chocolate negro, y cubierto de chocolate blanco y chocolate con leche. El chocolate exportado de América se ha trabajado mucho en Cataluña con la tradición de las monas de Pascua.

"Pastissets" de Tortosa Pequeñas empanadas rellenas de cabello de ángel, hechas con harina, aceite, azúcar y mistela o aguardiente (con aguardiente se les llama "casquetes"). Son el producto más representativo de la pastelería tradicional de las comarcas del Ebro.

"Pastissets" from Tortosa They are small pasties filled with malabar gourd (prepared with syrup). The pasty is prepared with flour, oil, sugar, mistela or spirit. It is the most representative product in the traditional bakeries in the Ebro region.

Este pastel es típico de las comarcas de Tarragona, donde hoy en día todavía se puede encontrar. El brossat se hace a partir del suero de la leche obtenido de hacer otros quesos. Es de procedencia medieval, donde encontramos pasteles y pastelitos hechos como el brossat con queso fresco, almendras y huevos.

“Coc” of Brossat This cake is typical of the regions of Tarragona, where one can still find it today. The brossat is made from cheese serum obtained thru the elaboration of other cheeses. It is of medieval origin, where we can find cakes and little pastries made as the “brossat” with fresh cheese, almonds and eggs.

10% Recàrrec terrassa · 10% Recargo terraza · 10% Terrace recharge

Pastel de tres chocolates

Three chocolate cake Brisa basede cake with a dark chocolate center; white chocolate topping and a sprinkling of chocolate with milk. Chocolate that came from America has been widely used in the traditional Easter cakes in the catalan region.

[25]

-1

5%

en in en p plat di la s p sh to er es s p e to ar mp ta a ll or ke ev ta aw ar r ay

4,60€ + 7% =

4,92€

4,60€ + 7% =

4,92€

3,70€ + 7% =

3,95€

Crema Catalana

Pastís d’albercocs

Codonyat amb formatge de cabra

La crema catalana és una de les postres més característiques de la cuina catalana. El convent de Santa Clara té la fama de fer la millor crema. Una tradició molt lligada a aquest convent és la que recomana portar-hi ous, una "dotzena" de 13, a fi de demanar que no plogui.

Pastís amb base de pasta brisa i albercocs. L’albercoc és el fruit que prové de l’albercoquer, originari de les zones temperades d’Àsia. Els romans el van estendre per tota la Mediterrània. El seu nom del grec “praecox” fa referència a la seva precocitat comparat amb el préssec.

El codonyat és la confitura resultat de l'aprofitament dels codonys, junt amb sucre, essència de vainilla, canyella i licor, i moltes vegades també amb pomes. Un cop bullits els codonys es mesclen amb els altres ingredients i es torna a bullir, es posen en motlles fins que qualla.

INGREDIENTS:

Pastel de albaricoques

Dulce de membrillo con queso de cabra

1 l de llet, 8 ous, 200 g sucre, 40 g maizena, mitja branca de canyella, la pell d’una llimona, la pell d’una taronja, sucre (per cremar-la).

ELABORACIÓ: Bulliu la llet amb les pells de cítrics i la canyella. Infusioneu-ho. A part, separeu els rovells d’ou i blanquegeu-los amb el sucre, bateu-ho fort. Desfeu la maizena amb una mica de llet freda i junteu-ho amb els rovells i el sucre. Afegiu-ho una vegada colada la llet i barregeu-ho. Coeu-ho a foc lent. Torneu-ho a colar i poseu-ho a les cassoletes. Deixeu refredar. Escalfeu el ferro, espolseu sucre per sobre i cremeu-lo.

Crema Catalana La crema catalana es uno de los postres más característicos de la cocina catalana. El convento de Santa Clara tiene la fama de hacer la mejor crema. Una tradición muy arraigada a este convento es la que recomienda llevar huevos, una "docena" de 13, para pedir que no llueva.

Pastel con base de pasta brisa y albaricoques. El albaricoque es el fruto que proviene del albaricoquero, originario de las zonas templadas de Ásia. Los romanos lo extendieron por todo el Mediterráneo. Su nombre del griego “praecox” hace referencia a su precocidad comparado con el melocotón.

Apricot cake Cake with base of puff pastry and apricots. Apricot trees originate from the moderate zones of Asia. The Romans extended them throughout the whole of the Mediterranean. Its name, from the Greek “praecox” alludes to its precociousness compared with the peach.

3,70€ + 7% =

3,95€

El dulce de membrillo es la confitura resultado del aprovechamiento de los membrillos, junto con el azúcar, esencia de vainilla, canela y licor, y muchas veces también con manzanas. Una vez hervidos los membrillos se mezclan con los otros ingredientes y se vuelve a hervir, se ponen en moldes hasta que cuaja.

Quince with goat’s cheese The quince confiture is a preserve making use of the quince fruit, sugar, vanilla, cinnamon, liquor and most of the time mixed with apples. Once the quince is boiled, the other ingredients are added and mixed, continue cooking the mixture, it puts in molds until it becomes set.

4,50€ + 7% =

4,81€

INGREDIENTES: 1 l de leche, 8 huevos, 200 g azúcar, 40 g maizena, media ramita de canela, la piel de un limón, la piel de una naranja, azúcar (para quemarla).

ELABORACIÓN:

La recepta · La receta · The recipe

Hervir la leche con las pieles de los cítricos y la canela. Infusionarlo. A parte, separar la yema del huevo y blanquearlo con el azúcar, batirlo fuerte. Deshacer la maizena con un poco de leche fría y juntarlo con las yemas y el azúcar. Añadirlo una vez colada la leche y mezclarlo. Cocerlo a fuego lento. Volver a colar y ponerlo en cazuelitas. Dejar enfriar. Calentar el hierro, espolvorear azúcar por encima y quemarlo.

"Crema Catalana" The "crema catalana" is one of the most characteristic desserts found in the Catalonia cuisine. The convent of Santa Clara is famous for making the best ones. A tradition of this convent recomends to take eggs, a “dozen” of 13 to ask not to rain.

Postres de músic o Nyoca

Bufats del Vendrell

És un plaer picar fruits secs (ametlles, avellanes, pinyons, panses, figues...) tot acompanyat de vi dolç. La tradició diu que els músics que tocaven a les festes majors, rebien un grapat de fruits secs per anar passant l'estona.

Són uns dolços fets amb avellanes, sucre i clara d’ou. Els merengues cuits són tradicionals en moltes comarques. Es fan a les pastisseries del Vendrell des de fa un segle. Barrejar clares amb altres productes i fer-ho coure al forn es fa des de l’antiguitat.

Postres de músico o "Nyoca"

1 l of milk, 8 eggs, 200 g sugar, 40 g starch, 1/2 cinnamon stick, one lemon peel, one orange peel, sugar for burning.

Es un placer picar frutos secos (almendras, avellanas, piñones, pasas, higos...) acompañados con vino dulce. La tradición dice que los músicos que tocaban en las fiestas mayores recibían un puñado de frutos secos para ir pasando el rato.

ELABORATION:

Musician desserts or "Nyoca"

Add the milk, the citrus fruits’ peels and the cinnamon stick to a pot and boil. Separate the egg yolks from the whites and mix them with sugar. Beat it well. Dilute the starch with a little cold milk and add the yolk-sugar mixture. Add the yolk-sugar mxture, stir well and slowly add the strained milk. Over low heat, bring the mixture and cook it carefully preventing the edges from burning. Strain it again and pour in bowls. Leave to cool. Heat the iron, sprinkle sugar and use the iron to burn the sugar.

It is a pleasure to nibble dried fruits (almonds, hazelnuts, kernel pines, raisins, figs...) accompanied with sweet wine. The tradition says that the musicians that performed in feasts, recieved a bunch of dried fruits to spend their time.

INGREDIENTS:

[26]

“Bufats” del Vendrell Son unos dulces hechos con avellanas, azúcar y clara de huevo. Los merengues cocidos son tradicionales en muchas comarcas. Se hacen en las pastelerías del Vendrell desde hace un siglo. Mezclar claras con otros productos y hacerlo cocer al horno se hace desde la antigüedad.

“Bufats” of theVendrell They are sweets made with hazelnuts, sugar and eggwhite. The merengue is traditional in many regions. They are prepared in the pastry shops of the Vendrell since a century ago. Mixing egg white with other products and baking it in the oven has been done since the old times.

10% Recàrrec terrassa · 10% Recargo terraza · 10% Terrace recharge

en in en p plat di la s p sh to er es s p e to ar mp ta a ll or ke ev ta aw ar r ay

-1

5%

4,50€ + 7% =

4,81€

4,60€ + 7% =

4,92€

3,70€ + 7% =

3,95€

Arròs amb llet

Menjar blanc

Assortit de galetes amb xocolata

Postre típic, no només a la gastronomia catalana. Es fa amb llet, arròs, sucre, canyella i pells de taronja i llimona. L'arròs cou amb la llet, es deixa refredar i s'espolvoreja canyella per sobre a l'hora de menjar-lo.

Aquesta crema es pot fer amb midó d'ametlles, amb farina o meitat i meitat. Es fa des de Reus fins a Tortosa. És un plat que ja apareix en els receptaris medievals de tota Europa. També es menjava com a sopes salades amb gallina o altres aus.

Els carquinyolis són unes galetes allargassades, cruixents i amb trossos d’ametlla. Són un producte arrelat arreu de les comarques catalanes, s’ha trobat en un receptari de la primera meitat del segle XIX d’un confiter de Manresa. Al s. XVIII a Catalunya es considerava que la xocolata anava bé pels esforços intel.lectuals.

Arroz con leche Postre típico, no sólo en la gastronomía catalana. Se hace a base de leche, arroz, azúcar, canela y pieles de naranja y limón. El arroz se cuece con la leche, se deja enfriar y se espolvorea canela por encima a la hora de comerlo.

Rice with milk A typical dessert, not only in catalan gatronomy. It is made with milk, sugar, cinnamon, orange and lemon skin. The rice is cooked with the milk, it is then left to cool and cinnamon is later sprinkled on top when it is to be eaten.

3,70€ + 7% =

“Menjar blanc” Esta crema se puede hacer con almidón de almendras, con harina de trigo o con ambos a partes iguales. Lo encontramos desde Reus hasta Tortosa. Es un plato que ya aparece en los recetarios medievales de toda Europa. También se comía como sopas saladas con gallina u otras aves.

“Menjar blanc” This cream dessert can be prepared with almond starch, wheat flour or with both using equal amount from each. We find it from Reus even Tortosa. It is a desert that appears in medieval recipes around Europe. It used to be consumed as a hen or birds soups too.

3,95€

2,80€ + 7% =

3,00€

Préssec amb vi negre

Fruita del temps

El préssec és un fruit carnós amb una pell coberta de pèl i una carn molt sucosa. N’hi ha moltes varietats, com el préssec de vinya i el d’aigua. Té propietats laxants i antivomitives. Els fruits es mengen entre la primavera i tardor. Els servim macerats amb vi negre, canyella i pells de cítrics.

En aquestes postres se serveixen les fruites de temporada. A Catalunya les fruites marquen el pas de les estacions: a l'estiu hi ha préssecs, síndries, melons, a la primavera maduixots i cireres, a l'hivern peres... a la tardor magranes, moniatos...

Melocotón con vino tinto

Frutas del tiempo

El melocotón es un fruto carnoso con una piel cubierta de pelo y una carne muy jugosa. Hay muchas variedades, como el melocotón de viña y el de agua. Tiene propiedades laxantes y antivomitivas. Los frutos se comen entre la primavera y el otoño. Los servimos macerados con vino tinto, canela y pieles de cítricos.

En estos postres se sirven las frutas de temporada. En Cataluña las frutas marcan el paso de las estaciones: en verano hay melocotones, sandías, melones..., en la primavera fresones y cerezas, en invierno peras... en otoño granadas, boniatos...

Peach with red wine

These desserts are made using the season’s fruits. In Catalonia fruits determine the season arrivals: in summer there are peaches, watermelon, melons. In spring there are strawberries and cherries, in winter pears and in autumn grenade and sweet potatoes.

The peach is a beefy fruit with velvety skin and very juicy meat. There are a lot of varieties, like the vineyard peach and that the water peach. This fruit has laxative and antiemetic properties. The fruits are eaten between spring and autumn. We serve them macerated with red wine, cinnamon and skins of citrus fruits.

Time's fruits

10% Recàrrec terrassa · 10% Recargo terraza · 10% Terrace recharge

Surtido de galletas con chocolate Los “carquinyolis” son unas galletas alargadas, crujientes y con trozos de almendra. Es un producto arraigado en las comarcas catalanas, se ha encontrado un recetario de la primera mitad del siglo XIX de un confitero de Manresa. En el s. XVIII en Cataluña se consideraba que el chocolate iba bien para los esfuerzos intelectuales.

Assorted cookies with chocolate The “carquinyolis” are long buiscuits, crunchy and with bits of almond. It is a product rooted in the Catalonian regions, a recipe book of the first half of the XIX century has been found of a baker of Manresa. In the XVIII century in Catalonia it was considered that chocolate was good for the intellectual efforts.

3,70€ + 7% =

3,95€

Mató de cabra amb mel o sucre i nous Molt popular al territori català, és el formatge artesanal més consumit a casa nostra. El.laborat amb llet de cabra com tradicionalment, encara que també se’n fan de vaca, de coagulació enzimàtica i pasta tova escorreguda.

“Mató” de cabra con miel o azúcar y nueces Muy popular en el territorio catalán, es el queso artesanal más consumido en Cataluña. Elaborado con leche de cabra como tradicionalmente, aunque también se hacen de vaca, de coagulación enzimática y pasta blanda escurrida.

Goats “mató” with honey or sugar and walnuts Very popular in the Catalonian territory, is the most consumed artisanal white cheese in Catalonia. Traditionally made with goats’ milk, although it can also be made from cows’ milk, of enzymatic coagulation and drained into a soft paste.

[27]

-1

5%

en in en p plat di la s p sh to er es s p e to ar mp ta a ll or ke ev ta aw ar r ay

2,80€ + 7% =

3,00€

2,80€ + 7% =

Flam de cafè

Iogurts

Flam fet amb llet, ous, sucre i cafè. El cafè és una de les begudes més populars al món. Es va introduïr a Europa al segle XVII. Al principi es pensava que el seu ús podia ser perjudicial i perillós. Més endavant es va considerar com un producte inofensiu si no s’abusava d’ell.

Iogurts naturals artesans de vaca, cabra o ovella. Llet, ferments i aditius són els ingredients bàsics del iogurt. Aquest és de llet fermentada, en la qual s’han introduït uns bacteris que convertiran els sucres de la llet (lactosa) en àcid làctic. L'origen del iogurt el trobem a Turquia i també es creu que a Bulgaria i als Balcans. Els pobles nòmades transportaven la llet en recipients fets de pell de cabra i allà la llet fermentava amb els bacteris que la convertien en una massa semi sòlida i coagulada, i quan aquests recipients es tornaven a omplir amb llet fresca, els residus la transformaven de nou en iogurt.

Flan de café Flan hecho con leche, huevos, azúcar y café. El café es una de las bebidas más populares en el mundo. Se introdujo en Europa en el siglo XVII. Al principio se creía que su uso podía ser perjudicial y peligroso. Más adelante se consideró como un producto inofensivo si no se abusaba de él.

Coffee Flan Flan made with milk, eggs, sugar and coffee. Coffee is one of the most popular drinks in the world. It was introduced in Europe in the XVII century. At the start it was believed that its use was damaging and dangerous. Later on it was considered as a harmless product if used in moderation.

2,80€ + 7% =

3,00€

Yogures Yogures naturales artesanos de vaca, cabra u oveja. Leche, fermentos y aditivos son los ingredientes básicos del yogur. Éste es de leche fermentada, en la que se han introducido unas bacterias que convertirán los azúcares de la leche (lactosa) en ácido láctico. El origen del yogur lo encontramos en Turquía y también se cree que en Bulgaria y en los Balcanes. Los pueblos nómadas transportaban la leche en recipientes hechos de piel de cabra y allí la leche fermentaba

2,99€

con las bacterias que la convertían en una masa semi sólida y coagulada, y cuando estos recipientes se volvían a llenar de leche fresca, los residuos la transformaban de nuevo en yogur.

Yogurts Natural artisan yogurts made of cows milk, goats milk or lambs milk. Milk, ferments and additives are the basic ingredients of yogurt. This is fermented milk, where bacterias have been added, which will convert the sugars in the milk (lactose) into lactic acid. The origin of yogurt is in Turkey, and also believed to be Bulgaria and the Balkans. The nomadic tribes transported milk in containers made of goatskin where the milk fermented with the bacterios, resulting in a semi solid and coagulated texture. When these containers were filled with fresh milk the residues transforms it again into yogurt.

4,50€ + 7% =

4,81€

Copa de cava amb xocolates Postre ideal per aquells que no vulgueu postres. Per acabar el vostre àpat amb un mos dolç i una copa de cava. Us volem oferir els productes dels mestres xocolaters que ens proveeixen les nostres botigues, així que mai trobareu les mateixes referències. Igual amb les bodegues que ens serveixen els caves. Provareu doncs, les últimes novetats en xocolates i caves, i després a la sortida els podeu trobar a l’apartat de la nostra botiga.

Copa de cava con chocolates Flam de pinya i coco Amb coco ratllat, llet de coco i suc de pinya natural. Al segle XIX hi va haver una gran immigració de catalans a les Antilles. La majoria van fer fortuna i van tornar a la seva terra amb hàbits i costums adquirits. Així es va introduir l’ús d’algunes espècies, el coco i la pinya, el rom, els puros i les havaneres.

Flan de piña y coco Con coco rallado, leche de coco y zumo de piña natural. En el siglo XIX hubo una gran inmigración de catalanes a las Antillas. La mayoría hicieron fortuna y volvieron a su tierra con hábitos y costumbres adquiridos. Así se introdujo el uso de algunas especias, el coco y la piña, el ron, los puros y las habaneras.

Coconut and Pineapple Flan

Postre ideal para los que no querais postres. Para terminar vuestra comida con un bocado dulce y una copa de cava. Os queremos ofrecer los productos de los maestros chocolateros que nos abastecen nuestras tiendas, así que nunca encontrareis las mismas referencias. Igual ocurre con las bodegas que nos sirven los cavas. Probareis pues, las últimas novedades en chocolates y cavas, y después a la salida los podreis encontrar en el apartado de nuestra tienda.

Glass of Cava with Chocolate Ideal dessert for those who do not want desserts. To end your meal with a sweet bite and a glass of Cava. We wish to offer you the products of the chocolate masters that supply our outlets, so you will never find the same references, as is the case with the wine cellars that supply us with cava. You will therefore taste the latest novelties in chocolate and cava, and on your way out you will find them in our shops.

With grated coconut. Coconut milk and fresh pineapple juice. Throughout the XIX century there was a lot of migrants that went from Catalonia to the Antilles. Most of them made fortune and returned to their country with acquired habits and customs. This is how some spices were introduced as well as coconut, pineapple, cigars and habanos.

[28]

10% Recàrrec terrassa · 10% Recargo terraza · 10% Terrace recharge

en in en p plat di la s p sh to er es s p em to ar p ta a ll or ke ev ta aw ar r ay

-1

5%

Vasets

4,60€ + 7% =

4,92€

4,60€ + 7% =

4,92€

Vasitos · Cups En l’apartat final de les postres, hem volgut separar els vasets, diferenciant-los de la resta de postres tradicionals. Es tracta de postres lleugers fets amb cremosos de diferents productes característics de les nostres terres. Aquests vasets són elaborats per “L’Obrador” i el “Nostre Pa”. Esperem que us agradin! En el apartado final de los postres, hemos querido separar los vasitos, diferenciándolos del resto de postres tradicionales. Se trata de postres ligeros hechos con cremosos de diferentes productos característicos de nuestras tierras. Estos vasitos están elaborados por “L’Obrador” y el “Nostre Pa”. Esperamos que os gusten! In the final section of the desserts, we have wanted to separate the cups, differentiating them of the remainder of traditional desserts. These are light desserts made with cream from different products characteristic of our lands. These cups are elaborated by “L’ Obrador” and the “Nostre Pa”. We hope that you enjoy them!

Mousse de cava amb fruits vermells Crema de maduixes amb mousse de cava i galeta de sucre de canya en pols. En el nostre país, productor per excel.lència del cava, l’hem sabut aplicar i fer servir a la cuina. Fa uns anys alguns restaurants del Penedès es van especialitzar en la cuina del cava.

Mouse de cava con frutos rojos Crema de fresas con mouse de cava y galleta de azúcar de caña en polvo. En nuestro país, productor por excelencia del cava, lo hemos sabido aplicar y utilizar en la cocina. Hace algunos años, restaurantes del Penedès se especializaron en la cocina del cava.

Mousse of cava with red fruits Cream of strawberries with cava mousse and powdered cane sugar cookie. In our country, producer of cava by excellence, we have been able to apply it and use in the kitchen. Some years ago, restaurants of the Penedès specialized in the cuisine of cavas.

4,60€ + 7% =

4,92€

4,60€ + 7% =

Poma amb mató Vaset amb mousse de mató, taten de poma amb vainilla i crumble de sucre moscovat. La taten és un pastís de poma típic francès, que s’ha convertit en un clàssic de les postres, la historia d’aquest pastís té el seu origen en un accident, el pastís havia d’anar al revés.

Manzana con “mató” Vasito con mousse de “mató”, tatín de manzana con vainilla y crumble de azúcar moscovado. La tarta tatín es un pastel de manzana típico francés, que se ha convertido en un clásico de los postres, la historia de este pastel tiene su origen en un accidente, el pastel tenía que ir al revés.

Apple with “mató” A cup with “mató mousse”, “taten” of apple with vanilla and crumble of moscovado sugar. The “taten” is a cake of a typical french apple, that has become a classic of dessert, the story of this cake has its origin in an accident, the cake had to go upside down.

4,92€

4,60€ + 7% =

4,92€

Mandarina amb xocolata

Llimona i avellana

Maduixes amb iogurt

Cremós de xocolata amb gel.lificat de mandarines i lacatge de xocolata negra. Les condicions climàtiques del Delta de l’Ebre el fan ideal per al conreu de cítrics. En especial les clementines de la zona tenen una elevada qualitat, que ha fet que assolissin el reconeixement de la IGP.

Mousse de llimona amb interior de praliné d’avellana i un biscuit d’avellana. L’avellana de Reus gaudeix de D.O. i la seva producció es concentra a Tarragona a les comarques de l’Alt Camp, el Tarragonès, el Priorat, la Conca de Barberà i la Terra Alta.

Sopeta de maduixes, esponjat de iogurt i maduixots macerats amb vinagre balsàmic, amb un toc de pebre. El maduixot del Maresme és reconegut a tota la Península i fins i tot s’exporten. Té un sabor molt dolç, amb punt d’acidesa, textura carnosa i un agradable aroma, sobretot acabat de collir.

Mandarina con chocolate

Limón y avellana

Fresas con yogur

Cremoso de chocolate con gelatinado de mandarinas y lacaje de chocolate negro. Las condiciones climáticas del Delta del Ebro lo hacen ideal para el cultivo de cítricos. En especial las clementinas de la zona tienen una elevada calidad, que ha hecho que lograran el reconocimiento de la IGP.

Mouse de limón con interior de praliné de avellana y un biscuit de avellana. La avellana de Reus goza de D.O. y su producción se concentra en Tarragona en las comarcas del Alt Camp, el Tarragonés, el Priorat, la Conca de Barberà y la Terra Alta.

Sopita de fresas, esponjoso de yogur y fresones macerados con vinagre balsámico, con un toque de pimienta. El fresón del Maresme es reconocido en toda la Península e incluso se exportan. Tiene un sabor muy dulce, con un punto de acidez, textura carnosa y un agradable aroma, sobretodo recién recogido.

Tangerine with chocolate Cream of chocolate with a mandarine jelly and bits of dark chocolate. The climatic conditions of the Delta del Ebro make it ideal for the farming of citrus fruits. The clementines of the zone are of particularly high quality, which has helped them achieve IGP recognition.

Lemon and hazelnuts Lemon mouse filled with hazelnut praline and a hazelnut biscuit. The hazelnut of Reus enjoys D.O. and its production is concentrated in Tarragona in regions of Alt Camp, Tarragonès, Priorat, Conca de Barberà and Terra Alta.

10% Recàrrec terrassa · 10% Recargo terraza · 10% Terrace recharge

Strawberries with yoghurt Little soup of strawberries. A mixture of yoghurt and strawberries macerated with balsamic vinegar, with a touch of pepper. The strawberry of the Maresme area is recognized in the whole Peninsula and are even exported. It has a very sweet flavor, with a touch of acidity, beefy texture and an agreeable aroma, specially when freshly picked.

[29]

Especials · Especiales · Specials Perlat Selecció Especial Garnatxa Negra, Carinyena, Syrah D.O. Montsant De color roig cirera intens, amb tons granatosos, aromes complexes de fruits vermells madurs i lleugeres notes de cuir. Sabor carnós, potent i ben equilibrat, amb tanins de bona fusta. De intenso color rojo picota con tonos granates, complejos aromas de frutos rojos maduros y ligeras notas de cuero. Sabor carnoso, potente y bien equilibrado, con taninos de buena madera. An intense cherry red in colour with granet tones, complex aromas of ripe red fruits and light notes of leather. It is meaty, powerful and well-balanced in flavour with good wood tannins.

19,90 + 7% =

Garnatxa, Carinyena, Cabernet Sauvignon D.O. Priorat Vi de capa alta, fons net i brillant. Perfecte amb productes molt elaborats i curats, carns vermelles, la caça, guisats variats, embotits ibèrics i formatges curats. Vino de capa alta, fondo limpio y brillante. Perfecto con productos muy elaborados y curados, carnes rojas, la caza, guisados variados, embutidos ibéricos y quesos curados. High depth wine, clean and bright background. Perfect with a very elaborated and cured products, red meat, hunting, several stews, processed cold meat and cured cheese.

16,80€ + 7% =

Fa més de quaranta anys que Cellers Unió elabora i comercialitza vins i caves de diferents D.O. de Catalunya: Priorat (amb sòl pedregós), Terra Alta (amb terrenys calcaris), Montsant (amb sòl del granit primari), Tarragona (amb terrenys del miocè i calcaris al Camp de Tarragona i amb terrenys terciaris i més pedregosos a la Ribera d’Ebre) i Cava (amb un clima mediterrani).

Hace más de cuarenta años que Cellers Unió elabora y comercializa vinos y cavas de diferentes D.O. de Cataluña: Priorat (con un suelo pedregoso), Terra Alta (con terrenos calcáreos), Montsant (con suelo del granito primario), Tarragona (con terrenos de mioceno y calcáreos en el Camp de Tarragona y con terrenos terciarios y más pedregosos en la Ribera d’Ebre) y Cava (con un clima mediterráneo). For over forty years Cellers Unió produces and commercialises wines and cavas of different D.O. of Catalonia: Priorat (with a stony ground), Terra Alta (with a calcacious earth), Montsant (with ground originating in the primary granite), Tarragona (with lands of miocene and calcacious in the Camp of Tarragona and with stonier and tertiary lands in the Ribera d’Ebre) and Cava (with a climate mediterranean).

Botiga · Tienda · Shop Rotllan Torra La Baldana fou una bodega artesanal construida per mongos cartoixans de Scaladei el segle XVI. Amb la desamortització de Mendizábal, l’any 1835, la propietat va passar a mans de particulars fins a la coneguda plaga de la fil.loxera. El 1982 la bodega fou adquirida per Rotllan Torra qui, des de llavors, elabora vins amb segell propi.

17,98€

Eos

La Baldana fue una bodega artesanal construida por monges cartujanos de Scaladei en el siglo XVI. Con la desamortización de Mendiazábal, el año 1835, la propiedad pasó a manos de particulares hasta la conocida plaga de la filoxera. En 1982 la bodega fue adquirida por Rotllan Torra quien, desde entonces, elabora vinos con sello propio. La Baldana was in fact originally an artisanal vineyard constructed for Carthusian monks of Scaladei in the XVIth century. It was following the confiscation of Mendiazábal in the year 1835 that the property went in to private ownership, and continued wine-making right up to the time of the well-known phylloxera plague. In 1982 the vineyard was acquired by Rotllan Torra who, since then, oversees the preparation of exquisite wines with his own seal.

Botiga · Tienda · Shop

Syrah D.O. Penedès

Loxarel

Color cirera amb lleugers tons teula. En nas, notes de cafè i cacau, després perfum de violeta, amb un particular aroma de prunes. Ideal amb carns i formatges curats. Color ciruela con ligeros tonos teja. En nariz, notas de café y cacao, después perfume de violeta, con un particular aroma a ciruelas. Ideal con carnes y quesos curados. The colour of plum and lighter in tone at the top. One can detect the aroma of coffee and cocoa, added to the perfume of violet, and with a distinct touch of plums. Ideal to meats and cured cheeses.

[30]

Cellers Unió

21,29€

Rotllan Torra 2001

12,00€ + 7% =

Botiga · Tienda · Shop

12,84€

Durant més de quatre generacions, el més important per la família Mitjans ha estat tenir cura de les seves vinyes. La finca de Can Mayol està situada a l’Alt Penedès i és la base per la producció dels seus vins. Els vins són de les varietats autòctones del Penedès, encara que en anys recents han introduit noves varietats com el Chardonnay, Merlot o Pinot Noir entre d’altres.

Durante más de cuatro generaciones, lo más imporante para la familia Mitjans ha sido tener cuidado de sus viñedos. La finca de Can Mayol está situada en el Alt Penedès i es la base para la producción de sus vinos. Los vinos son de las varieades autóctonas del Penedès, aunque en años recientes se han introducido nuevas variedades como el Chardonnay, Merlot o Pinot Noir entre otras. For more than four generations, the Mitjans family’s main priority has been to tend to its vineyards. The farm of Can Mayol situated in Alt Penedès is its centre for wine production. The wines are of the indigenous variety of the Penedès, although in the recent years they have introduced new varieties such as the Chardonnay, Merlot or Pinot Noir amongst others.

Especials · Especiales · Specials

50 cl

.

Bàrbara Forés 2007 (50cl) Garnatxa Blanca, Viognier D.O. Terra Alta

Bàrbara Forés

Ric en matissos aromàtics propis de la seva joventut: minerals, fruites, anís, tocs de flors de la garriga i de flor blanca. En boca és equilibrat i gustós. Ideal amb peix, marisc més aviat bullit, arròs, pasta, bolets, carns blanques… Rico en matices aromáticos propios de su juventud: minerales, frutas, anís, toques de flores de la garriga y de flor blanca. En boca es equilibrado y gustoso. Ideal con pescados, marisco más bien hervido, arroz, pasta, setas, carnes blancas… Rich in aromatic blends which bear witness to its youth: minerals, fruits, aniseed, touches of flowers of the garriga and of white flowers. To the palate it is balanced and pleasant. Ideal with fish, seafood, rice, pasta, mushrooms, white meats…

9,80€ + 7% =

Botiga · Tienda · Shop

10,49€

Cristiari Blanc 2006 Müller Thurgau, Incroxio Manzonní D.O. Costers del Segre Aroma intens i floral, amb matisos de rosa. Sobri i elegant, suau al paladar i amb postgust llarg i intens. Ideal amb peixos i mariscs vius i bullits, formatges blaus i formatges de cabra. Aroma intenso y floral, con matices de rosa. Sobrio y elegante, suave al paladar y con postgusto largo e intenso. Ideal con pescados y mariscos vivos y hervidos, quesos azules y quesos de cabra. Floral and intense fragante, with shades of rose. Temperate and elegant, smooth to the palate and with a long and intense aftertaste. Ideal with fish and raw and boiled shellfish, blue cheeses and goat cheeses.

13,00€ + 7% =

13,91€

Amb Bàrbara Forés, Carme Ferrer i Manuel Sanmartin han volgut rebre homenatge a la rebesàbia que, nascuda a Gandesa el 1828, va transmetre al seu fill l’art d’elaborar vins. Així, Rafael Ferrer va fer construir el celler de la casa pairal, on a la darreria del segle passat començà a embotellar vi. Bàrbara Forés significa la tradició en l’art d’elaborar vins i la capacitat de cada nova generació per a perfeccionar l’herència rebuda. Con Bàrbara Forés, Carme Ferrer y Manuel Sanmartin han querido rendir homenaje a la bisabuela que, nacida en Gandesa el 1828, transmitió a su hijo el arte de elaborar vinos. Así, Rafael Ferrer hizo construir la bodega de la casa solariega, donde a finales del siglo pasado empezó a embotellar vino. Bàrbara Forés significa la tradición en el arte de elaborar vinos y la capacidad de cada nueva generación para perfeccionar la herencia recibida. With Bàrbara Celler Forés has been created by Carme Ferrer and Manuel Sanmartin as a homage

to their great-grandmother, who was born in Gandesa in 1828, and transmitted to her son the art of winemaking. As a result of this, Rafael Ferrer eventually directed the construction of the winecellar of the family house, where, by the end of the 19th century, they started bottling wine. Since then, Bàrbara Forés has been equated with a long tradition in the art of winemaking and an aptitude for improvement over time.

Botiga · Tienda · Shop Vall de Baldomar Les bodegues situades al mateix poble de Baldomar, pertanyen a la D.O. Costers del Segre. Aprop de la serra del Montsec i del riu Segre, es forma una petita vall amb un especial microclima per al cultiu de les vinyes. Amb terrenys de naturalesa calcària, les característiques principals dels vins són degudes bàsicament al sòl, al clima i a la varietat de raïm. Las bodegas situadas en el mismo pueblo de Baldomar, pertenecen a la D.O. Costers del Segre. Cerca de la sierra de Montsec y del río Segre, se forma un pequeño valle con un especial microclima para el cultivo de la vid. Con terrenos de naturaleza calcárea, las características principales de los vinos son debidas básicamente al suelo, al clima y a la variedad de uva. The wine cellars situated in the same town of Baldomar, belong to the D.O. Costers del Segre. Near the Sierra del Montsec and of the river Segre, a small vallery with a special microclimate for the

cultivation of the vine is formed. With lands of calcarian nature, the main characteristics of the wines are mainly due to the earth, to the climate and to the variety of grape.

[31]

Especials · Especiales · Specials Brut Nature Ferret 2004 Parellada, Xarel.lo, Macabeu Gran Reserva

Straw yellow in colour, brilliant with abundant tiny bubbles and a persistent crown. A clean bouquet with good potency on the palette, a mix of fruity and floral aromas with clear signs of ageing.

Groc palla, bombolla abundant, de tamany petita, desprendiment vertical, persistent corona. En via nasal, net amb bona potencia en boca, aromes fruiters i florals amb clars tons de criança. Amarillo paja, brillante, burbuja abundante, de tamaño pequeña, desprendimiento vertical, persistente corona. En vía nasal, limpio con buena potencia en boca, aromas frutales y florales con claros tonos de crianza.

16,80€ + 7% =

17,98€

Botiga · Tienda · Shop Caves Ferret El celler original de la família Ferret, situat a Guardiola de Font-Rubí (Alt Penedès), es conserva pràcticament intacte des de la seva fundació l’any 1907, encara que fou el 1941 quan Ezequiel Ferret Olivilla fundà l’actual cava Ferret. Amb galeries subterrànies de 15 metres de profunditat, el celler Ferret elabora, des de llavors, els seus més exquisits caves. La bodega original de la familia Ferret, situada en Guardiola de Font-Rubí (Alt Penedès), se conserva prácticamente intacta desde su fundación el año 1907, aunque fue en 1941 cuando Ezequiel Ferret Olivella funda la actual cavas Ferret. Con galerías subterráneas de 15 metros de profundidad, la bodega Ferret elabora, desde entonces, sus más exquisitos cavas. The original vineyard belonging to the Ferret family, situated in Guardiola de Font-Rubí (Alt Penedès) has stayed practically intact since its foundation in 1907, although it was in 1941 that Ezequiel

Ferret Olivella founded current Ferret vineyard. With galleries 15 metres underground, the vineyard Ferret has produced, since then, very special cavas.

Penedès Montsant Priorat Conca de Barberà Terra Alta Costers del Segre Tarragona Empordà Pla de Bages Penedès Montsant Priorat Conca de Barberà Terra Alta Costers de Segre Tarragona Empordà Pla de Bages Penedès Montsant Priorat Conca de Barberà Terra Alta Costers del Segre Tarragona Empordà Pla de Bages Penedès Montsant Priorat Conca de Barberà Terra Alta Costers de Segre Tarragona Empordà Pla de Bages Penedès Montsant Priorat Conca de Barberà Terra Alta Costers del Segre Tarragona Empordà Pla de Bages Mas Comtal Negre 2005 Merlot, Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc D.O. Penedès Lleugera criança en roure, o sigui, 3 mesos en barrica de roure francès i un post llarg repòs i maduració en ampolla. Ligera crianza en roble, o sea, 3 meses en barrica de roble francés y un post largo reposo y maduración en botella. Light ageing in oak of around 3 months in French oak barrels is followed by a long rest and rounding off in the bootle.

[32]

2,80€ + 7% =

12,25€ + 7% =

3,00€

13,11€

Botiga · Tienda · Shop Mas Comtal Mas Comtal és una empresa de l’Alt Penedès fundada el 1993 pels germans Albert i Joan Milà Mallofré per elaborar vins de qualitat. El celler produeix vins ecològics seguint la normativa del CCPAE, i fa el seguiment des de la vinya (40 ha.) fins a la comercialització.

Mas Comtal es un empresa del Alt Penedès fundada en 1993 por los hermanos Albert y Joan Milà Mallofré para elaborar vinos de calidad. La bodega produce vinos ecológicos siguiendo la normativa del CCPAE, y se hace el seguimiento desde el viñedo (40 ha.) hasta la comercialización. Mas Comtal is a cellar situated in Alt Penedès which was started in 1993 by the brothers Albert and Joan Milà Mallofré, in order to produce quality wines. The cellar produces organic wines following the regulations of the CCPAE, and we have a follow up of the product from their 40 ha. of vineyards to the selling.

Els nostres vins · Nuestros vinos · Ou Abadal

r wines

Botiga · Tienda · Shop

Cabernet Franc, Ull de Llebre D. O. Pla de Bages Vi conceptual de varietats complementàries. El Cabernet Franc, concentrat i generós. L’ull de Llebre, elegant i fresc. Unió de toffee amb fruita vermella. Vino conceptual de variedades complementarias. El Cabernet Franc, concentrado y generoso. El Tempranillo, elegante y fresco. Unión de toffee con fruta roja. A conceptual wine of complementary varieties. Cabernet Franc, concentrated and generous. Tempranillo, elegant and fresh. A marriage of toffee and red fruits.

2,80€ + 7% =

11,38€ + 7% =

3,00€

12,18€

Abadal Envoltada de vinyes i barraques de vinya, trobem el celler Masies d’Avinyó, una construcció del romànic civil del segle XII. Abadal va recuperar la varietat autòctona de la zona, el Picapoll, que dóna un vi blanc molt característic. El celler té obertes les portes d’un museu, on s’exposen antigues eines utilitzades en la verema i en el procés

de producció del vi. Rodeada de viñas y barracas de viña, encontramos la bodega Masies d’Avinyó, una construcción del románico civil del siglo XII. Abadal recuperó la variedad autóctona de la zona, el Picapoll, que da un vino blanco muy característico. La bodega tiene abiertas las puertas de un museo donde se exponen antiguas herramientas utilizadas en la vendimia y en el proceso de producción del vino. Wrapped in vineyards and cellars, we find the wine cellar Masies d’Avinyó, a XII century Romanesque construction. Abadal recovered the indigenous variety of the area, the Picapoll grape, producing a very characteristic white wine. In addition, the wine cellar opened a museum where one can find displayed old tools that are used in the harvest and in production of wine.

Botiga · Tienda · Shop

Rogent 2004 Cabernet Sauvignon, Merlot D.O. Conca de Barberà De color fosc i amb reflexes violacis. Al nas destaquen les aromes de baies negres madures (cassís, gerds) i un delicat toc vegetal que recorda a pebrot verd. De color oscuro y con reflejos violáceos. En nariz destacan los aromas de bayas negras maduras (casís, frambuesa) y un delicado toque vegetal que recuerda a pimiento verde. Of dark colour and with violet reflections. To the nose they emphasize the aromas of mature black berries (blackcurrent, raspberry) and a delicate vegetable touch that resembles green pepper. 2,80€ + 7% =

10,50€ + 7% =

3,00€

11,24€

Vinya Sió Criança Ull de Llebre, Syrah, Merlot D.O. Costers del Segre Atractiu color vermell cirera de capa intensa. Aroma complex i elegant, combinant les notes de fruita madura amb records a cacau i espècies. Ampli i equilibrat en boca, amb un final llarg. Atractivo color rojo cereza de capa intensa. Aroma complejo y elegante, combinando las notas de fruta madura con recuerdos a cacao y especias. Amplio y equilibrado en boca, con un final largo. Attractive cherry red with intense robe. Complex and elegant aroma achieved by combining ripe fruit with cocoa and spice touches. Wide and balanced in mouth with a long finish. 2,90€ + 7% =

14,85€ + 7% =

3,10€

15,89€

Cellers Roset Vinyes situades a la Conca de Barberà. Compta amb 9 ha. de vinya pròpia. La finca de Sant Feliu té plantades diferents varietats entre les quals es troben Carbernet Sauvignon, Merlot, Pinot Noir, Monastrell, Muscat i Viogner. El sòl és argilos i calcari, situat a 400 metres sobre el nivell del mar, creant microclimes amb excel.lents qualitats.

Viñedos situados en el corazón de la Conca de Barberà. Cuenta con 9 ha. de viña propia. La finca de Sant Feliu tiene plantadas diferentes variedades entre las que podemos encontrar Cabernet Sauvignon, Merlot, Pinot Noir, Monastrell, Muscat y Viogner. El suelo es arcilloso y calcáreo, situado a 400 metros sobre el nivel del mar, creando microclimas con excelentes cualidades. Vineyards located in the heart of the Conca de Barberà. Nowadays it has 9 ha. of their vineyards. The Sant Feliu country field has different varietals planted, among which we can find Carbenet Sauvignon, Merlot, Pinot Noir, Monastrell, Muscat and Viogner. The ground is clayey and calcareous, located 400 metres over sea level, creating microclimates with excellent qualities.

Botiga · Tienda · Shop Costers del Sió Excepcional vinya als peus del Montsec entre brots de romaní i timó en una finca de 600 hectàrees de terreny on el bosc de roures i alzines es combinen en un entorn ideal per a la pràctica de la caça de perdius, guatlles o faisans. El celler subterrani està dotat de les últimes tecnologies per a l’acurada ela-

boració i criança dels nostres vins. Excepcional viñedo entre brotes de romero y tomillo en una finca de 600 hectáreas de terreno donde el bosque de robles y alcornoques se combinan en un entorno ideal para la práctica de la caza de perdiz, codorniz o faisanes. La bodega subterránea está dotada de las últimas tecnologías para la esmerada elaboración y crianza de sus vinos. An exceptional vineyard alongside cultivations of rosemary and thyme on a farm which spreads over 600 hectares of land. The nearby oak forest provides ideal conditions for hunting for partridge, quail or pheasants. The underground wine cellar is equipped with the last technologies for the careful elaboration of their wines.

[33]

Els nostres vins · Nuestros vinos · Our win Finca Furot

es

Botiga · Tienda · Shop

Carinyena D.O. Empordà Color cirera intens amb matís teula. Aromes confitats, torrats i balsàmics, sobre un fons mineral, ben integrat i amb certa complexitat. Boca molt expressiva, carnós, saborós i ampli. Color cereza intenso con matices teja. Aromas confitados, tostados y balsámicos, sobre un fondo mineral, bien integrado y con cierta complejidad. Boca muy expresiva, carnoso, sabroso y amplio. Intense cherry colour with terracota tones. An aroma of Candy, roasts and balsamic, on a mineral base, well integrated with a certain complexity. Very expressive to the palette, full, tasty and ample.

2,80€ + 7% =

14,25€ + 7% =

3,00€

15,25€

Plana d’en Fonoll Garnatxa negre, Carinyena D.O. Terra Alta Vi de color vermell cirera intens, amb aromes a fruits vermells i lleugers tons de roure. En boca ressalten uns tanins importants però polits ja pel seu pas per barrica. Vino de intenso color rojo cereza, con aromas a frutos rojos y ligeros tonos de roble. En boca resaltan unos taninos importantes pero pulidos ya por su paso por barrica. Wine of an intense cherry-red colour, with red fruit aromas and light oak tones. Significant tannins stand out in the mouth, softened however by aging in the oak barrel. 2,80€ + 7% =

11,50€ + 7% =

3,00€

12,31€

Acústic 2006

El celler més antic de casa Oliveda data de 1764. És el 1948 quan Josep Oliveda i la seva esposa comencen a dedicar-se al món dels vins i caves. Des de llavors, va començar a col.leccionar aixetes i maquinària del món del vi i les posteriors generacions han anat ampliant fins arribar a obtenir 5.000 objectes. Aquest museu és situat a la part antiga de la bodega.

La bodega más antigua de casa Oliveda está fechada en 1764. Es en 1948 cuando Josep Oliveda y su mujer empiezan a dedicarse al mundo de los vinos y cavas. Desde entonces empezó a coleccionar grifos y maquinaria del mundo del vino y las posteriores generaciones han ido ampliando hasta llegar a obtener 5.000 objetos. Este museo es situado en la parte antigua de la bodega. The oldest cellar of the Oliveda house is dated 1764. It is in 1948 when Josep Oliveda and his wife start to dedicate themselves to the world of wines and cavas. Since then he started to collect taps and machinery from the world of wines and the following generations have added to it until reaching 5,000 objects. This museum in now situated in the old part of the cellars.

Botiga · Tienda · Shop Coop. Agrícola St. Josep En el muncipi del Bot va néixer, ja fa més de 60 anys, la Cooperativa Agrícola St. Josep on, un grup de pagesos de la zona tenien la voluntat de crear grans productes vinícoles de qualitat. Dins la D.O. Terra Alta, la base principal dels seus vins són les garnatxes, raïms que donen una alta graduació alcohòlica i cos als vins.

En el municipio de Bot nació, hace más de 60 años, la Cooperativa Agrícola St. Josep donde, un grupo de payeses de la zona, tenían la voluntad de crear grandes productos vinícolas de calidad. Dentro de la D.O. Terra Alta, la base principal de sus vinos son las garnachas, uvas que dan una alta graduación alcohólica y cuerpo a los vinos. In the municipality of Bot, the St. Joseph Agricultural Cooperative was born more than 60 years ago, and through which a group of peasants of the region, had the determination to create vineyards of extremely good quality. Inside the D.O. Terra Alta, the principal base for its wines are the grapes themselves which give a high alcoholic graduation and body to the wines.

Botiga · Tienda · Shop

Garnatxa, Samsó D.O. Montsant

Acústic

Aroma potent, amb predomini de les notes de fruita vermella macerarda i dolça, fons cremós i a herbes balsàmiques. Boca potent, concentrat, tanins vius i varietals, fons mineral. Aroma potente, con predominio de las notas de fruta roja macerada y dulce, fondo cremoso y a hierbas balsámicas. Boca potente, concentrado, taninos algo vivos y varietales, fondo mineral. Powerful aroma, with predominant notes of macerated sweet red fruit, smooth base and balsamic herbs. Powerful on the palate, concentrated, mildly tannin and varietal, mineral base.

[34]

Grup Oliveda

2,90€ + 7% =

16,40€ + 7% =

3,10€

17,55€

El celler neix el 2004 amb la filosofia de fer vins acústics: vins “unplugged”, sense maquillatge, purs, fins, que expressin la tradició de la zona a través de les varietats autòctones garnatxa i samsó. Treball molt rigurós amb ceps vells (la majoria tenen més de 40 anys i fins i tot 80 anys d’edat) sense espatlleres i amb tractaments totalment naturals.

La bodega nace en 2004 con la filosofía de hacer vinos acústicos: vinos “unplugged”, sin maquillaje, puros, finos, que expresen la tradición de la zona a través de las variedades autóctonas garnacha y “samsó”. Trabajo muy riguroso con viñedos viejos (la mayoría más de 40 años hasta 80 años de edad) sin espalderas y con tratamientos totalmente naturales. The wine cellar is born in 2004 with the philosophy of producing acoustic wines: wines unplugged, without makeup, cigars, dry sherries, which express the tradition of the zone across the indigenous grape “garnatxa” varieties and “samsó”. Very rigorous work was carried out with older vineyards (the majority more than 40 years old up to 80 years of age) and practising completely natural treatments and methods.

Els orí nostr gens es ·vin Loss·orí Nuge est neros s · vin Theosori· Ou ginrswines La Morera del Montsant Garnatxa, Cabernet Sauvignon, Merlot D. O. Priorat Color rubí intens. Potent i atractiu en nas. Notes de fruita vermella, de cuir i de torrats. En boca estructurat i amb aromes de fruita de bosc i vainilla. Té un final llarg i elegant. Color rubí intenso. Potente y atractivo en nariz. Notas de fruta roja, de cuero y de tostados. En boca estructurado y con aromas de fruta de bosque y vainilla. Tiene un final largo y elegante. Intense ruby in colour. Powerful and attractive nose. Notes of red fruit, of leather and of roast. It is very structured to the palate with aromas of forest fruits and vanilla. It has an elegant and lasting aftertaste. 2,90€ + 7% =

17,80€ + 7% =

3,10€

19,05€

Clos Barenys 2006 Merlot-Merlot D.O. Tarragona

Botiga · Tienda · Shop Celler Pasanau Petit celler familiar situat al peu del Montsant, les seves vinyes es troben a 750 metres d’alçada, de les més altes del Priorat. L’alçada, la terra i una constant exposició als vents dónen al raïm unes característiques de sanitat, frescor i complexitat aromàtica que es transmeten als vins.

Pequeña bodega familiar situada a los pies del Montsant, sus viñedos se encuentran a 750 metros de altitud, de los más altos del Priorat. La altitud, la tierra y una constante exposición a los vientos dan a la uva unas características de sanidad, frescor y complejidad aromática que se transmiten a los vinos. Small family vineyard situated at the foot of the Montsant. These vineyards are to 750 metres in altitude, the highest of the Priorat. The altitude, the ground and a constant exposure to the winds give the grape certain characteristics of health, freshness and aromatic complexity that are transmitted to the wines.

Botiga · Tienda · Shop J. M. Bachs

Color vermell cirera ben cobert amb ribets morats ben marcats. Ofereix aromes amb expressió de fruites vermelles madures i silvestres (groselles negres) sobre un fons mineral. Color rojo cereza bien cubierto con ribetes morados bien marcados. Ofrece aromas con expresión de frutos rojos maduros y silvestres (grosellas negras) sobre un fondo mineral. Cherry-red color with violaceous glints. The aroma exhibits an abundance of ripe red and wild berries over a mineral background.

2,80€ + 7% =

13,58€ + 7% =

3,00€

14,53€

La Xarmada Syrah, Ull de Llebre, Cabernet Sauvignon, Merlot D.O. Catalunya Color vermell picota, brillant, molt net i personal en aromes, amb notes de fruits vermells i petits fruits del bosc. Carnós i viu en boca, ampli i equilibrat amb bona acidesa. Color rojo picota, brillante, muy limpio y personal en aromas, con notas de frutas rojas y pequeños frutos del bosque. Carnoso y vivo en boca, amplio y equilibrado con buena acidez. Sharp red in colour, brilliant, very clean and particular aromas, with notes of red fruits and small fruits of the forest. Beefy and alive in the mouth, wide and balanced with good acidity. 2,80€ + 7% =

10,50€ + 7% =

3,00€

11,24€

No és casualitat que el símbol del celler de la família Bach sigui una àmfora, ja que representa la tradició vinícola de Tarragona des de l’època dels fenicis. A Clos Barenys l’han mantingut fins avui, com també han respectat la cura pel raïm que neix a les seves terres, de les quals han descobert tots els secrets.

No es casualidad que el símbolo de la bodega de la familia Bach sea una ánfora, ya que representa la tradición vinícola de Tarragona, desde la época de los fenicios. En Clos Barenys la han mantenido hasta hoy, como también han respetado el cuidado a la uva que nace en estas tierras, de las que han descubierto todos los secretos. It is no coincidence that the symbol of the Bach family’s wine cellar is an anphora, since it represents the winegrowing tradition of Tarragona, from the time of the Phoenicians. At Clos Barenys they have maintained the tradition until today, as well as having respected the care of the grape born in these lands, and discovered all its secrets.

Botiga · Tienda · Shop La Xarmada La família De Sangenís-Llivi es va constituir com a empresa familiar l’any 1977 amb el nom de “La Xarmada”, celler que produeix vins i caves a Pacs del Penedès. Amb un sòl, en la seva majoria al.luvial, les terres són lleugeres i pobres en matèria orgànica (molt apropiades pel cultiu de la vinya) i els ceps, esquerps i inaccesibles.

La familia De Sangenís-Llivi se constituyó como empresa familiar el año 1977 con el nombre de “La Xarmada”, bodega que poduce vinos y cavas en Pacs del Penedès. Con un suelo, en su mayoría aluvial, las tierras son ligeras y pobres en materia orgánica (muy apropiadas para el cultivo de la vid) y las cepas, esquivas e inaccesibles. The family Of Sangenís-Llivi constituted a family enterprise in 1977 under the name of “La Xarmada”, vineyard that poduces wines and cavas in Pacs del Penedès. With a soil, mostly alluvial in nature, the grounds are light and poor in organic matter (well adapted for the cultivation of vines) and the vines are slippery and inaccessible.

[35]

Els nostres vins · Nuestros vinos · Our win Tayaimgut

es

Botiga · Tienda · Shop

Sauvignon Blanc D.O. Penedès Aromes cítrics, mentolats i amb tocs de fonoll. Al paladar és un vi vertical, sec d’entrada, suau en boca, amb un post gust llarg i un final dolcenc. Aromas cítricos, mentolados y con toques de hinojo. En el paladar es un vino vertical, seco en entrada, suave en boca, con un postgusto largo y un final dulce. Citric, menthol aromas and with touches of fennel. In the palate it is a vertical, dry wine, soft in mouth, with a long posttaste and a sweet end.

2,80€ + 7% =

13,58€ + 7% =

3,00€

14,53€

J. LL. Sauvignon Blanc

Tayaimgut Celler fundat l’any 2000 per Jaume Bertrán ubicat al terme de Sant Joan de Mediona. En l’actualitat disposa de dues parceles: “Esquarterades”, on hi trobem el Sauvignon blanc i “l’Hort de les canyes”, amb Merlot i Cabernet Sauvignon. Tota la producció s’elabora manualment, des de la poda, verema fins l’embotellatge i etiquetatge final.

Bodega fundada en el año 2000 por Jaume Bertrán ubicada en el término de Sant Joan de Mediona. En la actualidad dispone de dos parcelas: “Esquarterades”, donde encontramos el Sauvignon blanc y “l’Hort de les canyes”, con Merlot y Cabernet Sauvignon. Toda la producción se elabora manualmente, desde la poda, vendimia hasta el embotellaje y etiquetaje final. This vineyard was created in 2000 by Joan Bertran and is located in the district of Sant Joan de Mediona. At present he has two plots: “Esquarterades”, where we find the Sauvignon blanc and “l’Hort de les canyes”, with Merlot and Cabernet Sauvignon. The whole production process is done manually, from pruning, harvesting right up to the bottling and labeling.

Botiga · Tienda · Shop

Sauvignon Blanc D.O. Penedès Vi jove, aromàtic i refrescant. Notes de fruites tropicals (mango) i nobles aromes de complexitat vegetal. Ideal per acompanyar peix, marisc, arrossos caldosos... Vino joven, aromático y refrescante. Notas de frutas tropicales (mango) y nobles aromas de complejidad vegetal. Ideal para acompañar pescado, marisco, arroces caldosos... Young, aromatic and refreshing wine. Notes of tropical fruit (mango) and noble aromas of vegetable complexity. Ideal to accompany fish, shellfish, rices and broths... 2,80€ + 7% =

13,70€ + 7% =

3,10€

14,66€

Duc de Foix Chardonnay

Jaume Llopart Alemany Situada al bell mig de l’Alt Penedès, tots els productes de Jaume Llopart provenen de diverses varietats de raïm: Macabeu, Xarel.lo, Parellada, Merlot, Ull de Llebre, Sauvignon Blanc i Pinot Noir. Vinculada a la pagesia i al conreu de vinyes des de l’any 2000, l’afany emprenedor de la família Llopart els ha portat a iniciar una activitat de turisme

rural a la finca de Les Graus. Situada en medio de l’Alt Penedès, todos los productos de Jaume Llopart provienen de diversas variedades de uva: Macabeo, Xarel.lo, Parellada, Merlot, Tempranillo, Sauvignon Blanc y Pinot Noir. Vinculada a la payesía y al cultivo de viñas desde el año 2000, el afán emprendedor de la familia Llopart los ha llevado a iniciar una actividad de turismo rural en la finca de “Les Graus”. Situated in the middle of l’Alt Penedès, all products of Jaume Llopart, stem from different varieties of grape: Macabeo, Xarel•lo, Parellada, Merlot, Tempranillo, Sauvignon Blanc and Pinot Noir. Linked to the farming and the cultivation of vineyards since 2000, the enterprising spirit of the Llopart family has driven a new rural tourism activity in their farm of “Les Graus”.

Botiga · Tienda · Shop

Chardonnay D.O. Penedès Color groc brillant amb reflexes daurats. Aromes subtils a vainilla i fumats junt amb notes florals i de mel. En boca és càlid, cremós i molt agradable. Color amarillo brillante con reflejos dorados. Aromas sutiles a vainilla y ahumados junto con notas florales y de miel. En boca es cálido, cremoso y muy agradable. Brilliant yellow color with golden reflections. Subtle smoky aroma of vanilla, together with floral notes and hints of honey. it is warm, creamy to the palate and very pleasant.

[36]

2,80€ + 7% =

10,50€ + 7% =

3,00€

11,24€

Covides Covides neix de la voluntat de petits i mitjans agricultors de tot el Penedès d’elaborar vins i caves de forma professional. Actualment, amb més de 1000 socis, Covides s’ha convertit en la cooperativa vinícola més gran de Catalunya i la tercera a nivell espanyol. Covides nace de la voluntad de pequeños y medianos agricultores de todo el

Penedès de elaborar vinos y cavas de forma profesional. Actualmente, con más de 1000 socios, Covides se ha convertido en la cooperativa vinícola más grande de Catalunya y la tercera a nivel español. Covides was born as a result of the determination of small and medium farmers over the whole of the Penedès region to produce wines and cavas of professional standard. At present, with more than 1000 associates, Covides has become the biggest wine-producers cooperative in Catalonia and the third biggest in Spain.

Els nostres vins · Nuestros vinos · Ou Blanc de Roure

r wines

Botiga · Tienda · Shop

Macabeu, Parellada, Chardonnay D.O. Costers del Segre Color palla brillant, aromes afruitats (pinya, poma) i en boca fresc, ampli i equilibrat, de postgust llarg i amb notes de fusta i acidesa justa. Color paja brillante, aromas afrutados (piña, manzana) y en boca fresco, amplio y equilibrado, de postgusto largo y con notas de madera y acidez justa. Straw brillant colour, vintage and fruitbearing aromas (pineapple, apple) and fresh, wide and balanced in mouth. It has a long and persistent post taste, with jousts shades of wood and acidity.

2,80€ + 7% =

13,70€ + 7% =

3,00€

14,66€

Coupages 1312 Rosat Cabernet Sauvignon, Merlot, Garnatxa, Syrah D.O. Penedès Gran varietat de fruits vermells madurs i delicats pètals de flors. Rodó en boca, llaminer, amb una viva i prolongada expressió de la fruita combinada amb un retronasal especiat i balsàmic. Gran variedad de frutos rojos maduros y delicados pétalos de flores. Redondo en boca, goloso, con una viva y prolongada expresión de la fruta combinada con un retronasal especiado y balsámico. Big variety of mature red fruits and delicate flower petals. In mouth it is round, sweet, with an strong, lasting expression of the fruit combined with a balsamic and spicy aftertaste. 2,80€ + 7% =

11,80€ + 7% =

3,00€

12,63€

Rosat Pere Mata

L’Olivera L’Olivera és una petita cooperativa situada a Vallbona de les Monges (Lleida) que pertany a la Denominació d’Origen Costers del Segre. La bodega, situada en un antic paller, incorpora la tecnologia necessària per a elaborar uns productes finals d’alta qualitat: els sis vins que ofereix l’Olivera combinen diferents mètodes d’elaboració i varie-

tats utilitzades. L’Olivera es una pequeña cooperativa situada en Vallbona de les Monges (Lleida) que pertenece a la Denominación de Origen Costers del Segre. La bodega, situada en un antiguo pajar, incorpora la tecnología necesaria para elaborar unos productos finales de alta calidad: los seis vinos que ofrece l’Olivera combinan diferentes métodos de elaboración y variedades utilizadas. L’Olivera is a small cooperative situated in Vallbona of Les Monges (Lleida) and belongs to the Costers del Segre Denomination of Origin. The wine cellar placed in an ancient hayrick, incorporates the necessary technology to produce high quality products: the six wines that l’Olivera offers combine different methods of production and varieties.

Botiga · Tienda · Shop Mestres Des de 1928 la família Mestres ha estat capdavantera en l’elaboració de caves de qualitat. Aquest 2008 presenta la seva nova línia de vins 1312, commemorant l’any del seu inici en el cultiu de la vinya. Els vins 1312 volen satisfer un públic que aposta per noves formes i sensacions, incorporant varietats noves de raïm i les tècniques

d’elaboració més acurades. Desde 1928 la familia Mestres ha sido pionera en la elaboración de cavas de calidad. Este 2008 presenta su nueva línea de vinos 1312, conmemorando el año de su inicio en el cultivo de la viña. Los vinos 1312 quieren satisfacer un público que apuesta por nuevas formas y sensaciones, incorporando variedades nuevas de uva y las técnicas de elaboración más esmeradas. Since 1928 the Mestres family has been a pioneer in the making of quality cavas. In 2008 the family presents its new collection of wines 1312, commemorating the year it first started out in the field of wine production. The 1312 wines aim to satisfy a public in search of new forms and sensations, made us of new varieties of grape and aimed to produce more refined wines.

Botiga · Tienda · Shop

Merlot Accentuat color vermell intens, amb aromes de gerds, balsàmic. Molta fruita a la boca, golós, amb cos i untuositat, deixa un final fresc i perfumat. Acentuado color rojo intenso, con aromas de frambuesa, balsámico. Mucha fruta en boca, goloso, con cuerpo y untuosidad, deja un final fresco y perfumado. Intense and emphasized red colour, with raspberry flavour, balsamic. It has a lot of fruit in mouth, sweet-toothed, full-bodied and dense. The finish is fresh and rich in perfume.

2,80€ + 7% =

12,25€ + 7% =

3,00€

13,11€

Mata i Coloma A Sant Sadurní d’Anoia, capital mundial del cava situada a la comarca de l’Alt Penedès, s’hi troba Mata i Coloma, una bodega fundada per Pere Mata l’any 2000. Aquesta petita empresa familiar recupera la tradició familiar iniciada pels seus dos avis, d’elaborar cava i vi de forma artesanal i molt diferenciats en els seus matisos i aromes.

En Sant Sadurní d’Anoia, capital mundial del cava situada en la comarca del Alt Penedès, se encuentra Mata y Coloma, una bodega fundada por Pere Mata el año 2000. Esta pequeña empresa familiar recupera la tradición familiar iniciada por sus abuelos, de elaborar cava y vino de forma artesanal y muy diferenciados en sus matices y aromas. In Sant Sadurní d’Anoia, world capital of cavas, situated in the region of the Alt Penedès, is found Mata and Coloma, a wine cellar founded by Pere Mata in the year 2000. This small family business recovers the family tradition initiated by his two grandfathers, to produce cava and wine in the artisanal way which were distinguished by their shades and fragances.

[37]

r cavas

Els nostres caves · Nuestros cavas · Ou Mas d’Alsina Macabeu, Xarel.lo, Parellada, Chardonnay Brut Nature Gran Reserva Aroma fresc, net i complex. En boca es busca la originalitat que marquen les notes de la pròpia fermentació en barrica. Ideal amb carn en salsa o pernil d’aglà i també com aperitiu. Aroma fresco, limpio y complejo. En boca se busca la originalidad que marcan las notas de la propia fermentación en barrica. Ideal con carne en salsa o jamón de bellota y también como aperitivo. Fresh, clean and complex aroma. In the mouth, one can find this wine’s originality marked by notes of proper cask fermentation. Ideal with saucy meat or bellota ham and also as an aperitif. 2,80€ + 7% =

14,30€ + 7% =

3,00€

15,30€

Cava Cuvee Especial Xarel.lo, Macabeu, Parellada, Chardonnay Brut Nature Groc pàlid amb lleugers tons verdosos. Límpid i brillant. Aroma net, afruitat i llarg. Sec, suau, complex i elegant en boca, bon equilibri gustatiu. Amarillo pálido con ligeros tonos verdosos. Límpido y brillante. Aroma limpio, afrutado y largo. Seco, suave, complejo y elegante en boca, buen equilibrio gustativo. Pale yellow with light greenish tones. Limpid and brilliant. Clean, fruity and lasting aroma. Dry, soft, complex and elegant in the mouth, well balanced taste. 2,80€ + 7% =

12,00€ + 7% =

3,00€

12,84€

Cava Hosta

Botiga · Tienda · Shop Alsina Sarda Al cor de la zona del cava Alsina & Sardà té el seu celler i les seves vinyes. Tres generacions lliguen aquests cognoms a aquesta terra. Va ser l’any 1980 quan van començar l’elaboració i la venda de cava Joan Alsina a les instal.lacions de Ca l’Avi-Subirats. La tradició i la tecnologia permeten un control de la qualitat del raïm i realitzar un cultiu

pràcticament ecològic. En el corazón de la zona del cava Alsina & Sardá tiene su bodega y sus viñedos. Tres generaciones aferran estos apellidos a esta tierra. Fue en 1980 cuando empezaron la elaboración y la venta de cava Joan Alsina en las instalaciones de Ca l’Avi-Subirats. La tradición y la tecnología permiten un control de la calidad de la uva y realizar un cultivo prácticamente ecológico. In the heart of the land of the bubbly cava Alsina & Sardá has its wine cellar and its vineyards. Three generations root these family names to this land. It was in 1980 when they began the production and sale of cava Joan Alsina in the premises of “Ca l’Avi-Subirats”. The tradition and the technology allow quality control of the grape and to carry out a almost complete ecological cultivation.

Botiga · Tienda · Shop Perelada El Castell de Perelada, conegut pel seu Festival de Música durant el mes d’agost, fou construit el segle XIV pels vescomtes de Rocabertí. L’any 1923 fou adquirit per Miguel Mateu i tres generacions de la família Suqué Mateu han convertit, des de llavors, al Grup Perelada en un dels principals

productors de vi del país. El Castillo de Perelada, conocido por su festival de Música durante el mes de agosto, fue construido en el siglo XIV por los vizcondes de Rocabertí. El año 1923 fue adquirido por Miguel Mateu y tres generaciones de la familia Suqué Mateu han convertido, desde entonces al Grupo Perelada en uno de los principales productores de vino del país. The Castle of Perelada, known by its Music festival during the month of August, was built in the 14th century by the vizcounts of Rocabertí. In 1923 it was acquired b Miguel Mateu and three generations of the family Suqué Mateu have converted, since then, the Group Perelada in one of the main wine growers of the country.

Botiga · Tienda · Shop

Parellada, Xarel.lo, Macabeu Brut Nature De bombolla fina i color palla or. Molt agradable en boca a l’entrar i amb un final sec. De burbuja fina y color paja brillante. Muy agradable en boca, al entrar y final seco. Pale golden colour with fine bubbles. Tasty in mouth with a dry finish.

[38]

2,80€ + 7% =

12,00€ + 7% =

3,00€

12,84€

Hosta Des de 1874, any que van començar l’elaboració dels primers vins blancs i negres en la zona de l’Alt Penedès (Barcelona) a caves Hosta, no han deixat de fer el que més els agrada: vins personals, equilibrats i seductors. Desde 1874, año en que empezaron la elaboración de los primeros vinos

blancos y tintos en la zona del Alt Penedès (Barcelona) en cavas Hosta, no han dejado de hacer lo que más les gusta: vinos personales, equilibrados y seductores. The elaboration of their red and white wines began in 1874 in the Alt Penedès regions (Barcelona) and since then Hosta have continued working with pleasure on the production of balanced, intimate and seductive wines.

Els nostres caves · Nuestros cavas Extremariu Brut Reserva

Macabeu, Parellada, Chardonnay D.O. Cava Color groc pàl.lid amb un bon desprendiment de bombolles fines i formació de corona. Notes intenses de fruita fresca, acompanyades de tons de llevat i panificació i un fons anisat amb tocs de fenc. Color amarillo pálido con un buen desprendimiento de burbujas finas y formación de corona. Notas intensas de fruta fresca, acompañadas de tonos de levadura y panificación, y un fondo anisado con toques de heno. Pale yellow color with a good detachment of thin bubbles and formation of crown. Intense notes of fresh fruit, accompanied by tones of yeast and bread, and an aniseed base with a touch of hay. 2,80€ + 7% =

14,15€ + 7% =

3,00€

15,14€

Premier Brut Nature

· Our cavas

Botiga · Tienda · Shop Mont Marçal A 220 metres d’altitud per sobre el nivell del mar es troba la finca Mas Lluet de Mont Marçal. La seva masia, en el municipi de Castellví de la Marca, era propietat de les “Carmelites Descalces” de Vilafranca del Penedès, que tenien un oratori dedicat a la Puríssima. Reconstruïda completament a finals del segle XIX, la família Sancho va fundar Mont Marçal l’any 1975.

A 220 metros de altitud por encima del nivel del mar, se encuentra la finca Mas Lluet de Mont Marçal. Su masía, en el municipio de Castellví de la Marca, era propiedad de las “Carmelitas Descalzas” de Vilafranca del Penedès, que tenían un oratorio dedicado a la Purísima. Reconstruida completamente a finales del siglo XIX, la familia Sancho fundó Mont Marçal en 1975. At 220 meters of altitude above the sea level, is found the property Mas Lluet of Mont Marçal. Their wine-celler, in the municipality of Castellví de la Marca, was property of the “Carmelitas Descalzas” of Vilafranca del Penedès, that had an oratory dedicated to the Virgin. It was fully reconstructed towards the end of the 19th century, the family Sancho founded Mont Marçal in 1975 which is a worldwide reference.

Botiga · Tienda · Shop

Parellada, Xarel.lo, Macabeo D.O. Cava Color groc palla brillant. Bombolla abundant de tamany petit, forma bona corona. Aromes subtils i complexes amb tons afruitats ben harmonitzats. Sec i saborós amb elegant pas en boca. Color amarillo paja brillante. Burbuja abundante de tamaño pequeño, forma buena corona. Aromas sutiles y complejos con tonos frutales bien armonizados. Seco y sabroso con elegante paso en boca. Brilliant straw-yellow color. Abundant tiny bubbles, with the distinct formation of a crown. Subtle and complex aromas with harmonious fruit-bearing tones. Dry and tasty with an elegant flavour in the mouth. x2,80€ + 7% =

13,40€ + 7% =

3,00€

14,33€

Brut Nature Reserva

Rovellats Des del segle XV la Finca Rovellats, situada al cor de l’Alt Penedès, elabora vins i caves naturals des del seu origen. Most flor i primera premsada són utilitzats per elaborar el vi base dels caves que desenvoluparan la segona fermentació dins l’ampolla, a les caves subterrànies de la bodega.

Desde el siglo XV la Finca Rovellats, situada en el corazón del Alt Penedés, elabora vinos y cavas naturales desde su origen. Mosto flor y primera prensada son utilizados para elaborar el vino base de los cavas que desarrollarán la segunda fermentación dentro de la botella, en las cavas subterráneas de la bodega. From the XVth century the Rovellats wine-celler, situated in the heart of Alt Penedés, prepares wines and natural cavas from their origin. Mosto flower and the first press are used to prepare the wine base of the cavas that will undergo a second fermentation process once bottled, in the underground wine-cellars of this vineyard.

Botiga · Tienda · Shop

Macabeu, Parellada, Xarel.lo Aroma fresc, intens i de bona criança. En boca s’accentuen els torrats, mel i fruita madura. Bona potencia de carbònic, fresc i ben integrat amb un final de boca gustós, llarg i molt agradable. Aroma fresco, intenso y de buena crianza. En boca se acentúan los tostados, miel y la fruta madura. Carbónico bien integrado, fresco y con un final de boca sabroso, largo y muy agradable. Intense aroma with excellent balanced. To the taste, the notes of ripe fruit creamy with crisp acidity Refreshing with toasty, yeasty notes. Long end with refreshing and very pleasant.

2,80€ + 7% =

13,10€ + 7% =

3,00€

14,02€

Rimarts Rimarts és una empresa familiar, elaboradora de vins i caves de qualitat, que conserva una metodologia de treball artesana en l’elaboració dels seus productes, reconeguts entre els millors del país. A cada ampolla Rimarts es detalla l’anyada de la collita i la data de degorjat.

Rimarts es una empresa familiar, elaboradora de vinos y cavas de calidad, que conserva una metodología de trabajo artesana en la elaboración de sus productos, reconocidos entre los mejores del país. En cada botella Rimarts se detalla la cosecha y la fecha de degüelle. Rimarts is a family business, involved in the production of wines and quality cavas, through traditional artisanal processes, and who’s products are recognized as being amonsgt the best in the country. On every bottle of Rimarts both the crop and the corking date are displayed.

[39]

ions origin a · The reg arces orígen La com arcsa··Los orígen Elscom La

El Berguedà i el camí dels “bons homes”

El Berguedà y el camino de los “buenos hombres” · The Berguedà and the road of the “good men” No hi ha res millor a l’hora de presentar una comarca que dient que hi ha un camí dedicat als “bons homes”. · No hay mejor manera de presentar a una comarca que diciendo que hay un camino dedicado a los “buenos hombres”. · There is no better way of describing a region than by saying that it includes a road that is devoted to “good men”.

C

B

A

D

G

F

E

H

1

2

3

4

5

6

7 A

B

C

D

E

F

Al Berguedà, existeix un itinerari entre el Santuari de Queralt a Berga (la capital de la comarca) i el castell de Montsegur (a Ariège, França), que permet fer les mateixes rutes de migració que van realitzar els Càtars o “bons homes” durant els segles XIII i XIV, quan fugien de la creuada i la Inquisició medieval. Al Berguedà no falten llocs per practicar el “caminante no hay camino, se hace camino al andar”, ja que aquí es troben el camins interminables del parc natural Cadí Moixeró, un dels més grans de Catalunya, i una de les muntanyes més màgiques, el Pedraforca. També és possible recórrer la ruta minera, des del Museu de les Mines del poble de Cercs, seguint les pistes de les petjades

de dinosaures a Fumanyà, fins la mina de petroli de Riutort i l’antiga estació de tren a Guardiola de Berguedà. Una altra de les grans atraccions d’aquesta comarca és la visita a les antigues colònies industrials, on en tan sols 20 quilòmetres de riu Llobregat, trobem unes quinze amb un total

[40]

G

de catorze fàbriques. Part de la identitat del Ber1 guedà té a veure amb les seves festes i tradicions. La 2 més representativa és La Patum, declarada Patrimoni de la Humanitat per 3 la UNESCO. El dimecres anterior al dijous de Corpus Christi, el tabal (qui 4 pregona) i els gegants, entre altres personatges fantàstics, reco5 rren tots els carrers de Berga anunciant el començament de 6 les festes. La Patum va ser fundada cap a finals del segle 7 XIV i consisteix en I la representació H dramàtica del bé contra el mal dividida en diversos actes. Una altra de les celebracions destacades d’aquesta comarca és la Fia-Faia, als pobles de Bagà i Sant Julià de Cerdanyola, que consisteix en la cremada de torxes (anomenades faies). I

Gastronomia Les receptes de carn amb bolets són la gran especialitat d’aquesta part de Catalunya, però els plats elaborats amb pèsols negres (que creixen a l’alta muntanya) o els embotits que aquí es produeixen, com la saborosa llonganissa, el bull de llengua o el tastet (carn adobada de la matança del porc), també formen part de la seva història gastronòmica. D’altra banda, el licor del Berguedà per excel.lència és Aromes de Queralt, amb una recepta que conserva la tradició familiar de

les Destil.leries Vila, on es va crear cap a l’any 1917. En el Berguedà, existe un itinerario entre el Santuario de Queralt en Berga (la capital de la comarca) y el castillo de Montsegur (en Ariège,

Francia), que permite hacer las mismas rutas de migración que realizaron los Cátaros o “buenos hombres” durante los siglos XIII y XIV, cuando huían de la cruzada y de la Inquisición medieval. En el Berguedà no faltan sitios para practicar el “caminante no hay camino, se hace camino al andar”, ya que aquí se encuentran los senderos interminables del parque natural Cadí Moixeró, uno de los más grandes de Cataluña, y una de las montañas más mágicas, el Pedraforca. También es posible recorrer la ruta minera, que nos lleva desde el Museu de las Minas del pueblo de Cercs, siguiendo las pistas de las huellas de dinosaurios en Fumanyà, hasta la mina de petróleo de Riutort y la antigua estación de tren en Guardiola de Berguedà. Otra de las grandes atracciones de esta comarca es la visita a las antiguas colonias indústriales, donde en tan sólo 20 kilómetros del río Llobregat, encontramos quince con un total de catorce fábricas. Parte de la identidad del Berguedà tiene que ver con sus fiestas y tradiciones. La más representativa es La Patum, declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. El miércoles anterior al jueves de Corpus Christi, el tabal (el que pregona) y los gigantes, entre otros personajes fantásticos, recorren todas las calles de Berga anunciando el comienzo de las fiestas. La Patum fue fundada hacia finales del siglo XIV y consiste en la representación dramática del bien contra el mal dividido en varios actos. Otra de las celebraciones destacadas de esta comarca es La Fia-Faia, en los pueblos de Bagà y Sant Julià de Cerdanyola, que consiste en la quema de antorchas (llamadas “faies”). Gastronomía Las recetas de carne con setas son la gran especialidad de esta parte de Cataluña, pero los platos elaborados con guisantes negros (que crecen en la alta montaña) o los embutidos que aquí se producen, como el jugoso salchichón, el “bull” de lengua o el “tastet” (carne adobada de la matanza del cerdo), también forman parte de su historia gastronómica. Por otro lado, el licor por excelencia del Berguedà es Aromas de Queralt, con una receta

Els Laorí coge mansrca · Lo · La s orí coge ma nerca s · The · Theori reg ginion s

que conserva la tradición familiar de las Destilerías Vila, donde se creó en el año 1917. In the Berguedà, an itinerary exists between the Sanctum of Queralt in Berga (the capital of the region) and the castle of Montsegur (in Ariège, France), which allows one to take the same route of migration as the Cathars or “good men” during the 13th and 14th centuries, when they were fleeing the crusade and the medieval Inquisition. In the Berguedà there are many sites where one can practise the “caminante no hay camino, se hace camino al andar” (walker there is no road, you make the road walking), since this is where one can find endless footpaths in the Cadi Moixeró nature reserve, one of the largest nature reserves in Catalonia, and one of the most magical mountains, the Pedraforca. Also it is possible to cover the mining route, which takes us from the mining museum in the village of Cercs, follows the tracks of dinosaurs in Fumanyà, up to the oil mine of Riutort and the ancient train station in Guardiola de Berguedà.

Another big attraction of this region is the visit to the ancient industrial colonies, where only 20 kilometers from the Llobregat River, one can find

fifteen factories. Much of the identity of the Berguedà region has to do with its holidays and traditions. The most representative is The Patum, declared Patrimony

of the Humanity for the UNESCO. On the eve of Corpus Christi Thursday, the Tabal (the proclaimer) and giants, amongst other fantastic characters, take to the streets of Berga to announce the beginning of the holidays. The Patum was founded towards the end of the fourteenth century and is the dramatic representation of good vs. evil split into several acts. Other important celebration of this region is The Fia-Faia, in the villages of Bagà and Sant Julià of Cerdanyola, which features fire torches (calls faies). Gastronomy The recipes of meat with mushrooms are a big speciality of this part of Catalonia, but the dishes prepared with black peas (that grow high in the mountain) or the sausages that are produced here, such as the juicy salami, bull tongue or the Tastet (meat marinated after the pigs slaughter), are also a part of the gastronomic history of the region. On the other hand, an excellent liquor of the Berguedà is Aromas of Queralt, made according to the traditional family recipe of the Distilleries Vila, where it was created in the year 1917.

Consells a tenir en compte a l’hora de collir bolets Consejos a tener en cuenta a la hora de recoger setas · Advice to bear in mind when collecting mushroom - No pentinar la terra amb cap estri. - Tallar els bolets amb un ganivet de fulla estreta per no trencar la part subterrània del fruit. - Recol.lectarem només els sans i sencers, però no arrancarem els que es troben en estat dubtós, ja que segurament els tirarem en arribar a casa, i en el bosc encara tenen la seva funció (com menjar per animals, etc.). - El millor collidor de bolets no és el que arriba a casa amb el cistell més ple, sinó el que torna a casa sense haver deixat cap rastre del seu pas pel bosc. *Alguns dels bolets comestibles que podem trobar als boscos del Berguedà: rovelló, fredolic, moixernó, múrgola i reig. - No peinar la tierra con ningún tipo de herramienta - Cortar las setas con un cuchillo de hoja estrecha para no destruir la parte subterránea del fruto. - Recolectaremos sólo las sanas y enteras, pero no arrancaremos las que están en estado dudoso, porque seguramente las tiraremos al llegar a casa, y en el bosque todavía tienen su función (como comida de animales, etc.).

- El mejor recolector de setas no es el que llega a casa con la cesta más llena, sino el que vuelve a casa sin haber dejado rastro de su paso por el bosque. *Algunas de las setas comestibles que podemos encontrar en los bosques del Berguedà: níscalo, negrilla, seta de carrerilla, colmenilla y oronja o seta real. - Do not dig the ground with any type of tool - Cut the mushrooms with a small knife so as not to destroy the roots of the fruit. - Gather only healthy mushrooms, and not damaged or otherwise doubtful ones, as these will almost certainly be thrown away later, and they still have an important function in the forest (as food for animals, etc.). - The best mushroom collector is not the one who comes back with the fullest basket, but the one who returns without having left a trace of his passage in the forest. * Some of the edible mushrooms that can be found in the forests of Begueda are: delicious milk cap, bold, cepa mushroom, morel and caesar’s mushroom.

[41]

stsgins feaori · The · The gens es orísta Losfie tess· ·Las fesgen Els orí Les

De festes per Catalunya

De fiestas por Cataluña · Catalonian festivities A l’estiu, numbroses localitats celebren les seves festes majors i duen a terme celebracions relacionades amb la collita, el mar i la gastronomia. Es rememoren les tasques tradicionals de segar i batre el blat, i arriben les sardinades i els concerts d’havaneres amb la posta del sol. A mitjans del mes de setembre, els pobles que treballen la vinya celebren diferents festes tant a l’inici com a finals de l’època de verema, i a les places majors es premsa el raïm amb els peus d’acord al mètode tradicional i s’extreu el primer most. A l’octubre, els boscos acolliran a tots aquells que passegin pels seus paratges amb ganes d’omplir el cistell del major nombre de bolets · En verano, numerosas localidades celebran sus fiestas mayores y llevan a cabo celebraciones relacionadas con la cosecha, el mar y la gastronomía. Se rememoran las tareas tradicionales de segar y batir el trigo, y llegan las sardinadas y los conciertos de habaneras con la puesta de sol. A mediados del mes de septiembre, los pueblos que trabajan la viña

Calella de Palafurgell (Costa Brava)

celebran diversas fiestas tanto al inicio como al final de la época de vendimia, donde en las plazas mayores se prensa la uva con los pies de acuerdo al método tradicional y se extrae el primer mosto. En octubre, los bosques acogerán a todos aquellos que paseen por sus parajes con ganas de llenar la cesta del mayor número de setas. · In summer, many localities celebrate their biggest festivities including celebrations related to the crops, the sea and food. The traditional tasks of harvesting and beating the wheat are re-enacted, and at sunset, the “sardinadas” return along with habaneras concerts. Around the mid-September, the villages whose people work in the vineyards celebrate different holidays both at the beginning and at the end of the grape harvest period, where in the main village squares, grapes are pressed by foot in accordance with the traditional method. Two weeks later, the attention is turned to the forests, which are invaded by all with the desire to fill their baskets with as many mushrooms as they can possibly find.

5 - VIII

res, per concert d’havane VANERES] [CANTADA D’HA a la seva nit marinera, amb un al voltant de la taula,

lebr inaven Aquest poble ce en a Cuba... musicals que re d’avis que anav tigues costums recordar les an emat de rom i revivint històries l cr amb el sabor de ras, para ier to de habane BANERAS] [CANTADA DE HAra su noche marinera, con un concban alrededor de la mesa, ina Este pueblo celeb s costumbres musicales que re que se iban a ua rias de abuelos tig to an his las do ar ien rd viv re reco y n ro de ” “cremat con el sabor del Cuba… e ancient BANERAS] goers, reliving th [CONCERT OF HA tes its night dedicated to the sea-the flavour of the “cremat” ra This village celeb th a concert of habaneras, with king to the stories about ta wi es tic ac pr l ica us e through elders’ m tim nt cie an at ing th of rum and re-liv Cuba… for sea and leaving

10 - VIII

[SANT LLORENÇ]

r al cel quan arriba la nit, Aquest dia en especial és millor mira s, popularment coneguts estel ja que és problable que ploguin erents pobles organitzen Diref nç”. Llore Sant de rimes com “llàg motiu. st aque per res noctu reunions i pasejades

[SAN LORENZO]

cuando llega la noche, ya Este día en especial es mejor mirar al cielo nte conocidas como larme popu llas, que es probable que lluevan estre los organizan reuniones y pueb ntes Difere zo”. Loren San de imas “lágr paseos nocturnos por ese motivo.

[SAN LORENZO]

night, it is probable that you If you look up at the sky on this special n as “the tears of the St know larly popu , will be showered with stars ings and night walks to meet Lawrence”. Different villages organize . ience live this exper

Camarles (Terres de l’Ebre)

30 - VIII

[JORNADA GASTRONÒMICA DE LA BALDANA D’ARRÒS A LES TERRES DE L’EBRE]

La baldana és l’embotit càrnic més popular d’aquest territori. Es farceixen les tripes amb sang de porc, arròs, cansalada, pebre, sal i a vegades, pinyons. De color negre vermellós, es degusta a la planxa o fregida.

(Costa Daurada) Coloma de Queralt

19 - VII

Sta. O] a DE [APLEC L ROMESC balladors de sardanes i una romescolad Es celebra una reunió popular.

de

O] [APLEC DEL ROMESCde bailadores de sardanas y una romescolada n Se celebra una reunió . lar popu

O] [APLEC DEL ROMESC with sardanas dancers and the popular a celebration This is “romescolada” dish.

[42]

[JORNADA GASTRONÓMICA DE LA BALDANA DE ARROZ DE LES TERRES DE L’EBRE]

La baldana es el embutido cárnico más popular de este territorio. Se rellenan las tripas con sangre de cerdo, arroz, panceta, pimienta, sal y a veces, piñones. De color negro rojizo, se degusta a la plancha o frito.

[GASTRONOMIC DAY OF THE RICE SAUSAGE OF THE TERRES DE L’EBRE] The baldana is the most popular meat sausage of this territory. The intestines are refilled with pig’s blood, rice, bacon, pepper, salt and sometimes, pine nut kernels. Reddish black in colour, it is eaten either grilled or fried.

Els orí Lege s fes ns tes · Lo·sLa fiene orísge sta · Theorifea s s· The ginsts s 19 - IX

[LA DIADA]

Un viticultor introdujo en esta comarca lerida na unas cuantas serpientes para acabar con la plaga de conejos que amenazaba las cosechas tiempo atrás. Los vecinos de la zona recuperaron esta historia y la convirtiero n en el símbolo de sus fiestas: una gran serpiente de cartón y metal, transportada por más de 20 personas, recorre cada año las calles de la localidad. Se realizan difere ntes catas y degustaciones de vino.

Es una celebración popular de reivindicación de las libertades nacionales. En este día se conmemora la rendición de la ciudad de Barcelona, defendida por miles de catalanes frente a las tropas borbónicas de Felipe V, tras un asedio de catorce días. Así, los pueblos y ciudades despliegan y decoran sus calles con banderas catalanas. Se llevan a cabo manifestaciones y conciertos, entre otras actividades. It is a question of a popular celebration of the quest for national independence. This is the commemoration day of the capitulation of the city of Barcelona, defended by thousands of Catalans against the Borbonic troops of Felipe V, after a siege of fourteen days. The village and city streets are decorated with Catalan flags and there are public speeches and concerts, amongst other activities.

Barcelona (Barcelonès)

15/30 - IX

[FIESTA DE LA VENDIMIA]

[LA DIADA]

[LA DIADA]

Raimat (el Segrià)

[FESTA DE LA VEREMA]

Un viticultor va introduir en aquesta coma rca lleidetana unes quantes serps per tal d’acabar amb la plaga de conills que amenaçava les collites temps enrera. Els veïns de la zona van recuperar aque sta història i la van convertir en el símb ol de les seves festes: una gran serp de cartró i metall, transportada per més de 20 persones, recorre cada any els carre rs de la localitat. Es realitzen diferents cates i degustacions de vi.

És una celebració popular de reivindicació de les llibertats nacionals. En aquest dia es commemora la rendició de la ciutat de Barcelona, defensada per mil.lers de catalans enfront les tropes borbòniques de Felip V, després d’un asedi de catorze dies. Així, els pobles i ciutats despleguen i decoren els seus carrers amb banderes catalanes. Es duen a terme manifestacions i concerts, entre altres activitats.

[THE GRAPE HARVEST HOLIDAY]

A vine- grower introduced some snakes in the region of leridana to curtail the plagu e of rabbits that was threatening the crops at the time. The neighbors discovered this and turned the animal into the symbol of their holiday: a big snake made out of cardboard and metal, transported by more than 20 persons, graces the streets of the locality every year. Different food and wine-tasting is common.

24 - IX

ERCÈ] a la seva patrona majors en honor [FESTES DE LA M t, a les seves festes d’entretenimen

i Barcelona celebr diferents activitats culturals a vegada fa uns de r primer pe r fe va i ho fa a través l es e una evolució de l “correfoc”, qu com és el cas de rs del barri de Ciutat Vella i és rre vint anys pels ca Diables. de tradicional Ball patrona y lo hace MERCÈ] [FIESTAS DE LA sus fiestas mayores en honor a su tenimiento, como ra tre leb en ce de lturales y Barcelona e tes actividades cu z hace unos veint a través de diferen foc”, que se hizo por primera ve ditra l de n ció orre a evolu es el caso del “c utat Vella y es un s del barrio de Ci años por las calle los. ab cional Baile de Di

E MERCÈ] nor to its patron [HOLIDAYS OF THtes its most important holiday in hod entertainment

ra an Barcelona celeb h different cultural activities e ug ld for the first tim ro he th s it wa es ich do d wh , an c” at fo ut re Ci or of “c r of te case e quar events, as in the ty years ago in the streets of th e. nc en approximately tw tion of the Devils’ traditional Da olu ev an is d an lla Ve

[FIRA DEL TORR

Ó I LA XOCOLATA

11/12 - X Agramunt (U rgell) A LA PEDRA]

Inclou xocolata des i degustac ions rades amb aque sts dos ingredie de plats d’especialitats elab onts, una mostra venda de torró a d’oficis artesans l’estil tradiciona l, mitjançant un i sorteig. [FERIA DEL TURR ÓN Y EL CHOCOL Incluye chocola tadas y degustac ATE A LA PIEDRA] iones de platos elaboradas con esto de especialidad es nos y venta de tu s dos ingredientes, una muestr a rrón al estilo tra dicional, median de oficios ar tesate un sorteo. [THE NOUGAT FA IR AND THE CH It includes choc olatadas and ta OCOLATE À LA PIEDRA] stings of dishes two ingredients, prepar a turrón nougat in demonstration of official craftsm ed using these the traditional sty en and selling of on this occasion. le, as well as a lucky draw is he ld

Berga (

Bergue

[FESTA DELS BOLETS]4/5 - X

) Amb el temps, aquesta cele bració s’ha convertit en un del s concursos més importants de recol·l ectors de bolets i de cuiner s que elaboren una gran varietat d’especia litats per a degustar.

[FIESTA DE LAS SETAS]

Con el tiempo, esta cele bración se ha convertido en uno de los concursos más importantes de recolectores de setas y de cocineros que elaboran una gran variedad de especialidades para deg ustar.

[THE HOLIDAY OF THE MUSH

RO

OMS] Over time, this celebration has turned into one of the most important mushro om collecting contests and of cooks who prepar e a big variety of specialities to taste.

15 - X Ripoll (Ripollès) DE L’OVELLA] [FIRA DE SANTA TERESA I FIRA CATALANA

i un segle i mig d’història, Dedicada a Santa Teresa i amb quas asta de ramat oví. També subh una i urs conc un , sició expo inclou una anals. artes uctes prod i ola trobarem material agríc

DE LA OVEJA] [FERIA DE SANTA TERESA Y FERIA CATALANA medio de historia, incluye

y Dedicada a Santa Teresa y con casi un siglo sta de ganado ovino. También una exposición, un concurso y una suba ctos artesanales. encontraremos material agrícola y produ

SHEEP FAIR] [SAINT TERESA’S FAIR AND THE CATALANone century and a half of

st Dedicated to Saint Teresa and with almo and a sheep cattle auction. st conte a ition, exhib an des history, it inclu handmade products on and rial mate l Also one can see agricultura display.

B · MÁS INFORMACIÓN SOBRE LAS WE A STR NO LA A TES FES LES E BR SO MÉS INFORMACIÓ T THE FEASTS IN OUR WEB OU AB N TIO MA OR INF RE MO · B WE TRA FIESTAS EN NUES [43]

Els orígens de La Llavor dels Orígens

Los orígenes de La Llavor dels Orígens · The origins of La Llavor dels Orígens

born

vidrieria

gràcia

oficines

granados

Endevina qui et serveix i t’obsequiarem amb una copa de cava! ¡Adivina quien te sirve y te obsequiaremos con una copa de cava! Guess who is serving you and we will offer you a glass of ‘cava’ on the house!

Get in touch

Social

© Copyright 2013 - 2024 MYDOKUMENT.COM - All rights reserved.